Resultados globales: 7,336 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 851 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 43 registros
Publicaciones periódicas, Encontrados 94 registros
Libros y colecciones, Encontrados 768 registros
Documentos de investigación, Encontrados 1,496 registros
Materiales didàcticos, Encontrados 6 registros
Documentos gráficos y multimedia, Encontrados 4,040 registros
Fondos personales e institucionales, Encontrados 103 registros
Artículos Encontrados 851 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
14 p, 314.0 KB La implantació de la reforma catòlica a les terres de parla catalana (1563-1700). Un procés reeixit? / Fernández Terricabras, Ignasi (Universitat Autònoma de Barcelona)
El procés de la Reforma catòlica, endegat després del Concili de Trento (1545-1563), va tenir èxit en alguns territoris europeus, però en d'altres no aconseguí canviar la religiositat ni la moral existents. [...]
2011 - 10.2436/20.1000.01.62
Catalan historical review, Núm. 4 (2011) , p. 227-240  
2.
9 p, 215.8 KB La Il·lustració a Catalunya / Antón Pelayo, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest article traça una panoràmica historiogràfica de la Il·lustració a Catalunya: en primer lloc, analitza les qualitats del concepte, com es va adaptar a la realitat catalana i com ha estat interpretat des de diferents àmbits; i, en segon lloc, s'exposen de forma sumària les fites que va assolir aquest moviment segons la bibliografia més recent.
2013 - 10.2436/20.1000.01.92
Catalan historical review, Núm. 6 (2013) , p. 169-177  
3.
24 p, 239.7 KB Las nuevas formas de vivienda de alquiler social en Cataluña (2015-2020) : un análisis desde el marco teórico europeo / Bosch Meda, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya)
El objetivo de este artículo es analizar las nuevas formas de vivienda de alquiler social que contempla la normativa catalana aprobada a partir de 2015 hasta inicios de 2020 desde seis variables: el precio del alquiler, la forma de adjudicación, los requisitos de las personas destinatarias, la financiación pública del instrumento, la titularidad del inmueble y el tiempo durante el cual la vivienda será de alquiler social. [...]
L'objectiu d'aquest article és analitzar les noves formes d'habitatge de lloguer social que preveu la normativa catalana aprovada a partir de 2015 fins a l'inici de 2020 des de sis variables: el preu de lloguer, la forma d'adjudicació, els requisits de les persones destinatàries, el finançament públic de l'instrument, la titularitat de l'immoble i el temps durant el qual l'habitatge serà de lloguer social. [...]
The aim of this article is to analyze the new forms of social rental housing that the Catalan legislation passed from 2015 to early 2020 using six variables: the rental price, the allocation system; the target group; the public funding arrangements; the type of housing provider; and the time during which the dwelling is available for social rent. [...]
Le but de cet article est d'analyser les nouvelles formes de logement social locatif que la réglementation catalane approuvée de 2015 à début 2020 envisage, et ce à partir de six variables : le prix de location, la forme d'attribution, les exigences des bénéficiaires, le financement public de l'instrument, le type de fournisseur de logement et le temps pendant lequel ce dernier sera à loyer modéré. [...]

2021 - 10.5565/rev/dag.677
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 67 Núm. 2 (2021) , p. 219-241 (Ressenyes)  
4.
18 p, 423.8 KB El III Congreso Internacional de Musicología en Barcelona 1936, a partir de la documentación guardada en el Fondo Higini Anglès de la Biblioteca de Catalunya / Calmell, Cèsar (Universitat Autònoma de Barcelona)
Apenas tres meses antes de que se iniciara la Guerra Civil se celebraron simultáneamente en Barcelona el III Congreso In-ternacional de Musicología y el XIV Festival Internacional para la Música Contemporánea, dos acontecimientos musicales que fueron exponente del proceso imparable de normalización y europeización en que se hallaba inmersa la actividad y la cultura musical de aque-lla ciudad desde comienzos del siglo XX. [...]
Barely three months before the Civil War began, Barcelo-na was the meeting point of o the Third International Congress of Musicology and the XIV International Festival for Contemporary Music, two events celebrated simultaneously that were, both of them, exponent of the irrepressible process of modernization and Europeanization in which the musical activity and culture of that city was immersed since the early twentieth century. [...]

2015 - 10.3989/anuariomusical.2015.70.11
Anuario musical, Núm. 70 (ene/dic 2015) , p. 161-178  
5.
31 p, 779.3 KB Pere Vila (ca. 1465­1538), organista de les catedrals de Vic i València, probable autor del Magnificat a 4 (BC: M 1167, OLIM E: TarazC 2/3) / Gregori i Cifré, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Pere Vila (ca. 1465­1538) fou el primer membre d'una nissaga de cinc organistes i compositors, que van regir les organisties de les catedrals de Vic, València, Lleida i Barce­lona, entre el darrer quart del segle xv i el primer terç del xvii. [...]
Pere Vila (circa 1465­1538) was the first member of a line of five organists and com­posers who led the organistships of the cathedrals of Vic, Valencia, Lleida and Barcelona between the last quarter of the 15th century and the first third of the 17th. [...]

2018 - 10.2436/20.1003.01.62
Revista catalana de musicologia, Núm. 11 (2018) , p. 31-61  
6.
21 p, 442.1 KB Joan Ferrer, mestre de cant i organista de la Catedral de Barcelona (1513-1536), autor del motet 'Domine non secundum' del 'Cancionero musical de Segovia' (CMS) (E:SegC,s.s.) / Gregori i Cifré, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Abans de l'arribada de Pere Alberch a la catedral de Barcelona, el magisteri de l'orgue havia estat en mans de l'organista Joan Ferrer, el qual l'exercí entre 1515 i 1536, essent mestre de cant entre 1513 i 1517. [...]
Before Pere Alberch arrived at Barcelona Cathedral, the organ master had been the organist Joan Ferrer in the period between 1515 and 1536, and he had also been the magister cantus between 1513 and 1517. [...]

2017
Revista catalana de musicologia, Núm. 10 (2017) , p. 45-65  
7.
23 p, 1.0 MB From Japanese to Spanish, from Spanish to Catalan, but no English?: a case study of language use and knowledge of Japanese residents in Catalonia / Fukuda, Makiko (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
Aquest estudi explora l'ús i els coneixements de la llengua de la població japonesa a Catalunya. Catalunya, on aquests dos idiomes, d'estatus socials diferents, estan en contacte, planteja algunes preguntes sobre les pràctiques lingüístiques dels migrants i també posa en dubte el pretès paper de l'anglès com a llengua franca internacional. [...]
This study explores the language use and knowledge of the Japanese population in Catalonia. Catalonia, where two languages of different social statuses are in contact, raises some questions about migrants' language practice and also questions the supposed role of English as an international lingua franca. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016 - 10.2436/rld.i66.2016.2816
Revista de llengua i dret, Núm. 66 (2016) , p. 15-37  
8.
15 p, 1.6 MB Aportacions a la flora al·lòctona de la serralada Litoral central catalana i territoris propers / Guardiola, Moisès (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Petit, Albert
En aquest treball aportem dades de plantes al·lòctones a les serralades Litoral i Prelitoral catalanes. Entre elles destaquen Alternanthe-ra philoxeroides, Lamium galeobdolon subsp. argentatum, Lasthenia glabrata, Nemophila maculata, Pascalia glauca, Phacelia parryi, Sphagneticola trilobata i Watsonia borbonica ja que s'indiquen les primeres observacions fetes a Catalunya.
Contributions to the vascular alien flora of the Catalan Littoral and Prelittoral RangeWe provide new data about alien plants in the Catalan Litoral and Prelitoral Range. Alternanthera philoxeroides, Lamium galeobdolonsubsp. [...]

2020 - 10.2436/20.1502.01.36
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, Vol. 84 (2020), p. 35-49  
9.
11 p, 757.0 KB Aportacions a la flora vascular de la meitat nord de les serralades Litoral i Prelitoral catalanes / Guardiola, Moisès (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Petit, Albert ; Pannon, Pep ; Sánchez-Camacho, Óliver ; Gutiérrez, Cèsar
En aquest treball aportem dades de novetats florístiques o plantes rares presents a les serralades Litoral i Prelitoral catalanes. Destaquen Aira praecox, que s'indica per primera vegada al vessant sud de Catalunya, Cicendia filiformis i Salvia valentina, que són planes amenaçades i protegides.
We report new data concerning new or rare plants of the Catalan Litoral and Prelitoral Range. Aira praecox is first cited in de southern side of Catalonia, Cicendia filiformis and Sideritis scordioides become novelties for the province of Barcelona, Botrychium matricariifo-lium, Cicendia filiformis and Salvia valentina are threatened and protected species.

2020 - 10.2436/20.1502.01.32
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, Vol. 84 (2020), p. 3-13  
10.
3 p, 87.3 KB Jordana, Jacint (2017). Barcelona, Madrid y el Estado. Ciudades globales y el pulso por la independencia en Cataluña / Orta Mascaró, Albert (University College Dublin)
Obra ressenyada: Jacint JORDANA, Barcelona, Madrid y el Estado. Ciudades globales y el pulso por la independencia en Cataluña. Barcelona: Catarata, 2017.
2021 - 10.1234/documentsanalisi.v67i1.381455
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 67 Núm. 1 (2021) , p. 182-184 (Ressenyes)  

Artículos : Encontrados 851 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 43 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
1 p, 966.1 KB La Veu de Catalunya. Escaparate de la mujer en la Segunda República / Lázaro Pernias, Patrícia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; González Quesada, Alfons (Universitat Autònoma de Barcelona)
Se estudia la representación de la figura femenina a través de una revisión exhaustiva de los anuncios publicados en La Veu de Catalunya, el principal diario del catalanismo conservador, durante el período 1929-1936. [...]
The representation of the female figure is studied through an exhaustive revision of the advertisements published in La Veu de Catalunya, the main newspaper of conservative Catalanism, during the period 1929-1936. [...]

2019
Symposium Grafica. Barcelona, : 2019  
2.
21 p, 97.5 KB Polinuclear metropolis and competitiveness : changes in industrial location and international trade in metropolitan Barcelona / Trullén i Thomàs, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Lladós, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
Economic literature on endogenous growth has tried to capture Marshallian externalities from the notion of homogenous region. However, some applied researches have argued recently against the usefulness of the homogenous regions as analytical units because the irruption of several localized densifications of productive activity of intrametropolitan nature. [...]
2000
Congress of the European Regional Science Association. Barcelona, Catalunya, 40è : 2000  
3.
29 p, 398.0 KB Policentrismo y redes de ciudades en la región metropolitana de Barcelona / Trullén i Thomàs, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Boix Domenech, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
2000
Encuentro de Economía Aplicada. València, País Valencià, 3a : 2000  
4.
21 p, 1.7 MB Investigación de trichinella SPP. en zorros de Catalunya / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Colomer-Giner, A. ; Alemany i Capella, A. ; Vila Puigdevall, C. ; Nogal, J.J. ; Bolás-Fernández, F. ; López Claessens, S.
Se investiga la presencia de Trichinella spp. en 286 muestras congeladas de musculus tibialis anterior, de zorros (Vulpes vulpes) de Catalunya. Se detectan 3 positivos, en las comarcas de Anoia y el Pallars Jussà, identificándose estos dos últimos como T. [...]
S'investiga la presència de Trichinella spp. en 286 mostres congelades de musculus tibialis anterior, de guineus (Vulpes vulpes) de Catalunya. Es detecten 3 positius, a les comarques de l'Anoia i el Pallars Jussà i s'identifiquen aquests dos últims com a T. [...]

2009 (Trichinella)
Jornadas AIDA Producción Animal. Zaragoza, 13enes : 2009
2 documentos
5.
26 p, 15.8 MB History of Catalan poultry production / Pumarola i Batlle, Martí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
2017
European Symposium on Poultry Nutrition. Salou / Vila- seca, Tarragona, 21è : 2017  
6.
2 p, 60.2 KB The relational side of the scarring effect of unemployment : social capital and social inequalities among the young in Catalonia / Bolíbar, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Barranco Font, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
7.
2 p, 59.3 KB The precariousness of labour trajectories among young people in Catalonia. Period effects, cohort effects and turning points / Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Yepes, Lídia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Abstract book)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
8.
78 p, 18.3 MB Obert, per defecte / Labastida i Juan, Ignasi 1970- (Universitat de Barcelona. Oficina de Difusió del Coneixement)
2016
Jornada sobre l'accés obert a la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2016
2 documentos
9.
16 p, 369.8 KB Labour trajectories of young people from Barcelona : a methodological contribution / Yepes, Lidia ; Vacchiano, Mattia ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37 : 2016  
10.
27 p, 5.1 MB The Relational side of the scarring effect of unemployment : social capital and social inequalities among the catalan youth / Bolíbar, Mireia ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  

Contribuciones a jornadas y congresos : Encontrados 43 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Publicaciones periódicas Encontrados 94 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
142 p, 10.2 MB Memoria de Responsabilitat Social... / Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, autor
[Lloc d'edició no mencionat] : FGC, 2016-
4 documentos
2.
19 p, 23.1 MB Catalonia
Catalonia (Ciudad Trujillo)
Ciudad Trujillo : [s.n.], 1942-
8 documentos
3.
28 p, 50.9 MB Què fem a les #BibliotequesUAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Publicació que recull les dades més significatives publicades a la Memòria anual del Servei, es tracten els aspectes relacionats amb els serveis, els recursos informatius, els espais, els projectes i la cooperació, el pla estratègic i el personal, a la vegada que es fa un balanç general de l'any.
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques, 2019 -  
4.
28 p, 13.4 MB Arancasa
Vielha : AranCasa, 2008-2010
3 documentos
5.
4 p, 560.2 KB Toti : noticiari aranés / Vall d'Aran (Catalunya). Conselh Generau
Vielha : Centre de Normalisacion Lingüistica der Aranés, [1987]-[1992?]
94 documentos
6.
170 p, 12.2 MB Anuari polític de Catalunya / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències Polítiques i Socials
Barcelona : Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2008-
8 documentos
7.
98 p, 29.9 MB Terra aranesa / Museu Etnulogic de'ra Val d'Aran
Viella : Musèu Etnologic dera Val d'Aran, 1977-
24 documentos
8.
74 p, 20.6 MB Eth Sautarèth
Vielha : CRP Val d'Aran, [199?]-
2 documentos
9.
9 p, 37.6 MB Qu1n5e : Val D'Aran
Vielha : Aranbroatcast Publicitat, 2005-
25 documentos
10.
20 p, 12.1 MB Incop 2000 : revista mesadèra d'informacion generau dera Val d'Aran, Alta Ribagorça e Comenges
Vielha : Incop 2000, 1994
6 documentos

Publicaciones periódicas : Encontrados 94 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Libros y colecciones Encontrados 768 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
46 p, 92.8 MB Les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona, els anys fundacionals (1968-1976) ; Primera edició / Gómez Escofet, Joan (Universitat de Barcelona. Servei de Biblioteques) ; Agusti, Lluis, ed. ; Codina, Miquel, ed.
El llibre és un recull de 36 aportacions d'autors diversos fetes amb motiu del 75 aniversari de Jaume Bover Pujol, és un liber amicorum, publicació que honora la trajectòria vital, intel·lectual i professional. [...]
Palma (Balears) : Edicions Documenta Balear, 2020 (Menjavents ; 144)
Jaume Bover Pujol : bibliògraf, bibliotecari i erudit : liber amicorum, 2020, p. 139-183  
2.
1 p, 4.4 MB Les Biblioteques UAB en xifres / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Aquestes infografies acompanyen a la Memòria anual i a la Memòria breu del Servei de Biblioteques.
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques, 2018-
2 documentos
3.
20 p, 2.3 MB El regne animal als peus de Crist : miracle i presència eucarística en els retaules del Corpus dels bisbats catalans / Favà Monllau, Cèsar (Museu Nacional d'Art de Catalunya)
L'article versa sobre un aspecte concret de la iconografia eucarística medieval: les representacions dels miracles protagonitzats pels animals que veneren l'hòstia consagrada. I ho fa prenent com a fil conductor el grup d'imatges, reduït però significatiu, que ha llegat la plàstica gòtica del Corpus Christi a les diòcesis medievals catalanes. [...]
This article deals with a specific aspect of medieval eucharistic iconography: the representations of miracles carried out by animals that worship the consecrated host. And it does so by taking as a common thread the small but significant group of images bequeathed by the Gothic visual artistry of Corpus Christi in the Catalan medieval dioceses. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 2020
Imago & mirabilia : les formes del prodigi a la Mediterrània medieval, 2020, p. 125-144  
4.
68 p, 1.7 MB Migrantes, trabajadoras y ciudadanas : estudio de caso sobre mujeres migrantes trabajadoras del hogar en Barcelona. Identificación de necesidades y trayectorias sociolaborales / Poblet, Gabriela (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup EMIGRA - CER Migracions)
Este estudio de caso parte de la realización de un diagnóstico de identificación de necesidades de mujeres inmigrantes trabajadoras del hogar, encargado por el Ayuntamiento de Castelldefels (Provincia de Barcelona, España). [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. CER MIGRACIONS, Servei de Publicacions 2020 (Focus on International Migration ; 6)  
5.
59 p, 368.4 KB La Música a la Catedral de Girona / Gregori i Cifré, Josep M.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions ; Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 2019 (Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 10)
Fons de la Catedral de Girona, 2019, p. XIII-LXXI  
6.
10 p, 1.1 MB Pluralismo religioso en la televisión pública : estudio del caso catalán / Huertas Bailén, Amparo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual) ; Terrón Blanco, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Este texto reflexiona sobre los medios de comunicación como mediadores de los valores y el conocimiento de las creencias religiosas. El análisis se centra en el pluralismo y en el tratamiento del diálogo inter-religioso, e incluimos también la opción del ateísmo. [...]
This text reflects on the role of the mass media as mediators of values and knowledge in relation to religious beliefs. Our research focuses on the issue of pluralism and the treatment of interreligious dialogue, including the option of atheism. [...]

Granada: Ediciones Profesionales de la Información, 2020 - 10.3145/AE-IC-epi.2020.e15
Comunicación y diversidad. Selección de comunicaciones del VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), 2020, p. 271-280  
7.
28 p, 50.9 MB Què fem a les #BibliotequesUAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Publicació que recull les dades més significatives publicades a la Memòria anual del Servei, es tracten els aspectes relacionats amb els serveis, els recursos informatius, els espais, els projectes i la cooperació, el pla estratègic i el personal, a la vegada que es fa un balanç general de l'any.
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques, 2019 -  
8.
236 p, 26.0 MB Cinquanta-quatre relats d'immigració / Botey Vallès, Jaume
Aquest llibre és un recull d'autobiografies d'immigrants. Els protagonistes pertanyen al grup actiu que, des de l'any 1972 al 1978, fou capdavanter de les reivindicacions urbanístiques i culturals del barri de Can Serra de l'Hospitalet de Llobregat a partir de l'Associació de Veïns d'aquell barri. [...]
Barcelona : Centre d'Estudis de l'Hospitalet, 1986  
9.
7 p, 130.9 KB Introducció de l'anuari Societat Catalana 2016-2017 / Miguélez, Fausto
Institut d'Estudis Catalans, Associació Catalana de Sociologia 2020
Societat catalana 2016-2017, 2020  
10.
15 p, 284.7 KB La recuperació de l'ocupació a Catalunya : insuficient, amb alguns canvis però poques millores / Alós, Ramon
Institut d'Estudis Catalans, Associació Catalana de Sociologia 2020
Societat Catalana 2016-2017, 2020, p. 113-127  

Libros y colecciones : Encontrados 768 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Documentos de investigación Encontrados 1,496 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
4.0 MB Diferencias de género en el uso de los modos de transporte : casos de estudio de Barcelona y Varsovia / Maciejewska, Monika ; Miralles-Guasch, Carme, 1961-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
La mobilitat és una part integral de la vida quotidiana. Per desplaçar-nos entre les activitats diàries recorrem distàncies que requereixen l'ús de diferents modes de transport. Cada mode proporciona velocitats diferents, ajudant-nos ajustar la relació espai - temps. [...]
La movilidad es una parte integral de la vida cotidiana. Para desplazarnos entre las actividades diarias recorremos distancias que requieren el uso de distintos modos de transporte. Cada modo proporciona velocidades distintas, ayudándonos ajustar la relación espacio - tiempo. [...]
Mobility is an integral part of everyday life. While moving between daily activities we travel distances that require the use of different modes of transport. Each mode provides different speeds, helping us adjust the space-time relationship. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2.
64 p, 819.0 KB El Sistema de Policia de Catalunya : un nou model organitzatiu policial / Martínez Hernàndez, Andreu Joan, 1964-. (Universitat de Barcelona) ; Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya
En els darrers anys, diferents iniciatives han intentat donar resposta a la vertebració de la Policia de Catalunya. L'evolució de les demandes de seguretat i el context actual, converteix en imperatiu afrontar ara, i de manera decidida, aquest repte. [...]
Barcelona (Catalunya) : Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2020 (Working papers (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)) ; 367)  
3.
200 p, 20.5 MB Guía gastronómica de bares-restaurantes, compras, visitas, excursiones y rutas. Catalunya (1977-2019) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta una guía gastronómica de bares y restaurantes de Catalunya (1977-2019), completada con otras actividades de interés. Autor foto pág. 140: Josep Palanqués.
Es presenta una guia gastronòmica de bars i restaurants de Catalunya (1977-2019), completada amb altres activitats d'interès. Autor foto pág. 140: Josep Palanqués.

2021 (Memòria gastronòmica digital)  
4.
89 p, 1.1 MB Recetas de puesto de mercado: Cocina marinera catalana. Las recetas de Llorenç Pujol Coronado / Fàbregas i Comadran, Xavier (traducción català-castellano, notas, bibliografía y nombres científicos) ; Pujol Coronado, Llorenç (contenidos: recetas)
Se presentan 76 recetas de puesto de mercado: la Cocina marinera catalana de Llorenç Pujol Coronado. Agradecimientos: Marta Pujol García.
Es presenten 76 receptes de parada de mercat: la Cuina marinera catalana de Llorenç Pujol Coronado. Agraïments: Marta Pujol García.

2021 (Memòria gastronòmica digital)  
5.
5.1 MB La cara oculta de la adopción : las adopciones internacionales truncadas en Catalunya / Garcia Tugas, Lourdes ; Grau Rebollo, Jorge, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural
La adopción internacional en España se ha desvelado como un fenómeno de extraordinaria magnitud en un corto espacio de tiempo ya que en apenas seis años se convirtió en el segundo país del mundo receptor de menores procedentes de la adopción internacional. [...]
International adoption in Spain is a phenomenon of extraordinary magnitude. In just six years, a relatively short space of time, Spain has become the second Country in the World to receive minors through International adoption. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
6.
15.1 MB Apel·les Mestres (1854-1936), artista i col·leccionista polifacètic / Cano i Ció, Meritxell ; Bassegoda i Hugas, Bonaventura, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
El treball presentat pretén la configuració d'una nova biografia d'Apel·les Mestres a partir de l'estudi d'una de les activitats que va practicar i que va ser el d'arreplegar obres d'art i d'antiguitats. [...]
This dissertation aims to create a new biography of Apel·les Mestres based on the study of one of the activities in which he was engaged: the collection of artwork and antiquities. As will be shown, there was a connection between this activity and his profession as an artist, as well as between these two occupations and his immediate environment. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
7.
7.6 MB El Simbolismo de la Virgen Negra : aproximación a una construcción cultural / Rodríguez Ariza, Jorge ; Castiñeiras, Manuel, 1964-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
La tesis investiga el fenómeno de las vírgenes negras tratándolo desde el punto de vista de la simbología y la historia del arte pero en concordancia con otras disciplinas que permiten una lectura más amplia de la cuestión, como la himnografía, la restauración artística, la antropología, etc. [...]
This thesis investigates the phenomenon of black virgins from the point of view of symbology and art history but in accordance with other disciplines that allow a wider reading of the issue, such as hymnnography, artistic restoration, anthropology, etc. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
8.
4.3 MB La Segregació del municipi de Vila-seca i Salou : teorització sobre el règim jurídic de la divisió de béns, drets i obligacions / Ollé i Bidó, Enric Daniel ; Fuentes i Gassó, Josep Ramon, dir. ; Franch, Marta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
En la present tesi no s'estudia la segregació municipal ni el fenòmen de les alteracions de termes municipals. El document es centra en la vessant operativa d'una segregació municipal, prenent de referència el cas de Vila-seca i de Salou, i en el fenòmen de la institució jurídica de la successió universal en ens públics municipals. [...]
En la presente tesis no se estudia la segregación municipal ni el fenómeno de las alteraciones de términos municipales. El documento se centra en la vertiente operativa de una segregación municipal, tomando referencia del caso de Vila-seca y de Salou, y en el fenómeno de la institución jurídica de la sucesión universal en entes públicos municipales. [...]
The present thesis does not study the municipal segregation neither the phenomenon of municipal terms alterations. The document focuses in the operative aspect of a municipal segregation, taking as reference the case of the villages of Vila-seca and of Salou, and in the phenomenon of the legal institution of the universal succession in public municipal entities. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
9.
19 p, 3.0 MB Recetarios de parada de mercado: Cocina catalana tradicional. Josefina Martí Poch / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presentan recetas de puesto de mercado de Cocina catalana tradicional, de Josefina Martí Poch. Agradecimientos: a mi suegra Josefina.
Es presenten receptes de parada de mercat de Cuina catalana tradicional, de Josefina Martí Poch. Agraïments: a la meva sogra Josefina.

2021 (Memòria gastronòmica digital)  
10.
150 p, 2.3 MB Estudi de recepció d'un programa d'infosàtira en la joventut catalana : el cas del Polònia / Talavera Prat, Mar ; Carrillo Pérez, Nereida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball analitza la recepció del Polònia per part de la joventut catalana, partint de l'estudi de l'infoentreteniment i de la diagnosi d'aquesta generació amb dos punts de referència, el món audiovisual i la seva connexió amb la política. [...]
El presente trabajo analiza la recepción del Polonia por parte de la juventud catalana, partiendo del estudio del infoentretenimento y de la diagnosis de esta generación con dos puntos de referencia, el mundo audiovisual y su conexión con la política. [...]
The current work analyses the Polonia's reception of Catalan youth, based on the research of the infotainment and the diagnosis of this generation with two landmarks, the audiovisual world and its connection with politics. [...]

2020
Grau en Periodisme [971]  

Documentos de investigación : Encontrados 1,496 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales didàcticos Encontrados 6 registros  
1.
23 p, 1.3 MB Les migracions a Catalunya a mitjans del segle XX / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
Identificar les causes que fan que les persones migrants tinguin unes feines determinades; Analitzar els canvis produïts a la ciutat de Terrassa des del segle XX fins l'actualitat, identificar-ne les causes i elaborar una projecció de futur; Reflexionar sobre les causes i conseqüències de la immigració a Catalunya al segle XX i a l'actualitat.
UAB , 2006  
2.
2 p, 639.2 KB Ciències polítiques i sociologia. Eleccions / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Recull de pàgines web sobre eleccions a Europa, Espanya, Catalunya, legislación electoral i directoris internacionals.
2020 (Recursos temàtics)  
3.
35.7 KB Coneix la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General : exercicis pràctics / Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
2018 (Biblioteques)
2 documentos
4.
51 p, 7.2 MB Cartografia digital a la xarxa : grau d'Arqueologia / Universitat Autònoma de Barcelona. Cartoteca General ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació dels principals recursos de cartografia digital en un tema o àmbit geogràfic concret que es poden trobar gratuïtament a la xarxa.
2013 (Fonts d'informació)  
5.
2 p, 98.9 KB Carta de la Comisión de Guerra de la Junta Superior de Cataluña al Capitán General, 1810 / Canales Gili, Esteban ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
La Comissió de Guerra informa dels problemes existents a Catalunya per a aconseguir els reemplaçaments i recomana prendre dures mesures contra la morositat als allistaments.
2005 (Col·lecció de textos històrics)  
6.
2 p, 152.7 KB Biblioteca de Veterinària. Usuaris del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC) / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia on s'expliquen els serveis que s'ofereixen a través del conveni entre el CCVC i la Biblioteca de Veterinària.
2021 (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Veterinària)  

Documentos gráficos y multimedia Encontrados 4,040 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
905x1280, 112.3 KB Cartells d'eleccions al Parlament de Catalunya : 14 de febrer de 2021 / Partit Nacionalista de Catalunya
2021
55 documentos
2.
1280x720, 76.4 KB Cartells d'eleccions al Parlament de Catalunya : 14 de febrer de 2021 / Partit Popular de Catalunya
2021
42 documentos
3.
1080x1080, 175.9 KB Cartells d'eleccions al Parlament de Catalunya : 14 de febrer de 2021 / Ciutadans (Partit polític)
2021
41 documentos
4.
2048x1024, 301.6 KB Cartells d'eleccions al Parlament de Catalunya : 14 de febrer de 2021 / Candidatura d'Unitat Popular
2021
141 documentos
5.
899x1599, 113.3 KB Cartells d'eleccions al Parlament de Catalunya : 14 de febrer de 2021 / Partit Demòcrata Europeu Català
2021
82 documentos
6.
1131x1600, 208.3 KB Cartells d'eleccions al Parlament de Catalunya : 14 de febrer de 2021 / Junts per Catalunya
2021
277 documentos
7.
683x1024, 462.8 KB Bibliografía sobre Hostalric / Fàbregas i Comadran, Xavier
Hostalric es un enclave estratégico en el antiguo camino de Barcelona a Francia. Su fortaleza ha sido históricamente, la última defensa militar en el avance hacia la capital de Catalunya. Se presenta una bibliografía no exhaustiva sobre Hostalric, en formato fotografía.
Hostalric és un enclavament estratègic en l'antic camí de Barcelona a França. La seva fortalesa ha estat històricament la darrera defensa militar cap a la capital de Catalunya. Es presenta una bibliografia no exhaustiva sobre Hostalric, en format fotografía.

2020 (Memoria digital de la vida rural)
13 documentos
8.
1024x768, 344.5 KB Feria de la Candelera: Molins de Rei / Fàbregas i Comadran, Xavier
El 2 de febrero se celebra la Candelera. Según Aracil (1990), es la cristianización de las fiestas de purificación que tenían lugar en las Lupercales paganas. Marca la fecha de despedida del invierno (ya que se cree que es el día en que los osos despiertan de su letargo invernal), presagia la primavera (el resurgir de la vida) en Europa y anuncia las próximas celebraciones de Carnaval. [...]
Aquest any 2020 s'ha celebrat la 169 Fira de la Candelera de Molins de Rei. És un fira actualment multisectorial, però que tradicionalment convocava pagesos del Baix Llobregat i de comarques veïnes, per a comprar arbres fruiters als viveristes del pla de Lleida, del Baix Ebre i del Montsià, que hi participaven. [...]

2020 (Memoria digital de la vida rural)
28 documentos
9.
3 p, 2.9 MB Interfície de la pàgina web del Campus d'Arqueologia i Paleontologia de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Campus d'Arqueologia i Paleontologia
Mostra de diferents pantalles de la web del Campus d'Arqueologia i Paleontologia de la UAB. L'any 2021 es va fer una renovació completa d'imatge, disseny i continguts.
2020
6 documentos
10.
1242x1801, 131.9 KB Cartells d'eleccions al Parlament de Catalunya : 14 de febrer de 2021 / Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
2021
203 documentos

Documentos gráficos y multimedia : Encontrados 4,040 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Fondos personales e institucionales Encontrados 103 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
200 p, 20.5 MB Guía gastronómica de bares-restaurantes, compras, visitas, excursiones y rutas. Catalunya (1977-2019) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta una guía gastronómica de bares y restaurantes de Catalunya (1977-2019), completada con otras actividades de interés. Autor foto pág. 140: Josep Palanqués.
Es presenta una guia gastronòmica de bars i restaurants de Catalunya (1977-2019), completada amb altres activitats d'interès. Autor foto pág. 140: Josep Palanqués.

2021 (Memòria gastronòmica digital)  
2.
89 p, 1.1 MB Recetas de puesto de mercado: Cocina marinera catalana. Las recetas de Llorenç Pujol Coronado / Fàbregas i Comadran, Xavier (traducción català-castellano, notas, bibliografía y nombres científicos) ; Pujol Coronado, Llorenç (contenidos: recetas)
Se presentan 76 recetas de puesto de mercado: la Cocina marinera catalana de Llorenç Pujol Coronado. Agradecimientos: Marta Pujol García.
Es presenten 76 receptes de parada de mercat: la Cuina marinera catalana de Llorenç Pujol Coronado. Agraïments: Marta Pujol García.

2021 (Memòria gastronòmica digital)  
3.
683x1024, 462.8 KB Bibliografía sobre Hostalric / Fàbregas i Comadran, Xavier
Hostalric es un enclave estratégico en el antiguo camino de Barcelona a Francia. Su fortaleza ha sido históricamente, la última defensa militar en el avance hacia la capital de Catalunya. Se presenta una bibliografía no exhaustiva sobre Hostalric, en formato fotografía.
Hostalric és un enclavament estratègic en l'antic camí de Barcelona a França. La seva fortalesa ha estat històricament la darrera defensa militar cap a la capital de Catalunya. Es presenta una bibliografia no exhaustiva sobre Hostalric, en format fotografía.

2020 (Memoria digital de la vida rural)
13 documentos
4.
1024x768, 344.5 KB Feria de la Candelera: Molins de Rei / Fàbregas i Comadran, Xavier
El 2 de febrero se celebra la Candelera. Según Aracil (1990), es la cristianización de las fiestas de purificación que tenían lugar en las Lupercales paganas. Marca la fecha de despedida del invierno (ya que se cree que es el día en que los osos despiertan de su letargo invernal), presagia la primavera (el resurgir de la vida) en Europa y anuncia las próximas celebraciones de Carnaval. [...]
Aquest any 2020 s'ha celebrat la 169 Fira de la Candelera de Molins de Rei. És un fira actualment multisectorial, però que tradicionalment convocava pagesos del Baix Llobregat i de comarques veïnes, per a comprar arbres fruiters als viveristes del pla de Lleida, del Baix Ebre i del Montsià, que hi participaven. [...]

2020 (Memoria digital de la vida rural)
28 documentos
5.
19 p, 3.0 MB Recetarios de parada de mercado: Cocina catalana tradicional. Josefina Martí Poch / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presentan recetas de puesto de mercado de Cocina catalana tradicional, de Josefina Martí Poch. Agradecimientos: a mi suegra Josefina.
Es presenten receptes de parada de mercat de Cuina catalana tradicional, de Josefina Martí Poch. Agraïments: a la meva sogra Josefina.

2021 (Memòria gastronòmica digital)  
6.
8 p, 468.7 KB Manejo tradicional de conejares de payés en la comarca de la Selva / Fàbregas i Comadran, Xavier
La cría, el engorde y la venta de conejos para consumo propio o para abastecimiento local, en los mercados semanales de la comarca, ha sido una actividad rural tradicional en Catalunya. Se presenta el sistema de producción y, especialmente, el manejo de un conejar de payés, de la comarca de la Selva.
Es presenta el sistema de producció i, especialment, el maneig d'un conillar de pagès, de la comarca de la Selva.

2020 (Memoria digital de producció animal)
15 documentos
7.
1024x768, 349.3 KB XVI Fira del Senglar d'Osor (2019) : races de gossos per a batudes / Fàbregas i Comadran, Xavier
Osor (340 m) es un pequeño y bonito pueblo, situado en el corazón de la abrupta y boscosa comarca de las Guilleries (La Selva, Catalunya). Se presentan fotos de algunas de las exposiciones y actividades llevadas a cabo durante la XVI Feria del Jabalí de Osor (2019), la exhibición de razas de perros para batidas y la cata de platos de cocina de carne de jabalí.
Ósor (340 m) és un petit i maco poble, al cor de l'abrupta i boscosa comarca de les Guilleries (La Selva, Catalunya). Es presenten fotos d'algunes de les exposicions i activitats portades a terme durant la XVI Fira del Senglar d'Osor (2019), l'exhibició de races de gossos per a batudes i el tastet de plats de cuina de carn de senglar.

2019 (Gossos i cinofília)
32 documentos
8.
1169x770, 169.7 KB Canicultura II: Mushing y canódromos / Fàbregas i Comadran, Xavier
A pesar del cambio climático, la afición al mushing y la creación y desarrollo de importantes competiciones como la Pirena en los Pirineos, ha sido espectacular. No obstante, otras competiciones cinófilas tradicionales como las carreras de galgos han visto desaparecer sus instalaciones por la especulación urbanística y el cambio social. [...]
Es presenten diversos equips de mushing i les instal·lacions i curses de llebrers, a l'antic Canòdrom Meridiana de Barcelona. Agraïments: a l'empresa propietària.

1993 (Gossos i cinofília)
35 documentos
9.
1169x757, 215.5 KB Toro bravo y espectáculos taurinos / Fàbregas i Comadran, Xavier
En 2010 fueron abolidas las corridas de toros en Catalunya, quedando limitadas a las actividades taurinas tradicionales del sur del país, en Terres de l'Ebre. En la plaza de toros modernista de la Monumental de Barcelona dejaron de lidiarse toros; ahora muestra eventos musicales y deportivos y otros espectáculos. [...]
Es presenten exemplars de toros de lídia als torils, les instal·lacions i el desenvolupament de diferents espectacles taurins, un d'ells una corrida a la plaça de toros la Monumental de Barcelona el 1995. [...]

1989 (Toro fer)
93 documentos
10.
49 p, 915.8 KB Els pollancres i la populicultura, segons Llensa de Gelcen (1941-1949) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Es presenten a tècnics, propietaris i treballadors forestals, els coneixements de Llensa de Gelcen sobre els pollancres i la Populicultura a Catalunya, principalment les bases tècniques del maneig de les plantacions de pollancres, en les seves principals publicacions del període 1941-1949.
Se presenta a técnicos, propietarios y trabajadores forestales, los conocimientos de Llensa de Gelcen sobre los chopos y la Populicultura en Catalunya, principalmente las bases técnicas del manejo de las plantaciones de chopos, en les sus principales publicaciones del período 1941-1949.

2020 (Memoria forestal digital)  

Fondos personales e institucionales : Encontrados 103 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.