Resultados globales: 7,625 registros encontrados en 0.03 segundos.
Artículos, Encontrados 880 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 45 registros
Publicaciones periódicas, Encontrados 108 registros
Libros y colecciones, Encontrados 846 registros
Documentos de investigación, Encontrados 1,596 registros
Materiales didácticos, Encontrados 5 registros
Documentos gráficos y multimedia, Encontrados 4,103 registros
Fondos personales e institucionales, Encontrados 191 registros
Artículos Encontrados 880 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
6 p, 442.3 KB "Once upon a time a Catalunya" : l'antropologia d'allò sensible en temps de pandèmia / Fons, Virgínia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Campo Aráuz, Lorena
L'antropologia i les ciències socials han tractat d'entendre la importància que té la dimensió sensible i el món dels sentits en la vida humana. És possible reconèixer un camp denominat «estudis sensorials» (sensory studies)1 -segons Howes (2014:11) i vegeu també Classen (1997), Howes i Classen (2014)-, el qual s'ha nodrit de diferents perspectives de les ciències socials. [...]
2021
Revista d'etnologia de Catalunya, Núm. 46 (Desembre 2021) , p. 206-211  
2.
19 p, 518.2 KB Sobre la corrupció política a Catalunya dins l'Espanya contemporània / Riquer i Permanyer, Borja de 1945- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Rubí i Casals, Maria Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Toledano González, Lluís Ferran (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
L'article planteja, a partir de recerques originals, algunes claus per interpretar el paper jugat per la corrupció política a la Catalunya contemporània. En primer lloc, analitza la participació dels homes de negocis catalans en la construcció de l'estat liberal espanyol. [...]
Drawing on original research, this article raises some key points for interpreting the role of political corruption in contemporary Catalonia. First, it analyses the part played by Catalan businessmen in building the Spanish liberal state. [...]

2020 - 10.2436/rcdp.i60.2020.3462
Revista catalana de dret públic, Núm. 60 (2020) , p. 1-19  
3.
30 p, 182.1 KB L'avaluació de la producció acadèmica de la història de Catalunya / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria) (Universitat Autònoma de Barcelona)
Seguint la invitació pública de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) a participar en el debat sobre les avaluacions de les acreditacions, el text vol contribuir a la reflexió sobre els criteris per avaluar la producció científica relacionada amb la història de Catalunya que opta a avaluacions de recerca o acreditacions universitàries per part d'organismes especialitzats catalans. [...]
2007
Coneixement i societat, Núm. 13 (2007) , p. 26-55  
4.
20 p, 209.2 KB The Basque and Catalan questions since 1980 : Teaching Nationalism and Conflict in Spain / Dowling, Andrew (Cardiff University)
Our contemporary age is one where national identity retains important salience which can partly facilitate explanation. Teaching the Basque and Catalan questions since 1980 to British university students poses a number of challenges to educators. [...]
La nostra època contemporània és aquella en què la identitat nacional conserva una importància important que en part pot facilitar l'explicació. Ensenyar la qüestió basca i catalana des de 1980 a estudiants universitaris britànics planteja una sèrie de reptes per als educadors. [...]
En nuestra época contemporània, la identidad nacional conserva una importante preeminencia que puede facilitar, en parte, la docencia. Enseñar las cuestiones vasca y catalana, desde 1980, a estudiantes universitarios británicos, plantea una serie de retos a los educadores. [...]

2023 - 10.5565/rev/tdevorado.186
Tiempo devorado, Vol. 8 Núm. 1 (2023) , p. 72-91 (Articles)  
5.
19 p, 374.4 KB ¿El huevo o la gallina? : Las disyuntivas de la Historia Actual en la Enseñanza Secundaria / Martínez Fiol, David (Universitat Autònoma de Barcelona)
Las siguientes páginas son una reflexión sobre cómo debería abordarse en el marco universitario la docencia de una o diversas materias que expusieran e interpretasen la Historia de Cataluña y de España del periodo 1976-2022. [...]
Les pàgines següents són una reflexió sobre com s'hauria d'abordar en el marc universitari la docència d'una o diverses matèries que exposessin i interpretessin la Història de Catalunya i d'Espanya del període 1976-2022. [...]
The following pages are a reflection on how the teaching of one or various subjects that expose and interpret the History of Catalonia and Spain from the period 1976-2022 should be approached within the university framework. [...]

2023 - 10.5565/rev/tdevorado.184
Tiempo devorado, Vol. 8 Núm. 1 (2023) , p. 53-71 (Articles)  
6.
6 p, 183.4 KB Historia de España y Cataluña, 1979-2019 : Una propuesta de programa básico
En este número proponemos, como documento, un programa hipotético como base para la elaboración de una asignatura ideal que agrupara la historia de España y Cataluña entre 1979 y 2019. Desde Redacción hemos tomado como referencia los libros de Pilar Toboso Sánchez, Historia de España actual. [...]
En aquest número proposem, com a document, un programa hipotètic com a base per a l'elaboració d'una assignatura ideal que agrupés la història d'Espanya i Catalunya entre el 1979 i el 2019. Des de la Redacció hem pres com a referència els llibres de Pilar Toboso Sánchez, Historia de España actual. [...]
In this issue we propose, as a document, a hypothetical program as a basis for the elaboration of an ideal subject that would gather the history of Spain and Catalonia between 1979 and 2019. We have taken as a reference the books by Pilar Toboso Sánchez, Historia de España actual . [...]

2023 - 10.5565/rev/tdevorado.196
Tiempo devorado, Vol. 8 Núm. 1 (2023) , p. 92-97 (Entrevistes, documents, conceptes)  
7.
30 p, 272.8 KB Una redefinición necesaria : ¿Cómo explicar la Història de la Catalunya actual (1980-2020) en el mundo presente? / Gonzalez Vilalta, Arnau 1980- (Universitat Autònoma de Barcelona)
El presente artículo, en forma de ensayo, reflexiona sobre cual podría ser la programación de una hipotética asignatura de Història de la Catalunya actual (1980-2020) en el sí del debate sobre la presencia de la Historia Actual en los grados universitarios. [...]
Aquest article, en forma d'assaig, reflexiona sobre quina podria ser la programació d'una hipotètica assignatura d'Història de la Catalunya actual (1980-2020) al si del debat sobre la presència de la Història Actual als graus universitaris. [...]
This article, in the form of an essay, reflects on what could be the programming of a hypothetical Current History of Catalonia subject (1980-2020) within the debate on the presence of Current History in university degrees. [...]

2023 - 10.5565/rev/tdevorado.185
Tiempo devorado, Vol. 8 Núm. 1 (2023) , p. 5-34 (Articles)  
8.
1 p, 83.6 KB Els imprescindibles de Barcelona : cossos de seguretat i d'emergències que van actuar per l'atemptat reben la Medalla d'Or al Mèrit Cívic / Vall, Toni, 1979- (Universitat Autònoma de Barcelona)
2017
Ara, Núm. 2457 (9 Setembre 2017) , p. 23  
9.
22 p, 1.1 MB La conformación de un paisaje militar en el noreste de la Hispania Citerior en época romanorrepublicana / Catarineu Iglesias, Laia (Universitat Autònoma de Barcelona)
La presencia militar romana en el noreste de la península Ibérica es una cuestión todavía no completamente resuelta. La falta de estudios de conjunto ha impedido la comprensión del alcance, naturaleza y distribución por el territorio de este fenómeno, así como de las razones que lo impulsaron. [...]
La presència militar romana al nord-est de la península Ibèrica és una qüestió encara no completament resolta. La manca d'estudis de conjunt ha impedit la comprensió de l'abast, la naturalesa i la distribució pel territori d'aquest fenomen, així com de les raons que el van impulsar. [...]
Roman military activity in the northeast of the Iberian Peninsula is still a subject not fully understood. The lack of overall studies encompassing the entire territory has prevented a proper understanding of the extent, nature and spread of this presence, along with the driving forces behind it. [...]

2022 - 10.5565/rev/tda.136
Treballs d'arqueologia, Vol. 25 (2022) , p. 153-174 (Articles)  
10.
16 p, 162.8 KB Vint anys d'Interpretació als Serveis Públics a Catalunya : estat de la qüestió i recerca / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació)
Aquest article presenta una reflexió sobre l'evolució de la interpretació als serveis públics (ISP) a Catalunya des de les primeres iniciatives fins a l'actualitat. Comencem per analitzar els trets distintius d'aquesta modalitat en relació amb altres maneres de traduir i d'interpretar i en caracteritzem l'excepcionalitat, que rau en el fet que dona resposta a una necessitat social i a l'exercici de drets fonamentals. [...]
This article addresses the evolution of public service interpreting (PSI) in Catalonia, from the early stages to the current times. We start by highlighting the differentiating traits that distinguish PSI from other kinds of translation and interpretation and we characterise its exceptionality, which is tied to the fact that PSI addresses a social need related to the observance of fundamental rights. [...]

2022 - 10.5565/rev/quaderns.67
Quaderns : revista de traducció, Vol. 29 (2022) , p. 175-190  

Artículos : Encontrados 880 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 45 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
2.4 MB Tenth International Congress on Rudist Bivalves : Bellaterra, June 22-27. Scientific Program and Abstracts / Pons, J. M., (Pons Muñoz, Josep Maria) ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Vicens, Enric, ed. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia)
The organizing committee, on behalf of the Departament de Geologia of the Universitat Autònoma de Barcelona, the Museu de Ciències Naturals de Barcelona, and the Institució Catalana d'Història Natural, invites scientists to Bellaterra, Catalonia, Spain to participate in the Tenth International Congress on Rudist Bivalves. [...]
2014
International Congress on Rudist Bivalves. Bellaterra, Catalunya, 10è : 2014
3 documentos
2.
23 p, 1.3 MB Dotze figures de la veterinària catalana / Cotarelo Ysás, Mireia ; Allué i Blanch, Vicenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària) ; Pumarola i Batlle, Martí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals) ; Associació Catalana d'Història de la Veterinària
2020
Congrés d'Història de la Medicina Catalana. Barcelona, Catalunya, 21è : 2020  
3.
1 p, 966.1 KB La Veu de Catalunya. Escaparate de la mujer en la Segunda República / Lázaro Pernias, Patrícia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; González Quesada, Alfonso (Universitat Autònoma de Barcelona)
Se estudia la representación de la figura femenina a través de una revisión exhaustiva de los anuncios publicados en La Veu de Catalunya, el principal diario del catalanismo conservador, durante el período 1929-1936. [...]
The representation of the female figure is studied through an exhaustive revision of the advertisements published in La Veu de Catalunya, the main newspaper of conservative Catalanism, during the period 1929-1936. [...]

2019
Symposium Grafica. Barcelona, : 2019  
4.
21 p, 97.5 KB Polinuclear metropolis and competitiveness : changes in industrial location and international trade in metropolitan Barcelona / Trullén i Thomàs, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Lladós, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
Economic literature on endogenous growth has tried to capture Marshallian externalities from the notion of homogenous region. However, some applied researches have argued recently against the usefulness of the homogenous regions as analytical units because the irruption of several localized densifications of productive activity of intrametropolitan nature. [...]
2000
Congress of the European Regional Science Association. Barcelona, Catalunya, 40è : 2000  
5.
29 p, 398.0 KB Policentrismo y redes de ciudades en la región metropolitana de Barcelona / Trullén i Thomàs, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Boix Domenech, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
2000
Encuentro de Economía Aplicada. València, País Valencià, 3a : 2000  
6.
21 p, 1.7 MB Investigación de trichinella SPP. en zorros de Catalunya / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Colomer-Giner, A. ; Alemany i Capella, Albert ; Vila Puigdevall, C. ; Nogal, J. J. ; Bolás-Fernández, F. ; López Claessens, S.
Se investiga la presencia de Trichinella spp. en 286 muestras congeladas de musculus tibialis anterior, de zorros (Vulpes vulpes) de Catalunya. Se detectan 3 positivos, en las comarcas de Anoia y el Pallars Jussà, identificándose estos dos últimos como T. [...]
S'investiga la presència de Trichinella spp. en 286 mostres congelades de musculus tibialis anterior, de guineus (Vulpes vulpes) de Catalunya. Es detecten 3 positius, a les comarques de l'Anoia i el Pallars Jussà i s'identifiquen aquests dos últims com a T. [...]

2009 (Trichinella)
Jornadas AIDA Producción Animal. Zaragoza, 13enes : 2009
2 documentos
7.
26 p, 15.8 MB History of Catalan poultry production / Pumarola i Batlle, Martí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
2017
European Symposium on Poultry Nutrition. Salou / Vila- seca, Tarragona, 21è : 2017  
8.
2 p, 60.2 KB The relational side of the scarring effect of unemployment : social capital and social inequalities among the young in Catalonia / Bolíbar, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Barranco Font, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
9.
2 p, 59.3 KB The precariousness of labour trajectories among young people in Catalonia. Period effects, cohort effects and turning points / Verd Pericàs, Joan Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Yepes Cayuela, Lídia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Abstract book)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
10.
78 p, 18.3 MB Obert, per defecte / Labastida i Juan, Ignasi 1970- (Universitat de Barcelona. Oficina de Difusió del Coneixement)
2016
Jornada sobre l'accés obert a la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2016
2 documentos

Contribuciones a jornadas y congresos : Encontrados 45 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Publicaciones periódicas Encontrados 108 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
6 p, 10.7 MB O'Cruzeiro radikal : la revista de la facció portuguesa de Local Radical / Local Radical (Barcelona)
Barcelona : Local Radical, [198?-198?]  
2.
16 p, 14.7 MB Nocturnidades : la revista de alternativas culturales de Sta. Coloma / Ateneu Valldovina
[Santa Coloma de Gramenet] : Ateneo Valldovina, 1978-
2 documentos
3.
32 p, 31.7 MB Autodefensa : revista publicada por el programa autodefensa de Radio Bronka / Radio Bronka
Barcelona : Radio Bronka, [19??]-  
4.
5 p, 11.4 MB Atraccions / Cifré, Guillem, 1952-2014. ; Cot, Xavi
Barcelona : [Atraccions], 1982-1984
2 documentos
5.
18 p, 9.6 MB L'Arc de Sant Martí : quaderns d'animació
Barcelona : [L'Arc de Sant Martí], [198?-198?]
2 documentos
6.
36 p, 39.8 MB La Cabra / Ateneu Popular Nou Barris
Barcelona : Ateneu Popular 9 Barris, [198-]-[198-]
8 documentos
7.
1 p, 2.0 MB El Periódico de Catalunya
[Barcelona] : [s.n.], 1987-  
8.
40 p, 33.5 MB Paper de vidre / Associació Cultural Mandràgora (Olot)
Olot : Associació Cultural Mandràgora, [1984]-
2 documentos
9.
19 p, 9.9 MB La regla
[Barcelona : s.n.], 1984-  
10.
None, 4.7 MB Anuari metropolità de Barcelona ... / Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona ; Àrea Metropolitana de Barcelona ; Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
[Barcelona] : IERMB, 2011-
12 documentos

Publicaciones periódicas : Encontrados 108 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Libros y colecciones Encontrados 846 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
9 p, 107.2 KB Epíleg : digitalització accelerada i poc temps per pensar / López López, Bernat (Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Estudis de Comunicació) ; Huertas Bailén, Amparo (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Peres-Neto, Luiz (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la Comunicació
Tot i que es parla del sector de la comunicació com un conjunt, la realitat és que cada àmbit té la seva pròpia dinàmica. Així, malgrat les tendències globals, determinades els últims anys per la hiperconnexió digital amb tot el que això implica en la creació, difusió i consum de l'oferta mediàtica i cultural, cada àrea demostra tenir la seva pròpia personalitat. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya ; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2023
Informe de la comunicació a Catalunya 2021-2022, 2023, p. 245-253  
2.
15 p, 276.4 KB El paper dels mitjans públics : reptes davant la plataformització / Martori, Aida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura)
Els mitjans públics de Catalunya encaren desafiaments en el context de plataformització. La innovació als prestadors públics és multinivell i força atomitzada, de manera que s'estan creant diverses plataformes de lliure transmissió o over the top (OTT) en paral·lel. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya ; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2023
Informe de la comunicació a Catalunya 2021-2022, 2023, p. 229-243  
3.
19 p, 987.7 KB Canvi climàtic : informar sobre un procés irreversible / Teso, Gemma (Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Sociología: Metodología y Teoría) ; Fernández-Reyes, Rogelio (Universidad de Sevilla)
La comunicació és un element clau per evitar la inacció enfront del canvi climàtic. Els assumptes tractats venen marcats, sobretot, per l'agenda política -amb un pes molt destacat de les cimeres mundials del clima (COP)-, l'agenda científica -amb la presentació dels successius informes de l'IPCC- i l'agenda social, arran de les mobilitzacions per la defensa de la salut de la Terra. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya ; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2023
Informe de la comunicació a Catalunya 2021-2022, 2023, p. 209-227  
4.
13 p, 270.1 KB Joventut, infantesa i mitjans / Narberhaus, Marta (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació)
Aquest capítol fa un repàs d'alguns dels principals temes comunicatius que més han afectat la població infantil i juvenil el bienni 2021-2022 per entendre quins reptes presenta el futur de la comunicació a Catalunya als joves i els infants. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya ; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2023
Informe de la comunicació a Catalunya 2021-2022, 2023, p. 195-207  
5.
10 p, 263.3 KB El videojoc / Contreras, Ruth S. (Ruth Sofhía) (Universitat de Vic. Departament de Comunicació) ; Ribes Guàrdia, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
El sector dels videojocs a Catalunya i Espanya ha crescut significativament en els darrers anys, amb un augment del nombre d'empreses i de desenvolupadors que llancen títols per a totes les plataformes. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya ; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2023
Informe de la comunicació a Catalunya 2021-2022, 2023, p. 183-192  
6.
13 p, 319.0 KB La música / Costa Galvez, Lola
El sector musical a Catalunya ha estat marcat, el bienni 2021-2022, per una lenta però ferma recuperació. Després de la crisi derivada dels dos anys de pandèmia per la Covid-19, els sectors fonogràfic i de la música en directe mostren una tendència a l'alça a partir del reenfocament de l'oferta, amb l'esperança posada, com sempre des de fa deu anys, en el món digital i, sobretot, en els grans festivals. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya ; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2023  
7.
14 p, 328.1 KB El llibre / Cubeles, Xavier (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació)
Després de la crisi de la Covid-19 de l'any 2020, el sector del llibre de Catalunya ha experimentat una notable recuperació i consolidació, tant des de la perspectiva de l'oferta com de la demanda en els mercats interior i exterior. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya ; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2023
Informe de la comunicació a Catalunya 2021-2022, 2023, p. 155-168  
8.
18 p, 319.5 KB El cinema / Caballero Molina, Juan José (Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació) ; Jariod, Daniel (Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)
El nou context on es troba immers l'audiovisual ha imposat un necessari procés de revisió i adaptació del marc legislatiu, marcat per les directrius de la Comissió Europea. Enmig d'aquests canvis el sector cinematogràfic català -impulsat pel trasbalsament pandèmic originat el 2020- continua afanyant-se a trobar un model estratègic i de negoci que resulti sostenible i funcional, en el marc dels processos de transformació que coneix el conjunt de l'ecosistema audiovisual on operen les emergents plataformes OTT (acrònim d'over the top), que les administracions pretenen regular. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya ; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) 2023
Informe de la comunicació a Catalunya 2021-2022, 2023, p. 137-154  
9.
27 p, 451.2 KB La televisió i les plataformes audiovisuals / Besalú Casademont, Reinald, 1983- (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació)
El bienni 2021-2022 fou el de l'aprovació de la nova Llei general de comunicació audiovisual, que estableix per a les plataformes les mateixes obligacions d'inversió i promoció d'obra europea que per a les televisions convencionals. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya ; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2023
Informe de la comunicació a Catalunya 2021-2022, 2023, p. 109-135  
10.
25 p, 418.0 KB La radio / Niqui, Cinto (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Segarra Moreno, Luis (Guía de la radio)
El bienni radiofònic 2021-2022 a Catalunya es caracteritza per un lleuger increment de l'audiència, que se situa en els 3,871 milions d'oients els dies feiners. RAC1 i Catalunya Ràdio segueixen essent les emissores més escoltades entre les generalistes, mentre que Los 40 Principales conserva el lideratge de la ràdio temàtica musical. [...]
Barcelona : Generalitat de Catalunya ; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 2023
Informe de la comunicació a Catalunya 2021-2022, 2023, p. 83-107  

Libros y colecciones : Encontrados 846 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Documentos de investigación Encontrados 1,596 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
11.0 MB Exèrcit i negoci. El proveïment militar a Catalunya durant el regnat de Felip V (1700-1746) / Ferré Gispets, David ; Simon i Tarrés, Antoni, 1956- dir. ; Espino López, Antonio, dir.
La present tesi doctoral té com a objectiu principal l'anàlisi del sistema de proveïment de l'exèrcit borbònic a Catalunya durant el regnat de Felip V i el paper que hi jugaren els seus proveïdors catalans. [...]
La presente tesis doctoral tiene como principal objetivo el análisis del sistema de aprovisionamiento del ejército borbónico en Cataluña durante el reinado de Felipe V y el papel que en él tuvieron los asentistas catalanes. [...]
This doctoral thesis aims to analyse the military provisioning system established in Catalonia during the reign of King Philip V and the role played by local contractors. To achieve this goal, we have addressed the historiographical debate around this issue from its beginning at the end of the 18th century to our days. [...]

2023  
2.
75 p, 2.0 MB Usos de contenidos audiovisuales con fines terapéuticos en hospitales de Barcelona / Ibáñez Monforte, Raquel ; Prado, Emili, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La present recerca sorgeix de l'interès en el potencial terapèutic dels continguts i relats audiovisuals en pacients diagnosticats d'alguna malaltia física. El marc teòric es basa en les teories sobre potencial terapèutic de la narració. [...]
La presente investigación surge del interés en el potencial terapéutico de los contenidos y relatos audiovisuales en pacientes diagnosticados de alguna enfermedad física. El marco teórico se basa en las teorías sobre potencial terapéutico de la narración. [...]
This research stems from an interest in the therapeutic potential of audiovisual content and stories in patients diagnosed with physical illnesses. The theoretical framework is based on theories regarding the therapeutic potential of storytelling and narratives. [...]

2023
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat [1116]  
3.
43 p, 4.1 MB Festes sense escenari : Reportatge sobre la diàspora de la cultura soundsystem des dels guetos jamaicans a Catalunya / Darby Hijosa, Anna ; Vall, Toni, 1979-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball està format per un reportatge sobre l'arribada i l'establiment de la cultura soundsystem jamaicana al territori català. "Festes sense escenari" és un reportatge que té la intenció de mostrar l'escena soundsystem des dels seus orígens i entendre perquè aquest tipus de festa compagina tan bé amb la realitat sociocultural catalana.
Este trabajo está formado por un reportaje sobre la llegada y el establecimiento de la cultura soundsystem jamaicana al territorio catalán. "Fiestas sin escenario" es un reportaje que tiene la intención de mostrar la escena soundsystem desde sus orígenes y entender por qué este tipo de fiesta compagina tan bien con la realidad sociocultural catalana.
This work consists of a report about the arrival and establishment of the Jamaican soundsystem culture to Catalan territory. "Stage-free parties" is a report aiming to show the soundsystem scene from its origins and understand why this type of parties combine so well with the Catalan sociocultural reality.

2023
Grau en Periodisme [1432]  
4.
131 p, 4.4 MB La influencia de la prensa escrita en la supervivencia del fútbol modesto / Vázquez Moreno, Adrián ; Pérez Creus, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte té com a objectiu analitzar el paper que exerceix la premsa escrita en la supervivència del futbol modest. A través d'una anàlisi exhaustiva de la lingüística, distribució i impacte visual dels dos periòdics esportius més importants de Catalunya, es pretén avaluar la cobertura informativa de tots dos mitjans i la seva importància per a mantenir viu el futbol més humil.
Este proyecto tiene como objetivo analizar el papel que ejerce la prensa escrita en la supervivencia del fútbol modesto. A través de un análisis exhaustivo de la lingüística, distribución e impacto visual de los dos periódicos deportivos más importantes de Cataluña, se pretende evaluar la cobertura informativa de ambos medios y su importancia para mantener vivo el fútbol más humilde.
The aim of this project is to analyse the role played by the written press in the survival of modest football. Through an exhaustive analysis of the linguistics, distribution and visual impact of the two most important sports newspapers in Catalonia, the aim is to evaluate the news coverage of both media and their importance in keeping humble football alive.

2023
Grau en Periodisme [1432]  
5.
73 p, 2.2 MB La dona en la informació esportiva catalana : Anàlisi de la presència femenina en l'elaboració i difusió de notícies / Boada Freixas, Paula ; Tous, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En el present treball es fa una anàlisi del periodisme esportiu català per tal de determinar l'evolució del periodisme esportiu en perspectiva de gènere. L'objectiu és estudiar la situació dels informatius dels mitjans generalistes en l'actualitat i la situació de fa 10 anys. [...]
En el presente trabajo se hace un análisis del periodismo deportivo catalán para determinar la evolución del periodismo deportivo en perspectiva de género. El objetivo es estudiar la situación de los informativos de los medios generalistas en la actualidad y la situación de hace 10 años. [...]
This work analyses Catalan sports journalism to determine the evolution of sports journalism from a gender perspective. The aim is to study the situation of the news programmes of the generalist media today and the situation 10 years ago. [...]

2023
Grau en Periodisme [1432]  
6.
69 p, 1.7 MB Plat petit : bikepacking en català / Mèlich Colom, Jordi ; Niqui, Cinto, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Projecte multimèdia en català enfocat en la informació i la difusió de la pràctica del bikepacking a Catalunya.
Proyecto multimedia en catalán enfocado en la información y la difusión de la práctica del bikepacking en Cataluña.
Multimedia project in catalan focused on information and broadcasting of bikepacking in Catalonia.

2023
Grau en Periodisme [1432]  
7.
L'impacte internacional de la indústria catalana de videojocs els anys 2018-2021 / Lorenzo Marín, Marta ; Martínez Espinosa, Israel David, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La indústria dels videojocs és un espai que es troba en constant creixement i que cada dia es converteix en una part més important dintre de les indústries creatives i tecnològiques. En aquest Treball de Fi de Grau s'analitzarà quina és la situació de l'escena catalana dels videojocs en l'àmbit internacional dintre dels anys 2018-2021. [...]
La industria de los videojuegos es un espacio que se encuentra en crecimiento constante y que cada día se convierte en una parte más importante dentro de las industrias creativas y tecnológicas. En este Trabajo de Fin de Grado se analizará cuál es la situación de la escena catalana de videojuegos en el ámbito internacional dentro de los años 2018-2021. [...]
The videogame industry is a space that is in constant growth and which every day becomes a more important part inside of the creative and technological industries. This Treball de Fi de Grau will analise what is the situation in the catalan scene of videogames on an international scale in the years 2018-2021. [...]

2023
Grau en Periodisme [1432]
   
8.
80 p, 2.5 MB L'anàlisi dels telenotícies vespre de TV3 sobre les onades de calor dels anys 2009, 2012, 2015 i 2022 a Catalunya / Forés i Català, Elisenda ; Pahisa Fontanals, Frederic, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu del treball és analitzar la praxi informativa de TV3 en la producció i narració de peces informatives durant els episodis d'onades de calor els anys 2009, 2012, 2015 i 2022. A partir de les conclusions de l'anàlisi, la recerca teòrica i les entrevistes amb experts, es pretén concloure amb un seguit de recomanacions de caràcter deontològic per tal que les cadenes públiques catalanes tinguin unes pautes per poder elaborar de forma científica, rigorosa i imparcial les notícies vinculades a la temàtica ambiental, tenint en compte l'actual situació de crisi climàtica.
El objetivo del trabajo es analizar la praxis informativa de TV3 en la producción y narración de piezas informativas durante los episodios de olas de calor en los años 2009, 2012, 2015 y 2022. A partir de las conclusiones del análisis, la investigación teórica y las entrevistas con expertos, se pretende concluir con una serie de recomendaciones de carácter deontológico para que las cadenas públicas catalanas tengan unas pautas para poder elaborar de forma científica, rigurosa e imparcial las noticias vinculadas a la temática ambiental, teniendo en cuenta la actual situación de crisis climática.
The objective of the work is to analyze the informative praxis of TV3 in the production and narration of informative pieces during episodes of heat waves in 2009, 2012, 2015 and 2022. Based on the conclusions of the analysis, the theoretical research and the interviews with experts, it is intended to conclude with a series of recommendations of a deontological nature so that Catalan public TV have a guidelines to be able to elaborate in a scientific, rigorous and impartial way the news related to the environmental issue, taking into account the current situation of climate crisis.

2023
Grau en Periodisme [1432]  
9.
65 p, 713.0 KB La Publicitat Institucional de la Generalitat de Catalunya (2019-2021) : Contractació, planificación, avaluació i mitjans beneficiaris / Garcia Latorre, Marc ; Fernández Alonso, Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball analitza les actuacions en matèria de publicitat institucional que la Generalitat de Catalunya ha portat a terme entre els anys 2019 i 2021. S'insereix en la contractació de les empreses de creativitat i les agències de mitjans, els criteris de planificació, els procediments d'avaluació i els principals mitjans beneficiaris. [...]
Este trabajo analiza las actuaciones en materia de publicidad institucional que la Generalidad de Cataluña ha llevado a cabo entre los años 2019 y 2021. Se inserta en la contratación de las empresas de creatividad y las agencias de medios, los criterios de planificación, los procedimientos de evaluación y los principales medios beneficiarios. [...]
This work analyzes the actions in the field of institutional advertising that the Generalitat de Catalunya has carried out between the years 2019 and 2021. It is inserted in the recruitment of creative companies and media agencies, the planning criteria, the procedures evaluation and the main beneficiary means. [...]

2023
Grau en Periodisme [1432]  
10.
2.4 MB Guerra fiscal entre comunitats autònomes : Catalunya vs Madrid / Ramírez Molina, Bernat ; Puigmulé Solà, Marc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
La fiscalitat és l'eina que utilitzen els governs per redistribuir la riquesa. Espanya és un país dividit en 17 comunitats autònomes, més les 2 ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Això implica 19 governs autonòmics amb poder de decisió sobre l'impost de patrimoni, successions i donacions, i el 50% de l'IRPF. [...]
La fiscalidad es la herramienta que utilizan los gobiernos para redistribuir la riqueza. España es un país dividido en 17 comunidades autónomas, más las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. [...]
Taxation is the tool governments use to redistribute wealth. Spain is a country divided into 17 autonomous communities, plus the 2 autonomous cities of Ceuta and Melilla. This involves 19 regional governments with decision-making power on wealth, inheritance and donation tax, and 50% of personal income tax. [...]

2023
Pla d'Estudis en Economia [1407]  

Documentos de investigación : Encontrados 1,596 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales didácticos Encontrados 5 registros  
1.
23 p, 1.3 MB Les migracions a Catalunya a mitjans del segle XX / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
Identificar les causes que fan que les persones migrants tinguin unes feines determinades; Analitzar els canvis produïts a la ciutat de Terrassa des del segle XX fins l'actualitat, identificar-ne les causes i elaborar una projecció de futur; Reflexionar sobre les causes i conseqüències de la immigració a Catalunya al segle XX i a l'actualitat.
UAB , 2006  
2.
35.7 KB Coneix la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General : exercicis pràctics / Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
2018 (Biblioteques)
2 documentos
3.
51 p, 7.2 MB Cartografia digital a la xarxa : grau d'Arqueologia / Universitat Autònoma de Barcelona. Cartoteca General ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació dels principals recursos de cartografia digital en un tema o àmbit geogràfic concret que es poden trobar gratuïtament a la xarxa.
2013 (Fonts d'informació)  
4.
2 p, 98.9 KB Carta de la Comisión de Guerra de la Junta Superior de Cataluña al Capitán General, 1810 / Canales Gili, Esteban ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
La Comissió de Guerra informa dels problemes existents a Catalunya per a aconseguir els reemplaçaments i recomana prendre dures mesures contra la morositat als allistaments.
2005 (Col·lecció de textos històrics)  
5.
2 p, 156.1 KB Biblioteca de Veterinària. Usuaris del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC) / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Veterinària ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Guia on s'expliquen els serveis que s'ofereixen a través del conveni entre el CCVC i la Biblioteca de Veterinària.
2023 (Guies de les Biblioteques) (Biblioteca de Veterinària)  

Documentos gráficos y multimedia Encontrados 4,103 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
1024x683, 487.2 KB Cals Frares: utillaje agrícola tradicional (2023) / Fàbregas i Comadran, Xavier
En un entorno privilegiado y con una interesante carta, la masía-restaurante Cals Frares muestra una buena colección de objetos antiguos, agrícolas principalmente. Se presentan fotografías del utillaje agrícola tradicional, ubicados en la bodega y exteriores de la masía. [...]
Es presenten fotografies d'objectes agrícoles tradicionals. Agraïments: a la masia Cals Frares, de Cabrera de mar. https://calsfrares. com/carta/.

2023 (Objectes)
24 documentos
2.
1080x1080, 198.8 KB Cartells d'eleccions municipals a Catalunya: 28 de maig de 2023 / Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
2023
297 documentos
3.
1080x1513, 66.6 KB Cartells d'eleccions municipals a Catalunya: 28 de maig de 2023 / Partit Popular de Catalunya
2023
117 documentos
4.
1921x1081, 165.6 KB Cartells d'eleccions municipals a Catalunya: 28 de maig de 2023 / Junts per Catalunya
2023
289 documentos
5.
1280x1280, 222.4 KB Cartells d'eleccions municipals a Catalunya: 28 de maig de 2023 / En Comú Podem
2023
225 documentos
6.
20 p, 558.2 KB La matança del porc al Vallès Oriental II (2011) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta del Proyecto MATPORCCAT, la entrevista sobre la matanza del cerdo en el Vallès Oriental II (2011). Anexo: Características de los productos. Agradecimientos: a los informantes.
Es presenta del Projecte MATPORCCAT, l'entrevista sobre la matança del porc al Vallès Oriental II (2011). Annex: Característiques dels productes. Agraïments: als informants.

2023 (Matança del porc)
47 documentos
7.
1152x2048, 121.8 KB Cartells d'eleccions municipals a Catalunya: 28 de maig de 2023 / Esquerra Republicana de Catalunya
2023
450 documentos
8.
1280x1280, 166.3 KB Cartells d'eleccions municipals a Catalunya: 28 de maig de 2023 / Candidatura d'Unitat Popular
2023
349 documentos
9.
1080x1080, 95.5 KB Cartells d'eleccions municipals a Catalunya: 28 de maig de 2023 / Ciutadans (Partit polític)
2023
132 documentos
10.
967.6 KB Exposició "La visita d'Einstein a Catalunya en 66 piulades" / Monge, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia
Exposició entre el 17 d'abril i el 12 de maig sobre la com s'ha viscut a la xarxa Twitter l'esdeveniment de la visita d'Albert Einstein a Barcelona al febrer de 1923 al cumplir-se 100 anys. Hem creat un enfilall a partir de les piulades publicades, sobretot, per en Quim Bosch (@quimbosch), en Xavier Lasauca (@xavierlasauca) i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació-FCRI (@fundaciorecerca), al llarg del febrer d'enguany. [...]
2023
31 documentos

Documentos gráficos y multimedia : Encontrados 4,103 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Fondos personales e institucionales Encontrados 191 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
8 p, 326.3 KB La matanza del cerdo en la Selva III (2010) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta del Proyecto MATPORCCAT, la entrevista sobre la matanza del cerdo en la Selva III (2010). Agradecimientos: a los informantes.
Es presenta del Projecte MATPORCCAT, l'entrevista sobre la matança del porc a la Selva III (2010). Agraïments: als informants.

2023 (Matança del porc)  
2.
10 p, 281.2 KB La matanza del cerdo en la Selva IV (2011) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta del Proyecto MATPORCCAT, la entrevista sobre la matanza del cerdo en la Selva IV (2011). Agradecimientos: a los informantes.
Es presenta del Projecte MATPORCCAT, l'entrevista sobre la matança del porc a la Selva IV (2011). Agraïments: als informants.

2023 (Matança del porc)  
3.
10 p, 352.3 KB La matanza del cerdo en La Selva V (2010) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta del Proyecto MATPORCCAT, la entrevista sobre la matanza del cerdo en La Selva V (2010). Agradecimientos: a los informantes.
Es presenta del Projecte MATPORCCAT, l'entrevista sobre la matança del porc a La Selva V (2010). Agraïments: als informants.

2023 (Matança del porc)  
4.
15 p, 554.0 KB Breve historia de la ganadería de trabajo en Catalunya / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta una breve historia de la ganadería de trabajo en Catalunya.
Es presenta una breu història de la ramadería de treball a Catalunya.

2023 (Memoria digital de producció animal)  
5.
1024x683, 487.2 KB Cals Frares: utillaje agrícola tradicional (2023) / Fàbregas i Comadran, Xavier
En un entorno privilegiado y con una interesante carta, la masía-restaurante Cals Frares muestra una buena colección de objetos antiguos, agrícolas principalmente. Se presentan fotografías del utillaje agrícola tradicional, ubicados en la bodega y exteriores de la masía. [...]
Es presenten fotografies d'objectes agrícoles tradicionals. Agraïments: a la masia Cals Frares, de Cabrera de mar. https://calsfrares. com/carta/.

2023 (Objectes)
24 documentos
6.
13 p, 381.3 KB La matanza del cerdo en el Alt Empordà (2011) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta del Proyecto MATPORCCAT, la entrevista sobre la matanza del cerdo en el Alt Empordà (2011). Agradecimientos: a los informantes.
Es presenta del Projecte MATPORCCAT, l'entrevista sobre la matança del porc a l'Alt Empordà (2011). Agraïments: als informants.

2023 (Matança del porc)  
7.
13 p, 562.5 KB La matanza del cerdo en el valle de Àssua (2010) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta del Proyecto MATPORCCAT, la entrevista sobre la matanza del cerdo en el valle de Àssua (Pallars Sobirà, 2010). Agradecimientos: a los informantes.
Es presenta del Projecte MATPORCCAT, l'entrevista sobre la matança del porc a la vall d'Àssua (Pallars Sobirà, 2010). Agraïments: als informants.

2023 (Matança del porc)
4 documentos
8.
11 p, 423.3 KB La matanza del cerdo en la Selva I (2011) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta del Proyecto MATPORCCAT, la entrevista sobre la matanza del cerdo en la Selva I (2011). Agradecimientos: a los informantes.
Es presenta del Projecte MATPORCCAT, l'entrevista sobre la matança del porc a la Selva I (2011). Agraïments: als informants.

2023 (Matança del porc)  
9.
16 p, 1.7 MB La matanza del cerdo en la Selva II (2011) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta del Proyecto MATPORCCAT, la entrevista sobre la matanza del cerdo en la Selva II (2011). Agradecimientos: a los informantes.
Es presenta del Projecte MATPORCCAT, l'entrevista sobre la matança del porc a la Selva II (2011). Agraïments: als informants.

2023 (Matança del porc)  
10.
10 p, 444.2 KB La matanza del cerdo en el Berguedà (2010) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta del Proyecto MATPORCCAT, la entrevista sobre la matanza del cerdo en el Berguedà (2010). Agradecimientos: a los informantes.
Es presenta del Projecte MATPORCCAT, l'entrevista sobre la matança del porc al Berguedà (2010). Agraïments: als informants.

2023 (Matança del porc)  

Fondos personales e institucionales : Encontrados 191 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.