No exact match found for Catalunya., using Catalunya instead...
Results overview: Found 7,208 records in 0.03 seconds.
Articles, 839 records found
Contributions to meetings and congresses, 43 records found
Periodical publications, 92 records found
Books and collections, 715 records found
Research literature, 1,450 records found
Learning materials, 30 records found
Graphic and multimedia documents, 4,006 records found
Personal and institutional archives, 96 records found
Articles 839 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
20 p, 225.8 KB La política mediterránea de Gran Bretaña durante la Guerra Peninsular / Ramisa Verdaguer, Maties (Universitat de Vic Institut Antoni Pous i Argila)
El artículo expone cuál fue la política mediterránea de Gran Bretaña durante la Guerra de la Independencia y el lugar secundario, pero muy relevante, que tenía en la estrategia general de las guerras napoleónicas. [...]
The article exposes what was the Mediterranean policy of Great Britain during the War of Independence and the secondary, but very important, place it had in the general strategy in the Napoleonics wars. [...]
L'article exposa quina va ser la política mediterrània de Gran Bretanya durant la Guerra del Francès i el lloc secundari, però molt rellevant, que tenia en l'estratègia general de les guerres napoleòniques. [...]

2020 - 10.5565/rev/rubrica.188
Rúbrica contemporánea, Vol. 9 Núm. 17 (2020) , p. 119-138 (Articles)  
2.
34 p, 10.9 MB Images and Altar Structures in Romanesque Catalonia : a Restored Virgin and Child Sculpture in the Museu Nacional d'Art de Catalunya / Camps Soria, Jordi (Museu Nacional d'Art de Catalunya)
Medieval images that have survived to the present time are known to be decontextualised, and very often appear as isolated or free-standing objects, as is the case with statues of the Virgin and Child. [...]
Es bien sabido que las imágenes medievales han llegado a la actualidad descontextualizadas y muy a menudo como objetos aislados o totalmente exentos, tal como sucede con las tallas de la Virgen con el Niño. [...]

2020 - 10.5565/rev/medievalia.505
Medievalia, Vol. 23 Núm. 1 (2020) , p. 395-427  
3.
13 p, 407.2 KB Distribució, ecologia i estat de conservació de Potamogeton lucens i P. schweinfurthii a Catalunya (NE de la península Ibèrica) / Aymerich, Pere ; Guardiola, Moisès ; Petit, Albert ; Ballesteros, Enric (Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)) ; Chappuis, Eglantine (Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC))
Potamogeton lucens L. i P. schweinfurthii A. Benn. són dues espècies aquàtiques morfològicament similars que fins fa ben poc han estat confoses a Europa. L'objectiu del treball és aclarir i actualitzar la informació sobre la situació actual i històrica d'aquests dos tàxons a Catalunya. [...]
Potamogeton lucens L. and P. schweinfurthii A. Benn. are two aquatic species of similar morphology that have been confused in Europe until recent times. This study aims at elucidating and updating information about the current and historical distribution of both taxa in Catalonia. [...]

2014
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, Núm. 78 (2014) , p. 25-37  
4.
6 p, 3.7 MB Distribució i estat de conservació de Myriostoma coliforme (Geastraceae, Basidiomycota) a Catalunya (NE península Ibèrica) / Guardiola i Bufí, Moisès (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Areales, Mari Carme ; Bou, Joan ; Corbera, Jordi (Institució Catalana d'Història Natural. Delegació de la Serralada Litoral Central) ; Crespo, Adolf ; Oltra, Joan ; Pou, Antoni (Gavot Associació) ; Tort, Sonia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Santamaria, Sergi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Llistosella, Jaume (Universitat de Barcelona. Institut de Recerca de Biodiversitat (IRBIO))
S'aporten dades sobre noves poblacions de Myriostoma coliforme (Dicks. ) Corda a Catalunya descobertes els últims anys, que amplien notablement l'àrea de distribució coneguda fins ara d'aquest fong, protegit a Catalunya i inclòs a la majoria de llistes vermelles dels països europeus on és present. [...]
We report data of new populations of Myriostoma coliforme in Catalonia discovered during the last years and expand the knowledge of the area of occupancy of this fungus protected in Catalonia and included in several red lists of European countries. [...]

2018
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, Núm. 82 (2018) , p. 57-62  
5.
4 p, 207.5 KB Noves dades sobre la distribució de Limonium catalaunicum (Plumbaginaceae) a Catalunya (nord-est de la península Ibèrica) / Lluent, Artur (Generalitat de Catalunya. Forestal Catalana SA) ; Mayoral i Arqué, Antoni (Institut d'Estudis Ilerdencs. Secció de Botànica.) ; Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
La distribució de Limonium catalaunicum a Catalunya ha estat difícil d'establir durant anys a causa de què ha estat confós amb altres espècies del gènere. En el present article aportem noves dades d'aquesta espècie i en detallem les 7 poblacions conegudes actualment, alhora que constatem 6 poblacions més que estarien extingides o que no s'han pogut retrobar els darrers anys, i així clarificar la distribució actual. [...]
It has been difficult to determine the distribution of Limonium catalanicum because, for many years, this species has been confused with other species of the genus. In this article we provide new data about this species and we detail the 7 populations known at the moment. [...]

2014
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, Núm. 78 (2014) , p. 47-50  
6.
16 p, 1013.8 KB Catàleg de plantes vasculars endèmiques, rares o amenaçades de Catalunya. II. Tàxons no endèmics en situació de risc / Sáez, Llorenç (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Soriano i Tomás, Ignasi (Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal)
Aquest és el segon dels articles d'una sèrie dedicada a les plantes vasculars rares o amenaçades de Catalunya. Hi cataloguem 114 tàxons de rang específic o subespecífic no endèmics del NE de la península Ibèrica i terres adjacents, i n'avaluem l'estat de conservació atenent els criteris de la UICN (1994). [...]
This is the second paper in a series devoted to rare or threatened flora in Catalonia. The 114 specific or subspecific non-endemic taxa in our list are assessed with regard to their conservation status according to IUCN (1994) criteria. [...]
Este es el segundo artículo de una serie dedicada a la flora vascular rara o amenazada de Cataluña. Incluye un catálogo de 114 taxones de rango específico o subespecífico no endémicos del NE de la Península Ibérica y zonas adyacentes, de los que evaluamos su estado de conservación en base a los criterios de la UICN (1994). [...]

2000
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, Núm. 68 (2000) , p. 35-50  
7.
18 p, 502.3 KB Los Descendimientos de Erill la Vall y Santa María de Taüll de la colección Plandiura y su relación con el mercado de antigüedades / Pérez-Flecha González, Javier (Universidad Complutense de Madrid)
Este artículo estudia el comercio de antigüedades que surgió alrededor de los grupos del Descendimiento de la cruz de Erill la Vall y Santa María de Taüll durante la primera mitad del siglo XX, y analiza lo que sucedió con cada una de las esculturas que componían ambos conjuntos. [...]
Aquest article estudia el comerç d'antiguitats que va sorgir al voltant dels grups del Davallament de la creu d'Erill la Vall i Santa Maria de Taüll durant la primera meitat del segle XX, i analitza el que va succeir amb cadascuna de les escultures que componien ambdós conjunts. [...]
This paper explores the antiquities and art trade that emerged in the first half of the 20th century around the iconographic groups of the Deposition from the Cross of Erill la Vall and Santa María de Taüll and analyzes what occurred with each of the sculptures that made up the ensembles. [...]

2019 - 10.5565/rev/locus.352
Locus amoenus, Vol. 17 (2019) , p. 169-185 (Articles)  
8.
45 p, 207.3 KB Dictamen sobre la reglamentació de l'ús de la llengua catalana a l'etiquetatge i a les instruccions d'ús dels productes comercials / Milian i Massana, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona)
A continuació reproduïm fidelment la versió original del dictamen. Les úniques modificacions que hi he introduït consisteixen en unes poques correccions d'errades dactilogràfiques, ortogràfiques i sintàctiques, la substitució dels mots incorrectes tamany, brussel·lenca i vàries per superfície, brussel·lesa i diverses, la supressió d'alguna majúscula, la nota a peu de pàgina incorporada i l'afegit de les expressions o objectius i no justificable en dos paràgrafs del dictamen, respectivament.
2005
Revista de llengua i dret, Núm. 43 (juliol 2005) , p. 279-323  
9.
33 p, 450.2 KB Reflexions entorn de la política catalana de foment de l'oferta cinematogràfica en llengua catalana / Padrós, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; López Sintas, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa)
L'article explora la valoració jurídica i econòmica de vint anys de política de foment del cinema català (política cultural) i de l'oferta de cinema en llengua catalana (política lingüística). [...]
This article takes stock of legal and economic assessments that have been made of twenty years of policies of support for Catalan cinema (cultural policy) and for cinema in Catalan (language policy). [...]
El artículo explora la valoración jurídica y económica de veinte años de política de fomento del cine catalán (política cultural) y de la oferta de cine en lengua catalana (política lingüística). [...]

2005
Revista de llengua i dret, Núm. 46 (Juliol 2005) , p. 145-177  
10.
108 p, 18.7 MB Dossier: La Barcelona metropolitana : economia i plantejament (II) / Trullén i Thomàs, Joan, coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
1998
Revista econòmica de Catalunya, Núm. 34 (1998) , p. 35-142  

Articles : 839 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 43 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
1 p, 966.1 KB La Veu de Catalunya. Escaparate de la mujer en la Segunda República / Lázaro Pernias, Patrícia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; González Quesada, Alfons (Universitat Autònoma de Barcelona)
Se estudia la representación de la figura femenina a través de una revisión exhaustiva de los anuncios publicados en La Veu de Catalunya, el principal diario del catalanismo conservador, durante el período 1929-1936. [...]
The representation of the female figure is studied through an exhaustive revision of the advertisements published in La Veu de Catalunya, the main newspaper of conservative Catalanism, during the period 1929-1936. [...]

2019
Symposium Grafica. Barcelona, : 2019  
2.
21 p, 97.5 KB Polinuclear metropolis and competitiveness : changes in industrial location and international trade in metropolitan Barcelona / Trullén i Thomàs, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Lladós, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
Economic literature on endogenous growth has tried to capture Marshallian externalities from the notion of homogenous region. However, some applied researches have argued recently against the usefulness of the homogenous regions as analytical units because the irruption of several localized densifications of productive activity of intrametropolitan nature. [...]
2000
Congress of the European Regional Science Association. Barcelona, Catalunya, 40è : 2000  
3.
29 p, 398.0 KB Policentrismo y redes de ciudades en la región metropolitana de Barcelona / Trullén i Thomàs, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Boix Domenech, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
2000
Encuentro de Economía Aplicada. València, País Valencià, 3a : 2000  
4.
21 p, 1.7 MB Investigación de trichinella SPP. en zorros de Catalunya / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Colomer-Giner, A. ; Alemany i Capella, A. ; Vila Puigdevall, C. ; Nogal, J.J. ; Bolás-Fernández, F. ; López Claessens, S.
Se investiga la presencia de Trichinella spp. en 286 muestras congeladas de musculus tibialis anterior, de zorros (Vulpes vulpes) de Catalunya. Se detectan 3 positivos, en las comarcas de Anoia y el Pallars Jussà, identificándose estos dos últimos como T. [...]
S'investiga la presència de Trichinella spp. en 286 mostres congelades de musculus tibialis anterior, de guineus (Vulpes vulpes) de Catalunya. Es detecten 3 positius, a les comarques de l'Anoia i el Pallars Jussà i s'identifiquen aquests dos últims com a T. [...]

2009
Jornadas AIDA Producción Animal. Zaragoza, 13enes : 2009
2 documents
5.
26 p, 15.8 MB History of Catalan poultry production / Pumarola i Batlle, Martí (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina i Cirurgia Animals)
2017
European Symposium on Poultry Nutrition. Salou / Vila- seca, Tarragona, 21è : 2017  
6.
2 p, 60.2 KB The relational side of the scarring effect of unemployment : social capital and social inequalities among the young in Catalonia / Bolíbar, Mireia (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Verd Pericàs, Joan Miquel (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Barranco Font, Oriol (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
7.
2 p, 59.3 KB The precariousness of labour trajectories among young people in Catalonia. Period effects, cohort effects and turning points / Verd Pericàs, Joan Miquel (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Yepes, Lídia (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016 (IWPLMS 2016 Abstract book)
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  
8.
78 p, 18.3 MB Obert, per defecte / Labastida i Juan, Ignasi 1970- (Universitat de Barcelona. Oficina de Difusió del Coneixement)
2016
Jornada sobre l'accés obert a la UAB. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2016
2 documents
9.
16 p, 369.8 KB Labour trajectories of young people from Barcelona : a methodological contribution / Yepes, Lidia ; Vacchiano, Mattia ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37 : 2016  
10.
27 p, 5.1 MB The Relational side of the scarring effect of unemployment : social capital and social inequalities among the catalan youth / Bolíbar, Mireia ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
2016
Annual Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Barcelona, Catalunya, 37è : 2016  

Contributions to meetings and congresses : 43 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Periodical publications 92 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
28 p, 50.9 MB Què fem a les #BibliotequesUAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Publicació que recull les dades més significatives publicades a la Memòria anual del Servei, es tracten els aspectes relacionats amb els serveis, els recursos informatius, els espais, els projectes i la cooperació, el pla estratègic i el personal, a la vegada que es fa un balanç general de l'any.
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques, 2019 -  
2.
28 p, 13.4 MB Arancasa
Vielha : AranCasa, 2008-2010
3 documents
3.
4 p, 560.2 KB Toti : noticiari aranés / Vall d'Aran (Catalunya). Conselh Generau
Vielha : Centre de Normalisacion Lingüistica der Aranés, [1987]-[1992?]
94 documents
4.
146 p, 2.5 MB Anuari polític de Catalunya / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències Polítiques i Socials
Barcelona : Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2008-
7 documents
5.
98 p, 29.9 MB Terra aranesa / Museu Etnulogic de'ra Val d'Aran
Viella : Musèu Etnologic dera Val d'Aran, 1977-
24 documents
6.
74 p, 20.6 MB Eth Sautarèth
Vielha : CRP Val d'Aran, [199?]-
2 documents
7.
9 p, 37.6 MB Qu1n5e : Val D'Aran
Vielha : Aranbroatcast Publicitat, 2005-
25 documents
8.
20 p, 12.1 MB Incop 2000 : revista mesadèra d'informacion generau dera Val d'Aran, Alta Ribagorça e Comenges
Vielha : Incop 2000, 1994
6 documents
9.
2 p, 7.7 MB Eth Diari : huelheton diari d'Aran / Colomines-Companys, Joan-Ramon.
Vielha : Centre d'Estudis Vivéncia Aranesa: Aula Euròpa des Pirinèus, 1999
210 documents
10.
67 p, 32.7 MB Baqueira-Beret : revista de la temporada
Barcelona : Formula Prensa, D.L. 1989-
52 documents

Periodical publications : 92 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Books and collections 715 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
10 p, 1.1 MB Pluralismo religioso en la televisión pública : estudio del caso catalán / Huertas Bailén, Amparo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual) ; Terrón Blanco, José Luis (Universitat Autónoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Este texto reflexiona sobre los medios de comunicación como mediadores de los valores y el conocimiento de las creencias religiosas. El análisis se centra en el pluralismo y en el tratamiento del diálogo inter-religioso, e incluimos también la opción del ateísmo. [...]
This text reflects on the role of the mass media as mediators of values and knowledge in relation to religious beliefs. Our research focuses on the issue of pluralism and the treatment of interreligious dialogue, including the option of atheism. [...]

Granada: Ediciones Profesionales de la Información, 2020 - 10.3145/AE-IC-epi.2020.e15
Comunicación y diversidad. Selección de comunicaciones del VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), 2020, p. 271-280  
2.
28 p, 50.9 MB Què fem a les #BibliotequesUAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Publicació que recull les dades més significatives publicades a la Memòria anual del Servei, es tracten els aspectes relacionats amb els serveis, els recursos informatius, els espais, els projectes i la cooperació, el pla estratègic i el personal, a la vegada que es fa un balanç general de l'any.
[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques, 2019 -  
3.
236 p, 26.0 MB Cinquanta-quatre relats d'immigració / Botey Vallès, Jaume
Aquest llibre és un recull d'autobiografies d'immigrants. Els protagonistes pertanyen al grup actiu que, des de l'any 1972 al 1978, fou capdavanter de les reivindicacions urbanístiques i culturals del barri de Can Serra de l'Hospitalet de Llobregat a partir de l'Associació de Veïns d'aquell barri. [...]
Barcelona : Centre d'Estudis de l'Hospitalet, 1986  
4.
7 p, 130.9 KB Introducció de l'anuari Societat Catalana 2016-2017 / Miguélez, Fausto
Institut d'Estudis Catalans, Associació Catalana de Sociologia 2020
Societat catalana 2016-2017, 2020  
5.
15 p, 284.7 KB La recuperació de l'ocupació a Catalunya : insuficient, amb alguns canvis però poques millores / Alós, Ramon
Institut d'Estudis Catalans, Associació Catalana de Sociologia 2020
Societat Catalana 2016-2017, 2020, p. 113-127  
6.
1 p, 374.7 KB Manifest de les biblioteques universitàries davant el COVID-19 / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
Les biblioteques de 13 universitats membres i participatives del CSUC (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, URL, UVic-UCC, UIC, UIB i UJI) han fet públic un manifest conjunt on volen mostrar la necessitat d'accelerar la transformació digital de l'educació superior, que s'ha fet encara més evident a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. [...]
2020
3 documents
7.
3 p, 84.6 KB Política institucional d'accés obert per a les dades de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) reconeix la importància de les dades de recerca i justifica la creació i l'adopció d'una política per donar suport a la visibilitat i reutilització d'aquestes dades. [...]
2020
3 documents
8.
158 p, 493.2 KB Negocios étnicos : los comercios de los inmigrantes no comunitarios en Cataluña / Parella Rubio, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Solé, Carlota, 1944- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Martínez, Paola ; García, David ; Marchesini, Víctor C. ; Moreno, Raquel ; Terrones, Albert ; Garzón Guillén, Luis ; Goldburg, Martí
Hasta ahora la investigación sobre la inserción laboral de los trabajadores inmigrantes en España se había centrado en la incorporación de éstos como asalariados, dejando de lado el estudio de sus actividades económicas como empresarios. [...]
Barcelona : Fundació CIDOB, 2005 (Interrogar la actualidad ; 6)  
9.
49 p, 511.6 KB La població estrangera a Catalunya / Parella Rubio, Sònia
Barcelona : Fundació Jaume Bofill : Mediterrània, 2005 (Polítiques (Fundació Jaume Bofill) ; 47)
La immigració a Catalunya avui : anuari 2004, 2005, p. 197-245  
10.
20 p, 169.8 KB Dones immigrants no comunitàries al mercat de treball espanyol / Solé, Carlota, 1944- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Parella Rubio, Sònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Barcelona : Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis 2008 (Estudi. Igualtat i Ciutadania ; 2)
Desenvolupant els drets de les dones: Àmbits d'intervenció de les polítiques de gènere, 2008, p. 177-196  

Books and collections : 715 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Research literature 1,450 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
369 p, 26.3 MB Multilingualism, elitism and ideologies of globalism in international schools in Catalonia : an ethnographic study / Sunyol Garcia-Moreno, Andrea, autor. ; Codó, Eva, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
En les últimes dècades, moltes escoles d'elit fundades segons paràmetres nacionals s'han internacionalitzat per adaptar-se a les condicions canviants de les societats en la modernitat tardana, i mantenir-se competitives en un mercat educatiu altament disputat. [...]
In the last decades, many elite schools, which were founded following national models of education, have been internationalising to adapt to the rapidly changing conditions of neoliberalised late-modern societies and remain competitive in highly disputed education markets. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2.
483 p, 13.6 MB Escrivans al Vallès : segles X i XI / Baró i Cabrera, Robert, autor. ; Virgili, Antoni, 1956- supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
La comarca del Vallès era, als segles X i XI, el rerepaís del comtat de Barcelona; estava sota el control dels seus sobirans, però prou lluny de la capital com per desenvolupar unes dinàmiques autònomes. [...]
During the 10th and 11th centuries, the Vallès region was the hinterland of the County of Barcelona: it was under the control of its sovereigns, but far enough from the capital to develop autonomous dynamics. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
3.
315 p, 16.2 MB Los mercados matrimoniales en España durante el siglo XX : una aproximación demoespacial / Martínez Lucas, Víctor Manuel, autor. ; Recaño Valverde, Joaquín, supervisor acadèmic. ; Esteve, Albert, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia ; Centre d'Estudis Demogràfics.
Esta tesis doctoral pivota sobre la inclusión de la óptica geográfica en el estudio de los mercados matrimoniales a diferentes escalas espaciales: provincias, municipios, áreas urbanas, áreas rurales a lo largo del siglo XX. [...]
This thesis focuses on the inclusion of geographical optics in the study of marriage markets at different spatial scales: provinces, municipalities, urban areas and rural areas throughout the twentieth century. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
4.
309 p, 3.8 MB Els Motets de Josep Reig (1595-1674) : contribució al coneixement del primer Barroc musical a Catalunya / Cabré, Bernat, autor. ; Rifé i Santaló, Jordi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
A partir de la transcripció i edició crítica de la important col·lecció de vint-i-set motets a doble cor de Josep Reig (1595-1674), conservats en el que es coneix com a Manuscrit número 5 de Santa Maria del Mar de Barcelona, s'ha realitzat una anàlisi que contempla tres aspectes clau: anàlisi formal, vincles i divergències amb la teoria musical contemporània i elements retòrics que s'hi poden localitzar. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.
2 documents
5.
653 p, 11.3 MB La censura franquista i la traducció catalana de narrativa als anys seixanta / Estany Freire, Lara, autor. ; Bacardí, Montserrat, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Aquesta tesi doctoral estudia la censura franquista i les repercussions que va tenir en el món editorial català, concretament, en la traducció, en l'últim període de la dictadura, de tanta transcendència per a l'evolució del sistema literari. [...]
This doctoral thesis studies Francoist censorship and the repercussions that it had in the Catalan editorial world, specifically, in the area of translation, during the last period of the dictatorship, where it had so much influence on the evolution of literary production. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
6.
228 p, 5.0 MB Co-production of indexes of beach management in the Catalan coast : a double-loop process of learning / Bombana, Briana Angélica, autor. ; Ariza Solé, Eduard, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
El context actual és un desafiament a l'esforç científic d'acceptar de forma acrítica lescsimplificacions (per exemple, els índexs) per a la comprensió dels problemes complexos. Més que la "veritat" en les avaluacions, la complexitat exigeix una certa qualitat del procediment utilitzat per adquirir coneixements, fonamentada en una consciència avançada del context en el qual s'inclou i es desenvolupa la recerca. [...]
The modern world context challenges the scientific endeavour to uncritically accept simplifications (e. g. indexes) to aid in understanding complex problems. More than the search for "true" assessments, complexity imposes the need for quality in the procedural form of acquiring knowledge, grounded in an advanced awareness of the context in which research is embedded and carried out. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
7.
446 p, 15.4 MB Natura cívica. Ciència, territori i ciutat al parc de la Ciutadella a principis de segle XX / Valls, Laura, autor. ; Pardo Tomás, José, supervisor acadèmic. ; Zarzoso, Alfons, supervisor acadèmic. ; Nieto-Galan, Agustí, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis d'Història de la Ciència
La recerca realitzada com a tesi doctoral ha estudiat el parc de la Ciutadella com a espai urbà privilegiat en la configuració de concepcions de la natura i d'un estil determinat de popularització de les ciències naturals als públics urbans de principis del segle XX. [...]
La investigación realizada como tesis doctoral ha estudiado el parque de la Ciutadella como espacio urbano privilegiado en la configuración de concepciones de la naturaleza y de un estilo determinado de popularización de las ciencias naturales a los públicos urbanos de principios del siglo XX. [...]
The research carried out as a doctoral thesis has studied the Parc de la Ciutadella as a privileged urban space in the configuration of conceptions of nature and a certain style of popularization of natural sciences in the urban public of the early twentieth century. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
8.
1 p, 289.7 KB Production requirements to achieve self-supply of meat in Catalonia / Bayona Segura, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2020
Grau en Veterinària [955]  
9.
49 p, 915.8 KB Els pollancres i la Populicultura a Catalunya, segons Llensa de Gelcen (1941-1949) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Es presenten a tècnics, propietaris i treballadors forestals, els coneixements de Llensa de Gelcen sobre els pollancres i la Populicultura a Catalunya, principalment les bases tècniques del maneig de les plantacions de pollancres, en les seves principals publicacions del període 1941-1949.
Se presenta a técnicos, propietarios y trabajadores forestales, los conocimientos de Llensa de Gelcen sobre los chopos y la Populicultura en Catalunya, principalmente las bases técnicas del manejo de las plantaciones de chopos, en les sus principales publicaciones del período 1941-1949.

2020 (Memoria forestal digital)  
10.
49 p, 30.4 MB Una aproximació al comerç quotidià de la ciutat de Barcelona / Gracian Zahonero, Anna ; Matilla Ayala, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
El comerç de proximitat és un factor molt important per a la vitalitat d'una ciutat, tenint impactes en l'economia, la societat i l'entramat urbà que afecten la manera en que la població es relaciona amb el territori. [...]
The commerce of proximity is a very important factor for the vitality of a city, having impacts on the economy, society and the urban framework, that affect the way in which the population relates to the territory. [...]
 

Research literature : 1,450 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Learning materials 30 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
16.5 KB Premsa clandestina catalana / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Pardo, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Exposició presencial i virtual de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General sobre la premsa clandestina a Catalunya en el període 1939-1975. Organitzada per acompanyar la jornada "Premsa clandestina. [...]
L'exposició presencial va estar muntada a les vitrines de la planta baixa de la biblioteca entre el 10 de desembre de 2019 i el 16 de gener de 2020. Contenia material bibliogràfic provinent de la Biblioteca de Comunicació i del CEDOC.

2019
4 documents
2.
5.5 KB En reconeixement a Jordi Maluquer de Motes / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Inclou: presentació, biografia, bibliografia, exposició presencial i crèdits.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Biblioteca de Ciències Socials, 2019 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  
3.
23 p, 1.3 MB Les migracions a Catalunya a mitjans del segle XX / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials
Identificar les causes que fan que les persones migrants tinguin unes feines determinades; Analitzar els canvis produïts a la ciutat de Terrassa des del segle XX fins l'actualitat, identificar-ne les causes i elaborar una projecció de futur; Reflexionar sobre les causes i conseqüències de la immigració a Catalunya al segle XX i a l'actualitat.
UAB , 2006  
4.
722x1024, 908.6 KB Exposició "Catalunya : la història de la vida sota els nostres peus" / Monge, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia ; Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
En aquesta exposició, muntada en col·laboració amb l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, trobareu una petita mostra tant del patrimoni paleontològic de Catalunya com de la recerca que se'n deriva.
2019
39 documents
5.
15.8 KB Avui : 1976-2016 / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Gonzàlez Gavara, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Sierra Hinojosa, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Exposició presencial i virtual de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General amb motiu dels 40 anys del diari Avui i per celebrar el 40è aniversari de la graduació de la primera promoció d'estudiants de la llicenciatura en Ciències de la Informació a la UAB.
L'exposició presencial es va muntar a les vitrines de la planta baixa de la biblioteca entre el 27 d'octubre de 2016 i el 25 de gener de 2017.

2016
22 documents
6.
2 p, 639.2 KB Ciències polítiques i sociologia. Eleccions / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Recull de pàgines web sobre eleccions a Europa, Espanya, Catalunya, legislación electoral i directoris internacionals.
2020 (Recursos temàtics)  
7.
26.0 KB Traduccions de poesia publicades per Edicions del Mall / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats
Exposició amb motiu de la celebració de les VII Jornades sobre Traducció i Literatura, que organitza cada dos anys la Càtedra Jordi Arbonès juntament amb el Grup d'Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (GETCC), amb la col·laboració de la Facultat de Traducció i d'Interpretació i el Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental de la UAB. [...]
2016  
8.
7.4 KB Joan Serra i Vilamitjana : moments de dansa / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats
Exposició de fotografies en homenatge a Joan Serra i Vilamitjana, coreògraf i antic professor del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. La inauguració va ser el 9 de maig de 2016, i es va comptar amb parlaments de Pere Godall, Joaquín Gairín i Dora Rodríguez Ricco. [...]
2016  
9.
21.9 KB A 50 anys de la Caputxinada març 2016 / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Inclou: presentació, cronologia, Manifest, fotografies, bibliografia i recursos, actes, exposició i crèdits.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Biblioteca de Ciències Socials, 2016 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  
10.
17.4 KB La Recepció a Catalunya del dret a una bona administració presentació del llibre : la governança i el bon govern / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
2015 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  

Learning materials : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Graphic and multimedia documents 4,006 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
1169x770, 169.7 KB Canicultura II: Mushing y canódromos / Fàbregas i Comadran, Xavier
A pesar del cambio climático, la afición al mushing y la creación y desarrollo de importantes competiciones como la Pirena en los Pirineos, ha sido espectacular. No obstante, otras competiciones cinófilas tradicionales como las carreras de galgos han visto desaparecer sus instalaciones por la especulación urbanística y el cambio social. [...]
Es presenten diversos equips de mushing i les instal·lacions i curses de llebrers, a l'antic Canòdrom Meridiana de Barcelona. Agraïments: a l'empresa propietària.

1993 (Memoria digital de producció animal)
35 documents
2.
1169x757, 215.5 KB Toro bravo y espectáculos taurinos / Fàbregas i Comadran, Xavier
En 2010 fueron abolidas las corridas de toros en Catalunya, quedando limitadas a las actividades taurinas tradicionales del sur del país, en Terres de l'Ebre. En la plaza de toros modernista de la Monumental de Barcelona dejaron de lidiarse toros; ahora muestra eventos musicales y deportivos y otros espectáculos. [...]
Es presenten exemplars de toros de lídia als torils, les instal·lacions i el desenvolupament de diferents espectacles taurins, un d'ells una corrida a la plaça de toros la Monumental de Barcelona el 1995. [...]

1989 (Memoria digital de producció animal)
93 documents
3.
793x1280, 106.4 KB Diada Nacional de Catalunya : 11 de setembre de 2020 / Assemblea Nacional Catalana
2020
135 documents
4.
1024x768, 614.0 KB Producción ecológica de carne ovina : Can Terrades / Fàbregas i Comadran, Xavier
Can Terrades es un mas forestal (productor de leña de encina y de corcho) y ganadero de ovino, situado en la vertiente NW del Montnegre (Catalunya), propiedad de Josep Maria Saurí, por herencia familiar. [...]
Can Terrades és un mas forestal (productor de llenya d'alzina i de suro) i ramader d'oví, situat a la vessant NW del Montnegre, propietat de Josep Maria Saurí, per herència familiar. Pastura una superfície pròpia i aparaulada de 900 ha de bosc (90% de la ració anual), camps i prats, arribant a l'estiu a 800 m d'alçada, al SE del Montseny. [...]

2020 (Memoria digital de producció animal)
3 documents
5.
573x351, 57.7 KB Partit dels Comunistes de Catalunya / Partit dels Comunistes de Catalunya ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
1982-2014
17 documents
6.
600x849, 32.6 KB Cartells d'eleccions Municipals. Catalunya: 24 de maig de 2015 / Candidatura d'Unitat Popular
2015
769 documents
7.
568x804, 177.9 KB Partit del Treball de Catalunya / Partit del Treball de Catalunya ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
1968-1980
3 documents
8.
920x1576, 394.6 KB Catalunya.Estatut d'Autonomia / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
1976-
9 documents
9.
774x778, 134.7 KB Consultes sobre la Independència de Catalunya / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
2009-2011
5 documents
10.
1024x512, 49.0 KB Cartells d'eleccions generals d'Espanya: 20 de desembre de 2015 / En Comú Podem
2015
260 documents

Graphic and multimedia documents : 4,006 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Personal and institutional archives 96 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
1169x770, 169.7 KB Canicultura II: Mushing y canódromos / Fàbregas i Comadran, Xavier
A pesar del cambio climático, la afición al mushing y la creación y desarrollo de importantes competiciones como la Pirena en los Pirineos, ha sido espectacular. No obstante, otras competiciones cinófilas tradicionales como las carreras de galgos han visto desaparecer sus instalaciones por la especulación urbanística y el cambio social. [...]
Es presenten diversos equips de mushing i les instal·lacions i curses de llebrers, a l'antic Canòdrom Meridiana de Barcelona. Agraïments: a l'empresa propietària.

1993 (Memoria digital de producció animal)
35 documents
2.
1169x757, 215.5 KB Toro bravo y espectáculos taurinos / Fàbregas i Comadran, Xavier
En 2010 fueron abolidas las corridas de toros en Catalunya, quedando limitadas a las actividades taurinas tradicionales del sur del país, en Terres de l'Ebre. En la plaza de toros modernista de la Monumental de Barcelona dejaron de lidiarse toros; ahora muestra eventos musicales y deportivos y otros espectáculos. [...]
Es presenten exemplars de toros de lídia als torils, les instal·lacions i el desenvolupament de diferents espectacles taurins, un d'ells una corrida a la plaça de toros la Monumental de Barcelona el 1995. [...]

1989 (Memoria digital de producció animal)
93 documents
3.
49 p, 915.8 KB Els pollancres i la Populicultura a Catalunya, segons Llensa de Gelcen (1941-1949) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Es presenten a tècnics, propietaris i treballadors forestals, els coneixements de Llensa de Gelcen sobre els pollancres i la Populicultura a Catalunya, principalment les bases tècniques del maneig de les plantacions de pollancres, en les seves principals publicacions del període 1941-1949.
Se presenta a técnicos, propietarios y trabajadores forestales, los conocimientos de Llensa de Gelcen sobre los chopos y la Populicultura en Catalunya, principalmente las bases técnicas del manejo de las plantaciones de chopos, en les sus principales publicaciones del período 1941-1949.

2020 (Memoria forestal digital)  
4.
1024x768, 614.0 KB Producción ecológica de carne ovina : Can Terrades / Fàbregas i Comadran, Xavier
Can Terrades es un mas forestal (productor de leña de encina y de corcho) y ganadero de ovino, situado en la vertiente NW del Montnegre (Catalunya), propiedad de Josep Maria Saurí, por herencia familiar. [...]
Can Terrades és un mas forestal (productor de llenya d'alzina i de suro) i ramader d'oví, situat a la vessant NW del Montnegre, propietat de Josep Maria Saurí, per herència familiar. Pastura una superfície pròpia i aparaulada de 900 ha de bosc (90% de la ració anual), camps i prats, arribant a l'estiu a 800 m d'alçada, al SE del Montseny. [...]

2020 (Memoria digital de producció animal)
3 documents
5.
768x1024, 459.8 KB Arreos / Fàbregas i Comadran, Xavier
El 17 de enero es San Antonio Abad, protector de los animales, en el calendario católico. Para la procesión a celebrar, se deben preparar carruajes, arreos y animales. La guarnicionería catalana de celebración es entatxada (con metal), como se puede apreciar en las fotos. [...]
Es presenta la preparació de guarniments i cavalls per a la temporada 2020 dels Tres Tombs. Agraïments: a Joan Torné Carreras, propietari dels guarniments i als seu companys, els Carreters dels Tres Tombs de Sant Cugat del Vallès.

2020 (Memoria digital de la vida rural)
29 documents
6.
1024x768, 351.6 KB 22 Feria Internacional del Cesto de Salt 2019 / Fàbregas i Comadran, Xavier
Salt es un municipio colindante de Girona, de unos 30. 000 habitantes. Está situado en terrenos aluviales del río Ter y se ha dedicado tradicionalmente por sus acequias, a la horticultura, la populicultura y a las actividades propias de los molinos. [...]
Salt és un municipi contigu a Girona, d'uns 30. 000 habitants, situat en terrenys al·luvials del riu Ter i dedicat tradicionalment per les seves sèquies i recs a l'horticultura, la populicultura i als molins. [...]

2019 (Memoria digital de la vida rural)
31 documents
7.
768x1024, 362.6 KB Cestería tradicional de Catalunya : col·lecció Call / Fàbregas i Comadran, Xavier
A banda d'escriure el llibre A la recerca del cistell perdut (2009, El crit de l'òliba, Barcelona), Roser Albó s'ha dedicat molts anys a investigar i promoure la cistelleria. L'edició del pòster Cistelleria Popular Catalana (1996), per Roser Albó i l'Associació Catalana de Cistellaires (A. [...]
Se presentan fotos de cestería y herramientas relacionadas, de la Col·lecció Call (Mallorquines, la Selva). Agradecimientos: a Josep Call y a Mònica Guilera, de l'A. C. C.

2019 (Memoria digital de la vida rural)
38 documents
8.
1024x678, 460.4 KB Bibliografía sobre cocina y gastronomía catalanas: La Cuina a Sils / Fàbregas i Comadran, Xavier
La Cuina a Sils, inicialmente les Àvies de Sils y después les Cuineres de Sils, es un colectivo de amas de casa nacido en los años 90, con el objetivo de conservar el patrimonio culinario tradicional de Sils (http://www. [...]
La Cuina a Sils, inicialment les Àvies de Sils i després les Cuineres de Sils, és un col·lectiu de mestresses de casa nascut als anys 90, amb l'objectiu de conservar el patrimoni culinari tradicional de Sils (http://www. [...]

2019 (Memòria gastronòmica digital)
16 documents
9.
768x1024, 309.0 KB Bibliografía sobre cocina catalana medieval / Fàbregas i Comadran, Xavier
Según Grewe (1979), la mayoría de la literatura culinaria medieval de los países cristianos son recetarios de cocina. Ninguno es anterior a 1250 y están escritos en catalán -Libre del coc de la Canonja de Tarragona, 1331, el Libre de Sent Soví, de autor desconocido (s. [...]
Es presenten en format foto, llibres en català i en castellà, que tracten sobre cuina catalana medieval.

2019 (Memòria gastronòmica digital)
5 documents
10.
1024x768, 351.1 KB XVI Fira del Senglar d'Osor (2019) : raçes de gossos per a batudes i cuina de caça / Fàbregas i Comadran, Xavier
Osor (340 m) es un pequeño y bonito pueblo, situado en el corazón de la abrupta y boscosa comarca de las Guilleries (La Selva, Catalunya). Se presentan fotos de algunas de las exposiciones y actividades llevadas a cabo durante la XVI Feria del Jabalí de Osor (2019), la exhibición de razas de perros para batidas y la cata de platos de cocina de carne de jabalí.
Ósor (340 m) és un petit i maco poble, al cor de l'abrupta i boscosa comarca de les Guilleries (La Selva, Catalunya). Es presenten fotos d'algunes de les exposicions i activitats portades a terme durant la XVI Fira del Senglar d'Osor (2019), l'exhibició de races de gossos per a batudes i el tastet de plats de cuina de carn de senglar.

2019 (Memòria gastronòmica digital)
47 documents

Personal and institutional archives : 96 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.