Resultats globals: 9 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 9 registres trobats
Articles 9 registres trobats  
1.
32 p, 600.7 KB Els costos ambientals dels models urbans dispersos / Rueda Palenzuela, Salvador (Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona)
Al llarg dels darrers anys la regió metropolitana de Barcelona ha vist accelerar el seu procés històric de simplificació del territori, és a dir, de reducció de la seva complexitat amb el propòsit, generalment, d'augmentar la seva productivitat. [...]
A lo largo de los últimos años la región metropolitana de Barcelona ha visto acelerar su proceso histórico de simplificación del territorio, es decir, de reducción de su complejidad con el propósito, generalmente, de aumentar su productividad. [...]
During the last years, the metropolitan region of Barcelona have seen an acceleration of its historic process of territory simplification, so to say, of reduction of its complexity with the purpose, generally, of increasing its productivity. [...]
Au cours des dernières années, la région métropolitaine de Barcelona a vu s'accélerer son procés historique de simplifications du territoire, c'est-à-dire, de réduction de sa compléxité avec, généralement, le propos d'augmenter sa productivité. [...]

2002
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 36 (2002) p. 73-104  
2.
16 p, 105.1 KB Lògiques i espais projectuals d'una metròpoli, Barcelona 1976-1992 / Llop, Carles
Entre 1976 i 1992 l'organització metropolitana ha produït un seguit de canvis estructurals que han transformat la relació entre les àrees centrals i els entorns metropolitans. El canvi de contingut dels «territoris geogràfics i morfològics», de les «peces estructurants» i «elements arterials» i dels «espais incerts», ha articulat un sistema territorial obert on s'ha produït tant l'ocupació dels buits intermunicipals com el creixement difós en el territori. [...]
Entre 1976 y 1992 la organización metropolitana ha producido una serie de cambios estructurales que han transformado la relación entre las áreas centrales y los entornos metropolitanos. El cambio de contenido de los «territorios geográficos y morfológicos», de las «piezas estructurantes» y «elementos arteriales» y de los «espacios inciertos» ha articulado un sistema territorial abierto donde se ha producido tanto la ocupación de los intersticios municipales como el crecimiento difuso en el territorio. [...]
Entre 1976 et 1992 l'organisation métropolitaine a produit une série de changements structurels qui ont transformé la relation entre les aires centrales et la banlieu. Le changement de contenu des «territoires géographiques et morphologiques», des «pièces structurantes» et des «éléments artériels» et des «espaces incertains» a articulé un système territorial ouvert où s'est développé tant l'occupation des interstices municipaux comme l'accroissement diffus sur le territoire. [...]
Between 1976 and 1992 the organisation of the metropolis has been affected by a series of structural changes that have transformed the relationship between the central city and the metropolitan rings. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 26 (1997) p. 37-52  
3.
16 p, 250.8 KB Nous processos i formes de creixement urbà : el cas del districte industrial de Montebelluna a Itàlia / Valdunciel Coll, Juli
L'estudi analitza la realitat territorial del districte industrial de Montebelluna (Itàlia) com a exemple de la dinàmica del fenomen urbanitzador contemporani en àrees urbanes menors. El treball s'estructura en dos blocs: en el primer es presenta el model d'organització social de la producció denominat «districte industrial» i la seva implantació sobre el territori, caracteritzada per l'aparició de fenòmens d'urbanització difusa; en el segon bloc s'intenta verificar en el territori les variables explicatives ressenyades per diferents autors, a partir d'una anàlisi històrica de processos. [...]
El estudio analiza la realidad territorial del distrito industrial de Montebelluna (Italia) como ejemplo de la dinámica del fenomeno urbanizador contemporáneo en áreas urbanas menores. El trabajo se estructura en dos bloques: en el primero se presenta el modelo de organización social de la producción denominado «distrito industrial» y su implantación sobre el territorio, caracterizada por la aparición de fenómenos de urbanización difusa; en el segundo bloque se intenta verificar en el territorio las variables explicativas reseñadas por los diferentes autores, a partir de un análisis histórico de procesos. [...]
L'article analyse la réalité territoriale du district industriel de Montebelluna (Italie) comme exemple de la dynamique du procès d'urbanisation contemporaine qui a lieu dans les petits espaces urbains. [...]
This article analyses the spatial organization of Montebelluna's industrial district (Italy) as an exemple of the dinamics of urbanization phenomenon in small urban areas. The study is divided in two parts: in the first one I present the social organisation's model of production named «industrial district» and its relation with the space, which is characterizeded by the rising of diffused urbanization settlements; in the second part I try to verify some explanatory factors pointed out by different autors in this specific area with an historical analysis of processes point of view. [...]

2004
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 43 (2004) , p. 89-104  
4.
10 p, 150.2 KB Assaig de definició de l'àrea urbana de Girona / Castañer, Mita ; Vicente, Joan ; Comas, Eva ; Boix, Gemma
Aquest article és un assaig de definició de l'àrea urbana de Girona a partir de l'anàlisi de les intensitats i direccionalitats dels fluxos de mobilitat laboral. Dins d'aquesta àrea s'establiran categories que ens permetran diferenciar corones de municipis en base al lligam establert entre aquests i Girona. [...]
Este artículo es un intento de definición del área urbana de Girona basándose en el análisis de las intensidades y direccionalidades de los flujos de movilidad laboral. Dentro de este área se establecerán categorías que nos permitirán diferenciar coronas de municipios en base a las relaciones establecidas entre éstos y Girona. [...]
Cet article éssaie la définition de l'aire urbaine de Girona à partir les intensités et les traits directionnels des fluxes de mobilité laborale. Des catégories définies à l'intérieur de cet espace nous permettront de différencier des couronnes de municipalités suivant les intensités de leurs respectifs rapports avec la ville de Girona. [...]
This article is an essay aiming at the definition of the urban district of Girona, having as a base the analysis of the intensities and directional tendencies of labour mobility fluxes in it. Several cathegories will be signaled inside this area which wil enable us to differenciate a number of crowns of municipalities according to their respective links with Girona town. [...]

1998
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 33 (1998) , p. 81-90  
5.
23 p, 168.6 KB Paisatges terciaris i transformacions socials en la ciutat difusa del Vèneto / Vettoretto, Luciano
L'objectiu d'aquest treball és discutir la imatge de la ciutat difusa, un tema important en el debat urbanístic i geogràfic italià actual, i intentar respondre alguns interrogants per tal d'ajudar a definir aquest fenomen social i econòmic en relació amb la forma tradicional de la urbanització compacta. [...]
El objetivo de este trabajo es discutir la imagen de la ciudad difusa, un tema importante en el debate urbanístico y geográfico italiano actual, e intentar responder a algunos interrogantes a fin de colaborar en la definición de este fenómeno social y económico en relación con la forma tradicional de la urbanización compacta. [...]
Le but de ce travail est de discuter l'image de la Ville diffuse, un sujet important dans l'actuel débat italien d'urbanisme et de géographie, et de tenter de répondre quelques questions afin d'aider à définir ce phénomène social et économique par rapport à la façon traditionnelle d'aménagement compact. [...]
The main objective of this paper is to discuss the image of the diffused city, an important topic of debate in Italian urbanistic and geographic circles at present. The paper also searches answers to some questions in an attempt to collaborate in defining this social and economic phenomenon in relation to the traditional compact form of urbanization. [...]

1998
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 33 (1998) , p. 57-79  
6.
23 p, 190.6 KB Formes i escales d'urbanització difusa. Interpretació en el NO de Portugal / Domingues, Álvaro
Aquest article és una reflexió al voltant del concepte d'urbanització difusa. L'anàlisi es complementa amb dos casos d'estudi en el territori portuguès: un a l'escala regional de la urbanització rural difusa i l'altre al nivell del creixement perifèric de les grans metròpolis. [...]
Este artículo es una reflexión entorno al concepto de urbanización difusa. El análisis se complementa con dos casos de estudio en el territorio portugués: uno a escala regional de la urbanización rural difusa y el otro a nivel del crecimiento periférico de las grandes metrópolis. [...]
Cet article est une réflexion sur le concept de urbanisation diffuse, en ajoutant deux études de cas dans le NO portugais: le premier à l'échelle régionale de la urbanisation rural diffuse; le second correspondant à la croissance périphérique de la métropole de Porto. [...]
The matter of this article is about the diffused urbanization concept in which we also seek for an analytical complement developing two case studies in de NW Portugal. The first concerning de regional scope of the rural diffused urbanization. [...]

1998
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 33 (1998) , p. 33-55  
7.
13 p, 79.8 KB Algunes consideracions sobre la «ciutat difusa» / Indovina, Francesco
En els darrers anys ha emergit en moltes regions una nova estructura organitzativa de l'espai, fruit d'una transformació de la ciutat tradicionalment entesa, a la qual hem anomenat «ciutat difusa». [...]
En los últimos años ha aparecido en muchas regiones una nueva estructura organizativa del espacio, fruto de una transformación de la ciudad tradicional, a la cual hemos llamado «ciudad difusa». Esta estructura se distingue del espacio rural urbanizado y también de la urbanización difusa, pero es alguna cosa más; la ciudad difusa pertenece a una familia diferente de fenómenos, porque en ella la organización del espacio sufre una desviación y la diferencia no es tan solo de cantidad sinó también de cualidad. [...]
Une nouvelle structure organisatrice de l'espace est apparue dans beaucoup de régions ces dernières années, produit d'une transformation de la ville traditionnelle, qu'on a appelée «ville diffuse». [...]
In recent years, a new organizational structure of space has emerged in many regions, as a consequence of the transformation of the traditional city into what we have called «diffused city». This structure is distinguished from the rural space and also from the diffused urban development, but is more than that. [...]

1998
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 33 (1998) , p. 21-32  
8.
7 p, 46.8 KB Un debat sobre la ciutat difusa : notícia del curs «Estructura socioeconòmica, organització de la ciutat i transformació del territori» / Montiel, Israel
En el marc del Programa de Doctorat de Geografia Humana de la UAB, del 3 de novembre a l'1 de desembre de 1997 va tenir lloc el curs de doctorat obert «Estructura socioeconòmica, organització de la ciutat i transformació del territori», organitzat pel Departament de Geografia de la UAB i l'Institut d'Estudis Metropolitans. [...]
En el marco del Programa de Doctorado de Geografía Humana de la UAB, del 3 de noviembre al 1 de diciembre de 1997 tuvo lugar el curso de doctorado abierto «Estructura socioeconómica, organización de la ciudad y transformación del territorio», organizado por el Departamento de Geografía de la UAB y por el Institut d'Estudis Metropolitans. [...]
Dans le cadre du Programme de Doctorat de Géographie Humaine de l'UAB, le Département de Géographie de l'UAB et l'Institut d'Estudis Metropolitans a organisé, du 3 novembre au 1 décembre 1997, les cours de doctorat ouvert «Estructura socioeconòmica, organització de la ciutat i transformació del territori». [...]
Within the framework of UAB's Doctorate Programm in Human Geography, and Open Doctorate Course on «Socioeconomic structure, city organization and territorial transformation» took place, between 3rd November and 1st December 1997. [...]

1998
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 33 (1998) , p. 129-134  
9.
8 p, 55.4 KB Una bibliografia sobre la ciutat difusa del Vèneto, deu anys després de la seva formulació / Riera i Figueras, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Recull de referències bibliogràfiques sobre la ciutat difusa aparegudes entre 1988 i 1998.
Recopilación de referencias bibliográficas sobre la ciudad difusa aparecidas entre 1988 y 1998.
Recueil de références bibliographiques sur la ville diffuse apparues entre 1988 et 1998.
Compilation of bibliographical references on the diffused city published between 1988 and 1998.

1998
Documents d'anàlisi geogràfica, N. 33 (1998) , p. 119-126  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.