Results overview: Found 11 records in 0.02 seconds.
Research literature, 11 records found
Research literature 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
138 p, 2.1 MB Hadamard full propelinear codes of type Q. Rank and Kernel / Suárez Canedo, Emilio J., autor. ; Rifà i Coma, Josep, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions.
Los sistemas de comunicación se nutren de técnicas algebraicas y combinat óricas para recuperar la información en presencia de ruído e interferencias. Los códigos Hadamard constituyen una familia relevante en la teoría de códigos y ellos han sido objeto de estudio desde el siglo XX, por científicos como Turyn. [...]
Communication systems need algebraic and combinatorial techniques to recover information in the presence of noise and interference. Hadamard codes constitute an important family of error correcting codes and they have been studied, since 20th century, by authors like Turyn. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
2.
144 p, 1.8 MB Partial permutation decoding for Z4-linear hadamard and kerdock codes / Barrolleta, Roland D. ; Villanueva, M., (Mercè), dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
El problema més difícil en el procés de transmetre informació és la descodificació. Una de les àrees més importants d'investigació dins de la teoria de la codificació es la recerca d'algoritmes eficients de descodificació. [...]
The hardest problem in the process of transmitting information is decoding. One of the major areas of research in coding theory is to find efficient decoding algorithms. Permutation decoding is a technique that strongly depends on the existence of a special subset, called a PD-set, of the permutation automorphism group of a code to assist in decoding received vectors. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
103 p, 649.4 KB Coding techniques for distributed storage / Gastón Brasó, Bernat ; Pujol Capdevila, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Villanueva, M., (Mercè), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Encara que l'emmagatzematge online d'informació és un negoci creixent, no està exempt de problemàtiques, una d'elles és la persistència i accessibilitat de les dades. Cal replicar les dades de manera que si es perd una còpia no es perdi la informació de forma definitiva. [...]
Online data storage is often regarded as a growing business, yet many unresolved issues linger in this specific field and prevent researchers from driving it to full capacity. Data replication (most commonly known as backup) is simply not efficient when improving persistence and accessibility of such data. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
4.
93 p, 1.1 MB Codes over rings : maximum distance separability and self-duality / Bilal, Muhammad ; Borges, J., (Joaquim), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Fernández Córdoba, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Una parte imporante de la teoría de códigos es la de determinar cotas del número de palabras de un código. Uno de los problemas fundamentales de la teoría de códigos es encontrar códigos con la máxima distancia mínima d. [...]
Bounds on the size of a code are an important part of coding theory. One of the fundamental problems in coding theory is to find a code with largest possible distance d. Researchers have found different upper and lower bounds on the size of linear and nonlinear codes e. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
5.
127 p, 1.7 MB On additive binary nonlinear codes and steganography / Ronquillo Moreno, Lorena ; Rifà i Coma, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Un codi C rep el nom de Z2Z4-additiu si les seves coordenades es poden dividir en dos subconjunts X i Y , de tal manera que el codi punctured de C, obtingut en eliminar les coordenades que no es troben a X –o, respectivament, a Y – és un codi binari lineal – respectivament, un codi quaternari lineal–. [...]
Un código C recibe el nombre de Z2Z4-aditivo si sus coordenadas se pueden dividir en dos subconjuntos X e Y , tales que el código punctured de C, obtenido a partir de eliminar las coordenadas que no están en X –o, respectivamente, en Y – es un código binario lineal –respectivamente, un código cuaternario lineal–. [...]
A code C is said to be Z2Z4-additive if its coordinates can be partitioned into two subsets X and Y , in such a way that the punctured code of C obtained by removing the coordinates outside X –or, respectively, Y – is a binary linear code –respectively, a quaternary linear code–. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
6.
120 p, 2.4 MB On Quaternary linear Reed-Muller codes / Pernas Vallès, Jaume ; Pujol Capdevila, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Villanueva, M., (Mercè), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
A la literatura recent hi podem trobar la introducció de noves famílies de codis de Reed- Muller quaternaris lineals RMs. Les imatges d'aquests nous codis a través del mapa de Gray són codis binaris Z4-lineals que comparteixen els paràmetres i les propietats (longitud, dimensió, distància mínima, inclusió, i relació de dualitat) amb la família de codis de Reed- Muller binaris lineals. [...]
Recently, new families of quaternary linear Reed-Muller codes RMs have been introduced. They satisfy that, under the Gray map, the corresponding Z4-linear codes have the same parameters and properties (length, dimension, minimum distance, inclusion, and duality relation) as the codes of the binary linear Reed-Muller family. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
7.
82 p, 608.8 KB Codis no lineals en MAGMA : construcció de codis perfectes / Vidal Marín, Laura ; Villanueva, M., (Mercè), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
La finalitat d'aquest projecte és aconseguir construir codis binaris perfectes no lineals de manera eficient. Per a fer-ho, hem desenvolupat un paquet de software per a l'intèrpret MAGMA que conté funcions per a la construcció de codis perfectes, càlcul d'invariants de codis i altres funcions complementàries per a fer càlculs sobre les paraules d'un codi.
La finalidad de este proyecto es conseguir construir códigos binarios perfectos no lineales de forma eficiente. A tal efecto, hemos desarrollado un paquete de software para el intérprete MAGMA que contiene funciones para la construcción de códigos perfectos, cálculo de invariantes de códigos y otras funciones complementarias para realizar cálculos sobre las palabras de un código.
The purpose of this project is to be able to construct nonlinear binary perfect codes in an efficient way. In order to do so, a software package for the interpreter MAGMA has been developed. This package contains functions to construct perfect codes, compute some invariants of these codes and other additional functions to perform operations on codewords.

2009  
8.
90 p, 1.4 MB Codis no lineals en Magma : noves construccions / Gutiérrez Alarcón, Miriam ; Villanueva, M., (Mercè), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu principal d'aquest projecte és ampliar la llibreria BinaryCodes, iniciada al 2007, que ens permet construir i manipular codis binaris lineals i no lineals. Per aquest motiu, s'han desenvolupat una sèrie de funcions, amb els seus corresponents tests i exemples, en l'entorn de programació matemàtica Magma. [...]
El objetivo principal de este proyecto es ampliar la librería BinaryCodes, iniciada en el 2007, que nos permite construir y manipular códigos binarios lineales y no lineales. Por este motivo, se han desarrollado una serie de funciones, con sus correspondientes tests y ejemplos, en el entorno de programación matemática Magma. [...]
The main goal of this project is to expand the BinaryCodes library, started in 2007, which allows us to construct and manipulate binary linear and nonlinear codes. For this reason, it has been developed a set of functions with its corresponding tests and examples, in the Magma mathematical programming environment. [...]

2010  
9.
67 p, 407.8 KB Códigos binarios no lineales en MAGMA / Ovalle Arce, Víctor ; Villanueva, M., (Mercè), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
La finalitat d'aquest projecte és aconseguir representar codis binaris no lineals de manera eficient en un ordinador. Per fer-ho, hem desenvolupat funcions per representar un codi binari a partir del super dual. [...]
La finalidad de este proyecto es conseguir representar códigos binarios no lineales de manera eficiente en un ordenador. Para ello se han desarrollado funciones para representar un código binario a partir del super dual. [...]
The purpose of this project is to be able to represent nonlinear binary codes in an efficient way in a computer. In order to do that, functions to represent a bianry code from the super dual have been developed. [...]

2008  
10.
113 p, 476.7 KB On rank and kernel of perfect codes / Villanueva, M. (Mercè) ; Rifà i Coma, Josep, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Phelps, K. T., dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació
Vegeu mvgresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2002
2 documents

Research literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.