Resultats globals: 40 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 33 registres trobats
Llibres i col·leccions, 3 registres trobats
Documents de recerca, 4 registres trobats
Articles 33 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
30 p, 339.0 KB Problemes actuals del dret urbanístic a Anglaterra. Referència especial al dret a l'habitatge, la cohesió social i el medi ambient / Gifreu i Font, Judith (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article analitza la peculiar configuració del sistema urbanístic anglès així com les polítiques endegades a partir de la segona guerra mundial pels diferents governs britànics en relació a la millora de les seves àrees urbanes. [...]
El artículo analiza la peculiar configuración del sistema urbanístico inglés, así como las políticas emprendidas a partir de la II Guerra Mundial por los distintos gobiernos británicos en relación con la mejora de sus áreas urbanas. [...]
The article analyzes the peculiar configuration of the English town planning system, as well as the policies undertaken by various British administrations afterWorldWar II to improve their urban areas. [...]

2009
Revista catalana de dret públic, Núm. 38 (Juny 2009) , p. 167-196
2 documents
2.
25 p, 3.5 MB Should EU cross-border cooperation programmes focus mainly on reducing border obstacles? / Medeiros, Eduardo (Instituto Universitário de Lisboa)
EU cross-border cooperation programmes were formally established with the launching of the first INTERREG Community Initiative (1989-1993). Since then, these programmes have been expanding to Northern and Eastern Europe. [...]
Els programes de cooperació transfronterera de la UE es van establir formalment amb el llançament de la primera iniciativa INTERREG (1989-1993). Des de llavors, aquests programes s'han estès al nord i l'est d'Europa. [...]
Los programas de cooperación transfronteriza de la UE se establecieron formalmente con el lanzamiento de la primera iniciativa INTERREG (1989-1993). Desde entonces, estos programas se han extendido al norte y este de Europa. [...]
Les programmes de coopération transfrontalière de l'UE ont été formellement établis avec le lancement de la première initiative INTERREG (1989-1993). Depuis lors, ces programmes se sont étendus au nord et à l'est de l'Europe. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.517
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 3 (setembre-desembre 2018) , p. 467-491 (Articles)  
3.
25 p, 901.7 KB La integración del colectivo inmigrante en las regiones españolas / Martínez de Lizarrondo Artola, Antidio (Universidad Pública de Navarra) ; Rinken, Sebastian (Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC)) ; Moreno, Gorka (Universidad del País Vasco) ; Godenau, Dirk (Universidad de La Laguna)
Este artículo presenta un novedoso sistema de medición de la integración de las personas inmigrantes en las regiones españolas. Complementando en varios aspectos la iniciativa lanzada años atrás por las instituciones europeas (Declaración de Zaragoza), el sistema de medición propuesto comprende 24 indicadores que abarcan cuatro áreas: la situación laboral; las relaciones sociales e intergrupales; el bienestar individual, y el acceso a derechos de ciudadanía. [...]
Aquest article presenta un nou sistema de mesurament de la integració de les persones immigrants a les regions espanyoles. Complementant en diversos aspectes la iniciativa llançada anys enrere per les institucions europees (Declaració de Saragossa), el sistema de mesurament proposat comprèn 24 indicadors que abasten quatre àrees: la situació laboral; les relacions socials i intergrupals; el benestar individual, i l'accés a drets de ciutadania. [...]
This paper presents an innovative measurement system regarding the integration of immigrants in Spain and its regions. Complementing in various ways the EU-sponsored Declaration of Zaragoza, the approach proposed here includes 24 indicators grouped into four areas: employment, social and intergroup relations, individual welfare, and citizenship. [...]

2016 - 10.5565/rev/papers.2257
Papers : revista de sociologia, Vol. 101 Núm. 3 (Juliol-Setembre 2016) , p. 289-313 (Artículos)  
4.
23 p, 1.9 MB Treballadors invisibles, ciutadans il·legals : una esquerda en la cohesió social de Catalunya / Fernández, Miquel, 1976- ; Romero, Eunice
Aquest article ofereix una mirada sobre les dependències -socials i laborals- que s'imputen específicament i exclusiva a una part de la població catalana. El terme dependències emprat aquí és estrictament descriptiu, ja què es refereix exclusivament a les relacions específiques que defineixen les trajectòries vitals dels no-nacionals en situació d'irregularitat, i que els distingeixen de la resta d'estrangers i encara més, de la resta de la població en edat de treballar. [...]
2008
Idees, Núm. 31 (2008) , p. 59-81  
5.
1 p, 75.9 KB La fal·làcia de la cohesió social / Cardús i Ros, Salvador, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona)
2011
Ara, Núm. 69 (06 febrer 2011) , p. 34  
6.
11 p, 265.2 KB Las políticas comunitarias y el enfoque territorial : UE 2012-2014. El empleo, ¿una prioridad en las políticas locales? / Lope Peña, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona)
El artículo repasa la dimensión territorial de las políticas de la UE en el marco de la Estrategia Europea 2020, centrándose particularmente en las políticas de fomento del empleo. Se analizan las prioridades de dicha estrategia, concretadas en una serie de objetivos temáticos que, en términos de impulsar la cohesión territorial, se focalizan sobre todo en los criterios de financiación del FEDER. [...]
The paper examines the territorial dimension of EU policies in the framework of the Europe 2020 Strategy and especially focuses on the promotion of employment policies. The paper analyses the strategy priorities on thematic objectives of territorial dimension based on finance criterion of FEDER funds. [...]
L'article repassa la dimensió territorial de les polítiques de la UE en el marc de l'Estratègia Europea 2020, centrant-se particularment en les polítiques de foment de l'ocupació. S'analitzen les prioritats d'aquesta estratègia, concretades en una sèrie d'objectius temàtics que, en termes d'impulsar la cohesió territorial, es focalitzen sobretot en els criteris de finançament del FEDER. [...]

2013
P3T. Journal of Public Policies and Territories, Vol. 2 Núm. 4 (2013) , p. 6-17  
7.
30 p, 511.8 KB La constitución de un gobierno como acumulación de poder relacional : estudio de dos ejecutivos en España / Villena Oliver, Andrés (Universidad de Málaga. Departamento de Sociología)
Esta investigación analiza la configuración de dos gobiernos tras su constitución como el resultado de procesos de acumulación de poder de carácter dual: por una parte, los miembros del ejecutivo han establecido en el pasado una serie de relaciones formales que quedan proyectadas a la nueva institución constituida; por otra parte, la selección de estas personas pone en relación a la agencia gubernamental con el conjunto de los grupos de poder y de influencia de los que dichas personas provienen. [...]
This research studies the structure of two different executives as the result of processes of accumulation of power: on one hand, most of the executive members were formally related to each other before being selected. [...]

2014 - 10.5565/rev/redes.478
Redes : revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol. 25, Núm. 1 (Junio 2014) , p. 19-48  
8.
6 p, 178.6 KB Perfeccionismo y nivel de cohesión de grupo de deportistas adultos de fútbol sala / Fiorese Vieira, Lenamar (UEM - Universidade Estadual de Maringá) ; Andrade do Nascimento Junior, José Roberto (UEM - Universidade Estadual de Maringá) ; Lopes Vieira, José Luiz (UEM - Universidade Estadual de Maringá)
This study investigated the perfectionism and level of cohesion of indoor soccer teams. The subjects were made of 58 players from a Brazilian professional league. The Group Environment Questionnaire and Multidimensional Perfectionism Scale were used for assessment purposes. [...]
El presente trabajo investigó las dimensiones del perfeccionismo y el nivel de cohesión de equipos de fútbol sala. La muestra consta de 58 deportistas adultos de una liga profesional brasileña. Entre los instrumentos utilizados se incluyen el Cuestionario de Entorno de Grupo y la Escala Multidimensional de Perfeccionismo. [...]

2013
Revista de psicología del deporte, Vol. 22, Núm. 2 (2013) , p. 331-336  
9.
20 p, 172.0 KB El problema del actor clave / Borgatti, Stephen P. (University of Kentucky)
Se describe un procedimiento para identificar actores clave en una red social. Un supuesto básico es que la selección optima depende de los fines de dicha selección. De acuerdo con ello, se articulan dos metas genéricas, referidas al problema del actor clave en términos positivos y negativos. [...]
A procedure is described for finding sets of key players in a social network. A key assumption is that the optimal selection of key players depends on what they are needed for. Accordingly, two generic goals are articulated, referring to key player problem in positive (KPP-1) and negative (KPP-2) terms. [...]

2013 - 10.5565/rev/redes.482
Redes : revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol. 24, Núm. 2 (Diciembre 2013) , p. 1-20  
10.
8 p, 518.1 KB Estratègies d'èxit per a promoure la cohesió social des de l'educació / Sordè i Martí, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Rios González, Oriol (Universitat Rovira i Virgili)
Com a tot espai comunitari, l'arribada de població nouvinguda s'ha fet sentir fortament a les escoles, accentuant una creixent complexitat social intrínseca a la societat contemporània. L'escola és una de les eines de socialització més importants de què disposem. [...]
2010
Eines per a l'esquerra nacional, N. 11 (2010) , p. 101-108  

Articles : 33 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 3 registres trobats  
1.
26 p, 923.6 KB La immigració actual a Espanya / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics)
La immigració internacional a Espanya durant la dècada dels noranta, ha experimentat, fins i tot més acusadament que altres països, l'acceleració, la diversificació —tant en els orígens com en d'altres característiques sociodemogràfiques dels migrants—, i el notable augment de la irregularitat, que alguns autors han assenyalat constituïen les principals característiques de l'evolució recent per al conjunt de la Unió Europea (Salt i altres, 2000; Sopemi, 2001). [...]
Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I, 2006 (Cooperació i solidaritat. Estudis, 2)
Migración e interculturalidad: de lo global a lo local, 2006, p. 93-119  
2.
3 p, 185.5 KB La població : diversitat i cohesió / Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Centre d'Estudis Demogràfics)
Barcelona Ajuntament de Barcelona: Consell Assessor del Pla de Barris 2017
Transformar la Ciutat amb la Ciutadania. Criteris i reflexions per al Pla de Barris de Barcelona, 2017, p. 46-48  
3.
26 p, 366.7 KB Matrimonis mixtos i fills de la barreja a Catalunya : dels xarnegos als «cafè amb llet»? / Rodríguez García, Dan (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca INMIX) ; Miguel Luken, Verónica de (Universidad de Málaga)
Com ja va assenyalar Jaume Vicens Vives, Catalunya és «fruit de diversos llevats i, per tant, una bona «llesca» del país pertany a una biologia i a una cultura de mestissatge». A més, la barreja o mixticitat a casa nostra, producte de les unions entre nadius i forasters (francesos, murcians, andalusos, etc. [...]
Como ya señaló Jaume Vicens Vives, Cataluña es «fruto de varias levaduras y, por tanto, una buena «rebanada» del país pertenece a una biología y a una cultura de mestizaje». Además, la mezcla o mixticidad en nuestro país, producto de las uniones entre nativos e inmigrantes (franceses, murcianos, andaluces, etc. [...]
As noted by the historian Jaume Vicens Vives, Catalonia is «a product of various yeasts and, therefore, a good «slice» of the country belongs to the biology and the culture of hybridity. » Furthermore, mixedness in Catalonia, the product of unions between natives and migrants (whether French, Andalusian, etc. [...]
Comme Jaume Vicens Vives avait remarqué, la Catalogne est « fruit de différentes levures et donc, une bonne " tranche " du pays appartient à une biologie et à une culture du métissage ». En outre, le mélange ou mixité dans notre pays, le produit d'unions entre les autochtones et les immigrants (les français, les andalouses, etc. [...]

Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 2015 (Ciutadania i immigració ; 11)
Recerca i immigració VII : migracions dels segles XX i XXI: una mirada candeliana, 2015, p. 193-218  

Documents de recerca 4 registres trobats  
1.
82 p, 3.6 MB Una mirada periodística al diàleg interreligiós / Martín Oliveras, Anna ; Gayà Morlà, Catalina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest document no és un treball d'investigació acadèmica: és un projecte escrit que intenta explicar, des de l'òptica i estil periodístics, la complexitat del diàleg interreligiós, la importància que ha anat guanyant, també a escala internacional, i el que pot aportar (o no) en una societat com la catalana, plural i diversa. [...]
Este documento no es un trabajo de investigación académica: es un proyecto escrito que intenta explicar, desde la óptica y estilo periodísticos, la complejidad del diálogo interreligioso, la importancia que ha ido ganando, también a escala internacional, y lo que puede aportar (o no) en una sociedad como la catalana, plural y diversa. [...]
This document is not an academic investigation: it is a project that tries to explain, from a journalistic view and style, the complexity of interreligious dialogue, the importance it has been gaining, also in the international scenario, and what it can provide (or not) to a society such as the Catalan one, plural and diverse. [...]

2018
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2.
70 p, 3.9 MB Un programa per a la televisió europea / Negrete Rimbau, Albert ; Tamborero Viadiu, Vicenç, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Projecte de programa de televisió setmanal per emetre conjuntament a tots els canals públics de la Unió Europea. Serà un espai informatiu, d'anàlisi de l'actualitat amb una visió europea, que tindrà l'objectiu de controlar la democràcia de les institucions comunitàries i cohesionar la Unió creant un espai comú de debat polític.
Proyecto de programa de televisión semanal para emitir conjuntamente en todos los canales públicos de la Unión Europea. Será un espacio informativo, de análisis de la actualidad con una visión europea, que tendrá el objetivo de controlar la democracia de las instituciones comunitarias y cohesionar la Unión creando un espacio común de debate político.
Project for a weekly television show to broadcast simultaneously to all the public networks in the European Union. It will be an informative show that will analyze the current affairs with a European vision. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
3.
18 p, 959.9 KB La coeducació : premissa per a la igualtat d'oportunitats / Sola Busto, Júlia ; Vilaplana, Enric, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
La concepció i el tractament de la coeducació en l'àmbit educatiu ha passat per importants processos de transformació ja que va estretament lligat al rol social que se li atorga a la dona en cada moment històric, així com a l'estratificació de classes socials. [...]
2013
Graduat o Graduada en Educació Primària [1140]  
4.
236 p, 586.7 KB La Cohesió en narracions amb imatges : estudi evolutiu amb una població catalano-parlant / Domingo i Morera, Ramon ; Solé Planas, Maria Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquest treball estudia tres recursos lingüístics que forneixen la cohesió textual:Els temps del verb i les seves formes aspectuals, La Referència de Persona i els Connectors,amb l' objectiu general de mostrar, quins d'aquests recursos apareixen a les diferents edats de la mostra de subjectes que hem seleccionat. [...]
The aim of this research is to study three types of cohesive devices that give sense to text: 1. Tense and aspect in relation to verbs 2. Reference to people ( eg »he») 3. Connectors, links between prepositions This is in order to know the influence of variable age in the use of these devices in a narrative Method A cross- sectional study was carried out in order to investigate the use of the three cohesive devices ( tense and aspect, reference to people and connectors in a narrative) by children of different ages, adults and elderly people Participants Sixty children, 30 boys and 30 girls, aged 3,5,7,9,11 an 13 ( 10 children for each group) and 10 adults aged 20 on average( 5 men and 5 women) as well as 10 elderly people ( 5 men and 5 women, aged 72 on average) participated in this study. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.