Resultats globals: 61 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 46 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 14 registres trobats
Articles 46 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
19 p, 928.5 KB Thinking differently about grammar and metalinguistic understanding in writing / Myhill, Debra (University of Exeter) ; Watson, Annabel (University of Exeter, UK) ; Newman, Ruth (University of Exeter)
In the light of ongoing international debate about the purpose of explicit teaching of grammar, this paper considers the relationship between metalinguistic understanding and development as a writer. [...]
A la llum del debat internacional actual sobre el sentit de l'ensenyament explícit de la gramàtica, aquest article considera la relació entre la comprensió metalingüística i el desenvolupament com a escriptor. [...]
A la luz del debate internacional actual sobre el sentido de la enseñanza explícita de la gramática, este artículo considera la relación entre la comprensión metalingüística y el desarrollo como escritor. [...]
À la lumière du débat international actuel sur la signification de l'enseignement explicite de la grammaire, cet article examine la relation entre la compréhension métalinguistique et le développement en tant qu'écrivain. [...]

2020 - 10.5565/rev/jtl3.870
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 2 (may-june 2020) , e870 (Invited Authors)  
2.
18 p, 353.5 KB From grammar to reading : a study on referential dependencies / Batalha, Joana (Universidade Nova de Lisboa. Centro de Linguística)
In this article, we present a study that investigated relations between grammar teaching and reading in Portuguese as mother tongue. The study, in which 91 students have participated, aimed at (i) pre-assessing students' ability to comprehend referential dependencies in reading at different stages (grade 4, 9-10 years old; grade 6, 11-12 years old; and grade 8, 12‑13 years old), (ii) proposing a teaching intervention to develop language awareness about referential dependencies and, more specifically, to develop strategies to identify antecedents of pronouns (grade 4) and (iii) assessing the effects of the teaching intervention (grade 4). [...]
En aquest article, es presenta un estudi sobre les relacions entre l'ensenyament de la gramàtica i la lectura en portuguès com a llengua materna. L'estudi, en què van participar 91 alumnes, va tenir com a objectius (i) pre-avaluar el coneixement lingüístic d'alumnes en diferents nivells educatius (quart curs, 9-10 anys; sisè curs, 11-12 anys; i vuitè curs, 12 -13 anys) pel que fa a la capacitat per comprendre dependències referencials en la lectura, (ii) proposar una intervenció didàctica per al desenvolupament de la consciència lingüística sobre dependències referencials i, més específicament, per al desenvolupament d'estratègies d'identificació d'antecedents de pronoms (quart curs) i (iii) avaluar els efectes de la intervenció didàctica (quart curs). [...]
En este artículo, se presenta un estudio que investigó relaciónes entre la enseñanza de la gramática y la lectura en portugués como lengua materna. El estudio, en el que participaron 91 alumnos, tuvo como objetivos (i) pre-evaluar el conocimiento lingüístico de alumnos en diferentes niveles educativos (cuarto curso, 9-10 años; sexto curso, 11-12 años; e octavo curso, 12-13 años) en cuanto a la capacidad para comprender dependencias referenciales en la lectura, (ii) proponer una intervención didáctica para el desarrollo de la conciencia lingüística sobre dependencias referenciales y, más específicamente, para el desarrollo de estrategias de identificación de antecedentes de pronombres (cuarto curso) y (iii) evaluar los efectos de la intervención didáctica (cuarto curso). [...]
Dans cet article, nous présentons une étude sur les relations entre l'enseignement de la grammaire et la lecture en portugais langue maternelle. L'étude, à laquelle ont participé 91 étudiants, visait (i) à pré-évaluer la capacité des étudiants pour comprendre les dépendances référentielles en lecture à différents stades (4ème année, 9-10 ans ; 6ème année, 11-12 ans; et 8ème année, 12-13 ans), (ii) à proposer une intervention didactique pour développer la conscience linguistique sur les dépendances référentielles et, plus spécifiquement, sur l'élaboration de stratégies pour identifier les antécédents de pronoms (4ème année) et (iii) à évaluer des effets de l'intervention didactique (4ème année). [...]

2019 - 10.5565/rev/jtl3.811
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 12 Núm. 2 (june-july 2019) , p. 60-77 (Articles)  
3.
12 p, 178.3 KB The effect of dynamic assessment on L2 learners' listening comprehension / Roohani, Ali (Shahrekord University (Iran)) ; Jam, Bashir (Shahrekord University (Iran)) ; Yeganeh Shahbaz, Shiva (Shahrekord University (Iran)) ; Rahimi Domakani, Masoud (Shahrekord University (Iran))
Group dynamic assessment (G-DA), which is grounded in Vygotsky's sociocultural theory (SCT), explores the role of social interaction and collaboration in the development of participants' listening performance. [...]
L'avaluació dinàmica en grup (G-DA), que es fonamenta en la teoria sociocultural (SCT) de Vygotsky, explora el paper de la interacció i la col·laboració socials en el desenvolupament de l'actuació de la comprensió oral dels participants. [...]
La evaluación dinámica en grupo (G-DA), que se fundamenta en la teoría sociocultural (SCT) de Vygotsky, explora el papel de la interacción y la colaboración sociales en el desarrollo de la actuación de la comprensión oral de los participantes. [...]
L'évaluation dynamique groupale (Group dynamic assessment, G-DA), fondée sur la théorie socioculturelle de Vygotsky (SCT), explore le rôle joué par l'interaction sociale et la collaboration dans le développement des compétences de compréhension orale des participants. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.751
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 4 (november-december 2018) , p. 59-70 (Articles)  
4.
19 p, 284.9 KB Using comprehension questions and reader-response strategies with second-semester university Spanish students / Hibbs, Brian (Dalton State College)
For most of the 20th century, literary criticism has focused on uncovering the author's intended meanings of a given text. In contrast, reader-response theorists have concentrated on the role of the reader in literary interpretation. [...]
Durant la major part del segle XX, la crítica literària s'ha centrat en el descobriment del significat d'un text literari segons l'autor. No obstant això, acadèmics en el camp de la teoria de la recepció han explorat també la funció del lector en la interpretació literària. [...]
Durante la mayoría del siglo XX, la crítica literaria ha enfocado en el descubrimiento del significado de un texto literario según el autor. Sin embargo, académicos en el campo de la teoría de la recepción han concentrado en la función del lector en la interpretación literaria. [...]
Pendant la majorité du XX siècle, la critique littérarite concentrait sur le sens d'un texte littéraire selon l'auteur. Néanmoins, les academiciens de la théorie de la réception focalisent leurs efforts sur le rôle du lecteur dans l'interprétation littéraire. [...]

2017 - 10.5565/rev/jtl3.706
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 4 (november-december 2017) , p. 49-67 (Articles)  
5.
19 p, 178.5 KB Diseño y fiabilidad de un cuestionario sobre la comprensión auditiva/audiovisual / Casañ Núñez, Juan Carlos (Universitat Politècnica de València)
Este trabajo forma parte de una investigación mixta multifase que explora el empleo de preguntas de comprensión audiovisual integradas en el vídeo en forma de subtítulos y sincronizadas con los fragmentos pertinentes para el aprendizaje de lenguas extranjeras. [...]
The study reported in this paper is part of a multiphase mixed-methods investigation that explores the usage of audiovisual comprehension questions embedded within a video sequence in the form of subtitles and synchronized with the relevant fragments, for the purpose of language learning. [...]
Aquest treball forma part d'una investigació mixta multifase que explora la utilització de preguntes de comprensió audiovisual integrades al vídeo en forma de subtítols i sincronitzades amb els fragments pertinents per a l'aprenentatge de llengües estrangeres. [...]
Ce travail fait partie d'une recherche conjointe en plusieurs phases à explorer l'utilisation des questions de compréhension audiovisuelle intégrées dans la vidéo comme des sous-titres et synchronisés avec des fragments pertinents pour l'apprentissage des langues étrangères. [...]

2017 - 10.5565/rev/jtl3.686
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 3 (august-september 2017) , p. 47-65 (Articles)  
6.
22 p, 2.4 MB Comprensión de los sistemas de numeración : modelos y tareas / Ortiz Villarejo, Antonio Luis (Universidad de Málaga) ; González Marí, José Luis (Universidad de Málaga)
En el presente artículo se exponen los aspectos fundamentales de un estudio realizado con alumnos del grado de Maestro de Educación Primaria, en el que se utiliza un modelo para la interpretación y valoración de la comprensión del conocimiento matemático de los sistemas de representación numérica. [...]
En el present article s'exposen els aspectes fonamentals d'un estudi realitzat amb alumnes del grau de Maestro d'Educació Primària, en el qual s'utilitza un model per a la interpretació i valoració de la comprensió del coneixement matemàtic dels sistemes de representació numèrica. [...]
This article describes the fundamentals of a research with students for primary education teacher, in which a model for interpretation and assessment of understanding of mathematical knowledge to the particular case of numerical representation systems is applied. [...]

2016 - 10.5565/rev/ensciencias.2041
Enseñanza de las ciencias, Vol. 34 Núm. 3 (2016) , p. 161-182 (Investigaciones Didácticas)  
7.
8 p, 375.5 KB Pararse a pensar / Monereo i Font, Carles, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Presentación de la propuesta «Aprendo a pensar», creada con el propósito de favorecer una integración real de las estrategias de aprendizaje en el currículum escolar. Ofrece un conjunto de sugerencias que pueden ayudar al profesor en el momento de realizar sus programaciones de aula, e incluso ajustar la enseñanza a grupos de alumnos y alumnas específicos. [...]
1993
Cuadernos de pedagogía, Num. 219 (1993) , p. 62-67  
8.
7 p, 91.7 KB La enseñanza de la lectura. Estado de la cuestión (Ejemplar dediado a : Leer y escribir) / Colomer Martínez, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
Visión general de la enseñanza de la lectura. En estos momentos se posee una descripción bastante completa de los mecanismos implicados en la lectura. Esta diversidad de conocimientos y prioridades establecidas desde el campo educativo han hecho que la aplicación de la investigación lectora se haya desarrollado más en unas áreas que en otras.
1993
Cuadernos de pedagogía, Num. 216 (1993) , p. 15-18  
9.
5 p, 111.6 KB El lenguaje de la ciencia / Caamaño, Aureli (IES Barcelona-Congrés) ; Márquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Roca Tort, Montserrat (IES Pla de les Moreres (Vilanova del Camí, Catalunya))
El lenguaje de la vida cotidiana es insuficiente para representar los fenómenos de la ciencia, que requiere unas formas de expresión propias y especializadas con palabras, gráficos, mapas, símbolos y ecuaciones. [...]
2003
Cuadernos de pedagogía, Num. 330 (Dec 2003) , p. 76-80  
10.
20 p, 882.3 KB An investigation on the comprehension of Persian passives in typical development and autism / Gavarró, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Heshmati, Yalda (Columbia University. Teachers College)
Autism Spectrum disorders have attracted the attention of many researchers working on communicative and pragmatic competence, but much less attention has been paid to the investigation of narrow syntax in this condition. [...]
Una investigació sobre la comprensió de les passives del persa en casos de desenvolupament típic i d'autisme Els desordres d'espectre autista han interessat molts investigadors de la competència comunicativa i pragmàtica, però no s'ha parat gaire atenció a l'estudi de la sintaxi estricta d'aquesta condició. [...]

2014 - 10.5565/rev/catjl.151
Catalan journal of linguistics, Vol. 13 (2014) , p. 79-98  

Articles : 46 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
126 p, 4.7 MB Jornada Estatal sobre Llegim en parella / Duran, David, 1963- , coord. (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals) ; Keith, Topping, Keith (University of Dundee) ; Duran, David ; Fons Esteve, Montserrat ; Oller Sánchez, Maite ; Corcelles Seuba, Mariona ; Blanch Gelabert, Sílvia ; Valbenito Zambrano, Vanessa ; Flores Coll, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Escuela Jaime Gómez García de Santiago de Chile (Chile) ; Escola La Riera de Ribes de Sant Pere de Ribes (Catalunya) ; Colegio San Gabriel de Zaragoza (Aragón) ; Gernika Berritzegumea de Gernika (Euskadi) ; Centro Lezo Herri Eskola de Lezo (Euskadi) ; Escola Alfred Mata de Puig-Reig (Catalunya) ; Berritzegune de Irún (Euskadi) ; Institut Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d'Anoia (Catalunya) ; Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei (Catalunya)
"Llegim en parella" va néixer com una proposta metodològica basada en l'aprenentatge entre iguals que té com a finalitat promoure la lectura entre els alumnes de les aules de primària i de secundària. [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació , 2013 (Col·lecció Digital de Jornades ; 1)  

Documents de recerca 14 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
55 p, 1.1 MB Subject-Verb Agreement Comprehension in Child Catalan / Sánchez Tarjuelo, Maria ; Gavarró, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The present study aims to provide evidence for early subject-verb agreement in Catalanspeaking children through a picture selection task. It follows a series of studies previously developed in the field where asymmetries between production and comprehension on agreement were found (Johnson et al. [...]
Setembre 2020  
2.
23 p, 251.2 KB El dato en la investigación demográfica : criterios epistemológicos / Escobedo, José
La obtención del dato en demografía es un ejercicio de particular importancia sobre todo en lo que se refiere a su construcción y su aprehensión como actos de carácter subjetivo y objetivo de parte del investigador. [...]
L'obtenció de la dada en demografia és un exercici de particular importància, sobretot, en allò referent a la seva construcció i concepció com a actes de caràcter subjectiu i objectiu per part de l'investigador. [...]
The obtaining of the datum in demography is a particular importance exercise, mostly for its construction and apprehension that are both seen, by the researcher, as acts of a subjective and an objective character. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2007 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 318)  
3.
46 p, 1.4 MB El dibuix a classe de ciències : una eina modelitzadora i avaluadora / Martinez Martinez, Andrea ; Canet Pladevall, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El present treball analitza el recurs del dibuix a la classe de ciències com a una potent eina modelitzadora i la coavaluació d'aquest dibuix com a eina d'aprenentatge. Les dades es van recollir en un institut públic de Santa Coloma de Gramenet. [...]
juny 2019  
4.
36 p, 644.3 KB The discussion of meaning and form in a dictogloss task / Ortiz Fernández, Fernando ; Aliagas Marin, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
The aim of this paper is to investigate the relation between meaning and form in the reconstruction stage of a dictogloss task in a CRLL context. In this type of learning contexts, where subject knowledge and language are integrated, it is essential to find a balance between meaning and form in the activities carried out in class. [...]
L'objectiu d'aquest treball és explorar la relació entre significat i forma durant la fase de reconstrucció d'un dictogloss en un context d'aprenentatge de llengües ric en contingut. En aquest tipus de context d'aprenentatge on el contingut de la matèria i la llengua estan integrats és essencial trobar l'equilibri entre significat i forma en les activitats dutes a terme a classe. [...]

2019  
5.
395 p, 2.1 MB Desarrollo de la comprensión lectora del género escolar explicativo : estrategias y creencias de dos docentes en cuarto nivel de la ESO / Cid García, Magdalena Amalia, autor. ; Ruiz Bikandi, Uri, supervisor acadèmic. ; Ribas Seix, Teresa, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
El estudio se sitúa en el campo de la didáctica de la lectura, asumiendo elementos teóricos interdisciplinarios que le han permitido ampliar el horizonte interpretativo: la práctica lectora del texto expositivo y las creencias docentes que configuran esa práctica. [...]
The study is located in the field of didactics of reading, assuming interdisciplinary theoretical elements that have allowed it to expand the interpretive horizon: the reading practice of the expository text and the teaching beliefs that shape this practice. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
6.
45 p, 2.9 MB False friends in advanced learners of English. The effect of task type and mode / Solé Alonso, Gemma ; Pladevall Ballester, Elisabet, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The aim of this paper is to study the way in which false friends can be a persistent error in advanced learners of English by relating it to the influence of task type and mode. The study is led by three research questions, namely to what extent advanced learners of English still struggle with the phenomenon of false friends, if false friends are more likely to occur in production or comprehension tasks and finally, if there is any influence of oral or written mode in the occurrence of false friends. [...]
L'objectiu d'aquest treball és estudiar la manera com els falsos amics poden ser un error persistent en els estudiants avançats d'anglès, relacionant-ho amb la influència del tipus de tasca i el mode. [...]

2017
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
7.
302 p, 2.7 MB La Col·laboració docent com a eix central del model de formació del professorat Xarxa d'Aprenenetatge entre Iguals / Miquel, Ester ; Duran, David, 1963-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
L'objectiu d'aquesta recerca és identificar les potencialitats i límits del model de formació Xarxa d'Aprenentatge entre Iguals (XAI) en el desenvolupament del programa Leemos en pareja/Bikoteka Irakurtzen (LeP), en relació a l'aprenentatge que promou en l'alumnat, el professorat, i els centres participants; i en relació a les possibilitats que genera per fer que una innovació educativa esdevingui una pràctica sostenible en el centre. [...]
The purpose of this research is to identify the potential and limits of the training model Xarxa d'Aprenentatge entre Iguals (XAI) or Peer Learning Network, in developing the program Leemos pareja/Bikoteka irakurtzen (LeP) or Reading in pairs, in relation to learning which promotes students, teachers, and schools. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
61 p, 1.2 MB Interpretación simultánea : el camino hacia la profesionalización / Domínguez Hernando, Elena ; Stampa García-Ormaechea, Maria Guiomar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este TFG se inicia en el estudio académico de la interpretación de conferencias, concretamente en la modalidad de simultánea. Para ello, se empieza siguiendo el recorrido de las investigaciones que se han realizado al respecto a lo largo del siglo XX y se analizan las competencias que deben estar presentes en el perfil de un intérprete. [...]
Aquest TFG s'inicia en l'estudi acadèmic de la interpretació de conferències, concretament en la modalitat de simultània. Amb aquest motiu, es comença seguint el recorregut de les investigacions que s'han realitzat al respecte al llarg del segle XX i s'analitzen les competències que han d'estar presents al perfil d'un intèrpret. [...]
This End of Degree Paper intends to do an academic study about conference interpretation, specifically about simultaneous interpretation. For this purpose, it starts following the path of several investigations carried out during the 20th century. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
9.
325 p, 2.5 MB Llegim en parella : influència de la tutoria entre iguals en la comprensió i l'autoconcepte lector / Flores Coll, Marta ; Duran, David, 1963-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia de l'Educació
L'objectiu d'aquesta recerca és cercar evidències de la potencialitat del programa Llegim en parella, que proposa la tutoria entre iguals com a mètode per al desenvolupament de la competència lectora; centrant-nos en dos aspectes clau com són la comprensió lectora i l'autoconcepte lector. [...]
The goal of this research is to find evidence of the power of the programme Llegim en parella (Reading by pairs,) which proposes peer tutoring as a method to develop reading competence; focusing in two key aspects such as comprehension and a self-concept as a reader. [...]
El objetivo de esta investigación es hallar evidencias de la potencialidad del programa Llegim en parella, que propone la tutoría entre iguales como método para el desarrollo de la competencia lectora; centrándonos en dos aspectos esenciales como son la comprensión lectora y el autoconcepto lector. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
10.
362 p, 990.9 KB La Comprensió dels temps verbals a primària : estudi descriptiu dels coneixements dels alumnes de quart i sisè sobre el verb com a codificador temporal / Torralba, Mireia ; Camps, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Guasch, Oriol, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Aquest estudi se centra en l'exploració dels coneixements sobre el verb i els temps verbals d'alumnes de segona i tercera etapa de primària. Es parteix de cinc supòsits: a) els alumnes tenen un coneixement interioritzat dels elements lingüístics i del seu funcionament en l'ús, fruit de la seva experiència lingüística i de la representació que se'n fan; b) l'aprenentatge significatiu de la gramàtica es produeix quan l'alumne estableix relacions entre els coneixements que ja ha adquirit i els que li són nous; c) l'ensenyament de la gramàtica ha de ser vinculat a l'ús lingüístic; c) la reflexió metalingüística és l'instrument metodològic privilegiat per explorar el coneixement construït, i d) la incidència de la instrucció és fonamental en la construcció del coneixement. [...]
This study aims to assess students' knowledge and awareness of verbs and verb tenses in the second and third stages of Primary education in the Spanish school system. It is based on five assumptions: a) students have an interiorised knowledge of linguistic elements and their usage as a result of their linguistic experience and their own representation of this experience; b) the significant learning of grammar takes places when the student establishes relationships between existing and new knowledge; c) the teaching of grammar has to be linked to the linguistic usage; c) metalinguistic reflection is the preferential methodological tool to explore constructed knowledge; and d) the influence of instruction is key in the construction of knowledge. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  

Documents de recerca : 14 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.