Resultats globals: 12 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 12 registres trobats
Documents de recerca 12 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
68 p, 1.1 MB El periodisme mòbil : un repte global amb mirada a Catalunya. La incorporació de l''smartphone' a les redaccions de TV3, 8TV, Betevé i Cugat.cat. / Sánchez Franch, Amanda ; Torras Planas, Núria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Les redaccions estan canviant. La popularització de la telefonia mòbil intel·ligent està modificant la manera com consumim i compartim informació i és feina de tots els professionals de la comunicació veure com canalitzem aquesta nova eina per explicar el món a partir de fórmules noves. [...]
Las redacciones están cambiando. La popularización de los teléfonos inteligentes está modificando el modo de consumir y compartir información, y es tarea de todos los profesionales de la comunicación buscar el modo de canalizar esta nueva herramienta para explicar el mundo a partir de nuevas fórmulas. [...]
News desks are changing. The populization of smartphones is changing the way we consume and share information, and it is the job of all media.
professionals to see how we use this new tool to explain what happens in the world by using new formulas. The smartphone accentuates the concept of ubiquity: we are now able to share any information, anywhere and anytime. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2.
147 p, 3.0 MB Comunicación en salud : Efectividad de las aplicaciones móviles de salud en la diabetes / Mañas Blanco, Clàudia ; Terrón Blanco, José Luis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La següent investigació té com a objectiu estudiar el nou territori que actualment estan conquistant les aplicacions mòbils: la salut, o més ben dit, la eSalut. Ho fem en el context d'una de les patologies més imperants a Espanya i arreu del món, amb la intenció d'esbrinar si, a través d'aquestes aplicacions, pot haver una eina eficient d'autogestió per tal d'adherir al pacient al seu tractament, reduint així els índexs de prevalença de la malaltia, els quals no paren d'augmentar any rere any.
La siguiente investigación pretende estudiar el nuevo territorio que actualmente están conquistando las aplicaciones móviles: la salud, o mejor dicho, la eSalud. Lo hacemos en el contexto de una de las patologías más prevalentes en España y en el mundo: la diabetes, con la intención de averiguar si, a través de estas aplicaciones, puede hallarse una herramienta eficiente de autogestión para adherir al paciente a su tratamiento, reduciendo así los índices de prevalencia de la enfermedad, los cuales no paran de aumentar año tras año.
The following research aims to study the new territory that are currently conquering mobile applications: the Health, or better said, the eHealth. We want to do it in the context of one of the most prevalent diseases in Spain and also in the world, with the intention to find out if, through these applications, can be an efficient tool of self-management to accede to the patient to his treatment, thus reducing the prevalence rates of the disease, which do not stop to increase year after year.

2016
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
3.
30 p, 3.5 MB Geologia de Ribes Blaves - Riera de Sant Jaume : una prova pilot d'integració de la informació geològica amb aplicacions de realitat augmentada / Cerezo Mármol, Jordi ; Griera i Artigas, Albert, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Gómez-Gras, David, tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Aquest treball es centra en l'estudi de la falla del Vallès (transversal de Ribes Blaves, Olesa) i el desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils per a la divulgació geològica. Tot i ser la falla del Vallès una de les estructures més importants dels Catalànids, amb una amplada de farina de falla de 50-100m, s'han dut a terme molt pocs estudis. [...]
Este trabajo se centra en el estudio de la falla del Vallès (transversal de Ribes Blaves, Olesa) i el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles para divulgación geológica. Aunque la falla del Vallés es una de las estructuras más importantes de los Catalánides, con una anchura de harina de falla de 50-100m, se han hecho muy pocos estudios. [...]
This study is focused on the roll of the Vallès fault (near Ribes Blaves, Olesa) and the development of an Android application which aims to divulgate geology. Although the Vallès fault is an important structure in the Catalan Coastal ranges, with 50 to 100m wide, there have been very few studies addressing the mineralogy and structure of the rock faults. [...]

2014
Geologia [817]  
4.
83 p, 899.9 KB Agents mòbils en emergències : triatge electrònic en iPhone / Bojidarov Radev, Gueorgui ; Martí Escalé, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En situacions d'emergència, on hi ha en perill un gran nombre de vides humanes, és especialment important l'ús de triatge per a organitzar els recursos disponibles per tal de poder classificar i atendre el màxim nombre de pacients en un temps limitat. [...]
En situaciones de emergencia, donde está en peligro un gran número de vidas humanas, esmuy importante el uso de triaje para organizar los recursos disponibles para poder clasificar y atender el máximo número de pacientes en un tiempo limitado. [...]
In cases of emergency situations, where many human lifes are in danger, it is really important to use triage in order to organize the available resources in order to classify and attend the maximum number of patients in the shortest time. [...]

2010  
5.
73 p, 1.7 MB Estimación de las emisiones de CO2 vía GPS / González Domínguez, Diego ; Meneses Benítez, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en la captura de dades per mitjà del sistema GPS, mitjançant aquestes dades hem d'endevinar en quin vehicle ens desplacem per a portar el càlcul del consum del CO2 dels nostres desplaçaments. [...]
El proyecto consiste en la captura de datos por medio del sistema GPS, mediante estos datos tenemos que adivinar en qué vehículo nos desplazamos para llevar un cálculo del consumo de CO2 de nuestros desplazamientos. [...]
This project consist in the capture of data using a GPS system, with this data we need to foresee in which vehicle we are traveling on, to calculate the CO2 of our travels. This program has been build to work under mobile devices that have External memory card and Java J2ME, graphical interface included.

2010  
6.
101 p, 1.5 MB Dispositius handheld per a aplicacions mèdiques : disseny i implementació d'interfícies del protocol Start / Jurado Cristóbal, Xavier ; Martí Escalé, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Els sistemes dʼatenció mèdica en situacions de pèrdues humanes massives necessiten classificar un número molt elevat de víctimes en un temps limitat i amb pocs recursos disponibles. Els mètodes clàssics es basen en una etiqueta de triatge de paper on el personal dʼemergències anota lʼestat del pacient juntament amb una quantitat reduïda dʼinformació. [...]
Los sistemas de atención médica en situaciones de pérdidas humanas masivas necesitan clasificar un número muy elevado de víctimas en un tiempo limitado y con pocos recursos disponibles. Los métodos clásicos se basan en una etiqueta de papel donde el personal de emergencias anota el estado del paciente juntamente con una cantidad limitada de información. [...]
Medical care at mass casualty incidents requires rapid triage of an overwhelming numbers of victims, in a limited time and with little resources available. Traditional systems rely on a paper triage tag on which rescuers and medical providers mark the patientʼs triage status and record limited information. [...]

2008  
7.
116 p, 1.3 MB Geoposicionament per a dispositius mòbils / Irazusta Cusò, Pere ; Valderrama Vallès, Elena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquest projecte té dues parts diferenciades. La primera consisteix en un estudi de la situació actual dels SIG i de les aplicacions que hi treballen. La segona és la planificació, disseny i estudi de viabilitat tant tècnica com econòmica d'un projecte en que el component SIG i la mobilitat tenen un pes determinant.
Este proyecto tiene dos partes diferenciadas. La primera consiste en un estudio de la situación actual de los SIG y de las aplicaciones que trabajan con ellos. La segunda es la planificación, diseño y estudio de viabilidad, tanto técnica como económica, de un proyecto en que el componente SIG y la movilidad tienen un peso determinante.
This project has two differentiated parts. The first one is a study about the state of art of GIS and the applications that work with them. The second one is the planning, designing and studding the viability, both technical and economical, about a project where GIS and mobility play a primary role.

2008  
8.
84 p, 993.8 KB Motor de veu natural per dispositius mòbils / Trujillo Sánchez, Jordi ; Roig, Jordi, (Roig Zárate), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
S'ha optimitzat un motor de veu natural per a dispositius mòbils com una PDA o un telèfon mòbil basat en un sistema operatiu Windows. La finalitat d'aquest treball és la d'ajudar a fer més fàcil la utilització d'aquests aparells a gent invident i que pugui acabar sent una donació a la ONCE.
Se ha optimizado un motor de voz natural para dispositivos móviles como una PDA o un teléfono móvil basado en un sistema operativo Windows. La finalidad de este trabajo es la de ayudar a hacer más fácil la utilización de estos aparatos para gente invidente i que pueda acabar siendo una donación a la ONCE.
A natural voice motor has been optimized for mobile devices such as PDAs or mobile phones based on a Windows operating system. The purpose of this work is to help make these devices easy to use for blind people, therefore it may even end up being a donation to ONCE.
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2008  
9.
116 p, 1.6 MB Proposta de migració segura d'agents amb sol·licitud de classes sota demanda per a la plataforma JADE / Rovira Tura, Ferran ; Navarro-Arribas, Guillermo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Aquest projecte consisteix en la implementació d'una migració d'agents mòbils amb sol·licitud de classes sota demanda de manera segura per a la plataforma JADE. En aquest projecte hem desenvolupat dos protocols de control d'accés i autentificació sobre agents i/o plataformes. [...]
Este proyecto consiste en la implementación de una migración de agentes móviles consolicitud de classes bajo demanda de manera segura para la plataforma JADE. En este proyecto hemos desarrollado dos protocolos de control de acceso y autenticación sobre agentes y/o plataformas. [...]
This project deals with the implementation of a mobile agent migration with request of classes on demand for the JADE platform. In this project we have developed two access control and authentication protocols involving the mobile agents and/or the platforms. [...]

2007  
10.
83 p, 4.0 MB Estudio de los efectos del movimiento en señales OFDM / Casado Andrés, Félix ; Morell Pérez, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
El entorno aéreo es, a día de hoy, uno de los escenarios más complicados a la hora de establecer enlaces de comunicación fiables. Esto es debido, principalmente, a las altas velocidades a las que circulan los aviones, que propician una gran degradación del rendimiento des sistema si no se estima de forma continua el canal. [...]
L'entorn aeri és, avui dia, un dels escenaris més complicats a l'hora d'establir enllaços de comunicació fiables. Això és deu, principalment, a les altes velocitats a les que circulen els avions, que propicia una gran degradació del rendiment del sistema si no s'estima de forma continua el canal. [...]
The aerial environment is, nowadays, one of the most difficult environments to set a reliable communication link. This is, mainly, because of the aircraft's high speed, what leads to a hard degradation of the system performance if the channel is not estimated continuously. [...]

2008  

Documents de recerca : 12 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.