Results overview: Found 146 records in 0.03 seconds.
Articles, 121 records found
Contributions to meetings and congresses, 7 records found
Books and collections, 4 records found
Research literature, 12 records found
Learning materials, 2 records found
Articles 121 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
15 p, 1.3 MB Genome-enabled predictions for fruit weight and quality from repeated records in European peach progenies / Biscarini, Filippo (Parco Tecnologico Padano) ; Nazzicari, Nelson (Parco Tecnologico Padano) ; Bink, Marco (Wageningen University and Research. Biometris) ; Arús i Gorina, Pere (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Aranzana Civit, Mª José (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Verde, Ignazio (Centro di Ricerca per la Frutticoltura) ; Micali, Sabrina (Centro di Ricerca per la Frutticoltura) ; Pascal, Thierry (Institut national de la recherche agronomique (França). Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes) ; Quilot-Turion, Benedicte (Institut national de la recherche agronomique (França). Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes) ; Lambert, Patrick (Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali) ; Silva Linge, Cassia da (Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali) ; Pacheco, Igor (Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali) ; Bassi, Daniele (Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali) ; Stella, Alessandra (Parco Tecnologico Padano) ; Rossini, Laura (Parco Tecnologico Padano)
Background: Highly polygenic traits such as fruit weight, sugar content and acidity strongly influence the agroeconomic value of peach varieties. Genomic Selection (GS) can accelerate peach yield and quality gain if predictions show higher levels of accuracy compared to phenotypic selection. [...]
2017 - 10.1186/s12864-017-3781-8
BMC genomics, Vol. 18 (2017) , art. 432  
2.
16 p, 149.0 KB Comparative study of feminist positioning on Twitter by Spanish politicians / Fernández-Rovira, Cristina (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) ; Villegas-Simón, Isabel (Universitat Pompeu Fabra)
This research analyses feminism-related tweets produced over a period of two months by both a male representative and a female representative of each of the four principal political parties in Spain (PP, PSOE, Ciudadanos and Podemos). [...]
La recerca analitza els tuits produïts durant dos mesos per un representant masculí i una representant femenina dels quatre partits amb més representació política d'Espanya relacionats amb el feminisme. [...]
La investigación analiza los tuits producidos durante dos meses por un representante masculino y una representante femenina de los cuatro partidos con más representación política de España relacionados con el feminismo. [...]

2019 - 10.5565/rev/analisi.3234
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 61 (December 2019) , p. 77-92 (Articles)
2 documents
3.
9 p, 552.0 KB Comunicaciónn organizacional en clave sonora : el caso de 'Blink', los podcast de BBVA / Barbeito Veloso, Ma. Luz (María Luz) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Perona Páez, Juan José (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
La inclusión de podcasts en la estrategia comunicativa de las organizaciones es un fenómeno emergente, pues las empresas y las instituciones que confían en el audio branding para conectar con sus públicos saben que el sonido es una herramienta eficaz para transmitir sus activos inmateriales. [...]
The inclusion of podcasts in the communication strategy of organizations is an emerging phenomenon. There are many companies that rely on audio branding to connect with their audiences, and they know how sound could be an effective tool to communicate their intangible values. [...]

2019 - 10.3145/epi.2019.sep.11
El Profesional de la información, Vol. 28, Num. 5 (2019) , p. 1-9  
4.
18 p, 1.1 MB The Effects of a Content-Based Language Course on Students' Academic Vocabulary Production / Navarro Gil, Noelia (Universidad Complutense de Madrid)
This study examines the effects of content-based language instruction (CBI)on the production of academic vocabulary in texts written in Englishby university learners enrolled in two different instruction settings, i. [...]
Aquest estudi examina els efectes de l'ensenyament de llengua basat en continguts (CBI per les seves sigles en anglès) en la producció de vocabulari acadèmic en una tasca escrita de classe. Els textos van ser redactats per estudiants universitaris de primer any inscrits en dues modalitats diferents, anglès com a mitjà d'instrucció (EMI per les seves sigles en anglès) i el mateix programa en la seva L1 (Català / Castellà), durant un semestre. [...]
Este estudio examina los efectos de la enseñanza de lengua basada en contenidos (CBI por sus siglas en inglés) en la producción de vocabulario académico en una tareaescrita de clase. Los textos fueron redactados por estudiantes universitarios de primer año inscritos en dos modalidades diferentes, inglés como medio de instrucción (EMI por sus siglas en inglés) y el mismo programa en su L1 (Catalán/Castellano), durante un semestre. [...]

2019 - 10.5565/rev/clil.30
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 2 Núm. 2 (2019) , p. 25-42 (Foundations & Research)  
5.
19 p, 376.3 KB Subtitling for the deaf and hard-of-hearing in immersive environments : results from a focus group / Agulló, Belén (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
Immersive media such as virtual reality or 360º content is increasingly present in our society. However, immersive content is not always accessible to all, and research is needed on how to cater for the needs of different kinds of users. [...]
2019
JoSTrans: Journal of Specialised Translation, Núm. 32 (2019)  
6.
4 p, 330.3 KB Publicidad de sensaciones / Álvarez Rodríguez, Víctor (Universidad de Cádiz)
Obra ressenyada: José MARTÍ PARREÑO, Funny Marketing: Consumidores, entretenimiento y comunicaciones de marketing en la era del branded content. Valencia: Editorial Wolters Kluwer España, 2010.
El sector publicitario es un medio en constante evolución. Los publicitarios siempre deben adaptar sus mensajes y conceptos al día a día de los consumidores. Hacer presente a la publicidad en sus vidas para que la reconozcan de manera integrada y, también en los últimos años, entretenida. [...]
The advertising sector is a constantly evolving medium. Advertisers must always adapt their messages and concepts to the day to day of consumers. Make advertising present in their lives so that they recognize it in an integrated way and, also in recent years, entertaining. [...]

2019 - 10.5565/rev/qp.330
Questiones publicitarias, Vol. 2 Núm. 24 (2019) , p. 99-101 (Reseñas)  
7.
32 p, 321.8 KB Vint-i-cinc anys de la Revista Catalana de Dret Públic : anàlisi del perfil dels autors que hi han publicat i de la temàtica dels articles / Pla, Anna Maria (Universitat de Girona, Àrea de Dret Constitucional) ; Domínguez García, Fernando (Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Ciència Política i Dret Públic)
Aquest article s'insereix dins del número commemoratiu del vint-i-cinquè aniversari de la Revista catalana de dret públic i fa una descripció dels seus orígens duals com a revista dedicada als aspectes territorials de la construcció de l'Estat de les autonomies i com a revista generalista de dret públic. [...]
This article is part of a commemorative edition on the occasion of the 25th anniversary of the Revista catalana de dret públic. It describes the dual origin of the Revista as a review devoted to the territorial aspects of the construction of the State of Autonomous Communities and a general magazine dealing with issues of public law. [...]
Este artículo se inserta dentro del número conmemorativo del vigésimo quinto aniversario de la Revista Catalana de Dret Públic y realiza una descripción de sus orígenes duales como revista dedicada a los aspectos territoriales de la construcción del Estado de las autonomías y como revista generalista de derecho público. [...]

2010
Revista catalana de dret públic, Núm. 41. Especial 25è aniversari de la Revista catalana de dret públic (desembre 2010) , p. 185-216
2 documents
8.
14 p, 2.6 MB Mensajes y masajes : la expansión del infoentretenimiento en los noticiarios televisivos españoles / Monclús Blanco, Belén (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi) ; Vicente Mariño, Miguel (Universidad de Valladolid)
Traditional boundaries between information and entertainment are suffering a clear devaluation. The pessimistic landscape drew by Postman (1985) is being overcome by contemporary media reality. TV newscast's structure follows fiction narration rules; content is getting 'softer' and the overall discourse is simpler than the complex reality that lies behind daily life. [...]
2009
Trípodos, Núm. Extra (2009) , p. 467-480  
9.
3 p, 285.3 KB A call for contributions from Content-Pedagogy Specialists / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
The A-B-C of Content Learning in CLIL Settings section of CJ aims to become a forum where the role of PCK in CLIL can be explored collaboratively, thus helping to fill a gap in the field. With this purpose, The A-B-C invites content-area specialists and PCK-Language teacher tandems to make informed contributions about how best to approach the teaching and learning of their particular subject matter in language development settings such as CLIL and Immersion classrooms, or Language Reception programmes for newly arrived students with migration backgrounds.
La secció L'A-B-C de l'aprenentatge de continguts en contextos CLIL de CJ pretén convertir-se en un fòrum on es pot explorar el paper de CPC (Coneixement Pedagògic del Contingut) en AICLE de forma col·laborativa, ajudant així a omplir un buit en aquest camp. [...]
La sección El A-B-C del aprendizaje de contenidos en contextos AICLE de CJ pretende convertirse en un foro donde el rol de CPC (Conocimiento Pedagógico del Contenido) en CLIL pueda explorarse colaborativamente, ayudando así a llenar un vacío en el campo. [...]

2018 - 10.5565/rev/clil.7
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 1 Núm. 1 (2018) , p. 45-47 (The A-B-C of Content Learning in CLIL Settings)  
10.
30 p, 1.8 MB El conocimiento didáctico del contenido (CDC) de una profesora de ciencias : reflexión y acción como facilitadores del aprendizaje / Vázquez Bernal, Bartolomé (Universidad de Huelva. Departamento de Didácticas Integradas) ; Jiménez Pérez, Roque (Universidad de Huelva. Departamento de Didácticas Integradas) ; Mellado Jiménez, Vicente (Universidad de Extremadura. Departamento de Didácticas de las Ciencias Experimentales y Matemáticas)
Se aborda un estudio de caso de una profesora de Enseñanza Secundaria de ciencias experimentales a lo largo del tiempo en diferentes periodos. El ámbito de estudio se centra en el aprendizaje escolar y los obstáculos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. [...]
A case study of an experimental secondary school science teacher over time in different periods is presented. The scope of study focuses on School Learning and Obstacles in the teaching-learning process. [...]

2019 - 10.5565/rev/ensciencias.2550
Enseñanza de las ciencias, Vol. 37 Núm. 1 (2019) , p. 25-53 (Investigaciones Didácticas)  

Articles : 121 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 7 records found  
1.
24 p, 875.4 KB Audio description in 360º videos. Results from usability tests / Fidyka, Anita (Universitat Autònoma de Barcelona)
2019
Media for All International Conference. Estocolm, 8th : 2019  
2.
20 p, 1.3 MB Making immersive environments accessible for deaf and hard-of-hearing users / Agulló, Belén (Universitat Autònoma de Barcelona. Transmedia Catalonia Research Group)
Immersive media such as virtual reality or 360º contents are increasingly present in our society. However, immersive content is not always accessible to all, and research within the field of AudiovisualTranslation and Media Accessibility is needed on how to cater for the needs of diverse users. [...]
2018
International Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting, Intercultural Studies and East Asian Studies. Bellaterra, Catalunya, 9th : 2018  
3.
36 p, 1.5 MB Material docent interactiu elaborat amb Camtasia Studio : l'exemple dels estudis de comunicació de la UAB / Ribes Guàrdia, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Bonet Bagant, Montse (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Guimerà i Orts, Josep Àngel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Fernández Quijada, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Martínez García, Luisa del Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
La comunicació exposa els resultats de la primera fase d'un projecte que els autors estan duent a terme a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. La recerca, de naturalesa exploratòria, comença amb el disseny i elaboració d'un exemple de material digital de suport a la docència amb el programa informàtic Camtasia Studio, que és sotmès a testeig per part d'una mostra de docents i discents d'aquests estudis. [...]
This paper shows the results of an early-stage project which authors are currently carrying out at the Faculty of Communication Sciences (Universitat Autònoma de Barcelona). This exploratory research starts with the design and production of a digital content sample made with Camtasia Studio software for supporting learning process. [...]

2008
Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació, : 2008  
4.
4 p, 21.2 KB From genotype to phenotype: a teacher-led explanation, whole-class experience in an upper-secondray CLIL science classroom / Simon Auerbach, Jill (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012.
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education., 2012, p. 279-282  
5.
5 p, 40.1 KB Learning english in content-rich classrooms / Pallares, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Martínez Ciprés, Helga (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Parellada, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Bernaus, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Evnitskaya, Natalia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Lobo, María José (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012.
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education., 2012, p. 248-252  
6.
6 p, 158.6 KB An experience of teacher collaboration: supporting students to reflect on their use of english through content-based assignments / Nashaat Sobhy, Nashwa (Universidad de San Jorge. Institute of Modern Languages) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012.
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education., 2012, p. 237-242  
7.
4 p, 187.5 KB Fostering the communicative competence through a content-rich approach / García Antón, Ana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Gurri Roma, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Mártinez Ciprés, Helga (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012.
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education., 2012, p. 206-209  

Books and collections 4 records found  
1.
10 p, 235.4 KB Training experts in inclusive practices for an equity on access to culture in Europe / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
Access to cultural content should be offered by several services available by default. If access services are thought, and budgeted, in the production phase, they are better integrated, and cultural content can be enjoyed by all patrons. [...]
Palgrave Macmillan, 2019 - 10.1007/978-981-13-5962-0_13
Inclusion, equity and access for individuals with disabilities, 2019, p. 263-280  
2.
8 p, 534.4 KB The Spanish audiovisual sector facing digital technologies / Teodoro, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
The audiovisual sector is complex because it involves the activity of different industries related to content production, telecommunications, media, as well as the Internet and services of the Information Society. [...]
Barcelona Huygens 2010 (IDT series ; 6)
1st Workshop on privacy and protection in web-based social networks, 2010, p. 19-26  
3.
16 p, 288.7 KB A Catalan code of best practices for the audiovisual sector / Teodoro, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Casanovas, Pompeu (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Galera, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; González-Conejero, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia)
In spite of a new general law regarding Audiovisual Communication, the regulatory framework of the audiovisual sector in Spain can still be defined as huge, disperse and obsolete. The first part of this paper provides an overview of the major challenges of the Spanish audiovisual sector as a result of the convergence of platforms, services and operators, paying especial attention to the Audiovisual Sector in Catalonia. [...]
Florence European Press Academic Publishing 2010 (Series in legal information and communication technologies ; 8)
Intelligent multimedia : managing creative works in a digital world, 2010, p. 261-277  
4.
12 p, 86.3 KB Ensenyant en anglès a la universitat, una experiència compartida / Feixas i Condom, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Codó, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Espinet Blanch, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Masats i Viladoms, M. Dolors (Maria Dolors) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
El treball que presentem recull un conjunt de reflexions que un grup de sis docents de diferents departaments de la Facultat de Ciències de l'Educació ha obtingut sobre l'experiència d'ensenyar les assignatures en llengua anglesa a la titulació de Mestre. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes: cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 137-148
3 documents

Research literature 12 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
11 p, 3.5 MB Study of the problems and solutions of information aggregators : UAB mobile app / Kammach Montiel, Karim ; García Font, Victor, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The modern era is essentially characterized by information technology. Notwithstanding data availability, there is the urge to design systems capable of providing information quickly and effortlessly for the user. [...]
L'època moderna és essencialment caracteritzada per les tecnologies de la informació. Malgrat l'alt nivell de disponibilitat de dades, existeix la necessitat de dissenyar sistemes capaços de proporcionar informació de manera ràpida i amb el mínim nivell d'esforç per part de l'usuari per tal de facilitar el procés de cerca. [...]
La era moderna está esencialmente caracterizada por las tecnologías de la información. A pesar de la alta disponibilidad de los datos, existe la necesidad de diseñar sistemas capaces de proporcionar la información de forma rápida y con el mínimo nivel de esfuerzo por parte del usuario para facilitar el proceso de búsqueda. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
11 p, 741.7 KB Sistema de distribución de contenido dinámico y en tiempo real / Padial Guiteras, Pere ; Koster, Andrew, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las tecnologías basadas en balanceo de carga y almacenamiento de ficheros temporales en la red se han convertido en una pieza fundamental en la administración de servidores web. El aumento de uso de los dispositivos electrónicos ha provocado un crecimiento masivo del tráfico en internet, con lo que es mucho más fácil provocar una saturación en el entorno si no se utilizan las tecnologías adecuadas. [...]
Technologies based on load balancing and files caching methodologies in the network have become a fundamental property of web server administration. With the increased use of digital devices, the network traffic has increased massively. [...]
Les tecnologies basades en el balanceig de carrega i l'emmagatzematge de fitxers temporals a la xarxa s'han convertit en una peça primordial en l'administració de servidors web. L'augment d'us dels dispositius electrònics ha provocat un creixement massiu en el tràfic d'internet, per lo que es més fàcil provocar una saturació a l'entorn si no s'utilitzen les tecnologies adequades. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
64 p, 598.8 KB El Fenómen dels videos virals: Les claus de l'èxit pel video màrqueting viral / del Arco García, Alberto ; Ullod Pujol, Ana María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els vídeos inunden la xarxa. Milers d'hores de vídeo es carreguen a portals com YouTube i són de lliure accés per a tot aquell que tingui connexió a Internet. Davant d'aquesta allau de vídeo només uns pocs arriben a ser vistos per milions de persones. [...]
Los vídeos inundan la red. Miles de horas de vídeo se suben a portales como YouTube y son de libre acceso para todo aquel que tenga conexión a Internet. Ante esta avalancha de vídeos solo unos pocos llegan a ser vistos por millones de personas. [...]
The world wide web is cluttered with videos. Thousands of hours of video are uploaded to websites such as YouTube and are freely accesible for everyone with an Internet connection. With this amount of videos, only a few are seen by milions of people. [...]

2018
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
4.
14 p, 2.0 MB Sistemes de gestió de continguts i Wordpress : les claus del sector / Quijorna Pérez, Cristian ; Vanrell i Martorell, Maria Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els Sistemes de Gestió de Continguts, o CMS, estan augmentant la seva presència al mercat d'una forma molt destacada en els últims anys. Cada vegada són més les empreses i particulars que han decidit apostar per aquest tipus de frameworks per a implementar els seus llocs i plataformes web. [...]
The Content Management System, or CMS, are increasing their market presence in a very prominent in recent years. More and more companies and individuals who have decided to opt for this type of frameworks to implement their web sites and platforms. [...]
Los Sistemas de Gestión de Contenidos o CMS están aumentado su presencia en el mercado de una forma destacada en los últimos años. Cada vez son más las empresas y particulares que han decidido apostar por este tipo de frameworks para implementar sus sitios y plataformas web. [...]

2016-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
60 p, 1.1 MB La formación en traducción técnica en el Reino Unido / Fajardo Vázquez, Yolanda ; Rodríguez-Inés, Patricia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este TFG, de corte académico y descriptivo, pretende ser el punto de partida de un futuro proyecto de investigación más amplio. Se trata de recoger y analizar los datos sobre la formación en traducción técnica posterior al grado que se proporciona en Reino Unido.
Aquest TFG, de tall acadèmic i descriptiu, pretén ser el punt de partida d'un futur projecte d'investigació més ampli. Es tracta de recollir i analitzar les dades sobre la formació en traducció tècnica posterior al grau que es proporciona al Regne Unit a nivell de màster.
This TFG, which has a descriptive nature, aims to be the starting point for a future larger research project. It involves the collection and analysis of data of all the postgraduate courses which include training in technical translation on the United Kingdom.

2016
Graduat o Graduada en Traducció i Interpretació [1202]  
6.
39 p, 1.0 MB La formación en traducción técnica en España / Canadell Giralt, Cristina ; Rodríguez-Inés, Patricia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es identificar todos los másteres, posgrados y cursos relacionados con la traducción técnica que se ofertan a nivel universitario en España. La hipótesis de partida es que, aunque la traducción técnica es una de las especialidades más demandadas en el mercado de la traducción español —y también mundial—, el volumen de formación en este campo y la visibilidad del sector son muy reducidos. [...]
L'objectiu d'aquest Treball de Fi de Grau és identificar tots els màsters, postgraus i cursos relacionats amb la traducció tècnica que s'ofereixen a nivell universitari a Espanya. La hipòtesi de partida és que, malgrat que la traducció tècnica és una de les especialitats amb més demanda al mercat de la traducció espanyol —i també mundial—, el volum de formació en aquest àmbit i la visibilitat del sector són molt reduïts. [...]
The aim of this End-of-Degree Dissertation is to identify all masters', postgraduate courses and other courses related to technical translation which are provided by Spanish universities. The initial hypothesis predicts that, even though technical translation is in high demand in the Spanish—and also in the global—market, training offer in this area and its visibility are rather limited. [...]

2016
Graduat o Graduada en Traducció i Interpretació [1202]  
7.
13 p, 1.1 MB Aplicació mòbil per difusió i outreach de missions astronòmiques i espacials / Calvo Gubianas, Joaquim ; Gesa Boté, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En l'article es presenta el desenvolupament d'una aplicació per a dispositius Android com a resposta a les necessitats de l'IEEC de donar a conèixer els seus projectes i altre informació d'interès. [...]
This article presents the development of an app for Android devices in response to the needs/following the needs of the IEEC to present its projects and other useful information. Its content is nicely organized and it explains the analysis, the approaches and the methodology used to find and implement a solution to this problem, it is implemented using a client-server paradigm and it is explained by the definition, logical and structural, of the components that form it. [...]
En el articulo se presenta el desarrollo de una aplicación para dispositivos Android como respuesta de las necesidades de la IEEC de dar a conocer sus proyectos y otra información de interés relacionada con la entidad. [...]

2016-02-10
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
24 p, 1.6 MB El Esoterismo y la adivinación como fenómeno comunicativo en la televisión española / Cid-Leal, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana. Àrea de Biblioteconomia i Documentació) ; Recoder, Maria Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Cruz Palacios, Emilio (Gabinete Psicopedagógico Danann)
En las parrillas nocturnas de los canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) españoles abundan los programas de adivinación con consultas telefónicas. Pese a las transformaciones que ha experimentado el medio televisivo en los últimos años, estos programas, difícilmente clasificables dentro de los géneros televisivos clásicos, se mantienen. [...]
TV grids of the digital channels are full of programmes about esotericism by phone. These programmes, which are difficult to classify amongst the television classical genres, remain in the grid despite all the transformations experimented by the television medium because they are both a communication phenomena and a business for television companies, private consulting companies and telecommunications operators. [...]

2015  
9.
56 p, 1.0 MB "How do we make questions: we can or can we?" : an exploratory study on focus on form in a CLIL classroom / José Flores, Ariadna ; Pladevall Ballester, Elisabet, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper seeks to provide insight into the integration of content and language in the teacher's discourse of a CLIL (Content and Language Integrated Learning) local context in a high-school in Catalonia. [...]
Aquest treball busca aportar aclariments en la integració del contingut i el llenguatge en el discurs del professorat d'un context local d'AICLE en un institut de Catalunya. Els principals objectius d'aquest treball son analitzar els diferent tipus de Focus-on-Form (FonF) que apareixen en el discurs del professorat i explorar quins efectes té l'ensenyament conjunt en relació amb FonF. [...]

2015
Grau en Estudis Anglesos [801]  
10.
39 p, 419.2 KB Prevalence of alcohol-impaired drivers based on random breath tests in a roadside survey / Alcañiz, Manuela (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Santolino, Miguel (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Sánchez-Moscona, Daniel (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Llatje, Oscar (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Lluís, Ramon (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Sobriety checkpoints are not usually randomly located by traffic authorities. As such, information provided by non-random alcohol tests cannot be used to infer the characteristics of the general driving population. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2013 (XREAP ; 2013-05)  

Research literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Learning materials 2 records found  
1.
4 p, 409.1 KB Plantilla de planificació d'unitats didàctiques per AICLE i contextes rics en contingut / CLILSI ; Content and Language Integrated Learning. Semiimmersió ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
2010
4 documents
2.
52 p, 2.6 MB Chemistry in everyday life / Fuentes, Miquel Àngel ; Hernández, Helena ; Escobar Urmeneta, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Content and Language Integrated Learning. Semiimmersió ; CLILSI
We are surrounded by chemistry, but many people are not aware of that fact. By the end of this unit, you and your group will be able to explain to everybody how our everyday life is conditioned by chemistry and to which extent it is important in our lives.
2010
11 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.