Resultados globales: 67 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 47 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 4 registros
Documentos de investigación, Encontrados 16 registros
Artículos Encontrados 47 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
18 p, 1.1 MB The Effects of a Content-Based Language Course on Students' Academic Vocabulary Production / Navarro Gil, Noelia (Universidad Complutense de Madrid)
This study examines the effects of content-based language instruction (CBI)on the production of academic vocabulary in texts written in Englishby university learners enrolled in two different instruction settings, i. [...]
Aquest estudi examina els efectes de l'ensenyament de llengua basat en continguts (CBI per les seves sigles en anglès) en la producció de vocabulari acadèmic en una tasca escrita de classe. Els textos van ser redactats per estudiants universitaris de primer any inscrits en dues modalitats diferents, anglès com a mitjà d'instrucció (EMI per les seves sigles en anglès) i el mateix programa en la seva L1 (Català / Castellà), durant un semestre. [...]
Este estudio examina los efectos de la enseñanza de lengua basada en contenidos (CBI por sus siglas en inglés) en la producción de vocabulario académico en una tareaescrita de clase. Los textos fueron redactados por estudiantes universitarios de primer año inscritos en dos modalidades diferentes, inglés como medio de instrucción (EMI por sus siglas en inglés) y el mismo programa en su L1 (Catalán/Castellano), durante un semestre. [...]

2019 - 10.5565/rev/clil.30
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 2 Núm. 2 (2019) , p. 25-42 (Foundations & Research)  
2.
3 p, 285.3 KB A call for contributions from Content-Pedagogy Specialists / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
The A-B-C of Content Learning in CLIL Settings section of CJ aims to become a forum where the role of PCK in CLIL can be explored collaboratively, thus helping to fill a gap in the field. With this purpose, The A-B-C invites content-area specialists and PCK-Language teacher tandems to make informed contributions about how best to approach the teaching and learning of their particular subject matter in language development settings such as CLIL and Immersion classrooms, or Language Reception programmes for newly arrived students with migration backgrounds.
La secció L'A-B-C de l'aprenentatge de continguts en contextos CLIL de CJ pretén convertir-se en un fòrum on es pot explorar el paper de CPC (Coneixement Pedagògic del Contingut) en AICLE de forma col·laborativa, ajudant així a omplir un buit en aquest camp. [...]
La sección El A-B-C del aprendizaje de contenidos en contextos AICLE de CJ pretende convertirse en un foro donde el rol de CPC (Conocimiento Pedagógico del Contenido) en CLIL pueda explorarse colaborativamente, ayudando así a llenar un vacío en el campo. [...]

2018 - 10.5565/rev/clil.7
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 1 Núm. 1 (2018) , p. 45-47 (The A-B-C of Content Learning in CLIL Settings)  
3.
6 p, 325.6 KB Novel·les a la classe de ciències : una nova mirada a les narratives de ficció / Pau Custodio, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
En aquest article es presenta la proposta d'usar novel·les a la classe de ciències com a context tot descrivint-ne les seves potencialitats a nivell teòric. A més a més, es fa una proposta d'anàlisi en la que es consideren els aspectes científics, de naturalesa de la ciència i ètics subjacents a la novel·la. [...]
In this article we pose the use of novels as a context in science education describing its potentialities in a theoretical way. In addition, we make an analysis suggestion where it’s suggested to analyse the scientific content, the nature of science and the ethical aspects. [...]

2018 - 10.5565/rev/ciencies.391
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 35 (2018) , p. 22-27 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)  
4.
9 p, 213.9 KB Més enllà dels diners : noves formes de produir i col·laborar / Berlinguer, Marco (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Fuster Morell, Mayo, 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Martínez Moreno, Ruben (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Subirats, Joan (Subirats i Humet) (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques)
Aquest treball afronta un fenomen emergent caracteritzat pel canvi i l'experimentació continus: la creació col·laborativa de continguts audiovisuals online. L'anàlisi se centra a analitzar quins són els models de sostenibilitat d'aquest tipus de creació, i presta una atenció particular a diferents modalitats d'ús de la publicitat. [...]
This paper addresses an emerging phenomenon characterized by constant change and experimentation: the collaborative creation of audiovisual content online. The analysis wants to focus on models of sustainability of collaborative online creation, paying particular attention to the use of different forms of advertising. [...]

2013
Quaderns del CAC, Vol. 16 Núm. 39 (Juliol 2013) , p. 49-56  
5.
16 p, 187.8 KB Beyond Advertising Narratives : "Josefinas" and their storytelling products / Dias, Liliana (Universidade Católica Portuguesa) ; Dias, Patrícia (Universidade Católica Portuguesa)
In the last few years, advertising narratives have become increasingly important. Facing an environment of fierce competition and communication overload, brands needed to reinvent their communication strategies, and stories became protagonists, particularly in the digital environment. [...]
En els últims anys, la narrativa s'ha convertit en un component cada vegada més important de la publicitat. En un ambient de competència feroç i abundància de comunicació, les marques han necessitat reinventar les seves estratègies de comunicació. [...]
En los últimos años, la narrativa se ha convertido en un componente cada vez más importante de la publicidad. En un ambiente de competencia feroz y abundancia de comunicación, las marcas han necesitado reinventar sus estrategias de comunicación, y las narrativas se convertirán en protagonistas, sobre todo en el ambiente digital. [...]

2018 - 10.5565/rev/analisi.3118
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 58 (June 2018) , p. 47-62 (Articles)
2 documentos
6.
11 p, 130.3 KB L'ICLES i el rendiment acadèmic dels aprenentas a l'educació terciaria : el cas del Grau d'Educació Primària de la UAB / Borras Comes, Joan Manel (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca Llengua i Educació (LED)) ; Arnau Sabatés, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Flecha, Ainhoa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
En aquest article els autors comparen el rendiment acadèmic de dos grups d'alumnes del Grau d'Educació Primària (GEP) de la UAB, en dues edicions (2012-13 i 2013-14). D'una banda, el GEP-DUA, amb docència majoritàriament en anglès, i, de l'altra, el GEP-cat, amb docència quasi exclusivament en català. [...]
2017 - 10.1344/TE2017.52.6
Temps d'educació, Vol. 52 (2017) , p. 79-89  
7.
17 p, 219.0 KB Desenvolupament de la competència discursiva en llengua estrangera en un entorn AICLES : l'efectivitat de l'estratègia GUIDEWAY / Borras Comes, Joan Manel (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca Llengua i Educació (LED)) ; Rapesta, Berta ; Jiménez Galán, Rubén ; Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
L'article analitza l'efecte del dispositiu didàctic Guideway en el «Grau d'Educació Primària–Docència en Anglès» (GEP-DUA). El dispositiu, dissenyat segons els principis pedagògics ICLES, té com a finalitat el desenvolupament del discurs acadèmic escrit en anglès dels estudiants. [...]
El artículo analiza el efecto del dispositivo didáctico Guideway en el «Grado de Educación Primaria– Docencia en Inglés» (GEP-DUI). El dispositivo, diseñado según los principios pedagógicos ICLES, tiene como meta el desarrollo del discurso académico escrito en inglés de los estudiantes. [...]
L'article analyse l'effet du dispositif didactique Guideway dans le "Grade d'Enseignement primaire –Cours universitaires en anglais" (GEP-DUA). Le dispositif, conçu selon les principes pédagogiques EMILE, vise à développer le discours académique écrit en anglais des étudiants. [...]
This paper analyses the effect of the Guideway guidance mechanism in the Bachelor's Degree in Primary Education – University Teaching in English (GEP-DUA). The aim of the guidance mechanism, which was designed in accordance with ICLHE teaching principles, is to develop the students' written academic discourse in English. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.52.5
Temps d'educació, Vol. 52 (2017) , p. 61-77  
8.
22 p, 276.3 KB Formació inicial del professorat d'Educació Primària i internacionalització a casa : disseny i resultats preliminars del desplegament del Grau d'Educació Primària-Docència Universitaria en Anglès (GEP-DUA) / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
L'enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua) en l'educació primària exigeix professionals formats per actuar com a docents en aquest tipus de contexts. Sensible a aquesta qüestió, la UAB va posar en marxa al 2012 un programa pilot d'internacionalització a casa denominat «Grau d'Educació Primària – Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA), amb un 65-80% dels crèdits en anglès i amb un sistema d'accés propi. [...]
El enfoque (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua) en la educación primaria exige profesionales formados para actuar como docentes en este tipo de contextos. Sensible a esta cuestión, la UAB puso en marcha en el 2012 un programa piloto de internacionalización en casa denominado «Grado de Educación Primaria–Docencia en Inglés» (GEP-DUI), en el cual un 65-80% de los créditos se cursa en inglés y que cuenta con un sistema de acceso propio. [...]
Pour mettre en œuvre une approche EMILE (Enseignement de matières par l'intégration d'une langue étrangère) dans l'enseignement primaire, les professionnels doivent être formés au préalable pour pouvoir enseigner dans ce type de contextes. [...]
The CLIL (Content and Language Integrated Learning) approach in primary education calls for professionals trained to perform as teachers in contexts of this sort. Recognizing the importance of this issue, the UAB launched a pilot programme on internationalization at home in 2012. [...]

2016 - 10.1344/TE2017.52.2
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 11-32  
9.
17 p, 221.1 KB Internacionalització en el Grau d'Educació Primària - docència universitària en anglès : mirades crítiques dels estudiants i del professorat / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Sánchez Sola, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)
L'inici de l'itinerari «Grau d'Educació Primària – Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA) dins del context català va ser una decisió valenta de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, i la seva entrada en funcionament, un èxit —avalat, entre d'altres indicadors, per la bona acceptació dels estudiants. [...]
Comienzo del itinerario «Grado de Educación Primaria – Docencia Universitaria en Inglés» (GEP-DUI) en el contexto catalán fue una decisión valiente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB, y su entrada en funcionamiento, un éxito —avalado, entre otros indicadores, por la buena aceptación de los estudiantes. [...]
Dans le contexte catalan, le "Grade d'Enseignement primaire – Cours universitaires en anglais" (GEP-DUA) est le fruit d'une décision courageuse de la faculté des sciences de l'éducation de l'UAB et son lancement a été un succès à en juger, notamment, d'après le bon accueil reçu auprès des étudiants. [...]
The courageous decision of the UAB's Faculty of Education to launch the Bachelor's Degree in Primary Education – University Teaching in English (GEP-DUA) in the Catalan context has proved a success when we consider such indicators as how well it has been received by students. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.52.3
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 33-49  
10.
18 p, 427.7 KB La enseñanza de contenidos científicos a través de un modelo "Flipped" : propuesta de instrucción para estudiantes del Grado de Educación Primaria / González-Gómez, David (Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas) ; Jeong, Jin Su (Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño) ; Cañada-Cañada, Florentina (Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas) ; Gallego Picó, Alejandrina (Universidad Nacional de Educación a Distancia. Departamento de Ciencias Analíticas)
La metodología de instrucción invertida o "flipped-classroom" constituye un modo de aprendizaje en el cual se invierte el formato tradicional de una clase. En esta metodología, las clases magistrales se imparten «fuera del aula», así el tiempo que el estudiante permanece en el aula se emplea para realizar actividades de aprendizaje más centradas en el alumno, tales como resolución de problemas / casos prácticos, discusiones y trabajo colaborativo. [...]
La metodologia d'instrucció invertida o «flipped-classroom» constitueix una manera d'aprenentatge en el qual s'inverteix el format tradicional d'una classe. En aquesta metodologia, les classes magistrals s'imparteixen «fora de l'aula», així el temps que l'estudiant roman a l'aula s'empra per realitzar activitats d'aprenentatge més centrades en l'alumne, tals com a resolució de problemes / casos pràctics, discussions i treball col·laboratiu. [...]
The inverted instruction methodology, also known as «flipped classroom» is a learning method in which the traditional classroom setting is inverted. With this methodology, lectures are provided outside of the classroom, and therefore the in-class time is used to complete students-centered learning activities such as solving problems/case studies, discussions and collaborative activities. [...]

2017 - 10.5565/rev/ensciencias.2233
Enseñanza de las ciencias, Vol. 35 Núm. 2 (2017) , p. 71-87 (Investigaciones Didácticas)  

Artículos : Encontrados 47 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 4 registros  
1.
4 p, 22.4 KB Hit the road: aprendre ciències socials en anglès en classes basades en continguts / Parellada Torres, Ernest (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012.
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education., 2012, p. 253-256  
2.
12 p, 475.3 KB Caront : implementació i millora d'activitats d'avaluació i primeres experiències amb diferents organitzacions docents / Martí, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Rocarías, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Radeva Ivanova, Petia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Toledo Morales, Ricardo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Vitrià i Marca, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
El gestor documental Caront basat en Moodle, del que es va presentar una primera comunicació en l'anterior JID continúa navegant en assignatures d'Enginyeria. Caront gestiona les diferents activitats que configuren una assignatura: gestió de grups, activitats, avaluacions, fòrums, wiki, etc. [...]
2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
3.
10 p, 130.2 KB Millora de les competències en llengua anglesa dels alumnes de la titulació de mestre especialitat llengua estrangera mitjançant la impartició d'assignatures no-lingüístiques en anglès : una experiència AICLE / Feixas i Condom, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Codó, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Els avantatges de les propostes didàctiques basades en l'aprenentatge integrat de continguts i llengua (AICLE) són nombrosos i entre ells destaca el fet que en la selecció dels continguts es tenen en compte les capacitats cognitives, lingüístiques i comunicatives dels estudiants (Caballero i Masats, 1999) i que l'aprenentatge de la llengua s'emmarca en un context real. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  
4.
18 p, 622.9 KB El gestor de continguts web : aplicació a les biblioteques de la UAB / Azorín, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes) ; Casaldàliga, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes) ; Llorente, Elia (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes)
El Servei de Biblioteques de la UAB ha passat d'un web amb pàgines estàtiques html, creat i pensat conceptualment l'any 1996, a un web elaborat a través d'un gestor de continguts –Fatwire-, amb canvis fonamentals en l'arquitectura de la informació.
2008
Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona, Catalunya, 10es : 2008
2 documentos

Documentos de investigación Encontrados 16 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
200 p, 2.4 MB L'alfabetització informacional dels estudiants universitaris de Traducció i Interpretació a Espanya / Olea Martínez, Iris ; Perpinyà i Morera, Remei, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball té l'objectiu de descobrir el paper que se li atorga a la competència documental o informacional dins dels 23 graus de Traducció i Interpretació que existeixen actualment a Espanya. [...]
Este trabajo tiene como objetivo descubrir el papel que se le da a la competencia documental o informacional dentro de los 23 grados de Traducción e Interpretación que existen actualmente en España. [...]
This research aims to discover the role of the information literacy in the 23 Translation and Interpreting degrees that currently exist in Spain. To look it up, we'll read all the information offered by the syllabuses of every university: the competences, the learning results and the contents. [...]

2017
Traducció i Interpretació [1202]  
2.
14 p, 2.0 MB Sistemes de gestió de continguts i Wordpress : les claus del sector / Quijorna Pérez, Cristian ; Vanrell i Martorell, Maria Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Els Sistemes de Gestió de Continguts, o CMS, estan augmentant la seva presència al mercat d'una forma molt destacada en els últims anys. Cada vegada són més les empreses i particulars que han decidit apostar per aquest tipus de frameworks per a implementar els seus llocs i plataformes web. [...]
The Content Management System, or CMS, are increasing their market presence in a very prominent in recent years. More and more companies and individuals who have decided to opt for this type of frameworks to implement their web sites and platforms. [...]
Los Sistemas de Gestión de Contenidos o CMS están aumentado su presencia en el mercado de una forma destacada en los últimos años. Cada vez son más las empresas y particulares que han decidido apostar por este tipo de frameworks para implementar sus sitios y plataformas web. [...]

2016-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
60 p, 1.1 MB La formación en traducción técnica en el Reino Unido / Fajardo Vázquez, Yolanda ; Rodríguez-Inés, Patricia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este TFG, de corte académico y descriptivo, pretende ser el punto de partida de un futuro proyecto de investigación más amplio. Se trata de recoger y analizar los datos sobre la formación en traducción técnica posterior al grado que se proporciona en Reino Unido.
Aquest TFG, de tall acadèmic i descriptiu, pretén ser el punt de partida d'un futur projecte d'investigació més ampli. Es tracta de recollir i analitzar les dades sobre la formació en traducció tècnica posterior al grau que es proporciona al Regne Unit a nivell de màster.
This TFG, which has a descriptive nature, aims to be the starting point for a future larger research project. It involves the collection and analysis of data of all the postgraduate courses which include training in technical translation on the United Kingdom.

2016
Traducció i Interpretació [1202]  
4.
39 p, 1.0 MB La formación en traducción técnica en España / Canadell Giralt, Cristina ; Rodríguez-Inés, Patricia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es identificar todos los másteres, posgrados y cursos relacionados con la traducción técnica que se ofertan a nivel universitario en España. La hipótesis de partida es que, aunque la traducción técnica es una de las especialidades más demandadas en el mercado de la traducción español —y también mundial—, el volumen de formación en este campo y la visibilidad del sector son muy reducidos. [...]
L'objectiu d'aquest Treball de Fi de Grau és identificar tots els màsters, postgraus i cursos relacionats amb la traducció tècnica que s'ofereixen a nivell universitari a Espanya. La hipòtesi de partida és que, malgrat que la traducció tècnica és una de les especialitats amb més demanda al mercat de la traducció espanyol —i també mundial—, el volum de formació en aquest àmbit i la visibilitat del sector són molt reduïts. [...]
The aim of this End-of-Degree Dissertation is to identify all masters', postgraduate courses and other courses related to technical translation which are provided by Spanish universities. The initial hypothesis predicts that, even though technical translation is in high demand in the Spanish—and also in the global—market, training offer in this area and its visibility are rather limited. [...]

2016
Traducció i Interpretació [1202]  
5.
19.4 MB La formación en traducción técnica : Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica / Sánchez Cucarella, Pau ; Gómez Goikoetxea, Amaya, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este Trabajo de Fin de Grado pretende ser el punto de partida de un futuro proyecto de investigación más amplio. Se trata de recoger y analizar los datos sobre la formación en traducción técnica que se proporciona en varios países a nivel de máster o estudios superiores a un grado.
Aquest TFG pretén ser el punt de partida d'un futur projecte d'investigació més ampli. Es tracta de recopilar i analitzar les dades sobre la formació en traducció tècnica que es proporcionen en diversos països a nivell de màster o d'estudis superiors al grau.
This TFG aims to be the starting point of a future and larger research project. The intention is to collect and analyse the data on the training in technical translation provided in several countries at master level or above the degree.

2016
Traducció i Interpretació [1202]  
6.
72 p, 1.7 MB La formación en traducción técnica. Cursos a nivel de posgrado. Alemania / Caro Barrera, José Luis ; Gómez Goikoetxea, Amaya, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La traducción técnica es sin duda una de las especialidades más solicitadas en el mercado de la traducción; sin embargo, la oferta de formación en traducción técnica no parece corresponderse con la demanda existente. [...]
La traducció tècnica és sens dubte una de les especialitats més sol·licitades al mercat de la traducció; no obstant això, l'oferta de formació en traducció tècnica no sembla correspondre's amb la demanda existent. [...]
Technical translation is indubitably one of the specialities most in demand in the translation market. However, the technical translation training on offer does not seem to suit the existing demand. [...]

2016
Traducció i Interpretació [1202]  
7.
12 p, 2.4 MB Sistema d'accessibilitat per a actes en directe / Paradell Mateo, Jordi ; Serrano García, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Disseny i implementació d'un sistema de retransmissió de continguts accessibles, subtítols i audiodescripcions, a través del dispositius mòbils dels mateixos usuaris. La informació s'envia en datagrames Broadcast UDP i els continguts es poden generar en directe a través d'un reconeixedor de parla en múltiples idiomes (en català es fa servir un software programat a la UAB). [...]
Diseño y implementación de un sistema de retransmisión de contenidos accesibles, subtítulos y audiodescripciones, a través de los dispositivos móviles de los mismos usuarios. La información se envía en datagramas Broadcast UDP y los contenidos se pueden generar en directo a través de un reconocedor de habla en múltiples idiomas (en catalán se usa un software programado en la UAB). [...]
Design and implementation of an accessible content broadcasting system, mainly subtitles and audio descriptions, using the users own mobile devices. The information is sent using Broadcast UDP datagrams and their contents can be generated live using a multilingual automated speech recognizer (Catalan language uses UAB programmed software). [...]

2015
2 documentos
8.
545 p, 7.3 MB Cultura digital universitaria / Regil Vargas, Laura ; Català Domènech, Josep M., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Objetivo general: Analizar la relación de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)2 con la cultura digital universitaria. Objetivos específicos: - Conocer la relación de los estudiantes de la licenciara en Psicología Educativa, de la UPN, con la cultura digital. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
9.
115 p, 1.6 MB Les televisions locals a la corda fluixa. Anàlisi dels continguts de les graelles de les televisions de proximitat de l'Empordà / Gràcia Bell-lloch, Mireia ; Soriano Clemente, Jaume, 1965- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu d'aquest treball és comprovar a través de l'estudi de cas de les tres televisions de les comarques de l'Alt i Baix Empordà –Canal 10 Empordà, Empordà Televisió i Televisió Costa Brava– si els continguts que emeten aquestes emissores responen al concepte teòric de continguts de proximitat. [...]
El objetivo de este trabajo es comprobar mediante el estudio de caso de las tres televisiones de las comarcas del Alt y el Baix Empordà –Canal 10 Empordà, Empordà Televisió y Televisió Costa Brava– si los contenidos que emiten estas emisoras responden al concepto teórico de contenidos de proximidad. [...]
The aim of this research is to prove through the case study of the three televisions in the region of the Alt and Baix Empordà -Canal 10 Empordà, Empordà Televisió and Televisió Costa Brava-, if the contents that these stations broadcast match with the theorical concept of proximity contents. [...]

2014
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
10.
36 p, 1.2 MB Quins continguts matemàtics són capaços de detectar alumnes del Grau d'Educació Primària en situacions d'aprenentatge interdisciplinàries? / Artés Juvanteny, Mireia ; Tinoco Balongo, Joan Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El present treball gira entorn una petita investigació fruit d'una problemàtica sobre la que va emergir una necessitat de recerca. La problemàtica en qüestió és la dificultat dels alumnes del Grau d'Educació Primària de detectar continguts matemàtics en situacions d'aprenentatge interdisciplinàries. [...]
2014
Graduat o Graduada en Educació Primària [1140]  

Documentos de investigación : Encontrados 16 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.