Resultats globals: 202 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 72 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Publicacions periòdiques, 3 registres trobats
Llibres i col·leccions, 7 registres trobats
Documents de recerca, 69 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 49 registres trobats
Fons personals i institucionals, 1 registres trobats
Articles 72 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
Quatre teòrics sobre l’Arc Mediterrari : N. M. Rubió i Tudurí, J. M. Batista i Roca, R. Brunet i R. Lafont / Oliveres, Arcadi, 1945-2021 (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
D’ençà de la dècada de 1990 l’Arc Mediterrani té una presència destacada en els discursos espacials elaborats en regions com Catalunya, el País Valencià, el Llenguadoc-Rosselló i Provença-Alps-Costa Blava. [...]
Since the 1990s the «Mediterranean Arch» has a strong presence in the spatial discourses made in regions such as Catalonia, Valencian Community, Languedoc-Roussillon and Provence-Alpes-Côte d’Azur. [...]

2012
Cercles: Revista d’història cultural, 2012, p. 71-92
   
2.
10 p, 228.3 KB Les formes jurídiques de cooperació en la gestió del servei públic municipal de ràdio i televisió / Galindo Caldés, Ramon (Universitat Oberta de Catalunya) ; Vilalta Reixach, Marc (Universitat de Barcelona) ; Martori , Aida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura)
En els darrers anys, la crisi econòmica i la poca viabilitat d'alguns projectes han transformat el mapa audiovisual local català. El panorama resultant posa de manifest la necessitat de cooperació entre els municipis a l'hora de prestar serveis de comunicació audiovisual, especialment de televisió i ràdio, per tal de generar economies d'escala i prestar serveis audiovisuals de qualitat, a més de complir amb la missió que les lleis de l'audiovisual els han encomanat. [...]
En los últimos años, la crisis económica y la poca viabilidad de algunos proyectos han transformado el mapa audiovisual local catalán. El panorama resultante pone de manifiesto la necesidad de cooperación entre los municipios a la hora de prestar servicios de comunicación audiovisual, especialmente de televisión y radio, a fin de generar economías de escala y prestar servicios audiovisuales de calidad, además de cumplir con la misión que las leyes del audiovisual les han encomendado. [...]
Over the past few years, the local Catalan audiovisual map has undergone a transformation due to the economic crisis and the lack of viability of sorne projects. The resulting panorama highlights the need for cooperation between municipalities when providing audiovisual media services, especially television and radio, generating economies of scale and providing good quality audiovisual media services, in addition to fulfilling the mission demanded by broadcasting laws. [...]

2017
Quaderns del CAC, Vol. XX, num. 43 (2017) , p. 131-140
3 documents
3.
23 p, 458.1 KB A Human-machine Cooperation Protocol for Machine Translation Output Edit Annotation / de Almeida Costa, Felipe (Universitat General de Minas Gerais) ; S Pagano, Adriana (Universitat Federal de Minas Gerais) ; Castro Ferreira, Thiago (Universitat Federal de Minas Gerais) ; Meira, Jr., Wagner (Universitat Federal de Minas Gerais)
We report on a study exploring automatic edit annotation in a post-editing corpus with a new method for computing edit types. We examine edit type association with quality scores assigned to the machine translation output and the post-edited texts. [...]
Presentem un estudi que explora la detecció automàtica d'errors en un corpus de postedició amb un mètode inèdit per calcular tipus d'edició. Examinem la seva associació amb les puntuacions de qualitat assignades a la producció de traducció automàtica i als textos posteditats. [...]
Presentamos un estudio que explora la detección automática de errores en un corpus de posedición con un método novedoso para computar los diferentes tipos de corrección. Examinamos su asociación con la puntuación asignada a la calidad de los resultados de la traducción automática y de los textos poseditados. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.292
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 148-170 (Tradumàtica dossier)  
4.
28 p, 1.4 MB A territorial scale-based model for Euroregions and its implications for Cross-Border Cooperation in maritime contexts / Camonita, Francesco (Universitat Pompeu Fabra. Barcelona Centre for European Studies (BACES)) ; Durà Guimerà, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Noferini, Andrea (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic)
This article attempts to advance the theoretical debate on Euroregions by focusing on their governance structures and the territorial scale of their activities. It develops around a sample of 60 Euroregions and as many corresponding INTERREG projects provided by previous research on Euroregional practices (Durà et al. [...]
Aquest article pretén avançar en el debat teòric sobre euroregions a través de l'anàlisi de les seves estructures de governança i de l'escala territorial de les seves activitats. L'argumentació es desenvolupa amb un estudi de seixanta euroregions i d'un nombre corresponent de projectes Interreg seleccionats en investigacions anteriors (Durà et al. [...]
Este artículo pretende avanzar en el debate teórico sobre eurorregiones a través del análisis de sus estructuras de gobernanza y de la escala territorial de sus actividades. La argumentación se desarrolla mediante un estudio de sesenta eurorregiones y de un número correspondiente de proyectos Interreg seleccionados en investigaciones anteriores (Durà et al. [...]
Cet article se donne pour objectif d'avancer dans le débat théorique sur les Eurorégions en mettant l'accent sur leurs structures de gouvernance et sur l'ampleur territoriale de leurs activités. Il se développe autour d'une étude portant sur un échantillon de 60 Eurorégions et autant de projets INTERREG correspondants, fournis par des recherches antérieures sur les pratiques eurorégionales (Durà et al. [...]

2020 - 10.5565/rev/dag.592
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 66 Núm. 3 (2020) , p. 513-540 (Articles)  
5.
22 p, 959.1 KB Innovación educativa para la internacionalización y la convergencia de la enseñanza del ciberperiodismo en Iberoamérica / Larrondo Ureta, Ainara (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea) ; Canavilhas, Joao (Universidad da Beira Interior) ; Fernandes Teixeira, Juliana (Universidad Federal de Piauí) ; Luiz Martins, Gerson (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) ; Meso Ayerdi, Koldo (Universidad del País Vasco) ; Pérez Dasilva, Jesús (Universidad del País Vasco) ; Peña Fernández, Simón (Universidad del País Vasco) ; Zamith, Fernando (Universidad de Oporto)
Este artículo examina un caso práctico de adaptación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje universitarias en ciberperiodismo, desarrollado en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa (PIE) financiado por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) (2018-2019). [...]
This article examines a practical case of the adaptation of strategies for online journalism teaching-learning at the university level, developed within the framework of an Educational Innovation Project funded by the University of the Basque Country (UPV/EHU) (2018/2019). [...]
Aquest article examina un cas pràctic d'adaptació de les estratègies d'ensenyament-aprenentatge universitàries en ciberperiodisme desenvolupat en el marc d'un Projecte d'Innovació Educativa (PEU) finançat per la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) (2018-2019). [...]

2020 - 10.5565/rev/analisi.3264
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 62 (Juny 2020) , p. 35-56 (Articles)
2 documents
6.
16 p, 328.9 KB Odeseizar la educación y la cooperación para el desarrollo en España : una mirada internacional a la AOD y al ODS 4 / Martínez-Usarralde, María-Jesús (Universidad de Valencia. Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació) ; Lloret Catalá, Carmen (Universidad de Valencia. Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació)
El presente artículo pretende centrar su atención en la política sectorial de la AOD vinculada a la educación desde la ingeniería cosmopolita de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han permitido odeseizarlas políticas mundiales (Barandiarán, 2017), de las que la cooperación y la educación constituyen dos objetos de análisis e investigación. [...]
Aquest article pretén centrar l'atenció en la política sectorial de l'AOD vinculada a l'educació des de l'enginyeria cosmopolita dels objectius de desenvolupament sostenible que han permès odeseïtzar les polítiques mundials (Barandiarán, 2017), de les quals la cooperació i l'educació constitueixen dos objectes d'anàlisi i d'investigació. [...]
This article examines the sectorial policy of official development assistance (ODA) linked to education through the cosmopolitan engineering of the Sustainable Development Goals(SDG) that have defined global policies (Barandiarán, 2017), of which cooperation and education constitute two objects of analysis and research. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1099
Educar, Vol. 56 Núm. 2 (2020) , p. 333-348 (Monográfico)  
7.
17 p, 161.2 KB El papel de la educación para la salud en la prevención del VIH/sida : una aproximación desde la educación para el desarrollo en Centroamérica / Cobos-Sanchiz, David (Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Educación y Psicología Social) ; Morón-Marchena, Juan-Agustín (Universidad Pablo de Olavide. Departamento de Educación y Psicología Social) ; Castilla, Karla-Patricia (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua)
El trabajo describe una experiencia de educación para el desarrollo, en materia de salud y calidad de vida, implementada en el marco de una actuación continuada de cooperación universitaria en Centroamérica. [...]
El treball descriu una experiència d'educació per al desenvolupament en matèria de salut i qualitat de vida implementada en el marc d'una actuació continuada de cooperació universitària a l'Amèrica Central. [...]
This study describes an education for development experience related to health and quality of life implemented in the framework of an on-going university cooperation action in Central America. A space for debate on these issues was created to support and promote the implementation of local policies; provide technical support for the design, preparation and implementation of socio-educational research; train health mediators; and foster the exchange of experiences among professionals and institutions. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1084
Educar, Vol. 56 Núm. 2 (2020) , p. 315-331 (Monográfico)  
8.
22 p, 168.0 KB Situaciones de acción y juegos cooperativos : un análisis teórico de la doble dimensión de la acción colectiva para la gobernanza comunitaria de recursos de uso común / García Ojeda, Mauricio (Universidad de la Frontera (Temuco, Xile). Departamento de Ciencias Sociales)
El artículo tiene un carácter teórico y su objetivo es analizar la acción colectiva comunitaria en torno a recursos naturales de uso común (RNUC) desde un punto de vista diferente. Desde los conceptos de situación de acción y situaciones de acción adyacentes, concebimos la acción colectiva no solo como el factor que permite evitar la tragedia de los comunes, sino también como un medio estratégico que utilizan comunidades para demostrar eficacia en el uso sustentable de sus RNUC y así disponer de aportes entregados por el Estado a través de instrumentos de política pública. [...]
L'article té un caràcter teòric i el seu objectiu és analitzar l'acció col·lectiva comunitària entorn de recursos d'ús comú (RUC) des d'un punt de vista diferent. A partir de l'enfocament de cogobernança entre Estat i comunitats i del concepte de situacions d'acció adjacents, analitzem l'acció col·lectiva no només per la seva importància per evitar la tragèdia dels comuns, sinó també com un mitjà estratègic de les comunitats per demostrar eficàcia en la seva governança i així disposar d'aportacions condicionals lliurades per l'Estat a través d'instruments de política pública. [...]
The objective of this theoretical article is to analyze community collective action around natural common-pool resources (NCPR) from a different point of view. In line with the concepts of action situation and adjacent action situations, we conceive collective action not only as the factor that avoids the tragedy of the commons, but also as a strategic means that communities use to demonstrate effectiveness in the sustainable use of their NCPR and hence have contributions delivered by the state through public policy instruments. [...]

2019 - 10.5565/rev/papers.2613
Papers : revista de sociologia, Vol. 104 Núm. 4 (2019) , p. 719-740 (Artículos)  
9.
20 p, 131.0 KB La cooperació territorial transpirinenca en el context de l'Arc Mediterrani / Durà Guimerà, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'article avalua la cooperació territorial entre els territoris a banda i banda del Pirineu, prenent la seva àrea oriental i emmarcant-la en el context més ampli de l'Arc Mediterrani. El recurs al concepte braudelià de longue durée permet veure la cooperació territorial com a part d'una nova etapa d'integració europea i major pes dels governs subestatals. [...]
El artículo evalúa la cooperación territorial entre los territorios a uno y otro lado del Pirineo, tomando su área oriental y enmarcándola en el contexto más amplio del Arco Mediterráneo. El recurso al concepto braudeliano de longue durée permite ver la cooperación territorial como parte de una nueva etapa de integración europea y mayor peso de los gobiernos subestatales. [...]
The article evaluates Territorial Cooperation between the territories on both sides of the Pyrenees, taking its Eastern area and framing it in the broader context of the Mediterranean Arc. The use of Braudel's concept longue durée allows understanding Territorial Cooperation as part of a new phase of European integration and greater importance of sub-state governments. [...]

2012 - 10.2436/20.3002.01.13
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 74 (2012) , p. 59-77  
10.
20 p, 1.7 MB Estudi dels requisits indispensables pel bon funcionament del treball en grup a la universitat / Masjuan, Josep Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Elias, Marina (Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia)
En el present article es procedeix a una revisió de diferents elements relacionats amb el treball en grup que aconsegueixen que aquesta metodologia sigui beneficiosa per l'aprenentatge dels estudiants universitaris. [...]
2017 - 10.1344/TE2017.53.11
Temps d'educació, Núm. 53 (2017) , p. 163-182  

Articles : 72 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
7 p, 62.0 KB Projecte interdisciplinari de professionalització (pip) a la titulació de sociologia / Moreno, Sara, 1978- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; García Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Planas, Jordi, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
La Facultat de Ciències Politiques i de Sociologia de la UAB ha desenvolupat des del curs 2002/2003 una Area de Professionalització amb la finalitat de millorar les competències professionals i la capacitat d'inserció dels titulats de Ciències Polítiques i de Sociologia en el mercat de treball. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Publicacions periòdiques 3 registres trobats  
1.
79 p, 4.1 MB Memòria d'activitats del ... / Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) es va constituir l'any 1996. A finals de 2013, i seguint els plans acordats per la Secretaria d'Universitats i Recerca i els rectors de les universitats públiques de Catalunya, el CBUC es va dissoldre per fusionar-se amb el CESCA i formar el nou Consorci de Serves Universitaris de Catalunya (CSUC).
1996-2013
18 documents
2.
87 p, 889.1 KB Publicacions online sobre la Unió Europea / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Recopilació de publicaciones de i sobre la Unió Europea (articles de revistes científiques, working papers de centre de recerca i estudis i informes generats per les institucions i agències de la Unió Europea).
Centre de Documentació Europea 2020-
19 documents
3.
36 p, 3.2 MB Memòria d'activitats / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) es posa en marxa el gener del 2014 com a conjunció de la trajectòria del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), que al llarg de 23 anys ha prestat serveis relacionats amb les infraestructures TIC, i la del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), que ho ha fet al llarg de 18 anys en l'àmbit de les biblioteques.
Barcelona 2014-
7 documents

Llibres i col·leccions 7 registres trobats  
1.
1 p, 374.7 KB Manifest de les biblioteques universitàries davant el COVID-19 / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
Les biblioteques de 13 universitats membres i participatives del CSUC (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, URL, UVic-UCC, UIC, UIB i UJI) han fet públic un manifest conjunt on volen mostrar la necessitat d'accelerar la transformació digital de l'educació superior, que s'ha fet encara més evident a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. [...]
2020
3 documents
2.
157 p, 4.2 MB "An'n panse ansanm pou Mayard" : diagnostic socio-urbain du quartier de Mayard, Jacmel (Haïti) / Tapada Berteli, María Teresa coord. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Romano, Yraida (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Canal i Oliveras, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Esquerra, Celia (Associació Catalana d'Universitats Públiques)
L'estudi recull els resultats del projecte que l'ACUP, la Fundació Obra Social "La Caixa" i l'Ajuntament de Barcelona realitzen conjuntament amb l'Ajuntament de Jacmel i la Université Publique du Sud-est à Jacmel (UPSEJ). [...]
Barcelona : Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), 2014  
3.
342 p, 2.1 MB Transparencia y rendición de cuentas de las relaciones de cooperación intergubernamental en el Estado autonómico / García Morales, María Jesús
Barcelona : Institut d'Estudis de l'Autogovern, 2017  
4.
129 p, 1.0 MB Políticas europeas de cooperación al desarrollo en materia de salud sexual y reproductiva / Marrero, Beatriz ; O'Kelly, Marta ; Solsona, Montse ; Zumarán, Adriana ; Ruiz, Cristina
Madrid : Fundación Carolina-CeALCI, 2008 (Documento de trabajo (Fundación Carolina) ; 18)  
5.
51 p, 421.2 KB La mediació empresarial / Tarrazón Rodón, M. Mercedes ; Ruíz García Juan Antonio (Universitat Pompeu Fabra) ; Gili Saldaña, Marian (Universitat Pompeu Fabra)
En les relacions empresarials, laborals, personals, o en qualsevol interacció entre persones físiques o jurídiques, els conflictes són inevitables. I no hi ha res de negatiu en això. Ara bé, quan sorgeix la controvèrsia, les parts disposen de dues opcions: o bé permetre que aquest conflicte sigui una font de problemes, despeses i eventuals pèrdues, o bé utilitzar el conflicte com a una eina per a intentar crear valor i obtenir un benefici. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 133-184
2 documents
6.
157 p, 1.2 MB Comunicació i desenvolupament a la Mediterrània / Río, Olga del, ed. ; Azar, Jamil ; Gómez, Dardo (Federació de Sindicats de Periodistes) ; Río, Olga del (Universitat de Girona) ; Llorens, Carles (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) ; Minobis, Montserrat (Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores) ; Montabes, Juan (Universidad de Granada) ; Saini, Valentina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Tresserras, Joan Manuel, 1955- (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Velázquez García-Talavera, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Observatori Mediterrani de la Comunicació ; Seminari Internacional sobre Comunicació, Desenvolupament i Drets Humans a la Mediterrània ; Màster en Mediació Intermediterrània: Inversió Econòmica i Integració Intercultural
Aquest material és el resultat de les aportacions realitzades per ponents i docents que han participat en el I i II Seminari Internacional sobre Comunicació, desenvolupament i drets humans a la Mediterrània - organitzats per l'OMEC-, i com a docents del Master Europeu "Mediació Intercultural: inversión económica i integració cultural a la Mediterrània - MIM". [...]
Bellaterra: Observatori Mediterrani de la Comunicació, 2013  
7.
30 p, 1.8 MB The Mediterranean Rio Grande/Rio Bravo : envisioning global borders / Ribas Mateos, Natalia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. CER MIGRACIONS, Servei de Publicacions 2015 (Focus on international migration ; 2)  

Documents de recerca 69 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
96 p, 6.9 MB Polítiques de cooperació per a la pau. Anàlisi comparada de les polítiques públiques catalanes i valencianes (2009-2019) / Acebillo-Baqué, Míriam (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Barbeito Thonon, Cecile (Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Cultura de Pau) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Cultura de Pau
La seguretat mundial s'ha deteriorat en aquesta darrera dècada. Aquesta recerca vol comprendre com la política pública ha respost a aquesta degradació de la seguretat mitjançant l'anàlisi del que anomenem cooperació per a la pau. [...]
2021
6 documents
2.
257 p, 8.4 MB A methodology for the design of Euroregional cross-border organizations and its application in the Sicily-Malta Cross-Border Region / Camonita, Francesco Maria ; Durà Guimerà, Antoni, dir. ; Noferini, Andrea, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Aquesta tesi doctoral presenta una proposta teòrica i metodològica així com coherent i innovadora per al desenvolupament de noves iniciatives Euroregionals de Cooperació Transfronterera (CTF) dins dels territoris de la Unió Europea (UE). [...]
Esta tesis doctoral presenta una propuesta teórica y metodológica, coherente e innovadora para el desarrollo de nuevas iniciativas Euroregionales de Cooperación Transfronteriza (CTF) dentro de los territorios de la Unión Europea (UE). [...]
This doctoral thesis presents a coherent and innovative theory-based methodology for the development of new Cross-border Cooperation's (CBC) Euroregional organizations within the territories of the European Union (EU). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
3.
33 p, 120.3 KB La Elección de los socios : razones para cooperar con centros de investigación y con proveedores y clientes / Bayona Sáez, Cristina 1966- ; García Marco, Teresa ; Huerta Arribas, Emilio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa
En ocasiones las innovaciones son fruto de la colaboración de distintos agentes que cuentan con recursos complementarios. Las empresas al establecer acuerdos de colaboración en I+D lo hacen con diversos tipos de organizaciones: competidores, proveedores, clientes, universidades y centros de investigación. [...]
We can assert, basing in a model of interactive innovation, that innovations are the result of the colaboration between different agents with complementary resources. The firms can colaborate on R&D with several organizations: competitors, suppliers, customers, universities or research centers. [...]

2000 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; 00/4)  
4.
111 p, 16.1 MB L'evolució de la sororitat en les pel·lícules de princeses de Disney : el cas de Blancaneu i el set nans, La Ventafocs, La Bella i la bèstia, Aladdin, Frozen i Brave (Indomable) / Vila Escoda, Marta ; Garcia Altadill, Elisabet, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La recerca se centra en l'anàlisi dels personatges femenins de sis pel·lícules de princeses de Disney i en la relació que s'estableix entre aquests. Entre els objectius destaca conèixer si existeix una evolució per mostrar relacions de major cooperació entre els personatges femenins. [...]
La investigación se centra en el análisis de los personajes femeninos de seis películas de princesas de Disney y en la relación que se establece entre ellos. Entre los objetivos destaca conocer si existe una evolución para mostrar relaciones de mayor cooperación entre los personajes femeninos. [...]
The research focused on analyzeing the femenine characters of six Disney princess movies and on the relationship that they create between these. One of the goals is to know if there is an evolution to show relations of more cooperation between the woman. [...]

2019
Grau en Periodisme [971]  
5.
37 p, 5.2 MB Sedentaris al desert del Sàhara. La vida del poble sahrauí als campaments de refugiats de Tindouf / Chinchilla Catllà, Abril ; Murciano, Marcial, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El reportatge Sedentaris al desert del Sàhara tracta la vida als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, Algèria. El fil conductor es defineix a través de les diferents generacions de la família Sidi i tractant diversos temes: política, religió, educació. [...]
El reportaje Sedentarios en el desierto del Sahara pone el enfoque en la vida en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, Argelia. El hilo conductor se define a través de las diferentes generaciones de la familia Sidi y tratando diversos temas: política, religión, educación. [...]
The report Sedentary on the Sahara desert puts the focus on the life in the Saharawi refugees camps in Tindouf, Algeria. The thread is definded through the differents generations of the Sidi family and treating several topics: politics, religion, education. [...]

2019
Grau en Periodisme [971]  
6.
68 p, 888.0 KB Conexión comunitaria de la escuela con entidades del territorio para la creación de más y mejores oportunidades socioeducativas : Estudio de caso en el barrio de La Prosperitat de Barcelona / Azorín Sotos, Estela María ; Bertran, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Sánchez Martí, Angelina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Fruit de la hiperinstitucionalització de l'ensenyament i la manca de coordinació interprofessional, que segmenten a la societat produint una desafecció cap als recursos que ofereix el territori i frenen la generació de capital social que actuï front les desigualtats, sorgeix l'emergent reflexió-acció sobre la connexió comunitària dels diferents agents socioeducatius. [...]
2018  
7.
37 p, 985.5 KB Efficiency in the transformation of schooling into competences : a cross-country analysis using PIAAC data / Murillo, Inés P. (Universidad de Extremadura) ; Raymond Bara, José Luis (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Calero, Jorge, 1963- (Universitat de Barcelona) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This study (i) compares the competence levels of the adult population in a set of OECD countries; (ii) assesses the comparative efficiency with which the education system in each country transforms schooling into competences, distinguishing by educational level, and (iii) tracks the evolution of this efficiency by birth cohorts. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2017 (XREAP ; 2017/11)  
8.
47 p, 610.9 KB Public Private Partnership management effects on road safety outcomes / Albalate del Sol, Daniel, 1980- (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada) ; Bel-Piñana, Paula (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Public Private Partnerships (PPP) have become common in providing high-quality infrastructure in many countries worldwide. One of the main reasons for PPP agreements is to improve efficiency and quality in the delivery of public services, as well as to boost investments for expensive projects. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2017 (XREAP ; 2017/08)  
9.
77 p, 2.1 MB La xarxa de ciutats mitjanes de l'Arc Llatí: caracterització, problemàtiques i reptes / Durà Guimerà, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Haas, Carlos (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Oliveras González, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
L'Estudi, encarregat per l'Associació d'administracions intermèdies Arc Llatí, presenta els resultats d'una anàlisi de les ciutats mitjanes de l'àmbit territorial de l'Arc Llatí. El propòsit és afavorir el coneixement mutu d'aquestes ciutats i, en última instància, la cooperació entre elles.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia , 2008  
10.
130 p, 2.5 MB Behaving Sociably : Sharing and cooperation among contemporary punan tubu in north Kalimantan, Indonesia / Napitupulu, Rasi Lucentezza Easterlita ; Reyes-García, Victoria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
El comportamiento prosocial, como compartir y cooperar, es una característica central del ser humano y también es considerada central en la estrategia adaptativa humana. Observaciones y estudios experimentales previos indican que las personas cooperan por diversas motivaciones, las cuales pueden diferir según el contexto. [...]
Prosocial behavior, such as sharing and cooperation, is a central characteristic of the human species and is thought to be human adaptive tendency. Previous observational and experimental studies indicate that people share and cooperate under various motivations, which might differ according to the context. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  

Documents de recerca : 69 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 49 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
1024x707, 580.5 KB Jornades Internacionalistes : dissabte 16 de maig, 18 h. ... / Casal Popular Manuel de Pedrolo
[S.l.] : [s.n.], [198?]  
2.
1662x713, 631.2 KB Concentració solidària amb Chiapas : Plaça Sant Jaume, dissabte 19 de febrer a partir de les 11 h ... / Comissió de Solidaritat amb els Pobles Indígenes
[2000?]  
3.
725x1024, 196.6 KB Vamos a barrerlos : 1 noviembre, manifestación en Madrid ... / Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas
[1987]  
4.
1732x2532, 553.3 KB Nicaragua debe sobrevivir : 100 millones para Nicaragua. Tu firma y 100 pesetas una ayuda contra Regan / Coordinadora Estatal de Solidaridad con Nicaragua
[S.l.] : [s.n.], [1986]  
5.
2700x1924, 953.2 KB Catalunya amb Nicaragua / Comité de Solidaritat de Catalunya amb el Poble de Nicaragua
[S.l.] : [s.n.], [198?]  
6.
1701x2274, 607.6 KB 1988 : contra la agresión, vente a cortar café a Nicaragua / Colectivo de Solidaridad con Centroamérica ; Coordinadora Estatal de Solidaridad con Nicaragua ; Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas
[S.l.] : [s.n.], [1988]  
7.
1151x1703, 283.6 KB Ajuda Nicaragua : por una Escuela de Adultos / Associació per l'Educació de Persones Adultes. Comissió de Solidaritat amb Nicaragua
[198-?]  
8.
1251x1679, 349.1 KB No : actes: 20 hores: exposicions, actuacions solidàries ...20 setembre Cotxeres de Sants / Comité ChileNo
[1988?]  
9.
1024x1403, 818.5 KB ¡La resistencia popular chilena triunfará!
[S.l.] : [S.n.], [197-?]  
10.
1024x1444, 885.3 KB Chile Resiste : a càrrec de membres de la resistència / Escola d'Enginyers Pedralbes. Departament d'Activitats Culturals
[S.l.] : [S.n.], [1978?]  

Documents gràfics i multimèdia : 49 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Fons personals i institucionals 1 registres trobats  
1.
1 p, 317.2 KB Carta de Josep Font i Cierco, Director General d'Universitats (Generalitat de Catalunya) a Pere Pascual convidant-lo a l'acte de presentació del Programa Universitari de Cooperació amb Bòsnia i Hercegovina / Catalunya.Departament de la Presidència.Direcció General d'Universitats
25 abril 1997  
 Accés restringit a la UAB

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.