Resultados globales: 8 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 8 registros
Artículos Encontrados 8 registros  
1.
22 p, 207.2 KB Jóvenes profesionales del sur de Europa a México : razones para migrar, inserción laboral y expectativas de futuro / Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Oliveras González, Xavier (El Colegio de la Frontera Norte (Mèxic)) ; Mendoza Pérez, Cristóbal (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Departamento de Sociología)
Debido a la crisis económica de 2008, la literatura académica ha observado una movilidad creciente de jóvenes calificados del sur de Europa a países con mayores oportunidades laborales. A partir de una metodología cualitativa, se analiza la migración de jóvenes universitarios (menores de 30 años) españoles e italianos a México. [...]
Arran de la crisi econòmica de 2008, la literatura acadèmica ha observat una mobilitat creixent de joves qualificats del sud d'Europa cap a països amb més oportunitats laborals. A partir d'una metodologia qualitativa, a l'article s'hi analitza la migració de joves universitaris (de menys de 30 anys) espanyols i italians a Mèxic. [...]
As reported in the literature, the number of young skilled people migrating from Southern Europe to countries with more labour opportunities has increased following the 2008 economic crisis. Using a qualitative methodology, this paper analyses the migration of young university graduates (under 30) from Italy and Spain to Mexico. [...]
La littérature a observé une migration croissante des jeunes qualifiés de l'Europe du sud, à cause de la crise économique de 2008, vers des pays présentant de plus nombreuses possibilités d'emploi. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.503
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 1 (gener-abril 2019) , p. 93-114 (Articles)  
2.
28 p, 395.3 KB Crisis de la vivienda, movimientos sociales y empoderamiento : una revisión sistemática de la literatura / Sala, Eduard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En el contexto de la crisis, las dificultades de las familias para enfrentarse a la deuda hipotecaria en España, junto a la falta de efectividad de los poderes públicos para paliar esta situación, han provocado el surgimiento de plataformas ciudadanas de ayuda. [...]
En el context de la crisi, les dificultats de les famílies per enfrontar-se al deute hipotecari a Espanya, juntament amb la falta d'efectivitat dels poders públics per pal·liar aquesta situació, han provocat el sorgiment de plataformes ciutadanes d'ajuda. [...]
Dans le contexte de la crise, les difficultés des familles pour faire face à la dette hypothécaire en Espagne avec l'inefficacité des autorités à remédier à cette situation ont provoqué l'auto-organisation des citoyens. [...]
In the context of the recent crisis, the difficulties families face to deal with mortgage debt in Spain and the ineffectiveness of the authorities to alleviate the situation have led to the emergence of citizens' platforms. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.379
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 1 (gener-abril 2018) , p. 99-126 (Articles)  
3.
24 p, 2.5 MB La movilidad geográfica de búlgaros y rumanos durante la Gran Recesión en España / Viruela, Rafael (Universitat de València)
El objetivo de este artículo es analizar las pautas de movilidad de los inmigrantes procedentes de Bulgaria y Rumania durante la grave crisis económico-laboral que afecta a España. La información utilizada procede de entrevistas en profundidad a migrantes búlgaros y rumanos, que se completa con datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. [...]
L'objectiu d'aquest article és analitzar les pautes de mobilitat dels immigrants procedents de Bulgària i Romania durant la greu crisi econòmica i laboral que afecta l'Estat espanyol. La informació utilitzada procedeix d'entrevistes en profunditat a migrants búlgars i romanesos, que es completa amb dades de l'Institut Nacional d'Estadística i del Ministeri de Treball i Seguretat Social. [...]
L'objectif de cet article est d'analyser les schémas de mobilité des immigrants en provenance de la Bulgarie et de la Roumanie au cours de la crise économique et du travail qui affecte l'Espagne. L'information employée provient d'entretiens avec des migrants bulgares et roumains, ainsi que des données de l'Institut National de la Statistique et du Ministère du Travail et des Affaires Sociales. [...]
The aim of this paper is to analyze the mobility patterns of immigrants coming from Bulgaria and Romania during the severe economic and employment crisis affecting Spain. The information was drawn from interviews of Bulgarian and Romanian migrants and supplemented with data from the National Institute of Statistics and the Ministry of Labor and Social Security. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.237
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62, Núm. 1 (gener-abril 2016) , p. 183-206 (Articles)  
4.
17 p, 197.4 KB La nova «guerra de l'aigua» a Barcelona : austeritat, deute i participació privada / March, Hug (Universitat Oberta de Catalunya)
En aquest article es presenten de manera detallada els episodis més recents de reconfiguració del cicle metropolità i regional de l'aigua a Barcelona: la licitació del subministrador en alta Aigües Ter-Llobregat i la creació de l'empresa mixta Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA. [...]
This paper introduces the most recent developments in the metropolitan and regional reconfiguration of the water cycle in Barcelona: the lease of the raw water supplier Aigües Ter-Llobregat and the creation of the mixed-capital metropolitan firm Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S. [...]
En este artículo se presentan de manera detallada los episodios más recientes de la reconfiguración metropolitana y regional del ciclo del agua en Barcelona: la licitación del proveedor en alta Aigües Ter-Llobregat y la creación de la empresa mixta Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA. [...]
Cet article présente les changements récents du cycle métropolitain et régional de l'eau à Barcelone: la licitation de la société régionale Aigües Ter-Llobregat et la création de la société mixte Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.140
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60 Núm. 3 (octubre-desembre 2014) , p. 505-521 (Articles)  
5.
13 p, 905.7 KB Les élections législatives du 20 novembre 2011 en Espagne / Marcet, Joan, 1950- (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)) ; Liñeira, Robert (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya))
L'ampleur de la victoire du Parti Populaire lors des élections législative du 20 novembre 2011 dans tous les secteurs et les territoires, accentue l'entrée dans un cycle long conservateur à presque tous les niveaux de gouvernement en Espagne. [...]
The magnitude of the Popular Party's vitory in legislative elections of November 2011 in all sectors and territories, underlines the deep Conservative cycle which affects almost all levels of government in Spain. [...]

2012
Pôle sud, Vol. 1, Num. 36 (2012) , p. 129-140  
6.
15 p, 654.8 KB Les élections municipales et autonomiques du 22 mai en Espagne et en Catalogne / Marcet, Joan, 1950- (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya)) ; Bartomeus, Oriol (Institut de Ciències Polítiques i Socials (Barcelona, Catalunya))
Les élections municipales et autonomiques qui se sont déroulées le 22 mai 2011 en Espagne représentent le plus important succès électoral du Parti Populaire à l'échelle territoriale. Ce papier analyse les données du scrutin, en observant la participation électorale, la répartition territoriale des votes obtenus par chacune des formations politiques, de même que la position de ces élections municipales et autonomiques dans le cycle électoral des vingt dernières années. [...]
Municipal and autonomic elections, which took place in May 2011 in Spain, represent the largest electoral victory for the Popular Party at the territorial level. This paper analyzes data polling , scrutinizing voters' turnout, the territorial distribution of electoral votes obtained by each party as well as the position of the autonomic and municipal elections within the electoral cycle of the last twenty years. [...]

2011
Pôle sud, Vol. 2, Num. 35 (2011) , p. 130-143  
7.
28 p, 796.3 KB Formació i evolució dels enclavaments ètnics a Catalunya abans i durant la crisi econòmica / Galeano, Juan (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics) ; Domingo i Valls, Andreu, 1958- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics)
L'assentament territorial de la població immigrada ha esdevingut una realitat tangible. La crisi econòmica ha aguditzat, a més, l'interès respecte als nivells de concentració d'aquesta població. [...]
El asentamiento territorial de la población inmigrada se ha vuelto una realidad tangible. La crisis económica ha agudizado, además, el interés respecto a los niveles de concentración de dicha población. [...]
Le peuplement des immigrants est devenu une réalité tangible. En outre, la crise économique a accru l'intérêt au sujet des niveaux de concentration de cette population. À cet égard, la formation d'enclaves ethniques, comprises comme des zones résidentielles avec une présence importante d'une ou plusieurs populations étrangères, est devenue objet d'attention particulière dans la sphère académique et politique, mais à ce jour, il y a peu de recherches qui abordent de façon quantitative leur formation et évolution. [...]
The territorial settlement of immigrant population has become a reality. The economic crisis has deepened further the interest in the concentration levels of this population. In this sense, the establishment of ethnic enclaves, defined as residential areas with a significant representation of one or more foreign populations, has become a subject of particular attention in the academic and political sphere. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.111
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 261-288  
8.
19 p, 272.6 KB Estrategias de innovación para el desarrollo y la resiliencia de ciudades medias / Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Centro de Ciencias Humanas y Sociales) ; Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Instituto de Economía, Geografía y Demografía
Las ciudades de nuestro entorno se enfrentan a una competencia creciente derivada de la globalización, así como al impacto de una crisis sistémica que cuestiona determinados modelos de crecimiento anteriores. [...]
Les ciutats del nostre entorn s'enfronten a una competència creixent derivada de la globalització, com també a l'impacte d'una crisi sistèmica que qüestiona determinats models de creixement anteriors. [...]
Les villes de notre région sont confrontées à une concurrence croissante liée à la mondialisation, même qu'à l'impact d'une crise systémique qui remet en question certains modèles de croissance précédents. [...]
Cities of our area are faced with a raising competition from globalization, as well as with the impact of a systemic crisis that questions some previous growth models. Along with the aim of increasing the effort of economic and social innovation, is important now to use these strategies to overcome the shrinkage of some cities. [...]

2013 - 10.5565/rev/dag.60
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 59, Núm. 3 (Setembre-Desembre 2013) , p. 481-499  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.