Results overview: Found 10 records in 0.02 seconds.
Articles, 1 records found
Research literature, 9 records found
Articles 1 records found  
1.
4 p, 151.6 KB Aprendre geologia urbana / Girabal i Guitart, Josep
Es presenten diversos itineraris de geologia urbana per la comarca del Bages adreçats a alumnes d'ESO o final de Primària. L'article enllaça amb documents que guien l'alumnat en les diferents activitats proposades.
2008 - 10.5565/rev/ciencies.228
Ciències: revista del professorat de ciències de primària i secundària, N. 10 (2008) p. 18-21  

Research literature 9 records found  
1.
169 p, 12.3 MB Diffractive multifunctional plasmonic systems / Cichelero, Rafael, autor. ; Herranz Casabona, Gervasi, supervisor acadèmic. ; Sort Viñas, Jordi, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física.
Aquesta Tesi descriu la recerca enfocada a l'estudi de la modulació de les propietats òptiques de cristalls fotònics on tenen lloc excitacions plasmòniques. Aquestes propietats es poden modular o, fins i tot, llur magnitud es pot amplificar mitjançant la incorporació de materials funcionals, inclosos compostos magnètics, ferroelèctrics o piezoelèctrics, tot afegint versatilitat al control de la llum a la nanoescala. [...]
Aquesta Tesi descriu la recerca enfocada a l'estudi de la modulació de les propietats òptiques de cristalls fotònics on tenen lloc excitacions plasmòniques. Aquestes propietats es poden modular o, fins i tot, llur magnitud es pot amplificar mitjançant la incorporació de materials funcionals, inclosos compostos magnètics, ferroelèctrics o piezoelèctrics, tot afegint versatilitat al control de la llum a la nanoescala. [...]
In this Thesis we have investigated the modulation of the optical properties of photonic crystals sustaining plasmonic excitations. Such properties can be tuned or enhanced by incorporating functional materials in the crystals, including magnetic, ferroelectric or piezoelectric compounds, which add versatility to the control of light at the nanoscale. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
110 p, 3.0 MB Flexoelectricity in single crystals / Narvaez Morales, Jackeline ; Catalan Bernabé, Gustau, dir. ; Domingo, Neus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física
En términos generales, la flexoelectricidad es la respuesta de la polarización a un gradiente de deformación. A diferencia del efecto piezoeléctrico, este efecto está presente en todos los materiales independientemente de su estructura cristalina. [...]
In general terms, flexoelectricity is the response of polarization to a strain gradient. In contrast to the piezoelectric effect, this effect is present in all materials regardless of their crystal structure. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
172 p, 6.8 MB Mecanismos de crecimiento y desarrollo microestructural de cerámicas superconductoras texturadas / Carrillo Fernández, Ana Esther ; Obradors, Xavier, dir. ; Puig i Molina, Mª Teresa, dir. ; Piniella, J. Francesc, (Joan Francesc), dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geologia ; Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Este trabajo se ha enfocado hacia la obtención, optimización, estudio y caracterización microestructural de cerámicas superconductoras texturadas másicas de REBCO siendo RE; Y, Tm y Xenotima*, así como sus soldaduras. [...]
This research work has been focused on obtaining Superconducting Melt Textured Composites REBCO being RE; Y, Tm and Xenotime*, growth process optimization and microstructural characterization has been analyzed and a new welding procedure has been developed leading to high quality joints. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
4.
290 p, 6.5 MB Smart opto-mechanical actuators for tactile applications / Torras Andrés, Núria ; Esteve i Tintó, Jaume, dir. ; Roig, Jordi (Roig Zárate), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
La discapacitat visual és una greu amenaça que limita la capacitat de les persones per comunicar-se. Amb els anys, s'han explorat diverses propostes tecnològiques basades tan en estímuls auditius com tàctils per aportar solucions reals a la gent que pateix aquest tipus de discapacitat. [...]
La discapacidad visual es una grave amenaza que limita la capacidad de las personas para comunicarse. Con los años. Se han explorado diversas propuestas tecnológicas basadas tanto en estímulos auditivas como en estímulos táctiles para aportar soluciones reales al colectivo que sufre este tipo de discapacidad. [...]
Visual disability is a serious threat that limits the persons' ability to communicate. Over the years several attempts for the development of technologies based on audio and tactile stimuli have been explored to provide real solutions to individuals with this disability. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
5.
182 p, 7.8 MB Conical refraction : fundamentals and applications / Turpin Avilés, Alejandro ; Mompart Penina, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física
El fenomen de la refracció cònica en cristalls biaxials és conegut des del 1832, quan William Hamilton va predir matemàticament que un feix de llum idealment col·limat travessant un cristall biaxial paral·lelament a un dels eixos òptics del cristall, es refracta com un conus asimètric i emergeix del cristall com un cilindre de llum, la secció transversal del qual forma un anell de llum. [...]
The conical refraction phenomenon in biaxial crystals is known since 1832 when William Hamilton predicted mathematically that and ideally collimated light beam passing through a biaxial crystal parallel to one of the crystal optic axes would refract as an slanted cone within the crystal and emerge as a hollow light cylinder, whose transverse profiles forms a light ring. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
6.
282 p, 15.2 MB Synthesis of magnetic nanoparticles and strategies towards magneto-photonic materials / Pascu, Oana ; Rodríguez Viejo, Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física
El proyecto propuso obtener un sistema óptico que responda a estímulos externos, en concreto, a campos magnéticos. Cristales fotónicos de dos y tres dimensiones fueron seleccionados como sistemas ópticos para ser funcionalizados con nanopartículas magnéticas para obtener cristales magneto-fotónicos (MPCs). [...]
The project aimed to obtain an optical system responding to an external stimulus (magnetic field). Photonic crystal materials (two and three dimensions) were selected as the optical systems to be further functionalized with magnetic nanoparticles, to obtain magneto-photonic crystals (MPCs). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
7.
25 p, 402.3 KB Extensional flow of nematic liquid crystal under electric field gradient / Cummings, L. J. ; Myers, T.G. ; Low, J. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica
Systematic asymptotic methods are used to formulate a model for the extensional flow of a thin sheet of nematic liquid crystal. With no external body forces applied, the model is found to be equivalent to the so-called Trouton model for Newtonian sheets (and fi bers), albeit with a modi fied "Trouton ratio". [...]
Centre de Recerca Matemàtica 2011 (Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1016)  
8.
109 p, 3.2 MB Materials híbrids orgànico-inorgànics derivats de bipiridines i de sals d'imidazoli : aplicacions en catàlisi / Trilla Castaño, Montserrat ; Pleixats i Rovira, Roser, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química)
La present Tesi Doctoral es basa en la preparació, caracterització i assaig de catalitzadors suportats. Els materials preparats són híbrids orgànico-inorgànics derivats de silici. S'han utilitzat diferents mètodes de preparació, principalment el procés sol-gel. [...]
The present Doctoral Thesis is based on the preparation, characterization and assay of supported catalysts. We focused on organic-inorganic hybrid silica materials. Different methods have been used in the preparation of these materials, mainly the sol-gel process. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
3 documents
9.
123 p, 6.0 MB Lattice-Boltzmann and lattice-gas simulations of binary immiscible and ternary amphiphilic fluids in two and three dimensions / González Segredo, Nélido Jesús ; Coveney, Peter V., dir. (University College London)
Vegeu njgsresum1de1. pdf.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
2 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.