Results overview: Found 19 records in 0.02 seconds.
Research literature, 18 records found
Graphic and multimedia documents, 1 records found
Research literature 18 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
238 p, 4.9 MB LA PORTA : Ideació, planificació, viabilitat i pre-producció d'un curtmetratge de ficció basat en el remordiment i les segones oportunitats / Muntal Pérez, Albert ; Naveira López, Joel ; Longhi, Ludovico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest projecte es troba la ideació i el procés de pre-producció d'un curtmetratge original. El treball inclou els guions tècnic i literari, tots els plans de rodatge, el pressupost, les vies de finançament i les plataformes de distribució.
En este proyecto se encuentra la ideación y el proceso de preproducción de un cortometraje original. El trabajo incluye los guiones técnico y literario, todos los planes de rodaje, el presupuesto, las vias de financiamiento y las plataformas de distribución.
This project contains the creation and the pre-production proces of a short original film. The essay includes the technical and literary scripts, the shooting plan, the budget, the financing routes and the distribution platforms.

2019
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
2.
96 p, 3.2 MB Capital Securities : preproducción de un cortometraje de ficción / Magaña Centelles, David ; Moreno Morales, Mireia ; Martín Pascual, Miguel Ángel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Un bon dia, els dirigents d'una empresa anomenada "Capital Securities" es reuneixen per planejar la sortida al mercat d'un nou software de protecció de dades que han desenvolupat: Identity. Aquest nou programa permetrà a tothom el complet anonimat a Internet, protegint totes les dades dels usuaris. [...]
Un buen día, los dirigentes de una empresa llamada "Capital Securities" se reúnen para planear el lanzamiento de un nueva software de protección de datos que han desarrollado: Identity. Este nuevo programa permitirá a cualquier internauta el anonimato completo, protegiendo todos los datos de los usuarios. [...]
Some day, the leaders of a company called "Capital Securities" meet to plan the release of a brand new data protection software they have developed: Identity. This new program will protect the private data of anyone who uses it, granting complete anonymity around the Internet. [...]

2018
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
3.
177 p, 18.1 MB MOM : producción de un cortometraje / Huguet Guerrero, Patricia ; Martínez Gómez, Eric ; Ávalos del Pino, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El nostre treball consisteix en la producció d'un curtmetratge des de l'escriptura del guió fins a la postproducció (s'entrega un work in progress). Sinopsis: En Lucas, igual que la gran majoria de la societat, té tots els aspectes de la seva vida administrats per MOM (Multipurpose Organization Manager), una intel·ligència artificial que pensa per les persones fins al punt de prendre decisions per elles. [...]
Nuestro trabajo consiste en la producción de un cortometraje desde la escritura del guión hasta la postproducción (se entrega un work in progress). Sinopsis: Lucas, al igual que la gran mayoría de la sociedad, tiene todos los aspectos de su vida administrados por MOM (Multipurpose Organization Manager), una inteligencia artificial que piensa por las personas hasta el punto de tomar decisiones por ellas. [...]
Our final project consists on the production of a shortfilm from screenwriting to postproduction (a work in progress is delivered). Synopsis: Like the vast majority of society, Lucas has all the aspects of his life administred by MOM (Multipurpose Organization Manager), an artificial intelligence which is able to think and take decisions for people. [...]

2018
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
4.
91 p, 7.3 MB Canvi de paradigma / Guerrero Bach-Esteve, Àngel ; Ávalos del Pino, Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
He creat un guió original en el qual es posen de manifest les següents qüestions al voltant del món universitari i he realitzat un teaser audiovisual del curtmetratge. El sector científic oficialista intenta reprimir tots aquells avenços que beneficien a la societat per mantenir l'actual 'statu quo', i se centren en aquelles investigacions que els hi donen més benefici. [...]
He creado un guion original en el que se ponen de manifiesto las siguientes cuestiones alrededor del mundo universitario y he realizado un teaser audiovisual del cortometraje. El sector científico oficialista intenta reprimir todos aquellos avances que benefician a la sociedad para mantener el actual 'statu quo ', y se centran en aquellas investigaciones que les dan más beneficio. [...]
I have created an original script in which these issues are revealed around the university world and I have made an audiovisual teaser of the short film. The official scientific sector attempts to suppress all advances which benefit society in order to maintain the current 'status quo', and focus on research which provides them with the most benefit. [...]

2018
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]
2 documents
5.
114 p, 7.1 MB Amor de suegra: ideación y preproducción de un cortometraje de comedia española. / Garrandés Garcia-Vaquero, Joel ; Longhi, Ludovico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Amor de suegra és un curtmetratge de comèdia espanyola ideat i escrit per l'autor d'aquest treball. El treball es compon d'una primera fase d'anàlisi de la situació de la comèdia espanyola actual, un repàs dels referents cinematogràfics que han servit d'inspiració per a l'escriptura del guió i finalment, una redacció dels diferents apartats que s'han dut a terme fins a la finalització del guió i la seva viabilitat al mercat actual.
Amor de suegra es un cortometraje de comedia española ideado y escrito por el autor de este trabajo. El trabajo se compone de una primera fase de análisis de la situación de la comedia española actual, un repaso de los referentes cinematográficos que han servido de inspiración para la escritura del guión y finalmente, una redacción de los diferentes apartados que se han llevado a cabo hasta la finalización del guión y su viabilidad en el mercado actual.
Amor de suegra is a spanish comedy short film written by the author of this work. The work consists of a first phase of analysis of the situation of the current spanish comedy, a review of the cinematographic referents that have served as inspiration for the writing of the script and finally, an essay of the different sections that have been carried out until the completion of the script and its viability in the current market.

2018
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
6.
72 p, 6.2 MB Insolació: planificació d'un curtmetratge / Espejo Engel, Paula ; Gimeno Alemany, David ; Socoró Corral, Alejandro ; Somoza Miralles, Marí ; Longhi, Ludovico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Planificació d'un curtmetratge, des de la seva ideació fins la finalització de la seva postproducció, preparat per la seva distribució i projecció. El guió es basa en la vida de Sant Josep Oriol, un sacerdot barceloní de finals del segle XVII i principis del XVIII. [...]
Planificación de un cortometraje, des de su ideación hasta la finalización de su posproducción, preparado para su distribución y proyección. El guió se basa en la vida de San Josep Oriol, un sacerdote barcelonés de finales del siglo XVII y inicios del XVIII. [...]
Design of a short film, from its creation until the end of its postproduction, ready for its distribution and projection. The script is based on Saint Josep Oriol's life, a Barcelonan priest from the XVII and XVIII centuries. [...]

2018
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
7.
242 p, 28.7 MB Realització del curtmetratge "X on the wall" / Carbó Reyes, Raquel ; Jiménez Torregrosa, Aïda ; Peñaranda Gómez, Jennifer ; Longhi, Ludovico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Curtmetratge d'un 12 min. de durada. El TFG ha comprès totes les etapes del procés productiu: pre-producció, rodatge i post-producció, fins l'estrena. Es tracta d'un curtmetratge introspectiu que es basa en la insatisfacció permanent de l'ésser humà i com aquest concepte es pot convertiren una obsessió per aconseguir les metes. [...]
Cortometraje de unos 12 min. de duración. El TFG ha consistido en todas las etapas del proceso productivo: preproducción, rodaje y posproducción, hasta la estrena. Se trata de un cortometraje introspectivo que se basa en la insatisfacción permanentedel ser humano y como este concepto se puede convertir en una obsesión por lograr metas. [...]
12 minutes short film. The project has included all the steps of audiovisual production: preproduction, shooting and postproduction. This is an introspective short film based on chronic dissatisfacion of de humanfind and how that mauy turn into an obsession for achieving the own goals. [...]

2018
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]
2 documents
8.
77 p, 2.0 MB Ser ella y sentir por ella. Creació d'un curtmetratge de ficció / Bueno García, Julia ; Palencia Villa, Rosa María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"Ser ella i sentir per ella" és un curtmetratge de ficció que tracta el lesbianisme com a forma d'emancipació de la dona. A través de dues històries paral·leles es tracten els tòpics que pateixen les dones lesbianes, així com la discriminació a la qual poden estar sotmeses. [...]
"Ser ella y sentir por ella" es un cortometraje de ficción que trata el lesbianismo como forma de emancipación de la mujer. A través de dos historias paralelas se tratan los tópicos que sufren las mujeres lesbianas, así como la discriminación a la que pueden estar sometidas. [...]
"Be her and feel for her" is a fiction short film that is about the lesbianism as a way of emancipation of women. Through two parallel stories the topics that suffer the lesbian women are treated, as well as the discrimination to which they may be subjected. [...]

2018
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  
9.
89 p, 49.8 MB Maduixes, Taronges i Po(e)mes : un recorregut audiovisual per Els Fruits Saborosos / Porta Vilaplana, Maria  ; Sanz Tamayo, Núria  ; Martín Pascual, Miguel Ángel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"Maduixes, Taronges i Po(e)mes. Un recorrido audiovisual per Els Fruits Saborosos" constitueix el projecte de tres curtmetratges d'adaptació de poemes d'un dels poemaris més reconeguts del poeta català Josep Carner. [...]
"Fresas, Naranjas y Manzanas. Un recorrido audiovisual por Els Fruits Saborosos" constituye el proyecto de tres cortometrajes de adaptación de poemas de una de las antologías más célebres del poeta catalán Josep Carner. [...]
"Strawberries, Oranges and Apples. An audiovisual trip through Els Fruits Saborosos" presents the project of three short films which are an adaptation of poems from one of the notest anthologies of Josep Carner, Catalan poet. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
10.
86 p, 61.4 MB QUICKIE / Baró Miró, Cristina ; Bosch SanMartin, Marina ; Suárez Baldris, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Es tracta d'un curtmetratge de ficció on s'adapta una història real sobre les relacions a través de les dating apps. Els temes tractats són les relacions en l'actualitat, l'amor, la visió i interpretació de la realitat, la idealització romàntica i les relacions socials entre els joves d'avui en dia.
Se trata de un cortometraje de ficción donde se adapta una historia real sobre las relaciones a través de las dating apps. Los temas tratados son las relaciones en la actualidad, el amor, la visión e interpretación de la realidad, la idealización romántica y las relaciones sociales entre los jóvenes de hoy en día.
We present a fictional short film where a real life story about relationships through dating apps is adapted. The main topics are: relationships nowadays, love, visión and interpretation of reality, romantic idealization and how social relationships between young people work in our generation.

2017
Graduat o Graduada en Comunicació Audiovisual [968]  

Research literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Graphic and multimedia documents 1 records found  
1.
Natalia / Zarco, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Taller de producció de ficció cinematogràfica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Natalia (Pel·lícula cinematogràfica)
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona , 2001 (Taller de producció de ficció cinematogràfica)  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.