Results overview: Found 11 records in 0.02 seconds.
Research literature, 11 records found
Research literature 11 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
15 p, 1.1 MB Implementación de un sistema de monitoritzación con elastic stack / Cárdenas Deza, Juan de Dios ; Fernández González, Rafael, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El siguiente articulo realiza una síntesis sobre el desarrollo e implementación de un sistema de monitorización de datos basado en un conjunto de herramientas software llamado elastic stack, para el procesamiento e ingesta en diferentes cuotas de datos de tipo texto, independiente del sistema u origen que genera la información y para diversos casos de uso a tiempo real. [...]
The following article explains the development and implementation of a data monitoring system based on a set of software tools called elastic stack, for processing and ingesting in different quotas of text-type data, independent of the system that generates it and for various use cases in real time. [...]
El següent article realitza una síntesi sobre el desenvolupament i implementació d'un sistema de monitorització de dades basat en un conjunt d'eines software anomenat elastic stack, per al processament i ingesta en diferents quotes de dades de tipus text, independent de sistema u origen que genera la informació i per a diversos casos d'ús a temps real. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
9 p, 418.5 KB ConVIDA controlar variables per al diagnòstic individual d'ASD (Acute Stress Disorder) / Frontana Martinez, Adrian ; Franco Puntes, Daniel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Després de la crisi de COVID-19, ens trobem davant d'un escenari mai vist abans, tota la humanitat ha estat exposada a confinament general i les seves diferències d'impacte sobre les persones es determinaran segons les condicions individuals. [...]
Tras la crisis de Covid-19, nos encontramos ante un escenario nunca visto antes, toda la humanidad ha sido expuesta a confinamiento general y sus diferencias de impacto sobre las personas se determinarán según las condiciones individuales. [...]
After the COVID-19 crisis, we are faced with a scenario never seen before, all of humanity has been exposed to general confinement and its differences in impact on people will be determined by individual conditions. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
11 p, 823.5 KB Análisis del negocio de Prepersa para el diseño e implementación de un cuadro de mandos / Ruiz Guijarro, Guillermo ; García Font, Victor, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cualquier empresa actual dispone de una base de datos que se actualiza con nueva información prácticamente cada segundo. A menudo, el comportamiento de los datos que se están insertando puede determinar el funcionamiento de los proyectos relacionados. [...]
Any current company has a database that is updated with new information almost every second. Often, the behavior of the data being inserted can determine how related projects are working. However, extracting useful information from this data requires a work investment that not all companies want to take on. [...]
Qualsevol empresa actual disposa d'una base de dades que s'actualitza amb nova informació pràcticament cada segon. Sovint, el comportament de les dades que s'estan inserint pot determinar el funcionament dels projectes relacionats. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
10 p, 1.1 MB Estudi i implementació de monitoratge web per processos a Prepersa / Miralles Torrente, Alex ; García Font, Victor, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Les grans empreses avui dia gestionen grans quantitats de dades generades per tot tipus de transaccions informàtiques i l'estat d'aquestes dades és rellevant per tal de conèixer les condicions dels diferents fronts de les empreses. [...]
Large companies today manage large amounts of data generated by all types of computer transactions and the status of this data is relevant in order to know the conditions of the different fronts of companies. [...]
Las grandes empresas hoy en día gestionan grandes cantidades de datos generados por todo tipo de transacciones informáticas y el estado de estos datos es relevante para conocer las condiciones de los diferentes frentes de las empresas. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
12 p, 892.3 KB Análisis y arquitectura de herramienta Dashboard para HP Inc / Muñiz Peralvarez, Manuel ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo de final de carrera ha sido desarrollado con el fin de poner en práctica en un entorno empresarial real, una solución software relacionada directamente con el diseño web y la arquitectura software. [...]
Aquest treball de final de carrera ha estat desenvolupat amb la finalitat de posar en pràctica en un entorn empresarial real, una solució software relacionada directament amb el disseny web i l'arquitectura software. [...]
This final degree project has been developed in order to put into practice in a material business environment, a software solution directly related to web design and software architecture. The main purpose of this project is to develop a solid architecture that solves the complications that HP Inc. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
13 p, 2.5 MB Herramienta de ticketing, extracción y modelado de datos con business intelligence / Sandoya, Lissette ; Fernández González, Rafael, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualmente, el uso de tecnologías Business Intelligence (BI), se están incorporando en los procesos de las empresas para ayudar a tomar decisiones con el objetivo de incrementar sus beneficios y mejorar sus servicios o productos. [...]
Actualment, l'ús de tecnologies Business Intelligence (BI), s'estan incorporant en els processos de les empreses per ajudar a prendre decisions amb l'objectiu d'incrementar els seus beneficis i millorar els seus serveis o productes. [...]
Nowadays/Currently, the use of Business Intelligence (BI) technologies are being incorporated into companies' processes to help make decisions with the aim of increasing their profits and improving their services or products. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
60 p, 40.0 MB Publicación y difusión de la base de datos de la infraestructura tramviaria de Barcelona mediante plataformas web / Gaete Cerda, Maria Jose ; Gisbert Traveria, Meritxell, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Memòria de el Projecte Final de Màster en Geoinformació edició 2019/2020, que organitza el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona juntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). [...]
Memoria del Proyecto Final de Máster en Geoinformación edición 2019/2020, que organiza el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona juntamente con el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC). [...]
Report for the Geoinformation Master's Final Project, 2019/2020 edition, organized by the Department of Geography from the Autonomous University of Barcelona together with the Cartographic and Geologic Institute of Catalonia (ICGC). [...]

2020
Màster Universitari en Geoinformació [1373]  
8.
62 p, 4.0 MB Anàlisi, disseny, elaboració i implementació de 2 quadres de comandament dashboard sobre el dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana de barcelona i la campanya de migració de les aus des del turó de la magarola / Font Escales, Gerard ; Ferrero Beato, Ignacio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Com mostrar les dades és un aspecte molt important per una institució com el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC). En un món de constant innovació i de necessitat d'immediatesa de dades, aquestes s'han de poder consultar al moment i de manera visualment atractiva.
Cómo mostrar los datos es un aspecto muy importante para una institución como el Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola (CPNSC). En un mundo de constante innovación y de necesidad de inmediatez de datos, estas se deben poder consultar al momento y de manera visualmente atractiva.
How to display the data is a very important aspect for an institution such as the Serra de Collserola Natural Park Consortium (CPNSC). In a world of constant innovation and the need for immediate data, these must be able to be consulted instantly and in a visually appealing way.

2020
Màster Universitari en Geoinformació [1373]  
9.
15 p, 1.3 MB Goget : implementació d'un assistent per a la cerca avançada de datacions de radiocarboni / Martí Asensio, Marc ; Tallo Sendra, Marc, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Possiblement un dels reptes més difícils per un programador és aconseguir que el programa que ha desenvolupat sigui entenedor i fàcil d'utilitzar pels usuaris finals. En aquest projecte busquem implementar un assistent que, mitjançant una estructura senzilla i el més visual possible, ajudi als usuaris a realitzar la cerca que desitgen sobre una base de dades de datacions de radiocarboni. [...]
Posiblemente uno de los retos más difíciles para un programador es conseguir que el programa que ha desarrollado sea entendible y fácil de utilizar por los usuarios finales. En este proyecto buscamos implementar un asistente que, mediante una estructura sencilla y lo más visual posible, ayude a los usuarios a realizar la búsqueda que desean sobre una base de datos de dataciones de radiocarbono. [...]
Possibly one of the most difficul t challenges for a programmer is to make the program that he has developed understandable and easy to use for the end users. In this project we seek to implement an assistant that, by a structure as simple and visual as possible, helps users to perfom the search they want on a database of radiocarbon dates. [...]

2019-06-29
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
12 p, 1.3 MB Aplicación multicliente para la creación de portales cautivos y gestión de los datos capturados / Baena Tarriño, Fabián ; Sánchez Albaladejo, Gemma, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Dado el uso creciente de tecnologías web mediante portales cautivos para ofrecer y proporcionar acceso a internet gracias a dispositivos físicos preparados para ello, nace la idea de este proyecto. [...]
Given the increasing use of web technologies through captive portals in order to offer and provide access to internet thanks to physical devices prepared for it, the idea for this project was born. It is based on the improvement of the tools used by Please Networks S. [...]
Atès l'ús creixent de tecnologies web mitjançant portals captius per oferir i proporcionar accés a internet gràcies a dispositius físics preparats per a això, neix la idea d'aquest projecte. Es basa en la millora de les eines utilitzades per part de l'empresa Please Networks S. [...]

2017-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.