Results overview: Found 15 records in 0.03 seconds.
Articles, 7 records found
Research literature, 7 records found
Learning materials, 1 records found
Articles 7 records found  
1.
17 p, 195.5 KB ¿Cómo justifican los alumnos el desacuerdo científico relacionado con una controversia socio-científica? El caso de la reintroducción del oso en los Pirineos / Domènech Calvet, Ana Mª (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Márquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
En este trabajo se analizan las interpretaciones de los estudiantes sobre el desacuerdo científico vinculado a una CSC y la influencia que ejerce su posicionamiento respecto la CSC en sus justificaciones. [...]
The objectives are to analyze how students justify scientists' disagreement related to a SSI and to examine the influence of their positions concerning the SSI on their justifications. A sequence of activities about the reintroduction of bears in the Pyrenees was carried out with 125 secondary students in two high schools from Barcelona. [...]

2014
Revista eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, Vol. 11, Núm. 3 (2014) , p. 303-319  
2.
20 p, 256.9 KB La Transición del feudalismo al capitalismo : ¿Una transición urbana o básicamente rural? / Río Aldaz, Ramón del (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article analitza les diferents visions historiogràfiques sobre la transició del feudalisme al capitalisme i els debats de la segona meitat del XX. El treball constata que en els primers plantejaments teòrics (Smith i Marx) i en les anàlisis, sense recerca d'arxiu, de les historiografies liberal i marxista el desenvolupament i creixement de l'economia urbana (comerç i manufactures) va ser clau en la transició. [...]
El artículo analiza las diferentes visiones historiográficas sobre la transición del feudalismo al capitalismo y los debates de la segunda mitad del XX. El trabajo constata que en los primeros planteamientos teóricos (Smith y Marx) y en los análisis, sin investigación de archivo, de las historiografías liberal y marxista el desarrollo y crecimiento de la economía urbana (comercio y manufacturas) fue clave en la transición. [...]
The article analyzes the different visions of the historiographies on the transition from the Feudalism to the Capitalism and the debates of the second half of the XXth. The work shows that in the first theoretical thesis (Smith and Marx) and in the historical analyses, without research of archives, of the Liberal and Marxist historiographies the development and growth of the urban economy (trade and manufactures) was the key in the transition. [...]

2010
HMiC : Història Moderna i Contemporània, Núm. 8 (2010) , p. 179-198  
3.
6 p, 335.3 KB Escribir para aprender : ensayo de una alternativa en la enseñanza universitaria de las ciencias / Muñoz-Chápuli, R. (Universidad de Málaga. Departamento de Biología Animal)
Many professors of scientific disciplines are unsatisfied by a teaching strategy which consists mainly of formal lectures and laboratory exercises. We describe in this paper the implementation of a possible alternative based on the principles of the educational approach termed "Writing to Learn". [...]
1995
Enseñanza de las ciencias, V. 13 n. 3 (1995) p. 273-278  
4.
8 p, 330.9 KB Reflexiones en torno a la línea editorial de la revista Enseñanza de las Ciencias / Sanmartí, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals) ; Azcárate, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals)
The aim of this article is to inform about some thoughts and decisions taken by Enseñanza de las Ciencias joumal editorial staff about the criteria for selecting articles. We believe that this critena should be discussed in order to make possible an effective response to the needs of the teaching and research communities that constitute the public of the journal.
1997
Enseñanza de las ciencias, V. 15 n. 1 (1997) p. 3-9  
5.
14 p, 136.3 KB Debats i tutories com a eines d'aprenentatge per alumnes de ciències : anàlisi de la integració curricular de recursos del campus virtual / Gras-Martí, Albert ; Cano Villalba, Marisa
Hem fet servir eines de comunicació asíncrona del Campus Virtual de la Universitat d'Alacant com a complement d'assignatures de física de primers cursos universitaris. L'estudi se centra en el disseny de debats virtuals i en l'elaboració de bases de dades de preguntes freqüents extretes de tutories fetes també en línia. [...]
We have used asynchronous communication tools from the Virtual Campus of the Universitat d'Alacant as a teaching complement to undergraduate introductory Physics courses. The study is based upon the design of virtual debates and the elaboration of databases of frequently asked questions extracted from on-line tutorial questions. [...]

2005
Enseñanza de las ciencias, V. 23 n. 2 (2005) p. 167-180  
6.
14 p, 139.0 KB Debates y tutorías como herramientas de aprendizaje para alumnos de ciencia : análisis de la integración curricular de recursos del campus virtual / Gras-Martí, Albert ; Cano Villalba, Marisa
Hemos utilizado herramientas de comunicación asíncrona del Campus Virtual de la Universidad de Alicante como complemento de asignaturas de física de los primeros cursos universitarios. El estudio se centra en el diseño de debates virtuales y en la elaboración de bases de datos de preguntas frecuentes extraídas de tutorías hechas también en línea. [...]
We have used asynchronous communication tools from the Virtual Campus of the Universitat d'Alacant as a teaching complement to undergraduate introductory Physics courses. The study is based upon the design of virtual debates and the elaboration of databases of frequently asked questions extracted from on-line tutorial questions. [...]

2005
Enseñanza de las ciencias, V. 23 n. 2 (2005) p. 167-180  
7.
20 p, 148.4 KB Les recherches sociologiques sur la jeunesse en France et leurs liens avec les préoccupations politico-administratives / Cicchelli, Vincenzo ; Pugeault-Cicchelli, Catherine
Cet article propose l'historique de la façon dont la sociologie française a trouvé —dans l'actualité des inquiétudes manifestées par l'administration publique à l'egard de la jeneusse— une incitation à appréhender certains thèmes, à privilégier l'etude de certaines tranches d'âge. [...]
The present paper makes a historical account of the way French Sociology has responded to current concerns of public services about youth in the course of years; such concerns never failed to trigger studies on specific topics, highlighting various ages of life. [...]

2006 - 10.5565/rev/papers/v79n0.802
Papers : revista de sociologia, N. 79 (2006) p. 101-120  

Research literature 7 records found  
1.
88 p, 1.9 MB El paper de la mediació en la discussió literària : evolució de les respostes lectores en un context d'alta complexitat / Roca Ferràndiz, Adriana ; Manresa Portrony, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El present treball analitza la intervenció del mediador en dues discussions literàries sobre àlbums il·lustrats en el marc de la Seqüència Didàctica "Fomentem la lectura a partir d'àlbums il·lustrats", implementada aquest curs a l'institut Federica Montseny de Badia del Vallès, un centre educatiu de secundària d'alta complexitat. [...]
2019  
2.
54 p, 10.1 MB Ús de les presentacions en pissarra digital per afavorir una didàctica metacognitiva / García Pagán, Eva ; Femenia Pedrós, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El present Treball de Fi de Màster (TFM) obre una línia d'investigació sobre la relació existent entre l'ús de les presentacions en pissarra digital i la creació d'un clima a les aules que propiciï la discussió, el pensament autoregulat i el raonament entre els alumnes i l'aplicació, doncs, d'una didàctica metacognitiva en l'àmbit de les llengües.
The present Master's Degree Final Project opens a research line to find out if there is any relationship between the use of digital slate presentations and the creation of a climate in classrooms that fosters discussion, self-regulated thinking and reasoning between the students and the application, therefore, of a metacognitive teaching in the field of languages.

2019  
3.
92 p, 45.1 MB La personificació en política : El cas d'Inés Arrimadas / Jané Galan, Gisela ; Menéndez Signorini, Jésica Ana Florencia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La irrupció dels Mass Media en la societat obliga a la comunicació política a simplificar el seu llenguatge per adaptar-se a noves audiències, desenvolupant així noves tècniques comunicatives. En aquest treball es dóna explicació a com el partit Ciutadans, durant les eleccions per la Generalitat de Catalunya el desembre de 2017, es va servir d'aquestes tècniques, en concret de la personificació política. [...]
La irrupción de los Mass Media en la sociedad obliga a la comunicación política a simplificar su lenguaje para adaptarse así a nuevas audiencias, desarrollando nuevas técnicas comunicativas. En este trabajo se da explicación a cómo el partido Ciudadanos, durante las elecciones por la Generalidad de Cataluña en diciembre de 2017, se sirvió de estas técnicas, en concreto de la personificación política. [...]
The emergence of Mass Media in society forces political communication to simplify its language to adapt it to new audiences, thus developing new communication techniques. This work explains how Ciutadans, during the elections for the Generalitat de Catalunya in December 2017, used these techniques, in particular the political personification. [...]

2018
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
4.
297 p, 1.7 MB La Palabra en la ciencia de la negociación / Pimentel Siles, Manuel, 1961- autor. ; Ballbé, Manuel, (Ballbé Mallol) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques.
Negociar, en gran medida, es hablar: es ofertar y argumentar; es pedir y ceder; es aceptar o rechazar. Y todos estos verbos se conjugan con palabras. Negociar es una relación humana básica, con esencia de lenguaje. [...]
To negotiate, to a great extent, is to speak: it is to offer and to argue; to ask and give; to accept or reject. And all these verbs are conjucted with words. The negotiating is a basic human relationship, where the main role belongs to the language. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
5.
119 p, 29.9 MB Influència dels debats electorals de la televisió dels Estats Units en l'espectacularització dels europeus : els formats i la realització / Garriga Segarra, Marc ; Crespo Haro, Esteve, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els debats electorals als Estats Units són un element clau de les campanyes electorals presidencials i tenen una dimensió i una repercussió mediàtica i social molt importants. A Europa, en canvi, són molt més recents, entre d'altres motius perquè la tradició parlamentària i mediàtica és una altra. [...]
Los debates electorales en los Estados Unidos son un elemento clave de las campañas electorales presidenciales y tienen una dimensión y una repercusión mediática y social muy importantes. En Europa, en cambio, no se han consolidado y se tiende a coger como referente en este ámbito al país norteamericano. [...]
Electoral debates in the United States are a key element of presidential election campaigns and have a very important dimension and media and social repercussions. In Europe, however, they are much more recent, among other reasons because the parliamentary tradition and media is different. [...]

2017
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
6.
112 p, 5.2 MB Una cuestión de género : estereotipificación y cosificación de las mujeres políticas en los debates televisivos / Huerga Bel, Alba ; Soriano Clemente, Jaume, 1965-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El treball que es presenta a continuació és una anàlisis basat en la investigació dels mecanismes de cosificació i estereotipificació que reben les dones polítiques en els programes de debat televisiu. [...]
El trabajo que se presenta a continuación es un análisis basado en la investigación de los mecanismos de cosificación y estereotipificación que reciben las mujeres políticas en los programas de debate televisivo. [...]
The work presented below is based on the research of the mechanisms of objectification and stereotyping that politician women receive on television debate programs. Through an analysis card conceived by myself - made after an intense immersion in the concepts and theories related-, two areas of analysis are set. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
7.
87 p, 1.9 MB Estudi de les justificacions d'alumnes de 2n d'ESO davant una controversia sociocientífica : la reintroducció de l'ós bru als Pirineus / Domènech Calvet, Ana Mª ; Márquez, Conxita, tutora (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
La recerca que descriurem té com objecte d'estudi les justificacions que alumnes de 2n d'ESO manifesten davant la reintroducció de l'ós bru als Pirineus, entenent que aquesta iniciativa és una controvèrsia sociocientífica. [...]
2010  

Learning materials 1 records found  
1.
La UAB escriu... Llibres : presentació del llibre : Argumentación y debate. / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials.
Inclou: presentació, autors, bibliografia, exposició i crèdits.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Biblioteca de Ciències Socials, 2019. (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.