Resultats globals: 59 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 6 registres trobats
Documents de recerca, 53 registres trobats
Articles 6 registres trobats  
1.
87 p, 931.1 KB La depuració franquista dels advocats de Barcelona (1939-1945) : una aproximació a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona de la postguerra / Monfort i Coll, Aram (Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica)
L'entrada de l'exèrcit franquista a Barcelona marcà una ruptura en la història de la ciutat i, per extensió, de les institucions catalanes. El funcionament de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) durant la postguerra n'és un clar exemple. [...]
The entry of Franco's army into Barcelona marked a rupture in the city's history and, by extension, in Catalan institutions. The conduct of the Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (Barcelona Bar Association, ICAB) during the post-Civil War period is a clear example. [...]

2013
Franquisme & Transició, Núm. 1 (2013) , p. 127-213  
2.
2 p, 32.7 KB Fabricació de microrobots magnètics per al tractament d'aigües residuals / Guerrero Hernández, Miguel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Sort Viñas, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Peciller, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física)
En aquest treball hem desenvolupat microrobots híbrids per al tractament d'aigües residuals. Aquests microrobots consten d'una part ferromagnètica i estan acoblats a un segment porós fet d'un material semiconductor amb propietats fotocatalítiques. [...]
En este trabajo hemos desarrollado microrobots híbridos para el tratamiento de aguas residuales. Estos microrobots constan de una parte ferromagnética y están acoplados a un segmento poroso hecho de un material semiconductor con propiedades fotocatalíticas. [...]
We have developed novel hybrid microrobots for wastewater treatment. These microrobots consist of a ferromagnetic piece stacked onto a porous semiconducting segment containing photocatalytic properties. [...]

2016
UAB divulga, Març 2016
3 documents
3.
15 p, 73.6 KB La muerte de una ilusión : el Magisterio español en la Guerra Civil y el primer franquismo / Morente, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Partiendo de un análisis en profundidad, que deshace viejos tópicos de lo que supuso realmente el Magisterio y sus funciones en la II República, el autor centra su estudio en las modificaciones que éste sufriría con la llegada de la Guerra Civil en ambos bandos. [...]
2001
Historia y comunicación social, Vol. 6 (2001) , p. 187-201  
4.
28 p, 2.6 MB La depuración franquista del magisterio público. Un estado de la cuestión / Morente, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
La publicación en los últimos años de una serie de trabajos sobre la depuración del Magisterio durante la guerra civil y la inmediata postguerra invita a realizar un primer balance de la cuestión que intente conjugar los análisis cuantitativos y los cualitativos, al tiempo que muestre las semejanzas y diferencias de los procesos de depuración seguidos en las distintas provincias españolas hasta ahora estudiadas, y permita, a partir de los datos parciales ya sólidamente establecidos, hacer una estimación del alcance real que la depuración del Magisterio tuvo en el conjunto español. [...]
The recent publication of several works on the ideological purge of teachers during and after the Civil War enables us to undertake an initial evaluation and integration of quantitative and qualitative analyses. [...]

2001
Hispania, Vol. LXI , N. 208 (2001) , p. 661-688  
5.
28 p, 146.8 KB La depuración de las matronas de Madrid tras la Guerra Civil / Ruiz-Berdún, Dolores (Cruz Roja Española (Madrid). Unidad Docente de Matronas de Madrid) ; Gomis, Alberto (Universidad de Alcalá)
Las matronas de Madrid habían conseguido incorporarse a diferentes puestos de la Administración en los años previos a la Guerra Civil. Esto explica que, tras la contienda, la depuración de las mismas se llevara a cabo por parte de diferentes instancias. [...]
2012 - 10.4321/S0211-95362012000200008
Dynamis : Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque. Historiam Illustrandam, Vol. 32, Núm. 2 (2012) , p. 439-465  
6.
16 p, 60.3 KB «Una llengua en plena ebullició». Els traductors davant el català literari a les primeres dècades del segle XX / Malé, Jordi
L'objectiu de l'article és estudiar la percepció que els traductors catalans del començament del segle XX tenien de la llengua. S'han pres en consideració pròlegs i articles de traductors com ara Antoni Bulbena, Salvador Vilaregut, Josep Carner, Artur Masriera, Cebrià de Montoliu, Anfòs Par i Carles Riba, i també de crítics com el mateix Riba, Manuel de Montoliu, Josep Farran i Mayoral i Lluís Nicolau d'Olwer, i s'han analitzat els comentaris que dediquen a l'estat de la llengua literària utilitzada en les traduccions; comentaris que van des de la constatació de les mancances de la llengua al començament de segle, passant per la necessitat de netejar-la i regenerar-la, fins als avantatges que comportava el fet de traduir amb una llengua encara no fixada i, doncs, dúctil i emmotllable.
The aim of this paper is to study how Catalan translators perceived their language during the first decades of the 20th century. We have taken into account all the comments about language issues present in the forewords and articles written by translators like Antoni Bulbena, Salvador Vilaregut, Josep Carner, Artur Masriera, Cebrià de Montoliu, Anfòs Par and Carles Riba, and also by critics like Riba, Manuel de Montoliu, Josep Farran i Mayoral and Lluís Nicolau d'Olwer. [...]

2007
Quaderns : revista de traducció, N. 14 (2007) p. 79-94  

Documents de recerca 53 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
9.9 MB La Codigestió en una planta de Digestió Anaeròbica de fracció orgànica de residus municipals en el marc de l'Economia Circular : producció de biogàs i factors econòmics / Abad Cuñado, Vanessa ; Vicent i Huguet, Teresa, dir. ; Font i Segura, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Les plantes de Tractament de Residus Municipals tracten habitualment només residus municipals, excloent tots aquells residus orgànics procedents d'altres vies sigui residu orgànic comercial, residu orgànic industrial, residu agrícola. [...]
Las plantas de Tratamiento de Residuos Municipales tratan habitualmente sólo residuos municipales, excluyendo todos aquellos residuos orgánicos procedentes por otras vías sea residuo orgánico comercial, residuo orgánico industrial, residuo agrícola . [...]
The municipal waste treatment plants usually treat only municipal waste, excluding all those organic waste coming from other routes, like commercial organic waste, industrial organic waste, agricultural waste . [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
2.
22 p, 796.8 KB Caracterización del rendimiento de sistemas biolectroquímicos para el tratamiento de aguas de minería / Fajardo Ruano, Marina ; Sulonen, Mira ; Guisasola Canudas, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En el presente TFM se propone una manera alternativa, a las ya existentes, del uso de las BES para el tratamiento de aguas de minería. Para analizar la viabilidad de la propuesta se estudiaron dos tipos de celdas MES: en unas trabajan bacterias sulfato-reductoras autótrofas y, en otras (las propuestas), bacterias homoacetogénicas y sulfato-reductoras heterótrofas. [...]
En el present TFM es proposa una manera alternativa, a les ja existents, del us de les BES per el tractament de aigües de mineria. Per analitzar la viabilitat de la proposta es van estudiar dos tipus de celes MES: en unes treballaven bactèries sulfato-reductores autòtrofes i, en les altres (les proposades), bactèries homoacetogèniques i sulfato-reductores heteròtrofes. [...]

2020  
3.
180 p, 3.7 MB Fungal treatment for the elimination of pharmaceutical compounds from wastewater : chemical, microbiological and ecotoxicological evaluation / Lucas Fernández, Daniel ; Barceló i Cullerés, Damià, dir. ; Rodríguez Mozaz, Sara, dir. ; Sarrà i Adroguer, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Al llarg dels últims anys la presència de productes farmacèutics al medi ambient ha captat l'atenció de la comunitat científica, així com la preocupació pública, ja que aquests podrien suposar un risc per al medi ambient. [...]
Durante los últimos años la presencia de productos farmacéuticos en el medio ambiente ha atraído la atención de la comunidad científica, así como ha causado la preocupación pública, ya que estos podrían suponer un riesgo para el medio ambiente. [...]
During the past years the presence of pharmaceuticals in the environment has attracted the attention of scientific community as well as raised public concern, as they could pose a risk for the environment. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
4.
200 p, 5.9 MB Polyhydroxyalkanoates production alongside wastewater treatment by mixed microbial cultures / Montiel Jarillo, Gabriela ; Suárez Ojeda, María Eugenia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
El enfoque de este trabajo de investigación es analizar el proceso de producción de polihidroxialcanoatos (PHA) en paralelo al tratamiento de aguas residuales. Los PHA se consideran sustitutos potenciales de los plásticos convencionales y dentro del concepto de economía circular, son considerados como productos de valor añadido. [...]
The focus of this research work was conducted to analyse the three stages of a polyhydroxyalkanoates (PHA) production process alongside wastewater treatment. PHA are considered as potential substitutes of conventional plastics and the circular economy model, considers them as value-added products. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
5.
182 p, 3.6 MB Assessing the carcinogenic risk of water disinfection by-products : Use of in vitro models to evaluate halonitromethanes and haloacetic acids / Marsà Salvany, Alícia ; Marcos Dauder, Ricardo, dir. ; Hernández Bonilla, Alba, dir. ; Cortes Crignola, Constanza, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia
Els subproductes de desinfecció de l'aigua són tots aquells productes resultants de reaccions químiques entre la matèria orgànica i inorgànica de l'aigua i els agents químics utilitzats en la seva desinfecció. [...]
Disinfection by-products are all those chemical species that are formed during the disinfection of water. To date, more than 600 species of DBPs have been identified in chemically-disinfected waters all over the world. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
6.
199 p, 3.9 MB Process development for hospital wastewater treatment by Trametes versicolor / Mir Tutusaus, Josep Anton ; Caminal i Saperas, Glòria, dir. ; Sarrà i Adroguer, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Els microcontaminants són un ampli grup de compostos orgànics que s'han detectat a la majoria de compartiments del medi ambient. La seva concentració ambiental està compresa entre pocs ng·L-1 fins a μg·L-1, però es mantenen biològicament actius fins i tot a concentracions tan baixes, poden ser acumulats a través de la cadena tròfica i suposen una amenaça per al medi ambient, la fauna i la salut humana. [...]
Micropollutants are a wide group of organic compounds that are detected at most compartments of the environment. Their environmental concentration is usually in the range of few ng·L-1 to μg·L-1, but remain biologically active even at such low concentrations, may be accumulated through the food chain and pose a threat to the environment, fauna and human health. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
7.
416 p, 12.5 MB Environmental applications of engineered nanomaterials : synthesis and characterization / Ahmad Abo Markeb, Ahmad Mohamed ; Font i Segura, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Alonso González, Amanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Aquesta tesi es basa en el desenvolupament (síntesi) de diferents nanomaterials per a la seva aplicació com a materials adsorbents per a l'eliminació de contaminants en aigua (anions inorgànics, metalls pesats i pesticides) i per l'adsorció de gas metà. [...]
This thesis is based on the development (synthesis) of different nanomaterials for their application as adsorbent materials for the removal of pollutants from water (inorganic anions, heavy metals and pesticides) and for the adsorption of methane gas. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
8.
176 p, 6.6 MB Fluoride and metal ions removal from water by adsorption on nanostructured materials / Gràcia Lanas, Sara Isabel ; Melchior, Andrea, dir. ; Valiente Malmagro, Manuel, dir. ; Tolazzi, Marilena, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Química
Actualmente la contaminación ambiental es un gran enemigo global, siendo uno de los problemas que afectan más al mundo. El presente trabajo se centra en la eliminación de contaminantes acuosos, como el fluoruro o distintos iones metálicos. [...]
Nowadays the environmental pollution is a great global enemy, being one of the problems that most affect the whole world. This PhD thesis focuses on the elimination of certain aqueous contaminants, such as fluoride or different metal ions. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
9.
27 p, 209.3 KB Microbial dynamics in drinking water biofilms / Codony Iglesias, Francesc ; Mas Gordi, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Morató Farreras, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia
El agua de consumo subministrada a través de las redes de distribución deviene alterada durante su circulación en el mismo debido a la actividad microbiana. Estos cambios en la calidad a menudo afectan al sabor, color y al olor. [...]
The water supply released into the distribution system is altered during its passage through the system due to a large extent to microbial activity. These quality changes most often result in complaints about taste, odour, and colour. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
10.
162 p, 2.1 MB Removal of cadmium (II), lead (II) and chromium (VI) in water with nanomaterials / Contreras Rodríguez, Ada Rebeca ; Sanchez, Antoni, dir. ; Font i Segura, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química
Resumen Un gran desafío para este siglo es el saneamiento de los residuos generados durante las actividades industriales, domésticas y agrícolas. El agua, como parte vital del ciclo de vida, está fuertemente afectada por estas actividades y finalmente se puede volver inutilizable. [...]
A great challenge for this century lies in cleaning-up the waste generated during industrial, domestic and agricultural activities. Water, as vital part of the life cycle is heavily affected by these activities and eventually, turns it unusable. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  

Documents de recerca : 53 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.