Resultats globals: 52 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 20 registres trobats
Documents de recerca, 32 registres trobats
Articles 20 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
28 p, 2.0 MB Sustainable rural development requires value-added activities linked with comparative advantage : The case of the Catalan Pyrenees / Tulla i Pujol, Antoni F., 1945- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El desenvolupament rural sostenible requereix activitats de valor afegit relacionades amb l'avantatge comparatiu. L'exemple del Pirineu Català. A la perifèria rural com els Pirineus cal promoure recursos locals que es poden convertir en activitats de valor afegit, per tenir avantatges comparatius en relació amb altres àrees. [...]
In a peripheral rural area like the Pyrenees, it is necessary to promote local resources, which can be converted in value-added activities with comparative advantages in relation with other areas. The Comparative Advantage Theory and Second-Best Option (SBO) methodology are presented here. [...]

2019 - 10.2478/euco-2019-0012
European Countryside, Vol. 11 Núm. 2 (january 2019) , p. 229-256  
2.
24 p, 1.4 MB Innovation, Spatial Loyalty, and ICTs as Locational Determinants of Rural Development in the Catalan Pyrenees / Vera, Ana 1973- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Tulla i Pujol, Antoni F., 1945- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Innovació, lleialtat espacial i TICs com a determinants de la localització en el desenvolupament rural del Pirineu català. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) obren noves possibilitats de desenvolupament en zones ruralsi de muntanya. [...]
Information and communication technologies (ICTs) open up new possibilities for development in rural and mountain areas. ICTs a analysed as a factor attracting business and enabling a dispersion of economic activity that is usually concentrated in metropolitan areas. [...]

2019 - 10.2478/euco-2019-0029
European Countryside, Vol. 11 Núm. 4 (january 2019) , p. 517-540  
3.
11 p, 64.5 KB Política d'estructures agràries versus política de desenvolupament rural / Viladomiu, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
L'objectiu d'aquest article és estudiar la modificació que en el temps ha sofert l'anomenada política d'estructures agràries arran de l'experiència de la Comunitat Europea. Això ens conduirà a apreciar com s'han anat desdibuixant les fronteres que tradicionalment separaven els àmbits de la intervenció pública en el món agrari i com l'actuació estructural s'integra dins una visió més àmplia, el desenvolupament rural.
El objetivo de este artículo es estudiar las modificaciones que ha sufrido la política de estructuras agrarias de la Comunidad Europea. Esto nos llevará a apreciar como se han ido difuminando las fronteras que tradicionalmente separaban los ámbitos de la intervención pública en el mundo agrario y como la actuación estructural se integra dentro de una visión más amplia, el desarrollo rural.
The main objective of this article is to analyse the modifications suffered by the agrarian structural policy in the European Union. We could see the progressive difumination limits that tradicionally separated the public intervention in the agrarian world and how the structural actions are integrated into a global vision, the rural development.

1997
Quaderns agraris, Num. 20 (Jun 1997) , p. 5-15  
4.
26 p, 780.4 KB Análisis de las inversiones en turismo rural desde los programas con enfoque territorial en Castilla-La Mancha (1991-2013) / Tirado-Ballesteros, Juan-Gabriel (Universitat d'Alacant. Institut Interuniversitari de Geografia) ; Hernández Hernández, Maria (Universitat d'Alacant. Institut Interuniversitari de Geografia)
El tejido socioeconómico por el que se caracteriza Castilla-La Mancha implica que sea una región especialmente castigada por los problemas estructurales que se derivan de las crisis en los mercados agrarios. [...]
El teixit socioeconòmic que caracteritza Castella-la Manxa implica que sigui una regió especialment castigada pels problemes estructurals que deriven de les crisis en els mercats agraris. Dins d'aquest context, el turisme s'ha presentat com a pilar estratègic on se sustenten les polítiques orientades a la diversificació econòmica de les zones rurals. [...]
Due to the socio-economic fabric characterizing Castilla-La Mancha, the region is particularly affected by structural problems resulting from crises in agricultural markets. To overcome this problem, tourism has been presented as a strategic pillar for economic diversification in rural areas. [...]
Le tissu socio-économique qui caractérise la Castille-La Manche, implique que celle-ci soit une région qui souffre particulièrement de problèmes structurels dus aux crises sur les marchés agraires. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.387
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 1 (gener-abril 2018) , p. 149-174 (Articles)  
5.
27 p, 558.2 KB L'agricultura social a Catalunya : una doble alternativa : desenvolupament local i ocupació de col·lectius em risc d'exclusió social / Tulla i Pujol, Antoni F., 1945- (Antoni Francesc) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Guirado González, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Vera, Ana 1973- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Valldeperas Belmonte, Natàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Evard, Camille (Fundació CEDRICAT)
A Catalunya, com en molts països de la Unió Europea, hi ha una crisi econòmica i social de les activitats agràries. En aquest context, des del territori han sorgit iniciatives alternatives que busquen aconseguir la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de les seves explotacions, com són l'agricultura de proximitat i l'agricultura social (AS). [...]
En Cataluña, como en muchos países de la Unión Europea, hay una crisis económica y social de las actividades agrarias. Desde el territorio han surgido iniciativas diversas que buscan conseguir la sostenibilidad ambiental, social y económica de sus explotaciones, como son la agricultura de proximidad o la agricultura social (AS). [...]
In Catalonia, as in many countries of the European Union, there is an economic and social crisis in the agricultural field. Some initiatives have arisen in the territory, including local agriculture or social farming (SF), which seek to achieve economic, social and environmental sustainability. [...]

2015 - 10.2436/20.1503.01.44
Quaderns agraris, Núm. 38 (2015) , p. 23-49  
6.
29 p, 2.9 MB Desenvolupament rural a l'Alt Pirineu i Aran : emprenedoria i participación de les dones / Tulla i Pujol, Antoni F., 1945- (Antoni Francesc) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pallarès Blanch, Marta (Seu d'Urgell (Catalunya). Ajuntament) ; Vera, Ana 1973- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Als Pirineus catalans es duen a terme activitats innovadores al costat d'activitats tradicionals, que s'han adaptat al marc econòmic i social actual. Les noves activitats generen interaccions entre les àrees rurals dels Pirineus i les àrees urbanes de Catalunya. [...]
En el Pirineo catalán se llevan a cabo actividades innovadoras junto a las tradicionales, cada vez más adaptadas al marco económico y social actual. Estas nuevas actividades ponen en relación las áreas rurales del Pirineo con las áreas urbanas de Cataluña. [...]
Innovative activities are to be found together with traditional activities in the Catalan Pyrenees. These new activities generate interactions between rural areas in the Pyrenees and the urban areas of Catalonia. [...]

2017 - 10.2436/20.1503.01.75
Quaderns agraris, Núm. 42 (2017) , p. 73-101  
7.
28 p, 734.2 KB Noves ruralitats i desenvolupament rural : estat de la qüestió i aplicació d'un nou mètode d'anàlisi a Catalunya: la «rural web» / Guinjoan Cesena, Eloi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Tulla i Pujol, Antoni F., 1945- (Antoni Francesc) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El present article comença amb un estat de la qüestió sobre el nou paradigma de desenvolupament rural, al qual segueix una crítica a la literatura revisada per elaborar-lo. A continuació, presentem el model de la rural web (Ploeg i Marsden, 2008), un marc teòric innovador sobre el desenvolupament rural, i que alhora pot ser utilitzat com a eina d'anàlisi i de diagnosi. [...]
This article starts with the state of the question of the new paradigm of rural development, which is followed by a critical assessment of the literature reviewed for its elaboration. Next, we present the model of the 'rural web' (Ploeg and Marsden, 2008), an innovative theoretical framework about rural development which can also be used as an analytical or diagnostic tool. [...]
El presente artículo empieza con un estado de la cuestión sobre el nuevo paradigma de desarrollo rural, al que sigue una crítica a la literatura revisada para su elaboración. A continuación, presentamos el modelo de la rural web (Ploeg y Marsden, 2008), un marco teórico innovador sobre el desarrollo rural, y que a la vez puede ser utilizado como herramienta de análisis y de diagnosis. [...]
Cet article présente un état de la question du nouveau paradigme du développement rural, suivi d'une évaluation critique de la littérature examinée pour son élaboration. Ensuite, nous présentons le modèle du rural web (Ploeg et Marsden, 2008), un cadre théorique innovant sur le développement rural qui peut également être utilisé comme outil d'analyse ou de diagnostic. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.366
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62 Núm. 3 (setembre-desembre 2016) , p. 503-530 (Articles)  
8.
25 p, 522.2 KB International Migration, Agency and Regional Development in Rural Europe / Woods, Michael (Aberystwyth University. Department of Geography and Earth Sciences)
International migration to rural areas has become an increasingly important process in Europe, with the potential to act as a key driver of change in the localities concerned. Research has started to document patterns of international migration and the experiences of migrants, but this emergent body of literature is partial and fragmented between regionalscale studies focused on specific types of migration. [...]
La migració internacional a les zones rurals s'ha convertit en un procés cada vegada més important a Europa que adquireix el potencial d'actuar com a factor clau del canvi en els espais involucrats. [...]
La migración internacional a las zonas rurales se ha convertido en un proceso cada vez más importante en Europa, y adquiere el potencial de actuar como factor clave del cambio en los espacios involucrados. [...]
La migration internationale vers les zones rurales est devenue un processus de plus en plus important en Europe, et présent un potentiel d'action comme facteur clé du changement dans les espaces concernés. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.372
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62 Núm. 3 (setembre-desembre 2016) , p. 569-593 (Articles)  
9.
16 p, 1.4 MB El turisme gastronòmic : autenticitat i desenvolupament local en zones rurals / Fusté Forné, Francesc (Universitat de Girona)
Un dels turismes especialitzats que està assolint major importància en l'actualitat és el turisme gastronòmic. L'activitat agrícola i ramadera tradicional en l'àmbit del turisme rural està veient com la pràctica turística li guanya terreny, i en aquest sentit la gastronomia representa la integració dels trets característics del paisatge, tant natural com cultural, d'una destinació. [...]
Uno de los turismos especializados con mayor relevancia en la actualidad es el gastronómico. La actividad agrícola y ganadera en el ámbito del turismo rural está viendo cómo la práctica turística le gana terreno. [...]
Aujourd'hui, l'une des niches touristiques spécialisées de plus grande importance est le tourisme gastronomique. Les activités traditionnelles agricoles et d'élevage dans le cadre du tourisme rural voient la pratique du tourisme gagner du terrain sur elles, et en ce sens, la gastronomie d'un lieu représente l'intégration des caractéristiques du paysage, à la fois naturelles et culturelles, d'une destination. [...]
Food tourism has now become one of the most important specialised tourism niches. Tourism is gaining ground on traditional agricultural and livestock activities in the sphere of rural tourism. Local gastronomy reflects the integration of both the natural and cultural features of a destination. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.218
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61 Núm. 2 (maig-agost 2015) , p. 289-304 (Articles)  
10.
23 p, 600.1 KB Indicación geográfica de productos agrícolas : situación y perspectivas para la pequeña explotación familiar en Brasil / Goulart Rocha, Fernando (Instituto Federal de Santa Catarina (Brasil). Departamento de Geografia) ; Tulla i Pujol, Antoni F., 1945- (Antoni Francesc) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La indicación geográfica es un mecanismo de protección para los productos vinculados a zonas geográficas específicas. Se trata de una estrategia de los productores agrarios con el fin de que la producción y comercialización de sus mercancías continúen siendo viables. [...]
La indicació geogràfica és un mecanisme de protecció per als productes vinculats a zones geogràfiques específiques. Es tracta d'una estratègia dels productors agrícoles per tal d'aconseguir que la producció i la comercialització de la seva mercaderia continuï sent viable. [...]
L'indication géographique est un mécanisme de protection des produits liés à des zones géographiques spécifiques. Elle est constituée par une stratégie des produits agraires afin de pérenniser la viabilité de la production et la commercialisation des marchandises. [...]
A geographical indication is a means of protection for products originating from specific geographical areas. It gives a specific form to a strategy enabling agricultural producers to maintain the viability of both the production and commercialization of their goods. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.159
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61 Núm. 1 (gener-abril 2015) , p. 67-89  

Articles : 20 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents de recerca 32 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
173 p, 1.8 MB El Turisme Rural a Catalunya : una aposta mediambiental i de qualitat / Cànoves, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Blanco-Romero, Asunción (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Priestley, Gerda K. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Herrera, Luís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Cuesta, Lucía (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La investigació que aquí es presenta és fruit d'un encàrrec realitzat per la fundació Abertis al grup d'investigació de Turisme en Espai Rural de la UAB al mes d'abril de 2003 i que ha finalitzat al maig de 2004. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005  
2.
24 p, 508.9 KB Transformació rural : alternatives agroecològiques / Yuste Mayer, Anna ; Espluga, Josep, 1964- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia Social i Cultural) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En aquest treball s'exposen les alternatives agroecològiques, existents als micropobles de Catalunya, en contraposició al model agrari industrial i els efectes que comporta al món rural la seva implementació. [...]
En este trabajo se exponen las alternativas agroecológicas, existentes en los micropueblos de Cataluña, en contraposición al modelo agrario industrial y los efectos que comporta en el mundo rural su implementación. [...]
This article presents the agro-ecological alternatives that exist in the micro-villages of Catalonia, in contrast to the industrial agrarian model and the effects that its implementation has on the rural world. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
3.
85 p, 23.2 MB Strategic communication managament in rural development NGOs in Spain and Portugal / Collera Tamargo, Lucía ; Ribeiro Dos Santos Oliveira, Evandro Samuel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu d'aquest estudi és analitzar la gestió estratègica de la comunicació de les ONGs de desenvolupament rural a Espanya i Portugal i comprovar si la Teoria Instigadora de la Comunicació de les ONGs és aplicable a les ONGs d'aquest tipus. [...]
El objetivo de este estudio es analizar la gestión estratégica de la comunicación de las ONGs de desarrollo rural en España y Portugal y comprobar si la Teoría Instigadora de la Comunicación de las ONGs es aplicable a las ONGs de este tipo. [...]
The aim of this study is to analyse the strategic communication management of rural development NGOs in Spain and Portugal and to check whether the Instigatory Theory of NGO Communication is applicable to NGOs of this type. [...]

2022
Grau en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
4.
91 p, 11.1 MB "Del poble en amunt" (Del pueblo para arriba) : revalorización del patrimonio agrícola en la montaña de Figuerola del Camp / Sans Segura, Maria ; Pèlachs Mañosa, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Els canvis socioeconòmics del darrer segle han configurat en bona mesura el paisatge actual de les zones rurals de Catalunya, i un dels impactes principals que se n'han desprès és l'abandonament de les terres de conreu. [...]
Los cambios socioeconómicos del último siglo han configurado en buena medida el paisaje actual de las zonas rurales de Catalunya, y uno de los impactos principales derivados es el abandono de las tierras de cultivo. [...]
Socioeconomical changes that have been through the last century have mostly configured the actual landscape in Catalan rural areas, one of its most significant impacts is the farmland abandonment. Protected natural areas are not exempt of the development of this process: Figuerola del Camp's (Alt Camp) mountain is a clear example of that fact. [...]

2021
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial [1390]  
5.
70 p, 1.7 MB Essays on the influence of schooling on artisanal fishing in Colombia / Guerrero Bedoya, Daniel ; Rosell, Jordi, 1955-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada
En general, la falta de oportunidades de ingresos alternativos es un problema que afecta a la pesca en pequeña escala, tanto marina como continental. Debido a esto, los pescadores intensifican el esfuerzo pesquero. [...]
Generally, the lack of alternative income opportunities is a problem that affects the smallscale fisheries, both marine and inland. Due to this, laborers in the activity intensify the fishing effort. [...]

2019  
6.
333 p, 17.1 MB Modelo de asociatividad para el desarrollo sostenible de territorios indígenas de la Amazonía Ecuatoriana : el caso del Pueblo Kichwa Rukullakta / Veloz Jaramillo, Gloria Elizabeth ; Tulla i Pujol, Antoni F., 1945- , dir. ; Vera, Ana, 1973-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Les activitats productives que sostenen als territoris comunitaris indígenes de la Amazònia equatoriana depenen principalment de la producció agrícola dels seus predis, cosa que resulta insostenible si considerem que compten amb terrenys comunitaris ben delimitats, tenen o limiten amb boscos primaris, alguns inaccessibles per la seva topografia, i compta amb una població dispersa i creixent que redueix cada vegada més l'àrea de cultiu familiar. [...]
Las actividades productivas que sostienen a los territorios comunitarios indígenas de la Amazonía ecuatoriana dependen principalmente de la producción agrícola de sus predios, lo cual resulta insostenible si consideramos que cuentan con terrenos comunitarios bien delimitados, tienen o limitan con bosques primarios algunos inaccesibles por su topografía, y cuenta con una población dispersa y creciente que reduce cada vez más el área de cultivo familiar. [...]
The productive activities of the indigenous communities of the Ecuadorian Amazon depend mainly on the agricultural production of their "predios", which is unsustainable if we consider that they have well-defined community lands, have or limit themselves with primary forests, some inaccessible to their topography, and has a dispersed and growing population that increasingly reduces the area of family farming. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
7.
2 p, 144.2 KB Smart Rural / Salvat Jofresa, Roser (Parc de Recerca UAB) ; El Briyak Ereddam, Hafsa (Parc de Recerca UAB) ; Tort Xirau, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Valorització i Patents) ; Espluga, Josep 1964- col. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Denominem Smart Rural a les iniciatives d'articulació d'economies verdes circulars de caràcter local que pretenen re-impulsar la competitivitat al món rural, aportant múltiples beneficis de tipus econòmic, social, ambiental i d'equilibri territorial.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) : Parc de Recerca UAB, 2020 (Informe de Vigilància Tecnològica)
2 documents
8.
18 p, 239.2 KB The very many faces of Chipko : the role of gender in a grassroots environmental activism movement / Suraj Bhojwani, Amisha ; Lugo-Márquez, Sara, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Chipko is a second wave grassroots environmental activism movement in 1970's Northern India, where the introduction of a western model of development affects the livelihoods of women directly by the mechanisation of agricultural practices and indirectly by the consequences of forest felling. [...]
Chipko és un moviment ecologista que representa les comunitats de base i sorgeix a la dècada dels 70 al Nord de la Índia. Aquí la introducció d'un model de desenvolupament occidental afecta la subsistència de les dones rurals, directament per la mecanització de l'agricultura i indirectament per les conseqüències de la desforestació. [...]

2019
Grau en Biologia Ambiental [813]  
9.
372 p, 1.5 MB Niveles de vida en el medio rural de Andalucía Oriental (1750-1950) / Cámara, Antonio D (Universidad de Granada) ; Martínez Martín, Manuel, dir. ; Gómez Oliver, Miguel Carlos, dir. ; Universidad de Granada. Departamento de Historia Contemporánea  
10.
859 p, 18.6 MB Capital social y desarrollo territorial : redes sociales y liderazgos en las nuevas dinámicas rurales en España / Esparcia, Javier ; Lozares Colina, Carlos, dir. ; Molina, José Luis, (Molina González) dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
La tesis doctoral parte de la necesidad de (re)conceptualizar el marco analítico en el que abordar el estudio de las nuevas dinámicas rurales. Para ello se exploran aportaciones de la Nueva Sociología Económica, útiles para un enfoque complementario al estudio de los procesos territoriales. [...]
The doctoral thesis starts from the need to (re) conceptualize the analytical framework in which to approach the study of new rural dynamics. To this end, the contributions of the New Economic Sociology, useful for a complementary approach to the study of territorial processes, are explored. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  

Documents de recerca : 32 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.