Resultados globales: 42 registros encontrados en 0.03 segundos.
Artículos, Encontrados 18 registros
Documentos de investigación, Encontrados 24 registros
Artículos Encontrados 18 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
11 p, 64.5 KB Política d'estructures agràries versus política de desenvolupament rural / Viladomiu, Lourdes (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada)
L'objectiu d'aquest article és estudiar la modificació que en el temps ha sofert l'anomenada política d'estructures agràries arran de l'experiència de la Comunitat Europea. Això ens conduirà a apreciar com s'han anat desdibuixant les fronteres que tradicionalment separaven els àmbits de la intervenció pública en el món agrari i com l'actuació estructural s'integra dins una visió més àmplia, el desenvolupament rural.
El objetivo de este artículo es estudiar las modificaciones que ha sufrido la política de estructuras agrarias de la Comunidad Europea. Esto nos llevará a apreciar como se han ido difuminando las fronteras que tradicionalmente separaban los ámbitos de la intervención pública en el mundo agrario y como la actuación estructural se integra dentro de una visión más amplia, el desarrollo rural.
The main objective of this article is to analyse the modifications suffered by the agrarian structural policy in the European Union. We could see the progressive difumination limits that tradicionally separated the public intervention in the agrarian world and how the structural actions are integrated into a global vision, the rural development.

1997
Quaderns agraris, Num. 20 (Jun 1997) , p. 5-15  
2.
26 p, 780.4 KB Análisis de las inversiones en turismo rural desde los programas con enfoque territorial en Castilla-La Mancha (1991-2013) / Tirado-Ballesteros, Juan-Gabriel (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía) ; Hernández Hernández, Maria (Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía)
El tejido socioeconómico por el que se caracteriza Castilla-La Mancha implica que sea una región especialmente castigada por los problemas estructurales que se derivan de las crisis en los mercados agrarios. [...]
El teixit socioeconòmic que caracteritza Castella-la Manxa implica que sigui una regió especialment castigada pels problemes estructurals que deriven de les crisis en els mercats agraris. Dins d'aquest context, el turisme s'ha presentat com a pilar estratègic on se sustenten les polítiques orientades a la diversificació econòmica de les zones rurals. [...]
Due to the socio-economic fabric characterizing Castilla-La Mancha, the region is particularly affected by structural problems resulting from crises in agricultural markets. To overcome this problem, tourism has been presented as a strategic pillar for economic diversification in rural areas. [...]
Le tissu socio-économique qui caractérise la Castille-La Manche, implique que celle-ci soit une région qui souffre particulièrement de problèmes structurels dus aux crises sur les marchés agraires. [...]

2018 - 10.5565/rev/dag.387
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 64 Núm. 1 (gener-abril 2018) , p. 149-174 (Articles)  
3.
27 p, 558.2 KB L'agricultura social a Catalunya : una doble alternativa : desenvolupament local i ocupació de col·lectius em risc d'exclusió social / Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Guirado González, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Vera, Ana 1973- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Valldeperas Belmonte, Natàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Evard, Camille (Fundació CEDRICAT)
A Catalunya, com en molts països de la Unió Europea, hi ha una crisi econòmica i social de les activitats agràries. En aquest context, des del territori han sorgit iniciatives alternatives que busquen aconseguir la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de les seves explotacions, com són l'agricultura de proximitat i l'agricultura social (AS). [...]
En Cataluña, como en muchos países de la Unión Europea, hay una crisis económica y social de las actividades agrarias. Desde el territorio han surgido iniciativas diversas que buscan conseguir la sostenibilidad ambiental, social y económica de sus explotaciones, como son la agricultura de proximidad o la agricultura social (AS). [...]
In Catalonia, as in many countries of the European Union, there is an economic and social crisis in the agricultural field. Some initiatives have arisen in the territory, including local agriculture or social farming (SF), which seek to achieve economic, social and environmental sustainability. [...]

2015 - 10.2436/20.1503.01.44
Quaderns agraris, Núm. 38 (2015) , p. 23-49  
4.
29 p, 2.9 MB Desenvolupament rural a l'Alt Pirineu i Aran : emprenedoria i participación de les dones / Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Pallarès Blanch, Marta (Seu d'Urgell (Catalunya). Ajuntament) ; Vera, Ana, 1973- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Als Pirineus catalans es duen a terme activitats innovadores al costat d'activitats tradicionals, que s'han adaptat al marc econòmic i social actual. Les noves activitats generen interaccions entre les àrees rurals dels Pirineus i les àrees urbanes de Catalunya. [...]
En el Pirineo catalán se llevan a cabo actividades innovadoras junto a las tradicionales, cada vez más adaptadas al marco económico y social actual. Estas nuevas actividades ponen en relación las áreas rurales del Pirineo con las áreas urbanas de Cataluña. [...]
Innovative activities are to be found together with traditional activities in the Catalan Pyrenees. These new activities generate interactions between rural areas in the Pyrenees and the urban areas of Catalonia. [...]

2017 - 10.2436/20.1503.01.75
Quaderns agraris, Núm. 42 (2017) , p. 73-101  
5.
28 p, 734.2 KB Noves ruralitats i desenvolupament rural : estat de la qüestió i aplicació d'un nou mètode d'anàlisi a Catalunya: la «rural web» / Guinjoan i Cesena, Eloi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El present article comença amb un estat de la qüestió sobre el nou paradigma de desenvolupament rural, al qual segueix una crítica a la literatura revisada per elaborar-lo. A continuació, presentem el model de la rural web (Ploeg i Marsden, 2008), un marc teòric innovador sobre el desenvolupament rural, i que alhora pot ser utilitzat com a eina d'anàlisi i de diagnosi. [...]
This article starts with the state of the question of the new paradigm of rural development, which is followed by a critical assessment of the literature reviewed for its elaboration. Next, we present the model of the 'rural web' (Ploeg and Marsden, 2008), an innovative theoretical framework about rural development which can also be used as an analytical or diagnostic tool. [...]
El presente artículo empieza con un estado de la cuestión sobre el nuevo paradigma de desarrollo rural, al que sigue una crítica a la literatura revisada para su elaboración. A continuación, presentamos el modelo de la rural web (Ploeg y Marsden, 2008), un marco teórico innovador sobre el desarrollo rural, y que a la vez puede ser utilizado como herramienta de análisis y de diagnosis. [...]
Cet article présente un état de la question du nouveau paradigme du développement rural, suivi d'une évaluation critique de la littérature examinée pour son élaboration. Ensuite, nous présentons le modèle du rural web (Ploeg et Marsden, 2008), un cadre théorique innovant sur le développement rural qui peut également être utilisé comme outil d'analyse ou de diagnostic. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.366
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62 Núm. 3 (setembre-desembre 2016) , p. 503-530 (Articles)  
6.
25 p, 522.2 KB International Migration, Agency and Regional Development in Rural Europe / Woods, Michael (Aberystwyth University. Department of Geography and Earth Sciences)
International migration to rural areas has become an increasingly important process in Europe, with the potential to act as a key driver of change in the localities concerned. Research has started to document patterns of international migration and the experiences of migrants, but this emergent body of literature is partial and fragmented between regionalscale studies focused on specific types of migration. [...]
La migració internacional a les zones rurals s'ha convertit en un procés cada vegada més important a Europa que adquireix el potencial d'actuar com a factor clau del canvi en els espais involucrats. [...]
La migración internacional a las zonas rurales se ha convertido en un proceso cada vez más importante en Europa, y adquiere el potencial de actuar como factor clave del cambio en los espacios involucrados. [...]
La migration internationale vers les zones rurales est devenue un processus de plus en plus important en Europe, et présent un potentiel d'action comme facteur clé du changement dans les espaces concernés. [...]

2016 - 10.5565/rev/dag.372
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 62 Núm. 3 (setembre-desembre 2016) , p. 569-593 (Articles)  
7.
16 p, 1.4 MB El turisme gastronòmic : autenticitat i desenvolupament local en zones rurals / Fusté Forné, Francesc (Universitat de Girona)
Un dels turismes especialitzats que està assolint major importància en l'actualitat és el turisme gastronòmic. L'activitat agrícola i ramadera tradicional en l'àmbit del turisme rural està veient com la pràctica turística li guanya terreny, i en aquest sentit la gastronomia representa la integració dels trets característics del paisatge, tant natural com cultural, d'una destinació. [...]
Uno de los turismos especializados con mayor relevancia en la actualidad es el gastronómico. La actividad agrícola y ganadera en el ámbito del turismo rural está viendo cómo la práctica turística le gana terreno. [...]
Aujourd'hui, l'une des niches touristiques spécialisées de plus grande importance est le tourisme gastronomique. Les activités traditionnelles agricoles et d'élevage dans le cadre du tourisme rural voient la pratique du tourisme gagner du terrain sur elles, et en ce sens, la gastronomie d'un lieu représente l'intégration des caractéristiques du paysage, à la fois naturelles et culturelles, d'une destination. [...]
Food tourism has now become one of the most important specialised tourism niches. Tourism is gaining ground on traditional agricultural and livestock activities in the sphere of rural tourism. Local gastronomy reflects the integration of both the natural and cultural features of a destination. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.218
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61 Núm. 2 (maig-agost 2015) , p. 289-304 (Articles)  
8.
23 p, 600.1 KB Indicación geográfica de productos agrícolas : situación y perspectivas para la pequeña explotación familiar en Brasil / Goulart Rocha, Fernado (Instituto Federal de Santa Catarina (Brasil). Departamento de Geografia) ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La indicación geográfica es un mecanismo de protección para los productos vinculados a zonas geográficas específicas. Se trata de una estrategia de los productores agrarios con el fin de que la producción y comercialización de sus mercancías continúen siendo viables. [...]
La indicació geogràfica és un mecanisme de protecció per als productes vinculats a zones geogràfiques específiques. Es tracta d'una estratègia dels productors agrícoles per tal d'aconseguir que la producció i la comercialització de la seva mercaderia continuï sent viable. [...]
L'indication géographique est un mécanisme de protection des produits liés à des zones géographiques spécifiques. Elle est constituée par une stratégie des produits agraires afin de pérenniser la viabilité de la production et la commercialisation des marchandises. [...]
A geographical indication is a means of protection for products originating from specific geographical areas. It gives a specific form to a strategy enabling agricultural producers to maintain the viability of both the production and commercialization of their goods. [...]

2015 - 10.5565/rev/dag.159
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 61 Núm. 1 (gener-abril 2015) , p. 67-89  
9.
37 p, 1.2 MB Taxonomías de áreas en el Pirineo Catalán : Aproximación metodológica al análisis de variables socioterritoriales / Pallares-Barbera, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Badia i Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Vera, Ana, 1973- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Serra Ruiz, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Este artículo propone una metodología basada en el uso de sistemas de información geográfica y modelos de análisis estadístico multivariante para analizar el desarrollo local en zonas de montaña, a través de la definición de taxonomías de áreas. [...]
This article proposes a methodology based on geographical information systems and factor-analysis to carry out taxonomies for mountain areas in the Catalan Pyrenees. Initially, socio-economic and spatial variables have been used in the classification of the areas. [...]

2004
Geofocus, Núm. 4 (2004) , p. 209-245  
10.
33 p, 1011.4 KB Desarrollo, Territorio y Capital Social. Un análisis a partir de dinámicas relacionales en el desarrollo rural / Buciega, Almudena (Universitat de València. Florida Universitaria) ; Esparcia, Javier (Universitat de València. Instituto de Desarrollo Local)
Si bien parece ampliamente aceptada la idea de que una de las principales fuentes de capital social son las redes sociales, llama mucho la atención la escasez de estudios que utilizan el Análisis de Redes Sociales (ARS) para profundizar en el análisis y medición del capital social. [...]
While it seems widely accepted the idea that social networks are a major source of social capital, it draws the attention the scarcity of studies using Social Network Analysis (ARS) for further analysis and measurement of social capital. [...]

2013
Redes : revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol. 24, Núm. 1 (Junio 2013) , p. 81-113  

Artículos : Encontrados 18 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Documentos de investigación Encontrados 24 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
372 p, 1.5 MB Niveles de vida en el medio rural de Andalucía Oriental (1750-1950) / Cámara Hueso, Antonio David autor (Universidad de Granada) ; Martínez Martín, Manuel, supervisor acadèmic ; Gómez Oliver, Miguel Carlos, supervisor acadèmic ; Universidad de Granada. Departamento de Historia Contemporánea  
2.
859 p, 18.6 MB Capital social y desarrollo territorial : redes sociales y liderazgos en las nuevas dinámicas rurales en España / Esparcia, Javier autor. ; Lozares Colina, Carlos, supervisor acadèmic. ; Molina, José Luis (Molina González) supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia.
La tesis doctoral parte de la necesidad de (re)conceptualizar el marco analítico en el que abordar el estudio de las nuevas dinámicas rurales. Para ello se exploran aportaciones de la Nueva Sociología Económica, útiles para un enfoque complementario al estudio de los procesos territoriales. [...]
The doctoral thesis starts from the need to (re) conceptualize the analytical framework in which to approach the study of new rural dynamics. To this end, the contributions of the New Economic Sociology, useful for a complementary approach to the study of territorial processes, are explored. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
3.
40 p, 1.4 MB Población y poblamiento en la montaña catalana / Pujadas, Isabel, 1949- ; Mendizàbal, Enric ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
La grave situación de las áreas de montaña, su despoblación, aislamiento, déficits de infraestructuras y de equipamientos, han provocado, en la mayoría de países europeos, la intervención del Estado, que ha elaborado políticas específicas tendentes tanto a mantener la población de estas zonas, como a eliminar sus déficits. [...]
In most European countries, the critical situation in mountain areas, their depopulation, isolation and lack of infrastructure and facilities amongst other things, has led the State to intervene with policies specifically aimed at maintaining the population level and improving the lot of these zones in general. [...]
La grave situation des zones de haute montagne -leur dépeuplement, leur isolement, leur déficit d'infrastructure et d'équipement entre autres- a conduit dans la plupart des pays européens à l'intervention publique tendant au maintien sur place de leurs population et à la réduction de ces déficits. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1985 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 8)  
4.
81 p, 12.3 MB Reinventat la Tinença de Benifassà : creació i comunicació d'una idea de negoci per la zona / Jiménez Bel, Sara ; Júdez Fuentes, Samanta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La Tinença de Benifassà, subcomarca de Castelló situada al Baix Maestrat, està composta per un total de set pobles immersos en un paratge natural singular. Actualment aquestes set localitats es troben en una situació complexa, a causa de varis factors, que impliquen pels seus habitants diferents dificultats per seguir mantenint una vida confortable a la zona. [...]
La Tinença de Benifassà, subcomarca de Castellón situada al Bajo Maestrazgo, está constituida por un total de siete pueblos sumergidos en un paraje natural singular. Actualmente estas siete localidades se encuentran en una situación compleja, a causa de diferentes factores, que implican para sus habitantes diferentes dificultades para poder continuar manteniendo una vida confortable en la zona. [...]
Tinença de Benifassà, subregion of Castelló located at Baix Maestrat, consists on a total of seven towns which are immersed in a singular natural setting. Currently these seven towns find themselves in a complex situation, due to various factors, which are leading the inhabitants to difficulties to maintain a comfortable lifestyle in the region. [...]

2017
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
5.
387 p, 21.8 MB Trabajo industrial a domicilio, género y contexto regional en la España rural / Baylina Ferré, Mireia. ; Garcia Ramon, Maria Dolors, 1943-, dir.
1996.
2 documentos
6.
399 p, 4.1 MB Perseguint les claus de l'èxit : una anàlisi comparativa de tres experiències de desenvolupament rural: el Priorat, el Lluçanès i la Conca de Tremp / Guinjoan Cesena, Eloi, autor ; Badia i Perpinyà, Anna, supervisor acadèmic (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945- (Antoni Francesc), supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Des del final de la Segona Guerra Mundial fins a la dècada de 1980, les àrees rurals dels països industrialitzats van evolucionar a remolc de l'ideari modernitzador, que a partir d'unes polítiques sectorials i centralistes, van propiciar la consolidació d'una agricultura productivista. [...]
Since the end of World War II until the 1980s, rural areas of industrialized countries evolved in accordance with the idea of modernization, which on the basis of centralized and sectoral policies led to the consolidation of productivist agriculture. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
7.
31 p, 340.9 KB Principales patrones de uso del suelo como generadores de ingresos económicos de los pequeños productores de café y cacao en la Amazonía norte del Ecuador / Ramos Martín, Jesús ; Viteri, Oswaldo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Història Econòmica
El sector agrícola de la Amazonía norte de Ecuador, está conformada por miles de pequeños agricultores que fundamentan principalmente sus ingresos en los cultivos de café, cacao. La necesidad de contar con mayores ingresos económicos provoca que los agricultores incursionen en cultivos. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Història Econòmica 2014 (Documents de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Història Econòmica) ; 2014_02)  
8.
260 p, 1.6 MB El Desarrollo rural y el capital social en el Cantón de La Cruz, Guanacaste, Costa Rica / Blanco Obando, Edgar Eduardo ; Espluga, Josep, 1964-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Rosell, Jordi, 1955-, dir (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
La present investigació mostra els resultats dels anàlisis de la promoció del capital social realitzat pels actors impulsors del projecte de desenvolupament rural territorial executat entre el 2009 i el 2012 a la població costa-riqueya de La Cruz, amb la influència que el capital social va exercir sobre l'execució y resultat final del mencionat projecte de desenvolupament. [...]
La presente investigación muestra los resultados del análisis de la promoción del capital social realizada por los actores impulsores del proyecto de desarrollo rural territorial, ejecutado entre 2009 y 2012 en la población costarricense de La Cruz, junto a la influencia que el capital social ejerció sobre la ejecución y resultado final de dicho proyecto de desarrollo. [...]
This investigation presents the results of an analysis done on the promotion of social capital as it was performed by the promoters of rural territorial development that took place between 2009 and 2012 in the Costa Rican town of La Cruz, along with the influence that social capital had over the execution and final results of said development project. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
9.
9 p, 104.8 KB Recursos naturales y género : el caso de la comunidad Once de Mayo (Campeche, México) / Flecha Legaz, Carla ; Ruiz Mallén, Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Este estudio pretende realizar una aproximación al papel de la cooperación en el empoderamiento femenino sobre los recursos naturales en la comunidad rural mexicana Once de Mayo. Para ello se analizan las experiencias de doce participantes en proyectos destinados a mujeres utilizando como medios la historia de vida, la observación participativa y los talleres. [...]
Aquest estudi pretén realitzar una aproximació al paper de la cooperació en l'apoderament femení sobre els recursos naturals a la comunitat rural mexicana Once de Mayo. Per això s'analitzen les experiències de dotze participants en projectes destinats a dones utilitzant com a mitjans la història de vida, l'observació participativa i els tallers. [...]
This study seeks to make an approach to the role of cooperation in female empowerment on the natural resources in the Mexican rural community Once de Mayo. This discusses the experiences of twelve participants in projects targeting women using media life history, participatory observation and workshops. [...]

2013
2 documentos
10.
238 p, 4.4 MB New challenges in rural development : a multi-scale inquiry into emerging issues, posed by the global land rush / Scheidel, Arnim ; Giampietro, Mario, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Farrell, Katharine, 1969- , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Ramos Martín, Jesús, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
En los últimos años están surgiendo nuevos retos asociados al desarrollo rural, catalizados por una fiebre mundial por la adquisición de tierras a gran escala. Este fenómeno, conocido como 'acaparamiento de tierras', está generando controversia en cuanto a si el interés creciente en estas adquisiciones podría beneficiar a las comunidades rurales empobrecidas del campesinado mundial, o al contrario, incidirá en su marginalización. [...]
Within the recent years, new challenges in rural development have appeared, triggered by the emergence of a global rush for land resources. This phenomenon, well-known under the term 'land grabbing', has produced controversial debates surrounding the question whether rising global interest in farmland and related large-scale land deals may benefit poor rural communities across countries of the global South, or whether it may drive the marginalization of the global peasantry. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  

Documentos de investigación : Encontrados 24 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.