Resultats globals: 752 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 270 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 6 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 9 registres trobats
Documents de recerca, 454 registres trobats
Materials didàctics, 7 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 4 registres trobats
Fons personals i institucionals, 1 registres trobats
Articles 270 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
30 p, 199.0 KB El codesarrollo y las migraciones en la política española de cooperación internacional para el desarrollo / Vallés Marugán, Alba (Universidad de Granada)
En el presente trabajo se abordan como objeto teórico de estudio los vínculos entre codesarrollo y migraciones en el contexto español. Para ello, se analiza la forma en que ambos fenómenos son plasmados en los principales documentos institucionales de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. [...]
En el present treball s'aborden com a objecte teòric d'estudi els vincles entre codesenvolupament i migracions en el context espanyol. Per a això, s'analitza la forma en què tots dos fenòmens són plasmats en els principals documents institucionals de la política espanyola de cooperació internacional per al desenvolupament. [...]
In this paper, we address the connections between co-development and migration in the Spanish context as a theoretical object of study. On this basis, we analyze the way in which both phenomena are reflected in the main institutional documents of the Spanish policy of International Development Cooperation. [...]

2021 - 10.5565/rev/papers.2880
Papers : revista de sociologia, Vol. 106 Núm. 4 (2021) , p. 525-553 (Artículos)  
2.
20 p, 713.5 KB Uneven spatial development as a logic to understand the deindustrialization and urban regeneration of European post-industrial cities / Lekue López, Iago (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea)
A finales de la década de 1960, y durante los siguientes veinte años, se produjo en muchas grandes ciudades europeas un proceso de desindustrialización que cambió el rumbo de dichas ciudades por completo. [...]
A finals de la dècada de 1960, i durant els següents vint anys, es va produir en moltes grans ciutats europees un procés de desindustrialització que va canviar el rumb d'aquestes ciutats per complet. [...]
In the late 1960s and for the next twenty years, a process of deindustrialization took place in many large European cities that would completely change their future direction. After this period of economic decline, some of these cities were again able to attract capital and return to cycles of accumulation. [...]

2022 - 10.5565/rev/dag.688
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 68 Núm. 2 (2022) , p. 235-254 (Articles)  
3.
26 p, 454.2 KB La lucha de las mujeres indígenas de la Amazonía ecuatoriana por la defensa de sus cuerpos-territorios / Marotta, Ramona (Universitat Autònoma de Barcelona)
Hoy en día, las mujeres indígenas de la Amazonía ecuatoriana se perfilan como "nuevas actoras sociales", y sus luchas adquieren cada vez más visibilidad a nivel nacional e internacional. Partiendo de una etnografía digital realizada durante la pandemia, en este artículo me propongo analizar el papel que ocupan hoy estas subjetividades en la defensa de sus territorios, amenazados por las políticas neoextractivistas, y de sus derechos. [...]
Avui dia, les dones indígenes de l'Amazònia equatoriana es perfilen com a "noves actores socials", i les seves lluites adquireixen cada cop més visibilitat a nivell nacional i internacional. Partint d'una etnografia digital realitzada durant la pandèmia, en aquest article em proposo analitzar el paper que ocupen avui aquestes subjectivitats a la defensa dels seus territoris, amenaçats per les polítiques neoextractivistes, i dels seus drets. [...]
Today, indigenous women of the Ecuadorian Amazon are emerging as "new social actors", and their struggles are gaining increasing visibility at national and international levels. Based on a digital ethnography carried out during the pandemic, in this article I analyze the role that women defenders of the rainforest play today in the protection of their territories, threatened by neo-extractivist policies, and of their rights. [...]
Hoje, as mulheres indígenas da Amazônia equatoriana emergem como "novos atores sociais", e suas lutas ganham cada vez mais visibilidade em nível nacional e internacional. A partir de uma etnografia digital realizada durante a pandemia, neste artigo pretendo analisar o papel que essas subjetividades ocupam hoje na defesa de seus territórios, ameaçados pelas políticas neoextrativistas, e de seus direitos. [...]

2021 - 10.5565/rev/periferia.852
Perifèria : revista de recerca i formació en antropologia, Vol. 26 Núm. 2 (2021) , p. 70-95 (Artículos)  
4.
14 p, 317.6 KB Objetivo de Desarrollo Sustentable 4, educación y el Sars-Cov-2 en México / Bravo Mercado, Maria Teresa (Universidad Nacional de México)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 son iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas que pretenden atender la agudización de la crisis ambiental que, a nivel mundial, enfrentan los diferentes países. [...]
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030 són iniciatives de l'Organització de les Nacions Unides que pretenen atendre l'agudització de la crisi ambiental que, a nivell mundial, enfronten els diferents països. [...]
The Sustainable Development Goals (SDGs) and the 2030 Agenda are initiatives of the United Nations, which aim to deal with the worsening of the environmental crisis that different countries face worldwide. [...]

2022 - 10.5565/rev/mitologias.849
Mitologías hoy, Vol. 25 (2022) , p. 122-135 (Dossier)  
5.
16 p, 472.5 KB Secondary school teachers' learning : environments, specificities and considerations for educational practice / Domingo-Coscollola, Maria (Universitat Internacional de Catalunya) ; Onsès-Segarra, Judit (Universitat de Girona) ; Sancho-Gil, Juana M. (Universitat de Barcelona)
This article is based on the research project APREN-DO aimed at exploring how secondary school teachers learn. Using an inclusive research approach and visual and narrative methods, we conducted the study with teachers rather than focusing on teachers. [...]
Aquest article es basa en el projecte de recerca APREN-DO, dirigit a explorar com aprenen els professors de secundària. Utilitzant un enfocament de recerca inclusiu i mètodes visuals i narratius, hem dut a terme l'estudi amb professors en lloc de centrar-nos en els professors. [...]
Este artículo se basa en el proyecto de investigación APREN-DO, cuyo objetivo es explorar cómo aprenden los profesores de secundaria. Utilizando un enfoque de investigación inclusivo y métodos visuales y narrativos, realizamos el estudio con los profesores en lugar de centrarnos en ellos. [...]

2022 - 10.5565/rev/educar.1338
Educar, Vol. 58 Núm. 1 (2022) , p. 53-68  
6.
17 p, 163.2 KB Development of Emotional Competences in Higher Education : The Effects of a Self-Leadership Program from a Dexplis Design / Montalvo-García, Adolfo (Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna) ; Martí-Ripoll, Margarita (Universitat Ramon Llull. ESADE) ; Gallifa, Josep (Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna)
Research on emotional competence development (ECD) in university students is scarce and shows mixed results. This research establishes what is possible to expect from an optional self-leadership program (SLP) consisting of eight workshops of three hours each, and with a student-centered and experiential approach. [...]
La recerca sobre el desenvolupament de competències emocionals (DCE) en estudiants universitaris és escassa i mostra resultats dispars. Aquesta investigació estableix què és possible esperar d'un programa d'autolideratge opcional de vuit tallers de tres hores, amb un enfocament experiencial i centrat en l'estudiant. [...]
La investigación sobre el desarrollo de competencias emocionales (DCE) en estudiantes universitarios es escasa y muestra resultados dispares. Esta investigación establece qué es posible esperar de un programa de autoliderazgo opcional de ocho talleres de tres horas, con un enfoque experiencial y centrado en el estudiante. [...]

2022 - 10.5565/rev/educar.1344
Educar, Vol. 58 Núm. 1 (2022) , p. 35-51  
7.
16 p, 186.0 KB Pre-service language teachers' perceptions of professional learning and development resulting from Greek as a Foreign Language teaching placements / Andria, Maria (National and Kapodistrian University of Athens)
Language teacher education research has convincingly shown that teaching placements can function as an opportunity for pre-service teachers to connect the theoretical knowledge acquired at university with actual classroom practices. [...]
La recerca sobre la formació de professorat d'idiomes ha demostrat que les pràctiques docents poden funcionar com una oportunitat perquè els professors en formació connectin els coneixements teòrics adquirits a la universitat amb les pràctiques reals a l'aula. [...]
La investigación sobre la formación de profesorado de idiomas ha demostrado que las prácticas docentes pueden funcionar como una oportunidad para que los profesores en formación conecten los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad con las prácticas reales en el aula. [...]

2022 - 10.5565/rev/educar.1396
Educar, Vol. 58 Núm. 1 (2022) , p. 19-34  
8.
17 p, 175.8 KB General vs. Specific-referent Instruments to Measure Training Transfer in a Transportation Organization in Canada / González Ortiz de Zárate, Aitana (Universidad a Distancia de Madrid) ; McLean, Gary N. (Assumption University of Thailand)
In this study, we analyzed transfer, as measured by different instruments, and its relation to some of the factors that have been related to transfer in a Canadian transportation organization. Transfer was measured cross-sectionally through the application of three scales to short-distance truck drivers. [...]
En aquest estudi hem analitzat la transferència de formació, mesurada per diferents instruments, i la seva relació amb alguns dels factors de transferència en una organització de transport canadenca. [...]
Se analiza la transferencia de formación y su relación con algunos de los factores de transferencia a través de diferentes instrumentos en una organización de transporte canadiense. A través de un diseño transversal se aplicaron tres escalas a conductores de camión tras una formación en cabina. [...]

2022 - 10.5565/rev/educar.1419
Educar, Vol. 58 Núm. 1 (2022) , p. 85-101  
9.
14 p, 161.0 KB La Formación Profesional Básica y su contribución al desarollo de competencias para el reenganche educativo y la inserción laboral : percepción del alumnado / Sarceda-Gorgoso, M. Carmen (Universidad de Santiago de Compostela) ; Barreira, Eva M.. (Universidad de Santiago de Compostela)
La Ley para la mejora de la calidad educativa da luz a las enseñanzas de FP Básica como medida dirigida al alumnado en riesgo de fracaso escolar o que haya fracasado de facto, con una doble finalidad: facilitar su permanencia en el sistema educativo y ofrecer mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional acreditando una cualificación de nivel 1. [...]
La Llei per a la millora de la qualitat educativa dona llum als ensenyaments d'FP bàsica com a mesura dirigida a l'alumnat que pateix risc de fracàs escolar o que hagi fracassat de facto, amb una doble finalitat: facilitar-ne la permanència en el sistema educatiu i oferir més possibilitats per al seu desenvolupament personal i professional acreditant una qualificació de nivell 1. [...]
Basic vocational education and training (VET) was established under the Spanish Law for the Improvement of Educational Quality as a measure aimed at students at risk of school failure or who have failed, with a dual purpose: to facilitate their permanence in the educational system and offer more opportunities for personal and professional development by accrediting a level 1 qualification. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1239
Educar, Vol. 57 Núm. 2 (2021) , p. 319-332 (Monográfico)  
10.
10 p, 817.3 KB Oral Meloxicam Administration in Sows at Farrowing and Its Effects on Piglet Immunity Transfer and Growth / Navarro Vives, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Mainau, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; de Miguel, Ricardo (Universidad de Zaragoza. Departmento de Patologia Animal) ; Temple, Déborah (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Salas, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Manteca Vilanova, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments)
Many factors can lead to an inadequate development of piglets during their first days of life, including poor maternal behavior, which can be due to pain caused by farrowing, and reduced colostrum ingestion. [...]
2021 - 10.3389/fvets.2021.574250
Frontiers in Veterinary Science, Vol. 8 (february 2021)  

Articles : 270 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 6 registres trobats  
1.
1 p, 393.7 KB Cicle de tallers Comunicació i desenvolupament / Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació ; Observatori Mediterrani de la Comunicació
Cicle de sessions formatives sobre Comunicació i Desenvolupament compost per tres tallers al voltant de la comunicació per a la salut, en clau cultural, mediàtica i comunitària, la comunicació participativa, com a model per al canvi social, i finalment, el fundraising o com captar recursos per a finalitats no lucratives. [...]
2015
Cicle de Tallers sobre Comunicació i Desenvolupament. Bellaterra, 2n : 2015  
2.
1 p, 430.2 KB V Seminario Internacional Comunicación, desarrollo y derechos humanos: la agenda 2030 / Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Observatori Mediterrani de la Comunicació
Investigadors, professors i professionals de la comunicació van participar el 15 de novembre de 2016 en un Seminari Internacional sobre el paper de la comunicació i dels comunicadors per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible inclosos en l'Agenda 2030 de Nacions Unides. [...]
2016
Seminario Internacional Comunicación, Desarrollo y Derechos Humanos: la Agenda 2030. Bellaterra, : 2016  
3.
1 p, 1.1 MB Policy addressing climate change & learning about consumer behaviour and everyday life : PACHELBEL / Prades, Ana (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Espanya)) ; Espluga, Josep, 1964- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Horlick-Jones, Tom (Cardiff University) ; Rosenhead, Jonathan (London School of Economics) ; Poumadère, Marc (Institut Symlog (França)) ; Konrad, Wilfried (Dialogik (Alemanya)) ; Enander, Ann (Swedish National Defence College) ; Constantin, Marian (Meda research) ; Medina, Beatriz (Amphos 21 (Espanya)) ; Barnett, Julie (Brunel University)
The main objective of PACHELBEL is the development, trialling and operationalisation of a tool called STAVE, which will be designed to support the work of policy-making for sustainability in real-world settings. [...]
L'objectiu principal del projecte PACHELBEL és desenvolupar, provar i operacionalitzar un instrument anomenat STAVE (Systematic Tool for Behavioural Assumption Validation and Exploration), que haurà de servir per a donar suport als dissenyadors de polítiques públiques ambientals i per la sostenibilitat. [...]

2010
2 documents
4.
8 p, 102.9 KB Estudi de casos en desenvolupament organitzacional / Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Muñoz Moreno, José Luis 1980- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
L'aportació tracta de la incorporació de la metodologia de l'estudi de casos per a l'anàlisi institucional, en el marc de l'assignatura de Desenvolupament Organitzacional de la llicenciatura en Pedagogia. [...]
This communication presents the incorporation of the methodology of the study of cases for institutional analysis, in the subject organizational development master's degree in Pedagogy. The methodology let the student study individuals situations, in specifics institutions contexts, thus promoting the competence for the direct intervention in educations process. [...]

2008
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 2008  
5.
70 p, 411.2 KB Aula d'Ecologia : cicle de conferències 2001 / Àvila i Castells, Anna (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Terradas, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Aula d'Ecologia
Bellaterra : Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2002 (Ecologia 20) (Ciència i tècnica ; 20) (Ciència i tècnica. Ecologia)

Ecologia de l'artificialitat / Oriol Bohigas. - L'inici del fenomen urbà / Isabel Rodà. - Democràcia, globalització i medi ambient / Fèlix Ovejero. - Estratègies territorials de conservació davant l'acceleració de processos destructors / Josep M. Mallarach. - L'observació de canvis ambientals per mitjà dels estanys d'alta muntanya / Jordi Catalán. - Residus i territori / Ferran Relea. - Diversitat i estratègia evolutiva humana / Jaume Bertranpetit. - La protecció d'espais en la nova economia rural / Joan Cals. - El canvi global i els usos del sòl / David Saurí. - L'espai metropolità barceloní: reptes i limitacions ambientals / Pilar Andrés. - Administració pública i agents privats en la gestió del territori / Josep Maria Vila d'Abadal. - La teledetecció i els sistemes d'informació geogràfica / Xavier Pons.  

6.
131 p, 6.3 MB Aula d'Ecologia : cicles de conferències 1999 i 2000 / Castells, Eva (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Terradas, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Argullol, Rafael ; Lloret, Antoni ; Wagensberg, Jorge, 1948- ; Ludevid, Manuel ; Grasa, Rafael, 1953- ; Fernández Hermana, Luis Ángel 1946- ; Ximeno, Frederic ; Porcuna, José Luis ; Josep Germain ; Gracia, Carles ; Herce, Manuel ; Llebot, Josep Enric, 1953- ; Aguilar, Àlex ; Olives, Josep ; Cabré, Anna, 1943- ; Kogevinas, M ; Arandes, Ramon ; Simó Canonge, Rafael ; Caylà, Joan A. ; Serra Raventós, Jordi ; Vilaplana, Joan Manuel ; Vila Brugalla, Montserrat ; Egozcue, Josep, 1940-2006 ; Millán, Millán M. ; Terradas, Jaume ; Burriel, José Ángel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Aula d'Ecologia
Bellaterra : Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2001 (Ecologia 19) (Ciència i tècnica ; 19) (Ciència i tècnica. Ecologia)  

Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
61 p, 654.8 KB Publicacions online sobre la Unió Europea / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Recopilació de publicaciones de i sobre la Unió Europea (articles de revistes científiques, working papers de centre de recerca i estudis i informes generats per les institucions i agències de la Unió Europea).
Centre de Documentació Europea 2020-
21 documents

Llibres i col·leccions 9 registres trobats  
1.
85 p, 14.6 MB La comunicació com a eina per a la cohesió social contra el racisme i la intolerància / Carniel Bugs, Ricardo, coord. ; Velázquez, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Tejedor, Santiago (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Riba, Laura (Fundació Autònoma Solidària) ; Del Río Sánchez, Olga (Universitat de Girona) ; Martín Villodres, Francisco (Centro Social Darna) ; Messias, Adriano (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) ; García Juanatey, Ana (Observatorio Proxi) ; Tarragona Fenosa, Laia (Observatorio Proxi) ; Román-Velázquez, Patria (Loughborough University) ; Jara, Yuli (Maldita Migración) ; Bonilla, Thais (NOVACT) ; Gallego Ayala, Joana (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Prieto, Rodrigo (Institut Diversitas) ; Borges-Rey, Eddy Residence Northwestern University of Qatar ; Fernández-Rovira, Cristina (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) ; Observatori Mediterrani de la Comunicació
Aquesta publicació és resultat del projecte "La comunicació com a eina per a la cohesió social contra el racisme i la intolerància", finançat pel XXXV Fons de Solidaritat de la Universitat Autònoma de Barcelona (FSXXXV-03). [...]
Bellaterra: Observatori Mediterrani de la Comunicació, 2020  
2.
42 p, 750.5 KB Doctora Honoris Causa Marie-Paule Kieny : discurs llegit a la cerimònia d'investidura celebrada a la sala d'actes de l'edifici Rectorat el dia 16 de gener de l'any 2019 / Kieny, Marie-Paule ; Pumarola Suñé, Tomàs ; Universitat Autònoma de Barcelona, entitat editora
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019. (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))  
3.
35 p, 316.0 KB As políticas de sustentabilidade ambiental : informação social e participação no campus de duas universidades / Ruscheinsky, Aloisio ; Paulo Gomes, Luciana ; Espluga, Josep, 1964-
Caxias do Sul : EDUCS. Editora da Universidade de Caxias do Sul, 2017
Cidadania, meio ambiente e sustentabilidade, 2017, p. 44-78  
4.
48 p, 10.2 MB Frederic Mayor Zaragoza : Discurs llegit a la cerimònia d'investidura celebrada a la sala d'actes d'aquest rectorat el dia 25 de maig de l'any 1989 / Mayor Zaragoza, Federico ; Cuchillo, Claudi
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 1989 (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))

Conté: Presentació de Frederic Mayor Zaragoza /per Claudi M. Cuchillo; Una nova visió del desenvolupament / per Frederic Mayor Zaragoza ; curriculum vitae de Frederic Mayor Zaragoza  

5.
336 p, 17.2 MB Memòria : desplegament de l'agenda 21 escolar. 2011-2012 / Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat ; Sant Cugat del Vallès (Catalunya). Ajuntament ; Servei Educatiu de Zona Vallès Occidental IV ; Grup de Treball Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida
El present volum recull les activitats realitzades en el marc del Programa Agenda 21 Escolar de Sant Cugat del Vallès durant el curs 2011-2012. Aquest programa es duu a terme amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona a través d'un conveni subscrit per ambdues institucions: la UAB i l'Ajuntament de Sant Cugat.
2012 (Monografies d'Educació per a la sostenibilitat a Sant Cugat del Vallès ; 13)  
6.
13 p, 254.0 KB Las trayectorias y los motores del desarrollo humano: un debate científico y un dilema pragmático / Rambla, Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Desde que en 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo lo adoptase como objeto de sus informes y objetivo de sus programas sobre el terreno, el desarrollo humano ha avanzado en muchos países del mundo. [...]
Fundación Intervida 2010
Cambio social y cooperación en el siglo XXI, 2010, p. 55-66  
7.
109 p, 4.0 MB Desigualdad y diversidad en América Latina : hacia un análisis tipológico comparado / Fachelli, Sandra ; López, Néstor ; López-Roldán, Pedro ; Sourrouille, Florencia
Este libro tiene su origen en una pregunta metodológica y conceptual: ¿cómo abordar "lo social" cuando se intenta analizar la relación entre los procesos sociales y educativos en América Latina? Enmarcado en esa búsqueda, se utiliza la construcción de tipologías como una posible estrategia de aproximación a la realidad social. [...]
Buenos Aires : SITEAL, Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (UNESCO-OEI), 2012 (Libros digitales / SITEAL)  
8.
20 p, 2.2 MB Sexo á voluntad : opúsculo ilustrado con grabados / Darder y Llimona, Francisco de A. 1851-1918
Barcelona Imp. de Henrich y Cª 1893  
9.
27 p, 6.2 MB Los Padres ante la educación del niño / Isern Galceran, Carme.
Madrid : Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Sanidad, Servicios de Protección Maternal e Infantil, 1959 (Al Servicio de España y del Niño español ; 261)  

Documents de recerca 454 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
78 p, 741.7 KB Análisis de las economías populares como dinamizadoras del desarrollo económico local : un estudio de caso para Ibagué, Colombia / Chamat Núñez, David Ricardo ; Canoves, Gemma, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Este trabajo de investigación es un estudio de caso aplicado a la ciudad de Ibagué, Colombia, que tiene como propósito analizar los alcances de la economía popular como dinamizador del desarrollo económico local. [...]
Aquest treball de recerca és un estudi de cas aplicat a la ciutat d'Ibagué, Colòmbia, que té com a propòsit analitzar l'abast de l'economia popular com a dinamitzador de el desenvolupament econòmic local. [...]
This research paper is a case study applied to the city of Ibagué, Colombia, which aims to analyze the scope of the popular economy as a driver of local economic development. For this study, quantitative methods are applied, based on official statistics, and qualitative methods, based on semi-structured interviews with relevant actors in the territory. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament [1475]  
2.
14 p, 1.5 MB Aplicación web para el seguimiento y tutorizacón de las prácticas externas SPE 3.0 / Aranda Fernández, Luis ; Pons, Jordi, (Pons Aróztegui) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las prácticas externas son una asignatura presente en la mayoría de estudios de grado. En el grado en Ingeniería Informática el profesorado realiza el seguimiento de las prácticas a través de una aplicación web desarrollada en cursos anteriores llamada Seguimiento de Prácticas Externas (SPE). [...]
External Internships are a subject present in most undergraduate programs. In the Computer Engineering undergraduate program, teachers monitor this intership through a web application developed in previous courses called "Seguimiento de Prácticas Externas (SPE)". [...]
Les pràctiques externes són una assignatura present en la majoria d'estudis de grau. En el grau d'Enginyeria Informàtica el professorat realitza el seguiment de les pràctiques a través d'una aplicació web, desenvolupada en cursos anteriors, anomenada Seguiment de Pràctiques Externes (SPE). [...]

2021
Grau en Enginyeria Informàtica [958]  
3.
171 p, 9.9 MB Essays on Economic Geography, Development, and Climate Change / Conte Leite, Bruno ; Mueller, Hannes Felix, dir. ; Nagy, David Krisztián, dir.
Aquesta tesi doctoral esta composta per tres capítols independents. Contribueix a una literatura sobre desenvolupament econòmic, la geografia econòmica, el comerç internacional i el canvi climàtic. [...]
En el capítulo 1, "El poder de los mercados: impacto de las invasiones de langostas del desierto sobre la salud infantil", proporciono pruebas reducidas de la importancia (acceso a) mercados en la transmisión de choques agrícolas impulsados por el cambio climático a la acumulación de capital humano a economías agrícolas de bajos ingresos. [...]
This doctoral thesis answer questions related to the spatial impacts of climate change on economic outcomes. Composed by three independent chapters, it contributes to a literature at the intersection of economic development, economic geography, international trade, and climate change. [...]

2021  
4.
299 p, 3.6 MB Aprendo a hablar jugando contigo. Programa de entrenamiento para familias en riesgo de exclusión social / Palazón Carrión, Esperanza ; Sala Roca, Josefina, dir.
Les interaccions entre cuidador principal i bebè sovint es veuen afectades en les famílies en risc d'exclusió social. Hi ha nens que no reben la mateixa estimulació per a desenvolupar les habilitats comunicatives-lingüístiques fonamentals per al seu desenvolupament cognitiu i soci-emocional, i la seva futura inserció soci-laboral. [...]
Las interacciones entre cuidador principal y bebé a menudo se ven afectadas en las familias en riesgo de exclusión social. Hay niños que no reciben la misma estimulación para desarrollar las habilidades comunicativas-lingüísticas fundamentales para su desarrollo cognitivo y socioemocional, y su futura inserción socio-laboral. [...]
Primary caregiver-infant interactions are often impaired in families at risk of social exclusion. There are children who do not receive the same stimulation to develop the communication-linguistic skills fundamental for their cognitive and socio-emotional development, and their future socio-labor insertion. [...]

2021  
5.
328 p, 2.1 MB Global governance as promise-making. Negotiating and monitoring learning goals in the time of SDGs / Fontdevila Puig, Clara ; Verger, Antoni, dir.
Aquesta tesi té com a objectiu examinar els processos d'establiment d'objectius globals en educació mitjançant un estudi de cas de la negociació l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 (ODS4). [...]
Esta tesis tiene como objetivo examinar los procesos de establecimiento de objetivos globales en educación mediante un estudio de caso de la negociación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4). [...]
This dissertation aims to examine processes of global goal-setting in education through a case study of the negotiation of Sustainable Development Goal 4 (SDG4). Goal- and target-setting have a long history in the field of education - while the Millennium Development Goals (MDGs) and the six Education For All (EFA) goals feature among the most well-known episodes, the practice of goal-setting in education dates back at least as far as the 1960s. [...]

2021  
6.
31 p, 1.5 MB Estudi de viabilitat de comunitats energètiques en entorns urbans / Benedí López, Alexandra ; Vázquez Castro, María Ángeles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consisteix en la realització d'un anàlisi de les Comunitats Energètiques en entorns urbans, agafant com referència tres exemples d'edificis a Sant Cugat del Vallès, una escola al centre de la ciutat, un pavelló municipal i una comunitat de veïns, situats a l'extraradi. [...]
The project consists of an analysis of Energy Communities in urban environments, taking as a reference three examples of buildings in Sant Cugat del Vallès, a school in the city center, a municipal pavilion and a community of residents, located on the outskirts. [...]

2021
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles [1395]  
7.
551 p, 20.3 MB Alfabetización transmedia en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible / Muñoz González, Jordi ; Pallé Roigé, Albert ; Soriano Martín, Ayla ; Sánchez Casals, Laia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Alfabetització ODS és un projecte empresarial que busca conscienciar sobre l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU. S'ha dut a terme un Pla Econòmic per comprovar la sostenibilitat, un Pla de Comunicació i una planificació transmetia com a preparació de continguts i aspectes formals relacionats amb la comunicació de l'empresa, a més de la posada en marxa de dues pàgines web, les xarxes socials i contingut audiovisual per aquestes.
Alfabetización ODS es un proyecto empresarial que busca concienciar sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para ello se ha elaborado un Plan Económico para comprobar la sostenibilidad, un Plan de Comunicación y una planificación transmedia como preparación de contenidos y aspectos formales relacionados con la comunicación de la empresa, así como la puesta en marcha de dos páginas web, redes sociales y contenido audiovisual para estas.
ODS Literacy is a business project that seeks to raise awareness about the 2030 Agenda and the UN Sustainable Development Goals. For this, an Economic Plan has been drawn up to verify sustainability, and a Communication Plan and transmedia planning, such as content preparation and formal aspects related to company communication, as well as the launch of two web pages, social media and audiovisual content for these.

2021
Grau en Periodisme [971]  
8.
602.1 KB El marc teoric de la comunicació alternativa com a punt de partida per definir una estratègia comunicativa en l'ESS / Martínez Ruiz, Núria ; Griera Llonch, Eudald, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Quan cal recórrer a la teoria de la comunicació, normalment es fa des de la perspectiva clàssica, aquella que és estudiada i validada per l'acadèmia. No obstant això, existeixen altres teories de la comunicació amb perspectiva alternativa que, malgrat no tenir tanta rellevància acadèmica, són igual de vàlides i fins i tot poden arribar a ser de major interès per tractar-se de la comunicació que les classes populars i els moviments socials han usat per a difondre les idees de l'interès general i per a reivindicar els seus drets. [...]
Cuando hay que recurrir a la teoría de la comunicación, normalmente se hace desde la perspectiva clásica, aquella que es estudiada y validada por la academia. Sin embargo, existen otras teorías de la comunicación con perspectiva alternativa que, a pesar de no tener tanta relevancia académica, son igual de válidas e incluso pueden llegar a ser de mayor interés por tratarse de la comunicación que las clases populares y los movimientos sociales han usado para difundir las ideas del interés general y para reivindicar sus derechos. [...]
When it comes to communication theory, it is usually approached from the classical perspective, the one that is studied and validated by academia. However, there are other communication theories with an alternative perspective that, despite not having as much academic relevance, are just as valid and may even be of greater interest because they deal with the communication that the popular classes and social movements have used to disseminate ideas of general interest and to claim their rights. [...]

2021
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
9.
1 p, 158.3 KB Quantification of human dietary environmental impact : a comparison between Western, Mediterranean, vegetarian and vegan diets / Esparraguera Espuña, Eloi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2021
Grau en Veterinària [955]  
10.
78 p, 5.1 MB Impacte de l'Art en la construcció de la identitat en col·lectius en risc d'exclusió social / Berruezo Cara, Cristina ; Morón, Mar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest document és un treball de recerca que pretén estudiar l'impacte de l'art en la construcció de la identitat dels individus i, concretament, en col·lectius en risc d'exclusió social. Se segueix una investigació etnogràfica mitjançant entrevistes a artistes que pertanyen a aquests col·lectius. [...]
Este documento es un trabajo de investigación que pretende estudiar el impacto del arte en la construcción de la identidad de los individuos y, concretamente, en colectivos en riesgo de exclusión social. [...]
This document is a research work that aims to study the impact of art on the construction of the identity of individuals and, specifically, on groups at risk of social exclusion. An ethnographic investigation is followed through interviews with artists belonging to these groups. [...]

2021
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]  

Documents de recerca : 454 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 7 registres trobats  
1.
21 p, 290.9 KB Marc de referència sobre la COMPETÈNCIA DE RESPONSABILITAT ÈTICA a la universitat / Basart i Muñoz, Josep M. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Urrea Monclús, Aida (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Corbella Molina, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Ruíz Bueno, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Puente, Sílvia ; Pla Soler, Reyes (M. Teresa Reyes) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments) ; Álvarez Moleiro, María (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Blanco-Romero, Asunción (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; García López, María del Mar ; Montaña Peironcely, Montserrat ; Ballarín Dahmke, Ana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
Aquest document va adreçat principalment a professorat i té dos propòsits. En primer lloc, promoure i facilitar la reflexió sobre aquest aprenentatge en l'àmbit universitari, en particular, en les assignatures que conformen els graus i els postgraus. [...]
març 2021  
2.
1 p, 5.3 MB Responsabilitat ètica. On Comença la formació per a la responsabilitat ètica? / Urrea Monclús, Aida, coord. ; Corbella Molina, Laura ; Ballarín Dahmke, Ana ; Basart i Muñoz, Josep M. ; Pla Soler, Reyes (M. Teresa Reyes) ; Ruiz Bueno, Carme ; Puente Rodríguez, Sílvia ; García López, María del Mar ; Álvarez Moleiro, María ; Blanco-Romero, Asunción ; Montaña Peironcely, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
Infografia sobre la Competència de Responsabilitat Ètica. Què és, quins components són necessaris per a la formació d'aquesta competència i com podem incorporar-la a la universitat.
2021  
3.
1 p, 437.8 KB Desenvolupament emocional i social en l'edat escolar. Aprenentatge i desenvolupament I, Grau d'Educació Primària, Universitat Autònoma de Barcelona / Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquest material didàctic es vincula amb l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament (I) la qual forma part de la matèria Formació Bàsica: Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (Ordre Ministerial ECI/3857/2007) del Grau d'Educació Primària impartit a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2019  
4.
1 p, 440.8 KB Desenvolupament cognitiu i lingüístic en l'edat escolar. Aprenentatge i desenvolupament I, Grau d'Educació Primària, Universitat Autònoma de Barcelona / Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquest material didàctic es vincula amb l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament (I) la qual forma part de la matèria Formació Bàsica: Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (Ordre Ministerial ECI/3857/2007) del Grau d'Educació Primària impartit a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2019  
5.
1 p, 437.5 KB Desenvolupament psicomotor en l'edat escolar. Aprenentatge i desenvolupament I, Grau d'Educació Primària, Universitat Autònoma de Barcelona / Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquest material didàctic es vincula amb l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament (I) la qual forma part de la matèria Formació Bàsica: Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (Ordre Ministerial ECI/3857/2007) del Grau d'Educació Primària impartit a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2019  
6.
3 p, 453.5 KB Bases biològiques, socials i culturals dels processos de desenvolupament. Aprenentatge i desenvolupament I, Grau d'Educació Primària, Universitat Autònoma de Barcelona / Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquest material didàctic es vincula amb l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament (I) la qual forma part de la matèria Formació Bàsica: Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (Ordre Ministerial ECI/3857/2007) del Grau d'Educació Primària impartit a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2019  
7.
36 p, 1.2 MB Programa de Desenvolupament Professional d'Investigadors / Díaz, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Miñarro, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ariño, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
Programa impulsat per la Unitat de Projectes Estratègics de l'Àrea de Recerca de la UAB, té per objectiu donar suport als investigadors en la seva carrera investigadora, dissenyant accions formatives que cobreixin les seves necessitats en cadascun dels seus estadis de desenvolupament professional.
2018
2 documents

Documents gràfics i multimèdia 4 registres trobats  
1.
35.3 KB Lletra, Educació lingüistica i literària / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. LLETRA, Educació lingüística i literària ; Universitat de Barcelona
Captura de la pàgina web del Grup de Recerca LLETRA (2017 SGR 1728), acrònim format amb les inicials dels mots que designen els eixos de la seva activitat: Llengua, Literatura, Educació, Transferència, Recerca, Acció.
2017  
2.
1024x462, 161.6 KB Amartya Sen: Premi Princesa de Asturias de Ciències Socials 2021 / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Miquel Sasplugas, Marta
Amb motiu del lliurament del 'Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales' a l'economista Amartya Sen, la Biblioteca de Ciències Socials ha preparat una exposició bibliogràfica dedicada al guardonat.
2021 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))
8 documents
3.
1024x524, 784.0 KB El Tercer món és un camp de concentració en temps de pau : / Comités Jovenils de la Campanya contra la Fam
Murcia : Libesa, 1973
2 documents
4.
3.0 KB Economia ecològica i ecologia industrial: el treball de Robert U. Ayres / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició sobre Robert U. Ayres, un dels pioners en el camp del desenvolupament sostenible des del punt de vista del metabolisme industrial. En la seva llarga trajectòria també ha treballat en camps com l'anàlisi de les externalitats del sistema productiu, l'eco-reestructuració, el canvi climàtic, etc.
2002 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  

Fons personals i institucionals 1 registres trobats  
1.
5 p, 27.1 KB ¡Atención al frío! / Camps i Rabadà, Jaume  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.