Resultats globals: 30 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 8 registres trobats
Documents de recerca, 21 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Articles 8 registres trobats  
1.
29 p, 481.0 KB Formal Variation and Language Change in Catalan Quantifiers : the Role of Pragmatics / Ramos, Joan-Rafael (Universitat de València. Departament de Filologia Catalana)
This article studies the formal variation of the masculine singular forms of the quantifiers u/un 'one', algú/algun 'someone, some', ningú/ningun 'no-one, anyone, not one, any, none' and cada u/cada un 'everyone, each one' in contemporary Catalan. [...]
Aquest article estudia la variació formal de les formes de masculí singular dels quantificadors u/un 'one', algú/algun 'someone, some', ningú/ningun 'no one, anyone, not one, any, none' i cada u/cada un 'everyone, each one' en català actual. [...]

2020 - 10.5565/rev/catjl.308
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2020) , p. 31-59 (Articles)  
2.
11 p, 470.5 KB The Romani voiceless palatal fricative š in Iberian Romani dialects / Adiego, Ignasi-Xavier (Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Llatina)
The object of this paper is to analyse a rather puzzling question posed by the treatment of Common Romani š (and also of an earlier ž, in the very few examples of this sound) in the Iberian (Para-) Romani dialects. [...]
L'objectiu d'aquest article és analitzar el problema força desconcertant que planteja el tractament del romaní comú š (i també d'un anterior ž, en els poquíssims exemples d'aquest so) en els dialectes (para-)romanís ibèrics. [...]
El objetivo de este artículo es analizar el problema bastante desconcertante que plantea el tratamiento del romaní común š (y también de un anterior ž, en los escasísimos ejemplos de este sonido) en los dialectos (para-)romanís ibéricos. [...]

2014
Faventia, Vol. 34-36 (2012-2014) , p. 149-159 (Articles)  
3.
12 p, 151.4 KB L'italianizzazione dei dialetti : una rassegna / Cerruti, Massimo (Università degli Studi di Torino)
I dialetti italoromanzi sono soggetti a un processo di italianizzazione, tendono ovvero a perdere i propri tratti caratteristici e a sostituirli con i corrispondenti dell'italiano. L'articolo, che prende le mosse da alcuni aspetti sociolinguistici del contatto tra dialetti e italiano, riguardanti in particolare la collocazione nel repertorio e la vitalità dei primi, affronta l'italianizzazione dei dialetti come effetto strutturale della pressione sociale e culturale che l'italiano esercita su di essi, e ne discute una serie di fenomeni (a tutti i livelli dell'analisi linguistica: fonetica/fonologia, lessico e semantica lessicale, morfologia, sintassi).
Els dialectes italoromànics estan subjectes a un procés d'italianització, és a dir, tendeixen a perdre els trets característics propis i a substituir-los amb els trets corresponents de l'italià. [...]
Italo-Romance dialects are converging towards Italian, and replacing some of their original features with those of the standard language; such process is referred to as Italianization of the dialects. [...]

2016
Quaderns d'italià, Núm. 21 (2016) , p. 63-74 (Dossier 1)  
4.
10 p, 131.9 KB Mètodes de normalització i de representació de dades acústiques i articulatòries / Recasens, Daniel 1954- (Universitat Autonoma de Barcelona)
Aquest treball revisa alguns mètodes de normalització i de representació de dades acústiques i articulatòries. Pel que fa als mètodes de normalització de dades acústiques, el mètode Lobanov redueix de forma més satisfactòria que el mètode CILH les dades F1 x F2 de cinc, sis i set vocals de dialectes majors i menors del català. [...]
The present study reviews several normalization methods of acoustic and articulatory data. It is shown that the Lobanov normalization procedure performs better than CILH when F1 x F2 frequency data for five, six and seven vowel systems of major and minor Catalan dialects are taken into consideration. [...]

2008
Estudios de fonética experimental, Vol. XVII (2008) , p. 331-342  
5.
21 p, 8.7 MB Notes entorn del rendiment fonològic de l'oposició /b/-/v/ al Tarragonès : estat actual / Recasens, Daniel, 1954- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
1975
Estudis romànics, Vol. 16 (1971-1975) , p. 163-183  
6.
36 p, 1.0 MB Weak Prepositions in Tortosan Catalan : alternation of Prepositions, Allomorphy or Phonological Process / Clua, Esteve
In this paper, starting from a brief analysis of weak prepositions in Tortosan. I try to show that the preposition a is the only one appearing in adjunct and indirect object PPs. This forces us to account for the form [an] which this preposition takes in certain contexts: specifically when it is followed by a vowel initial determiner or pronoun. [...]
En aquest article, i a partir d'una anàlisi breu de les preposicions febles del dialecte tortosí, intento demostrar que la preposició a és l'única que apareix en els complements circumstancials i en els indirectes. [...]

1996
Catalan Working Papers in Linguistics, V. 5 n. 1 (1996) p. 29-66  
7.
17 p, 745.7 KB El valor de la onomàstica en el estudio de los nominativos plurales temáticos en -eis como nominativos de influencia osca / Barreda Pascual, Adela (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Clàssica)
In this paper the author tries to show how the study of the names of the inscriptions can help to shed light on the origin of the nom, pl. -eis , that are thypical of the Republican latin. This kind of nominative is combined with names of Oscan origin and that can be a proof of their Oscan substratum.
1995
Faventia, V. 17 n. 1 (1995) p. 49-65  
8.
39 p, 167.8 KB Clitics : Lexicalization Patterns of the So-called 3rd Person Dative / Manzini, Rita (Università di Firenze. Dipartimento di Linguistica) ; Savoia, Leonardo M. (Università di Firenze. Dipartimento di Linguistica)
Manzini and Savoia (1999, 2001, 2002, to appear) argue that the basic facts about the clitic string are best accounted for without having recourse to anything but a minimalist syntactic component, i. [...]
Manzini i Savoia (1999, 2001a, 2001b, en premsa) defensen que els fenòmens bàsics que afecten les seqüències de clítics s'expliquen millor només fent referència a un component sintàctic minimalista, és a dir, sense fer ús d'un component morfològic especialitzat o comparacions dins el marc de l'Optimitat entre derivacions i representacions. [...]

2002 - 10.5565/rev/catjl.57
Catalan journal of linguistics, V. 1 (2002) , p. 117-155  

Documents de recerca 21 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
71 p, 1.4 MB "I vos què en pensau?" : els tractaments de cortesia a Sant Miquel (Eivissa) / Ribas Tur, Maria ; Nogué Serrano, Neus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'interès principal del treball que es presenta a continuació és l'estudi dels usos dels tractaments tu, vós i vostè de manera oral al poble de Sant Miquel de Balansat, situat al nord de l'illa d'Eivissa, a través de la percepció dels parlants. [...]
2019  
2.
331 p, 3.2 MB Las Locuciones coloquiales del español de México : inventario y criterios de clasificación / Fitch, Roxana ; Garriga Escribano, Cecilio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
El estudio de las locuciones coloquiales de uso en el español de México contemporáneo desde el punto de vista fraseológico y fraseográfico es escaso. En esta investigación doctoral me dediqué, después de estudiar la teoría fraseológica del español y el tratamiento fraseográfico desde los primeros repertorios lexicográficos del español mexicano, a construir instrumentos que me permitieran analizar diferentes aspectos de los artículos fraseográficos en diferentes diccionarios que se ocupan del español mexicano contemporáneo. [...]
L'attenzione prestata allo studio delle locuzioni colloquiali d'uso nello spagnolo messicano contemporaneo dal punto di vista fraseologico e fraseografico è scarsa. In questa ricerca mi sono dedicata, dopo aver studiato la teoria fraseologica dello spagnolo e il trattamento fraseografico fin dai primi repertori lessicografici della varietà messicana dello spagnolo, allo sviluppo di strumenti che mi permettessero di analizzare differenti aspetti degli articoli fraseografici in diversi dizionari che si occupano dello spagnolo contemporaneo parlato in Messico. [...]
The phraseological and phaseographical study of idioms peculiar to the modern Spanish variety spoken in Mexico is scarce. In this dissertation, following the study and review of general Spanish phraseological theory and Mexican phraseographical practice starting from the first Mexican Spanish lexicographical works, I undertook the creation of tools that would enable me to analyze different aspects of idiom phraseographical articles from various dictionaries focusing on modern Mexican Spanish. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
3.
772 p, 5.8 MB Grau d'integració del tortosí en l'estàndard planificat i difós pels mitjans de comunicació i pel sistema d'ensenyament / Ulldemolins Subirats, Amanda ; Casals i Martorell, Daniel, 1969-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Aquesta tesi té per objectiu analitzar, des del punt de vista de la planificació lingüística i amb una perspectiva sincrònica, el model de llengua estàndard oral vehiculat pel sistema d'ensenyament i pels mèdia públics de televisió de l'àrea tortosina. [...]
The present dissertation aims to analyze, from the language planning point of view and with a synchronic prospective, the spoken standard spread by the Tortosin educational system and public television. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
4.
93 p, 9.9 MB Presència de les varietats dialectals a les televisions públiques catalanes : anàlisi de L'informatiu (TVE Catalunya) i el TN Vespre (TV3) / Capilla Acosta, Andrea ; Codinach Fossas, Mariona, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest projecte investiga quina presència tenen els diferents dialectes de la llengua catalana, l'oriental i l'occidental, als informatius de les televisions públiques de Catalunya. Els mitjans de comunicació públics han de donar cobertura a tot el territori i mostrar la pluralitat lingüística present a tota la geografia catalana per tal de servir a la ciutadania. [...]
Este proyecto investiga qué presencia tienen los diferentes dialectos de la lengua catalana en los informativos de las televisiones públicas de Cataluña. Los medios de comunicación públicos deben dar cobertura a todo el territorio y mostrar la pluralidad lingüística presente en toda la geografía catalana con tal de servir a la ciudadanía. [...]
This project explores the diversity of Catalan linguistic dialects and investigates their employment by the mass media within the province of Catalonia. To best serve its citizens, public media and communications must recognize this plurality, engage with these dialects and broadcast accordingly. [...]

2018
Grau en Periodisme [971]
2 documents
5.
375 p, 4.8 MB Gramaticalización y cambio lingüístico en árabe : el caso de hattà en lengua clásica y dialectal / Medea-García, Lucía ; Sánchez Lancis, Carlos Eliseo, dir. ; Pons Bordería, Salvador, dir. ; Ferrando, Ignacio, (Ferrando Frutos) dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Els principals objectius d'aquesta tesi són, d'una banda, explorar les particularitats dels processos de gramaticalització i canvi lingüístic en àrab, i, d'altra banda, plantejar una proposta metodològica per a l'estudi del canvi lingüístic en aquesta llengua semítica, on s'integrin tant l'anàlisi diacrònica de la llengua clàssica com les dades sincròniques recollides dels dialectes. [...]
Los objetivos principales de esta tesis son, por una parte, explorar las particularidades de los procesos de gramaticalización y cambio lingüístico en árabe y, por otra parte, plantear una propuesta metodológica al estudio del cambio lingüístico en esta lengua semítica, en la que se integren tanto el análisis diacrónico de la lengua clásica como los datos sincrónicos recogidos de los dialectos. [...]
The main objectives of this thesis are, on the one hand, to explore the particularities of grammaticalization and language change in Arabic, and on the other hand, to propose a methodology for the study of language change in this Semitic language, involving both the diachronic analysis of Classical Arabic and synchronic data collected from dialects. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
6.
435 p, 6.2 MB La reanàlisi dels minimitzadors negatius en el contínuum romànic pirinenc / Llop Naya, Ares ; Rigau, Gemma, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica
Aquesta tesi té per objectiu explicar des del punt de vista de la microsintaxi la variació i el canvi lingüístic dels usos i valors dels minimitzadors ('substantius que denoten quantitats mínimes o insignificants d'alguna cosa') en contextos negatius. [...]
This dissertation aims to explain, from a microsyntactic point of view, variation and linguistic change in use and values of minimizers in negative contexts (we understand minimizers as 'nouns that denote a minimal amount or a part of something'). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
7.
320 p, 1.8 MB The influence of phonology on inflection : : the interplay between syllabification and lexical insertion in Pallarese Catalan / Artés Cuenca, Eduard ; Bonet i Alsina, M. Eulàlia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
En aquesta tesi s'analitzen les restriccions que la fonologia imposa sobre l'exponència del gènere. En concret, s'explora la interacció entre epèntesi i flexió nominal en el sistema clític del pallarès. [...]
This dissertation deals with the constraints that phonology imposes on the exponence of gender. In particular, it explores the interaction between epenthesis and nominal inflection in Pallarese Catalan clitics. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
51 p, 427.7 KB Die Übersetzung von Dialekten. Analyse und Übersetzung von José María Mendiluces Werk 'Pura Vida' / Geissberger, Eva Marisa ; Wimmer, Stefanie, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Teil des Werkes Pura Vida von José María Mendiluce aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt. Ein spezielles Problem stellten dabei die dialektalen Unterschiede zwischen kastilischem Spanisch und dem Dialekt der Costa Ricaner dar. [...]
El presente trabajo realiza la traducción del español al alemán de una parte de la obra Pura Vida, escrita por José María Mendiluce. Como las diferencias dialectales entre el español ibérico y el dialecto de Costa Rica reproducidas en la novela representaron cierta dificultad a la hora de traducirla, también se llevó a cabo un análisis textual y un resumen sobre la traducción de los dialectos en la literatura. [...]
El present treball té per objecte la traducció de l'espanyol a l'alemany d'una part de l'obra Pura Vida, escrita per José María Mendiluce. Com les diferències dialectals entre l'espanyol ibèric i el dialecte de Costa Rica reproduïdes en la novel·la van presentar certa dificultat a l'hora de traduir-la, també es va realitzar una anàlisi textual i un resum sobre la traducció dels dialectes en la literatura. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
9.
34 p, 475.3 KB The translation of linguistic variation. The translation of accents in 'Call It Sleep' / Santalla González, Cristina ; Belligoi, Geoff, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
This thesis will study how different linguistic variations are translated using as an example Miguel Sáenz's translation into Spanish of the novel by Henry Roth Call it sleep. Linguistic variations are used in literature to reinforce a character's personality and there is no clear rule stating how to translate this narrative device; although some authors explain their points of view and their solutions there are few practical guidelines.
Aquesta tesi estudiarà com es tradueixen les diverses varietats lingüístiques fent servir com a exemple la traducció de Miquel Sáenz de la novel·la escrita per Henry Roth Llámalo sueño. Les varietats lingüístiques s'utilitzen en la literatura per reforçar la personalitat d'un personatge i no hi ha cap norma que determini com traduir aquest recurs literari. [...]
Esta tesis estudiará cómo se traducen las distintas variedades lingüísticas usando como ejemplo la traducción de Miguel Sáenz de la novela escrita por Henry Roth Llámalo sueño. Las variedades lingüísticas se usan en la literatura para reforzar la personalidad de un personaje y no hay ninguna norma que estipule cómo traducir este recurso literario. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
10.
24 p, 684.5 KB El japonès estàndard. Problemes i debats previs a la creació de la llengua comuna a partir del període Meiji / Torres Alemany, José Luis ; Fukuda, Makiko, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'arribada del període Meiji va significar, en gran part, el començament de la ràpida modernització de Japó. Amb l'abolició de la política del sakoku que va mantenir l'arxipèlag aïllat durant gairebé dos segles, es va iniciar una vertadera revolució a tots els nivells: es van introduir un nou sistema polític, sistema educatiu i sistema de lleis, entre moltes altres innovacions. [...]
The arrival of the Meiji period meant, largely, the beginning of the rapid modernization of Japan. With the abolition of the sakoku policy, which kept Japan isolated for nearly two hundred years, a revolution began at all levels: a new political system, educational system and system of laws were introduced, among many other innovations. [...]

2016
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  

Documents de recerca : 21 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
55:46, 51.1 MB Dialectes catalans / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació ; Ràdio 4 ; Laboratori de Produccions Sonores de Ficció i Entreteniment (2005-2006 : Bellaterra, Catalunya)
Fora d'hores (Programa radiofònic)
2006  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.