Resultats globals: 56 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 14 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 37 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 4 registres trobats
Articles 14 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
16 p, 148.7 KB Revisiting the Use of Audiovisual Translation in Foreign Language Teaching / Soler Pardo, Betlem (Universitat de València)
For years, the translation method was disparaged in language teaching on the basis that it did not focus on communication. More recently, translation has made a return as scholars have come to realize how and why translation in the foreign language classroom might prepare students for the use of language in real communicative situations. [...]
Durant anys el mètode de traducció va ser menyspreat en l'ensenyament d'idiomes perquè no es dedicava atenció a la comunicació. Recentment, la traducció ha tornat: els acadèmics han vist com i per què la traducció podria ajudar a aprendre un idioma en situacions comunicatives reals a l'aula de llengua estrangera. [...]

2022 - 10.5565/rev/quaderns.66
Quaderns : revista de traducció, Vol. 29 (2022) , p. 159-174  
2.
7 p, 345.0 KB An interview with Ondřej Hník : "For today's school, I cannot imagine any-thing other than innovative literary education" / Schuster, Michal (University Jana Evangelisty Purkyně in Ústí and Labem)
In the educational subject Czech Language and Literature, the present concept of literary education continues to be primarily based on the doctrinal approach reduced to literary history and frontal organizational form of teaching. [...]
A la disciplina Llengua Txeca i Literatura, el concepte actual d'educació literària continua essent fonamentalment basat en un enfocament reduït a història literària i una manera d'ensenyar transmissora del saber. [...]
En la disciplina Lengua Checa y Literatura, el concepto actual de educación literaria continúa siendo fundamentalmente basada en el enfoque de doctrina reducido a historia literaria y a la forma frontal organizacional de enseñar. [...]
Dans la matière Langue tchèque et littérature, la conception actuelle de l'éducation littéraire est toujours dominée par l'approche théorique réduite à l'histoire littéraire et à la méthode de l'enseignement frontal. [...]

2022 - 10.5565/rev/jtl3.1019
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 4 (2022) , p. e1019 (Interviews)  
3.
27 p, 467.1 KB Els reptes de la didàctica de l'educació física al grau de primària en anglès : l'aprenentatge de continguts i el desenvolupament de la competència discursiva en llengua estrangera / Coral Mateu, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article descriu l'estructura del programa d'Educació Física (EF) que s'ofereix en el «Grau d'Educació Primària-Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA). Es presenten les aportacions de l'EF als enfocaments AICLE i a la formació de mestres, i es descriu l'organització de l'assignatura d'EF en l'educació primària en el GEP-DUA. [...]
El artículo describe la estructura del programa de Educación Física (EF) que se ofrece en el «Grado de Educación Primaria-Docencia Universitaria en Inglés» (GEP-DUI). Se presentan las contribuciones de la EF a los enfoques AICLE y a la formación de maestros y se describe la organización de la asignatura de EF en la educación primaria en el GEP-DUI. [...]
L'article décrit la structure du programme d'Éducation physique (EP) proposé dans le « Grade d'Enseignement primaire - Cours universitaires en anglais » (GEP-DUA). Il présente notamment les contributions de l'EP aux approches EMILE et à la formation des enseignants du primaire, et décrit l'organisation de la matière d'EP du primaire dans le cadre du GEP-DUA. [...]
This paper describes the structure of the programme in Physical Education (PE) that is offered as part of the Bachelor's Degree in Primary Education - University Teaching in English (GEP-DUA). The paper presents the contributions of PE to the CLIL approach and to teacher education and it describes the organization of the PE subject area in primary education within the GEP-DUA. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.52.7
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 91-117  
4.
18 p, 234.1 KB La formación de palabras en el aula : observar, pensar y reflexionar / Serrano Dolader, David (Universidad de Zaragoza)
En los últimos tiempos, se ha empezado a prestar una merecida atención a la morfología léxica del español desde perspectivas que ponen el foco en un acercamiento pedagógico y didáctico directamente orientado al aula. [...]
En els últims temps, s'ha començat a prestar una merescuda atenció a la morfologia lèxica de l'espanyol des de perspectives que posen el focus en un acostament pedagògic i didàctic directament orientat a l'aula. [...]
In recent times, attention has begun to be paid to the lexical morphology of Spanish from perspectives that focus on a pedagogical and didactic approach directly oriented to the classroom. In all stages of teaching, the enhancement of morphological awareness and metalinguistic reflection must be key on which to base the learning process. [...]
En los últimos tiempos, se ha empezado a prestar una merecida atención a la morfología léxica del español desde perspectivas que ponen el foco en un acercamiento pedagógico y didáctico directamente orientado al aula. [...]

2020 - 10.5565/rev/regroc.61
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias, Vol. 3 Núm. 1 (2020) , p. 81-98 (Actualización gramatical)  
5.
16 p, 197.9 KB Didáctica de la lengua y la literatura : entre la intervención y la investigación / Bombini, Gustavo (Universidad de Buenos Aires)
El propósito de este artículo es indagar acerca de la didáctica de la lengua y la literatura como campo de investigación diferenciado al que caracterizamos como regido no solo por los protocolos habituales y previsibles de cualquier campo de investigación en términos de formas de institucionalización y de legitimación sino también por otras formas específicas de institucionalización y legitimación atendiendo al hecho de que partimos de definir a la didáctica de la lengua y la literatura como una disciplina de intervención, lo cual nos lleva necesariamente a reflexionar sobre las relaciones entre producción de conocimiento en la academia y producción de conocimiento en el campo escolar. [...]
The purpose of this article is to investigate the didactics of language and literature as a differentiated field of research. We characterize it as governed not only by the usual and foreseeable protocols of any field of research in terms of forms of institutionalization and legitimation, but also by other specific forms of institutionalization and legitimation based on the fact that we start to define the didactics of language and literature as an intervention discipline. [...]
El propòsit d'aquest article és indagar sobre la didàctica de la llengua i la literatura com a camp d'investigació diferenciat al qual caracteritzem com a regit no només pels protocols habituals i previsibles de qualsevol camp d'investigació en termes de formes d'institucionalització i de legitimació sinó també per altres formes específiques d'institucionalització i legitimació atenent al fet que partim de definir didàctica de la llengua i la literatura com una disciplina d'intervenció, la qual cosa ens porta necessàriament a reflexionar sobre les relacions entre producció de coneixement a l'acadèmia i producció de coneixement en el camp escolar. [...]
Le but de cet article est d'examiner la didactique de la langue et de la littérature en tant que domaine de recherche différencié que nous caractérisons comme étant régi non seulement par les protocoles habituels et prévisibles de tout domaine de recherche en termes de formes d'institutionnalisation et de légitimation, mais également par d'autres formes spécifiques d'institutionnalisation et de légitimation fondées sur le fait que nous définissons didactique du langage et de la littérature comme une discipline d'intervention, ce qui nous amène nécessairement à réfléchir aux relations entre la production de connaissances dans l'académie et la production de connaissances dans le domaine scolaire. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.784
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 4 (november-december 2018) , p. 5-20 (Invited Authors)  
6.
3 p, 1.1 MB Algunes qüestions sobre els diccionaris escolars / Garriga Escribano, Cecilio
El diccionari ha esdevingut una eina generalitzada de consulta per al parlant en la seva pròpia llengua. A més, el desenvolupament editorial ha portat a una gran oferta de diccionaris, però sobretot, ha fet veure el diccionari com un producte que ha de satisfer unes necessitats concretes diferents segons l'usuari. [...]
1994 - 10.17345/comeduc199439-41
Comunicació educativa, Núm. 7 (1994) , p. 39-41  
7.
5 p, 1.8 MB Una proposta de treball del lèxic a l'escola / Garriga Escribano, Cecilio
Les propostes didàctiques per treballar el lèxic solen ser bastant pobres, i no passen dels tradicionals exercicis sobre textos escrits i l'ús monòton del diccionari. El treball didàctic del lèxic necessita un tractament científic que oblidi els sistemes rutinaris dels exercicis que donen frases per buscar sinònims o antònims, o que proposen l'alumne de formar famílies de paraules a partir d'un lexema donat, sense cap altra motivació. [...]
1992 - 10.17345/comeduc199245-49
Comunicació educativa, Núm. 5 (1992) , p. 45-49  
8.
6 p, 397.2 KB Revisando nuestra enseñanza de la lengua escrita / Ferreres, Vicente S. (Universitat Rovira i Virgili) ; Bartolomé, Adolfo (Universidad de Los Andes (Tachira, Veneçuela))
2002
Educar, Núm. extra (2002) , p. 97-102  
9.
19 p, 241.4 KB Estudi de cas sobre el tractament integrat del verb en una aula d'educació secundària / Casadellà, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
Aquesta investigació parteix de la tesi que és positiu dur a terme un tractament integrat en l'ensenyament de llengües, però cal veure fins a quin punt aquesta afirmació ha tingut una incidència sobre la pràctica docent diària. [...]
This paper is based on the assumption that it is positive to teach languages in an integrated way. Nevertheless, we must find out to what an extent this statement has an incidence on the daily practice of teachers. [...]
Este estudio parte de la tesis de que es positivo realizar un tratamiento integrado en la enseñanza de lenguas, pero es necesario ver hasta qué punto esta afirmación ha tenido una incidencia sobre la práctica docente diaria. [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.626
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 4 (november-december 2015) , p. 43-61 (Articles)  
10.
32 p, 2.3 MB Literacy and Technologies in EFL Settings : Fostering Reading Comprehension on the Internet / Girón-García, Carolina (Universitat Jaume I)
In a period of dramatic technological change (Kellner, 2000) Information and Communication Technologies (ICTs) are developing exponentially and this has inevitably had an impact on how learning and literacy in the 21st century are being redefined (Benson & Chik, 2010). [...]
En un època de canvis tecnològics dramàtics (Kellner, 2000), les Tecnologies de la Comunicació i Informació (TIC) s'estan desenvolupant de manera exponencial. Inevitablement, això ha tingut un impacte en com s'estan redefinint els conceptes de l'aprenentatge i de l'alfabetització al segle 21 (Benson & Chik, 2010). [...]
En un época de cambios tecnológicos dramáticos (Kellner, 2000), las Tecnologías de la Comunicación y Información (TIC) se están desarrollando de manera exponencial. Inevitablemente, esto ha tenido un impacto en cómo se están redefiniendo los conceptos del aprendizaje y de la alfabetización en el siglo 21 (Benson & Chik, 2010). [...]
Dans une période de changement technologique spectaculaire (Kellner, 2000) les technologies de l'information et de la communication (TIC) se développent de façon exponentielle, ce qui a inévitablement eu un impact sur la façon dont ils sont en train de redéfinir les concepts de l'apprentissage et de l'alphabétisation dans le 21e siècle (Benson & Chik, 2010). [...]

2015 - 10.5565/rev/jtl3.616
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 8 Núm. 2 (2015) , p. 69-100 (Articles)  

Articles : 14 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 37 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
14 p, 992.5 KB CLIL Methodology, strategyfor developingbasic competencies for participating in European projects / Lorenzo Galés, Neus (Generalitat de Catalunya) ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Taller dirigit a docents i professors de centres educatius de primària i secundària, interessats en participar amb activitats CLIL en Projectes europeus (Comènius, Grundtvig, eTwinning). Objectius 1) Oferir exemples i models de programació de projectes educatius europeus des de plantejaments coordinats i aprenentatges integrats de continguts i llengua estrangera (AICLE), en comunitats i xarxes subvencionades pel Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea (PAP 2007-2013). [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
2.
16 p, 116.2 KB Mathematical conversations in a trilingual classroom / Gallart i Rosas, Marta (IES La Roca) ; Planas, Núria (Planas i Raig) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Les dades que presentarem formen part d'un treball de recerca dins del Màster d'Iniciació a la Recerca de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
3.
19 p, 920.0 KB Desenvolupament de bones pràctiques de l'AICLE mitjançant la col·laboració a l'ensenyament i a la reflexió / Wilson, Annie ; Leite Campos, Camila ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Una de les característiques de la societat actual és la gran quantitat d'informació que hi ha a l'abast de tothom. La transmissió de la informació no és actualment un repte de l'escola, pero sí que ho és trobar-la, comprendre-la i llegir-la críticament per poder prendre decisions de manera fonamentada. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
4.
20 p, 644.3 KB A Quantitative Approach to FL Learner Oral Data : methodological Issues / Evnitskaya, Natalia ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
This paper proposal presents an exploratory study in which the T-unit - the most popular unit of analysis applied in SLA research - was tested against FL learner empirical data. The aim was to investigate its appropriateness and effectiveness for the assessment of complexity of learners' academic explanatory oral production in the target language. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
5.
13 p, 241.4 KB The puzzle of academic discourse. Students' essays from a genre-based perspective. Applying genre theory to the analysis of students' written product in first-year Humanities essays in L2 / Oliva Girbau, Àngels ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
The internationalisation of present day university demands from students the ability to understand and produce academic discourse in English. However, students find themselves entrapped by problems regarding not only their foreign language skills, but also their ignorance of the culturally-coined conventions of their knowledge communities, its domain-specific procedures and its substantive concepts. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
6.
75 p, 2.9 MB Environment. El tema del medio ambiente en inglés. Material de apoyo para AICLE con MALTED / Oliver Guasp, Mª Victoria ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
Environment se presenta como un material digital didáctico de apoyo realizado con el programa MALTED. Habiendo sido experimentado en alumnos de 1º de bachillerato en el aula informática durante el curso 2007/2008, pretende en primer lugar introducir y avanzar en la enseñanza con las nuevas tecnologías; en segundo lugar introducir material específico AICLE, en el área de las Ciencias Naturales y en tercer lugar intenta integrar el tema del medio ambiente, como tema transversal, en la asignatura de lengua inglesa. [...]
2009  
7.
16 p, 852.7 KB The keeping of journals in CLIL contexts : how to make reflection possible by teachers and pupils / Benvenuto, Guido ; Lastrucci, E. ; Infante, Debora ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Sapienza Università di Roma ; Università degli Studi della Basilicata ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
This paper aims to provide an insight into ongoing experimental research on CLIL carried out as part of a PhD programme at the Sapienza University of Rome and the University of Basilicata. This research project, which has involved seven experimental primary school classes and seven control classes in the Lombardy region for two consecutive years, concerns the potential improvement of the quantitative and qualitative level of language learning and the positive effects on learning a subject in a CLIL environment. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
8.
32 p, 141.9 KB Teacher education on the CLIL Approach: A case for inclusion of informed appreciations of complementary curricular area / Horrillo Godino, Zoraida ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Una de les característiques de la societat actual és la gran quantitat d'informació que hi ha a l'abast de tothom. La transmissió de la informació no és actualment un repte de l'escola, pero sí que ho és trobar-la, comprendre-la i llegir-la críticament per poder prendre decisions de manera fonamentada. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
9.
18 p, 293.2 KB A la recerca de bones pràctiques docents en AICLE / Clemente, Mercè (Universitat de Lleida) ; Cots, Josep-Maria (Universitat de Lleida) ; Irún Chavarría, Montserrat (Universitat de Lleida) ; Llurda, Enric (Universitat de Lleida) ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat de Lleida ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
L'objectiu que ens hem proposat en aquest estudi és elaborar una taxonomia que ens permeti descriure i valorar el que podríem considerar bons pràctiques en AICLE per part del professorat. En aquesta presentació farem un repàs del procés que hem seguit per arribar a aquest objectiu i mostrarem la taxonomia, així com una exemplificació de la seva apliació en dues classes d'AICLE impartides per dos professors en formació. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
10.
18 p, 188.1 KB La Alternancia lingüística entre L1 Y L2 en tres contextos AICLE / Costa, Francesca ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
This paper's aim is to analyze teachers' code-switching from L1 (Italian) to L2 (English) in various CLIL contexts in Italy. For years the shift from L1 to L2 was banned in language classes since it was thought that in this way the learning of the foreign language could be impaired. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  

Contribucions a jornades i congressos : 37 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
10 p, 90.7 KB Reglament del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2013  

Documents de recerca 4 registres trobats  
1.
587 p, 5.2 MB La construcción discursiva de la intertextualidad en el género proyecto de grado : una situación de escritura en las disciplinas / Romero Chala, Bibiana Yaneth ; Cros Alavedra, Anna, dir.
En esta tesis doctoral analizamos el proceso de fundamentación y aplicación de una secuencia didáctica (en adelante SD) centrada en la enseñanza y aprendizaje de la construcción de la intertextualidad en el género recepcional Proyecto de Grado. [...]
This doctoral thesis analyzes the process of foundation and application of a didactic sequence (DS), focusing on teaching/learning of intertextuality construction, to research-project genre. The proposal is framed within education disciplinal-activities of a course in the Program of Planning and Social Development at a Colombian public university. [...]

2020  
2.
121 p, 873.4 KB La adquisición de la competencia cultural en el grado en Traducción e Interpretación. El caso del chino como lengua C en España / Gay Punzano, Lourdes ; Hurtado Albir, Amparo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este TFM analiza la situación actual de la didáctica de la competencia cultural en el caso del chino como lengua C en los grados en Traducción e Interpretación de España. Para ello se realiza un primer estudio sobre las asignaturas relevantes del plan de estudios, analizando los aspectos relacionados con la competencia cultural de las guías docentes. [...]
Aquest TFM analitza la situació actual de la didàctica de la competència cultural del xinès com a llengua C als graus de Traducció i Interpretació d'Espanya. Amb aquest objectiu es realitza un primer estudi sobre les assignatures rellevants del pla d'estudis, analitzant els aspectes relacionats amb la competència cultural de les guies docents. [...]
The thesis of this master's aims to analyse the current situation of the teaching of the translator's cultural competence in the case of Chinese as a second foreign language in the Translation and Interpreting Bachelor's degrees in Spain. [...]

Universitat Autònoma de Barcelona, 2020  
3.
50 p, 978.6 KB Panorámica de los materiales didácticos para la enseñanza del árabe a alumnos del grado en Traducción e Interpretación en España / Boujetoy, Ayman ; Molina, Lucía, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este estudio se propone hacer una investigación de los manuales didácticos que se utilizan en la enseñanza del árabe en los Grados en Traducción e Interpretación, que se van a concretar en la realización de unas fichas catalográficas. [...]
Aquest estudi es proposa fer una recerca dels manuals didàctics que s'utilitzen en l'ensenyament de l'àrab en els Graus de Traducció i Interpretació, que es van a concretar en la realització d'unes fitxes catalográficas. [...]
The propose of this study is to carry out an investigation of the didactic manuals used in teaching Arabic in the degrees of Translation. The development of this work is divided into two parts: On the one hand I will realize an overview of the universities that teach Arabic in a degree of Translation and Interpretation shown them through a table and a map and after that I will Sort all the information in tables.

2017
Grau en Traducció i Interpretació [1203]  
4.
50 p, 1.6 MB Catálogo crítico de diccionarios didácticos actuales, con especial atención al tratamiento de la homonimia y la polisemia / Planells Medina, Samanta ; Garriga Escribano, Cecilio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El diccionario ha sido considerado una herramienta didáctica que afianza los pasos del alumno en el proceso de aprendizaje y en las sucesivas etapas de formación. Para alcanzar tal objetivo el lexicógrafo debe tomar una serie de decisiones que se adecuen a sus necesidades y conocimientos. [...]
El diccionari ha estat considerat un instrument didàctic que aferma els passos de l'alumne en el procés d'aprenentatge i en les successives etapes de formació. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, el lexicògraf ha de prendre una sèrie de decisions que s'adaptin a les seves necessitats i coneixements. [...]

2015
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles [808]  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.