Resultats globals: 186 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 128 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Documents de recerca, 57 registres trobats
Articles 128 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
13 p, 992.3 KB "I can't find the words now..." : Teacher Discourse Strategies and their Communicative Potential in Spanish- and English-Medium Instruction in Higher Education / Sánchez-García, Davinia (Universidad Complutense de Madrid)
English-medium instruction is rapidly becoming a common practice at university worldwide. Despite the necessity of supporting teachers in this context, programs for their continuing professional development are few and far between. [...]
La instrucció a través de l'anglès està esdevenint una pràctica comuna a les universitats d'arreu del món. Malgrat la necessitat de donar suport als professors en aquest context, els programes per al seu desenvolupament professional continu són escassos. [...]
La instrucción a través del inglés se está convirtiendo en una práctica común en las universidades de todo el mundo. A pesar de la necesidad de apoyar a los profesores en este contexto, los programas para su desarrollo profesional continuo son escasos. [...]

2019 - 10.5565/rev/clil.28
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 2 Núm. 2 (2019) , p. 43-55 (Foundations & Research)  
2.
13 p, 539.5 KB El trabajo en tiempos de ciudadanía erosionada : la percepción de las clases medias urbanas / Martín Pérez, Alberto (Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Gutiérrez Sastre, Marta
Este artículo estudia los discursos sobre las transformaciones del trabajo en un contexto de erosión de la ciudadanía intensificada durante la crisis de la última década. Los discursos se han producido dentro de una serie de grupos de discusión integrados por diversos perfiles de individuos de clase media urbana. [...]
Aquest article estudia els discursos sobre les transformacions del treball en un context d'erosió de la ciutadania intensificada durant la crisi de l'última dècada. Els discursos s'han produït dins d'una sèrie de grups de discussió integrats per diversos perfils d'individus de classe mitjana urbana. [...]
This article studies the discourses on the transformation of work in a context of intensified erosion of citizenship during last decade's crisis. Discourses were produced within a series of focus groups made up of diverse profiles of urban middle classes. [...]

2018 - 10.5565/rev/aiet.61
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 5 (2018) , p. 13-25 (Evolució i característiques de l'ocupació i del mercat de treball)  
3.
28 p, 462.7 KB Gender-based violence in discourse : a comparative study on anti-violence communication initiatives across Europe, in Austria and Spain / Wolf, Birgit (University of Vienna)
Considering the efforts to resolve the widespread societal phenomenon of violence against women, awareness-raising and the role of the media comprise one of the key targets by the most important international agreements to combat it. [...]
Des de la dècada de 1970, el moviment de les dones contra la violència ha realitzat contribucions essencials per reconèixer la violència de gènere com una violació dels drets humans i ha estat un actor crucial en el camp de la prevenció de la violència i la sensibilització en aquest àmbit. [...]
Desde la década de 1970, el movimiento de las mujeres contra la violencia ha realizado contribuciones esenciales para reconocer la violencia de género como una violación de los derechos humanos y ha sido un actor crucial en el campo de la prevención de la violencia y la sensibilización en este ámbito. [...]

2018 - 10.5565/rev/analisi.3164
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 59 (December 2018) , p. 1-27 (Articles)
2 documents
4.
26 p, 177.3 KB El discurs mediàtic sobre la delinqüència i la seva incidència a les reformes penals / García Arán, Mercedes (Universitat Autònoma de Barcelona)
En els últims temps s'ha anat consolidant en la literatura penal un model basat en el triomf de la idea de seguretat com a legitimadora de l'enduriment penal i el retrocés de les garanties. Aquesta ideologia de la seguretat ciutadana està adquirint un grau d'acceptació social que porta a fer un recurs desmesurat d'un dret penal cada vegada més endurit i més extens com a resposta al sentiment col·lectiu d'inseguretat. [...]
En los últimos tiempos se ha ido consolidando en la literatura penal un modelo basado en el triunfo de la idea de seguridad como legitimadora del endurecimiento penal y el retroceso de las garantías. [...]
In recent years a model has become established in criminal literature based on the triumph of the idea of security as a factor legitimising a crackdown on crime and the reduction of guarantees. This ideology of public security is acquiring a level of social acceptance leading to the excessive use of ever-tougher and more extensive criminal law as a response to the collective feeling of insecurity. [...]

2008
Revista catalana de seguretat pública, Abril 2008, p. 39-64
2 documents
5.
12 p, 408.8 KB Los usos conjuntivos de ἔπειτα y εἶτα en los oradores y Platón / Maquieira, Helena (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Filología Clásica)
Este artículo presenta un análisis e interpretación de los usos conjuntivos o coordinantes de los adverbios ἔπειτα y εἶτα en los oradores y Platón. En él se analiza el uso de ambos adverbios uniendo sintagmas y oraciones. [...]
Aquest article presenta una anàlisi i interpretació dels usos conjuntius o coordinants dels adverbis ἔπειτα i εἶτα en els oradors i Plató. S'hi analitza l'ús d'ambdós adverbis unint sintagmes i oracions. [...]
This paper presents an analysis and interpretation of the conjunctive use of adverbs ἔπειτα and εἶτα in classic Oratory and Plato. It analyzes the use of these adverbs when they link phrases and sentences. [...]

2015
Faventia, Vol. 37 (2015) , p. 7-18 (Articles)  
6.
16 p, 312.9 KB El discurso matemático del profesor : ¿Cómo se produce en clase y cómo se puede investigar? / Planas, Núria (Planas i Raig) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Arnal Bailera, Alberto (Universidad de Zaragoza) ; García Honrado, Itziar (Universidad de Oviedo)
¿Cómo podemos evaluar si un discurso del profesor en clase de matemáticas es efectivo de acuerdo con los objetivos de comunicar una cultura de la matemática escolar y producir oportunidades para que los alumnos aprendan contenidos de esa cultura? En este artículo presentamos la construcción de una noción de coherencia local aplicable al discurso matemático hablado en clase. [...]
Com podem avaluar si un discurs del professor a l'aula de matemàtiques és efectiu d'acord amb els objectius de comunicar una cultura de la matemàtica escolar i produir oportunitats perquè l'alumnat en pugui aprendre continguts? En aquest article presentem la construcció d'una noció de coherència local aplicable al discurs matemàtic que s'usa a l'aula. [...]
How can we examine if a teacher's discourse in the mathematics classroom is effective according to the goals of communicating a culture of school mathematics and producing opportunities for students to learn contents of this culture? In this paper, we present the construction of a notion of local coherence applied to the oral mathematical discourse in the classroom. [...]

2018 - 10.5565/rev/ensciencias.2240
Enseñanza de las ciencias, Vol. 36 Núm. 1 (2018) , p. 45-60 (Investigaciones Didácticas)  
7.
22 p, 678.4 KB Adecuación y demanda de formación en la empresa : la inencontrable adecuación entre formación y empleo / Martin, Antonio (Martin Artiles) (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Lope Peña, Andreu (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Barrientos, Daniel (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball) ; Moles, Benjamí (Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball)
Este artículo explora la relación entre formación y empleo guiado por tres preguntas. La primera, cómo perciben los jóvenes la adecuación de su nivel de formación a los puestos de trabajo. La adecuación es la idea dominante, pero que se repite como un mantra. [...]
Aquest article explora la relació entre formació i ocupació guiada per tres preguntes. La primera, com perceben els joves l'adequació del seu nivell de formació als llocs de treball. L'adequació és la idea dominant, però que es repeteix com un mantra. [...]
This article explores the relationship between training and employment guided by three questions. The first, how young people perceive the adequacy of their level of training to the jobs. Adaptation is the dominant idea, but it is repeated as a mantra. [...]

2017 - 10.5565/rev/aiet.58
Anuario IET de trabajo y relaciones laborales, Vol. 4 (2017) , p. 113-134 (Vulnerabilitat i mercat de treball)  
8.
16 p, 163.6 KB Cartografía del cine documental político chileno : entre el discurso político y la retórica audiovisual / Dittus, Rubén (Universidad Central de Chile) ; Ulloa Castillo, Erna (Universidad Católica de la Santísima Concepción)
Este trabajo presenta un recorrido por la historia del cine documental político en Chile, desde sus inicios como cine militante hasta los más emblemáticos realizadores que narran los efectos posteriores a la dictadura militar. [...]
Aquest treball presenta un recorregut per la història del cinema documental polític a Xile, des dels seus inicis com a cinema militant fins als realitzadors més emblemàtics que narren els efectes posteriors a la dictadura militar. [...]
This paper presents a tour for the principal milestones of the history of the documentary political cinema in Chile, from its beginnings as politically active cinema up to the most emblematic producers who narrate the effects of the post military dictatorship. [...]

2017 - 10.5565/rev/analisi.3034
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 56 (juny 2017) , p. 33-47 (Articles)
2 documents
9.
26 p, 513.0 KB Dislocaciones de la poesía hispanoamericana : los lugares de enunciación y espacialidad del mensaje en la poesía visual de Guillermo Deisler y el Núcleo Post-Arte / Palma Castro, Alejandro (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Puebla, Mèxic)) ; Hernández Espinosa, Gabriel (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Puebla, Mèxic))
Tanto Guillermo Deisler como el Núcleo Post-Arte provienen de dos fuertes tradiciones líricas, la chilena y la mexicana respectivamente, apegadas a lo verbal como fundamento del discurso poético. En este trabajo, proponemos que sus lugares de enunciación, así como otros espacios de expresión del mensaje poético, han implicado un dislocamiento de lo verbal. [...]
Guillermo Deisler from Chile and Núcleo Post-Arte from Mexico are visual poetry artists who belong to strong poetic traditions centered in the verbal. In this article we demonstrate how both artists have disrupted the traditional poetic discourse through new places of enunciation and expression spaces. [...]
Tant Guillermo Desisler com el Núcleo Post-Arte provenen de dues fortes tradicions líriques, la xilena i la mexicana respectivament, aferrades en el verbal com a fonament del discurs poètic. En aquest treball, proposem que els seus llocs d'enunciació, així com a altres espais d'expressió del missatge poètic, han implicat un dislocament del verbal. [...]

2017 - 10.5565/rev/mitologias.448
Mitologías hoy, Vol. 15 (2017) , p. 217-242 (Dossier)  
10.
14 p, 154.6 KB A la memòria de John J. Gumperz : un record personal a dues veus / Calsamiglia, Helena (Universitat Pompeu Fabra) ; Tuson, Amparo (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquest text a dues veus, les autores recorden la seva etapa de formació sota el guiatge del Professor John J. Gumperz i els inicis de l'Anàlisi del Discurs a Catalunya. L'article fa un esment especial de les "Converses amb John J. [...]
En este texto a dos voces, las autoras recuerdan su etapa de formación bajo la guía del Profesor John J. Gumperz y los inicios del Análisis del Discurso en Cataluña. El artículo hace una mención especial de las "Conversaciones con John J. [...]
In this text, written in two voices, the authors remember their period of development under the guidance of Professor John. J. Gumperz and the beginnings of Discourse Analysis in Catalonia. The article makes special mention of the "Conversations with John. [...]
Dans ce texte composé à deux voix, les auteures évoquent leur étape de formation sous le guidage du professeur John J. Gumperz, ainsi que les débuts de l'analyse du discours en Catalogne. L'article remémore de manière particulière les "Conversations avec John J. [...]

2016 - 10.5565/rev/jtl3.707
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 4 (november-december 2016) , p. 9-22 (Invited Authors)  

Articles : 128 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
16 p, 623.7 KB StoryWorlds : a journal of narrative studies
Lincoln, NE : University of Nebraska Press, [2009]-
51 documents
 Accés restringit a la UAB

Documents de recerca 57 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
30 p, 924.8 KB Metáforas bélicas en el discurso parlamentario en el Congreso de los Diputados sobre el "procés" / Sánchez Tarjuelo, María ; Raab, Matthias, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
A través de una aproximación cognitiva, este estudio pretende analizar semánticamente las metáforas bélicas que se emplean dentro del discurso en el Congreso de los Diputados sobre el procés entre las sesiones parlamentarias de octubre del 2017 y diciembre del 2018. [...]
A través d'una aproximació cognitiva, aquest estudi pretén analitzar semànticament les metàfores bèl·liques que s'utilitzen dins del discurs al Congrés dels Diputats sobre el procés entre les sessions parlamentaries de l'octubre del 2017 i el desembre del 2018. [...]

2019
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
2.
79 p, 6.9 MB We Appreciate Power : a multimodal critical discourse analysis of Grimes' Music Video Posted on YouTube / Enguídanos Gómez, Adrià ; Codó, Eva, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The aim of this dissertation is to produce a multimodal critical discourse analysis of Grimes' video We Appreciate Power. This will serve to explore issues of ideology, identity and multilingualism in both the music video and the YouTube polylogues generated in the same web page. [...]
El objetivo de esta disertación es producir un análisis de discurso crítico multimodal del vídeo de Grimes We Appreciate Power. Esto servirá para explorar temas de ideología, identidad y multilingüismo dentro, tanto del vídeo musical, como de los polílogos generados en la misma página web de YouTube. [...]
L'objectiu d'aquesta dissertació és produir una anàlisi de discurs crític multimodal del vídeo de Grimes We Appreciate Power. Això servirà per explorar temes d'ideologia, identitat i multilingüisme dins, tant del vídeo musical, com dels polílegs generats a la mateixa pàgina web de YouTube. [...]

2019
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
3.
37 p, 690.6 KB Critical Discourse Analysis : media representations of Career Woman / Kropsu, Laura ; Codó, Eva, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This paper is a Critical Discourse Analysis that deals with career women representations in three articles found in an online magazine called Entrepreneur. Before focusing on the empirical study, relevant previous literature about representations of women in the media in general, as well as of career women, is presented. [...]
Este artículo presenta un análisis crítico del discurso que trata las representaciones de mujeres de carrera en tres artículos extraídos de una revista en línea, Entrepreneur. Antes de centrarse en el estudio empírico, se presenta la literatura previa relevante sobre las representaciones de las mujeres en los medios de comunicación en general, y también de las mujeres de carrera. [...]
Aquest article presenta una anàlisi crítica del discurs en què es tracten les representacions de dones de carrera en tres articles extrets d'una revista en línia, Entrepreneur. Abans de centrar-se en l'estudi empíric, es presenta la literatura prèvia rellevant sobre les representacions de les dones als mitjans de comunicació en general, i també de les dones de carrera. [...]

2019
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
4.
79 p, 2.8 MB Creences de professors i alumnes sobre la creativitat literària / Martí Soteras, Montserrat ; Fontich Vicens, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball d'investigació-acció sorgeix a partir d'una seqüència didàctica basada en una tasca de reescriptura de textos que van dur a terme els alumnes de 2n d'ESO de l'Institut Llobregat de Sallent. [...]
2019  
5.
211 p, 3.0 MB Análisis del discurso de Pablo Iglesias durante la campaña de las elecciones generales de España de 2016 / Sotillos de la Fuente, Álex ; Giró, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquesta investigació estudia el discurs polític de Pablo Iglesias durant la campanya de les eleccions generals d'España de 2016, en què es va presentar com a candidat d'Units Podem a la presidència del Govern estatal. [...]
Esta investigación estudia el discurso político de Pablo Iglesias durante la campaña de las elecciones generales de España de 2016, en las que se presentó como candidato de Unidos Podemos a la presidencia del Gobierno estatal. [...]
This research studies the Pablo Iglesias' political discourse in the campaign of the Spain's general elections in 2016, in which he was Unidos Podemos' candidate to Government's President. The work focuses on analyzing meetings and interviews to identify and assess how he describes political opponents and his electoral alliance, what the global discourse strategy consists of and what type of discourse he uses.

2018
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
6.
106 p, 3.3 MB El pes del motociclisme a la premsa escrita generalista i esportiva / Gómez Pena, Rubén ; Vila i Triadú, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El motociclisme s'ha convertit, a la última dècada, en un dels esports amb major seguiment a Espanya. Els èxits dels pilots espanyols han fet que Espanya en general i Catalunya en particular siguin la principal potència mundial de l'esport de las dues rodes. [...]
El motociclismo se ha convertido, en la última década, en uno de los deportes con mayor seguimiento en España. Los éxitos de los pilotos españoles han hecho que España en general y Catalunya en particular sean la principal potencial mundial del deporte de las dos ruedas. [...]
Motorcycling has become, in the last decade, in one of the most popular sports in Spain. The victories of the Spanish riders have converted Spain in general and Catalunya in particular as the main great power in the two-wheelies sport. [...]

2018
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
7.
178 p, 1.2 MB The Appeal of Donald Trump's Political Rhetoric : A Critical Discourse Analysis / Nikolaeva Boyanska, Ivana ; Moyer, Melissa G., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
In this study I aim to identify recurrent discursive markers in Donald Trump's political discourse in order to establish a profile of his public and political persona based on his presidential campaign. [...]
El objetivo de este estudio es identificar marcadores del discurso recurrentes en el habla político de Donald Trump para poder establecer un perfil de su imagen pública y política basada en su campaña presidencial. [...]
L'objectiu d'aquest estudi és identificar els marcadors del discurs recurrents en la parla política de Donald Trump per poder establir un perfil de la seva imatge pública i política basada en la seva campanya presidencial. [...]

2018
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
8.
103 p, 26.8 MB Análisis del discurso político catalán en Twitter durante el mes de octubre de 2017 / Diego Regidor, Daniel ; Fajula, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest treball es pretén analitzar el discurs a Twitter dels principals líders polítics de cadascun dels diferents partits amb representació al Parlament de Catalunya durant el mes d'octubre de 2017. [...]
En este trabajo se pretende analizar el discurso en Twitter de los principales líderes políticos de cada uno de los diferentes partidos con representación en el Parlamento de Cataluña durante el mes de octubre de 2017. [...]
The present work is aimed to analyse the discourse on Twitter of main political leaders of different parties with presence in Catalonia Parliament during October 2017. It attempts to determine possible similarities and differences between them, as well as the most important discursive keys. [...]

2018
Graduat o Graduada en Publicitat i Relacions Públiques [972]  
9.
248 p, 10.8 MB El Discurso televisivo desde la perspectiva de la lingüística textual : un caso concreto: la entrevista / Velázquez García-Talavera, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
1982.  
10.
155 p, 3.4 MB Revoicing : estudio de discursos de profesores en clase de matemáticas / Boukafri i Itahriouan, Kaouthar, autor. ; Planas, Núria (Planas i Raig), supervisor acadèmic. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.
El trabajo de tesis doctoral Revoicing. Estudio de discursos de profesores en clase de matemáticas constituye una aportación a la investigación en Educación Matemática y discurso en clases de matemáticas. [...]
The doctoral thesis Revoicing. A Study of Teachers' Discourses in Mathematics Class contributes to research in the field of mathematics education and classroom-based discourse. The three complementary perspectives considered are sociocultural theories of learning taken as a general framework, symbolic interactionism and discourse theories. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
2 documents

Documents de recerca : 57 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.