Resultats globals: 17 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 11 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 5 registres trobats
Articles 11 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
34 p, 500.0 KB Exceptional nasal-stop inventories / Piñeros, Carlos-Eduardo (University of Auckland)
This article explores the topic of exceptionality in phonology focusing on nasal-stop inventories. A meticulous survey shows that it is normal for such systems to include at least two anterior units: /m/ and /n/. [...]
Aquest article explora el concepte d'excepcionalitat en fonologia en relació amb els inventaris de les oclusives nasals. Un repàs meticulós d'aquests inventaris demostra que és normal de trobar-hi com a mínim les dues nasals anteriors /m/ i /n/. [...]

2016 - 10.5565/rev/catjl.181
Catalan journal of linguistics, Vol. 15 (2016) , p. 67-100 (Articles)  
2.
101.0 KB La dispersión geográfica de las redes personales : cálculo y significado / Molina, José Luis (Molina González) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Antropologia social i cultural) ; Bolíbar, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT)) ; Cruz Gómez, Irene (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
En este artículo se comparan tres índices que representan la dispersión geográfica de las redes personales. El primer índice se construye en base al cómputo de las distancias para cada Ego con sus Alteri y de éstos entre sí. [...]
This article compares three indices that represent the geographical dispersion of personal networks. The first index is built on the computation of distances for each Ego with their Alters and among each one them. [...]

2011 - 10.5565/rev/redes.307
Redes : revista hispana para el análisis de redes sociales, Vol. 20, Junio 2011, p. 113-131
2 documents
3.
14 p, 734.8 KB Interpretación de los diagramas de dispersión por estudiantes de bachillerato / Estepa Castro, Antonio
En este trabajo se asume que la correlación es un tema importante en el currículo de bachillerato. Se esboza la importancia de los gráficos en la enseñanza de la estadística, fijando la atención en los diagramas de la dispersión, cuyo estudio suele iniciar el tema de dependencia aleatoria entre variables, correlación y regresión en el bachillerato actual. [...]
In this paper, it is assumed that correlation is an important subject in the Baccalaureate curriculum. The importance of graphs in statistic education is outlined; attention is focus on scatter plot diagrams, the study of which usually initiates the subject of random dependency between variables, correlation and regression in the current baccalaureate curriculum. [...]

2008
Enseñanza de las ciencias, V. 26 n. 2 (2008) p. 257-270  
4.
7 p, 247.4 KB Per què hi ha formigues del Montgrí (Girona) que no es troben a l'illa Meda Gran / Espadaler, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Suñer, David (Universitat de Girona. Laboratori de Zoologia)
Després de comparar les poblacions de formigues del Montgrí i de l'illa Meda Gran, s'intenta explicar l'absència d'algunes espècies a l'illa. El gènere Myrmica i Crematogaster scutellaris no hi troben biotops ni llocs de nidificació adequats; Aphaenogaster senilis, Cataglyphispiliscapus i Linepithema humile en serien absents a causa de la disseminació terrestre dels propàguls. [...]
After comparing the ant species from the Montgn' massif and the nearby Meda Gran island we propose some hypothesis for the absence of some species from the island. Differential colonizing capacity of propagules explains why Myrmica spp. [...]

1995
Orsis, V. 10 (1995) p. 91-97  
5.
5 p, 193.2 KB Paisatges Metropolitans : policentrisme, dilatacions, multiperifèries i microperifèries. Del paisatge clixé al paisatge calidoscopi / Llop, Carles
Carles Llop presenta les dinàmiques i els elements més substancials dels paisatges metropolitans i reivindica el valor dels conceptes i instruments desplegats des del planejament territorial i des dels principis de sostenibilitat ambiental per donar resposta a la fase actual de la ciutat. [...]
2008
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 47 (2008) p. 9-13
3 documents
6.
10 p, 79.9 KB Dinàmiques urbanes, activitats emergents i polítiques públiques a la Regió Metropolitana de Barcelona / Nel·lo, Oriol, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
La regió metropolitana de Barcelona es troba immersa en un triple procés de transformació territorial: la seva extensió sobre un àmbit progressivament més gran, la dispersió de la seva població i activitat i l'especialització funcional i social de les àrees que la integren en funció del conjunt. [...]
La región metropolitana de Barcelona se encuentra inmersa en la actualidad en un triple proceso de transformación territorial: su extensión sobre un ámbito progresivamente más grande, la dispersión de su población y actividad y la especialización funcional y social de las áreas que la integran en función del conjunto. [...]
The metropolitan region of Barcelona is currently immersed in a triple process of territorial transformation: its extension over a progressively wider scope, the dispersion of its population and activity, and the functional and social especialization of its parts with respect to the whole. [...]
La région métropolitaine se trouve, actuellement, immergée dans un triple procés de transformation territoriale: son extension sur un espace progressivement plus grand, la dispersion de sa population et son activité et la spécialisation fonctionnelle et sociale des aires qui l'intègrent dans son ensemble. [...]

2002
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 36 (2002) p. 105-114  
7.
8 p, 39.5 KB Evolució del parc d'habitatges a la Regió Metropolitana de Barcelona (o la problemàtica de la dispersió periurbana) / Vergés, Ricard
Les pèrdues de població dels municipis centrals i els guanys que experimenten els perifèrics a escala metropolitana confirmen un fort moviment de dispersió des del centre cap a la primera corona i, probablement, d'aquesta cap a la segona. [...]
Las pérdidas de población de los municipios centrales y los incrementos que experimentan los periféricos a escala metropolitana confirman un fuerte movimiento de dispersión desde el centro hacia la primera corona y, probablemente, de ésta hacia la segunda. [...]
Les pertes de la population des municipalités centrales et les gains qu'expérimentent les banlieues à échelle métropolitaine confirment un fort mouvement de dispersion du centre vers la première couronne et, problament, de celle-ci vers la seconde. [...]
The decline in the population of the central municipalities, and the current increases in that of the peripheral areas of metropolitan Barcelona confirm a strong shift out from the centre towards the first metropolitan belt and, probably, from this area to the second belt. [...]

1998
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 29 (1998) p. 55-62  
8.
8 p, 145.6 KB Trames urbanes i polígons d'habitatges en el creixement metropolità de Barcelona / Ferrer, Amador
La colmatació de les trames urbanes residencials durant el segle XX a Barcelona i l'àrea metropolitana es relaciona amb l'escassa presència de models urbans alternatius com la ciutat jardí o els polígons d'habitatge públic. [...]
La colmatación de las tramas urbanas residenciales durante el siglo XX en Barcelona y el área metropolitana se relaciona con la escasa presencia de modelos urbanos alternativos como la ciudad jardín o los polígonos de vivienda pública. [...]
Le comblement des trames urbaines résidentielles durant le XXè siècle à Barcelona et l'aire métropolitaine est en relation avec la chiche présence de modèles urbains alternatifs comme la ville-jardin ou les polygones de logements publics. [...]
The development of the residential urban areas in Barcelona and its metropolitan area during the twentieth century was characterised by the scant presence of alternative urban models, such as the garden city or public housing estates. [...]

1997
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, N. 26 (1997) p. 71-78  
9.
18 p, 221.5 KB The role of alien plants in the composition of fruit-eating bird assemblages in Brazilian urban ecosystems / Guix, Juan Carlos (Universitat de Barcelona. Departament de Biología Animal (Vertebrats))
Between 1985 and 2004, 91 wild fruit-eating bird species were studied in 11 urban areas of Brazil: 78 of these species were seed dispersers and 13 were seed predators. The most representative families of fruit-eating birds in these areas were: Thraupidae with 46 species, Tyrannidae with 19 species, Psittacidae with 11 species and Turdidae with 6 species. [...]
Entre 1985 y 2004, 91 especies de aves frugívoras fueron estudiadas en 11 áreas urbanas de Brasil: 78 de estas especies eran diseminadoras de semillas y 13 eran depredadoras de semillas. Las familias de aves frugívoras más representativas en estas áreas fueron: Thraupidae, con 46 especies, Tyrannidae, con 19 especies, Psittacidae, con 11 especies y Turdidae, con 6 especies. [...]

2007
Orsis, V. 22 (2007) p. 87-104  
10.
16 p, 736.8 KB Concepciones iniciales sobre la asociación estadística / Estepa Castro, José Antonio ; Batanero Bernabeu, Carmen
In this paper we make a summary of psychological investigation about statistics association. The results of experimental study about previous conceptions are shown. This study has comprised the students' judgments of association. [...]
1995
Enseñanza de las ciencias, V. 13 n. 2 (1995) p. 155-170  

Articles : 11 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
44 p, 4.9 MB Manuel Cardona : discurs llegit a la cerimònia d'investidura celebrada a la Sala d'Actes d'aquest Rectorat el dia 7 d'octubre de l'any 1985. / Cardona, Manuel. ; Pascual i Gainza, Jordi.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 1985. (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))

Conté: Presentació / per Jordi Pascual i Gainza ; La interacció dels sòlids amb la llum / per Manuel Cardona ; Currículum vitae de Manuel Cardona.  


Documents de recerca 5 registres trobats  
1.
82 p, 7.2 MB Statistical mechanics of superparamagnetic colloidal dispersions under magnetic fields / Andreu Segura, Jordi ; Faraudo Gener, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Camacho Castro, Juan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física
Les dispersions col·loïdals, un terme encunyat pel científic escocès Thomas Graham el 1861, han estat objecte d'interès en diferents àrees científiques durant més d'un segle. Una dispersió col·loïdal es caracteritza per l'existència d'una fase dispersa uniformement distribuïda dins un medi dispersiu. [...]
Colloidal dispersions, a term coined by the Scottish scientist Thomas Graham in 1861, have been the subject of interest in different scientific areas during more than a century. A colloidal dispersion is characterized by the existence of a dispersed phase uniformly distributed throughout a dispersion medium. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013
2 documents
2.
153 p, 1.8 MB Colonization and persistence of Acacia pennatula in transformed tropical dry forests : the role of disturbances and biotic interactions = Colonización y persistencia de Acacia pennatula en bosques tropicales secos transformados : el rol de las perturbaciones y las interacciones bióticas / Peguero, Guille ; Espelta Morral, Josep Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
El bosque tropical seco es uno de los biomas más ricos en biodiversidad y a la vez el sistema forestal más amenazado del planeta. Tras la masiva transformación de estos bosques en sistemas silvo-pastoriles para uso ganadero, muy pocas son las especies forestales que consiguen colonizar y persistir en estos nuevos ambientes. [...]
Tropical Dry Forest (TDF) is one of the most biodiversity-rich biome and the most threatened forest ecosystem of the world. After the pervasive transformation of these forests into wooded rangelands, there are very few species able to colonize and to persist in this new environment. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
3.
7 p, 178.7 KB El riesgo de depredación y la competencia intraespecífica alteran el comportamiento de dispersión de semillas por parte de roedores / Gili Serrat, Sebastià ; Muñoz Muñoz, Alberto, dir. (Universidad Complutense de Madrid) ; Espelta Morral, Josep Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Los roedores tienen un importante papel como dispersores/depredadores de bellotas en los bosques Mediterráneos de Quercus spp. Existe abundante información del efecto de factores intrínsecos de las semillas (tamaño, composición) en la selección de las bellotas por estos animales, mientras que la influencia de otros procesos como el riesgo de depredación o la competencia intraespecífica han estado mucho menos estudiados. [...]
Rodents may play an important role as seed dispersers/predators in Mediterranean oak (Quercus spp) forests. There exists much information about the influence of seed size or composition on the rodent choices while the influence of other environmental factors (risk of predation, instraspecific competition) has been barely addressed. [...]
Els rosegadors tenen un important paper com dispersors/depredadors d'aglans en els boscos Mediterranis de Quercus spp. Existeix molta informació de l'efecte dels factors intrínsecs de les llavors (mida i composició) a la selecció de les aglans per aquests animals, mentre que la influència d'altres processos com el perill de depredació o la competència intraespecífica han estat molt menys estudiats. [...]

2012
2 documents
4.
25 p, 1.2 MB Extended truncated Tweedie-Poisson model / Valero, Jordi ; Ginebra, Josep ; Pérez Cassany, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica
It has been argued that by truncating the sample space of the negative binomial and of the inverse Gaussian-Poisson mixture models at zero, one is allowed to extend the parameter space of the model. Here that is proved to be the case for the more general three parameter Tweedie-Poisson mixture model. [...]
Centre de Recerca Matemàtica 2010 (Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 965)  
5.
187 p, 4.9 MB A Contribution to the simulation of Vlasov-based models / Vecil, Francesco ; Ben Abdallah, Naoufel, dir. (Université Paul Sabatier (Toulouse)) ; Carrillo de la Plata, José Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Esta tesis está dedicada al desarrollo, aplicación y test de métodos para la simulación numérica de problemas procedentes de la física y de la ingeniería electrónica. La principal herramienta aplicada a lo largo de todo el trabajo es la ecuación de Vlasov (transporte) en la forma de la Boltzmann Transport Equation (BTE) para la descripción del transporte de partículas cargadas en plasmas y dispositivos electrónicos: las cargas se mueven bajo el efecto de un campo de fuerza y sufren scattering debido a otras cargas o fonones (pseudo-partículas que describen de manera efectiva las vibraciones de los iones del retículo cristalino). [...]
This thesis is dedicated to the development, application and test of numerical methods for the numerical simulation of problems arising from physics and electronic engineering. The main tool which is used all along the work is the Vlasov (transport) equation in the form of the Boltzmann Transport Equation (BTE) for the description of the transport and collisions of charged particles in plasmas and electronic devices: charge carriers are driven by a force field and scattered by other carriers or phonons (pseudo-particles giving an effective representation of the oscillating field produced by the vibrating ions). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.