Results overview: Found 32 records in 0.03 seconds.
Articles, 14 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 10 records found
Graphic and multimedia documents, 7 records found
Articles 14 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
20 p, 179.0 KB "Mujer de mi madre" : identidad y funciones de los coprogenitores y de las coprogenitoras en familias reconstituidas no heteronormativas / Álvarez Bernardo, Gloria (Universidad de Granada. Departamento de Antropología Social y Cultural) ; Romo Avilés, Nuria (Universidad de Granada. Departamento de Antropología Social y Cultural)
En este artículo se aborda la figura de los coprogenitores y de las coprogenitoras en las familias reconstituidas no heteronormativas. Se analiza tanto su identidad como los roles que desempeña dentro del conjunto de las relaciones familiares. [...]
This article examines the representation of stepparents in non-heteronormative stepfamilies and addresses their identity and roles. Four families that came from a prior heterosexual marriage and one from a prior homosexual marriage were interviewed. [...]
En aquest article s'aborda la figura dels coprogenitors i de les coprogenitores en les famílies reconstituïdes no heteronormatives. S'hi analitza tant la seva identitat com els rols que exerceix dins del conjunt de les relacions familiars. [...]

2018 - 10.5565/rev/papers.2235
Papers : revista de sociologia, Vol. 103 Núm. 1 (Gener-Març 2018) , p. 129-148 (Artículos)  
2.
2 p, 149.4 KB Els ‘whatsapps’, prova creixent en judicis de divorci / Carrillo Pérez, Nereida (Universitat Autònoma de Barcelona)
2015
Ara, Núm. 1680 (19 de juliol de 2015) , p. 20-21  
3.
29 p, 464.0 KB Coparentalitat i custòdia compartida a Catalunya / Solsona, Montserrat (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Spijker, Jeroen (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)
L'article aborda la problemàtica de la custòdia compartida legal dels fills menors d'edat en el postdivorci dins d'un context de creixent diversitat de les pràctiques parentals. S'hi presenta el marc sociojurídic actual existent a Espanya i a Catalunya entorn de la figura jurídica i la pràctica de la custòdia compartida. [...]
El artículo aborda la problemática de la custodia compartida legal de los hijos menores de edad después del divorcio en un contexto de creciente diversidad de las prácticas parentales. Se presenta el marco sociojurídico actual existente en España y en Cataluña en torno a la figura jurídica y a la práctica de la custodia compartida. [...]
Le document aborde la question de la garde partagée des enfants mineurs après le divorce dans un contexte de diversité croissante des pratiques parentales. Nous présentons le cadre socio-juridique qui existe actuellement en Espagne et en Catalogne autour de la figure juridique et la pratique de la garde partagée. [...]
The paper addresses the issue of legal custody of minor children after divorce in a context of increasing diversity of parental practices. We present a socio-legal framework that currently exists in Spain and Catalonia around the legal entity and practice of shared custody. [...]

2014 - 10.5565/rev/dag.137
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 60, Núm. 2 (Juny-Setembre 2014) , p. 387-415  
4.
25 p, 481.6 KB Análisis biográfico del divorcio en España / Houle, René (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Simó i Noguera, Carles (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Solsona, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Treviño, Rocío (Centre d'Estudis Demogràfics)
A partir de una explotación de los datos de la Encuesta Sociodemográfica de 1991, se presentan los resultados principales de una investigación en curso sobre los determinantes sociodemográficos del divorcio en España. [...]
This paper presents the principle results of a current research project focusing on the sociodemographic determinants of divorce in Spain on the basis of the 1991 Sociodemographic Survey. It attempts to explain the propensity for the breakdown of first unions, which is shaped as a dependent variable, on the basis of a set of covariables which refer to the characteristics of the source family, individual characteristics and union characteristics. [...]

1999
Revista española de investigaciones sociológicas, Núm. 88 (1999) , p. 11-35  
5.
26 p, 178.3 KB (Re)Construcció de les maternitats i de les paternitats després d'un divorci. Notes d'un estudi qualitatiu / Solsona, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Ferrer Serret, Laia (Centre d’Estudis Epidemiològics sobre Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya)
En aquest article es discuteixen alguns resultats d’un estudi qualitatiu sobre les trajectòries familiars que segueixen homes i dones que han viscut la ruptura d’una unió en la qual va haver fills. [...]
En este artículo se discuten algunos resultados de un estudio cualitativo sobre las trayectorias familiares que siguen hombres y mujeres que han vivido la ruptura de una unión en la que hubo hijos. [...]
In this paper we discuss some results obtained from a qualitative study about family trajectories followed by men and women who have children before a divorce. First of all we describe qualitative method design and, secondly, we present the main results. [...]

2010
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 69 (2010) , p. 141-166  
6.
24 p, 104.0 KB Els determinants sociodemogràfics de les ruptures d`unions a Catalunya / Simó i Noguera, Carles (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Solsona, Montserrat (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Houle, René (Centre d'Estudis Demogràfics) ; Treviño, Rocío (Centre d'Estudis Demogràfics)
El treball que aquí es presenta sobre la ruptura, per separació o divorci, de primeres unions a Catalunya és el resultat de l’anàlisi de la informació de la història de les unions de l’Enquesta Sociodemogràfica del 1991. [...]
El trabajo que aquí se presenta sobre la ruptura, por separación o divorcio, de primeras uniones en Cataluña es el resultado del análisis de la información de la historia de las uniones de la Encuesta Socio-demográfica de 1991. [...]
The present study of first unions disruption (marital or not) in Catalonia was carried out with the biographical information (individual and unions characteristics) of the feminine population contained in the Spanish Socio-Demographic Survey of 1991. [...]

2000
Revista Catalana de Sociologia, Num. 12 (Juliol 2000) , p. 87-110  
7.
9 p, 221.6 KB Després d’un divorci : com es pot reconstruir la biografia familiar? / Solsona, Montserrat (Centre d'Estudis Demogràfics)
Analitzar la reconstrucció de la biografia familiar després d'un divorci, a partir de les narracions de vint-i-sis biògrafs i biògrafes, permet completar amb més precisió el tipus de coneixement que ens ofereix una aproximació quantitativa respecte dels factors determinants i les conseqüències de la ruptura d'una unió amb fills. [...]
Analizar la reconstrucción de la biografía familiar tras un divorcio, a partir de las narraciones de veintiséis biógrafos y biógrafas, permite completar con más precisión el tipo de conocimiento que nos ofrece una aproximación cuantitativa respecto de los factores determinantes y las consecuencias de la ruptura de una unión con hijos. [...]
By analysing the reconstruction of a family’s biography after a divorce, based on 26 biographers, one can gain a more accurate picture of the type of knowledge that provides a quantitative approach on the determining factors and consequences of the break down of a family unit. [...]

2011 - 10.2436/20.3005.01.36
Revista Catalana de Sociologia, Núm. 26 (Juliol 2011) , p. 87-95  
8.
16 p, 68.5 KB Importancia de la participación laboral como determinante del divorcio en España / Simó i Noguera, Carles (Universitat de València. Departament de Sociologia i Antropologia Social) ; Solsona, Montserrat (Centre d’Estudis Demogràfics)
El potencial de la información retrospectiva recogida en la Encuesta sobre Fecundidad y Familia (1995) nos ha animado a realizar una nueva exploración de la participación laboral como variable explicativa de la propensión a la ruptura de una unión en España de las cohortes de unión de 1966 a 1999. [...]
The retrospective information in the Spanish Family and Fertility Survey of 1995 has an enormous potential to investigate the labour participation as a explicative covariate of union dissolution. We have studied the propensity of such a determinant for the 1966-1995 union cohorts, while evaluating his relative predictive power within an explicative model including three dimensions: the socialization of the partners, the union characteristics and the educative and professional skills. [...]

2003
Papeles de geografía, Núm. 37 (2003) , p. 245-259  
9.
28 p, 373.8 KB Narrar la propia biografía después de un divorcio : notas de un estudio cualitativo de interés para la demografía / Solsona, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
En este artículo se discuten algunos resultados de un estudio cualitativo sobre las trayectorias familiares que siguen hombres y mujeres que han vivido una ruptura de una unión en la que hubo hijos. [...]
In this article some outcomes of a qualitative study on the familiar trajectories that follow men and women who have experienced a break-up of union in which there were children are discussed. The design of the qualitative methodology is first presented before showing some results of the fieldwork done in metropolitan areas of Spain where the divorce has a greater intensity. [...]
Dans cet article on discute quelques résultats d’une étude qualitative sur les trajectoires familiales qu’ils suivent des hommes et des femmes qui ont vécu une rupture d’une union dans laquelle il y a eu des enfants. [...]

2009 - 10.3989/estgeogr.0467
Estudios geográficos, Vol. LXX, Núm. 267 (Julio-Diciembre 2009) , p. 633-660  
10.
39 p, 3.1 MB Pautas y factores concomitantes en la formación y la disolución de la pareja en España : análisis longitudinal y patrones territoriales / Miret, Pau, 1964- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
El objetivo del trabajo es mostrar la evolución histórica de las pautas longitudinales de formación y disolución de la pareja en España, y dibujar la heterogeneidad territorial de las mismas. Se observa así que la estabilidad es la excepción a la regla del continuo cambio: las generaciones han retrasado y adelantado cíclicamente su calendario de entrada en pareja, adaptándose siempre a las circunstancias del período vivido, y sin variaciones significativas en la intensidad final, la cual ha respondido a desequilibrios en el mercado matrimonial y no a ninguna revolución cultural en contra de la pareja como institución social de convivencia. [...]
The goal of this work is to show the historical evolution in longitudinal patterns in partnership formation and dissolution in Spain, and to graph its regional heterogeneity. It has become clear than stability is not the rule but the exception in a trend of continuous change. [...]
L’objectif du travail est de mettre en avant l’évolution historique des régularités longitudinales dans la formation et la dissolution du couple en Espagne, et en dessiner l’hétérogénéité territoriale. [...]

2009 - 10.3989/estgeogr.0463
Estudios geográficos, Vol. LXX, Núm. 267 (Julio-Diciembre 2009) , p. 491-529  

Articles : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Books and collections 1 records found  
1.
21 p, 590.9 KB Transitions post divorce et espaces de vie des enfants : débat, évidences juridiques et empiriques sur la garde partagée en Catalogne / Solsona, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Spijker, Jeroen (Centre d'Estudis Demogràfics)
En Catalogne, au cours de ces quinze dernières années, les recherches scientifiques dans le domaine de la famille ont bien avancé. Nous sommes toutefois encore loin d’une connaissance en profondeur des changements et des transformations dans les vies quotidiennes, et nous savons surtout peu de chose sur l’expérience vécue par les enfants dans ces situations de changement. [...]
Association internationale des démographes de langue française 2017
Trajectories et âges de la vie, 2017  

Research literature 10 records found  
1.
23 p, 1.5 MB Entre la nostalgia de la utopía y la nostalgia de la tradición : reflexiones sobre la formación de la pareja en Cataluña / Domingo i Valls, Andreu, 1958- ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2001 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 185)  
2.
37 p, 2.1 MB Divorcio y trayectorias familiares post-ruptura ¿un fenómeno nuevo? / Houle, René ; Solsona, Montserrat ; Treviño, Rocío ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2001 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 184)  
3.
35 p, 4.6 MB Los Determinantes sociodemográficos y familiares de las rupturas de uniones en España / Houle, René ; Simó i Noguera, Carles ; Treviño, Rocío ; Solsona, Montserrat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1998 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 142)  
4.
33 p, 1.6 MB Separation et divorce en Espagne / Solsona, Montserrat ; Houle, René ; Simó i Noguera, Carles ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1997 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 129)  
5.
28 p, 2.7 MB Mateixos pares, mateix divorci... mateix impacte? / Camps Orfila, Sílvia ; Rubio García, Remedios, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Malgrat que actualment nombroses investigacions es centren en la recerca dels factors que expliquin com el divorci pot afectar els fills, la majoria es fixen en les diferències entre famílies, parlant de factors com la conflictivitat entre els pares. [...]
Although at present several investigations are focused on researching factors that could explain how divorce can affect children, the majority encompasses differences between families. They talk about factors like conflict between parents. [...]

2017
Graduat o Graduada en Psicologia [954]  
6.
30 p, 1.1 MB Avaluació d'un programa d'acompanyament psicosocial a pares i mares divorciats amb menors al càrrec / Antich Altafaja, Cristina ; Rubio Garcia, Remedios, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Lexpsico, un programa d’acompanyament psicosocial a progenitors divorciats amb menors al càrrec, iniciat per un equip interdisciplinari, neix responent a la necessitat d’eliminar o disminuir el maltractament silenciat sofert pels menors en una separació conflictiva reeducant i conscienciant dels seus progenitors. [...]
2017
Graduat o Graduada en Psicologia [954]  
7.
445 p, 2.3 MB Pactos amistosos en caso de ruptura de la pareja / Castells i Marquès, Marina, 1987- autor ; Navas Navarro, Susana, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat
El objetivo de la tesis doctoral es valorar si el pacto amistoso de separación debe constituir una alternativa preferente frente a otros negocios jurídicos reguladores de los efectos derivados de la crisis matrimonial o de la convivencia estable. [...]
The purpose of this doctoral thesis is to assess if separation agreement should be a preferred alternative to other negotium iuridicum which also intend to regulate the effects of the matrimonial crisis and stable cohabitation breakdown. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
8.
42 p, 274.6 KB Traducció d'una sentència de divorci / Rabassa Barquin, Jordi ; Selis Masnou, Dolors, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquest treball és elaborar una traducció al català tan acurada i comprensible com sigui possible del document legal en anglès Decision After Trial #1, un formulari de l'estat de Nova York que recull les decisions d'un Tribunal pel que fa al cas de divorci entre dues parts, la part demandant i la part demandada. [...]
El objetivo de este trabajo es elaborar una traducción al catalán tan precisa y comprensible como sea posible del documento legal en inglés del estado de Nueva York Decision After Trial #1, que recoge las decisiones de un Tribunal en relación al caso de divorcio entre dos partes, la parte demandante y la parte demandada. [...]
The objective of this project is to translate to Catalan as precisely and clearly as possible the English legal text Decision after Trial #1, a formulary from the state of New York that holds all the decisions from a Court in respect to a divorce case between two parties, the plaintiff and the defendant. [...]

2015
Traducció i Interpretació [1202]  
9.
59 p, 1.2 MB L'impacte de la separació o divorci parental en els infants i adolescents / Escura Fàbregas, Alejandra ; Domènech, Edelmira ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
Les separacions i divorcis són un fenomen social en el que una gran quantitat de menors i adolescents es veuen implicats. La dissolució matrimonial es conceptualitza com un procés, en el que s'observen diferents etapes familiars potencialment estressants on tots els membres que la constitueixen viuen un període de crisis d'aproximadament 2 anys. [...]
2013  
10.
198 p, 368.7 KB Estudio descriptivo del síndrome de alienación parental en procesos de separación y divorcios : diseño y aplicación de un programa piloto de mediación familiar / Bolaños Cartujo, Ignacio ; Linares, Juan Luis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal)
El síndrome de alienación parental fue propuesto por Richard A. Gardner (1985) como una alteración que ocurre en algunas rupturas conyugales muy conflictivas. En ella, los hijos están preocupados en censurar, criticar y rechazar a uno de sus progenitores, descalificación que es injustificada y/o exagerada. [...]
The Parental Alienation Syndrome was proposed by Richard A. Gardner (1985) like an alteration that happens in some very conflicting couple ruptures. In her, the children are concerned in censoring, critics and reject to one of their parents, disqualification that is unjustified and/ or exaggerated. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2001
2 documents

Graphic and multimedia documents 7 records found  
1.
1223x1741, 361.1 KB Míting pel dret al divorci... / Associació Catalana de la Dona
[S.l. : s.n.] , 1977  
2.
1024x300, 720.2 KB Sí al divorcio
[S.l.] : [S.n.], [1979?]  
3.
1024x291, 716.0 KB Sí al divorci
[S.l.] : [S.n.], [1979?]  
4.
684x1040, 859.3 KB Por un divorcio que no discrimine a la mujer / Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas
Barcelona : Gràf. Avivar, 1979  
5.
696x1040, 831.6 KB Míting pel dret al divorci : Anna Mercadé, Ma. José Calvo, Julia Santiago : ... / Associació Catalana de la Dona
[S.l.] : Lipsia, 1977  
6.
1024x318, 790.9 KB Familia rota: mal reparable : divorcio: mal irreparable
[1980]  
7.
1024x196, 737.8 KB Divorcio-aborto libres : vota LCR / Lliga Comunista Revolucionària
[1979]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.