Results overview: Found 13 records in 0.03 seconds.
Articles, 10 records found
Research literature, 3 records found
Articles 10 records found  
1.
12 p, 225.5 KB Poéticas del resto en la dramaturgia y en la escena argentinas / López, Liliana Beatriz (Universidad Nacional de las Artes (Argentina))
En la dramaturgia y en los escenarios argentinos el uso de los restos constituye una poética de significancia productiva desde las últimas décadas. Distinguimos algunos de sus usos dentro del régimen de signos; como resto de la memoria social, como índice de la ausencia de los cuerpos, como souvenir y colección de artista y como excedente en una crítica al consumo. [...]
In the dramaturgy and also in the Argentine scenarios the use of the remains constitute a poetic of productive significance throughout the last decades. We distinguish some of its uses within the regime of signs; as the rest of the social memory, as an index of the absence of bodies, as a souvenir and artist collection and as a surplus in a criticism of consumption. [...]
En la dramatúrgia i en els escenaris argentis l'ús de les restes constitueix una poètica de significació productiva des de les darreres dècades. Distingim alguns dels seus usos dins del règim de signes; com restes de la memòria social, com índex de l'absència dels cossos, com souvenir i col·lecció d'artista i com excedent en una crítica al consum. [...]

2018 - 10.5565/rev/mitologias.556
Mitologías hoy, Vol. 17 (2018) , p. 169-180 (Dossier)  
2.
43 p, 367.7 KB "El castigo sin venganza", a la conquista del repertorio / Mancebo Salvador, Yolanda (Compañía "El viaje entretenido")
El artículo da cuenta de todos los montajes de El castigo sin venganza de Lope de Vega, desde su estreno en 1632 hasta 2014, tanto en España como en el extranjero. Se recogen las representaciones de la pieza en el ámbito profesional y en el escolar, con especial atención a los espectáculos de las escuelas de arte escénico (ESAD) y de las universidades. [...]
The essay gives an account of all the stagings of Lope de Vega's El castigo sin venganza, from its debut in 1632 to 2014, both in Spain and abroad. The representations of the piece are gathered in the both the professional and school fields, paying special attention to the productions in the Performing Arts Schools and universities. [...]

2018 - 10.5565/rev/anuariolopedevega.244
Anuario Lope de Vega, Vol. 24 (2018) , p. 200-242 (Artículos. Sección monográfica)  
3.
11 p, 641.8 KB Lope de puntillas : el estreno del ballet «Laurencia» en Leningrado (1939) / Chiginskaya, Maria (Universidad de Vigo)
Este artículo trata sobre el ballet Laurencia, basado en la obra de Lope de Vega Fuenteovejuna, estrenado en Leningrado (URSS) en 1939, y explica cómo un experimento arriesgado, que consistía en convertir una antigua obra dramática española en ballet moderno soviético, fue coronado por el éxito. [...]
This article explains how the 1939 ballet Laurencia, based on the play Fuenteovejuna by Lope de Vega, was successfully transformed into a modern Soviet ballet. Furthermore, the article describes the influence of Spanish drama in the USSR and the historical impact of Fuenteovejuna on the Russian stage.

2016 - 10.5565/rev/anuariolopedevega.159
Anuario Lope de Vega, Vol. 22 (2016) , p. 344-354 (Artículos. Sección miscelánea)  
4.
27 p, 645.5 KB Carpintería teatral en "La dama boba" lorquiana : Lope a ritmo de Molière / Agraz-Ortiz, Alba (Universidad de Salamanca)
Este trabajo estudia el texto adaptado de La dama boba de Lope que Federico García Lorca realizó para la compañía de Eva Franco en 1934 (Buenos Aires) y que, con ocasión del tricentenario del Fénix, sirvió de base para un montaje posterior en España en 1935 (bajo la dirección de Rivas Cherif y a cargo de la compañía Xirgu-Borrás). [...]
This paper examines Lorca's version of Lope's La dama boba, which was performed by Eva Franco's Company in Buenos Aires in 1934, and then by Rivas Cherif and the Xirgu-Borrás' Company in 1935 for the occasion of Lope's tercentenary. [...]

2016 - 10.5565/rev/anuariolopedevega.146
Anuario Lope de Vega, Vol. 22 (2016) , p. 1-27 (Artículos. Sección monográfica)  
5.
15 p, 226.9 KB Cruzada y Espectáculo : la ficción dramática como sustituta de la acción bélica (siglos XIV y XV) / Massip, Francesc, 1958- (Universitat Rovira i Virgili)
Espectáculos navales, entradas triunfales y festejos ocurridos en los siglos XIV y XV en la Península Ibérica y reflexionados como una ficción dramática que sustituye la acción bélica es el intento de ese artículo.
Naval shows, triumphal entrances and celebrations in the fourteenth and fifteenth centuries in the Iberian Peninsula and thought as a dramatic fiction replacing military action is the intent of this article.

2010
Mirabilia, Núm. 10 (Gener-Juny 2010) , p. 219-233  
6.
25 p, 86.2 KB L'avaluació d'activitats i projectes d'animació teatral / Úcar, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
L'Animació Teatral és un punt de trobada interdisciplinar que aplega cultura, educació i art en una barreja de tal manera que es fa difícil distingir cadascuna d'aquestes dimensions en les seves pràctiques concretes. [...]
La Animación Teatral es un punto de encuentro interdisciplinarque aúna lo cultural, lo educativo y lo artístico en una mezcla tal que se hace difícil distinguir cada una de estas dimensiones en sus prácticas concretas. [...]
Theater is an interdisciplinary meeting point in which culture, education and art get together in a such a way that it is difficult to distinguish each one of them and their practice. We are faced to a complex approach aimed at an also complex target. [...]

2002
Temps d'educació, Núm. 26 (2001-2002) , p. 319-343  
7.
23 p, 341.6 KB Case di morti. L'interno domestico come spazio perturbante tra il teat ro antico e la drammat urgia di Maeterlinck e Strindberg / Pasqualicchio, Nicola (Università degli Studi di Verona)
La prima sezione dell'articolo dimostra come in gran parte del XIX secolo la modalità del fantastico prevalente sulle scene europee sia di tipo spettacolare e mirata alla produzione di reazioni immediate di meraviglia o paura da parte del pubblico. [...]
The first section of the article demonstrates how through a great part of the XIXth century the prevailing attitude of fantastic on European stages is a spectacular one, aiming at direct effects of marvel or fear on its audience. [...]

2013 - 10.5565/rev/brumal.38
Brumal, Vol. 1, Núm. 1 (2013) , p. 79-101  
8.
9 p, 302.0 KB Travelling plays, travelling audiences : from Carr's Irish midlands to somewhere lost and found in Brazil / Pires Fernandes, Alinne Balduino (Queen's University Belfast. PhD Candidate in Translation and Drama)
Translating for the stage involves a multiple range of negotiations. Based on Carlson's (2001) notion of the «haunted stage» and Budick's (1996) conception of translation as inhabiting the «in-between», this paper addresses the question of location in the dramaturgical translation of Marina Carr's (1998) By the Bog of Cats. [...]
Traduir per a l'escena implica un ampli espectre de negociacions. Partint de la noció del «haunted stage» ('l'escenari embruixat') de Carlson (2001) i la concepció de Budick's (1996) de la traducció com a estadi intermedi, aquest article tracta la qüestió de l'entorn en la traducció dramatúrgica de By the Bog of Cats. [...]

2012
Quaderns : revista de traducció, Núm. 19 (2012) , p. 77-85  
9.
14 p, 207.9 KB De la place du traducteur dans le processus de création opératique: Le cas Max Brod / Derny, Nicolas (Musicòleg)
Cas unique dans l'histoire de la musique Max Brod eut, en tant que traducteur des opéras de Leoš Janáček, le privilège de collaborer directement avec le compositeur. Après son combat pour faire accepter à Vienne sa première traduction (Jenůfa), Brod essaya, lors du travail sur chaque oeuvre suivante, de suggérer à Janáček des modifications plus ou moins importantes de ses livrets. [...]
A singular case in Music History Max Brod had the opportunity, as the German translator of Janáček's operas, to work in close collaboration with the composer. After his fight for the acceptance of his first translation (Jenůfa), Brod tried to suggest more or less important revisions in the libretti of the next works. [...]

2010
Doletiana : revista de traducció, literatura i art, Núm. 3 (2010) , p. 1-14  
10.
6 p, 64.4 KB Eduardo De Filippo a Catalunya / Massip, Francesc, 1958- (Universitat Rovira i Virgili)
La recepció de De Filippo a Catalunya ha estat escassa: a banda de La gran il·lusió duta a escena per Herman Bonnin (1988), L'art de la comèdia dirigida per Jordi Mesalles (1992) o la Filumena Marturano que Alfred Lucchetti va traduir i protagonitzar el 1995, només quan Belbel muntà Dissabte, diumenge i dilluns al Teatre Nacional de Catalunya (2002) es va desvelar als catalans tot el potencial i la riquesa dramàtica de De Filippo amb una posada en escena vibrant i audaç que va estar en cartell dues temporades seguides, i que va deixar una singular empremta en l'última peça belbeliana: Forasters (2004), on ressona el tema del deteriorament de les relacions familiars, així com els efectes de fantasmagoria escènica i els aspectes metateatrals que tan interessaven al napolità, tot plegat amb personatges de gruix i una singular ambició expressiva, que no oblida mai al gran públic. [...]
The reception of De Filippo in Catalonia has been sparse: La gran il·lusió put on the stage by Herman Bonnin (1988), L'art de la comèdia directed by Jordi Mesalles (1992) or the Filumena Marturano that Alfred Lucchetti translated and played the leading role in 1995. [...]

2007
Quaderns d'Italià, N. 12 (2007) p. 53-58  

Research literature 3 records found  
1.
308 p, 2.2 MB Discursos de lo siniestro en el teatro chileno (1995-2010): violencia, cuerpo y memoria / Cárcamo del Río, Pamela Valeria ; García López, María del Mar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Este es un estudio acerca de la producción de obras dramáticas de la Generación 2000 en Chile, entre los años 1995 y 2010. Dicha producción es singular dado que se genera en un mismo contexto histórico -la postdictadura-, propone una estética teatral común que se relaciona con la manifestación de lo que Freud llamaba Unheimlich; y además, porque invita al lectores y espectadores a reflexionar sobre la construcción de la identidad y la memoria. [...]
This is a study about the production of 2000 generation dramatic works in Chile, between years 1995 and 2010. The mentioned production is singular, as it's generated in the same historical context -postdictatorship-, and proposes a common theatrical aesthetic which relates with the so called by Freud, Unheimlich demonstration; and in addition, invites readers and audience to think about identity and memory construction. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
2.
408 p, 1.7 MB L'adaptació dels clàssics teatrals. Shakespeare i Richard the third. Estudi de cas d'una escena / Escudé i Gallès, Beth ; Pérez Torío, Xavier, dir. (Universitat Pompeu Fabra) ; Batlle, Carles, 1963- , tutor (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
El subjecte d'aquesta tesi és l'adaptació dels clàssics teatrals, amb l'obra shakespeariana com a exemple principal, particularment la peça Richard The Third, per acabar focalitzant en l'estudi de cas de l'escena segona de l'acte primer. [...]
The subject of this thesis is the adaptation of theater classics, illustrated mainly through Shakespeare's plays, particularly Richard III. In the end it focuses on a case study of Act 2 Scene 2 of this play. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
3.
382 p, 1.8 MB La guerra en la dramaturgia chilena / Faúndez Carreño, Tania ; Foguet i Boreu, Francesc, 1971-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
La guerra se ha constituido un tema constante en la dramaturgia chilena, la cual a su vez se ha vinculado estrechamente con la identidad nacional. La pulsión de la guerra, con sus mecanismos discursivos institucionales (histórico, político, cultural, militar, nacional), sus ondulaciones y su dificultad misma de la representación sobre la escena han resonado en la dramaturgia patria desde la consolidación de la República en el siglo XIX (1817) hasta la apoteósica celebración del Bicentenario nacional (2010). [...]
War has been a recurring subject in Chilean drama, which in turn has been closely connected with national identity. The drive of war along with its institutional discursive mechanisms (historical, political, cultural, military, national), its consequences and the difficulty in representing it on stage have echoed around the country's playwriting from the establishment of the Republic in 1817 to the tremendous celebration of the national Bicentenary in 2010. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.