Results overview: Found 5 records in 0.02 seconds.
Articles, 4 records found
Research literature, 1 records found
Articles 4 records found  
1.
30 p, 2.0 MB Col·leccionisme i gust artístic de Josep Anton de Cabanyes i Ballester (1797-1852) a través del manuscrit "Catálogo y descripción de algunos cuadros que posee Dn. José Antonio de Cabanyes" (c. 1850) / Miralpeix Vilamala, Francesc (Universitat de Girona)
L'article presenta el manuscrit inèdit del catàleg de la pinacoteca del comerciant Josep Anton de Cabanyes (1797-1852), expert viatger per l'Europa postnapoleònica. S'hi analitza el personatge i la seva afició per les col·leccions, alhora que s'hi ressegueix la fortuna de la seva col·lecció, una bona part de la qual es conserva a la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
The article presents the unpublished manuscript of the catalog of the gallery belonging to the merchant Josep Anton de Cabanyes (1797-1852), an avid traveler to post- Napoleonic Europe. We analyze the collector's character and passion for art, as well as the destiny of his collection, largely preserved in the Masia d'en Cabanyes manor of Vilanova i la Geltrú in Barcelona.
El artículo presenta el manuscrito inédito del catálogo de la pinacoteca del comerciante Josep Anton de Cabanyes (1797-1852), experto viajero por la Europa posnapoleónica. Se analiza el personaje y su afición por las colecciones, a la vez que se hace un recorrido por la fortuna de su colección, buena parte de la cual se conserva en la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

2017 - 10.5565/rev/locus.300
Locus amoenus, Núm. 15 (2017) , p. 193-222 (Articles)  
2.
6 p, 65.4 KB Incerta glòria traduïda al neerlandès / Boon, Adri
El 2011 apareixerà Incerta glòria traduïda al neerlandès, publicada per un petit segell, però de gran importància quant a la difusió de la literatura catalana en les àrees de parla neerlandesa. [...]
In 2011 will appear Incerta glòria in Dutch translation, published by a small editing house but of great importance for the diffusion of Catalan literature in Dutch-speaking countries. Translation of canonic Catalan texts is important in order to establish an infrastructure which will facilitate the reading and widen the comprehension of translated Catalan books. [...]

2011
Quaderns : revista de traducció, Núm. 18 (2011) , p. 35-40  
3.
31 p, 547.2 KB Directions from the GET-GO : on the syntax of manner-of-motion verbs in directional constructions / Dikken, Marcel den (CUNY Graduate Center. Linguistics Program)
Directional resultatives show puzzling syntactic restrictions. In Romance, broadly speaking, they do not occur at all with manner-of-motion verbs. In Dutch, directional resultatives with mannerof- motion verbs usually force postpositional order in the directional PP - but prepositional order is grammatical under cir cumstances that have so far defied a unified and insightful account. [...]
Els resultatives direccionals mostren restriccions sintàctiques sorprenents. En llengües romàni- ques, a grans trets, no apareixen mai amb verbs de manera de moviment. En holandès, els resul- tatius direccionals amb verbs de manera de moviment normalment requereixen l'ordre pospo- sicional en el SP direccional - però l'ordre preposicional és gramatical sota circumstàncies que fins ara han desafiat qualsevol explicació unificada i aprofundida. [...]

2010 - 10.5565/rev/catjl.93
Catalan journal of linguistics, Vol. 9, Núm. (2010) , p. 23-53  
4.
20 p, 198.4 KB Expressing Inflection Tonally / Oostendorp, Marc van (Meertens Instituut. Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences)
In Limburg Dutch, the difference between neuter and feminine agreement on adjectives is expressed by a difference in lexical tone. This paper argues that this distinction is due to a difference in underlying representations and not to a paradigmatic antifaithfulness effect. [...]
2005 - 10.5565/rev/catjl.115
Catalan journal of linguistics, V. 4 (2005) p. 107-126  

Research literature 1 records found  
1.
48 p, 2.2 MB An Exploratory analysis of individual variation in schwa epenthesis in Flemish Dutch and Scottish English / Witte, Wolf De ; Gavaldà Ferré, Núria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This study examines schwa epenthesis as it occurs in Flemish Dutch and Scottish English from a forensic phonetic perspective in terms of the potential it exhibits for speaker comparison purposes, as prior investigations have shown that sociolinguistic variables-such as schwa insertion-may also reveal individual speaker variability. [...]
Aquest estudi investiga la inserció epentètica d'una vocal neutra com ocorre en el neerlandès flamenc i l'anglès escocès des d'una perspectiva fonètica forense quant a la variabilitat individual de parlants i el seu potencial a l'hora de dur a terme comparacions de parlants. [...]

Juliol 2020  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.