Results overview: Found 44 records in 0.03 seconds.
Articles, 34 records found
Periodical publications, 2 records found
Books and collections, 4 records found
Research literature, 4 records found
Articles 34 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
27 p, 4.5 MB Paisatge vegetal i gestió del combustible a la plana occidental catalana entre el neolític i l'edat mitjana : estat de la qüestió des de l'anàlisi antracològica / Vila Moreiras, Sílvia (Universitat de Lleida. Departament d'Història) ; Piqué i Huerta, Raquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria)
En aquest treball es presenta una síntesi de les anàlisis antracològiques realitzades fins avui a la plana occidental catalana. Les dades procedeixen de divuit jaciments arqueològics localitzats a diferents comarques de la plana i pertanyents a diferents períodes, conformant tots junts un marc cronològic que va des del neolític a l'edat mitjana/període islàmic. [...]
Dans ce travail de recherche on présentera une synthèse des analyses anthracologiques qui ont été réalisées jusqu'à l'heure actuelle dans la plaine occidentale catalane. Les données utilisées pendant l'étude proviennent de dix-huit sites archéologiques situés dans différentes comarques de ce territoire et datant de différentes périodes allant du néolithique jusqu'au moyen âge/époque islamique. [...]

2012
Revista d'Arqueologia de Ponent, 2012, p. 9-35  
2.
29 p, 5.2 MB "Conèixer e haver moralitats bones" : l'ús de la literatura en l'"Arbre exemplifical" de Ramon Llull / Cabré, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Ortín, Marcel (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Filologia) ; Pujol i Gómez, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
La idea per al treball que segueix va néixer de la lectura d'un article on Robert Pring-Mill examina el primer dels fragment s narratius de l'Arbre exemplifical [= AE], per mostrar com una materia pròpia de la ciència de l'época esdevé, en mans de Llull, una peça literària. [...]
1988
Studia Lulliana, Vol. 28, Num. 79 (1988) , p. 139-167  
3.
20 p, 679.6 KB El castell de Vilademàger (La Llacuna, l'Anoia) : arqueologia d'una fortificació comtal (Segles X-XV) / Sabaté i Balada, Mireia ; Folch Iglesias, Cristian (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca OCORDE)
Amb aquest text es presenten els primers resultats de la intervenció arqueològica duta a terme al castell de Vilademàger durant la primavera de l'any 2017. Les excavacions al sector més septentrional de la fortificació han permès documentar i datar amb una certa precisió tot un conjunt d'estructures localitzades en aquesta zona, que corresponen al primer castell documentat al segle X, i estudiar la seva evolució durant tota l'Edat Mitjana fins que s'abandona al segle XV.
The first results of an archaeological survey in spring 2017 at the Vilademàger castle are reported. Excavations at the northernmost part of the fortification made it possible to document and to date with some degree of precision the whole set of structures in this site which are linked to the first castle - documented back to the 10th century - and, moreover, to study its evolution throughout the Middle Ages up until the 15th century when it was abandoned.

2018 - 10.5565/rev/tda.80
Treballs d'arqueologia, Núm. 22 (2018) , p. 135-154 (Articles)  
4.
22 p, 558.0 KB Fortificacions i assentaments en alçada a l'àmbit rural del nord-est de Catalunya durant l'Alta Edat Mitjana (Segles VI-XI) / Folch Iglesias, Cristian (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca OCORDE)
Aquesta aportació pretén oferir una síntesi sobre les característiques de les fortificacions i assentaments en alçada de l'àmbit rural del nord-est de Catalunya en la seva llarga evolució durant l'Alta Edat Mitjana. [...]
The present contribution is a synthesis of the characteristics of rural fortifications and hilltop settlements in North-eastern Catalonia and their evolution along the Early Middle Ages. It embraces a wide territory where -within these historical period- successive political structures will leave their imprint on the organization, occupation and defence of those territories. [...]

2018 - 10.5565/rev/tda.74
Treballs d'arqueologia, Núm. 22 (2018) , p. 29-49 (Articles)  
5.
12 p, 4.4 MB Les ressources minérales et végétales de la Cerdagne orientale : bois, mines, fours à chaux, charbonnières et sites de transformation des minerais. L'apport de l'archéologie / Campmajo, Pierre (Université de Toulouse 2. Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Cerdagne) ; Rendu, Christine (Université de Toulouse 2. Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Cerdagne) ; Crabol, Denis (Université de Toulouse 2. Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Cerdagne) ; Bousquet, Delphine (Université de Toulouse 2. Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Cerdagne) ; Luault, Noémie (Université de Toulouse 2. Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Cerdagne)
Cet article offre un aperçu de l'exploitation des ressources minérales et végétales de la Cerdagne dans les temps anciens. L'analyse archéologique se concentre sur l'étude de ressources telles que le bois, les mines, les fours de chaux, les charbonnières et les points de transformation des minerais.
Aquest article ofereix una panoràmica al voltant de l'explotació dels recursos minerals i vegetals de la Cerdanya en època antiga. L'anàlisi arqueològic se centra en l'estudi de recursos com la fusta, les mines, els forns de cals, les carboneres i els punts de transformació de mineral.
This paper tries to offer an overview around the exploitation of mineral and vegetal resources from Cerdanya in ancient times. The archaeological analysis is focusing in the study of resources like wood, mines, lime kilns, charcoal and mineral transformation areas.

2017 - 10.5565/rev/tda.60
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 65-76 (Articles)  
6.
16 p, 2.7 MB Appréhender les dynamiques agraires dans une région de montagne, la Cerdagne : état des lieux (Antiquité tardive/Haut Moyen Âge) / Luault, Noémie (Centre National de la Recherche Scientifique (França). Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés -UMR 5608)
Cet article vise à offrir les premières données d'une étude sur les dynamiques agraires dans la région pyrénéenne de la Cerdagne entre les périodes historiques de l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Age. [...]
Aquest article pretén oferir les primeres dades al voltant d'un estudi sobre les dinàmiques agràries a la regió pirenaica de la Cerdanya entre els períodes històrics de l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana. [...]
This paper aims to offer the first data about a study on agricultural dynamics in the Pyrenees region of Cerdanya between the historical periods of Late Antiquity and the Early Middle Ages. These data come from a set of archaeological intervention campaigns in various rural areas between ancient chronology sites such as Coma Peronell or Iulia Libica.

2017 - 10.5565/rev/tda.68
Treballs d'arqueologia, Núm. 21 (2017) , p. 49-64 (Articles)  
7.
21 p, 1.6 MB Sobre el nom de santa Maria de Blaquerna : algunes preguntes i respostes / Butinyà i Jiménez, Júlia (Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya))
Sobre el nom de la Mare de Déu de Blaquerna, que s'identifica amb el del protagonista de la primera novel·la lul·liana, Romanç d'Evast e Blaquerna, s'han fet darrerament vàries aportacions; ací, hi afegim alguna de nova, així com deixem algunes preguntes obertes. [...]
About the name of the Virgin who is identified with the protagonist of the first novel of Ramon Llull, Romanç d'Evast e Blaquerna, several contributions have been made lately; here we add some new and formulate some questions. [...]

2017
Mirabilia, Núm. 25 (jun-dez 2017) , p. 131-151 (Articles)  
8.
14 p, 310.4 KB Nosce teipsum en l'obra de Ramon Llull / Medina, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana)
A pesar de l'escassa presència del precepte dèlfic «γνῶθι σαυτόν» («nosce teipsum») en l'obra de Ramon Llull, la recerca realitzada en el present treball posa de manifest, per una banda, la coneixença del precepte per part del mestre, i, per una altra, la importància que li dóna en alguns passatges cabdals de la seva producció.
Even though the presence of the Delphic precept «γνῶθι σαυτόν» («nosce teipsum») in Ramon Llull's work is scarce, the research done in the present study reaches a twofold conclusion: firstly, the master's knowledge of the precept; secondly, the importance he gave to it in some central passages of his production.

2016
Mirabilia, Núm. 23 (jun-dez 2016) , p. 19-32 (Special issue)  
9.
2 p, 101.4 KB Llibres, lectura i biblioteques abans de la impremta (text en català, castellà i anglès) / Alturo i Perucho, Jesús
En la societat medieval, la passió pels llibres va ser minoritària, igual que ara. Els qui llegien, llegien majoritàriament llibres de caràcter professional, imprescindibles per al seu treball. I aquesta situació no va variar ni tan sols quan linvent de Gutenberg es va difondre.
2009
Barcelona metròpolis, Num. 76 (2009) , p. 23-26  
10.
57 p, 1.1 MB Las élites femeninas en las ciudades gallegas de la Baja Edad Media / García-Fernández, Miguel (Universidade de Santiago de Compostela)
En las ciudades medievales vivían mujeres de diferentes grupos sociales. Sin embargo, los historiadores han estudiado con mayor atención las mujeres que trabajaban fuera del hogar en diversos oficios, y no tanto las que formaban parte de las oligarquías urbanas. [...]
Women from different social groups lived in medieval towns. However, historians have studied more closely women working outside their homes in various trades and, far less, women that were part of the urban oligarchies. [...]

2013
Mirabilia, Núm. 17 (juliol-desembre 2013) , p. 337-393  

Articles : 34 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Periodical publications 2 records found  
1.
3 p, 260.6 KB Comitatus : a journal of medieval and renaissance studies
Los Angeles : Center for Medieval and Renaissance Studies. University of California, [19--]-
243 documents
 UAB restricted access
2.
Mirabilia : electronic journal of antiquity, middle & modern ages / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis Medievals
Mirabilia Journal is an international online, peer-reviewed journal, which provides a forum for strictly original articles, documents and academic reviews produced by scholars of the Ancient, Medieval and Modern World.
Bellaterra : Institut d'Estudis Medievals, cop. 2000-
31 documents

Books and collections 4 records found  
1.
11 p, 39.8 KB Reglament del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
2005  
2.
19 p, 301.1 KB La Afectación prioritaria de los trabajadores de mayor edad en el despido colectivo / Solà Monells, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aunque la prohibición de discriminación por razón de edad se extrae con claridad del art. 14 de la CE, el art. 17. 1 del TRLET y de la normativa internacional, en la práctica la selección de las personas que verán extinguida su relación laboral en los procedimientos de despido colectivo se basa a menudo en ese factor. [...]
Although the prohibition of discrimination on grounds of age is clearly established in art. 14 of the Spanish Constitution, art. 17. 1 of the Statute of Workers, as well as international standards, in practice the selection of workers whose employment contracts are terminated in collective redundancy procedures is often based on that factor. [...]

Publicacions URV 2015
Proceedings of the 1st international virtual SBRLab Conference : finding solutions for a post-crisis society, 2015, p. 54-62  
3.
19 p, 329.5 KB La intervención de las organizaciones de la sociedad civil en la regulación del empleo y la protección social de los trabajadores de edad / Ysàs Molinero, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
En los últimos años han surgido con fuerza asociaciones para la defensa de los intereses de los desempleados mayores. Dichas organizaciones, que hasta ahora han actuado esencialmente a nivel local, pero que empiezan a organizarse a nivel supramunicipal, aspiran con frecuencia a participar en foros donde se discuten y acuerdan políticas de empleo que inciden sobre el colectivo. [...]
In recent years associations for the defense of the interests of the older unemployed have been created. These organizations, which so far have mainly acted locally, but who begin to organize at supra-municipal levels, often aspire to join forums where employment policies that affect that group of people are discussed and agreed. [...]

Publicacions URV 2015
Proceedings of the 1st international virtual SBRLab Conference : finding solutions for a post-crisis society, 2015, p. 88-106  
4.
15 p, 304.5 KB El deber empresarial de realizar aportaciones al Tesoro Público por el despido de trabajadores de cincuenta o más años mediando beneficios. Un análisis de datos y finalidades / Esteban Legarreta, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
El artículo analiza algunos de los principales rasgos del deber empresarial de realizar aportaciones públicas al Tesoro Público en caso de despido colectivo que afecte a trabajadores de cincuenta o más años, llevado a cabo por medianas y grandes empresas. [...]
This article deals with some of the main features related with the corporate duty to make financial contributions to the Exchequer in case of collective dismissal, including a high number of mature workers, carried out by medium-big sized companies. [...]

Publicacions URV 2015
Proceedings of the 1st international virtual SBRLab Conference : finding solutions for a post-crisis society, 2015, p. 73-87  

Research literature 4 records found  
1.
82 p, 8.1 MB Direcció artística i posada en escena d'una pel·lícula d'època medieval / Galí Bertran, Mireia ; Martín Pascual, Miguel Ángel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball es centra en descobrir el funcionament i les responsabilitats de la feina d'un director artístic. Això s'ha dut a terme amb la novel·la "Joies i dagues" (Virgínia Palomo, 2009) com a base. [...]
Este trabajo se centra en descubrir el funcionamiento y las responsabilidades del trabajo de un director artístico. Esto se ha llevado a cabo con la novela "Joies i dagues" (Virgínia Palomo, 2009) como base. [...]
This project focuses on knowing the functions and responsabilities of an art director's job. This was reached with the novel "Joies i dagues" (Virgínia Palomo, 2009) as a base of the project. The story is set in the early XVI century, so I have made a reserach of the enviroment and daily habits of that time. [...]

2017
Grau en Comunicació Audiovisual [968]  
2.
546 p, 2.7 MB Iconografía diabólica e infernal en la miniatura medieval hispana : : los Beatos / Gómez, Nora M. ; Español, Francesca, 1956- , dir. (Universitat de Barcelona. Departament d'Història de l'Art) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
La investigación se ha centrado en la iconografía diabólica e infernal en el corpus de los Beatos hispanos, entre la segunda parte del siglo X y las primeras décadas del XIII. En una primera parte se ha indagado acerca de la conceptualización de la personificación del mal en la figura del Diablo y en cómo imaginaron el Infierno las culturas antiguas de la cuenca del Mediterráneo. [...]
The research has focused on the diabolical and infernal iconography in the corpus of Hispanic Beatus, between the second half of the tenth century and the first decades of the thirteenth. In the first part has inquired about the personification of evil in the figure of the Devil and how Hell was imagined in ancient cultures of the Mediterranean basin. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
3 documents
3.
685 p, 13.6 MB L'Alta Edat Mitjana a la Catalunya Central (Segles VI-XI). Estudi històric i arqueològic de la conca mitjana del riu Llobregat / Gibert Rebull, Jordi ; Martí, Ramon, 1958-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
L'estudi té com a objectiu l'anàlisi de les transformacions del poblament i de l'organització territorial a la Catalunya Central entre els segles VI i XI, és a dir, des de l'extinció de l'imperi d'occident fins a la consolidació de l'ordre feudal imposat a partir de la conquesta de la zona per part dels comtes d'Osona, Cerdanya i Urgell. [...]
This study has its main goal in analyzing the transformations on the settlement pattern and the territorial organization in the area of central Catalonia between the 6th and the 11th centuries; this is, from the end of the Western Roman Empire to the arrival of the feudalism to the area after the conquest by the counts of Osona, Cerdanya and Urgell. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
4.
566 p, 2.0 MB La Imagen de la justicia divina : : la retribución del comportamiento humano en el más allá en el arte medieval de la Corona de Aragón / Rodríguez Barral, Paulino ; Yarza Luaces, Joaquín, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia
Centrado en el ámbito geopolítico de la Corona de Aragón, este trabajo se plantea el estudio de la evolución, a lo largo de la Baja Edad Media, de la iconografía relativa a la retribución de las acciones humanas en el más allá. [...]
This study, which concentrates on the geopolitical field of the Crown of Aragon in the later Middle Ages, examines the evolution of the iconography of the retribution of human actions in the otherworld. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2004
9 documents

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.