Resultados globales: 45 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 38 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 6 registros
Artículos Encontrados 38 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
15 p, 138.2 KB Propuestas para la medición de la carga informativa de los mensajes audiovisuales y sus efectos / Morales Morante, Fernando (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Este artículo efectúa una reflexión sobre los conceptos básicos que definen la gramática y estructura de los discursos audiovisuales y su funcionalidad en los nuevos procesos de comunicación dominados por la convergencia digital y la interactividad. [...]
This article offers a reflection about the validity of basic concepts that define the grammar and structure of audiovisual discourses and its functionality in current communication processes dominated by digital convergence and interactivity. [...]

2013
Orbis. Revista científica electrónica de ciencias humanas, Vol. 8 Núm. 24 (abril 2013) , p. 158-172  
2.
9 p, 320.6 KB Cómo enseñar posedición de traducción automática a una segunda lengua : una propuesta didáctica para el aprendizaje de lenguas / Zhang, Hong (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Tradumàtica) ; Torres Hostench, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Tradumàtica)
El artículo presenta una propuesta didáctica para poseditar errores de traducción automática (TA) que se ha evaluado mediante pretest/postest con grupo de control y grupo experimental. A partir de los resultados obtenidos se observa que la posedición a una segunda lengua es factible, si bien es recomendable una formación en posedición orientada a tipos de errores específicos y mucha práctica.
L'article presenta una proposta didàctica per a la postedició d'errors de traducció automàtica (TA), avaluada mitjançant pretest/postest amb grup de control i grup experimental. A partir dels resultats obtinguts s'observa que la postedició cap a una segona llengua és factible, tot i que s'aconsella una formació en postedició orientada a tipus d'errors específics i, també, molta pràctica.
This paper presents a training proposal to postedit machine translation (MT) mistakes. The proposal has been assessed by pretest/postest with a control group and an experimental group. Results show that MT postediting to a second language is feasible, although extensive training focused on specific mistakes is recommended.

2019 - 10.5565/rev/tradumatica.237
Tradumàtica, Núm. 17 (2019) , p. 153-161 (Tradumàtica breu)  
3.
19 p, 297.2 KB Traducció automàtica neuronal i traducció automàtica estadística : percepció i productivitat / López-Pereira, Ariana (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Tradumàtica)
El campo de la traducción automática ha cambiado por completo con los avances que han experimentado los motores de traducción automática neuronal (TAN), especialmente en comparación con los resultados que se estaban obteniendo con los de traducción automática estadística (TAE). [...]
El camp de la traducció automàtica ha canviat per complet amb els progressos que han experimentat els motors de traducció automàtica neuronal (TAN), sobretot si es compara amb els resultats obtinguts amb els de traducció automàtica estadística (TAE). [...]
The machine translation field has changed completely due to the many advances seen in neural machine translation (NMT) engines, especially in comparison with the results that were obtained with statistical machine translation (SMT) engines. [...]

2019 - 10.5565/rev/tradumatica.235
Tradumàtica, Núm. 17 (2019) , p. 1-19 (Tradumàtica oberta)  
4.
28 p, 320.6 KB Traducción automática y posedición : perfiles y competencias en los programas de formación de traductores / Cid-Leal, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Espín García, María del Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Presas, Marisa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona)
Los estudios sobre el mercado profesional de la traducción muestran que cada vez más los empleadores demandan que los traductores dominen las herramientas relacionadas con traducción automática. Esto obliga a los centros de formación de traductores a preguntarse cuáles son los nuevos perfiles profesionales y cuáles son las nuevas competencias que deberían adquirir los estudiantes. [...]
Studies on the professional translation market show that employers increasingly demand translators who master tools related to machine translation. This fact compels translator training centers to consider what the new professional profiles are and what new competences students should acquire. [...]

2019
MonTI, Núm. 11 (2019) , p. 187-214  
5.
7 p, 145.7 KB Genetic alterations that do or do not occur naturally : consequences for genome edited organisms in the context of regulatory oversight / Custers, René (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) ; Casacuberta i Suñer, Josep M. 1962- (Centre de Recerca en Agrigenòmica) ; Eriksson, Dennis (Sveriges Lantbruksuniversitet) ; Sági, László (Magyar Tudományos Akadémiát. Mezőgazdasági Kutatóközpont) ; Schiemann, Joachim (Julius Kühn-Institut. Federal Research Centre for Cultivated Plants)
The ability to successfully exploit genome edited organisms for the benefit of food security and the environment will essentially be determined by the extent to which these organisms fall under specific regulatory provisions. [...]
2019 - 10.3389/fbioe.2018.00213
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Vol. 6 (Jan. 2019) , art. 213  
6.
11 p, 138.8 KB Machine Translation and Post-editing : Impact of Training and Directionality on Quality and Productivity / Toledo Báez, M. Cristina (Universidad de Córdoba)
The aim of this pilot study is two-fold: on the one hand, it is to explore the impact of participants' educational background in both post-editing quality and productivity and, on the other, to compare quality and speed of post-editing into L1 with quality and speed of post-editing into L2.
L'objectiu d'aquest estudi és doble: per una banda, explorar la influència que té la formació dels participants tant en la qualitat com en la productivitat de la postedició; per l'altra, comprar la qualitat i la velocitat de postedició en la L1 i la qualitat i la velocitat de la postedició en la L2.
El objetivo de nuestro estudio piloto es doble: por un lado, explorar qué influencia tiene la formación de los participantes tanto en la calidad como en la productividad de la posedición y, por otro, comparar la calidad y la velocidad de posedición en la L1 frente a la calidad y a la velocidad de la posedición en la L2.

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.215
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 24-34 (Tradumàtica oberta)  
7.
11 p, 223.7 KB Towards testing post-editing performance : a futureproof diagnostic / Van Egdom, Gys-Walt (Utrecht University) ; Vieira, Luca Nunes (University of Bristol) ; Absolon, Jakub (Constantine the Philosopher University in Nitra)
In the present article, we provide an outline of a diagnostic tool for testing post-editing performance. The tool is hoped to facilitate the identification of suitable translators/translation students for post-editing projects by flagging knowledge, skills or attitudes relevant to post-editing that is/are found to be lacking in candidates' post-editing behaviour.
En aquest article descrivim un instrument de diagnòstic per avaluar la pràctica de la post-edició. Tot i que hi ha exemples d'aquests instruments a l'abast, rara vegada es fan servir els estudis empírics com a base per a avaluar-lo. [...]
En el presente artículo perfilamos una herramienta de diagnóstico para evaluar la práctica de la posedición. No es habitual que se utilicen estudios empíricos como base para su evaluación, a pesar de disponer de ejemplos de tales instrumentos. [...]

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.211
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 114-124 (Tradumàtica dossier)  
8.
17 p, 777.5 KB Insights into post-editors' profiles and post-editing practices / Blagodarna, Olena
The objective of this paper is to share results of the online survey Post-Editing in Action conducted among language experts currently engaged in the MTPE industry. By filling in an online questionnaire the respondents shared information concerning their professional profiles and day-to-day working routines. [...]
L'objectiu d'aquest treball és mostrar els resultats de l'enquesta en línia Post-Editing in Action, enfocada en lingüistes experimentats que treballen en la indústria TAPE. Els participants van completar un formulari on van compartir informació dels seus perfils professionals i dels seus fluxos de treball. [...]
El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados de la encuesta en línea Post-Editing in Action, enfocada en lingüistas experimentados que trabajan en la industria TAPE. Los participantes completaron un formulario dónde compartieron información de sus perfiles profesionales y de sus flujos de trabajo. [...]

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.198
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 35-51 (Tradumàtica oberta)  
9.
24 p, 266.6 KB Translators revising translators : a fruitful alliance / Marín Lacarta, Maialen (Hong Kong Baptist University) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
This article discusses the revision process in a non-profit digital publisher led by translators and aims to fill the research gap with regard to the revision process in literary translation. ¡Hjckrrh! is a non-profit publishing initiative that has published 21 e-books translated from 7 different languages, with the collaboration of 14 translators. [...]
2018 - 10.1080/0907676X.2018.1533569
Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice, 2018  
10.
9 p, 274.4 KB Desarrollo de la aplicación Postediting Calculeffort para la estimación del esfuerzo en posedición / Candel Mora, Miguel Ángel (Universidad Politécnica de Valencia) ; Borja-Tormo, Carla (Universidad Politécnica de Valencia)
En la actualidad, después de la posedición, la calidad de la traducción automática puede ser equiparable a la de la traducción humana. Este trabajo describe el diseño de la aplicación Post-editing Calculeffort, que estima esfuerzo y tiempo necesarios de posedición, y determina si es factible procesar un texto con TA.
Actualment, després de la post-edició, la qualitat de la traducció automática pot ser equiparable a la de la traducció humana. Aquest article descriu el disseny de l'aplicació Post-editing Calculeffort, que calcula l'esforç i el temps necessaris de post-edició, i determina si és factible processar un text amb TA.
Nowadays, after post-editing, the level of quality of machine translation output can be compared to human translation. This paper describes the design of the application Postediting Calculeffort that estimates the effort and time required for post-editing, and determine if it is feasible to process a text with MT.

2017 - 10.5565/rev/tradumatica.190
Tradumàtica, Núm. 15 (2017) , p. 1-9  

Artículos : Encontrados 38 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
15 p, 505.1 KB Quality assessment of post-edited versus translated wildlife documentary films : a three-level approach / Ortiz Boix, Carla (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental)
This article presents the results of a study designed to evaluate the quality of post-edited wildlife documentary films (in comparison to translated) which are delivered using voiceover and off-screen dubbing. [...]
2015
4th Workshop on Post-editing Technology and Practice (WPTP4). Miami, EUA, 4 : 2015  

Documentos de investigación Encontrados 6 registros  
1.
1 p, 796.0 KB Quorum sensing : a tool for autoinducible heterologous protein expression / Requena Fernández, Arnau ; Gibert González, Isidre, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Projecte de recerca per a l'obtenció d'una soca d'Escherichia coli que utilitzi la comunicació intercel·lular quorum sensing com a inductor per a l'expressió heteròloga de proteïnes. D'aquesta manera és possible activar l'expressió proteica a altes densitats cel·lulars en bioreactors sense la necessitat d'afegir inductors externs com ara IPTG.
Proyecto de investigación para la obtención de una cepa de Escherichia coli que utilice la comunicación intercelular quorum sensing como inductor para la expresión heteróloga de proteínas. De esta forma es posible activar la expresión proteica a altas densidades celulares en bioreactores sin la necesidad de añadir inductores externos como IPTG.
A research proposal has been designed in order to obtain an Escherichia coli strain that uses quorum sensing cell to cell communication as an inductor to promote heterologous protein expression. In this way, it is possible to have protein production activated at high cell densities in bioreactors without the need of externally added inducers like IPTG.

2019-05-25
Graduat o Graduada en Biotecnologia [815]  
2.
1 p, 2.4 MB CRISPR technology and its application in cancer / Fagoaga Eugui, Maider ; Duñach Masjuan, Mireia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
CRISPR is a revolutionary genome-editing technology derived from the adaptive immune system of prokaryotes, which integrate short fragments of foreign nucleic acids in their genome in a specific manner and this serves as a vaccination card or cellular memory of past invaders. [...]
2019-05-31
Graduat o Graduada en Bioquímica [814]  
3.
1 p, 1.1 MB Discovering CRISPR/Cas9 / Prieto Pascual, Cristina ; Hernández Viedma, Gonzalo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2016
Graduat o Graduada en Genètica [833]  
4.
83 p, 3.7 MB Proyecto de localización web colaborativa con Traducción Automática : la página de la FTI / Domènech Moreno, Sara ; Martín Mor, Adrià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Proyecto de localización de la página web de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB con ayuda de herramientas TAO y el traductor automático Apertium. El proyecto comprende una parte práctica donde se elabora un método de localización con traducción automática y post-edición.
Projecte de localització del lloc web de la Facultat de Traducció i Interpetació de la UAB amb l'ús d'eines TAO i el traductor automàtic Apertium. El projecte consta d'una part pràctica on s'elabora una mètode de localització amb traducció automàtica i post-edició.
Localization project of the website of the Faculty of Translation and Interpreting from the Autonomous University of Barcelona, aided by CAT tools and the Machine Translator Apertium. This project contains a practical part where a method for localization with Machine Translation and post-editing is developed.

2016
Graduat o Graduada en Traducció i Interpretació [1202]  
5.
65 p, 1.1 MB La postedición, un mundo desconocido por muchos traductores / Miralpeix Vissi, Núria ; Igareda González, Paula, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este trabajo pretende ser una radiografía de la postedición, una tarea que resulta clave en el proceso de traducción automática. Para ofrecer una visión global sobre la postedición, se exponen sus principios básicos, se presentan algunos de los errores más habituales de la traducción automática y una selección de directrices de postedición de distintas empresas. [...]
Aquest treball pretén ser una radiografia de la PE, una tasca que resulta clau en el procés de TA. Per tal d'oferir una visió global sobre la PE, s'exposen els seus principis bàsics, es presenten alguns dels errors més habituals de la TA i una selecció de directrius de PE de diferents empreses. [...]
This project intends to be an in-depth analysis of post-editing, which is a key task in machine translation process. In order to offer an overall view of post-editing, we expound its basic principles, some of the most habitual mistakes of machine translation and a selection of post-editing guidelines from several companies. [...]

2015
Graduat o Graduada en Traducció i Interpretació [1202]  
6.
1 p, 1.3 MB Establishment of HIV resistance by genome editing / Méndez Tavío, Miriam ; Bosch i Merino, Assumpció, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2015
Graduat o Graduada en Biotecnologia [815]  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.