Results overview: Found 100 records in 0.02 seconds.
Articles, 65 records found
Contributions to meetings and congresses, 3 records found
Periodical publications, 1 records found
Books and collections, 3 records found
Research literature, 24 records found
Learning materials, 4 records found
Articles 65 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
34 p, 536.7 KB Editors' Note : Current Research on Grammar Teaching. What is the Use of Teaching Grammar? / Marcotte, Sylvie (Université du Québec en Outaouais) ; Beaumanoir-Secq, Morgane (Université de Paris) ; Reig, Aina (Université du Québec en Outaouais)
Research on grammar teaching covers a variety of topics and adopts plural perspectives. The III International Conference on Teaching Grammar (Congram19), held at the Autonomous University of Barcelona from January 23 to 25, 2019, is a sample of this. [...]
La recerca sobre l'ensenyament de la gramàtica abasta temes diversos i adopta perspectives plurals. El III Congrés Internacional sobre Ensenyament de la Gramàtica (Congram19), celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona del 23 al 25 de gener de 2019, n'és una mostra. [...]
La investigación sobre la enseñanza de la gramática abarca temas diversos y adopta perspectivas plurales. El III Congreso Internacional sobre Enseñanza de la Gramática (Congram19), celebrado en la Universidad Autónoma de Barcelona del 23 al 25 de enero de 2019, es una muestra de ello. [...]
Les recherches sur l'enseignement de la grammaire portent sur des thèmes variés et adoptent des perspectives plurielles. La IIIe Conférence internationale sur l'enseignement de la grammaire (Congram19), tenue à l'Université autonome de Barcelone du 23 au 25 janvier 2019, en est une démonstration. [...]

2020 - 10.5565/rev/jtl3.966
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 3 (august-september 2020) , e966 (Editors' Note)  
2.
21 p, 345.4 KB Current Research on Grammar Teaching : Plural Perspectives / Reig, Aina (Universitat de València) ; Beaumanoir-Secq, Morgane (Université de Paris) ; Marcotte, Sylvie (Université du Québec en Outaouais)
L'ensenyament de la gramàtica constitueix avui en dia i en el pla internacional un camp molt dinàmic per a la recerca i el debat acadèmics. En aquest número especial ens volem fer ressò d'aquest dinamisme, amb contribucions de 16 investigadors que van participar en el III Congrés Internacional sobre Ensenyament de la Gramàtica (Congram19), celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona del 23 al 25 de gener de 2019. [...]
La enseñanza de la gramática constituye hoy en día y en el plano internacional un campo muy dinámico para la investigación y el debate académicos. En este número especial nos queremos hacer eco de este dinamismo, con contribuciones de 16 investigadores que participaron en el III Congreso Internacional sobre Enseñanza de la Gramática (Congram19), celebrado en la Universidad Autónoma de Barcelona del 23 al 25 de enero de 2019. [...]
Grammar teaching is a very dynamic field for academic research and debate internationally. In this Special Issue, we want to echo this dynamism, with contributions by 16 researchers who took part in the III International Congress on Grammar Teaching (Congram19), held at the Autonomous University of Barcelona from January 23 to 25, 2019. [...]
L'enseignement de la grammaire est un domaine de recherche très dynamique faisant l'objet de nombreux débats internationalement. Dans ce numéro spécial, nous voulons faire écho à ce dynamisme, avec des contributions de 16 chercheurs qui découlent de la IIIe Conférence internationale sur l'enseignement de la grammaire (Congram19), tenue à l'Université Autonome de Barcelone du 23 au 25 janvier 2019. [...]

2020 - 10.5565/rev/jtl3.907
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 2 (may-june 2020) , e907 (Editors' Note)  
3.
8 p, 232.0 KB Fem el que diem que fem? : Aula de ciències amb perspectiva de gènere / Ramis Pérez, Elena ; Pipitone, Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona.Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
La desigualtat de gènere a les ciències, tant a les aules com a l'ocupació és un tema que actualment,se'n comença a parlar més i cada cop es veu més la necessitat de fer un canvi. Partint d'una societatandrocèntrica, on la dona ha estat (o està) exclosa, on l'educació està basada en un model masculí i lesviolències de gènere es continuen perpetuant a l'aula, en aquest treball s'analitzen diverses entrevistes adiferents docents per observar la perspectiva que tenen respecte el gènere i com s'ha de treballar a l'aula. [...]
Gender inequality in science, both in classrooms and in the employment field, is a subject that is currently getting in the spotlight, showing that change needs to be done. Starting from an androcentric society, where women have been (or are) excluded, where education is based on a male model and gender violence are still perpetuated in the classrooms, this paper analyzes several interviews with different teachers to observe their take on gender perspective and how it should be treated in the classrooms. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.419
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 39 (2020) , p. 22-28 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)  
4.
19 p, 232.9 KB La transición de la enseñanza primaria a la enseñanza secundaria : un estudio exploratorio en Brasil / Fagundes, Caterine (Universidade Veiga de Almeida) ; Saraiva, Mateus (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
La universalidad de la secundaria, la última etapa de la educación básica, obligatoria y gratuita, está en marcha en Brasil. Una de las dificultades que han surgido para implantarla ha sido asegurar la progresión continua de los estudiantes ingresantes. [...]
La universalitat de la secundària, l'última etapa de l'educació bàsica, obligatòria i gratuïta, està en plena marxa al Brasil. Una de les dificultats que han sorgit per implementar-la ha estat assegurar la progressió contínua dels estudiants que hi estan matriculats. [...]
The universality of secondary school, the last stage of basic, compulsory and free education, is underway in Brazil. However, one of the difficulties has been to ensure the continuous progression of incoming students. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.1021
Educar, Vol. 55 Núm. 2 (2019) , p. 381-399 (Monográfico)  
5.
25 p, 2.5 MB «Me gusta "la selva" porque es un sitio salvaje, donde me puedo esconder» : el uso de la fotografía participativa en las geografías de la infancia / Ceballos López, Noelia (Universidad de Cantabria. Departamento de Educación) ; Susinos Rada, Teresa (Universidad de Cantabria. Departamento de Educación)
Esta investigación se enmarca en las geografías de la infancia escolarizada y explora los significados que los estudiantes asignan a los espacios que ellos prefieren en la escuela, los usos que les atribuyen y los modos de relación que propician. [...]
Aquesta recerca s'emmarca en les geografies de la infància escolaritzada i explora els significats que els estudiants assignen als espais que ells prefereixen de l'escola, els usos que els atribueixen i els tipus de relacions que propicien. [...]
Cette recherche s'inscrit dans le cadre des géographies de l'enfance scolarisée et explore les significations que les élèves assignent aux espaces scolaires, à leurs usages, à leurs relations et aux interactions que ceux-ci leur permettent, dans l'objectif de constituer une expression de l'agencement des élèves et de la nécessité d'écouter leur voix dans les processus démocratiques de l'amélioration de l'école. [...]
This research is framed in school children's geographies and explores the meanings that students assign to school spaces, as well as the uses they attribute to them and the interactions they foster. This is proposed as an expression of students' agency and the need to listen to their voice in the democratic processes of school improvement. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.506
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 1 (gener-abril 2019) , p. 43-67  
6.
19 p, 249.8 KB Sensibilidad intercultural y satisfacción con la vida en alumnado autóctono e inmigrante / Micó-Cebrián, Paula (Universidad de Valencia) ; Cava, María-Jesús (Universidad de Valencia) ; Buelga, Sofía (Universidad de Valencia)
El objetivo de esta investigación ha sido explorar la relación entre diversas variables personales y escolares (empatía, autoconcepto y percepción de ayuda del profesor), la sensibilidad intercultural y la satisfacción con la vida en alumnado de tercer ciclo de educación primaria. [...]
L'objectiu d'aquesta investigació ha estat explorar la relació entre diverses variables personals i escolars (empatia, autoconcepte i percepció d'ajuda del professor), la sensibilitat intercultural i la satisfacció amb la vida en alumnat de tercer cicle d'educació primària. [...]
The aim of this research was to explore the relationship between several personal and school variables (empathy, self-concept and perception of teacher support), intercultural sensitivity and life satisfaction in students in upper level of primary school. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.965
Educar, Vol. 55 Núm. 1 (2019) , p. 39-57 (Monográfico)  
7.
4 p, 1.0 MB L'aprenentatge polític de la participació democràtica / Santisteban, Antoni
La participació política requereix una formació i una predisposició per intervenir en la vida pública. L'aprenentatge de la política es confon massa sovint amb l'adquisició de coneixements relatius als partits polítics, a les institucions o als sistemes de govern. [...]
1998 - 10.17345/comeduc199814-17
Comunicació educativa, Núm. 11 (1998) , p. 14-17  
8.
7 p, 1.2 MB Joc i matemàtiques : recerca i implicacions didàctiques / Edo, Mequè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
La recerca de la millora de l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques escolars condueix a l'estudi de situacions didàctiques concretes que poden ser referents de bones pràctiques. Seguint Van Oers (1994, 2003), considerem que les bones pràctiques escolars són aquelles que cerquen un aprenentatge efectiu, és a dir, aquelles que tenen en consideració tant l'augment de les capacitats cognitives dels alumnes com la millora de les habilitats i capacitats de relació social per participar efectivament en la vida sociocultural de la comunitat. [...]
2008 - 10.17345/comeduc200864-70
Comunicació educativa, Núm. 21 (2008) , p. 64-70  
9.
4 p, 1.5 MB Una experiència d'ensenyament del temps històric / Santisteban, Antoni (Universitat Rovira i Virgili)
En aquest article es presenta una experiència d'ensenyament del temps històric a l'escola primària. Què és el temps històric? Com s'ensenya? Com s'aprèn? Sense una comprensió del temps històric els nens i nenes no poden apropar-se a la història. [...]
2007 - 10.17345/comeduc200759-62
Comunicació educativa, Núm. 20 (2007) , p. 59-62  
10.
7 p, 480.4 KB Involucrant a l'alumnat de primària en una pràctica científica autèntica : el taller Plantes Mutants / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Garrido Espeja, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Babot, Zoila (Centre de Recerca en Agrigenòmica)
En els últims anys ha anat creixen el nombre d'iniciatives que estableixen col·laboracions entre alumnat i científics professionals. El present article, ofereix un exemple de taller d'aquest tipus que involucra a alumnat de 5è i 6è de primària en Pràctiques Científiques anàlogues a les dels científics del CRAG. [...]
In the last years, the number of collaborative work initiatives between children and professional researchers has been increasing. This article offers an example of a workshop that involves 9 to 12-year-old children in "real" scientific practices similar to what professional researchers do at CRAG. [...]

2018 - 10.5565/rev/ciencies.387
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 35 (2018) , p. 2-8 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  

Articles : 65 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 3 records found  
1.
2 p, 998.0 KB Programar per emocionar / Zurita Món, Sílvia ; Sala Roig, Elisa ; Noguera Cambray, Eva ; Lara López, Rocio ; Jordán Martínez, Laura ; Fuentes Agustí, Marta
Tríptic resum de la proposta educativa d'adquirir la competència emocional mitjançant la tecnologia, i en concret la programació i la robòtica. Experiència duta a terme a Educació Primària i a ESO.
2016
mschool_Edu_Hack. Barcelona, Catalunya, 1er : 2016  
2.
4 p, 22.9 KB Fer ciències i anglès en tallers inter-nivell: una experiència CLIL a l'educació primària / Arcos Sorando, Mari Cruz (Centro de Profesores y Recursos de Teruel) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 186-189  
3.
7 p, 437.0 KB Compartim les nostres llengües a l'àrea de llengua anglesa / Creus Pedrol, Monserrat (Escola Gaudí de Sabadell) ; Porta Sabi, Esther (Escola Gaudí de Sabadell) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 179-185  

Periodical publications 1 records found  
1.
63 p, 27.9 MB Era Mainadera
Vielha : Col·legi Públic Garona de Vielha, 198?-
19 documents

Books and collections 3 records found  
1.
37 p, 374.8 KB Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Educació primària / Universitat Autònoma de Barcelona ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
2002-
30 documents
2.
223 p, 1.3 MB Les Desigualtats territorials en l'ensenyament a Catalunya / Bonal, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Rambla, Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Ajenjo, Marc, 1965- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Barcelona : Mediterrània, 2004  
3.
25 p, 1.3 MB L'Estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió dels directors de centre sobre la formació dels mestres d'infantil i primària / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2015  

Research literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
54 p, 1.2 MB Presència, ús i funció dels àlbums il·lustrats en les pràctiques literàries d'una escola d'Educació Primària / Pau Prat, Mònica ; Aliagas Marín, Cristina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
El present estudi se centra a analitzar la presència, ús i funció dels àlbums il·lustrats en les pràctiques literàries que es duen a terme a una escola d'educació primària de Catalunya. En la investigació, s'analitza el fons d'àlbums il·lustrats de què disposa l'escola i el tracte que reben en el seu Pla de Lectura de Centre (PLEC). [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020  
2.
70 p, 3.1 MB Canvis en la caracterització de bones activitats matemàtiques en un context de desenvolupament professional per a mestres de primària / Pérez Pérez, Carla, autor ; Badillo Jiménez, Edelmira Rosa, tutora ; Couso, Digna, tutora ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'objectiu principal d'aquest treball de final de màster és identificar quins canvis es produeixen en mestres de primària respecte a la caracterització de bones activitats matemàtiques, al llarg d'una formació que busca el desenvolupament professional. [...]
Bellaterra, setembre 2019  
3.
292 p, 2.0 MB School culture and change in the context of the greek public primary education: under the circumstances of the 21st century / Chalkiadaki, Areti, autor. ; Tomàs i Folch, Marina, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Teniendo en cuenta la necesidad de cambio de la práctica educativa y de las metodologías de enseñanza debido a la evolución de las condiciones propias de la sociedad contemporánea, se tratan temas relacionados con la implementación práctica de iniciativas relevantes, con énfasis específico en el rol de la cultura escolar. [...]
Taking into account a reported need for change in the educational practice and teaching methodologies due to evolving contemporary conditions, issues related to the practical implementation of relevant initiatives are discussed, with specific emphasis put on the role of school culture. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
4.
56 p, 1.9 MB Nature as a mean of learning in schools : the creation of a Primary School with Forest School methodology in Spain / Rodríguez Bolzoni, Helena ; Agud Morell, Ingrid, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Forest School stands as one of the free learning approaches which has arrived to Spain during the last decade, only at preschool level. Differing from other methodologies, the daily contact with nature questions the need of a physical building commonly known as school, being optional in some Forest Schools around Europe. [...]
L'Escola del bosc s'erigeix com una de les propostes d'aprenentatge lliure que ha arribat a Espanya durant la darrera dècada, a nivell de preescolar. A diferència d'altres metodologies, el contacte diari amb la natura ens fa qüestionar la necessitat d'un edifici físic, comunament conegut com a escola, sent opcional en algunes Forest School arreu d'Europa. [...]
La Escuela del bosque se alza como una de las propuestas de aprendizaje libre que ha llegado a España en la última década, a nivel infantil. A diferencia de otras metodologías, el contacto diario con la naturaleza nos hace cuestionar la necesidad de un edificio físico, comúnmente conocido como escuela, siendo opcional en algunas Forest School alrededor de Europa. [...]

2017
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària [1283]  
5.
1 p, 692.1 KB L'ús de les TIC a les aules de primària de Mollet del Vallès / Andrino Tapias, Maria ; Mercader Juan, Cristina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball de fi de grau és el resultat d'un treball d'investigació envers l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació que es fa en els centres d'Educació Primària, concretament, en tres escoles de Mollet del Vallès mitjançant un qüestionari online. [...]
2018
Grau en Educació Primària [896]
Grau en Educació Primària [1140]  
6.
1 p, 387.6 KB La creació musical en l'escola catalana / Gutiérrez, Daniel ; Pujol Corominas, Blanca, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
La creativitat és una qualitat que la societat actual no dubta en destacar com a tret imprescindible per assolir l'èxit i la realització personal. Estem habituats a que les escoles proposin tasques creatives en diferents matèries als seus alumnes, com per exemple escriure un conte, inventar-se un còmic, fer un dibuix. [...]
2018
Grau en Educació Primària [896]
Grau en Educació Primària [1140]  
7.
1 p, 962.9 KB La influència de DPA i de l'autoestima en els patrons d'aprenentatge / Pérez Pérez, Carla ; Martínez-Fernández, J. Reinaldo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
En aquest estudi s'analitza l'evolució dels patrons d'aprenentatge al llarg de quatre cursos compresos entre l'educació primària i l'ESO. A més, es comprova la influència de l'assignatura Desenvolupament Personal i Aprenentatge (DPA) i de l'autoestima. [...]
2018
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]  
8.
118 p, 1.9 MB Attention to diversity through Animal-Assisted Therapies. A new methodological tool to attend children with special needs / Lacambra Medina, Celia ; Sánchez Martí, Angelina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
The aim of this FYP is to identify and analyse the Animal-Assisted Therapies that currently exist on a national level (specifically on an Autonomous Community level), their impact on children with special needs, the benefits obtained regarding their development and, their possible integration in ordinary education. [...]
L'objectiu d'aquest TFG és identificar i analitzar les teràpies assistides per animals que actualment existeixen a nivell nacional (específicament a nivell autonòmic), el seu impacte en infants amb necessitats especials, els beneficis obtinguts en relació al seu desenvolupament i, la seva possible integració en educació ordinària. [...]

2018
Grau en Educació Primària [1140]  
9.
205 p, 2.2 MB Conocimiento matemático fundamental para el Grado de Educación Primaria : perfiles de conocimiento conceptual aditivo / Castro Inostroza, Angela, autor ; Gorgorió Solà, Núria, supervisor acadèmic ; Prat, Montserrat (Prat Moratonas), supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Presentamos una investigación desarrollada con 203 estudiantes del Grado de Educación Primaria que aún no han iniciado la didáctica de la aritmética. Este estudio tiene como objetivo establecer y evaluar el conocimiento matemático fundamental (CMF), en su aspecto conceptual, necesario para iniciar la didáctica de la adición y la sustracción, con la finalidad de determinar perfiles de conocimiento conceptual aditivo. [...]
We are shown a research developed with 203 pre-service Primary teachers who have not yet begun their studies in arithmetic teaching. The aim of the present study is to establish and evaluate the fundamental mathematical knowledge (FMK), in their conceptual aspect, necessary to start the addition and subtraction teaching; with the purpose to establish additive conceptual knowledge profiles. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
10.
209 p, 2.9 MB Comparing the key teacher competencies and the training process between China and Catalonia / Ding, Shujing ; Sala Roca, Josefina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Arnau-Sabatés, Laura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Teoria i d'Història de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
El objetivo de esta tesis es comparar las diferencias y similitudes de las competencias docentes claves de los maestros de primaria y el proceso de formación entre China y Cataluña. A partir del análisis del contexto cultural y de los sistemas educativos, se desarrolló un modelo teórico para comparar las competencias claves del profesor entre China y Cataluña a través de Estudio I y Estudio II. [...]
The aim of this thesis is to compare the differences and similarities of key teacher competencies and the training process between China and Catalonia. Based on the analysis of the social culture contexts, education systems and the teacher related polices of China and Catalonia, it developed a theoretical model of comparing teacher key competencies and training process between China and Catalonia through a cross-cultural perspective. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  

Research literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Learning materials 4 records found  
1.
19 p, 1.3 MB Com és l'aire de la nostra escola? / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Solé, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
Segona versió del material per a treballar la contaminació de l'aire a cicle superior de primària a través d'un projecte d'investigació.
2019
5 documents
2.
32 p, 4.2 MB Investigant sobre la contaminació a l'aula de primària / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Solé, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Grimalt Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
Primera versió del material per a treballar la contaminació de l'aire a cicle superior de primària a través d'un projecte d'investigació.
El material per a l'alumnat i la guia docent associades s'han desenvolupat en el marc del projecte ParticipAIRE (FECYT-17-11955).

Bellaterra, 2019
3 documents
3.
42 p, 1.8 MB Programar per emocionar a EP i ESO / Zurita Món, Sílvia ; Sala Roig, Elisa ; Noguera Cambray, Eva ; Lara López, Rocio ; Jordán Martínez, Laura ; Fuentes Agustí, Marta
Si algú ens pregunta com ens imaginem l'educació del segle XXI hi ha dos conceptes que no podrem evitar incloure sota aquest títol. Dos conceptes, que malgrat contar amb poc més d'una dècada de vida, estan transformant la nostra societat, i, com no podia ser d'una altre manera, el món educatiu. [...]
2016  
4.
6 p, 198.4 KB Música y aprendizaje de lenguas en el marco competencial / Casals Ibañez, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Suárez Vilagran, Maria del Mar (Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)
En este contexto educativo actual, en que se potencia la interdisciplinariedad y se observa también la adquisición de competencias, observamos que el aprendizaje de lenguas puede ayudarse de la música en todos sus modos de expresión. [...]
2011  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.