Resultats globals: 74 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 37 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 8 registres trobats
Documents de recerca, 26 registres trobats
Materials didàctics, 1 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Articles 37 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
20 p, 933.7 KB Educación y equidad en la primera infancia : el caso de las aulas de 2 años en los centros públicos de la Comunidad Valenciana / Ancheta-Arrabal, Ana (Universitat de València. Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació) ; Romero-Crespo, Juan Antonio (Universitat de València.Departament de Sociologia i Antropologia Social) ; Gabaldón-Estevan, Daniel (Universitat de València. Departament de Sociologia i Antropologia Social)
En este trabajo analizamos la evolución de la provisión de educación y atención de la primera infancia (EAPI) en el primer ciclo de la Educación Infantil en el contexto de la Comunidad Valenciana, con particular atención al caso de la implantación de las aulas de 2 años en centros públicos. [...]
En aquest treball analitzem l'evolució de la provisió d'educació i atenció de la primera infància (EAPI) en el primer cicle de l'Educació Infantil en el context de la Comunitat Valenciana, amb particular atenció al cas de la implantació de les aules de 2 anys en centres públics. [...]
In this paper we analyse the development of early childhood education and care provision (ECEC) in the first cycle of childhood education in the Valencian Community region, with particular attention to the implementation of "classrooms for two-year-olds" in public nurseries. [...]

2022 - 10.5565/rev/papers.3066
Papers : revista de sociologia, Vol. 107 Núm. 3 (2022) , p. e3066 (Artículos de monográfico)  
2.
21 p, 543.5 KB Justificacions i condicionants de la tria de cura de 0-3 : és la pública una opció per a mi? / Saurí Saula, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; González, Sheila (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L'accés als serveis d'educació infantil s'ha demostrat que és una eina eficient de lluita contra la desigualtat educativa. No obstant això, les famílies més avantatjades són més proclius a l'ús d'aquests serveis, mentre que els infants d'entorns més vulnerables se'n queden al marge. [...]
L'accés als serveis d'educació infantil s'ha demostrat que és una eina eficient de lluita contra la desigualtat educativa. No obstant això, les famílies més avantatjades són més proclius a l'ús d'aquests serveis, mentre que els infants d'entorns més vulnerables se'n queden al marge. [...]
Access to early childhood education services has proved to be an effective way of combating educational inequality. However, the most advantaged families are more likely to use these services, while children from more vulnerable backgrounds remain at the margins. [...]
El acceso a los servicios de educación infantil se ha demostrado que es una eficiente herramienta de lucha contra la desigualdad educativa. Sin embargo, las familias más aventajadas son más proclives al uso de estos servicios, mientras que los niños de entornos más vulnerables se quedan al margen. [...]

2022 - 10.5565/rev/papers.3065
Papers : revista de sociologia, Vol. 107 Núm. 3 (2022) , p. e3065 (Artículos de monográfico)  
3.
8 p, 373.1 KB Espai de ciències : projecte d'un espai d'aprenentatge científic a educació infantil / Hinojosa, Julià (Universitat de Barcelona. Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica) ; Ferrer, Gemma (Escola Pia Sarrià-Calassanç (Barcelona))
En aquest escrit s'exposa, per tal de compartir-ho amb la comunitat educativa i científica, la concreció del nostre projecte: un espai d'ensenyament-aprenentatge científic per l'educació infantil. [...]
En este escrito se expone, para compartirlo con la comunidad educativa y científica, la concreción de nuestro proyecto: un espacio de enseñanza-aprendizaje científico para la educación infantil. [...]
This paper sets out, in order to share it with the educational and scientific community, the concretion of our project: a space for scientific teaching-learning for early childhood education. In this space, children come into contact with areas that are thought, designed and created in order to evolve their knowledge, arouse their curiosity and maintain their interest in the scientific world. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.453
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 44 (2022) , p. 2-10 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
4.
22 p, 567.8 KB Presupuestos y legislación con perspectiva de género : educación 0 a 3, permisos por nacimiento, jornadas y condiciones laborales / Castellanos Serrano, Cristina (Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)) ; Perondi, Ana Carolina (Cámara de Comercio de España. Servicio de Estudios)
La educación infantil de 0 a 3 años es una política con efectos muy relevantes en el bienestar infantil y la igualdad de género. Su acceso universal es clave para garantizar la igualdad de oportunidades y tiene efectos positivos cuando es de calidad en el corto, medio y largo plazo en toda la infancia, especialmente en la de origen vulnerable. [...]
L'educació infantil de 0 a 3 anys és una política amb efectes molt rellevants en el benestar infantil i la igualtat de gènere. L'accés universal és clau per garantir la igualtat d'oportunitats i té efectes positius quan és de qualitat en els terminis curt, mitjà i llarg en tota la infància, especialment en la d'origen vulnerable. [...]
Education for 0 to 3-year-olds is a policy area with very significant effects on child wellbeing and gender equality. Universal access to childhood education is a key factor in guaranteeing equal opportunities; when it is of high quality, it has positive effects in the short, medium and long term for all children, especially those from vulnerable backgrounds. [...]
La educación infantil de 0 a 3 años es una política con efectos muy relevantes en el bienestar infantil y la igualdad de género. Su acceso universal es clave para garantizar la igualdad de oportunidades y tiene efectos positivos cuando es de calidad en el corto, medio y largo plazo en toda la infancia, especialmente en la de origen vulnerable. [...]

2022 - 10.5565/rev/papers.3064
Papers : revista de sociologia, Vol. 107 Núm. 3 (2022) , p. e3064 (Artículos de monográfico)  
5.
17 p, 223.8 KB La participación de las familias en los procesos de innovación educativa de los centros escolares / Riera-Jaume, Maria Antònia (Universitat de les Illes Balears) ; Ferrer-Ribot, Maria (Universitat de les Illes Balears) ; Pinya-Medina, Carme (Universitat de les Illes Balears) ; Mut-Amengual, Bartomeu (Universitat de les Illes Balears)
El éxito de un proceso de innovación educativa depende en buena parte de que toda la comunidad pedagógica se sienta parte integrante del cambio, y a menudo las familias participan poco en estos procesos. [...]
L'èxit d'un procés d'innovació educativa depèn en bona part del fet que tota la comunitat pedagògica se senti part integrant del canvi, i sovint les famílies participen poc en aquests processos. [...]
The success of an educational innovation process depends to a large extent on the entire educational community feeling like an integral part of the change. However, families often participate little in these processes. [...]

2022 - 10.5565/rev/educar.1346
Educar, Vol. 58 Núm. 1 (2022) , p. 255-271  
6.
7 p, 599.5 KB Què li passa a la terra : un projecte d'escola sobre l'emergència climàtica / Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
En el present article es presenta un resúm del treball duta a terme durant el curs 2018-2019 a l'Escola Bellaterra. Des del curs 2001-2002, l'Escoleta, en el marc de la Xarxa d'escoles UNESCO, ha integrat, dins la seva programació de curs, diversos projectes. [...]
This article presents a summary of the work carried out during the 2018-2019 academic course at the Bellaterra School (La Escoleta). Since the 2001-2002 academic course La Escoleta, within the framework of the UNESCO School Network, has integrated several projects into its course activities. [...]
En el presente artículo se presenta un resumen del trabajo que se ha llevado a cabo durante el curso 2018 -2019 en la escuela Bellaterra. Des del curso 2001 - 2002, la Escoleta, en el marco de la red de escuelas UNESCO, ha integrado, dentro de su programación de curso, distintos proyectos. [...]

2021 - 10.5565/rev/ciencies.441
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 42 (2021) , p. 2-8 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
7.
21 p, 1.1 MB Posant en joc la pulsació, la sincronia i el tipus de final : el cas del Salta Miralta / Rodríguez, Sergi ; Pérez Moreno, Jèssica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
Aquest article aborda l'estudi de la pulsació, la sincronia i el tipus de final en la realització d'un joc de falda tant en la díade adult-infant com en la realització grupal. Partint d'una recerca prèvia, es pren també el Salta Miralta com a joc de falda objecte d'estudi i s'analitzen les dades provinents de la interacció de tres infants d'un grup de 2-3 anys d'escola bressol. [...]
Este artículo aborda el estudio de la pulsación, la sincronía y el tipo de final en la realiza- ción de un juego de falda tanto en la díada adulto - niño/a como en la realización grupal. Partiendo de un estudio previo, se toma también el Salta Miralta como juego de falda objeto de estudio y se analizan los datos provenientes de la interacción de tres niños de un grupo de 2 - 3 años de escue- la infantil. [...]
Cet article aborde l'étude de la pulsation, de la synchronie et du type de final dans la réalisation d'un jeu d'éveil, non seulement dans les interactions adulte-enfant, mais aussi grou- pales. À partir d'une recherche préliminaire, nous avons également retenu le jeu d'éveil Salta Miralta comme objet d'étude et nous analysons les données résultant de l'interaction de trois enfants d'un groupe de 2-3 ans d'un jardin d'enfants. [...]
This article approaches the study of beat, synchronization and type of ending in a lap game, played as an adult-child twosome or in a group. Building upon previous research, a study is made of the lap game Salta Miralta and an analysis conducted of the interaction of three children from a nursery-school group of children of 2 and 3 years old. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.53.13
Temps d'educació, Núm. 53 (2017) , p. 203-223  
8.
25 p, 618.3 KB Libro álbum y formación básica docente : un estudio de caso en la Universidad del Quindío / Valencia Leguizamón, Mariana (Universidad del Quindío) ; Real Mercadal, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
El artículo presenta una investigación con estudiantes de magisterio de la Universidad del Quindío (Colombia) para contrastar sus saberes y estrategias lectoras frente a un álbum ilustrado antes y después de un curso sobre este tipo de libros. [...]
This article presents a research carried out with schoolteaching students of the University of Quindío (Colombia) to contrast their knowledge and reading strategies when facing a picturebook before and after receiving training on this kind of books. [...]
L'article presenta una investigació amb estudiants de magisteri de la Universitat del Quindío (Colòmbia) per contrastar els seus sabers i estratègies lectores davant d'un àlbum il·lustrat abans i després d'un curs sobre aquesta mena de llibres. [...]
L'article présente une recherche menée avec des futurs enseignants de l'Université du Quindío (Colombie) pour confronter leurs connaissances et leurs stratégies de lecture d'un album de jeunesse avant et après un cours de formation sur ce type de livre. [...]

2019 - 10.5565/rev/jtl3.847
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 12 Núm. 3 (august-september 2019) , p. 65-90 (Articles)  
9.
21 p, 425.5 KB La selección de obras para la investigación en LIJ digital : de la teoría a la recepción / Ramada Prieto, Lucas ; Turrión Penelas, Celia (Universitat Autònoma de Barcelona)
La ficción digital forma parte central en el consumo cultural de niños y adolescentes, y sin embargo la mediación a partir de obras digitales es aún escasa en el ámbito escolar. Este artículo reflexiona sobra la práctica de selección de obras de literatura digital para la formación de lectores infantiles y juveniles en el marco del actual proyecto de investigación del grupo GRETEL (UAB): "Enseñar a leer literatura digital". [...]
Digital fiction is a central part of children's and adolescents' cultural habits, and yet mediation based on digital works is still missing in the school. This article reflects on the practice of selecting works of digital literature for children and young people to train readers in the framework of the current research project of the GRETEL group (UAB): "Teaching to read digital literature". [...]
La ficció digital forma part central del consum cultural d'infants i adolescents, però, malgrat això, la mediació a partir d'obres digitals encara és escassa en l'àmbit escolar. Aquest article reflexiona sobra la selecció d'obres de literatura digital per a la formació de lectors infantils i juvenils, en el marc de l'actual projecte de recerca del grup GRETEL (UAB): "Ensenyar a llegir literatura digital". [...]
La fiction numérique est un élément central dans les pratiques culturelles des enfants et des adolescents ; cependant, la médiation basée sur des œuvres numériques est encore rare dans le milieu scolaire. [...]

2019 - 10.5565/rev/jtl3.839
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 12 Núm. 3 (august-september 2019) , p. 44-64 (Articles)  
10.
19 p, 325.1 KB Diseño e implementación de una experiencia para trabajar la interculturalidad en Educación Infantil a través de realidad aumentada y códigos QR / Rodríguez-García, Antonio-Manuel (Universidad de Granada) ; Hinojo-Lucena, Francisco Javier (Universidad de Granada) ; Ágreda-Montoro, Miriam (Universidad de Jaén)
Los últimos años se han caracterizado por el incremento y llegada a las aulas escolares de alumnado procedente de países distintos, unidos al aumento de una sociedad ampliamente multicultural. Las necesidades que esta situación demanda han de trabajarse desde edades tempranas en el sistema educativo, para acercar a los alumnos al entendimiento mutuo de la sociedad multicultural. [...]
Els últims anys s'han caracteritzat per l'increment i l'arribada a les aules escolars d'alumnes procedents de països diferents, units a l'augment d'una societat àmpliament multicultural. Les necessitats que aquesta situació demanda han de treballar-se des d'edats primerenques en el sistema educatiu, per acostar els alumnes a l'entesa mútua de la societat multicultural. [...]
In recent years, schools have witnessed an increase in the arrival of students from different countries in their classrooms, in addition to a growing multicultural society. This situation has given rise to specific needs that must be addressed from an early age in the educational system in order to promote students' mutual understanding of multicultural society. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.966
Educar, Vol. 55 Núm. 1 (2019) , p. 59-77 (Monográfico)  

Articles : 37 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
6 p, 618.1 KB Pla de Fornells : intento de guardería gratuita / Guarderia Pla de Fornells
Barcelona : [Guarderia Pla de Fornells], 1976-
2 documents

Llibres i col·leccions 8 registres trobats  
1.
185 p, 3.3 MB Propostes STEM per a educació infantil incorporant les famílies a l'aula / Bilican, Kader, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Ünlü Çetin, Şenil, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Projecte ParentSTEM
Barcelona, 2021  
2.
89 p, 1.6 MB Punts clau per STEM a l'educació infantil i incloent-hi els pares : una guia per a educadors d'infantil / Ünlü Çetin, Şenil, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Bilican, Kader, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Üçgül, Memet, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; İdin, Şahin (STEAM Education Research Association) ; Dönmez, İsmail (STEAM Education Research Association) ; Radeva, Snezhana (Sofia University "St. Kl. Ohridski") ; Michelsen, Claus (University of Southern Denmark) ; Seidelin, Lars (University of Southern Denmark) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Mirtschewa, Iliana (Sofia University "St. Kl. Ohridski") ; Lindner, Martin (Martin Luther University Halle-Wittenberg) ; Lund Jensen, Birgitte (University College South) ; Brandt, Bettina (University College South) ; Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Pedreira, Montserrat (Universitat de Vic. Facultat de Ciències Socials de Manresa) ; Lemkow-Tovias, Gabriel (Universitat de Vic. Facultat de Ciències Socials de Manresa) ; Çetin, Şenil Ünlü (Kırıkkale University) ; Buldu, Metehan (Kırıkkale University)
Universitat Autònoma de Barcelona, 2020  
3.
37 p, 374.7 KB Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Educació infantil / Universitat Autònoma de Barcelona ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
2002-
6 documents
4.
17 p, 434.0 KB Espacios de ciencia de libre elección : posibilidades y límites / Pedreira, Montserrat (Universitat de Vic) ; Márquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona)
Coincidiendo con el inicio del siglo XXI, en Cataluña han ido surgiendo escuelas de infantil y primaria que modifican su organización espacio-temporal, de manera que en diversos momentos del día, los niños y niñas dejan su sala para acceder a espacios habilitados con propuestas agrupadas por temáticas (el espacio de ciencias, de comunicación, de arte…) a las que acceden en libre elección y en grupos de distintas edades. [...]
Santiago de Chile : Ed. Mario Quintanilla. Laboratorio GRECIA-UC, 2017
Enseñanza de las Ciencia e Infancia. Problemáticas y avances de teoría y campo desde Iberoamérica, 2017, p. 151-169  
5.
198 p, 2.2 MB Simposi Internacional "La Literatura en pantalla : textos, lectors i pràctiques docents" (1er : Barcelona, 3 i 4 d'octubre 2014) / Colomer, Teresa ; Manresa Potrony, Mireia ; Ramada Prieto, Lucas ; Turrión Penelas, Celia ; Correro Iglesias, Cristina 1974- ; Real Mercadal, Neus ; Fernández de Gamboa Vázquez, Karla ; Reyes López, Lara ; Manresa Potrony, Mireia ; Margalló González, Ana María ; Aliagas, Cristina ; Arenas, Christian ; Doménech, Oreto ; González Ramírez, Carolina ; Lima de Moraes, Giselly ; Llorens-García, Ramón F. ; Rovira-Collado, José ; Martín-Martín, Arantxa ; Martínez Ortega, Francisco Javier ; Mayumi Murakami Medrano, Sandra ; Kirchof, Edgar Roberto ; Palomares Marín, Mari Cruz ; Montaner Bueno, Andrés ; Pena Presas, Montse ; Cantero, Almudena ; Rubio Faus, Berta ; Sánchez, María Victoria ; Hessel Silveira, Rosa Maria ; Becker Karnopp, Lodenir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. GRETEL
Resulta evidente que en las escuelas de nuestro entorno se ha extendido la utilización de las nuevas tecnologías en distintos niveles y aspectos de la enseñanza. Es habitual que profesores y alumnos recurran al ordenador para buscar información o realizar actividades en las distintas áreas de conocimiento y cabe señalar que la educación lectora digital se ha incorporado ya a los objetivos escolares hasta el punto de formar parte de las evaluaciones internacionales. [...]
Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona 2014  
6.
33 p, 455.2 KB Una Oportunidad para la coeducación : las relaciones entre familias y escuelas / Rambla, Xavier, 1966- (Universitat de Vic) ; Tomé, Amparo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Este cuaderno presenta un método de trabajo para potenciar las relaciones entre familias y las escuelas e imprimirles un carácter coeducativo. La propuesta parte de la constatación de que son mujeres quienes asumen normalmente la responsabilidad de representar a las familias ante la escuela. [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació, 2014 (Cuadernos para la coeducación ; D2)  
7.
56 p, 3.8 MB XI Jornades d'innovació en l'etapa d'Educació Infantil. Presència. Entramat de converses / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Perapoch López, Josep (Hospital Universitari Vall d'Hebron)
Us presentem aquest llibre que vol ser una síntesi de les XI Jornades d'Educació Infantil de l'ICE de la UAB, celebrades a Bellaterra el mes d'octubre de 2012. I dic una síntesi perquè el que aquí hi trobareu són les conferències que es van realitzar de manera brillant per part dels seu ponents, les converses que vam compartir i les filmacions que de nou i de manera generosa els i les mestres dels centres van aportar per deixar constància de la tasca educativa en el seu dia a dia. [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació , 2014 (Col·lecció Digital de Jornades ; 2)  
8.
27 p, 6.2 MB Los Padres ante la educación del niño / Isern Galceran, Carme.
Madrid : Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Sanidad, Servicios de Protección Maternal e Infantil, 1959 (Al Servicio de España y del Niño español ; 261)  

Documents de recerca 26 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
54 p, 1.1 MB La Influència dels àlbums en el desenvolupament del llenguatge dels 0-3 anys / Romero Franco, Marina ; Correro Iglesias, Cristina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
El present treball de final de grau s'emmarca dins de l'àmbit de recerca de la didàctica de la literatura infantil. Aquest estudi parteix de la premissa que la lectura compartida d'àlbums il·lustrats té múltiples beneficis sobre l'aprenentatge i desenvolupament dels infants, en àmbits com l'alfabetització, l'afectivitat o la cognició. [...]
El presente trabajo se enmarca en el ámbito de la didáctica de la literatura infantil. Este estudio parte de la premisa que la lectura compartida de álbumes ilustrados tiene múltiples beneficios sobre el aprendizaje y desarrollo de los niños, en ámbitos como son la alfabetización, la afectividad o la cognición. [...]
The present work is aimed in the field of the didactics of children's literature. This study starts from the premise that the shared reading of picture books has multiple benefits on children's learning and development, in areas such as literacy, affectivity or cognition. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Grau en Educació infantil [847]  
2.
472 p, 20.5 MB Making Visible Potentially Transformative Engagements : Preschoolers' Peer Interaction in Autonomous and Collaborative EFL Tasks Supported by iPads and Beebots / González Acevedo, Nathaly ; Dooly, Melinda, dir.
El ràpid avenç de les tecnologies digitals ha transformat el concepte de literacitat integrant la multiliteracitat, degut a la influència d'una comunicació cada vegada més multimodal, interactiva i digital. [...]
El rápido avance de la tecnología digital ha transformado el concepto de alfabetización abarcando las denominadas multiliteracides debido a una comunicación cada vez más multimodal y a menudo interactiva y digital. [...]
The rapid advance of digital technology has transformed the concept of being literate to comprise multiple literacies; communication is increasingly multimodal and often interactive and digitally supported thereby requiring newly evolved communicative competences. [...]

2020  
3.
494 p, 12.1 MB Concepciones y creencias de estudiantes de la carrera de educación parvularia en torno a las competencias profesionales / Bertoglio Salazar, Marcela ; Navío Gámez, Antonio, dir.
La present recerca s'ha plantejat, principalment, sobre el propòsit d'analitzar les concepcions i creences al voltant de les competències professionals que posseeixen estudiants que cursen la carrera d'educació infantil impartida en una universitat xilena. [...]
La presente investigación, se ha planteado principalmente, sobre la meta de analizar las concepciones y creencias en torno a las competencias profesionales que poseen estudiantes que cursan la carrera de educación parvularia impartida en una universidad chilena. [...]
The investigation presented proposes the main goal of analyzing the ideas and beliefs related to the professional skills as seen in the students that are studying the program of pre-school education in a Chilean university. [...]

2021  
4.
423 p, 9.7 MB La formación continua de docentes en Educación Preescolar : El apoyo de las directoras hacia la transferencia de aprendizajes / Kleinert Altamirano, Elke Elisabeth Eugenia ; Pineda i Herrero, Pilar, dir.
Aquesta tesi doctoral presenta un estudi exploratori que investiga sobre les actituds i conductes en directores del nivell infantil a l'hora de donar recolzament a la transferència d'aprenentatges de les educadores durant les formacions contínues a les quals assisteixen. [...]
Esta tesis doctoral presenta un estudio exploratorio que investiga sobre las actitudes y conductas en directoras del nivel preescolar para apoyar la transferencia de aprendizajes de las educadoras cuando asisten formaciones continuas. [...]
The present research is an exploratory study about the preschool principals' supportive attitudes and behaviors for the transfer of trainings from teachers when they attend to teacher trainings. The study was performed at the Soconusco area in Chiapas, Mexico. [...]

2021  
5.
269 p, 9.9 MB La inclusión del alumnado con sordera en el aula de música de Educación Infantil y Educación Primaria / Lafuente Carrasco, Álvaro ; Jurado de los Santos, Pedro, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquest treball explora el grau d'inclusió de l'alumnat amb sordesa a l'aula de música d'Educació Infantil (EI) i Educació Primària (EP) en una comarca catalana, en termes de gaudi, participació i assoliment en les activitats i continguts que estableix el currículum de referència per a aquestes etapes. [...]
2019 (La inclusión del alumnado con sordera en el aula de música de Educación Infantil y Educación Primaria)  
6.
54 p, 1.4 MB Presència, ús i funció dels àlbums il·lustrats en les pràctiques literàries d'una escola d'Educació Primària / Pau Prat, Mònica ; Aliagas, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
El present estudi se centra a analitzar la presència, ús i funció dels àlbums il·lustrats en les pràctiques literàries que es duen a terme a una escola d'educació primària de Catalunya. En la investigació, s'analitza el fons d'àlbums il·lustrats de què disposa l'escola i el tracte que reben en el seu Pla de Lectura de Centre (PLEC). [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020  
7.
348 p, 3.5 MB Construcción de la identidad profesional de la educadora de párvulos principiante en diferentes centros de educación infantil : estudio de caso / Robinson Seisdedos, María Soledad ; Tejada Fernández, José, dir. ; Blanch Gelabert, Sílvia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
El presente trabajo doctoral da cuenta del proceso de construcción de la identidad profesional de la educadora de párvulos que se encuentran en los tres primeros años de ejercicio laboral en diferentes realidades educativas en Chile: centros públicos en educación infantil, centros educativos particulares subvencionados y jardines infantiles particulares. [...]
The present doctoral work accounts for the construction of the professional identity of novice early childhood teachers in the first three years of their work experience in different educational realities; public institutions in infant education, subsidised private educational institutions and private kindergartens. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
8.
378 p, 7.9 MB Espacios de participación parental : una aproximación etnográfica a un centro infantil de una comuna rural indígena y campesina ecuatoriana / Simbaña Lincango, Mirian Gissela ; Bertran, Marta, dir. ; Pàmies Rovira, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
En el ámbito de la educación, se han desplegado gran número de investigaciones sobre la participación de los padres y madres en las escuelas ya que es un tema de interés para los investigadores, puesto que los resultados de varios estudios revelan que la participación parental comporta beneficios -a corto y largo plazo- en la enseñanza y aprendizaje de los pequeños (Blanco, Umayahara & Reveco, 2004; DeLoatche, 2012; Deslandes, 2004; Durand, 2011; Epstein, 1995, 2001, 2004; Garreta, 2015; Green, Walker, Hoover-Dempsey & Sandler, 2007; Hooper, 2014; Tapia, 2003). [...]
In the field of education, a large number of researches have been carried out on the participation of parents in schools since it is a subject of interest for researchers, since the results of several studies show that parental participation has benefits -short and long term- in the teaching and learning of the little ones (Blanco, Umayahara & Reveco, 2004; DeLoatche, 2012; Deslandes, 2004; Durand, 2011; Epstein, 1995, 2001, 2004; Garreta, 2015; Green, Walker, Hoover-Dempsey & Sandler, 2007; Hooper, 2014; Tapia, 2003). [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
9.
137 p, 3.6 MB Avaluació de l'ambientalització curricular de l'assignatura Didàctica del coneixement del medi natural i social del Grau en Educación Infantil de la Universitat Autònoma de Barcelona / Rial Roset, Noèlia ; Mata Manzanares, Janet ; Calafell Subirà, Genina, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Banqué, Neus, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
La Universitat Autònoma de Barcelona és una de les institucions que han apostat per la innovació i l'ambientalització curricular, això significa incorporar principis ambientals en els estudis. A la UAB, el grup de recerca Còmplex i el projecte IDES treballen per ambientalitzar les facultats dins el marc de l'Educació pel Desenvolupament Sostenible, en la qual el medi ambient esdevé objecte d'estudi però també el principal recurs didàctic. [...]
La Universidad Autónoma de Barcelona es una de las instituciones que han apostado por la innovación y la ambientalización curricular, esto significa incorporar principios ambientales en los estudios. [...]
The UAB is one of the institutions that has opted for the innovation and curriculum greening, this means the incorporation of environmental principles in their studies. The UAB research group called Cómplex and the project called IDES, are working for greening the studies within the framework of Education for Sustainable Development, in which the environment becomes an object of study but also the main teaching resource. [...]

2017
Grau en Ciències Ambientals [959]
2 documents
10.
526 p, 7.2 MB La Formación inicial práctica del maestro de educación infantil : el caso de una universidad pública en Colombia / Flaborea Favaro, Roberta ; Navío Gámez, Antonio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
La investigación tiene como meta principal analizar, luego de describir, la formación práctica del futuro profesorado de educación infantil en una universidad pública colombiana. La pregunta central que guía este trabajo es: ¿Cómo se desarrolla la formación práctica del futuro maestro en la Licenciatura de Educación Infantil en una universidad pública en Colombia? Con base en los conceptos de prácticas profesionales, del profesor crítico-reflexivo, del profesor investigador, entre otros, la investigación se centra en realizar un estudio etnográfico, descriptivo, con base en un estudio de caso a partir de un programa considerado exitoso, como es reconocido el de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia (UPN). [...]
This investigation aims at describing and analyzing the Praxis development of future early childhood education teachers in a Colombian public university. The central question guiding this inquiry is How is the praxis education of prospect early childhood teachers and stakeholders developed in a Colombian public university? Based on concepts such as professional practicum, the critical-reflective teachers, the teacher as a researcher, among others, this research is an ethnographic, descriptive case study based on a successful and nationwide acknowledged program from Colombian National Pedagogical University, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia (UPN by its Spanish acronym). [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016
2 documents

Documents de recerca : 26 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 1 registres trobats  
1.
40 p, 5.8 MB Mestres d'educació infantil i infants d'origen immigrat : percepcions, implicacions i pedagogia / Vingut Riggall, Marta Ana
Document de divulgació de la tesi "Els infants d'origen immigrat i l'educació infantil a Catalunya. La percepció dels mestres a partir de l'anàlisi del discurs. Metodologia Video-Cued Multivocal Ethnography". [...]
Disclosure document of the thesis "Children of Immigrant Origins and Early Childhood Education in Catalonia. Teacher perceptions throughout Video-Cued Multivocal Ethnography". Such document is designed to enable teachers and educational professionals to meet the investigation results alongside encouraging pedagogical reflection regarding children of immigrant origins and their education.
Documento de divulgación de la tesis "Los Niños y Niñas de Origen Inmigrado y la Educación Infantil en Cataluña. La percepción de los maestros a partir del análisis del discurso. Metodología Video-cued Multivocal Ethnography". [...]

2015
3 documents

Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
35.3 KB Lletra, Educació lingüistica i literària / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. LLETRA, Educació lingüística i literària ; Universitat de Barcelona
Captura de la pàgina web del Grup de Recerca LLETRA (2017 SGR 1728), acrònim format amb les inicials dels mots que designen els eixos de la seva activitat: Llengua, Literatura, Educació, Transferència, Recerca, Acció.
2017  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.