Resultats globals: 83 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 42 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 8 registres trobats
Documents de recerca, 29 registres trobats
Materials didàctics, 2 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Articles 42 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
34 p, 1.1 MB CLIL in Pre-primary education : the views of In-service and Pre-service teachers / Segura, Marta (Universitat Internacional de Catalunya)
Content and Language Integrated Learning (CLIL) has rapidly gained ground in schools within the latest decades. Consequently, interest in analysing stakeholders' perceptions and needs has increased. [...]
L'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) ha guanyat terreny ràpidament a les escoles durant les darreres dècades. En conseqüència, l'interès en analitzar les percepcions i necessitats dels agents implicats ha augmentat. [...]
El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) ha ganado terreno rápidamente en las escuelas durante las últimas décadas. En consecuencia, el interés en analizar las percepciones de los agentes implicados y sus necesidades ha aumentado. [...]
L'Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Étrangère (EMILE) a rapidement gagné du terrain dans les écoles au cours des dernières décennies. Par conséquent, l'intérêt pour l'analyse des perceptions et des besoins des acteurs impliqués s'est accru. [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1230
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 2 (2023) , p. e1230 (Articles)  
2.
26 p, 1.1 MB "Petiscando libros" : un proyecto de fomento lector para el aprendizaje literario de docentes en formación / García-Pedreira, Rocío (Universidade de Santiago de Compostela)
La capacitación profesional del profesorado de Educación Infantil en el campo de la educación literaria lleva aparejada la interiorización de hábitos lectores. Así, en el marco de la materia Literatura Infantil y Dramatización (Universidad de Santiago de Compostela), se llevó a cabo un proyecto para el fomento de la lectura con 91 docentes en formación durante el curso 2021-2022. [...]
La capacitació professional del professorat d'Educació Infantil al camp de l'educació literària comporta la interiorització d'hàbits lectors. Així, en el marc de la matèria Literatura Infantil i Dramatització (Universitat de Santiago de Compostel·la), es va dur a terme un projecte per al foment de la lectura amb 91 docents en formació durant el curs 2021-2022. [...]
The professional training of Early Childhood Education teachers in the field of literary education involves the internalisation of reading habits. Thus, within the framework of the subject Children's Literature and Dramatisation (University of Santiago de Compostela), a project for the promotion of reading was carried out with 91 trainee teachers during the 2021-2022 academic year. [...]
La formation professionnelle du professorat d'enseignement primaire dans le domaine de l'éducation littéraire passe par l'internalisation des habitudes de lecture. Ainsi, dans le cadre de la matière Littérature de Jeunesse et Dramatisation (Universidade de Santiago de Compostela), un projet de promotion de la lecture a été mené avec 91 enseignants stagiaires au cours de l'année académique 2021-2022. [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1219
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 2 (2023) , p. e1219 (Articles)  
3.
9 p, 516.1 KB Millora de competències personals i prosocials a través de projectes d'Aprenentatge i Servei. Projectes de compromís social realitzats entre alumnes del Grau d'Educació Infantil i les escoles / Blanch Gelabert, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Edo, Mequè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; París Romia, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquesta recerca mostra els resultats sobre la percepció de les competències personals i pro-socials de 575 estudiants d'educació Infantil i primària fent el pràcticum, a través d'un qüestionari. [...]
This research shows the results of the students' perception of their personal and pro-social competences development. 575 Early Childhood and Primary Education students used a questionnaire to evaluate their competences. [...]

2016
Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), Núm. 3 (2016)  
4.
22 p, 553.6 KB Entre la equidad y la conciliación : similitudes y disparidades en el diseño institucional del primer ciclo de educación infantil en España / León, Margarita (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Palomera, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Ibáñez Garzarán, Zyab (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Martínez Virto, Lucía (Universidad Pública de Navarra) ; Gabaldón-Estevan, Daniel (Universitat de València)
La provisión del primer ciclo de educación infantil (EI a partir de ahora) ha aumentado de manera sostenida en España desde el año 2000. A pesar de una considerable dispersión territorial, esta expansión ha tenido lugar en todas las comunidades autónomas. [...]
Since the year 2000, the provision of early years education and care for the under-threes (hereafter 0-3 ECEC) in Spain has undergone a steady increase. This growth has taken place in all of the seventeen Autonomous Communities, albeit not in a uniform way. [...]
La provisió del primer cicle d'educació infantil (EI) ha augmentat de manera sostinguda a Espanya des de l'any 2000. Malgrat una considerable dispersió territorial, aquesta expansió ha tingut lloc en totes les comunitats autònomes. [...]

2022 - 10.5565/rev/papers.3084
Papers : revista de sociologia, Vol. 107 Núm. 3 (2022) , p. e3084 (Artículos de monográfico)
2 documents
5.
20 p, 933.7 KB Educación y equidad en la primera infancia : el caso de las aulas de 2 años en los centros públicos de la Comunidad Valenciana / Ancheta-Arrabal, Ana (Universitat de València. Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació) ; Romero-Crespo, Juan Antonio (Universitat de València. Departament de Sociologia i Antropologia Social) ; Gabaldón-Estevan, Daniel (Universitat de València. Departament de Sociologia i Antropologia Social)
En este trabajo analizamos la evolución de la provisión de educación y atención de la primera infancia (EAPI) en el primer ciclo de la Educación Infantil en el contexto de la Comunidad Valenciana, con particular atención al caso de la implantación de las aulas de 2 años en centros públicos. [...]
En aquest treball analitzem l'evolució de la provisió d'educació i atenció de la primera infància (EAPI) en el primer cicle de l'Educació Infantil en el context de la Comunitat Valenciana, amb particular atenció al cas de la implantació de les aules de 2 anys en centres públics. [...]
In this paper we analyse the development of early childhood education and care provision (ECEC) in the first cycle of childhood education in the Valencian Community region, with particular attention to the implementation of "classrooms for two-year-olds" in public nurseries. [...]

2022 - 10.5565/rev/papers.3066
Papers : revista de sociologia, Vol. 107 Núm. 3 (2022) , p. e3066 (Artículos de monográfico)  
6.
21 p, 543.5 KB Justificacions i condicionants de la tria de cura de 0-3 : és la pública una opció per a mi? / Saurí Saula, Enric (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; González Motos, Sheila (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
L'accés als serveis d'educació infantil s'ha demostrat que és una eina eficient de lluita contra la desigualtat educativa. No obstant això, les famílies més avantatjades són més proclius a l'ús d'aquests serveis, mentre que els infants d'entorns més vulnerables se'n queden al marge. [...]
L'accés als serveis d'educació infantil s'ha demostrat que és una eina eficient de lluita contra la desigualtat educativa. No obstant això, les famílies més avantatjades són més proclius a l'ús d'aquests serveis, mentre que els infants d'entorns més vulnerables se'n queden al marge. [...]
Access to early childhood education services has proved to be an effective way of combating educational inequality. However, the most advantaged families are more likely to use these services, while children from more vulnerable backgrounds remain at the margins. [...]
El acceso a los servicios de educación infantil se ha demostrado que es una eficiente herramienta de lucha contra la desigualdad educativa. Sin embargo, las familias más aventajadas son más proclives al uso de estos servicios, mientras que los niños de entornos más vulnerables se quedan al margen. [...]

2022 - 10.5565/rev/papers.3065
Papers : revista de sociologia, Vol. 107 Núm. 3 (2022) , p. e3065 (Artículos de monográfico)  
7.
8 p, 373.1 KB Espai de ciències : projecte d'un espai d'aprenentatge científic a educació infantil / Hinojosa, Julià (Universitat de Barcelona. Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica) ; Ferrer, Gemma (Escola Pia Sarrià-Calassanç (Barcelona))
En aquest escrit s'exposa, per tal de compartir-ho amb la comunitat educativa i científica, la concreció del nostre projecte: un espai d'ensenyament-aprenentatge científic per l'educació infantil. [...]
En este escrito se expone, para compartirlo con la comunidad educativa y científica, la concreción de nuestro proyecto: un espacio de enseñanza-aprendizaje científico para la educación infantil. [...]
This paper sets out, in order to share it with the educational and scientific community, the concretion of our project: a space for scientific teaching-learning for early childhood education. In this space, children come into contact with areas that are thought, designed and created in order to evolve their knowledge, arouse their curiosity and maintain their interest in the scientific world. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.453
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 44 (2022) , p. 2-10 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
8.
22 p, 567.8 KB Presupuestos y legislación con perspectiva de género : educación 0 a 3, permisos por nacimiento, jornadas y condiciones laborales / Castellanos Serrano, Cristina (Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya)) ; Perondi, Ana Carolina (Cámara de Comercio de España. Servicio de Estudios)
La educación infantil de 0 a 3 años es una política con efectos muy relevantes en el bienestar infantil y la igualdad de género. Su acceso universal es clave para garantizar la igualdad de oportunidades y tiene efectos positivos cuando es de calidad en el corto, medio y largo plazo en toda la infancia, especialmente en la de origen vulnerable. [...]
L'educació infantil de 0 a 3 anys és una política amb efectes molt rellevants en el benestar infantil i la igualtat de gènere. L'accés universal és clau per garantir la igualtat d'oportunitats i té efectes positius quan és de qualitat en els terminis curt, mitjà i llarg en tota la infància, especialment en la d'origen vulnerable. [...]
Education for 0 to 3-year-olds is a policy area with very significant effects on child wellbeing and gender equality. Universal access to childhood education is a key factor in guaranteeing equal opportunities; when it is of high quality, it has positive effects in the short, medium and long term for all children, especially those from vulnerable backgrounds. [...]
La educación infantil de 0 a 3 años es una política con efectos muy relevantes en el bienestar infantil y la igualdad de género. Su acceso universal es clave para garantizar la igualdad de oportunidades y tiene efectos positivos cuando es de calidad en el corto, medio y largo plazo en toda la infancia, especialmente en la de origen vulnerable. [...]

2022 - 10.5565/rev/papers.3064
Papers : revista de sociologia, Vol. 107 Núm. 3 (2022) , p. e3064 (Artículos de monográfico)  
9.
17 p, 223.8 KB La participación de las familias en los procesos de innovación educativa de los centros escolares / Riera-Jaume, Maria Antònia (Universitat de les Illes Balears) ; Ferrer-Ribot, Maria (Universitat de les Illes Balears) ; Pinya-Medina, Carme (Universitat de les Illes Balears) ; Mut-Amengual, Bartomeu (Universitat de les Illes Balears)
El éxito de un proceso de innovación educativa depende en buena parte de que toda la comunidad pedagógica se sienta parte integrante del cambio, y a menudo las familias participan poco en estos procesos. [...]
L'èxit d'un procés d'innovació educativa depèn en bona part del fet que tota la comunitat pedagògica se senti part integrant del canvi, i sovint les famílies participen poc en aquests processos. [...]
The success of an educational innovation process depends to a large extent on the entire educational community feeling like an integral part of the change. However, families often participate little in these processes. [...]

2022 - 10.5565/rev/educar.1346
Educar, Vol. 58 Núm. 1 (2022) , p. 255-271  
10.
7 p, 599.5 KB Què li passa a la terra : un projecte d'escola sobre l'emergència climàtica / Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
En el present article es presenta un resúm del treball duta a terme durant el curs 2018-2019 a l'Escola Bellaterra. Des del curs 2001-2002, l'Escoleta, en el marc de la Xarxa d'escoles UNESCO, ha integrat, dins la seva programació de curs, diversos projectes. [...]
This article presents a summary of the work carried out during the 2018-2019 academic course at the Bellaterra School (La Escoleta). Since the 2001-2002 academic course La Escoleta, within the framework of the UNESCO School Network, has integrated several projects into its course activities. [...]
En el presente artículo se presenta un resumen del trabajo que se ha llevado a cabo durante el curso 2018 -2019 en la escuela Bellaterra. Des del curso 2001 - 2002, la Escoleta, en el marco de la red de escuelas UNESCO, ha integrado, dentro de su programación de curso, distintos proyectos. [...]

2021 - 10.5565/rev/ciencies.441
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 42 (2021) , p. 2-8 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  

Articles : 42 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
6 p, 618.1 KB Pla de Fornells : intento de guardería gratuita / Guarderia Pla de Fornells
Barcelona : [Guarderia Pla de Fornells], 1976-
2 documents

Llibres i col·leccions 8 registres trobats  
1.
185 p, 3.3 MB Propostes STEM per a educació infantil incorporant les famílies a l'aula / Bilican, Kader, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Ünlü Çetin, Şenil, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Projecte ParentSTEM
Barcelona, 2021  
2.
89 p, 1.6 MB Punts clau per STEM a l'educació infantil i incloent-hi els pares : una guia per a educadors d'infantil / Ünlü Çetin, Şenil, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Bilican, Kader, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; Üçgül, Memet, ed. (Kırıkkale Üniversitesi) ; İdin, Şahin (STEAM Education Research Association) ; Dönmez, İsmail (STEAM Education Research Association) ; Radeva, Snezhana (Sofia University "St. Kl. Ohridski") ; Michelsen, Claus (University of Southern Denmark) ; Seidelin, Lars (University of Southern Denmark) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Mirtschewa, Iliana (Sofia University "St. Kl. Ohridski") ; Lindner, Martin (Martin Luther University Halle-Wittenberg) ; Lund Jensen, Birgitte (University College South) ; Brandt, Bettina (University College South) ; Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Pedreira, Montserrat (Universitat de Vic. Facultat de Ciències Socials de Manresa) ; Lemkow-Tovias, Gabriel (Universitat de Vic. Facultat de Ciències Socials de Manresa) ; Çetin, Şenil Ünlü (Kırıkkale University) ; Buldu, Metehan (Kırıkkale University)
Universitat Autònoma de Barcelona, 2020  
3.
37 p, 374.7 KB Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Educació infantil / Universitat Autònoma de Barcelona ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
2002-
6 documents
4.
17 p, 434.0 KB Espacios de ciencia de libre elección : posibilidades y límites / Pedreira, Montserrat (Universitat de Vic) ; Márquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona)
Coincidiendo con el inicio del siglo XXI, en Cataluña han ido surgiendo escuelas de infantil y primaria que modifican su organización espacio-temporal, de manera que en diversos momentos del día, los niños y niñas dejan su sala para acceder a espacios habilitados con propuestas agrupadas por temáticas (el espacio de ciencias, de comunicación, de arte…) a las que acceden en libre elección y en grupos de distintas edades. [...]
Santiago de Chile : Ed. Mario Quintanilla. Laboratorio GRECIA-UC, 2017
Enseñanza de las Ciencia e Infancia. Problemáticas y avances de teoría y campo desde Iberoamérica, 2017, p. 151-169  
5.
198 p, 2.2 MB Simposi Internacional "La Literatura en pantalla : textos, lectors i pràctiques docents" (1er : Barcelona, 3 i 4 d'octubre 2014) / Colomer, Teresa ; Manresa Potrony, Mireia ; Ramada Prieto, Lucas ; Turrión Penelas, Celia ; Correro Iglesias, Cristina 1974- ; Real Mercadal, Neus ; Fernández de Gamboa Vázquez, Karla ; Reyes López, Lara ; Manresa Potrony, Mireia ; Margalló González, Ana María ; Aliagas, Cristina ; Arenas, Christian ; Doménech, Oreto ; González Ramírez, Carolina ; Lima de Moraes, Giselly ; Llorens-García, Ramón F. ; Rovira-Collado, José ; Martín-Martín, Arantxa ; Martínez Ortega, Francisco Javier ; Mayumi Murakami Medrano, Sandra ; Kirchof, Edgar Roberto ; Palomares Marín, Mari Cruz ; Montaner Bueno, Andrés ; Pena Presas, Montse ; Cantero, Almudena ; Rubio Faus, Berta ; Sánchez, María Victoria ; Hessel Silveira, Rosa Maria ; Becker Karnopp, Lodenir ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. GRETEL
Resulta evidente que en las escuelas de nuestro entorno se ha extendido la utilización de las nuevas tecnologías en distintos niveles y aspectos de la enseñanza. Es habitual que profesores y alumnos recurran al ordenador para buscar información o realizar actividades en las distintas áreas de conocimiento y cabe señalar que la educación lectora digital se ha incorporado ya a los objetivos escolares hasta el punto de formar parte de las evaluaciones internacionales. [...]
Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona 2014  
6.
33 p, 455.2 KB Una Oportunidad para la coeducación : las relaciones entre familias y escuelas / Rambla, Xavier, 1966- (Universitat de Vic) ; Tomé, Amparo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Este cuaderno presenta un método de trabajo para potenciar las relaciones entre familias y las escuelas e imprimirles un carácter coeducativo. La propuesta parte de la constatación de que son mujeres quienes asumen normalmente la responsabilidad de representar a las familias ante la escuela. [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació, 2014 (Cuadernos para la coeducación ; D2)  
7.
56 p, 3.8 MB XI Jornades d'innovació en l'etapa d'Educació Infantil. Presència. Entramat de converses / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Perapoch López, Josep (Hospital Universitari Vall d'Hebron)
Us presentem aquest llibre que vol ser una síntesi de les XI Jornades d'Educació Infantil de l'ICE de la UAB, celebrades a Bellaterra el mes d'octubre de 2012. I dic una síntesi perquè el que aquí hi trobareu són les conferències que es van realitzar de manera brillant per part dels seu ponents, les converses que vam compartir i les filmacions que de nou i de manera generosa els i les mestres dels centres van aportar per deixar constància de la tasca educativa en el seu dia a dia. [...]
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació , 2014 (Col·lecció Digital de Jornades ; 2)  
8.
27 p, 6.2 MB Los Padres ante la educación del niño / Isern Galceran, Carme.
Madrid : Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Sanidad, Servicios de Protección Maternal e Infantil, 1959 (Al Servicio de España y del Niño español ; 261)  

Documents de recerca 29 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
34 p, 1.5 MB Els pagesos de la fruita : creació d'un joc de taula per a treballar la probabilitat a l'aula de P5 / Voltà Ollé, Berta ; Torregrosa, Alba, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El present treball té com a objectiu dissenyar, a partir de jocs existents al mercat, un joc per a treballar la probabilitat a l'aula de P5. Jugar és una de les formes més naturals d'aprenentatge que té l'ésser humà (Edo, 2002), per tant, es considera que és una bona eina per a treballar la probabilitat, una de les àrees de les matemàtiques que més es tendeixen a apartar dins de les aules (Alsina, 2012). [...]
El presente trabajo tiene como objetivo diseñar, a partir de juegos ya existentes en el mercado, un juego para trabajar la probabilidad en el aula de P5. Jugar es una de las formas más naturales de aprendizaje que tiene el ser humano (Edo, 2002), por lo tanto, se considera que es una buena manera de trabajar la probabilidad, una de las áreas de las matemáticas que se tienden a apartar dentro de las aulas (Alsina, 2012). [...]
The aim of this study is to design, from existing games, a game to work on probability in the 5-year-old class. Playing is one of the most natural forms of human learning (Edo, 2002), hence, it is considered a good form to work on probability, a mathematics area tended to be put aside in classroom (Alsina, 2012). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Educació Infantil [847]  
2.
169 p, 1.2 MB L'educació mediàtica, una assignatura pendent a Catalunya / Jiménez Durán, Sandra ; Carrillo Pérez, Nereida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball pretén fer una anàlisi panoràmica de la situació de l'educació mediàtica a Catalunya i la seva inclusió als centres d'educació secundària. L'estudi consta d'un marc teòric i d'un estudi de cas de l'educació mediàtica a Catalunya. [...]
Este trabajo pretende analizar panorámicamente la situación de la educación mediática en Cataluña y su inclusión en los institutos. El estudio consta de un marco teórico y de un estudio de caso de la educación mediática. [...]
This study intends to analyze in a panoramic view the situation of media literacy in Catalonia and its inclusion in secondary schools. The present work is made up of a theoretical framework and a case study of media education in Catalonia. [...]

2022
Grau en Periodisme [1432]  
3.
101 p, 812.3 KB La música en l'entorn quotidià. Estudi exploratori sobre les interaccions musicals entre germans / Dosaiguas Canal, Marta ; Pérez Moreno, Jèssica, dir. ; Gluschankof, Claudia, dir. ; Costa-Giomi, Eugenia, dir.
En aquesta tesi s'identifiquen i descriuen les característiques principals de les interaccions musicals entre germans menors de 6 anys situades en un context de quotidianitat. Conèixer les relacions musicals produïdes pels infants en l'entorn quotidià ens permet, d'una banda, entendre com s'influencien i es nodreixen musicalment en aquest entorn i, de l'altra, ens permet conèixer com es produeix el desenvolupament musical de forma natural, a través d'escoltar i fer música de forma espontània. [...]
En esta tesis se identifican y describen las características principales de las interacciones musicales entre hermanos menores de 6 años situadas en un contexto de cotidianidad. Conocer las relaciones musicales producidas por los niños en el entorno cotidiano nos permite, por un lado, entender como se influencian y se nutren musicalmente en este entorno y, por otro lado, nos permite conocer como se produce el desarrollo musical de forma natural, a través de la escucha y de hacer música de forma espontánea. [...]
This research identifies and describes the main characteristics of the musical interactions between siblings younger than 6 years old in quotidian settings. Knowing the musical relations produced by children in daily settings, on the one hand, allows us to understand how they are influenced and how they influence their environment and, on the other hand, it let us know how the musical development is produced in a natural way, listening and playing music spontaneously. [...]

2022  
4.
54 p, 1.1 MB La Influència dels àlbums en el desenvolupament del llenguatge dels 0-3 anys / Romero Franco, Marina ; Correro Iglesias, Cristina, 1974-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
El present treball de final de grau s'emmarca dins de l'àmbit de recerca de la didàctica de la literatura infantil. Aquest estudi parteix de la premissa que la lectura compartida d'àlbums il·lustrats té múltiples beneficis sobre l'aprenentatge i desenvolupament dels infants, en àmbits com l'alfabetització, l'afectivitat o la cognició. [...]
El presente trabajo se enmarca en el ámbito de la didáctica de la literatura infantil. Este estudio parte de la premisa que la lectura compartida de álbumes ilustrados tiene múltiples beneficios sobre el aprendizaje y desarrollo de los niños, en ámbitos como son la alfabetización, la afectividad o la cognición. [...]
The present work is aimed in the field of the didactics of children's literature. This study starts from the premise that the shared reading of picture books has multiple benefits on children's learning and development, in areas such as literacy, affectivity or cognition. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2021
Grau en Educació Infantil [847]  
5.
472 p, 20.5 MB Making Visible Potentially Transformative Engagements : Preschoolers' Peer Interaction in Autonomous and Collaborative EFL Tasks Supported by iPads and Beebots / González Acevedo, Nathaly ; Dooly Owenby, Melinda, dir.
El ràpid avenç de les tecnologies digitals ha transformat el concepte de literacitat integrant la multiliteracitat, degut a la influència d'una comunicació cada vegada més multimodal, interactiva i digital. [...]
El rápido avance de la tecnología digital ha transformado el concepto de alfabetización abarcando las denominadas multiliteracides debido a una comunicación cada vez más multimodal y a menudo interactiva y digital. [...]
The rapid advance of digital technology has transformed the concept of being literate to comprise multiple literacies; communication is increasingly multimodal and often interactive and digitally supported thereby requiring newly evolved communicative competences. [...]

2020  
6.
494 p, 12.1 MB Concepciones y creencias de estudiantes de la carrera de educación parvularia en torno a las competencias profesionales / Bertoglio Salazar, Marcela ; Navío Gámez, Antonio, dir.
La present recerca s'ha plantejat, principalment, sobre el propòsit d'analitzar les concepcions i creences al voltant de les competències professionals que posseeixen estudiants que cursen la carrera d'educació infantil impartida en una universitat xilena. [...]
La presente investigación, se ha planteado principalmente, sobre la meta de analizar las concepciones y creencias en torno a las competencias profesionales que poseen estudiantes que cursan la carrera de educación parvularia impartida en una universidad chilena. [...]
The investigation presented proposes the main goal of analyzing the ideas and beliefs related to the professional skills as seen in the students that are studying the program of pre-school education in a Chilean university. [...]

2021  
7.
423 p, 9.7 MB La formación continua de docentes en Educación Preescolar : El apoyo de las directoras hacia la transferencia de aprendizajes / Kleinert Altamirano, Elke Elisabeth Eugenia ; Pineda i Herrero, Pilar, dir.
Aquesta tesi doctoral presenta un estudi exploratori que investiga sobre les actituds i conductes en directores del nivell infantil a l'hora de donar recolzament a la transferència d'aprenentatges de les educadores durant les formacions contínues a les quals assisteixen. [...]
Esta tesis doctoral presenta un estudio exploratorio que investiga sobre las actitudes y conductas en directoras del nivel preescolar para apoyar la transferencia de aprendizajes de las educadoras cuando asisten formaciones continuas. [...]
The present research is an exploratory study about the preschool principals' supportive attitudes and behaviors for the transfer of trainings from teachers when they attend to teacher trainings. The study was performed at the Soconusco area in Chiapas, Mexico. [...]

2021  
8.
269 p, 9.9 MB La inclusión del alumnado con sordera en el aula de música de Educación Infantil y Educación Primaria / Lafuente Carrasco, Álvaro ; Jurado de los Santos, Pedro, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquest treball explora el grau d'inclusió de l'alumnat amb sordesa a l'aula de música d'Educació Infantil (EI) i Educació Primària (EP) en una comarca catalana, en termes de gaudi, participació i assoliment en les activitats i continguts que estableix el currículum de referència per a aquestes etapes. [...]
2019 (La inclusión del alumnado con sordera en el aula de música de Educación Infantil y Educación Primaria)  
9.
54 p, 1.4 MB Presència, ús i funció dels àlbums il·lustrats en les pràctiques literàries d'una escola d'Educació Primària / Pau Prat, Mònica ; Aliagas, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
El present estudi se centra a analitzar la presència, ús i funció dels àlbums il·lustrats en les pràctiques literàries que es duen a terme a una escola d'educació primària de Catalunya. En la investigació, s'analitza el fons d'àlbums il·lustrats de què disposa l'escola i el tracte que reben en el seu Pla de Lectura de Centre (PLEC). [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020  
10.
348 p, 3.5 MB Construcción de la identidad profesional de la educadora de párvulos principiante en diferentes centros de educación infantil : estudio de caso / Robinson Seisdedos, María Soledad ; Tejada Fernández, José, dir. ; Blanch Gelabert, Sílvia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
El presente trabajo doctoral da cuenta del proceso de construcción de la identidad profesional de la educadora de párvulos que se encuentran en los tres primeros años de ejercicio laboral en diferentes realidades educativas en Chile: centros públicos en educación infantil, centros educativos particulares subvencionados y jardines infantiles particulares. [...]
The present doctoral work accounts for the construction of the professional identity of novice early childhood teachers in the first three years of their work experience in different educational realities; public institutions in infant education, subsidised private educational institutions and private kindergartens. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  

Documents de recerca : 29 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 2 registres trobats  
1.
10 p, 2.1 MB Seqüència didàctica : Aprendre a utilitzar el Bee-Bot (Educació Infantil) / Valcarce de Veer, Verónica ; Valdivia, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona)
Proposta didàctica per a iniciar-se a través de l'ús dels bee boots en el llenguatge computacional i en la lateralitat. Aquest material forma part d'una proposta educativa lúdica centrada en potenciar el coneixement del patrimoni que inclou una catifa personalitzada amb la "LLegenda de la Pedra Llarga" de l'ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
2023 (Playful Learning UAB)  
2.
40 p, 5.8 MB Mestres d'educació infantil i infants d'origen immigrat : percepcions, implicacions i pedagogia / Vingut Riggall, Marta Ana
Document de divulgació de la tesi "Els infants d'origen immigrat i l'educació infantil a Catalunya. La percepció dels mestres a partir de l'anàlisi del discurs. Metodologia Video-Cued Multivocal Ethnography". [...]
Disclosure document of the thesis "Children of Immigrant Origins and Early Childhood Education in Catalonia. Teacher perceptions throughout Video-Cued Multivocal Ethnography". Such document is designed to enable teachers and educational professionals to meet the investigation results alongside encouraging pedagogical reflection regarding children of immigrant origins and their education.
Documento de divulgación de la tesis "Los Niños y Niñas de Origen Inmigrado y la Educación Infantil en Cataluña. La percepción de los maestros a partir del análisis del discurso. Metodología Video-cued Multivocal Ethnography". [...]

2015
3 documents

Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
35.3 KB Lletra, Educació lingüistica i literària / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. LLETRA, Educació lingüística i literària ; Universitat de Barcelona
Captura de la pàgina web del Grup de Recerca LLETRA (2017 SGR 1728), acrònim format amb les inicials dels mots que designen els eixos de la seva activitat: Llengua, Literatura, Educació, Transferència, Recerca, Acció.
2017  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.