Resultats globals: 128 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 75 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 3 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 4 registres trobats
Documents de recerca, 38 registres trobats
Materials didàctics, 7 registres trobats
Articles 75 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
9 p, 410.9 KB Repensar les STEM a l'escola des d'una mirada d'Equitat Educativa / Clotet Palà, Núria (Escola Salvador Vinyals i Galí) ; Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
L'equitat educativa en general, i en STEM en particular, és un dels reptes de l'educació actual al nostre territori. En aquest article presentem com l'escola Salvador Vinyals i Galí, situada en un entorn desafavorit i amb un alumnat amb perfils poc representats en les STEM, inicia un procés de reflexió i canvi respecte al treball d'aquestes disciplines a l'escola. [...]
Equity in general, and specifically in STEM, is one of the challenges in current education in our region. In this article, we present how Salvador Vinyals i Galí School, located in a disadvantaged environment with students from underrepresented STEM fields, initiates a process of reflection and change regarding tho they school work in those disciplines. [...]
La equidad educativa en general, y en STEM en particular, es uno de los retos de la educación actual en nuestro territorio. En este artículo presentamos como la escuela Salvador Vinyals i Galí, situada en un entorno desfavorecido y con un alumnado con perfiles poco representados en las STEM, inicia un proceso de reflexión y cambio respecto al trabajo de estas disciplinas en la escuela. [...]

2023 - 10.5565/rev/ciencies.489
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 46 (2023) , p. 2-10 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2.
15 p, 129.2 KB Gender, affectivity and sexuality in primary education : case study of a Chilean program / Breull-Arancibia, Valeria (Universidad Diego Portales (Xile)) ; Agud Morell, Ingrid (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social)
Contributing to the many initiatives around the globe that foster gender education in primary school, we present the pioneering case of Paillaco (Chile). An educational program on "gender, affectivity and sexuality", implemented since 2014, which has been influential in challenging gender injustice in education in the region and offers a potential template for others to follow. [...]
Contribuint a moltes iniciatives arreu del món que fomenten l'educació de gènere a l'escola primària, presentem el cas pioner de Paillaco (Xile). Un programa educatiu sobre «gènere, afectivitat i sexualitat», implementat des de 2014, que destaca perquè afronta la injustícia de gènere a l'educació a la regió i ofereix un model potencial perquè d'altres el puguin replicar. [...]
Contribuyendo a las muchas iniciativas alrededor del mundo que fomentan la educación de género en la escuela primaria, presentamos el caso pionero de Paillaco (Chile). Un programa educativo sobre «género, afectividad y sexualidad», implementado desde 2014, que ha sido influyente porque afronta la injusticia de género en la educación en la región y ofrece un modelo potencial para que otros lo puedan replicar. [...]

2023 - 10.5565/rev/educar.1582
Educar, Vol. 59 Núm. 1 (2023) , p. 131-145 (Monográfico)  
3.
10 p, 94.0 KB "Non è senza timore che inizio la mia opera di insegnante" : Leonardo Sciascia maestro elementare (1949-1957) / De Salvo, Dario (Università di Messina)
Il 12 ottobre del 1949 Leonardo Sciascia comincia la sua carriera di maestro elementare. Avverte, fin da subito, un forte senso di disagio che espliciterà chiaramente nel 1956 con Le Parrocchie di Regalpetra. [...]
El 12 d'octubre de 1949, Leonardo Sciascia va començar la seva carrera com a professor d'escola primària. De seguida va sentir un fort sentiment de malestar que va expressar clarament el 1956 a Le Parrocchia di Regalpetra. [...]
On October 12, 1949, Leonardo Sciascia began his career as an elementary school teacher. He sensed, right from the start, a strong sense of unease that he would make clear in 1956 with Le Parrocchie di Regalpetra. [...]
El 12 de octubre de 1949, Leonardo Sciascia comenzó su carrera como maestro de escuela primaria. Inmediatamente sintió una fuerte sensación de inquietud que expresó claramente en 1956 con Le Parrocchia di Regalpetra. [...]

2022 - 10.5565/rev/qdi.551
Quaderns d'Italià, Vol. 27 (2022) , p. 83-92 (Dossier 1)  
4.
16 p, 628.6 KB Estrategias de lectura y ruidos en la comprensión / Recio-Pineda, Sara (Universitat de Barcelona)
Este artículo permite asistir al funcionamiento y concreción de las estrategias que 72 lectores jóvenes utilizaron para construir la comprensión de un relato adecuado a su edad que acababan de leer en voz alta. [...]
Aquest article permet assistir al funcionament i concreció de les estratègies que utilitzen 72 lectors joves per construir la comprensió d'un relat adequat a la seva edat que acaben de llegir en veu alta. [...]
Throughout this article, we will see how reading strategies work and are set in specific manifestations. 72 students were asked to read a text and to answer to eight open comprehension questions in an oral interview. [...]
Cet article permet de comprendre comment les stratégies de lecture fonctionnent et se matérialisent. 72 jeunes lecteurs ont été invités à lire à voix haut un texte adapté à leur âge et à répondre à huit questions ouvertes de compréhension lors d'un entretien oral. [...]

2022 - 10.5565/rev/jtl3.1004
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 3 (2022) , p. e1004 (Articles)  
5.
9 p, 516.1 KB Millora de competències personals i prosocials a través de projectes d'Aprenentatge i Servei : Projectes de compromís social realitzats entre alumnes del Grau d'Educació Infantil i les escoles / Blanch Gelabert, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Edo, Mequè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; París Romia, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Aquesta recerca mostra els resultats sobre la percepció de les competències personals i pro-socials de 575 estudiants d'educació Infantil i primària fent el pràcticum, a través d'un qüestionari. [...]
This research shows the results of the students' perception of their personal and pro-social competences development. 575 Early Childhood and Primary Education students used a questionnaire to evaluate their competences. [...]

2016
Revista del Congrés Internacional de Docència, Núm. 3 (2016)  
6.
18 p, 770.0 KB Estrategias didácticas para favorecer las prácticas literarias digitales en la formación inicial de maestros / Cabré Rocafort, Míriam (Universitat de Barcelona)
En la formación inicial de maestro es necesario que los estudiantes adquieran estrategias didácticas para potenciar las prácticas literarias digitales. En esta investigación se usan métodos basados en el paradigma cualitativa e interpretativa y, mediante el análisis del discurso en sus tres dimensiones (enunciativa, temática e interlocutiva), se analizan los discursos de los estudiantes acerca de una propuesta didáctica para la etapa de Primaria relacionada con el desarrollo de prácticas literarias digitales (booktrailers). [...]
A la formació inicial de mestres és necessari que els estudiants adquireixin estratègies didàctiques per potenciar les pràctiques literàries digitals. En aquesta investigació s'utilitzen mètodes basats en la paradigma qualitativa i interpretativa i, mitjançant l'anàlisi del discurs en les seves tres dimensions (enunciativa, temàtica i interlocutiva), s'analitzen els discursos dels futurs docents sobre una proposta didàctica per a l'etapa de Primària relacionada amb el desenvolupament de pràctiques literàries digitals (booktrailers). [...]
In preservice teacher education it is necessary that students acquire didactic strategies to enhance digital literacy practices. In this research, methods based on the qualitative and interpretative paradigm have been used. [...]
Dans la formation initiale des enseignants, il est nécessaire que les étudiants acquièrent des stratégies didactiques pour renforcer les pratiques littéraires numériques. Cette recherche utilise des méthodes basées sur le paradigme qualitatif et interprétatif et, par l'analyse du discours dans ses trois dimensions (énonciative, thématique et interlocutive) analyse les discours des élèves sur une proposition didactique du niveau de primaire liée au développement de pratiques littéraires numériques (booktrailers). [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.891
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 4 (2021) , p. e891 (Articles)  
7.
7 p, 599.5 KB Què li passa a la terra : un projecte d'escola sobre l'emergència climàtica / Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
En el present article es presenta un resúm del treball duta a terme durant el curs 2018-2019 a l'Escola Bellaterra. Des del curs 2001-2002, l'Escoleta, en el marc de la Xarxa d'escoles UNESCO, ha integrat, dins la seva programació de curs, diversos projectes. [...]
This article presents a summary of the work carried out during the 2018-2019 academic course at the Bellaterra School (La Escoleta). Since the 2001-2002 academic course La Escoleta, within the framework of the UNESCO School Network, has integrated several projects into its course activities. [...]
En el presente artículo se presenta un resumen del trabajo que se ha llevado a cabo durante el curso 2018 -2019 en la escuela Bellaterra. Des del curso 2001 - 2002, la Escoleta, en el marco de la red de escuelas UNESCO, ha integrado, dentro de su programación de curso, distintos proyectos. [...]

2021 - 10.5565/rev/ciencies.441
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 42 (2021) , p. 2-8 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
8.
22 p, 564.3 KB Qui decideix sobre la música a l'escola? : investigant l'equilibri entre perfils professionals i projectes escolars / Sambola Figueras, Anna Maria ; Casals Ibañez, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
El present article té per objectiu reflexionar sobre la importància de la figura del professorat de mú-sica a l'hora de configurar la seva assignatura respecte al que s'indica en el projecte educatiu de centre dins de l'etapa d'educació primària. [...]
El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la figura del maestro de música en cuanto a laconfiguración de su asignatura respecto a lo que se indica en el proyecto educa-tivo de centro en la etapa de educación primaria. [...]
Le présent article a pour objectif d'engager une réflexion sur l'importance de la figure des profes-seurs de musique pour la configuration de cette matière par rapport aux indications figurant dans le projet éducatif d'enseignement primaire de l'établissement. [...]
This article reflects on the figure of the music teacher in the design of the school subject music education and as part of primary education mission statements and plans. In this qualitative case study of Joan Juncadella school in Barcelona, the data was collected through a literature review and interviews and observations of music classes and classes in other subjects, during the course of one school year. [...]

2020
Temps d'educació, Núm. 58 (2020) , p. 137-158  
9.
13 p, 112.2 KB La idealización de la profesión de maestro y los límites de la formación docente : análisis de un caso / Paredes Labra, Joaquín (Universidad Autónoma de Madrid) ; Kachinovsky Melgar, Alicia (Universidad de la República (Uruguai))
Este trabajo aborda la presencia de idealización o de formas estereotipadas de imaginar el ejercicio de la profesión de educador en el marco de su formación inicial y las consecuencias que dicha consideración tiene para el desarrollo de la docencia en la formación de profesores y en el futuro de los actuales estudiantes de Maestro. [...]
Aquest treball aborda la presència d'idealització o de maneres estereotipades d'imaginar l'exercici de la professió d'educador en el marc de la seva formació inicial i les conseqüències que aquesta consideració té en referència al desenvolupament de la docència en la formació de professors i en el futur dels actuals estudiants de Mestre. [...]
This work addresses the presence of idealization or stereotyped ways of imagining the exercising of the profession of teacher, within the framework of initial teacher training, and the consequences it has for the development of teaching in teacher training and for the future of today's trainee teachers. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1192
Educar, Vol. 57 Núm. 1 (2021) , p. 35-47 (Monográfico)  
10.
20 p, 2.9 MB La noción del paisaje en el alumnado de Educación Primaria : un análisis de su representación / Martínez-Medina, Ramón (Universidad de Córdoba. Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales) ; Ávila-Marín, Covadonga (Universidad de Córdoba. Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales)
Este trabajo de investigación quiere poner de relieve la importancia del estudio del paisaje en Educación Primaria. El conocimiento y la relación con el paisaje mejoran la educación del ser humano y la adquisición de unos valores necesarios para la vida en sociedad. [...]
Aquest treball de recerca vol posar en relleu la importància de l'estudi del paisatge en Educació Primària. El coneixement i la relació amb el paisatge milloren l'educació de l'ésser humà i l'adquisició d'uns valors necessaris per a la vida en societat. [...]
Ce travail de recherche vise à mettre en évidence l'importance de l'étude du paysage dans l'enseignement primaire. La connaissance et la relation avec le paysage améliore l'éducation de l'être humain et l'acquisition des valeurs nécessaires à la vie en société. [...]
This research underscores the importance of studying the landscape in primary education. Knowledge about the landscape and people's relationship with it improve human beings' education and promote the acquisition of essential values for social life. [...]

2021 - 10.5565/rev/dag.539
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 67 Núm. 1 (2021) , p. 133-151 (Articles)  

Articles : 75 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 3 registres trobats  
1.
2 p, 998.0 KB Programar per emocionar / Zurita Món, Sílvia ; Sala Roig, Elisa ; Noguera Cambray, Eva ; Lara López, Rocio ; Jordán Martínez, Laura ; Fuentes Agustí, Marta
Tríptic resum de la proposta educativa d'adquirir la competència emocional mitjançant la tecnologia, i en concret la programació i la robòtica. Experiència duta a terme a Educació Primària i a ESO.
2016
mschool_Edu_Hack. Barcelona, Catalunya, 1er : 2016  
2.
4 p, 22.9 KB Fer ciències i anglès en tallers inter-nivell: una experiència CLIL a l'educació primària / Arcos Sorando, Mari Cruz (Centro de Profesores y Recursos de Teruel) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 186-189  
3.
7 p, 437.0 KB Compartim les nostres llengües a l'àrea de llengua anglesa / Creus Pedrol, Monserrat (Escola Gaudí de Sabadell) ; Porta Sabi, Esther (Escola Gaudí de Sabadell) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 179-185  

Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
63 p, 27.9 MB Era Mainadera
Vielha : Col·legi Públic Garona de Vielha, 198?-
Hons Centre de Recorsi Pedagogics dera Val d'Aran
19 documents

Llibres i col·leccions 4 registres trobats  
1.
40 p, 1.8 MB El Pràcticum PIV-PV del Grau d'Educació Primària de la UAB : Una mirada a la complexitat i la gestió / Fontich, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
Aquest document té per objectiu descriure per escrit el funcionament del PIV-PV, el pràcticum que es porta a terme a 4t curs del Grau d'Educació Primària (GEP) de la UAB. Aquest objectiu respon al fet que aquest pràcticum ha estat observat habitualment com un àmbit bastant disfuncional i complex de gestionar en el context concret de la titulació del Grau. [...]
2024  
2.
37 p, 374.8 KB Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Educació primària / Universitat Autònoma de Barcelona ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
2002-
30 documents
3.
223 p, 1.3 MB Les Desigualtats territorials en l'ensenyament a Catalunya / Bonal, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Rambla, Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Ajenjo, Marc, 1965- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Barcelona : Mediterrània, 2004  
4.
25 p, 1.3 MB L'Estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió dels directors de centre sobre la formació dels mestres d'infantil i primària / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2015  

Documents de recerca 38 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4.8 MB Estudiants que aprenen ensenyant quan creen materials didàctics per a altres persones. Aprensenyar de forma indirecta en contextos naturals / Ribosa Martínez, Jesús ; Duran, David, 1963-, dir.
La recerca ha evidenciat que qui ensenya pot millorar el propi coneixement sobre el contingut gràcies al fet d'ensenyar-lo -és a dir, pot aprendre ensenyant. El potencial d'aprendre ensenyant també el poden aprofitar els estudiants a les aules, com ara quan fan presentacions orals davant d'una audiència. [...]
La investigación ha evidenciado que quien enseña puede mejorar su propio conocimiento sobre el contenido gracias al hecho de enseñarlo -es decir, puede aprender enseñando. El potencial de aprender enseñando también lo pueden aprovechar los estudiantes en las aulas, como cuando realizan presentaciones orales ante una audiencia. [...]
Research has shown that those who teach can improve their own knowledge of the content thanks to teaching it -that is, they can learn by teaching. The potential of learning by teaching can also be harnessed by students in class, such as when they give oral presentations before an audience. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Psicologia de l'Educació.

2023  
2.
29 p, 569.9 KB "Un Tsunami que et sobrepassa". Emocions de docents inclusius d'educació primària davant incidents crítics / Grajera Ortega, Maria ; Álvarez Valdivia, Ibis Marlene, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball té l'objectiu de descriure les emocions que experimenten docents d'Educació Primària durant els incidents crítics sorgits arran de treballar amb infants amb necessitats educatives específiques a les seves aules. [...]
Este trabajo tiene como objetivo describir las emociones que experimentan docentes de Educación Primaria durante los incidentes críticos surgidos a raíz de trabajar con niños con necesidades educativas específicas en sus aulas. [...]
The aim of this study is to describe the emotions experienced by primary school teachers during critical incidents arising from working with children with special educational needs in their classrooms. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Primària [1140]  
3.
299 p, 30.9 MB Modelitzar i indagar la contaminació atmosfèrica a l'aula de primària. Anàlisi des de la perspectiva de investigació basada en el disseny / Tena Gallego, Èlia ; Couso, Digna, dir.
La present tesi explora la planificació, disseny, implementació, avaluació i redisseny/refinament iteratiu, dins del paradigma d'investigació basada en el disseny (IBD) d'una seqüència didàctica (SEA/DI) contextualitza en el problema de la contaminació atmosfèrica, amb l'objectiu de demostrar qualitat en estar fonamentada en recerca, ser subjecte de recerca i aportar a la recerca. [...]
La tesis doctoral explora la planificación, diseño, implementación, evaluación y rediseño/refinamiento iterativo dentro del paradigma de investigación basada en el diseño (IBD), de una secuencia de enseñamiento y aprendizaje (SEA/DI) contextualizada en el problema de la contaminación atmosférica, con el objetivo de demostrar calidad en estar fundamentada en investigación, ser sujeto de investigación y aportar a la investigación. [...]
The present doctoral thesis explores the process of iteratively planning, design, implementation, evaluation, and redesign/refinement within the design based research paradigm (DBR) of a teaching and learning sequence (TLS) contextualized in the phenomena air pollution that demonstrates quality by being both research and evidence-based, and by to contributing to actual research. [...]

2022  
4.
146 p, 8.7 MB Caracterización del conocimiento estadístico de un grupo de estudiantes al inicio de su formación como docentes de educación primaria / Manríquez Ubilla, Francisca ; Gorgorió Solà, Núria, dir.
Aquesta tesi té per objectiu caracteritzar el coneixement estadístic d'un grup d'estudiants a l'inici de la seva formació com a mestres de primària. Les recerques existents al voltant del coneixement estadístic dels futurs docents s'han centrat en identificar quins conceptes i procediments estadístics apliquen quan analitzen un conjunt de dades una vegada ja han tingut classes d'estadística en el marc de la seva formació docent. [...]
Esta tesis tiene por objetivo caracterizar el conocimiento estadístico de un grupo de estudiantes al inicio de su formación como docentes de educación primaria. Las investigaciones existentes sobre el conocimiento estadístico de los futuros docentes se han centrado en identificar qué conceptos y procedimientos estadísticos aplican cuando analizan un conjunto de datos después de haber recibido clases de estadística en el marco del programa de formación. [...]
This thesis aims to characterise the statistical knowledge of a group of students at the beginning of their training as primary school teachers. Existing research on the statistical knowledge of prospective teachers has focused on identifying which statistical concepts and procedures they apply when they analyse a set of data after having received statistics classes as part of the training programme. [...]

2022  
5.
169 p, 1.2 MB L'educació mediàtica, una assignatura pendent a Catalunya / Jiménez Durán, Sandra ; Carrillo Pérez, Nereida, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball pretén fer una anàlisi panoràmica de la situació de l'educació mediàtica a Catalunya i la seva inclusió als centres d'educació secundària. L'estudi consta d'un marc teòric i d'un estudi de cas de l'educació mediàtica a Catalunya. [...]
Este trabajo pretende analizar panorámicamente la situación de la educación mediática en Cataluña y su inclusión en los institutos. El estudio consta de un marco teórico y de un estudio de caso de la educación mediática. [...]
This study intends to analyze in a panoramic view the situation of media literacy in Catalonia and its inclusion in secondary schools. The present work is made up of a theoretical framework and a case study of media education in Catalonia. [...]

2022
Grau en Periodisme [1432]  
6.
61 p, 584.2 KB L'adequació de la formació musical del professorat generalista / Grau Jiménez, Maria ; Casals Ibañez, Albert, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
El qüestionament de la formació del professorat és quelcom recurrent i necessari per tal d'adaptar-se a la societat canviant en la qual vivim, especialment donada la velocitat a la qual ho està fent. [...]
La cuestión sobre la formación del profesorado es algo recurrente y necesario para poder adaptarse a la sociedad cambiante en la que vivimos, especialmente teniendo en cuenta la velocidad a la que lo está haciendo. [...]
Questioning how teachers' training is done is a recurring and necessary thing to do in order to adapt to the changing society in which we live, especially considering the speed at which it is doing it. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Educació Primària [1140]  
7.
43 p, 1.2 MB El model alimentari del demà segons l'alumnat d'educació primària : la necessitat urgent d'educar pel futur / González Portero, Marta ; Anguera Cerarols, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Educar pel futur és una condició indispensable per a formar persones crítiques i responsables amb la societat del demà. La present investigació indaga en les imatges del futur de l'alumnat d'Educació Primària en referència al model alimentari, així com en la presència de l'educació pel futur a les aules i al currículum català. [...]
Educar para el futuro es una condición indispensable para formar personas críticas y responsables con la sociedad del mañana. La presente investigación indaga en las imágenes del futuro del alumnado de Educación Primaria en relación con el modelo alimentario, así como en la presencia de la educación para el futuro en las aulas i en el currículo catalán. [...]
Educating for the future is an indispensable condition to train critical and responsible persons centered on tomorrow's society. The inquest looks into the future images of Primary School students regarding the food choice model, as the presence of education for the future in classrooms and in the Catalan curriculum. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Educació Primària [1140]  
8.
55 p, 604.0 KB Contribucions del model Institut Escola en la transició de l'educació primària a la secundària en centres de màxima complexitat / Nualart Moratalla, Laia ; García Gracia, Maribel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Rodríguez, Joan, (Rodríguez Soler) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La transició de la primària a la secundària és una de les discontinuïtats educatives que més crida l'atenció en el sistema educatiu espanyol, donat que es produeixen una sèrie de canvis (currículum, metodologia, centre, professorat, etc. [...]
2021
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]  
9.
118 p, 15.6 MB Sinèrgies entre museus i escoles d'Educació Primària : desenvolupament de l'empatia històrica en Museus d'Art / Alibert Duportets, Marta ; Gil Carmona, Francisco, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
El present treball de final de grau pretén analitzar com treballa el servei didàctic del Museu de la Xocolata de Barcelona, el Museu Picasso de Barcelona i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Terrassa), què ensenyen i com ho fan, per reflexionar sobre com treballen els museus d'art l'empatia històrica comparant amb museus que presenten altres tipologies de patrimoni cultural en les seves institucions. [...]
El presente trabajo de final de grado pretende analizar cómo trabaja el servicio didáctico del Museu del Xocolata de Barcelona, el Museu Picasso de Barcelona y el Museo Nacional de Ciència i Tècnica de Catalunya (Terrassa), qué enseñan y cómo lo hacen, para reflexionar sobre cómo los museos de arte trabajan la empatía histórica frente a los museos que presentan otros tipos de patrimonio cultural en sus instituciones. [...]
This final degree project intends to analyze how the didactic service of the Museu de la Xocolata de Barcelona, the Museu Picasso de Barcelona and the Museo Nacional de Ciència y Tècnica de Catalunya (Terrassa) work, what they teach and how they do it. [...]

2021
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]
2 documents
10.
116 p, 1.4 MB Educació científica i pensament crític / Company Messa, Edith ; Pipitone, Maria Carolina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
En les últimes dècades un dels principals objectius de les institucions educatives ha sigut desenvolupar el pensament crític en els estudiants. Aquest pensament manté na estreta relació amb l'ensenyament de la ciència i s'ha definit de múltiples maneres, amb diferents enfocaments i significats. [...]
En las últimas décadas, uno de los principales objetivos de las instituciones educativas, ha sido desarrollar el pensamiento crítico en el alumnado. Este pensamiento mantiene una estrecha relación con la enseñanza de la ciencia, y se ha definido de múltiples maneras, con diferentes enfoques y significados. [...]
In recent decades, one of the main objectives of educational institutions has been to develop critical thinking in students. This thought is closely related to the teaching of science, and has been defined in multiple ways, with different approaches and meanings. [...]

2021
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]  

Documents de recerca : 38 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 7 registres trobats  
1.
30 p, 1.6 MB "Peix al cove!" : mètode per aprendre ortografia a Primària i Secundària basat en la reflexió, el diàleg i la recerca a l'aula / Fontich, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació)
El mètode que presento aborda l'ortografia a l'aula de Primària i de l'ESO a partir de la següent idea: per aprendre ortografia cal que ens basem no només en el verb "fixar-s'hi" sinó també en el verb "reflexionar". [...]
2024  
2.
50 p, 2.3 MB Com podem saber si l'aire de l'escola està contaminat? / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Solé Martín, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM)
Quarta versió del material per treballar la contaminació de l'aire al cicle superior de primària a través d'un projecte d'investigació.
El material i la guia docent s'han desenvolupat en el marc del projecte Volem ser científiques i enginyeres! Projectes STEM amb perspectiva de gènere (FCT-20-15569).

2022
2 documents
3.
34 p, 5.8 MB Recursos cartogràfics pel professorat de primària / Universitat Autònoma de Barcelona. Cartoteca General ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació dels principals recursos cartogràfics pels alumnes del Grau d'Educació Primària.
2021 (Fonts d'informació)  
4.
19 p, 1.3 MB Com és l'aire de la nostra escola? / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Solé Martín, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
Segona versió del material per a treballar la contaminació de l'aire a cicle superior de primària a través d'un projecte d'investigació.
2019
5 documents
5.
32 p, 4.2 MB Investigant sobre la contaminació a l'aula de primària / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Solé Martín, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
Primera versió del material per a treballar la contaminació de l'aire a cicle superior de primària a través d'un projecte d'investigació.
El material per a l'alumnat i la guia docent associades s'han desenvolupat en el marc del projecte ParticipAIRE (FECYT-17-11955).

Bellaterra, 2019
3 documents
6.
42 p, 1.8 MB Programar per emocionar a EP i ESO / Zurita Món, Sílvia ; Sala Roig, Elisa ; Noguera Cambray, Eva ; Lara López, Rocio ; Jordán Martínez, Laura ; Fuentes Agustí, Marta
Si algú ens pregunta com ens imaginem l'educació del segle XXI hi ha dos conceptes que no podrem evitar incloure sota aquest títol. Dos conceptes, que malgrat contar amb poc més d'una dècada de vida, estan transformant la nostra societat, i, com no podia ser d'una altre manera, el món educatiu. [...]
2016  
7.
6 p, 198.4 KB Música y aprendizaje de lenguas en el marco competencial / Casals Ibañez, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Suárez Vilagran, Maria del Mar (Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)
En este contexto educativo actual, en que se potencia la interdisciplinariedad y se observa también la adquisición de competencias, observamos que el aprendizaje de lenguas puede ayudarse de la música en todos sus modos de expresión. [...]
2011  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.