Resultats globals: 115 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 70 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 3 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 3 registres trobats
Documents de recerca, 31 registres trobats
Materials didàctics, 7 registres trobats
Articles 70 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
18 p, 770.0 KB Estrategias didácticas para favorecer las prácticas literarias digitales en la formación inicial de maestros / Cabré Rocafort, Míriam (Universitat de Barcelona)
En la formación inicial de maestro es necesario que los estudiantes adquieran estrategias didácticas para potenciar las prácticas literarias digitales. En esta investigación se usan métodos basados en el paradigma cualitativa e interpretativa y, mediante el análisis del discurso en sus tres dimensiones (enunciativa, temática e interlocutiva), se analizan los discursos de los estudiantes acerca de una propuesta didáctica para la etapa de Primaria relacionada con el desarrollo de prácticas literarias digitales (booktrailers). [...]
A la formació inicial de mestres és necessari que els estudiants adquireixin estratègies didàctiques per potenciar les pràctiques literàries digitals. En aquesta investigació s'utilitzen mètodes basats en la paradigma qualitativa i interpretativa i, mitjançant l'anàlisi del discurs en les seves tres dimensions (enunciativa, temàtica i interlocutiva), s'analitzen els discursos dels futurs docents sobre una proposta didàctica per a l'etapa de Primària relacionada amb el desenvolupament de pràctiques literàries digitals (booktrailers). [...]
In preservice teacher education it is necessary that students acquire didactic strategies to enhance digital literacy practices. In this research, methods based on the qualitative and interpretative paradigm have been used. [...]
Dans la formation initiale des enseignants, il est nécessaire que les étudiants acquièrent des stratégies didactiques pour renforcer les pratiques littéraires numériques. Cette recherche utilise des méthodes basées sur le paradigme qualitatif et interprétatif et, par l'analyse du discours dans ses trois dimensions (énonciative, thématique et interlocutive) analyse les discours des élèves sur une proposition didactique du niveau de primaire liée au développement de pratiques littéraires numériques (booktrailers). [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.891
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 4 (2021) , p. e891 (Articles)  
2.
7 p, 599.5 KB Què li passa a la terra : un projecte d'escola sobre l'emergència climàtica / Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
En el present article es presenta un resúm del treball duta a terme durant el curs 2018-2019 a l'Escola Bellaterra. Des del curs 2001-2002, l'Escoleta, en el marc de la Xarxa d'escoles UNESCO, ha integrat, dins la seva programació de curs, diversos projectes. [...]
This article presents a summary of the work carried out during the 2018-2019 academic course at the Bellaterra School (La Escoleta). Since the 2001-2002 academic course La Escoleta, within the framework of the UNESCO School Network, has integrated several projects into its course activities. [...]
En el presente artículo se presenta un resumen del trabajo que se ha llevado a cabo durante el curso 2018 -2019 en la escuela Bellaterra. Des del curso 2001 - 2002, la Escoleta, en el marco de la red de escuelas UNESCO, ha integrado, dentro de su programación de curso, distintos proyectos. [...]

2021 - 10.5565/rev/ciencies.441
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 42 (2021) , p. 2-8 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
3.
22 p, 564.3 KB Qui decideix sobre la música a l'escola? : investigant l'equilibri entre perfils professionals i projectes escolars / Sambola Figueras, Anna Maria ; Casals Ibañez, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
El present article té per objectiu reflexionar sobre la importància de la figura del professorat de mú-sica a l'hora de configurar la seva assignatura respecte al que s'indica en el projecte educatiu de centre dins de l'etapa d'educació primària. [...]
El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la figura del maestro de música en cuanto a laconfiguración de su asignatura respecto a lo que se indica en el proyecto educa-tivo de centro en la etapa de educación primaria. [...]
Le présent article a pour objectif d'engager une réflexion sur l'importance de la figure des profes-seurs de musique pour la configuration de cette matière par rapport aux indications figurant dans le projet éducatif d'enseignement primaire de l'établissement. [...]
This article reflects on the figure of the music teacher in the design of the school subject music education and as part of primary education mission statements and plans. In this qualitative case study of Joan Juncadella school in Barcelona, the data was collected through a literature review and interviews and observations of music classes and classes in other subjects, during the course of one school year. [...]

2020
Temps d'educació, Núm. 58 (2020) , p. 137-158  
4.
13 p, 112.2 KB La idealización de la profesión de maestro y los límites de la formación docente : análisis de un caso / Paredes Labra, Joaquín (Universidad Autónoma de Madrid) ; Kachinovsky Melgar, Alicia (Universidad de la República (Uruguai))
Este trabajo aborda la presencia de idealización o de formas estereotipadas de imaginar el ejercicio de la profesión de educador en el marco de su formación inicial y las consecuencias que dicha consideración tiene para el desarrollo de la docencia en la formación de profesores y en el futuro de los actuales estudiantes de Maestro. [...]
Aquest treball aborda la presència d'idealització o de maneres estereotipades d'imaginar l'exercici de la professió d'educador en el marc de la seva formació inicial i les conseqüències que aquesta consideració té en referència al desenvolupament de la docència en la formació de professors i en el futur dels actuals estudiants de Mestre. [...]
This work addresses the presence of idealization or stereotyped ways of imagining the exercising of the profession of teacher, within the framework of initial teacher training, and the consequences it has for the development of teaching in teacher training and for the future of today's trainee teachers. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1192
Educar, Vol. 57 Núm. 1 (2021) , p. 35-47 (Monográfico)  
5.
20 p, 2.9 MB La noción del paisaje en el alumnado de Educación Primaria : un análisis de su representación / Martínez-Medina, Ramón (Universidad de Córdoba. Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales) ; Ávila-Marín, Covadonga (Universidad de Córdoba. Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales)
Este trabajo de investigación quiere poner de relieve la importancia del estudio del paisaje en Educación Primaria. El conocimiento y la relación con el paisaje mejoran la educación del ser humano y la adquisición de unos valores necesarios para la vida en sociedad. [...]
Aquest treball de recerca vol posar en relleu la importància de l'estudi del paisatge en Educació Primària. El coneixement i la relació amb el paisatge milloren l'educació de l'ésser humà i l'adquisició d'uns valors necessaris per a la vida en societat. [...]
Ce travail de recherche vise à mettre en évidence l'importance de l'étude du paysage dans l'enseignement primaire. La connaissance et la relation avec le paysage améliore l'éducation de l'être humain et l'acquisition des valeurs nécessaires à la vie en société. [...]
This research underscores the importance of studying the landscape in primary education. Knowledge about the landscape and people's relationship with it improve human beings' education and promote the acquisition of essential values for social life. [...]

2021 - 10.1234/documentsanalisi.v67i1.381452
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 67 Núm. 1 (2021) , p. 133-151 (Articles)  
6.
34 p, 536.7 KB Editors' Note : Current Research on Grammar Teaching. What is the Use of Teaching Grammar? / Marcotte, Sylvie (Université du Québec en Outaouais) ; Beaumanoir-Secq, Morgane (Université de Paris) ; Reig, Aina (Université du Québec en Outaouais)
Research on grammar teaching covers a variety of topics and adopts plural perspectives. The III International Conference on Teaching Grammar (Congram19), held at the Autonomous University of Barcelona from January 23 to 25, 2019, is a sample of this. [...]
La recerca sobre l'ensenyament de la gramàtica abasta temes diversos i adopta perspectives plurals. El III Congrés Internacional sobre Ensenyament de la Gramàtica (Congram19), celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona del 23 al 25 de gener de 2019, n'és una mostra. [...]
La investigación sobre la enseñanza de la gramática abarca temas diversos y adopta perspectivas plurales. El III Congreso Internacional sobre Enseñanza de la Gramática (Congram19), celebrado en la Universidad Autónoma de Barcelona del 23 al 25 de enero de 2019, es una muestra de ello. [...]
Les recherches sur l'enseignement de la grammaire portent sur des thèmes variés et adoptent des perspectives plurielles. La IIIe Conférence internationale sur l'enseignement de la grammaire (Congram19), tenue à l'Université autonome de Barcelone du 23 au 25 janvier 2019, en est une démonstration. [...]

2020 - 10.5565/rev/jtl3.966
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 3 (august-september 2020) , e966 (Editors' Note)  
7.
21 p, 345.4 KB Current Research on Grammar Teaching : Plural Perspectives / Reig, Aina (Universitat de València) ; Beaumanoir-Secq, Morgane (Université de Paris) ; Marcotte, Sylvie (Université du Québec en Outaouais)
L'ensenyament de la gramàtica constitueix avui en dia i en el pla internacional un camp molt dinàmic per a la recerca i el debat acadèmics. En aquest número especial ens volem fer ressò d'aquest dinamisme, amb contribucions de 16 investigadors que van participar en el III Congrés Internacional sobre Ensenyament de la Gramàtica (Congram19), celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona del 23 al 25 de gener de 2019. [...]
La enseñanza de la gramática constituye hoy en día y en el plano internacional un campo muy dinámico para la investigación y el debate académicos. En este número especial nos queremos hacer eco de este dinamismo, con contribuciones de 16 investigadores que participaron en el III Congreso Internacional sobre Enseñanza de la Gramática (Congram19), celebrado en la Universidad Autónoma de Barcelona del 23 al 25 de enero de 2019. [...]
Grammar teaching is a very dynamic field for academic research and debate internationally. In this Special Issue, we want to echo this dynamism, with contributions by 16 researchers who took part in the III International Congress on Grammar Teaching (Congram19), held at the Autonomous University of Barcelona from January 23 to 25, 2019. [...]
L'enseignement de la grammaire est un domaine de recherche très dynamique faisant l'objet de nombreux débats internationalement. Dans ce numéro spécial, nous voulons faire écho à ce dynamisme, avec des contributions de 16 chercheurs qui découlent de la IIIe Conférence internationale sur l'enseignement de la grammaire (Congram19), tenue à l'Université Autonome de Barcelone du 23 au 25 janvier 2019. [...]

2020 - 10.5565/rev/jtl3.907
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 2 (may-june 2020) , e907 (Editors' Note)  
8.
8 p, 232.0 KB Fem el que diem que fem? : Aula de ciències amb perspectiva de gènere / Ramis Pérez, Elena ; Pipitone, Maria Carolina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
La desigualtat de gènere a les ciències, tant a les aules com a l'ocupació és un tema que actualment,se'n comença a parlar més i cada cop es veu més la necessitat de fer un canvi. Partint d'una societatandrocèntrica, on la dona ha estat (o està) exclosa, on l'educació està basada en un model masculí i lesviolències de gènere es continuen perpetuant a l'aula, en aquest treball s'analitzen diverses entrevistes adiferents docents per observar la perspectiva que tenen respecte el gènere i com s'ha de treballar a l'aula. [...]
Gender inequality in science, both in classrooms and in the employment field, is a subject that is currently getting in the spotlight, showing that change needs to be done. Starting from an androcentric society, where women have been (or are) excluded, where education is based on a male model and gender violence are still perpetuated in the classrooms, this paper analyzes several interviews with different teachers to observe their take on gender perspective and how it should be treated in the classrooms. [...]

2020 - 10.5565/rev/ciencies.419
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 39 (2020) , p. 22-28 (Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències)  
9.
19 p, 232.9 KB La transición de la enseñanza primaria a la enseñanza secundaria : un estudio exploratorio en Brasil / Fagundes, Caterine (Universidade Veiga de Almeida) ; Saraiva, Mateus (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
La universalidad de la secundaria, la última etapa de la educación básica, obligatoria y gratuita, está en marcha en Brasil. Una de las dificultades que han surgido para implantarla ha sido asegurar la progresión continua de los estudiantes ingresantes. [...]
La universalitat de la secundària, l'última etapa de l'educació bàsica, obligatòria i gratuïta, està en plena marxa al Brasil. Una de les dificultats que han sorgit per implementar-la ha estat assegurar la progressió contínua dels estudiants que hi estan matriculats. [...]
The universality of secondary school, the last stage of basic, compulsory and free education, is underway in Brazil. However, one of the difficulties has been to ensure the continuous progression of incoming students. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.1021
Educar, Vol. 55 Núm. 2 (2019) , p. 381-399 (Monográfico)  
10.
25 p, 2.5 MB "Me gusta "la selva" porque es un sitio salvaje, donde me puedo esconder" : el uso de la fotografía participativa en las geografías de la infancia / Ceballos López, Noelia (Universidad de Cantabria. Departamento de Educación) ; Susinos Rada, Teresa (Universidad de Cantabria. Departamento de Educación)
Esta investigación se enmarca en las geografías de la infancia escolarizada y explora los significados que los estudiantes asignan a los espacios que ellos prefieren en la escuela, los usos que les atribuyen y los modos de relación que propician. [...]
Aquesta recerca s'emmarca en les geografies de la infància escolaritzada i explora els significats que els estudiants assignen als espais que ells prefereixen de l'escola, els usos que els atribueixen i els tipus de relacions que propicien. [...]
Cette recherche s'inscrit dans le cadre des géographies de l'enfance scolarisée et explore les significations que les élèves assignent aux espaces scolaires, à leurs usages, à leurs relations et aux interactions que ceux-ci leur permettent, dans l'objectif de constituer une expression de l'agencement des élèves et de la nécessité d'écouter leur voix dans les processus démocratiques de l'amélioration de l'école. [...]
This research is framed in school children's geographies and explores the meanings that students assign to school spaces, as well as the uses they attribute to them and the interactions they foster. This is proposed as an expression of students' agency and the need to listen to their voice in the democratic processes of school improvement. [...]

2019 - 10.5565/rev/dag.506
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 65 Núm. 1 (gener-abril 2019) , p. 43-67  

Articles : 70 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 3 registres trobats  
1.
2 p, 998.0 KB Programar per emocionar / Zurita Món, Sílvia ; Sala Roig, Elisa ; Noguera Cambray, Eva ; Lara López, Rocio ; Jordán Martínez, Laura ; Fuentes Agustí, Marta
Tríptic resum de la proposta educativa d'adquirir la competència emocional mitjançant la tecnologia, i en concret la programació i la robòtica. Experiència duta a terme a Educació Primària i a ESO.
2016
mschool_Edu_Hack. Barcelona, Catalunya, 1er : 2016  
2.
4 p, 22.9 KB Fer ciències i anglès en tallers inter-nivell: una experiència CLIL a l'educació primària / Arcos Sorando, Mari Cruz (Centro de Profesores y Recursos de Teruel) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 186-189  
3.
7 p, 437.0 KB Compartim les nostres llengües a l'àrea de llengua anglesa / Creus Pedrol, Monserrat (Escola Gaudí de Sabadell) ; Porta Sabi, Esther (Escola Gaudí de Sabadell) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education, 2012, p. 179-185  

Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
63 p, 27.9 MB Era Mainadera
Vielha : Col·legi Públic Garona de Vielha, 198?-
19 documents

Llibres i col·leccions 3 registres trobats  
1.
37 p, 374.8 KB Seguiment de la inserció laboral dels graduats universitaris. Educació primària / Universitat Autònoma de Barcelona ; Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
2002-
30 documents
2.
223 p, 1.3 MB Les Desigualtats territorials en l'ensenyament a Catalunya / Bonal, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Rambla, Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Ajenjo, Marc, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Barcelona : Mediterrània, 2004  
3.
25 p, 1.3 MB L'Estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió dels directors de centre sobre la formació dels mestres d'infantil i primària / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2015  

Documents de recerca 31 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
55 p, 604.0 KB Contribucions del model Institut Escola en la transició de l'educació primària a la secundària en centres de màxima complexitat / Nualart Moratalla, Laia ; García Gracia, Maribel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Rodríguez, Joan, (Rodríguez Soler) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
La transició de la primària a la secundària és una de les discontinuïtats educatives que més crida l'atenció en el sistema educatiu espanyol, donat que es produeixen una sèrie de canvis (currículum, metodologia, centre, professorat, etc. [...]
2021
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar [1419]  
2.
118 p, 15.6 MB Sinèrgies entre museus i escoles d'Educació Primària : desenvolupament de l'empatia històrica en Museus d'Art / Alibert Duportets, Marta ; Gil Carmona, Francisco, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
El present treball de final de grau pretén analitzar com treballa el servei didàctic del Museu de la Xocolata de Barcelona, el Museu Picasso de Barcelona i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Terrassa), què ensenyen i com ho fan, per reflexionar sobre com treballen els museus d'art l'empatia històrica comparant amb museus que presenten altres tipologies de patrimoni cultural en les seves institucions. [...]
El presente trabajo de final de grado pretende analizar cómo trabaja el servicio didáctico del Museu del Xocolata de Barcelona, el Museu Picasso de Barcelona y el Museo Nacional de Ciència i Tècnica de Catalunya (Terrassa), qué enseñan y cómo lo hacen, para reflexionar sobre cómo los museos de arte trabajan la empatía histórica frente a los museos que presentan otros tipos de patrimonio cultural en sus instituciones. [...]
This final degree project intends to analyze how the didactic service of the Museu de la Xocolata de Barcelona, the Museu Picasso de Barcelona and the Museo Nacional de Ciència y Tècnica de Catalunya (Terrassa) work, what they teach and how they do it. [...]

2021
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]
2 documents
3.
116 p, 1.4 MB Educació científica i pensament crític / Company Messa, Edith ; Pipitone, Maria Carolina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
En les últimes dècades un dels principals objectius de les institucions educatives ha sigut desenvolupar el pensament crític en els estudiants. Aquest pensament manté na estreta relació amb l'ensenyament de la ciència i s'ha definit de múltiples maneres, amb diferents enfocaments i significats. [...]
En las últimas décadas, uno de los principales objetivos de las instituciones educativas, ha sido desarrollar el pensamiento crítico en el alumnado. Este pensamiento mantiene una estrecha relación con la enseñanza de la ciencia, y se ha definido de múltiples maneras, con diferentes enfoques y significados. [...]
In recent decades, one of the main objectives of educational institutions has been to develop critical thinking in students. This thought is closely related to the teaching of science, and has been defined in multiple ways, with different approaches and meanings. [...]

2021
Grau en Educació Primària [1140]
Grau en Educació Primària [896]  
4.
269 p, 9.9 MB La inclusión del alumnado con sordera en el aula de música de Educación Infantil y Educación Primaria / Lafuente Carrasco, Álvaro ; Jurado de los Santos, Pedro, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Aquest treball explora el grau d'inclusió de l'alumnat amb sordesa a l'aula de música d'Educació Infantil (EI) i Educació Primària (EP) en una comarca catalana, en termes de gaudi, participació i assoliment en les activitats i continguts que estableix el currículum de referència per a aquestes etapes. [...]
2019 (La inclusión del alumnado con sordera en el aula de música de Educación Infantil y Educación Primaria)  
5.
328 p, 4.7 MB Educación para la salud desde atención primaria a personas con pluripatología crónica : diabetes mellitus II, hipertensión arterial e hipercolesterolemia simultáneamente / Gorina Cañaveras, Marta ; Álvarez Moleiro, María ; Limonero García, Joaquim T. (Joaquim Timoteo) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
La present recerca s'estructura en tres estudis que tenen per objectius: avaluar l'eficàcia dels programes de salut dirigits a persones amb diagnòstic de diabetis mellitus tipus II, hipertensió arterial i hipercolesterolèmia implementats fins al moment (estudi 1); analitzar els factors determinants de la conducta d'autocura en persones diagnosticades dels tres problemes de salut objecte d'estudi (estudi 2); i dissenyar un programa d'educació per a la salut dirigit a persones diagnosticades simultàniament de diabetis mellitus tipus II, hipertensió arterial i hipercolesterolèmia que els capaciti en l'autocura per a millorar el control metabòlic d'aquests problemes de salut (estudi 3). [...]
2020 (Educación para la salud desde atención primaria a personas con pluripatología crónica: diabetes mellitus II, hipertensión arterial e hipercolesterolemia simultáneamente)  
6.
14.6 MB La reflexió sobre la pràctica d'ensenyament del patrimoni cultural : estudi de cas d'una mestra d'educació primària / Callarisa, Joan ; González Monfort, Neus, dir. ; Santisteban, Antoni, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
La tesi doctoral La reflexió sobre la pràctica d'ensenyament del patrimoni cultural. Estudi de cas d'una mestra d'educació primària té la finalitat de descriure i interpretar el cas d'una mestra de primària que utilitza l'entorn i els seus elements patrimonials per treballar més que continguts a l'aula. [...]
La tesis doctoral La reflexión sobre la práctica de enseñanza del patrimonio cultural. Estudio de caso de una maestra de educación primaria tiene como objetivo describir e interpretar el caso de una maestra de educación primaria que utiliza el entorno y los elementos patrimoniales de éste para trabajar más contenidos en el aula. [...]
The doctoral thesis "Reflection on cultural heritage teaching practice. Case study of a Primary Education teacher" has the purpose to decribe and interpret the case study of a Primary Education teacher who uses the environment and cultural heritage elements to work more than content in classroom. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, setembre de 2019.  
7.
76 p, 2.3 MB La cultura escolar en centres educatius d'educació primària que s'enfoquen cap al canvi educatiu / Pladevall Vilavendrell, Judit ; Tomàs i Folch, Marina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'educació del segle XXI s'exposa als desafiaments d'un món canviant, i apareix la necessitat de canvis i millora de la teoria i la pràctica educativa. Aquesta recerca té l'objectiu d'identificar les característiques culturals comuns entre centres d'educació primària que s'enfoquen cap al canvi educatiu en el context català. [...]
2019
Màster Universitari en Recerca en Educació [1169]
3 documents
8.
54 p, 1.4 MB Presència, ús i funció dels àlbums il·lustrats en les pràctiques literàries d'una escola d'Educació Primària / Pau Prat, Mònica ; Aliagas, Cristina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
El present estudi se centra a analitzar la presència, ús i funció dels àlbums il·lustrats en les pràctiques literàries que es duen a terme a una escola d'educació primària de Catalunya. En la investigació, s'analitza el fons d'àlbums il·lustrats de què disposa l'escola i el tracte que reben en el seu Pla de Lectura de Centre (PLEC). [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020  
9.
70 p, 2.9 MB Canvis en la caracterització de bones activitats matemàtiques en un context de desenvolupament professional per a mestres de primària / Pérez Pérez, Carla ; Badillo Jiménez, Edelmira Rosa, tut. ; Couso, Digna, tut. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'objectiu principal d'aquest treball de final de màster és identificar quins canvis es produeixen en mestres de primària respecte a la caracterització de bones activitats matemàtiques, al llarg d'una formació que busca el desenvolupament professional. [...]
Bellaterra, setembre 2019  
10.
292 p, 2.0 MB School culture and change in the context of the greek public primary education: under the circumstances of the 21st century / Chalkiadaki, Areti ; Tomàs i Folch, Marina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Teniendo en cuenta la necesidad de cambio de la práctica educativa y de las metodologías de enseñanza debido a la evolución de las condiciones propias de la sociedad contemporánea, se tratan temas relacionados con la implementación práctica de iniciativas relevantes, con énfasis específico en el rol de la cultura escolar. [...]
Taking into account a reported need for change in the educational practice and teaching methodologies due to evolving contemporary conditions, issues related to the practical implementation of relevant initiatives are discussed, with specific emphasis put on the role of school culture. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  

Documents de recerca : 31 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 7 registres trobats  
1.
26 p, 1.1 MB Com podem saber si l'aire de l'institut està contaminat? / Solé, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica
Material didàctic per treballar la contaminació de l'aire a 1r o 2n d'ESO basat. El material i la guia docent s'han desenvolupat en el marc del projecte Volem ser científiques i enginyeres! Projectes STEM amb perspectiva de gènere (FCT-20-15569).
2022 (Col·lecció de recursos docents del CRECIM)
2 documents
2.
50 p, 2.3 MB Com podem saber si l'aire de l'escola està contaminat? / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Solé, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica
Quarta versió del material per treballar la contaminació de l'aire al cicle superior de primària a través d'un projecte d'investigació.
El material i la guia docent s'han desenvolupat en el marc del projecte Volem ser científiques i enginyeres! Projectes STEM amb perspectiva de gènere (FCT-20-15569).

2022
2 documents
3.
34 p, 5.8 MB Recursos cartogràfics pel professorat de primària / Universitat Autònoma de Barcelona. Cartoteca General ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació dels principals recursos cartogràfics pels alumnes del Grau d'Educació Primària.
2021 (Fonts d'informació)  
4.
19 p, 1.3 MB Com és l'aire de la nostra escola? / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Solé, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
Segona versió del material per a treballar la contaminació de l'aire a cicle superior de primària a través d'un projecte d'investigació.
2019
5 documents
5.
32 p, 4.2 MB Investigant sobre la contaminació a l'aula de primària / Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Solé, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
Primera versió del material per a treballar la contaminació de l'aire a cicle superior de primària a través d'un projecte d'investigació.
El material per a l'alumnat i la guia docent associades s'han desenvolupat en el marc del projecte ParticipAIRE (FECYT-17-11955).

Bellaterra, 2019
3 documents
6.
42 p, 1.8 MB Programar per emocionar a EP i ESO / Zurita Món, Sílvia ; Sala Roig, Elisa ; Noguera Cambray, Eva ; Lara López, Rocio ; Jordán Martínez, Laura ; Fuentes Agustí, Marta
Si algú ens pregunta com ens imaginem l'educació del segle XXI hi ha dos conceptes que no podrem evitar incloure sota aquest títol. Dos conceptes, que malgrat contar amb poc més d'una dècada de vida, estan transformant la nostra societat, i, com no podia ser d'una altre manera, el món educatiu. [...]
2016  
7.
6 p, 198.4 KB Música y aprendizaje de lenguas en el marco competencial / Casals Ibañez, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Suárez Vilagran, Maria del Mar (Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)
En este contexto educativo actual, en que se potencia la interdisciplinariedad y se observa también la adquisición de competencias, observamos que el aprendizaje de lenguas puede ayudarse de la música en todos sus modos de expresión. [...]
2011  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.