Resultados globales: 201 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 107 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 5 registros
Publicaciones periódicas, Encontrados 1 registros
Libros y colecciones, Encontrados 6 registros
Documentos de investigación, Encontrados 80 registros
Materiales didàcticos, Encontrados 2 registros
Artículos Encontrados 107 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
34 p, 536.7 KB Editors' Note : Current Research on Grammar Teaching. What is the Use of Teaching Grammar? / Marcotte, Sylvie (Université du Québec en Outaouais) ; Beaumanoir-Secq, Morgane (Université de Paris) ; Reig, Aina (Université du Québec en Outaouais)
Research on grammar teaching covers a variety of topics and adopts plural perspectives. The III International Conference on Teaching Grammar (Congram19), held at the Autonomous University of Barcelona from January 23 to 25, 2019, is a sample of this. [...]
La recerca sobre l'ensenyament de la gramàtica abasta temes diversos i adopta perspectives plurals. El III Congrés Internacional sobre Ensenyament de la Gramàtica (Congram19), celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona del 23 al 25 de gener de 2019, n'és una mostra. [...]
La investigación sobre la enseñanza de la gramática abarca temas diversos y adopta perspectivas plurales. El III Congreso Internacional sobre Enseñanza de la Gramática (Congram19), celebrado en la Universidad Autónoma de Barcelona del 23 al 25 de enero de 2019, es una muestra de ello. [...]
Les recherches sur l'enseignement de la grammaire portent sur des thèmes variés et adoptent des perspectives plurielles. La IIIe Conférence internationale sur l'enseignement de la grammaire (Congram19), tenue à l'Université autonome de Barcelone du 23 au 25 janvier 2019, en est une démonstration. [...]

2020 - 10.5565/rev/jtl3.966
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 3 (august-september 2020) , e966 (Editors' Note)  
2.
21 p, 345.4 KB Current Research on Grammar Teaching : Plural Perspectives / Reig, Aina (Universitat de València) ; Beaumanoir-Secq, Morgane (Université de Paris) ; Marcotte, Sylvie (Université du Québec en Outaouais)
L'ensenyament de la gramàtica constitueix avui en dia i en el pla internacional un camp molt dinàmic per a la recerca i el debat acadèmics. En aquest número especial ens volem fer ressò d'aquest dinamisme, amb contribucions de 16 investigadors que van participar en el III Congrés Internacional sobre Ensenyament de la Gramàtica (Congram19), celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona del 23 al 25 de gener de 2019. [...]
La enseñanza de la gramática constituye hoy en día y en el plano internacional un campo muy dinámico para la investigación y el debate académicos. En este número especial nos queremos hacer eco de este dinamismo, con contribuciones de 16 investigadores que participaron en el III Congreso Internacional sobre Enseñanza de la Gramática (Congram19), celebrado en la Universidad Autónoma de Barcelona del 23 al 25 de enero de 2019. [...]
Grammar teaching is a very dynamic field for academic research and debate internationally. In this Special Issue, we want to echo this dynamism, with contributions by 16 researchers who took part in the III International Congress on Grammar Teaching (Congram19), held at the Autonomous University of Barcelona from January 23 to 25, 2019. [...]
L'enseignement de la grammaire est un domaine de recherche très dynamique faisant l'objet de nombreux débats internationalement. Dans ce numéro spécial, nous voulons faire écho à ce dynamisme, avec des contributions de 16 chercheurs qui découlent de la IIIe Conférence internationale sur l'enseignement de la grammaire (Congram19), tenue à l'Université Autonome de Barcelone du 23 au 25 janvier 2019. [...]

2020 - 10.5565/rev/jtl3.907
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 2 (may-june 2020) , e907 (Editors' Note)  
3.
20 p, 1.0 MB La place de la grammaire dans un répertoire de stratégies pédagogiques pour développer la compétence scripturale des élèves / Marcotte, Sylvie (Université du Québec en Outaouais)
Nous proposons un répertoire organisé de stratégies pédagogiques pour développer la compétence scripturale des élèves, dont l'organisation est fondée empiriquement et interprétable conceptuellement. [...]
We propose an organized repertoire of instructional strategies to develop students' writing competence, empirically grounded and conceptually interpretable. We perform a secondary analysis of the data collected by the group DIEPE (1995). [...]
Proposem un repertori organitzat d'estratègies pedagògiques per a desenvolupar la competència escrita dels alumnes, fonamentat empíricament i interpretable conceptualment. Fem una anàlisi secundària de les dades. [...]
Proponemos un repertorio organizado de estrategias pedagógicas para desarrollar la competencia escrita de los alumnos, fundamentado empíricamente e interpretable conceptualmente. Llevamos a cabo un análisis secundario de los datos. [...]

2020 - 10.5565/rev/jtl3.840
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 2 (may-june 2020) , e840 (Articles)  
4.
19 p, 283.4 KB Efectos secundarios y motivaciones de las personas jóvenes para escoger Formación Profesional / Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Martínez García, José Saturnino (Universidad de la Laguna) ; Valls, Ona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
El presente artículo analiza primero las expectativas que tienen las personas jóvenes en su último año de educación obligatoria respecto al camino a elegir después de su educación obligatoria, singularmente entre la opción académica y la opción profesional. [...]
Aquest article analitza primer les expectatives que tenen les persones joves en el seu últim any d'educació obligatòria respecte del camí que han de triar després de l'educació obligatòria, singularment entre l'opció acadèmica i l'opció professional. [...]
This article analyses young people's expectations in their last year of compulsory education regarding which path to choose after completing compulsory education, particularly between academic and professional tracks. [...]

2020 - 10.5565/rev/papers.2776
Papers : revista de sociologia, Vol. 105 Núm. 2 (2020) , p. 259-277  
5.
23 p, 230.6 KB La heterogeneidad del abandono educativo en las transiciones posobligatorias : itinerarios y subjetividad de la experiencia escolar / Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Sánchez-Gelabert, Albert (Universidad Autónoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
El artículo explora el abandono educativo en las transiciones posobligatorias desde una perspectiva metodológica longitudinal, con el objetivo de identificar y dimensionar la heterogeneidad de perfiles de alumnado y de itinerarios conducentes al abandono educativo. [...]
L'article explora l'abandó educatiu en les transicions postobligatòries des d'una perspectiva metodològica longitudinal, amb l'objectiu d'identificar i dimensionar l'heterogeneïtat de perfils d'alumnat i d'itineraris conduents a l'abandó educatiu. [...]
This article explores school dropout in post-compulsory education from a longitudinal perspective with the aim of identifying and measuring the heterogeneity of student profiles and educational pathways. [...]

2020 - 10.5565/rev/papers.2775
Papers : revista de sociologia, Vol. 105 Núm. 2 (2020) , p. 235-257  
6.
24 p, 285.6 KB Imaginando futuros distintos : los efectos de la desigualdad sobre las transiciones hacia la educación secundaria posobligatoria en la ciudad de Barcelona / Jacovkis Halperin, Judith (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Montes Ruiz, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Manzano, Martí (Universitat Autònoma de Barcelona)
Las transiciones a la educación secundaria posobligatoria son un momento clave en la trayectoria educativa de los jóvenes. Las decisiones que los llevan a seguir unos u otros estudios son producto de una agencia delimitada por condicionantes estructurales (Furlong, 2009). [...]
Les transicions a l'educació secundària postobligatòria són un moment clau en la trajectòria educativa dels joves. Les decisions que els porten a seguir uns estudis o uns altres són producte d'una agència delimitada per condicionants estructurals (Furlong, 2009). [...]
Transitions to post-compulsory secondary education are a crucial moment in the educational trajectory of young people. The decisions that lead them to pursue different educational alternatives are the product of an agency delimited by structural constraints (Furlong, 2009). [...]

2020 - 10.5565/rev/papers.2773
Papers : revista de sociologia, Vol. 105 Núm. 2 (2020) , p. 279-302  
7.
22 p, 4.9 MB Gramàtica comparada a l'aula : una proposta per als llibres de text / Llop i Naya, Ares (Cardiff University) ; Paradís, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pineda i Cirera, Anna (Universitat Pompeu Fabra)
Aquest article presenta l'experiència de Gramàtica com parada a l'aula, que constitueix una iniciativa per introduir als llibres de text de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria un enfocament de l'ensenyament gramatical a partir de la comparació del català amb altres llengües. [...]
This paper presents an experience entitled Gramàtica comparada a l'aula, an initiative aiming to provide obligatory secondary school (Educació Secundària Obligatòria) Catalan language textbooks with an approach to grammar teaching based on the comparison between Catalan and other languages. [...]

2019 - 10.5565/rev/regroc.43
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias, Vol. 2 Núm. 1 (2019) , p. 67-88 (Articles)  
8.
18 p, 369.2 KB Interest in STEM disciplines and teaching methodologies : perception of secondary school students and preservice teachers / Hernández Serrano, María José (Universidad de Salamanca) ; Muñoz Rodríguez, José Manuel (Universidad de Salamanca)
The paper addresses the lack of interest that Secondary Education students display towards the academic disciplines of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). From the pedagogical standpoint, the origin of this problem may lie largely in the way these subjects have predominantly been taught, i. [...]
L'article aborda la manca d'interès que els estudiants d'educació secundària mostren perles disciplines acadèmiques de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM). Des del punt de vista pedagògic, l'origen d'aquest problema pot situar-se en gran manera en la forma com tradicionalment s'ha tendit a ensenyar aquestes matèries. [...]
El artículo aborda la falta de interés que los estudiantes de educación secundaria muestran hacia las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Desde el punto de vista pedagógico, el origen de este problema puede estar en gran medida en la forma tradicional en que predominantemente se han enseñado estas materias, es decir, utilizando estrategias expositivas. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1065
Educar, Vol. 56 Núm. 2 (2020) , p. 369-386 (Monográfico)  
9.
19 p, 232.9 KB La transición de la enseñanza primaria a la enseñanza secundaria : un estudio exploratorio en Brasil / Fagundes, Caterine (Universidade Veiga de Almeida) ; Saraiva, Mateus (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
La universalidad de la secundaria, la última etapa de la educación básica, obligatoria y gratuita, está en marcha en Brasil. Una de las dificultades que han surgido para implantarla ha sido asegurar la progresión continua de los estudiantes ingresantes. [...]
La universalitat de la secundària, l'última etapa de l'educació bàsica, obligatòria i gratuïta, està en plena marxa al Brasil. Una de les dificultats que han sorgit per implementar-la ha estat assegurar la progressió contínua dels estudiants que hi estan matriculats. [...]
The universality of secondary school, the last stage of basic, compulsory and free education, is underway in Brazil. However, one of the difficulties has been to ensure the continuous progression of incoming students. [...]

2019 - 10.5565/rev/educar.1021
Educar, Vol. 55 Núm. 2 (2019) , p. 381-399 (Monográfico)  
10.
14 p, 580.3 KB El cicle de modelització com a eina d'anàlisi d'una unitat didàctica sobre energia / Solé, Caterina (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Hernández Rodríguez, María Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Márquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquesta recerca es reflexiona sobre com el cicle de modelització proposat per Couso i Garrido-Espeja (2017) per al disseny de seqüències didàctiques, pot servir per analitzar com una unitat didàctica tracta de promoure la modelització. [...]
En esta investigación se reflexiona sobre cómo el ciclo de modelización propuesto por Couso y Garrido-Espeja (2017) para el diseño de secuencias didácticas puede servir para analizar cómo una unidad didáctica trata de promover la modelización. [...]
In this research we reflect on how the modelling cycle proposed by Couso and Garrido-Espeja (2017) for the design of teaching sequences can be used to analyse how a teaching and learning sequence tries to promote modelling. [...]

2019 - 10.1344/did.2019.5.43-56
Didacticae, Núm. 5 (2019) , p. 43-56  

Artículos : Encontrados 107 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 5 registros  
1.
2 p, 998.0 KB Programar per emocionar / Zurita Món, Sílvia ; Sala Roig, Elisa ; Noguera Cambray, Eva ; Lara López, Rocio ; Jordán Martínez, Laura ; Fuentes Agustí, Marta
Tríptic resum de la proposta educativa d'adquirir la competència emocional mitjançant la tecnologia, i en concret la programació i la robòtica. Experiència duta a terme a Educació Primària i a ESO.
2016
mschool_Edu_Hack. Barcelona, Catalunya, 1er : 2016  
2.
8 p, 3.7 MB Expectativas del alumnado que finaliza la enseñanza obligatoria / Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona)
2002
Conferencia de sociología de la educación. Palma de Mallorca, Balears, 9a : 2002  
3.
770x577, 554.7 KB Eligiendo el futuro : las influencias familiares, escolares e individuales en la construcción de expectativas. / Daza Pérez, Lidia (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Elias Andreu, Marina (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Figueroa, Mijail (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Garcia Gracia, Maribel (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Sánchez-Gelabert, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Torrents, Dani (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Troiano i Gomà, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Valls, Ona (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball
El objetivo de esta comunicación es el de presentar algunos resultados de la primera fase de una investigación sobre las trayectorias formativas y laborales de los jóvenes de una muestra de 2000 estudiantes que cursaban 4º de ESO en 2013-14 -o que habían nacido en el año 1998- matriculados en 27 centros de la ciudad de Barcelona. [...]
2015
Conferencia Ibérica de Sociología de la Educación. Lisboa, Portugal, 1a : 2015  
4.
5 p, 23.4 KB Implantant un projecte AICLE, implicant tot l'institut / Rubies, Joan (Institut Domènech Perramon (Arenys de Munt)) ; Zurita i Món, Sílvia (Institut Domènech Perramon (Arenys de Munt)) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012.
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education., 2012, p. 265-269  
5.
6 p, 30.8 KB Planificació d'unitats didàctiques amb l'enfocament educatiu de l'ensenyament protegit / Medina Restoy, Ferran (Escola Sala i Badrinas, Terrassa) ; Alba Roma, Núria (Departament d'Ensenyament, Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012.
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education., 2012, p. 225-230  

Publicaciones periódicas Encontrados 1 registros  
1.
150 p, 29.0 MB Laye. / Espanya. Ministerio de Educación Nacional.
Barcelona : Delegación Provincial de Educación, 1950-1954.
22 documentos

Libros y colecciones Encontrados 6 registros  
1.
138 p, 1.1 MB L'Educació postobligatòria a Catalunya : eixos de desigualtat en les trajectòries formatives més enllà de l'ESO / Subirats, Joan (Subirats i Humet) dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Alegre, Miquel Àngel, 1975- (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Benito Pérez, Ricard (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; Chela, Xènia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques) ; González, Isaac 1944- (Universitat Oberta de Catalunya) ; Albaigés, Bernat (Síndic de Greuges) ; Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (Catalunya) ; Catalunya. Departament d'Educació
El sistema educatiu català (i també l'espanyol) presenta un nombre de joves que acaben l'ensenyament secundari obligatori (ESO) sense graduació, així com també un desinterès de bona part d'aquest jovent a continuar formant-se posteriorment. [...]
Barcelona : Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, 2010. (Informes d'avaluació ; 15)  
2.
48 p, 611.1 KB ¿Continuidad o abandono escolar? : el efecto de los centros educativos en las decisiones de continuidad formativa de los jóvenes / Tarabini-Castellani, Aina, (Universitat Autònoma de Barcelona. Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS)) ; Fontdevila, Clara (Universitat Autònoma de Barcelona. Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS)) ; Curran, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS)) ; Montes, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS)) ; Parcerisa, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS)) ; Rambla, Xavier 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS)) ; Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS)
Madrid : Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, 2015  
3.
223 p, 1.3 MB Les Desigualtats territorials en l'ensenyament a Catalunya / Bonal, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Rambla, Xavier, 1966- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Ajenjo, Marc, 1965- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Barcelona : Mediterrània, 2004  
4.
97 p, 3.2 MB Com les notes condicionen les expectatives educatives de l'alumnat / Capsada-Munsech, Queralt, 1984- (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials) ; Castejón, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials) ; Fundació Jaume Bofill
Cada dia gaudim de més informació i proves d'avaluació que ens permeten saber el nivell de competències i coneixements dels nostres estudiants. Gran part d'aquesta informació condiciona les seves expectatives i té un rol central en la presa de decisions sobre el seu futur acadèmic i professional. [...]
Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2014 (Informes breus ; 53) (Informes breus. Educació)  
5.
18 p, 362.8 KB Després de l'ESO, què? Eleccions i restriccions en els itineraris acadèmics i laborals de l'alumnat d'origen immigrat / Merino Pareja, Rafael (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball) ; Termes López, Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
Aquest article analitza, des d'una perspectiva biogràfica, la construcció dels itineraris acadèmics i laborals de joves d'origen sud-americà pertanyents a la generació 1,5 d'un institut públic de l'Hospitalet de Llobregat. [...]
Este artículo analiza, desde una perspectiva biográfica, la construcción de los itinerarios académicos y laborables de jóvenes de origen sudamericano pertenecientes a la generación 1'5 de un instituto público del Hospitalet de Llobregat. [...]
This article analyzes, from a biographical perspective, the construction of academic and occupational pathways of young people of South American origin, belonging to the 1. 5 generation, in a state secondary school in L'Hospitalet de Llobregat. [...]
Cet article analyse la construction de parcours scolaires et professionnels des jeunes d'origine sud-américaine, qui appartiennent à la génération «1. 5», dans un collège publique à Hospitalet de Llobregat. [...]

Barcelona, Catalunya Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 2013 (Ciutadania i Immigració; 9)
Recerca i immigració V. Convocatòria d'ajuts 2009, 2013, p. 55-72  
6.
24 p, 1.3 MB L'estudi d'ocupadors: anàlisi qualitativa : l'opinió dels directors de centre sobre la formació dels professors d'educació secundària / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ; Verd Pericàs, Joan Miquel ; Barranco Font, Oriol ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe és resultat de la fase qualitativa del projecte Ocupadors, dissenyat i dirigit per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". [...]
2015  

Documentos de investigación Encontrados 80 registros  1 - 10siguientefinal  ir al registro:
1.
95 p, 6.6 MB Inquiry into the influence of motivation in dyad task engagement : a case study in an EFL high school classroom / Palomeque Ortiz, Víctor ; Simon Auerbach, Jill, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
The following paper is a small-scale case study of four Catalan students of 4th of ESO (the last course of Spanish compulsory education) who were organized in dyads for task completion. The aim of the study is to examine the influence of motivation in task engagement while working in pairs. [...]
El siguiente ensayo es un estudio de caso a pequeña escala de cuatro estudiantes catalanes de 4o de ESO, que fueron distribuidos en parejas para la realización de una tarea durante la clase de inglés. [...]

Juny 2020  
2.
46 p, 2.2 MB The use of translation in L2 language learning in secondary school / Wimmer, Stefanie ; Dooly, Melinda, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
This paper explores the usefulness of translation in foreign language teaching and learning (FLT). It is based upon previous studies and the arguments of theorists in favor and against translation in FLT on the one hand, and an empirical study on student perception, on the other hand. [...]
Aquest document explora la utilitat de la traducció en l'ensenyament d'idiomes estrangers (FLT). Es basa en estudis previs i en els arguments dels teòrics a favor i en contra la traducció en l'ensenyament de llengües estrangeres per una banda, i en un estudi empíric sobre la percepció dels estudiants, de l'altra. [...]

juny 2020  
3.
60 p, 904.9 KB Aspects of intrinsic and competence motivation in the (English) classroom / Vila Estrada, Elisenda ; Lorenzo Galés, Maria Nieves, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Motivation is the key to engaging students and making them participants in their own learning. One of the central points to keep in mind when teaching is that what is taught in the classroom has to cater to students' needs and be engaging. [...]
La motivació és la clau perquè els alumnes vulguin ser còmplices del seu propi aprenentatge. Uns del punts centrals a considerar quan es fa classe és que el que s'ensenya ha de tenir en compte les necessitats dels alumnes i que el contingut ha de ser del seu interès. [...]
La motivación es clave para que los alumnos quieran ser cómplices de su propio aprendizaje. Algunos de los puntos centrales para tener en cuenta al impartir una clase es que lo que se enseña debe reflejar las necesidades de los alumnos y ser de su interés. [...]

juny 2020  
4.
52 p, 1.3 MB Coteaching in Foreign Language Education (FLE) Contexts : a narrative of a coteaching experience / Terès Arcarons, Clara ; Escobar Urmeneta, Cristina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
This thesis aims to narrate a coteaching experience in real context during an internship period in a Catalan high-school. This narration exposes how the interns implemented a predesigned TeachingUnit in a ninth-grade classroom as well as its challenges and opportunities encountered in this implementation. [...]
Aquesta tesi té com a objectiu narrar una experiència de codocència viscuda en un context real durant el període de pràctiques en un institut Català. La narració exposa com les estudiants de pràctiques van implementar una unitat didàctica prèviament dissenyada en una classe de quart d'ESO, alhora que mostra els reptes i oportunitats que se'n van derivar. [...]

juny 2020  
5.
41 p, 506.4 KB Warm-up activity proposal for oral communicative competence improvement in secondary education / Surroca Compta, Cristina ; Lorenzo Galés, Maria Nieves, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
This master's dissertation presents an innovative teaching proposal to improve the oral communicative competence of students in obligatory secondary education (ESO). It is well known that most secondary education students are not provided with many other opportunities or contexts in which to practice and to communicate in English outside the ESL classroom. [...]
El present Treball de Fi de Màster es presenta una proposta didàctica d'innovació per a millorar la competència comunicativa oral dels estudiants d'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Com tothom sap, a molts estudiants d'educació secundària no se'ls ofereix gaire oportunitats i contextos per a practicar o comunicar-se en anglès fora de l'aula ordinària. [...]
En el presente Trabajo de Fin de Máster se presenta una propuesta didáctica de innovación para mejorar la competencia comunicativa oral de los estudiantes de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). [...]

Juny 2020  
6.
32 p, 411.4 KB Time for change : technological and soft skills in the EFL class / Miras Lima, Alba ; Dooly, Melinda, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
This master's dissertation analyses the ways in which tasks carried out during an international telecollaborative project helped students develop and improve their competencies in English as a Foreign Language as well as their competencies in technological and "soft" skills. [...]
Este trabajo de fin de máster analiza de qué manera las actividades realizadas durante un proyecto telecolaborativo internacional ayudaron a que los alumnos desarrollaran competencias en inglés como lengua extranjera, habilidades tecnológicas y habilidades blandas. [...]

Juny 2020  
7.
44 p, 1.6 MB Dialogic teaching and blind-spots : proposal of a teaching unit / Mena Ribas, Ignasi ; Lorenzo Galés, Maria Nieves, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
This dissertation explores dialogic teaching and learning as classroom management techniques and also as theory of education. This paper analyses some dialogic academia constructs, such as "blind-spots" and "ontological traps" and puts forward the claim that dialogic education helps to foster self-acknowledge and selfesteem. [...]
Aquest treball de fi de màster explora l'aprenentatge i l'ensenyament dialògics com a mètodes de gestió de l'aula i també com a una teoria de l'educació. Analitza constructes de la literatura acadèmica dialògica, com ara "punts cecs" o "trampes ontològiques", i afirma que l'educació dialògica ajuda al desenvolupament de l'auto- coneixement i de l'auto-estima, al mateix temps que permet evitar trampes conceptuals i hàbits que poden conduir a violència escolar. [...]

2020  
8.
42 p, 1.8 MB The Bright side of social media : the use of Instagram as a learning tool in the English classroom in the Catalan secondary school context / Laguna García, Sara ; Lorenzo Galés, Maria Nieves, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
This Master's dissertation aims to explore the use of a social networking site such as Instagram as a learning tool in the English classroom, specifically in the Catalan secondary school context. In order to conduct the research, the implementation of a nine- session teaching unit (in a 4th of ESO class) was analyzed. [...]
Aquest treball de fi de Màster té com a objectiu explorar l'ús d'una xarxa social com l'Instagram com a eina d'aprenentatge a l'aula d'anglès; concretament en el context d'un Institut d'Educació Secundària a Catalunya. [...]

Juny 2020  
9.
36 p, 1.2 MB Coteaching in Foreign Language Education (FLE). Contexts : perceptions of english student-teachers towards coteaching / Esgleyes Cadanet, Sandra ; Escobar Urmeneta, Cristina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
This Master's dissertation aims to explore the views of student-teachers towards coteaching. Coteaching is an emergent teaching initiative widely used in the current educational system, as a way to promote collaborative work and more inclusive classrooms. [...]
Aquest treball té com a objectiu explorar la codocència des del punt de vista dels estudiants en pràctiques. La codocència és una iniciativa cada cop més utilitzada en el sistema educatiu actual com a eina per a promoure el treball cooperatiu i la inclusió. [...]

Juny 2020  
10.
37 p, 5.0 MB Epistemics in students' interactions in a collaborative context : a case study / Diez Alonso, Alejandra ; Dooly, Melinda, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
This master's dissertation examines the interaction between four Spanish students during an online conversation with three Swedish teenagers as part of a project in their EFL class. Focusing on the students' participation and what they say from a conversation and interaction analysis perspective, this paper aims to examine the interactants' roles when working collectively in their English class and to observe the epistemic stance and status of the different participants. [...]
Aquest treball de fi de màster examina les interaccions entre quatre estudiants espanyols durant una conversa en línia amb tres estudiants suecs com a part d'un projecte durant la seva classe d'anglès. [...]

Juny 2020  

Documentos de investigación : Encontrados 80 registros   1 - 10siguientefinal  ir al registro:
Materiales didàcticos Encontrados 2 registros  
1.
42 p, 1.8 MB Programar per emocionar a EP i ESO / Zurita Món, Sílvia ; Sala Roig, Elisa ; Noguera Cambray, Eva ; Lara López, Rocio ; Jordán Martínez, Laura ; Fuentes Agustí, Marta
Si algú ens pregunta com ens imaginem l'educació del segle XXI hi ha dos conceptes que no podrem evitar incloure sota aquest títol. Dos conceptes, que malgrat contar amb poc més d'una dècada de vida, estan transformant la nostra societat, i, com no podia ser d'una altre manera, el món educatiu. [...]
2016  
2.
34 p, 9.7 MB Tot es mou! Unitat didàctica per a l'estudi del moviment / Pérez Tudela, Julio D. ; Espí Oliver, Maria José ; Cabrero Sagristà, Araceli
Unitat didàctica elaborada per docents del grup DIATIC sobre el moviment.
2015 (DIATIC)  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.