Resultats globals: 60 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 27 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 6 registres trobats
Documents de recerca, 25 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Articles 27 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
22 p, 363.0 KB A neoliberal and uneven landscape : the challenges and coping strategies of geography departments in the US educational system / Saff, Grant (Hofstra University) ; Casellas, Antònia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Los departamentos de geografía de los Estados Unidos se enfrentan a tiempos difíciles. En este artículo abordamos una doble cuestión. Primero, exploramos las dificultades académicas que enfrentan las universidades estadounidenses e identificamos algunas de las estrategias que han adoptado para superar estos desafíos. [...]
Els departaments de geografia dels Estats Units s'enfronten a temps difícils. En aquest article abordem una doble qüestió. En primer lloc, explorem les dificultats acadèmiques que enfronten les universitats nordamericanes i identifiquem algunes de les estratègies que han adoptat per superar aquests reptes. [...]
Geography Departments in the US are facing challenging times. In this article we address a twofold question. First, we explore the academic difficulties facing US universities and identify some of the coping strategies they have adopted to overcome these challenges. [...]

2023 - 10.2436/20.3002.01.244
Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Núm. 96 (2023) , p. 131-152  
2.
16 p, 842.3 KB The role of English for specific purposes (ESP) in supporting the linguistic dimension in English-medium instruction (EMI) / Costa, Francesca (Università Cattolica del Sacro Cuore) ; Mastellotto, Lynn (Free University of Bolzano)
Partly because of the Bologna Declaration, the so-called English-Medium Instruction (EMI) courses in universities have undergone a strong surge in the last 15 years. This initial phase of growth in EMI has had an impact on LSP (Language for Specific Purposes) courses, which have in some cases suffered a consequent decline. [...]
Degut en part a la Declaració de Bolonya, els anomenats cursos de Docència universitària en anglès (DUA) a les universitats han experimentat un fort auge els darrers 15 anys. Aquesta fase inicial de creixement en DUA ha tingut un impacte en els cursos de Llengua /Anglès amb Finalitats Especifiques (LFE /AFE), que en alguns casos han patit una disminució. [...]
En parte debido a la Declaración de Bolonia, los llamados cursos English-Medium Instruction (EMI) en las universidades han experimentado un fuerte auge en los últimos 15 años. Esta fase inicial de crecimiento de EMI ha tenido un impacto en los cursos de LSP (Language for Specific Purposes), que en algunos casos han sufrido una disminución consecuente. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.91
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 2 (2022) , p. 37-52 (Innovació i transmissió de coneixement)  
3.
18 p, 585.9 KB English Medium Instruction (EMI) in a Spanish University : Does Integration Ever Happen? / Andjelkov, Sonja (Universitat Autònoma de Barcelona)
This article reports on the case of a non-native English-speaking university instructor who teaches her academic subject in the English Medium of Instruction (EMI) track of the Primary Teacher-Education Bachelor's Degree programme offered by a publicly- funded Catalan university. [...]
Aquest article aborda el cas d'una professora que imparteix la seva assignatura a l'itinerari de Docència Universitària en anglès (DUI) del Grau d'Educació Primària (GEP) en una universitat pública catalana. [...]
Este artículo aborda el caso de una profesora que imparte su asignatura en el itinerario de Docencia Universitaria en inglés (DUI) del Grado de Educación Primaria (GEP) en una universidad pública catalana. [...]

2022 - 10.5565/rev/clil.75
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 5 Núm. 1 (2022) , p. 23-40 (Investigació i qüestions teòriques)  
4.
19 p, 204.5 KB Estudio sobre compromiso y expectativas de autoeficacia académica en estudiantes universitarios de grado / Álvarez-Pérez, Pedro Ricardo (Universidad de La Laguna) ; López-Aguilar, David (Universidad de La Laguna) ; Garcés-Delgado, Yaritza (Universidad de La Laguna)
El análisis de las expectativas académicas y del nivel de compromiso hacia el grado que cursa el alumnado universitario permite conocer hasta qué punto es capaz de realizar una autoevaluación, generalmente subjetiva, sobre la probabilidad de lograr buenos resultados en sus estudios. [...]
L'anàlisi de les expectatives acadèmiques i del nivell de compromís vers el grau que cursa l'alumnat universitari permet conèixer fins a quin punt és capaç de realitzar una autoavaluació, generalment subjectiva, sobre la probabilitat d'aconseguir bons resultats en els seus estudis. [...]
The analysis of academic expectations and level of commitment to the study program allows us to determine to what extent university students are capable of carrying out generally subjective self-assessments of the probability of achieving good academic outcomes. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1316
Educar, Vol. 57 Núm. 2 (2021) , p. 481-499 (Temas de investigación)  
5.
18 p, 387.7 KB Innovación educativa en el grado de Educación Social de las universidades españolas : una revisión sistemática / Martínez de Miguel López, Silvia (Universidad de Murcia) ; Salmerón Aroca, Juan Antonio (Universidad de Murcia) ; Moreno Abellán, Pedro (Universidad de Murcia)
Desde finales del siglo XX se ha venido produciendo en Europa un importante cambio ideológico a la hora de entender la formación universitaria a través de múltiples dimensiones. Uno de los principales cambios afectaba a los procesos metodológicos y evaluativos desarrollados por los docentes de la educación superior. [...]
Des de finals de segle XX s'ha produït a Europa un important canvi ideològic a l'hora d'entendre la formació universitària a través de múltiples dimensions. Un dels principals canvis afectava els processos metodològics i avaluatius desenvolupats pels docents de l'educació superior. [...]
From the end of the twentieth century, an important ideological change influenced our understanding of multiple dimensions of higher education training in Europe. One of the principal changes affected the methodological and evaluative processes of university students. [...]

2020 - 10.5565/rev/educar.1106
Educar, Vol. 56 Núm. 2 (2020) , p. 491-508 (Temas de investigación)  
6.
13 p, 992.3 KB "I can't find the words now..." : Teacher Discourse Strategies and their Communicative Potential in Spanish- and English-Medium Instruction in Higher Education / Sánchez-García, Davinia (Universidad Complutense de Madrid)
English-medium instruction is rapidly becoming a common practice at university worldwide. Despite the necessity of supporting teachers in this context, programs for their continuing professional development are few and far between. [...]
La instrucció a través de l'anglès està esdevenint una pràctica comuna a les universitats d'arreu del món. Malgrat la necessitat de donar suport als professors en aquest context, els programes per al seu desenvolupament professional continu són escassos. [...]
La instrucción a través del inglés se está convirtiendo en una práctica común en las universidades de todo el mundo. A pesar de la necesidad de apoyar a los profesores en este contexto, los programas para su desarrollo profesional continuo son escasos. [...]

2019 - 10.5565/rev/clil.28
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 2 Núm. 2 (2019) , p. 43-55 (Foundations & Research)  
7.
18 p, 146.8 KB Medios de comunicación universitarios en Ecuador : entrevistas con los directivos institucionales sobre el salto de la teoría a la práctica periodística / Trámpuz, Juan Pablo (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Equador)) ; Barredo Ibáñez, Daniel (Universidad del Rosario (Colòmbia)) ; Palomo Torres, María Bella (Universidad de Málaga)
La presente investigación profundiza en las experiencias de los medios de comunicación universitarios ecuatorianos como escenarios de formación, los cuales permiten a los estudiantes desenvolverse en espacios reales del ejercicio periodístico, pero dentro de la esfera educativa. [...]
This study examines experiences using the Ecuadorian university media as training scenarios to allow students to gain experience in real spaces of journalistic practice, but within the educational sphere. [...]
Aquesta investigació aprofundeix en les experiències dels mitjans de comunicació universitaris equatorians com a escenaris de formació que permeten als estudiants desenvolupar- se en espais reals de l'exercici periodístic, però dins de l'esfera educativa. [...]

2019 - 10.5565/rev/analisi.3174
Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura, Núm. 60 (June 2019) , p. 7-24 (Articles)
2 documents
8.
11 p, 130.3 KB L'ICLES i el rendiment acadèmic dels aprenents a l'educació terciària : el cas del Grau d'Educació Primària de la UAB / Borràs Comes, Joan Manel 1984- (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca Llengua i Educació (LED)) ; Arnau-Sabatés, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Flecha Fernandez Sanmamed, Ainhoa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
En aquest article els autors comparen el rendiment acadèmic de dos grups d'alumnes del Grau d'Educació Primària (GEP) de la UAB, en dues edicions (2012-13 i 2013-14). D'una banda, el GEP-DUA, amb docència majoritàriament en anglès, i, de l'altra, el GEP-cat, amb docència quasi exclusivament en català. [...]
2017 - 10.1344/TE2017.52.6
Temps d'educació, Vol. 52 (2017) , p. 79-89  
9.
22 p, 276.3 KB Formació inicial del professorat d'Educació Primària i internacionalització a casa : disseny i resultats preliminars del desplegament del Grau d'Educació Primària-Docència Universitaria en Anglès (GEP-DUA) / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
L'enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua) en l'educació primària exigeix professionals formats per actuar com a docents en aquest tipus de contexts. Sensible a aquesta qüestió, la UAB va posar en marxa al 2012 un programa pilot d'internacionalització a casa denominat «Grau d'Educació Primària - Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA), amb un 65-80% dels crèdits en anglès i amb un sistema d'accés propi. [...]
El enfoque (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua) en la educación primaria exige profesionales formados para actuar como docentes en este tipo de contextos. Sensible a esta cuestión, la UAB puso en marcha en el 2012 un programa piloto de internacionalización en casa denominado «Grado de Educación Primaria-Docencia en Inglés» (GEP-DUI), en el cual un 65-80% de los créditos se cursa en inglés y que cuenta con un sistema de acceso propio. [...]
Pour mettre en œuvre une approche EMILE (Enseignement de matières par l'intégration d'une langue étrangère) dans l'enseignement primaire, les professionnels doivent être formés au préalable pour pouvoir enseigner dans ce type de contextes. [...]
The CLIL (Content and Language Integrated Learning) approach in primary education calls for professionals trained to perform as teachers in contexts of this sort. Recognizing the importance of this issue, the UAB launched a pilot programme on internationalization at home in 2012. [...]

2016 - 10.1344/TE2017.52.2
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 11-32  
10.
17 p, 221.1 KB Internacionalització en el Grau d'Educació Primària - docència universitària en anglès : mirades crítiques dels estudiants i del professorat / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Sánchez Sola, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
L'inici de l'itinerari «Grau d'Educació Primària - Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA) dins del context català va ser una decisió valenta de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, i la seva entrada en funcionament, un èxit -avalat, entre d'altres indicadors, per la bona acceptació dels estudiants. [...]
Comienzo del itinerario «Grado de Educación Primaria - Docencia Universitaria en Inglés» (GEP-DUI) en el contexto catalán fue una decisión valiente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB, y su entrada en funcionamiento, un éxito -avalado, entre otros indicadores, por la buena aceptación de los estudiantes. [...]
Dans le contexte catalan, le "Grade d'Enseignement primaire - Cours universitaires en anglais" (GEP-DUA) est le fruit d'une décision courageuse de la faculté des sciences de l'éducation de l'UAB et son lancement a été un succès à en juger, notamment, d'après le bon accueil reçu auprès des étudiants. [...]
The courageous decision of the UAB's Faculty of Education to launch the Bachelor's Degree in Primary Education - University Teaching in English (GEP-DUA) in the Catalan context has proved a success when we consider such indicators as how well it has been received by students. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.52.3
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 33-49  

Articles : 27 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
13 p, 1.3 MB The same job but different earnings. The women graduates' experience from Catalan universities / Fachelli, Sandra (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Educació i Treball)
2016
ISA Forum of Sociology. Viena, Austria, : 2016  

Llibres i col·leccions 6 registres trobats  
1.
49 p, 7.6 MB Miquel Querol : discurs llegit a la cerimònia d'investidura celebrada a l'auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres el dia 22 d'abril de 1993 / Querol i Gavaldà, Miquel, 1912-2002 ; Bonastre, Francesc, 1944-
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 1993 (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))

Conté: Miquel Querol : cinquanta anys de recerca musicològica / per Francesc Bonastre i Bertran ; La Música a les universitats espanyoles / per Miquel Querol ; Curriculum vitae de Miquel Querol.  

2.
9 p, 66.5 KB Reglament d'igualtat d'oportunitats per a persones amb necessitats especials / Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern
2011  
3.
246 p, 1.2 MB Experiències docents innovadores de la UAB en ciències socials i en ciències humanes : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) / Añaños, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Martínez González, Maite (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions 2008
3 documents
4.
246 p, 2.7 MB Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) / Añaños, Elena (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Martínez González, Maite (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions 2008
3 documents
5.
28 p, 346.7 KB Avaluació institucional de l'European University Association / Catalunya. Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació ; European University Association (EUA) ; Conferència de Rectors Europeus (CRE) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Planificació i de Qualitat (OPQ) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Observatori de Graduats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques ; Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Garantia de Qualitat (UGQ)
El Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) està impulsant l'avaluació institucional de les universitats catalanes amb la metodologia europea de l'European University Association (EUA), hereva de l'antiga Conferència de Rectors Europeus (CRE). [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005  
6.
37 p, 214.8 KB Avaluació del procés d'incorporació dels estudiants a la Universitat Autònoma de Barcelona. Informe d'autoavaluació - Any 1999 / Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea d'Alumnes ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea d'Afers institucionals ; Universitat Autònoma de Barcelona. Vicerectorat de Qualitat Universitària ; Universitat Autònoma de Barcelona. Vicegerència d'Afers Acadèmics ; Universitat de Barcelona. Secretaria General ; Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Programació i de Qualitat de la Docència (OPQD) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Oficina de Relacions Internacionals
Abans de començar l'anàlisi del procés d'incorporació a la Universitat Autònoma de Barcelona es volen destacar alguns punts que s'han de tenir presents en tot aquest document i que conformen els grans eixos de l'accés en aquests darrers anys i molt particularment en el moment present.
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 1999  

Documents de recerca 25 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
382 p, 3.8 MB Learning and Assessment of Content and Language in EMI in Higher Education : Is Integration Possible? Multiple Case Study / Andjelkov, Sonja ; Escobar Urmeneta, Cristina, dir.
La DUA (Docència Universitària en Anglès) fa referència a l'anglès com a llengua vehicular en assignatures acadèmiques als països on l'anglès no es parla com a idioma principal. En el cas d'Espanya, i d'altres països de parla no anglesa, la DUA ha estat adoptada pels responsables de nombroses universitats amb l'objectiu de contribuir al domini d'aquest idioma com a llengua addicional (ILA) per part dels estudiants. [...]
Las últimas décadas han traído muchos cambios en la educación superior. En Europa, por ejemplo, tanto el Proceso de Bolonia, como el programa de intercambio interuniversitario "Erasmus", han ampliado las oportunidades educativas y han creado una perspectiva diferente sobre el perfil de la universidad para el siglo XXI. [...]
One of the trends taking place in non-English-speaking countries in both Europe and elsewhere, which promotes cultural and international diversity, is the offering of degree programmes either partly or wholly in English. [...]

2022  
2.
400 p, 2.2 MB Transformación de las universidades chilenas durante la dictadura cívico-militar : ¿el inicio de un sistema neoliberal privatizado o la construcción de una crisis? (1973-1990) / Rifo Melo, Mauricio Esteban ; Solà, Pere, 1945-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
La present investigació va analitzar els antecedents històrics i els discursos de la reforma a les universitats xilenes de 1981 en el marc de la transformació de l'educació superior durant la dictadura cívic-militar. [...]
La presente investigación analizó los antecedentes históricos y los discursos de la reforma a las universidades chilenas de 1981 en el marco de la transformación de la educación superior durante la dictadura cívico-militar. [...]
The present investigation analyzed the historical antecedents and the discourses of the reform to the Chilean universities of 1981 in the frame of the transformation of the superior education during the civic-military dictatorship. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.  
3.
435 p, 2.6 MB Trayectorias no tradicionales de acceso a la educación superior : nuevas y viejas desigualdades en tiempos de expansión educativa / Montes Ruiz, Alejandro ; Tarabini-Castellani, Aina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
El final del siglo XX se ha caracterizado por un proceso de expansión y democratización educativa a escala global que ha afectado a la mayoría de países europeos. Como resultado, el acceso a la Educación Superior se ha generalizado, fragmentado y diversificado, incorporando a perfiles de jóvenes cada vez más heterogéneos social, educativa y biográficamente. [...]
The end of the 20th century has been characterized by a process of educational expansion and democratization on a global scale that has affected most European countries. As a result, access to higher education has become increasingly widespread, fragmented and diverse, incorporating increasingly heterogeneous student profiles - in social, educational and biographical terms. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
4.
421 p, 4.5 MB Gestión de la acción tutorial en la universidad chilena / Venegas Ramos, Luis ; Gairín Sallán, Joaquín, dir. ; Ion, Georgeta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
Las universidades chilenas vienen desarrollando hace algunos años programas de acción tutorial con foco en los estudiantes de nuevo ingreso, dado el perfil de las nuevas generaciones que en general se caracteriza por dificultades de adaptación académica y abandonos prematuros de los estudios superiores. [...]
Chilean universities have developed tutorial action programs for some years, focusing on new students given the profile of the new generations that is generally characterized by having difficulties in academic adaptation and dropping out from higher education prematurely. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
5.
440 p, 3.9 MB Permanencia de estudiantes indígenas en instituciones de educación superior en América Latina = : Indigenous students' persistence in Latin American higher education institutions / Suárez, Cecilia Inés ; Gairín Sallán, Joaquín, dir. ; Castro Ceacero, Diego, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
La presente Tesis Doctoral tiene como finalidad contribuir a la mejora de la permanencia de estudiantes indígenas en las instituciones de educación superior. El principal supuesto es que ésta constituye un momento central en la trayectoria educativa; no sólo en términos de logro académico y egreso; sino también un claro indicio de justicia social. [...]
This dissertation aims to contribute to improving Indigenous students' persistence in higher education institutions. The main assumption is that higher education constitutes a core phase in the educational development, not only as a stage for academic achievement and egress, but also as a clear indicator of social justice. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
6.
263 p, 2.3 MB La tutoría entre iguales como intervención cooperativa para el desarrollo de la empatía en el ámbito de ciencias de la enfermería / Vázquez Rivas, Anabel ; Duran Gisbert, David, 1963-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
La empatía es una competencia social y comunicativa compleja, pero indispensable, que debe desarrollar el profesional de enfermería, con la finalidad de cuidar de forma holística al paciente y a sus familiares para poder establecer una relación terapéutica. [...]
Empathy is a complex but indispensable social and communicative competence. It must be developed by all qualified nurses in order to holistically care about the different patients and their families for the sake of establishing a therapeutic relationship. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
7.
221 p, 2.5 MB Avaluació de l'empoderament de l'autonomia responsable de l'estudiant universitari de la disciplina de disseny a través del desenvolupament de la col·laboració activa i el pensament crític / Huertas i Vidal, Salvador ; Tejada Fernández, José, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
La recerca s'emmarca en el trànsit de la societat del consum i la societat de la comunicació. Passant del paradigma productivista, de les certeses i la producció, a la necessitat de reflexió per a la innovació i les habilitats interpersonals d'un entorn multidisciplinar que es requereix per la influència de l'evolució tecnològica. [...]
La investigación se enmarca en el tránsito de la sociedad del consumo y la sociedad de la comunicación. Pasando del paradigma productivista, de las certezas y la producción, a la necesidad de reflexión para la innovación y las habilidades interpersonales de un entorno multidisciplinar que es requerido por la influencia de la evolución tecnológica. [...]
The research is part of the transit of the consumer society and the society of communication. From the productivist paradigm, the certainties and production, to the need for reflection the interpersonal skills of a multidisciplinary environment that is required by the influence of technological change and innovation. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
8.
76 p, 1.7 MB Programa del curs "Aspectes demogràfics de la previsió de la demanda" / Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1990 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 41)  
9.
115 p, 3.4 MB Distribución territorial de la población preuniversitaria en España : 1979-2003 / Cabré, Anna, 1943- ; Cerezales, Carme ; Devolder, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics
Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1988 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 32)  
10.
57 p, 1.4 MB Diversitat i Universitat : anàlisi estadístic / Díaz Florido, Lidia ; Márquez Cebrián, Ma. Dolores, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest treball té com a principal objectiu estudiar la població immigrant a la facultat d'Economia i Empresa englobant tant l'èxit acadèmic, el fracàs, les taxes d'abandonament i altres variables que poden incidir a la composició social de la facultat, entenent com a població immigrant els alumnes que no tenen nacionalitat espanyola. [...]
2017
Pla d' Estudis de Comptabilitat i Finances [947]  

Documents de recerca : 25 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
1024x768, 341.9 KB Cost i finançament de la recerca / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició dedicada al cost i finançament de la recerca amb motiu del Fòrum de la Recerca 2006 celebrat a la UAB. Se centra en l'assignació de recursos econòmics destinats al sistema públic d'R+D, integrat per universitats, centres de recerca i empreses i que esdevé el motor de la innovació d'un país. [...]
2007
12 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.