Resultats globals: 38 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 23 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 3 registres trobats
Documents de recerca, 10 registres trobats
Materials didàctics, 2 registres trobats
Articles 23 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
21 p, 300.3 KB Identifying language learning gaps of ESL students at intermediate level in Pakistani colleges / Lodhi, Muhammad Arfan (Government of the Punjab (Índia). Higher Education Department Collegiate Wing) ; Akash, Amber
The study attempted to evaluate the existing language proficiency level of 12th grade students and compared the results with the relevant learning standards fixed by the CEFR for these intermediate level language users. [...]
L'estudi intenta avaluar el nivell de competència lingüística existent dels estudiants de dotzè grau i compara els resultats amb els estàndards d'aprenentatge rellevants establerts pel CEFR per a aquests usuaris de nivell intermedi. [...]
El estudio intenta evaluar el nivel de competencia lingüística existente de los estudiantes de 12º grado y compara los resultados con los estándares de aprendizaje relevantes establecidos por el CEFR para estos usuarios de idiomas de nivel intermedio. [...]

2019 - 10.5565/rev/jtl3.783
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 12 Núm. 1 (february-march 2019) , p. 44-64 (Articles)  
2.
34 p, 881.6 KB Learner expectations and satisfaction in a US-Spain intercultural telecollaboration project / Gimeno Sanz, Ana (Universitat Politècnica de València. Department of Applied Linguistics)
The focus of this paper is the analysis of data collected after conducting a telecollaboration project throughout one semester with 12 advanced learners of Spanish from a mid-sized Atlantic coast university in the USA and 12 higher intermediate students of English from a technical university in Spain. [...]
L'enfocament d'aquest article és l'anàlisi de dades recollides després de realitzar un projecte de tele-col·laboració al llarg d'un semestre amb 12 estudiants avançats d'espanyol provinents d'una universitat mitjana de la costa atlàntica dels EUA i 12 estudiants de nivell intermedi-alt d'anglès d'una universitat tècnica a Espanya. [...]
El enfoque de este artículo es el análisis de datos recogidos después de realizar un proyecto de telecolaboración a lo largo de un semestre con 12 estudiantes avanzados de español provenientes de una universidad media de la costa atlántica de EE. [...]
Cet article se concentre sur l'analyse des données collectées après la réalisation d'un projet de télécollaboration pendant un semestre avec 12 étudiants espagnols avancés d'une université moyenne située sur la côte atlantique des États-Unis et 12 étudiants d'anglais de niveau intermédiaire avancé d'une université technique en Espagne. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.776
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 3 (august-september 2018) , p. 5-38 (Invited Authors)  
3.
11 p, 243.6 KB An interview with Dr. Suresh Canagarajah on academic mobility, language and literacy / Hossain, Rumana (University of Leeds)
The author interviewed Dr. Suresh Canagarajah of Pennsylvania State University on academic mobility, language and literacy, in June 2017.
L'autora va entrevistar al professor Suresh Canagarajah de la Pennsylvania State University al juny del 2017, sobre la mobilitat acadèmica, llengua y literacitats.
La autora entrevistó al profesor Suresh Canagarajah de la Pennsylvania State University en junio 2017, sobre la movilidad académica, lengua y literacidades.
L'auteur a interviewé le Dr. Suresh Canagarajah de la Pennsylvania State University sur la mobilité académique, la langue et l'alphabétisation, en juin 2017.

2017 - 10.5565/rev/jtl3.757
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 4 (november-december 2017) p. 93-103 (Interviews)  
4.
6 p, 408.5 KB The language focus of Science education integrated with English learning / Piacentini, Valentina (Universidade de Aveiro (Portugal)) ; Simões, Ana Raquel (Universidade de Aveiro (Portugal)) ; Marques Vieira, Rui (Universidade de Aveiro (Portugal))
Global education demands being directed to scientific literacy and language proficiency, research on the school integration of Science and English and on the language focus for Science education is highly relevant. [...]
2017
Enseñanza de las ciencias, Núm. Extra (2017) , p. 399-404  
5.
22 p, 276.3 KB Formació inicial del professorat d'Educació Primària i internacionalització a casa : disseny i resultats preliminars del desplegament del Grau d'Educació Primària-Docència Universitaria en Anglès (GEP-DUA) / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
L'enfocament AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua) en l'educació primària exigeix professionals formats per actuar com a docents en aquest tipus de contexts. Sensible a aquesta qüestió, la UAB va posar en marxa al 2012 un programa pilot d'internacionalització a casa denominat «Grau d'Educació Primària – Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA), amb un 65-80% dels crèdits en anglès i amb un sistema d'accés propi. [...]
El enfoque (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua) en la educación primaria exige profesionales formados para actuar como docentes en este tipo de contextos. Sensible a esta cuestión, la UAB puso en marcha en el 2012 un programa piloto de internacionalización en casa denominado «Grado de Educación Primaria–Docencia en Inglés» (GEP-DUI), en el cual un 65-80% de los créditos se cursa en inglés y que cuenta con un sistema de acceso propio. [...]
Pour mettre en œuvre une approche EMILE (Enseignement de matières par l'intégration d'une langue étrangère) dans l'enseignement primaire, les professionnels doivent être formés au préalable pour pouvoir enseigner dans ce type de contextes. [...]
The CLIL (Content and Language Integrated Learning) approach in primary education calls for professionals trained to perform as teachers in contexts of this sort. Recognizing the importance of this issue, the UAB launched a pilot programme on internationalization at home in 2012. [...]

2016 - 10.1344/TE2017.52.2
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 11-32  
6.
17 p, 221.1 KB Internacionalització en el Grau d'Educació Primària - docència universitària en anglès : mirades crítiques dels estudiants i del professorat / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Sánchez Sola, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)
L'inici de l'itinerari «Grau d'Educació Primària – Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA) dins del context català va ser una decisió valenta de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, i la seva entrada en funcionament, un èxit —avalat, entre d'altres indicadors, per la bona acceptació dels estudiants. [...]
Comienzo del itinerario «Grado de Educación Primaria – Docencia Universitaria en Inglés» (GEP-DUI) en el contexto catalán fue una decisión valiente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB, y su entrada en funcionamiento, un éxito —avalado, entre otros indicadores, por la buena aceptación de los estudiantes. [...]
Dans le contexte catalan, le "Grade d'Enseignement primaire – Cours universitaires en anglais" (GEP-DUA) est le fruit d'une décision courageuse de la faculté des sciences de l'éducation de l'UAB et son lancement a été un succès à en juger, notamment, d'après le bon accueil reçu auprès des étudiants. [...]
The courageous decision of the UAB's Faculty of Education to launch the Bachelor's Degree in Primary Education – University Teaching in English (GEP-DUA) in the Catalan context has proved a success when we consider such indicators as how well it has been received by students. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.52.3
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 33-49  
7.
7 p, 135.8 KB Psychometric parameters of the attitude/motivation test battery instrument in a mexican environment / Cocca, Michaela (Universidad Autónoma de Nuevo León (Mèxic). Facultad de Organización Deportiva) ; Pérez García, José Alberto (Universidad Autónoma de Nuevo León (Mèxic). Facultad de Organización Deportiva) ; Zamarripa, Jorge Isabel (Universidad Autónoma de Nuevo León (Mèxic). Facultad de Organización Deportiva) ; Demetriou, Yolanda (Technische Universität München (Munic, Alemanya)) ; Cocca, Armando (Universidad Autónoma de Nuevo León (Mèxic). Facultad de Organización Deportiva)
En las últimas décadas, la investigación en el área del aprendizaje de idiomas se ha enfocado en los procesos motivacionales que mueven a las personas hacia el estudio de un segundo idioma (L2). Así pues, la Batería de Test de Actitud/motivación (AMTB) fue creada para medir la motivación hacia L2. [...]
In the last decades, research in the field of language learning has focused on understanding the motivational processes beneath people's interest in studying a second language (L2). For this reason, the attitude/motivation test battery (AMTB) was created in order to assess motivation towards L2. [...]
Nas últimas décadas, a pesquisa na área da aprendizagem de línguas tem se concentrado nos processos motivacionais que levam as pessoas para o estudo de uma segunda língua (L2). Assim, a bateria de testes atitude / motivação (AMTB) foi criado para medir a motivação para L2. [...]

2017
Revista de psicología del deporte, Vol. 26, Suplemento 2 (2017) , p. 149-155 (MONO4)  
8.
18 p, 288.4 KB "It's a pity that they have to choose between French and English" : Language ideologies at a Japanese overseas school in Belgium / Mogi, Yuta (University College London. Institute of Education)
This article is based on my doctoral research, a qualitative study of a nihonjingakkō in Belgium where students choose either English or French after primary 3rd year. Nihonjingakkō is a full-time day school for children of Japanese sojourners. [...]
Aquest article està basat en la meva recerca doctoral, la qual és un estudi qualitatiu d'un nihonjingakkō a Bèlgica, on els estudiants trien entre anglès o francès després del tercer any de primària. [...]
Este artículo está basado en mi investigación doctoral, la cual es un estudio cualitativo de un nihonjingakkō en Bélgica, donde los estudiantes eligen entre inglés o francés después del tercer año de primaria. [...]
Cet article est basé sur ma recherche doctorale, une étude qualitative d'un nihonjingakkō en Belgique où les étudiants choisissent d'apprendre soit l'anglais soit le français après la 3ème année primaire. [...]

2017 - 10.5565/rev/jtl3.735
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 2 (may-june 2017) , p. 59-76 (Articles)  
9.
17 p, 176.6 KB Translanguaging as a teaching resource in early language learning of English as a an additional language (EAL) / Portolés, Laura (Universitat Jaume I) ; Martí, Otilia (Universitat Jaume I)
Traditionally, language teaching has been grounded on a monolingual bias and the strict separation of languages has been conceived as a requirement to ensure foreign language learning success. However, the flexible use of one's linguistic repertoire, known as translanguaging, has also proven beneficial in EFL settings (vid. [...]
Tradicionalment, l'ensenyament de llengües s'ha basat en un enfocament monolingüe i l'estricta separació de llengües a l'aula s'ha considerat un requisit indefugible per garantir l'èxit d'aquest procés d'aprenentatge. [...]
Tradicionalmente, la enseñanza de lenguas ha estado marcada por un enfoque monolingüe y la estricta separación de lenguas en clase se ha considerado un requisito imprescindible para garantizar el éxito de dicho proceso de aprendizaje. [...]
Traditionnellement, l'enseignement des langues est basée sur une approche monolingue et la séparation stricte des langues en classe a été considérée comme une exigence inévitable pour assurer le succès de ce processus d'apprentissage. [...]

2017 - 10.5565/rev/jtl3.698
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 1 (february-march 2017) , p. 61-77 (Articles)  
10.
19 p, 1.6 MB El pensamiento de los futuros maestros de inglés en Educación Primaria : creencias sobre su autoeficacia docente / Fernández-Viciana, Ana (Universidad de Oviedo) ; Fernández Costales, Alberto (Universidad de Oviedo)
Este artículo presenta una investigación original sobre la autoeficacia docente y la formación lingüística percibida por los estudiantes del Grado en Educación Primaria (mención de inglés) de una universidad pública española. [...]
This paper reports on an original research on teacher efficacy and the perceived linguistic training of students of the Degree in Primary Education (English stream) in a Spanish university. The research relies on a sample of 4 students answered a 21-item interview. [...]
Cet article présente une recherche originale sur l'auto-efficacité sur l'enseignant auto-efficacité et la formation linguistique perçue pour les élèves de la formation des enseignants de qualité dans l'enseignement primaire (mention anglais) d'une université espagnole. [...]
Aquest article presenta una investigació original sobre l'autoeficàcia docent i la formació lingüística percebuda pels estudiants del Grau en Educació Primària (menció d'anglès) d'una universitat pública espanyola. [...]

2017 - 10.5565/rev/jtl3.684
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 1 (february-march 2017) , p. 42-60 (Articles)  

Articles : 23 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 3 registres trobats  
1.
20 p, 83.2 KB ELT Coursebooks and the Elite : Examining Social Representations in ESL / Lara, Clara
ESL/EFL instructional materials have traditionally represented an ideal society and some texts can be offensive to certain learners. The mainstream ideologies reflected in the coursebooks exert a negative influence to the diverse lifestyles we have in our classrooms. [...]
2012
TESOL-Spain Convention, 35 : 2012  
2.
7 p, 28.3 KB Content and language integrated instruction: supporting immigrant students in mainstream science classrooms / Faez, Farahnaz (University of Western Ontario) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012.
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education., 2012, p. 42-48  
3.
8 p, 289.7 KB Case methodology applied to the use of videos : an example of a blended-learning experience in a pre-service teacher training programme / Masats i Viladoms, M. Dolors (Maria Dolors) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials) ; Dooly, Melinda (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials)
L'ús del vídeo en la formació de mestres s'ha fet servir a les classes de llengua per proporcionar als alumnes textos genuïns que constituïssin estímul comunicatius reals, en les tutories de pràctiques s'ha emprat com a eina per facilitar als alumnes l'oportunitat de reflexionar sobre la seva actuació a l'aula, i en les classes de didàctica ha estat un mitjà per relacionar la teoria i la pràctica. [...]
The use of videos in teacher training programmes has served various purposes: in language courses, videos have provided trainees with authentic texts which serve as stimuli to enhance real communication in a formal setting; in the tutorial sessions linked to the school placement practices, videos have been used as tools to help student-teachers reflect upon their performance in class and in Language Methodology courses, videos establish links between theory and practice. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  

Documents de recerca 10 registres trobats  
1.
87 p, 2.6 MB "English frenzy" among Spanish higher education students : neoliberal subjects in a global job market / Maslanka Figueroa, María ; Codó, Eva, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The acquisition of English has become a necessity for both students and workers in the current global economic context. This phenomenon has resulted in an "English frenzy", a fever motivated by the language ideology of necessitation – which in turn is influenced by neoliberalism – through which English has become the key skill needed for students and workers to become employable subjects. [...]
2019
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i Espanyol [836]  
2.
42 p, 1.1 MB African American Vernacular English : a representation of a non-mainstream variety of English in Kathryn Stockett's The Help / Pérez Montalbán, Ivan ; Tubau Muntañá, Susagna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Non-mainstream varieties are sometimes stereotyped when they are represented in a piece of fiction work. African American Vernacular English is presumably one of the varieties which is subject to this uncharacteristic portrayal. [...]
Les varietats no estàndard són a vegades estereotipades quan es tracta de representar-les a una novel·la. L'anglès afroamericà és probablement una de les varietats en la qual es contempla aquesta representació poc característica. [...]

2016
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
3.
27 p, 504.3 KB Learning English Tenses through Spanish Grammar : When Using the L1 Benefits ESL Learning / López Garrido, Ramon ; Reeves, Alan Davidson, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The current teaching trend of ESL is focused on maximizing the use of the L2 so that the student learns the language through linguistic immersion. This approach leaves the L1 out of the game, even though research has shown it can also be beneficial for the learner. [...]
2016
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
4.
27 p, 504.3 KB Learning English Tenses through Spanish Grammar : When Using the L1 Benefits ESL Learning / López Garrido, Ramon ; Reeves, Alan Davidson, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The current teaching trend of ESL is focused on maximizing the use of the L2 so that the student learns the language through linguistic immersion. This approach leaves the L1 out of the game, even though research has shown it can also be beneficial for the learner. [...]
La tendència actual a l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera està focalitzada en la maximització de la utilització de la Llengua 2 per tal que l'aprenentatge es realitzi a través de la immersió. [...]

2016
Graduat o Graduada en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
5.
58 p, 1.3 MB Argot técnico : influencia del inglés en la terminología informática del español / Petrov, Gleb ; Aguilar-Amat, Anna, 1962-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El dominio del inglés en la producción de terminología técnico-científica acarrea consecuencias en las lenguas con las que está en contacto. El objeto principal de este trabajo es el análisis de la adaptación de terminología inglesa del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en lengua española. [...]
El domini de l'anglès a la producció de terminologia cientificotècnica comporta conseqüències a les llengües amb què està en contacte. L'objectiu principal d'aquest treball és l'anàlisi dels mecanismes i grau d'adaptació de terminologia anglesa de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació en llengua espanyola. [...]
English language is preponderant in the scientific and academia world. The main objective of this study is to assess how and to what extent English influences Spanish IT-related terminology use and creation. [...]

2016
Traducció i Interpretació [1202]  
6.
122 p, 2.0 MB Análisis y comparación de la traducción de los referentes culturales y los juegos de palabras de las temporadas 1 y 15 de la serie 'The Simpsons' en España / Peiró Martínez, Maria ; Belligoi, Geoff, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Este Trabajo de Final de Grado contiene una recopilación de las traducciones de todos los referentes culturales, elementos pertenecientes al registro coloquial y juegos de palabras, así como locuciones que se han traducido de una forma libre para lograr así una mayor naturalidad, de la serie de animación Los Simpson del inglés al español. [...]
Aquest Treball de Fi de Grau conté una recopilació de les traduccions de tots els referents culturals, elements que pertanyen al registre col·loquial i jocs de paraules, igual com locucions que s'han traduït de forma lliure per tal d'aconseguir una naturalitat més gran, de la sèrie d'animació The Simpsons de l'anglès cap al castellà. [...]
This TFG contains a compilation of all of the cultural references, words that belong to the colloquial registre and wordplays and punds, as well as expressions which have been translated freely in order to obtain more naturalness, of the animation series The Simpsons from English into Spanish. [...]

2015
Traducció i Interpretació [1202]  
7.
46 p, 3.0 MB The acquisition of the 3rd person singular –s in english : exploring its use by L2 learners of english in written and oral register. / Picón Jara , Laura ; Capdevila i Batet, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The acquisition of the 3rd person singular inflection in English has been analyzed through different perspectives and theoretical frameworks in order to find a suitable explanation to understand why is one of the most difficult grammatical rules to acquire by English L1 and L2 learners. [...]
L'adquisició de la tercera persona del singular en anglès ha sigut analitzada a partir de diferents perspectives i marcs teòrics amb la finalitat de trobar una explicació adequada al fet de ser considerada una de les regles més fàcils d'entendre però a la vegada més difícils d'adquirir per els estudiants d'anglès com a primera llengua i llengua estrangera. [...]

2015
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
8.
78 p, 373.1 KB Successful and unsuccessful english learners : the use of learning strategies as an indicator of L2 (lack of) success / Manzanera Pagès, Marina ; Pladevall Ballester, Elisabet, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The present study explores the comparison between successful and unsuccessful learners concerning several individual differences such as motivation, personality, language learning beliefs, use of learning strategies and preferred learning styles. [...]
Aquest treball compara dos grups d'estudiants d'anglès. Un dels grups està format per alumnes reeixits i l'altre per alumnes no reeixits. La comparació és realitzada a través de l'observació de diferències individuals com ara la motivació, la personalitat, les creences en l'aprenentatge de la llengua, l'ús d'estratègies d'aprenentatge i els seus estils d'aprenentatge preferits. [...]

2015
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
9.
56 p, 1.7 MB The effects of using L1 Translation on young learners' L2 Vocabulary Learning / Codina Camó, Aïda ; Pladevall Ballester, Elisabet, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The present study explores the role the L1 plays in young learners' retention of and access to English vocabulary. Two groups of 10-11 year-old children in an EFL school context were recruited for the study. [...]
El present estudi explora el rol que juga la llengua materna a la retenció i accés del vocabulari anglès. Dos grups de nens entre 10 i 11 anys van participar a l'estudi. Exposar un grup a la traducció dels ítems i donar només la paraula anglesa a l'altre grup va ser la pràctica utilitzada per analitzar l'exposició a la traducció des del punt de vista de la retenció i accés del vocabulari. [...]

2014
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  
10.
36 p, 484.8 KB Transfer in the acquisition of ECM clauses by catalan learners of english / Náger Duch, Núria ; Llinàs i Grau, Mireia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The syntactic structures in our L1 and those in a L2 can sometimes coincide, but this does not always occur. Hence, some of the errors that L2 learners make result from making a parallelism of the mother tongue, and when this occurs we deal with 'transfer' errors. [...]
Les estructures sintàctiques de la nostra primera llengua i les d'una segona poden coincidir, però no sempre és així. Per tant, alguns dels errors que cometen els aprenents d'una segona llengua es produeixen pel paral·lelisme de la seva llengua materna, i quan això passa lidiem amb "errors de transferència". [...]

2013
Graduat o Graduada en Estudis Anglesos [801]  

Materials didàctics 2 registres trobats  
1.
36 p, 5.3 MB A World of Diversity / Marga Adrover ; Maria Carrasco ; Oriol Pallarés, dir. ; M. Rosa Batlle, dir. ; CLILSI ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
In this teaching unit, students are going to reflect on and discuss about world's diversity. They will set out on a discovery trip through the 5 continents in order to discover how young people live; the issues that affect their way of life and how much the place you are born affects your outcome in life.
Content and Language Integrated Learning. Semiimmersió 2012 (Learning English in Content-Rich Classrooms ; 2)
2 documents
2.
80 p, 3.4 MB An ARTisTIC trip : from Renaissance to Modern Times / Crous, Mariona ; Pérez, Carla ; Prat, Jaume ; Lobo Vírseda, Maria José, dir. ; Manau Santacana, Glòria, dir. ; CLILSI ; Content and Language Integrated Learning. Semiimmersió ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
In this unit we will travel through time –going backwards and forwards– while talking about ART. We will visit Florence during the Renaissance and Florence today; we will meet Leonardo and Michelangelo but also contemporary artists; we will appreciate art and visit art galleries; we will get to know about inventions and discoveries; and last but not least, we will draw, play, act and even write using a secret technique.
Servei de Publicacions de la UAB 2012 (Learning English in Content-Rich Classrooms ; 2)
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.