Resultats globals: 79 registres trobats en 0.04 segons.
Articles, 25 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 37 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 15 registres trobats
Materials didàctics, 1 registres trobats
Articles 25 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
14 p, 250.7 KB La traducció en l'ensenyament de llengües : un recurs exclòs de les aules del mètode directe? / Reverter Oliver, Beatriz (Universitat de València)
Tradicionalment s'ha pensat que la traducció com a eina a l'aula de llengües estrangeres va quedar desaconsellada en el mètode directe. Així, des de llavors, molts docents han defensat la idea que la traducció és un recurs nociu per ensenyar idiomes, encara que, segons Cook (2010), no hi ha evidències que ho hagin provat científicament. [...]
Translation as a tool within the foreign language classroom has traditionally been thought to be discouraged in the Direct Method. Thus, since then, many teachers have defended the idea that translation is a harmful resource for teaching languages, although, according to Cook (2010), there is no scientifically-proven evidence. [...]
Tradicionalmente se ha pensado que la traducción como herramienta en el aula de lenguas extranjeras quedó desaconsejada en el método directo. Así, desde entonces, muchos docentes han defendido la idea de que la traducción es un recurso nocivo para enseñar idiomas, aunque, según Cook (2010), no hay evidencias que lo hayan probado científicamente. [...]
Traditionnellement, on pensait que la méthode directe décourageait l'utilisation de la traduction comme un outil dans la classe de langue étrangère. Ainsi, depuis lors, de nombreux enseignants défendent l'idée que la traduction est une ressource nocive pour l'enseignement des langues, bien que, selon Cook (2010), il n'existe aucune preuve scientifiquement établie. [...]

2021 - 10.5565/rev/jtl3.900
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 4 (2021) , p. e900 (Articles)  
2.
22 p, 380.8 KB Machine translation literacy and undergraduate students in applied languages : report on an exploratory study / Loock, Rudy (Université de Lille) ; Léchauguette, Sophie (Université de Lille)
This article reports on an exploratory study conducted on applied languages undergraduate students' use of machine translation. Starting from the observation that they make extensive use of free tools available online, our aim was to understand whether they are capable of identifying and correcting machine translation errors, and if so, to what extent.
Aquest article mostra el resultat d'un experiment realitzat sobre l'ús de la traducció automàtica per part d'estudiants de grau en llengües aplicades. Partint de la premissa que ells habitualment utilitzen eines gratuïtes disponibles en línia, el nostre objectiu era entendre si realment són capaços d'identificar i corregir errors de TA i, si és així, fins a quin punt.
Este artículo presenta los resultados de un experimento centrado en el uso de la traducción automática por parte de estudiantes de grado de lenguas aplicadas. Tras observar que utilizaban de forma habitual las herramientas gratuitas disponibles en línea, quisimos comprobar si eran capaces de identificar y corregir errores de traducción automática, y hasta qué punto.

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.281
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 204-225 (Tradumàtica dossier)  
3.
22 p, 6.6 MB Classroom observation in second language classrooms : bridging the gap between theory and practice for pre-service and in-service teachers of Greek as an L2 / Iakovou, Maria (National and Kapodistrian University of Athens)
This paper is a qualitative study in the framework of a broader project (LETEGR2) that aims to shed light on the way classroom-based observation might contribute to bridging the gap between teaching theory and practice and assisting teacher education. [...]
La investigació següent és un estudi qualitatiu que forma part d'un projecte més ampli anomenat LETEGR2. L'objectiu d'aquesta investigació és explicar com l'observació a l'aula pot contribuir a disminuir la bretxa entre els coneixements teòrics, la pràctica docent i la formació del professorat. [...]
La presente investigación es un estudio cualitativo que forma parte de un proyecto más amplio llamado LETEGR2. El objetivo de esta investigación es elucidar cómo la observación en el aula puede contribuir a disminuir la brecha entre los conocimientos teóricos, la práctica docente y la formación del profesorado. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.45
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 2 (2020) , p. 15-36 (Investigació i qüestions teòriques)  
4.
22 p, 842.1 KB Vers un currículum per una educació plurilingüe i intercultural / Noguerol, Artur (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
En aquest article es mostra la força innovadora de la proposta d'ensenyament de llengües de l'Escola Andorrana (el sistema educatiu oficial d'Andorra) i la seva fonamentació teòrica. Es posa l'accent en la concepció de l'ensenyament centrada en els aprenents i no en els docents, i dintre d'una visió ecològica del que és ensenyar i aprendre. [...]
This article aims at illustrating the strengths and the theoretical foundations of the innovative language learning proposal put forward by Escola Andorrana (the state education of Andorra). It is a student-centred model based on an ecological perspective on language teaching and learning. [...]
En este artículo se muestra la fuerza innovadora de la propuesta de enseñanza de lenguas de la Escuela Andorrana (el sistema educativo oficial de Andorra) y sus bases teóricas. Se hace hincapié en la concepción de la enseñanza centrada en el alumnado y no en el profesorado, dentro de una visión ecológica de lo que es enseñar y aprender. [...]

2017 - 10.5565/rev/languesparole.36
Langue(s) & Parole, Núm. 3 (2017) , p. 67-88 (Articles)  
5.
19 p, 398.4 KB L'enseignement de la modalité linguistique en primaire - des voies méthodologiques possibles et souhaitables / Costa, José António (Instituto Politécnico do Porto)
Le fait que les enfants sont exposés dès un âge précoce à des énoncés modalisés (Choi, 2006), exprimant surtout l'obligation et la permission, aurait pu faire croire que ce sujet prenait part à l'école primaire, mais ce n'était pas le cas qu'avant les 12 ans dans plusieurs pays, tels que le Portugal, l'Espagne et la France. [...]
As children are very early exposed to modalized expressions (Choi, 2006), especially at levels of obligation and permission, it is believed that this content would be more evident in the early stages of Basic Education. [...]
El fet que els nens estan exposats als enunciats modalitzats des de molt aviat (Choi, 2006), especialment expressant obligació i permís, ens feia creure que aquest contingut es treballa ja en les primeres etapes de l'Educació Bàsica. [...]
El hecho de que los niños están expuestos a los enunciados modalizados desde muy temprano (Choi, 2006), especialmente expresando obligación y permiso, nos hacía creer que este contenido se trabaja ya en las primeras etapas de la Educación Básica. [...]

2019 - 10.5565/rev/jtl3.810
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 12 Núm. 2 (june-july 2019) , p. 41-59 (Articles)  
6.
12 p, 83.5 KB Ensenyament de llengües : el paper de la traducció al llarg de la història / Torralba, Gloria (Universitat Jaume I. Departament de Traducció i Comunicació)
L'objectiu d'aquest article és fer una revisió sumària dels principals enfocaments didàctics en l'adquisició de llengües estrangeres, amb especial atenció a la relació que ha mantingut la traducció amb cadascun. [...]
The aim of this article is to carry out a brief review of the main teaching approaches in foreign languages acquisition, paying special attention to the role of translation in each one of them. We have reviewed some of the researches that have proved the benefits of the use of translation within the classroom. [...]

2019
Quaderns : revista de traducció, Núm. 26 (2019) , p. 227-238 (Articles)  
7.
14 p, 575.9 KB Alfabetismo digital en la enseñanza de segundas lenguas : espacios para una educación adaptada a las necesidades comunicativas de nuestra época / Escandell Montiel, Daniel (Manchester Metropolitan University)
El conjunto de competencias requeridas para la participación plena en la sociedad del conocimiento (esto es, el alfabetismo digital) es una preocupación creciente en el espacio educativo contemporáneo. [...]
The set of competencies required for full participation in a knowledge society (the digital literacy) is an ever-growing concern in the contemporary educative space. This article defends that Second/Foreign Language Teaching provides a relevant opportunity for the inclusion digital literacy in the classroom in both official and unofficial education systems. [...]

2017 - 10.5565/rev/doblele.27
Doblele : revista de lengua y literatura, Vol. 3 (Diciembre 2017) , p. 17-30 (Dossier)  
8.
19 p, 1.3 MB Liter·Alia : Literaturas Hispánicas en contexto. Una propuesta de edición digital anotada de textos literarios hispánicos para su uso en la clase de ELE / Llosa Sanz, Álvaro (Universitetet i Oslo) ; Mañas Gómez, Ana Belén (Universitetet i Oslo) ; Grønnevik Flåskjer, Ingerid (Universitetet i Oslo)
Con gran frecuencia, los estudiantes de español como lengua extranjera encuentran dificultades de comprensión lectora en textos literarios debido a la riqueza de vocabulario y sus expresiones idiomáticas, así como por la dificultad de comprender elementos contextuales históricos y estéticos como apoyo para reflexionar sobre el texto. [...]
Frequently, students of Spanish as a second language struggle when they must read works of fiction. This critical situation on reading comprehension often happens because learners have a limited knowledge of vocabulary, and they lack enough historical and aesthetic contextual background data. [...]

2017 - 10.5565/rev/doblele.30
Doblele : revista de lengua y literatura, Vol. 3 (Diciembre 2017) , p. 50-68 (Dossier)  
9.
19 p, 261.6 KB La evaluación de lenguas en un colegio plurilingüe : un estudio de caso de las creencias pedagógicas del profesorado / Mate, Zita
El artículo describe los resultados de un estudio de caso que investiga las creencias, representaciones y saberes de profesores de lengua, indaga sobre cómo explican esos profesores sus prácticas de evaluación con alumnos que aprenden simultáneamente varias lenguas. [...]
This article describes the results from a case study on the beliefs, representations and knowledge of language teachers, on how they explain their evaluation methods with students who simultaneously learn various languages. [...]
L'article descriu els resultats d'un estudi de cas que investiga les creences, representacions i sabers de professors de llengua, indaga sobre com expliquen aquests professors les seves pràctiques d'avaluació amb alumnes que aprenen simultàniament diverses llengües. [...]
Cet article décrit les résultats d'une étude de cas qui enquête sur les croyances, les représentations et les connaissances des enseignants de langues, examine comment ces enseignants expliquent leurs pratiques d'évaluation avec les élèves l'apprentissage de plusieurs langues simultanément. [...]

2017 - 10.5565/rev/jtl3.724
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 3 (august-september 2017) , p. 28-46 (Articles)  
10.
22 p, 1.5 MB L'enseignement de l'arabe L2 entre l'héritage et la nouveauté en didactique des langues vivantes / Alnassan, Abidrabbo (Université de Damas (Síria). Institut supérieur des langues)
Cet article a pour objet la problématique de la constitution du contenu lexical des manuels d'enseignement de l'arabe L2 de l'Institut supérieur des langues de l'Université de Damas (Syrie). Le contenu actuel représente l'approche classique du lexique, qui se focalise sur le sens des mots et des expressions alors que les fonctionnalités communicatives de ces éléments langagiers sont peu traitées. [...]
This article deals with the problem of the composition of the lexical content of textbooks of teaching Arabic L2 of Higher Language Institute of Damascus (Syria). The current content represents the traditional approach of the lexicon, which focuses on the semantics of words and phrases while the communicative features of these language elements are little treated. [...]
Este artículo aborda el problema de la constitución del contenido léxico de los manuales escolares para la enseñanza del árabe L2 del Instituto Superior de Lenguas de Damasco (Siria). El contenido actual representa el enfoque tradicional del léxico que se centra en la semántica de las palabras y frases, mientras que las características comunicativas de estos elementos del lenguaje están poco tratadas. [...]
Aquest article aborda el problema de la constitució del contingut lèxic dels manuals escolars per a l'ensenyament de l'àrab L2 de l'Institut Superior de Llengües de Damasc (Síria). El contingut actual representa l'enfocament tradicional del lèxic que es centra en la semàntica de les paraules i frases, mentre que les característiques comunicatives d'aquests elements del llenguatge estan poc tractades. [...]

2017 - 10.5565/rev/jtl3.665
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 10 Núm. 1 (february-march 2017) , p. 20-41 (Articles)  

Articles : 25 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 37 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
14 p, 992.5 KB CLIL Methodology, strategyfor developingbasic competencies for participating in European projects / Lorenzo Galés, Maria Nieves (Generalitat de Catalunya) ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Taller dirigit a docents i professors de centres educatius de primària i secundària, interessats en participar amb activitats CLIL en Projectes europeus (Comènius, Grundtvig, eTwinning). Objectius 1) Oferir exemples i models de programació de projectes educatius europeus des de plantejaments coordinats i aprenentatges integrats de continguts i llengua estrangera (AICLE), en comunitats i xarxes subvencionades pel Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea (PAP 2007-2013). [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
2.
16 p, 116.2 KB Mathematical conversations in a trilingual classroom / Gallart i Rosas, Marta (IES La Roca) ; Planas, Núria (Planas i Raig) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Les dades que presentarem formen part d'un treball de recerca dins del Màster d'Iniciació a la Recerca de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
3.
19 p, 920.0 KB Desenvolupament de bones pràctiques de l'AICLE mitjançant la col·laboració a l'ensenyament i a la reflexió / Wilson, Annie ; Leite Campos, Camila ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Una de les característiques de la societat actual és la gran quantitat d'informació que hi ha a l'abast de tothom. La transmissió de la informació no és actualment un repte de l'escola, pero sí que ho és trobar-la, comprendre-la i llegir-la críticament per poder prendre decisions de manera fonamentada. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
4.
20 p, 644.3 KB A Quantitative Approach to FL Learner Oral Data : methodological Issues / Evnitskaya, Natalia ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
This paper proposal presents an exploratory study in which the T-unit - the most popular unit of analysis applied in SLA research - was tested against FL learner empirical data. The aim was to investigate its appropriateness and effectiveness for the assessment of complexity of learners' academic explanatory oral production in the target language. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
5.
13 p, 241.4 KB The puzzle of academic discourse. Students' essays from a genre-based perspective. Applying genre theory to the analysis of students' written product in first-year Humanities essays in L2 / Oliva Girbau, Àngels ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
The internationalisation of present day university demands from students the ability to understand and produce academic discourse in English. However, students find themselves entrapped by problems regarding not only their foreign language skills, but also their ignorance of the culturally-coined conventions of their knowledge communities, its domain-specific procedures and its substantive concepts. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
6.
75 p, 2.9 MB Environment. El tema del medio ambiente en inglés. Material de apoyo para AICLE con MALTED / Oliver Guasp, Mª Victoria ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
Environment se presenta como un material digital didáctico de apoyo realizado con el programa MALTED. Habiendo sido experimentado en alumnos de 1º de bachillerato en el aula informática durante el curso 2007/2008, pretende en primer lugar introducir y avanzar en la enseñanza con las nuevas tecnologías; en segundo lugar introducir material específico AICLE, en el área de las Ciencias Naturales y en tercer lugar intenta integrar el tema del medio ambiente, como tema transversal, en la asignatura de lengua inglesa. [...]
2009  
7.
16 p, 852.7 KB The keeping of journals in CLIL contexts : how to make reflection possible by teachers and pupils / Benvenuto, Guido ; Lastrucci, E. ; Infante, Debora ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Sapienza Università di Roma ; Università degli Studi della Basilicata ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
This paper aims to provide an insight into ongoing experimental research on CLIL carried out as part of a PhD programme at the Sapienza University of Rome and the University of Basilicata. This research project, which has involved seven experimental primary school classes and seven control classes in the Lombardy region for two consecutive years, concerns the potential improvement of the quantitative and qualitative level of language learning and the positive effects on learning a subject in a CLIL environment. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
8.
32 p, 141.9 KB Teacher education on the CLIL Approach: A case for inclusion of informed appreciations of complementary curricular area / Horrillo Godino, Zoraida ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Una de les característiques de la societat actual és la gran quantitat d'informació que hi ha a l'abast de tothom. La transmissió de la informació no és actualment un repte de l'escola, pero sí que ho és trobar-la, comprendre-la i llegir-la críticament per poder prendre decisions de manera fonamentada. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
9.
18 p, 293.2 KB A la recerca de bones pràctiques docents en AICLE / Clemente, Mercè (Universitat de Lleida) ; Cots, Josep-Maria (Universitat de Lleida) ; Irún Chavarría, Montserrat (Universitat de Lleida) ; Llurda, Enric (Universitat de Lleida) ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat de Lleida ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
L'objectiu que ens hem proposat en aquest estudi és elaborar una taxonomia que ens permeti descriure i valorar el que podríem considerar bons pràctiques en AICLE per part del professorat. En aquesta presentació farem un repàs del procés que hem seguit per arribar a aquest objectiu i mostrarem la taxonomia, així com una exemplificació de la seva apliació en dues classes d'AICLE impartides per dos professors en formació. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
10.
18 p, 188.1 KB La Alternancia lingüística entre L1 Y L2 en tres contextos AICLE / Costa, Francesca ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
This paper's aim is to analyze teachers' code-switching from L1 (Italian) to L2 (English) in various CLIL contexts in Italy. For years the shift from L1 to L2 was banned in language classes since it was thought that in this way the learning of the foreign language could be impaired. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  

Contribucions a jornades i congressos : 37 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
24 p, 255.3 KB Pla de qualitat lingüística 2003-2006 / Universitat Autònoma de Barcelona
[2002]  

Documents de recerca 15 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
70 p, 2.5 MB La traducció pedagògica i l'ús de ChatGPT-3 a classes d'anglès com a segona llengua per a nens i nenes / Salguero Romero, Paula ; Sánchez-Gijón, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball tracta sobre la traducció pedagògica, és a dir, ensenyar un idioma estranger amb l'ajuda de la traducció. També tracta sobre les tecnologies, concretament sobre la intel·ligència artificial. [...]
Este trabajo trata sobre la traducción pedagógica, es decir, enseñar un idioma extranjero mediante la traducción. También trata sobre las tecnologías, concretamente sobre la inteligencia artificial. [...]
This dissertation is about pedagogical translation, i. e. , teaching a foreign language with translation. It is also about technologies, specifically about artificial intelligence. Moreover, this dissertation aims to bring together these two very interesting topics. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2.
29 p, 327.8 KB An Overview of Language Learning at an Early Age / Magrané Batet, Neus ; Pladevall Ballester, Elisabet, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Since foreign language learning at an early age has become more and more popular in recent times, a huge amount of research has been conducted on Young Language Learning. This paper aims to highlight the most relevant findings in this field of research, it tries to understand the characteristics Young Language Learners have, how those influence the way they learn and therefore the way they have to be taught and assessed. [...]
Com que l'aprenentatge de llengües estrangeres a una edat primerenca s'ha anat fent cada vegada més popular, una gran quantitat de recerca sobre l'aprenentatge de llengües en joves s'ha dut a terme. [...]
Dado que el aprendizaje de idiomas extranjeros a una edad temprana se ha vuelto cada vez más popular, una gran cantidad de investigación sobre el aprendizaje de lenguas en jóvenes se ha realizado. [...]

2020
Grau en Estudis Anglesos [801]  
3.
110 p, 4.3 MB Propuesta para el aprendizaje de chino con redes sociales / Zihui, Wang ; Casas-Tost, Helena ; Fundació Universitat Autònoma de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de recerca en Traducció del xinès al català/castellà (TXICC)
En el presente trabajo, basado en un análisis de tres redes sociales comúnmente utilizadas por internautas españoles, intentamos diseñar una propuesta del aprendizaje de chino personalizada para un grupo de estudiantes del primer curso de Grado en Estudios de Asia Oriental de la UAB. [...]
本文在对三个西班牙网民常用的社交媒体的分析下,针对巴塞罗那自治大学东亚研究系大一某班学生,量身定制了一套利用社交网络学习汉语的教学提案。问卷调查的结果显示,学生认为此类教学活动具有趣味性且有尝试的意愿。.
In this dissertation, based on an analysis of three social networks commonly used by Spanish netizens, we try to design a personalized Chinese learning proposal for a group of freshmen who major in East Asian Studies at the UAB. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2020
Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants [1398]  
4.
113 p, 5.0 MB Traducción pedagógica : la existencia del diálogo entre el aprendizaje de lenguas y la traducción. Caso práctico del aprendizaje del alemán en hispanohablantes / Kamal Dopico, Nerea ; Wimmer, Stefanie, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball tracta sobre la traducció pedagògica, és a dir, l'ús de la traducció a les classes de llengua estrangera. L'aplicació de la traducció pedagògica està creixent cada vegada més i s'està tornant a aplicar en la didàctica de llengües estrangeres. [...]
Este trabajo trata sobre la traducción pedagógica, es decir, el uso de la traducción en las aulas de lengua extranjera. La aplicación de la traducción pedagógica está creciendo cada vez más y se está volviendo a aplicar en la enseñanza de lenguas extranjeras. [...]
This paper is about pedagogical translation, i. e. the use of translation in foreign language teaching. The application of pedagogical translation is growing more and more and is being used again in the teaching of foreign languages. [...]

2019
Estudis d'Àsia Oriental [0]  
5.
36 p, 660.8 KB The discussion of meaning and form in a dictogloss task / Ortiz Fernández, Fernando ; Aliagas, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
The aim of this paper is to investigate the relation between meaning and form in the reconstruction stage of a dictogloss task in a CRLL context. In this type of learning contexts, where subject knowledge and language are integrated, it is essential to find a balance between meaning and form in the activities carried out in class. [...]
L'objectiu d'aquest treball és explorar la relació entre significat i forma durant la fase de reconstrucció d'un dictogloss en un context d'aprenentatge de llengües ric en contingut. En aquest tipus de context d'aprenentatge on el contingut de la matèria i la llengua estan integrats és essencial trobar l'equilibri entre significat i forma en les activitats dutes a terme a classe. [...]

2019  
6.
55 p, 10.2 MB Ús de les presentacions en pissarra digital per afavorir una didàctica metacognitiva / García Pagán, Eva ; Femenia Pedrós, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El present Treball de Fi de Màster (TFM) obre una línia d'investigació sobre la relació existent entre l'ús de les presentacions en pissarra digital i la creació d'un clima a les aules que propiciï la discussió, el pensament autoregulat i el raonament entre els alumnes i l'aplicació, doncs, d'una didàctica metacognitiva en l'àmbit de les llengües.
The present Master's Degree Final Project opens a research line to find out if there is any relationship between the use of digital slate presentations and the creation of a climate in classrooms that fosters discussion, self-regulated thinking and reasoning between the students and the application, therefore, of a metacognitive teaching in the field of languages.

2019  
7.
259 p, 12.0 MB La lexicografía y el diccionario como herramienta en la enseñanza secundaria : unidades de trabajo / Rodríguez Márquez, Teresa Isabel ; Garriga Escribano, Cecilio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
El título de la tesis La lexicografía y el diccionario como herramienta en la Enseñanza Secundaria: Unidades de Trabajo resume los objetivos principales de esta investigación. Se centra en el hecho de llevar a cabo una formación lexicográfica del profesorado de Secundaria; para que tome conciencia de la importancia que tiene el diccionario como herramienta, tanto dentro como fuera del aula. [...]
The title of the thesis Lexicography and the dictionary as a tool in Secondary Education: Work Units summarizes the main objectives of this research. It focuses on the fact of carrying out lexicographical training of secondary school teachers; So that they become aware of the importance of the dictionary as a tool, both inside and outside the classroom. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.
8 documents
8.
276 p, 2.0 MB La Comunidad de Pensamiento Mágico : un laboratorio de cambio virtual para experimentar nuevas formas de aprender a leer y escribir en secundaria / Ramírez Molina, Catalina ; Ribas Seix, Teresa, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
La present recerca analitza de quina manera una metodologia d'intervenció formativa, dins una comunitat virtual, contribueix a la construcció col·lectiva de coneixement entre professors i professores per tal de reorientar la pràctica de la lectura i l'escriptura, des d'un enfocament sociocultural. [...]
La presente investigación analiza cómo una metodología de intervención formativa, en una comunidad virtual, contribuye en la construcción colectiva de conocimiento entre profesores para reorientar las prácticas de escritura y lectura desde un enfoque sociocultural. [...]
This research analyzes how a methodology of formative intervention in a virtual community contributes to the collective construction of knowledge among teachers to reorient writing and reading practices from a sociocultural approach. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
9.
27 p, 629.0 KB Learning English Tenses through Spanish Grammar : When Using the L1 Benefits ESL Learning / López Garrido, Ramon ; Reeves, Alan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The current teaching trend of ESL is focused on maximizing the use of the L2 so that the student learns the language through linguistic immersion. This approach leaves the L1 out of the game, even though research has shown it can also be beneficial for the learner. [...]
2016
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
10.
467 p, 4.5 MB Tecnologías de la información y la comunicación y educación literaria en la formación inicial del profesorado / González Ramírez, Carolina ; Margalló González, Ana María, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
RESUMEN La investigación que presentamos se sitúa en el ámbito de estudio de la didáctica de la literatura, prestando atención especialmente a la articulación del uso de nuevas tecnologías para vehicular aprendizajes correspondientes al modelo de educación literaria, en el contexto de la formación inicial de docentes. [...]
The study we present is situated in the field of the teaching of literature, paying particular attention to the use of new technologies for literary education, and in the particular context of initial teacher training. [...]

[Bellaterra] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  

Documents de recerca : 15 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials didàctics 1 registres trobats  
1.
6 p, 198.4 KB Música y aprendizaje de lenguas en el marco competencial / Casals Ibañez, Albert (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Suárez Vilagran, Maria del Mar (Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)
En este contexto educativo actual, en que se potencia la interdisciplinariedad y se observa también la adquisición de competencias, observamos que el aprendizaje de lenguas puede ayudarse de la música en todos sus modos de expresión. [...]
2011  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.