No exact match found for Entorn., using Entorn instead...
Results overview: Found 48 records in 0.02 seconds.
Articles, 30 records found
Contributions to meetings and congresses, 2 records found
Books and collections, 1 records found
Research literature, 15 records found
Articles 30 records found  1 - 10nextend  jump to record:
1.
3 p, 345.0 KB La geologia que ens envolta : contextualitzem / Leiva Hevia, Silvia (Institut Lliçà d'Amunt)
Per aconseguir que la Geologia resulti més atraient i entenedora per l'alumnat de primer d'ESO, en aquesta seqüència didàctica es realitzen activitats amb diferents orientacions metodològiques: construcció d'una maqueta de modelatge càrstic, sortida de camp a Sant Miquel del Fai per poder treballar "in situ" els coneixements adquirits a l'aula i creació d'un itinerari geològic urbà per la població de Lliçà d'Amunt. [...]
To make Geology more attractive and understandable for ESO students, they carry out activities with different methodological guidelines: construction of a model of the Karst modeling, exit of the field in Sant Miquel del Fai to be able to work "in situ" the knowledge acquired in the classroom and creation of an urban geological itinerary for the population of Lliçà d'Amunt. [...]

2017 - 10.5565/rev/ciencies.3
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 34 (2017) , p. 9-11 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
2.
6 p, 115.8 KB L'art com a potenciador de coneixements i d'experiències en persones amb necessitat de suports específics / Morón, Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació)
L'art, per la varietat de continguts i significats que presenta i per les diverses maneres com pot ser representat, ens ofereix nombroses alternatives d'anàlisi i de creació: podem investigar sobre el context històric i social de l'artista o del moment representat, explorar l'obra des d'un punt de vista formal, estudiar-ne els materials utilitzats, les tècniques emprades, etc. [...]
2008
Guix. Elements d'acció educativa, Núm. 350 (2008) , p. 41-46  
3.
3 p, 420.6 KB Arbolapp, o com treballar amb el telèfon mòbil amb els alumnes de ciències naturals / Leiva Hevia, Silvia (INS Lliçà d'Amunt (Lliçà d'Amunt, Catalunya))
Presentem una experiència d'ús del telèfon mòbil a l'aula per treballar les claus dicotòmi-ques i la classificació dels arbres amb alumnat de primer d 'ESO, fent servir una app. Amb aquesta activitat es pretén promoure la descoberta de l'entorn proper, l'observació i el respecte per la natura i la implicació de la família a les activitats escolars.
We present an experience about using of the mobile phone in classroom to work dichoto-mous keys and classification of trees with 1st year of Secondary School students, using an app. This activity pretends to promote students' discovering about environtment, observa-tion and respect for nature, and family involvement in school activities.

2016 - 10.5565/rev/ciencies.22
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 32 (Desembre 2016) , p. 2-4 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
4.
25 p, 86.2 KB L'avaluació d'activitats i projectes d'animació teatral / Úcar, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
L'Animació Teatral és un punt de trobada interdisciplinar que aplega cultura, educació i art en una barreja de tal manera que es fa difícil distingir cadascuna d'aquestes dimensions en les seves pràctiques concretes. [...]
La Animación Teatral es un punto de encuentro interdisciplinarque aúna lo cultural, lo educativo y lo artístico en una mezcla tal que se hace difícil distinguir cada una de estas dimensiones en sus prácticas concretas. [...]
Theater is an interdisciplinary meeting point in which culture, education and art get together in a such a way that it is difficult to distinguish each one of them and their practice. We are faced to a complex approach aimed at an also complex target. [...]

2002
Temps d'educació, Núm. 26 (2001-2002) , p. 319-343  
5.
48 p, 1.1 MB La inserción laboral de ex reclusos : una aproximación cualitativa / Esteban, Fernando (Universidad de Valencia) ; Alós, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Jódar Martínez, Pere (Universitat Pompeu Fabra) ; Miguélez, Fausto (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Uno de los debates recurrentes en criminología pivota en la efectividad de las diversas medidas adoptadas desde el sistema penitenciario para la reinserción de la población reclusa. En este artículo abordamos específi camente el análisis de hasta qué punto la formación ocupacional y los programas de trabajo en los centros penitenciarios contribuyen a la reinserción social y laboral de los internos y ex internos. [...]
The effectiveness of the measures taken from the prison system for the reintegration of inmates is a recurring debate in criminology. In this article, we analyze the extent to which occupational training and work programs in prisons contribute to social and professional reintegration of inmates and ex-inmates. [...]

2014 - 10.5477/cis/reis.145.181
Revista española de investigaciones sociológicas, Núm. 145 (2014) , p. 181-204  
6.
15 p, 592.7 KB L'ecdotica e le tecnologie : tra applicazioni, principi e un esperimento / Tomasi, Francesca (Università di Bologna)
Gli strumenti software per la gestione del procedimento ecdotico sono a tutt'oggi oggetto di riflessione all'interno delle comunità degli sviluppatori. Le proprietà delle diverse applicazioni mostrano un trend dominante: la creazione di tool online che sovrintendano all'intero processo produttivo, dalla creazione alla distribuzione dell'edizione digitale. [...]
Within the developer community, the application tools for the digital editing management represent a challenging field of study. The features of the developed applications show a dominant trend: the creation of online tools able to manage the entire process, from the production to the dissemination of the digital edition. [...]

2014 - 10.5565/rev/anuariolopedevega.84
Anuario Lope de Vega, Vol. 20, Núm. (2014) , p. 84-98 (Artículos)  
7.
10 p, 217.6 KB Los entornos personales de aprendizaje (PLE) en la formación de traductores : pedagogía y tecnología / Cánovas, Marcos (Universitat de Vic)
Los entornos personales de aprendizaje (EPA o PLE) surgen de la combinación entre los recursos que busca y usa el estudiante para su formación y el potencial la web 2. 0. En el caso de la traducción, el PLE también configura un espacio tecnológico adecuado para la práctica profesional futura. [...]
Els entorns personals d'aprenentatge (EPA o PLE) sorgeixen de la combinació entre els recursos que cerca i utilitza l'estudiant per a la seva formació i el potencial de la web 2. 0. En el cas de la traducció, el PLE també configura un espai tecnològic adequat per a la pràctica professional futura. [...]
Personal learning environments (PLE) arise from the combination of the resources that students search and use for their training and the potential of the Web 2. 0. In the case of translation, PLE also establishes a technological space suitable for future professional practice. [...]

2013 - 10.5565/rev/tradumatica.38
Tradumàtica, Núm. 11 (2013) , p. 257-266  
8.
16 p, 1.1 MB Una experiència integrada d'educació i investigació prehistòrica : el Camp d'Aprenentatge de la Noguera / Bardavio i Novi, Antoni (Departament d'Ensenyament. Camp d'Aprenentage de la Noguera) ; Mañé Orozco, Sònia (Departament d'Ensenyament. Camp d'Aprenentage de la Noguera) ; Pizarro Barberá, Jezabel (Departament d'Ensenyament. Camp d'Aprenentage de la Noguera) ; Vila Caelles, Míriam (Departament d'Ensenyament. Camp d'Aprenentage de la Noguera)
El projecte didàctic del Camp d'Aprenentatge de la Noguera (Servei Educatiu del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) té com a objectiu promoure propostes educatives que permetin que l'alumnat s'apropi a la comprensió d'un territori concret des de l'arqueologia, la prehistòria i les ciències del medi ambient, amb la voluntat de fomentar un aprenentatge significatiu que li permeti comprendre més bé el món actual. [...]
El proyecto didáctico del Campo de Aprendizaje de la Noguera (Servicio Educativo del Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña) tiene como objetivo promover propuestas educativas que permitan al alumnado acercarse a la comprensión de un territorio concreto desde la arqueología, la prehistoria y las ciencias del medio ambiente, con la voluntad de fomentar un aprendizaje significativo que les permita una mejor comprensión del mundo actual. [...]
The objective of Camp d'Aprenentatge (Cda) de la Noguera's didactic Project (Servei Educatiu del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) is to promote educational proposals that permit scholars get closer to the comprehension of a specific territory through archaeology, prehistory and environmental sciences, willing to encourage a significant learning that favours a further comprehension of the contemporary world. [...]

2013 - 10.5565/rev/tda.8
Treballs d'arqueologia, Núm. 19 (2013) , p. 105-120  
9.
11 p, 230.8 KB La crisi del consum radiofònic juvenil a Catalunya / Martí, Josep Maria, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Gutiérrez García, María. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Ribes Guàrdia, Francesc Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Monclús Blanco, Belén (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Martínez García, Luisa del Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat)
Des de fa aproximadament una dècada, la ràdio convencional catalana i espanyola ha detectat una pèrdua progressiva de penetració del mitjà entre els segments més joves de la població. Aquest fenomen afecta la majoria dels països desenvolupats i està relacionat fortament amb el desenvolupament de les TIC i les xarxes de comunicació. [...]
For approximately a decade, traditional Catalan and Spanish radio has been noting a gradual loss of radio penetration among the population's younger segments. This phenomenon, which is affecting most developed countries, is closely related to the development of ICTs and communication networks. [...]

2010
Quaderns del CAC, Vol. 13, Núm. 34 (6 2010) , p. 67-77  
10.
18 p, 404.8 KB Implantación de las TIC en la materia química inorgánica / Leite, Ana Cristina B. (Colégio Pedro II (Rio de Janeiro)) ; Leite, Marco A. B. (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
A lo largo de los años hemos observado el desinterés de los estudiantes en la materia de Química Inorgánica, perteneciente al curso de Ingeniería Química, la poca autonomía para estudiar y como consecuencia, un bajo rendimiento. [...]
Throughout the years, we have noticed among students a lack of both interest and selfmotivation to study the subject of Inorganic Chemistry in the Chemical Engineering program, which, consequently, has resulted in student's poor performance. [...]

2013 - 10.5565/rev/ec/v31n2.702
Enseñanza de las ciencias, Vol. 31, Núm. 2 (2013) , p. 253-268  

Articles : 30 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Contributions to meetings and congresses 2 records found  
1.
1 p, 540.8 KB Better Collaborating! Groups Facing Information in Online Contexts / Hernández-Pérez, Oskar ; Universitat Oberta de Catalunya
Research on how people collaborate with each other for sharing, retrieving, managing and disseminating information is still an emergent field in Library and Information Science that becomes particularly necessary when the units of analysis are groups rather than individuals, due to the inherently collaborative nature of groupal activities. [...]
2015
International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. París, 7è : 2015  
2.
30 p, 1006.1 KB Collaborative Information Behaviour in Completely Online Groups / Hernández-Pérez, Oskar ; Universitat Oberta de Catalunya
Teamwork is encouraged nowadays as an imperative skill to better perform all critical factors, including information, that are involved in the project-based structures of many organizations. Due to the inherently collaborative nature of group activities, when groups search, retrieve, manage and disseminate information, new relationships with information emerge which result in collaborative informational behaviours. [...]
2015
International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. París, França, : 2015  

Books and collections 1 records found  
1.
93 p, 3.4 MB L'estudiantat des d'una perspectiva integral. Una proposta de formació per a desenvolupar un projecte de tutories entre iguals a la Universitat / Chancel Valente, Gabriel (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Assessorament Psicopedagògic) ; Jordana Santiago, Mirentxu (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Assessorament Psicopedagògic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Els canvis que implica l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior ens ofereixen la possibilitat d'enriquir la nostra tasca i de reflexionar al voltant de les demandes dels i les estudiants que han gaudit i gaudeixen, durant aquests anys, dels diferents serveis d'assessorament psicopedagògic que ofereix la UAP. [...]
Bellaterra Unitat d'Assessorament Psicopedagògic 2011 (Reculls)  

Research literature 15 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
11 p, 823.5 KB Análisis del negocio de Prepersa para el diseño e implementación de un cuadro de mandos / Ruiz Guijarro, Guillermo ; García Font, Victor, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cualquier empresa actual dispone de una base de datos que se actualiza con nueva información prácticamente cada segundo. A menudo, el comportamiento de los datos que se están insertando puede determinar el funcionamiento de los proyectos relacionados. [...]
Any current company has a database that is updated with new information almost every second. Often, the behavior of the data being inserted can determine how related projects are working. However, extracting useful information from this data requires a work investment that not all companies want to take on. [...]
Qualsevol empresa actual disposa d'una base de dades que s'actualitza amb nova informació pràcticament cada segon. Sovint, el comportament de les dades que s'estan inserint pot determinar el funcionament dels projectes relacionats. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
10 p, 975.2 KB Identification of motifs in biological sequences using genetic programming / Velasco, Àlex ; Serra-Sagristà, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Current tools for motif discovery search patterns that are over-represented in DNA sequences but do not use DNA curvature or cofactors associated with the protein bind. We developed a tool that searches for motifs with a variable gap between patterns. [...]
Les eines actuals per al descobriment de motius busquen patrons que estan sobre-representats a les seqüències d'ADN, però no utilitzen la curvatura de l'ADN o cofactors associats a la unió de la proteïna. [...]
Las herramientas actuales para el descubrimiento de motivos buscan patrones que están sobrerepresentados en las secuencias de ADN, pero no usan la curvatura del ADN o cofactores asociados a la unión de la proteína. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
10 p, 566.1 KB Wind turbines Big Data proof of concept / Alarcón Cerdán, Pau ; Martí Escalé, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The amount of data generated in the world is increasing in size day after day, also generating new problems in storing, processing or querying. The world of industry and the energy sector in particular, is being totally involved in this problem, forcing companies to find new alternatives to the traditional ones. [...]
Les dades generades a través de la tecnologia està augmentant en mida dia rere dıa, generant també nous problemes a l'hora de emmagatzemar-les, processar-les o consultar-les. El món de la indústria i en concret el sector energètic, s'està trobant totalment involucrat en aquest problema, obligant a les companyies a buscar noves alternatives de les tradicionals. [...]
Los datos generados a través de la tecnología está aumentando en tamaño día a día, generando también nuevos problemas a la hora de almacenarlas, procesarlas o consultarlas. El mundo de la industria y en concreto el sector energético, se está encontrando totalmente involucrado en este problema, obligando a las compañías a buscar nuevas alternativas de las tradicionales. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
363 p, 2.4 MB La influencia del entorno sonoro en la eficacia comunicativa / Badajoz Dávila, David, autor. ; Rodríguez Bravo, Ángel, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Esta tesis está dentro del marco del Grupo de Investigación LAICOM (Laboratorio de Análisis Instrumental de la Comunicación). Nos hemos basado en el Método de Análisis Instrumental (Rodríguez Bravo, 2008). [...]
This thesis is within the framework of the LAICOM Research Group (Laboratory of Instrumental Analysis of Communication). We have used the Method of Instrumental Analysis (Rodríguez Bravo, 2008). The object of study of this thesis is the influence of the sound environment on the communicative effectiveness. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
5.
35 p, 550.2 KB "In London he found him a shot of greatness". The Construction of the Urban Black British Man in George the Poet's Search Party / Arenas Contreras, Sara ; Hand, Felicity, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The narratives offered by late 80s and 90s Rap artists have shaped the collective global imagination. Black males are portrayed as figures that need to state their power constantly through violence. [...]
Les narratives que ofereixen els autors de Rap dels 80 i els 90 han marcat l'imaginari col·lectiu global. Els homes negres són retratats com figures que necessiten afirmar el seu poder constantment a través de la violència. [...]

2017
Grau en Estudis Anglesos [801]  
6.
10 p, 1.4 MB Videojocs educatius : creació d'una plataforma per a l'anàlisi de les estratègies utilitzades a un joc de tipus Tower Defense / Cano Barba, Carles ; Hernàndez i Sabaté, Aura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte neix de la idea d'utilitzar els videojocs com a mitjà d'aprenentatge. D'aquesta manera aprofitem tots els beneficis que ens aporten els videojocs alhora que els alumnes aprenen. Tot això s'aconsegueix de manera dinàmica i divertida. [...]
This project was born from the idea of using games as a mean of learning. Thus we can take all the profits that games give us while students learn. All this can be achieved in a dynamic and enternaining way. [...]
Este proyecto nace de la idea de utilizar los videojuegos como medio de aprendizaje. De este modo aprovechamos todos los beneficios que nos aportan los videojuegos a la vez que los alumnos aprenden. [...]

2016-02-11
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
10 p, 1.1 MB Diseño e implementación de una aplicación multidispositivo en un entorno HTML5 / Martínez Rodríguez, Alvaro ; Baldrich i Caselles, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
mobCar es una aplicación móvil pensada para cubrir la necesidad de muchos alumnos universitarios de compartir coche para acudir a la universidad. Actualmente ya está implementada para las plataformas nativas Android e iOS y está en funcionamiento con alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona. [...]
mobCar és una aplicació mòbil pensada per cobrir la necessitat de molts alumnes universitaris de compartir cotxe per anar a la universitat . Actualment ja està implementada per a les plataformes natives Android i iOS i està en funcionament amb alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona . [...]
mobCar is a mobile application thought to cover the need of many university pupils of share car to come to the university. Nowadays it is already implemented for the native platforms Android and iOS and it is working with pupils of the Autonomous University of Barcelona. [...]

2015-02-09
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
13 p, 1.1 MB Desarrollo de Entornos Virtuales para el Entrenamiento de Clasificadores / Sellart Roldán, Laura ; López Peña, Antonio M., (Antonio Manuel), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Detectar objetos en imágenes es una de las funcionalidades clave de múltiples aplicaciones. Los detectores más pro-metedores se entrenan a partir de muestras etiquetadas, basándose en su apariencia. [...]
Detecting objects in images is a key functionality of multiple applications. The most promising detectors are trained from labeled samples, based on their appearance. This annotation process is a subjective task performed by humans, it requires a lot of ef-fort and results in inaccurate annotations. [...]
Detectar objectes en imatges es una de les funcionalitats clau de múltiples aplicacions. Els detectors més prometedors s'entrenen a partir de mostres etiquetades, basant-se en la seva aparença. Aquest procés d'etiquetatge es una tasca subjectiva realitzada per humans, que requereix d'un gran esforç i resulta en anotacions poc precises. [...]

2015-02-16
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
123 p, 1.4 MB Conducta informacional colaborativa en grupos completamente en línea: estudio de caso en las aulas del campus Virtual de la UOC / Hernández-Pérez, Oskar ; Ortoll Espinet, Eva, dir. ; Universitat Oberta de Catalunya. Máster en Sociedad de la Información y el conocimiento
El trabajo en equipo y en red estructura gran parte de los procesos, tareas y dinámicas que se desarrollan hoy en día dentro de las organizaciones: la naturaleza intrínsecamente cooperativa del trabajo en grupo genera nuevas relaciones con la información que se manifiestan en conductas informacionales colaborativas en los procesos de búsqueda, recuperación, uso y difusión de la información. [...]
2014  
10.
11 p, 618.0 KB Accés d'usuari a aplicacions web, Global Login / Alsalti, Wesam ; Borges, J., (Joaquim), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Des de 1969, el moment en què es va dur a terme la primera connexió entre dos ordinadors de Stanford i UCLA, i el naixement de ARPANET, Internet ha aconseguit un increment espectacular en tots els àmbits (nombre de dispositius connectats, tràfic de dades, nombre d'usuaris, etc. [...]
Desde 1969, el momento en que se llevó a cabo la primera conexión entre dos ordenadores de Stanford y UCLA, y el nacimiento de ARPANET, Internet ha logrado un incremento espectacular en todos los ámbitos (número de dispositivos conectados, tráfico de datos, número de usuarios, etc. [...]
Since 1969, when it took place the first connection between two computers from Stanford and UCLA, and the birth of ARPANET, Internet has achieved a spectacular increase in all areas (number of connected devices, data traffic, number of users, etc. [...]

2014-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.