Resultados globales: 6 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 3 registros
Documentos de investigación, Encontrados 3 registros
Artículos Encontrados 3 registros  
1.
25 p, 1.6 MB Stressed Clitic Pronouns in Two Spanish Varieties : a perception study / Colantoni, Laura (University of Toronto) ; Hualde, José Ignacio (University of Illinois at Urbana-Champaign. Department of Spanish, Italian and Portuguese) ; Icardo Isasi, Ane (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Clitic elements are prosodically attached to another phonological word. As such, they do not carry their own stress. In general, Spanish non-prepositional object pronouns (e. g. me/te/le/lo/se) meet the definition of clitic, whether preposed (proclitic) or postposed (enclitic) to the verb. [...]
Els elements clítics s'adjunten prosòdicament a una altra paraula fonològica, per tant, no porten accent propi. En general, els pronoms no preposicionals amb funció d'objecte (e. g. me/te/le/lo/se) compleixen la definició de clític, tant si van davant (proclític) com darrera (enclític) del verb. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.260
Catalan journal of linguistics, Vol. 18 (2019) , p. 105-129 (Articles)  
2.
24 p, 338.0 KB Approaching Results in Catalan and Spanish Deadjectival Verbs / Oltra-Massuet, Isabel (Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys (URV-DEAA)) ; Castroviejo, Elena (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espanya). Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA, CCHS-CSIC))
L'objectiu d'aquest article és analitzar la variació morfo-semàntica en la derivació lèxico-sintàctica del verbs deadjectivals en català i castellà formats amb el sufix -ejar/-ear (VDE d'ara en endavant), tals com groguejar/amarillear. [...]
The goal of this paper is to discuss the morpho-semantic variation in the lexico-syntactic derivation of deadjectival verbs in Catalan and Spanish formed with the sufix -ejar/-ear, such as groguejar/amarillear lit. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.17
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 131-154  
3.
20 p, 283.7 KB Quotative Inversion in Peninsular Portuguese and Spanish, and in English / Matos, Gabriela (Universidade de Lisboa (FLUL/CLUL). Centro de Linguística)
Els parentètics de citació es caracteritzen per presentar un complement elidit i, en funció de la llengua, per poder invertir el subjecte. Aquest article dóna prou evidència a favor de la idea que la citació no s'origina com a part del complement del parentètic. [...]
Quotative parenthetical clauses exhibit a complement gap and, depending on the language, display obligatory or optional subject inversion. This paper presents exhaustive evidence that the quote does not originate as the complement of the parenthetical. [...]

2013 - 10.5565/rev/catjl.86
Catalan journal of linguistics, Vol. 12 (2013) , p. 111-130  

Documentos de investigación Encontrados 3 registros  
1.
35 p, 644.9 KB Cross-Cultural Pragmatics : honorifics in British English, Peninsular Spanish and Ukrainian / Koval, Kateryna ; Prats Carreras, Sònia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This final degree project is based on previous research in the field of pragmatics and crosscultural studies. The aim of this work is to suggest that cultural values have an impact on the number and use of honorifics in a language. [...]
Este trabajo final de grado está basado en las previas investigaciones en el campo de pragmática y los estudios comparativos entre culturas. El objetivo de este trabajo es sugerir que los valores culturales tienen impacto sobre el uso de honoríficos en una lengua. [...]
Aquest treball final de grau està basat en les investigacions prèvies en el camp de pragmàtica i els estudis comparatius entre cultures. L'objectiu és suggerir que els valors culturals tenen impacte sobre l'ús dels honorífics en una llengua. [...]

2019
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
2.
40 p, 681.0 KB Contrastive Pragmatics : Requests in British English and Peninsular Spanish / Jiménez Tornero, Adrià ; Curell i Gotor, Hortènsia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The present dissertation aims at comparing the use of requests by speakers of British English and Peninsular Spanish. By means of previous research in the field of contrastive pragmatics and the use of corpus-based examples, this study will try to provide evidence to support the argument that speakers of British English have a tendency towards using indirect strategies when uttering requests while Peninsular Spanish speakers are more prone to use direct strategies during the act of requesting.
La present tesi té com a objectiu comparar l'ús de les peticions produïdes per parlants d'anglès britànic i d'espanyol peninsular. A partir d'estudis previs en l'àmbit de la pragmàtica contrastiva així com de l'ús d'exemples provinents de diversos corpus, aquest estudi pretén proporcionar evidència que doni suport a l'afirmació que sosté que els parlants d'anglès britànic tenen tendència a fer servir estratègies indirectes a l'hora de formular peticions mentre els parlants d'espanyol peninsular sovint formulen peticions de caire directe.
La presente tesis tiene como objetivo comparar el uso de las peticiones producidas por hablantes del inglés británico y del español peninsular. A partir de estudios previos en el ámbito de la pragmática contrastiva así como del uso de ejemplos provenientes de diversos corpus, este estudio pretende proporcionar evidencia suficiente que respalde la afirmación que sostiene que los hablantes del inglés británico tienen tendencia a utilizar estrategias indirectas a la hora de formular peticiones mientras los hablantes del español peninsular suelen formular peticiones de tipo indirecto.

2018
Grau en Estudis Anglesos [801]  
3.
59 p, 765.6 KB Variación léxica en los nombres de árboles, plantas y frutos y su aplicación a la traducción inglés - español (español europeo vs. español americano) / Buades Vaello, Dolores ; Muñoz Armijo, Laura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El presente estudio proporciona una visión de la variación léxica existente entre el español de américa y el español europeo enfocada a la traducción. En primer lugar, en la parte teórica, mediante el estudio de diversas obras de autores como Moreno de Alba, López Morales, Rosenblat o Cabré, se introduce la variante del español de América; así como también conceptos básicos para la variación léxica como americanismo, universalismo o exotismo y las implicaciones que las diferencias léxicas pueden suponer en la traducción. [...]
El present estudi ens proporciona una visió de la variació lèxica existent entre l'espanyol d'Amèrica i l'espanyol d'Europa enfocada a la traducció. Per una banda, a la part teòrica, mitjançant l'estudi de diverses obres d'especialistes com Moreno de Alba, López Morales, Rosenblat o Cabré, s'introdueix la variant de l'espanyol d'Amèrica; a més a més dels conceptes bàsics referents a la variació lèxica (americanisme, universalisme o exotisme) i les implicacions que aquestes diferències lèxiques poden suposar a la traducció. [...]
The study provides an approach of the Spanish lexical variation related to translation. Firstly, in the theoretical proposal, through the analysis of different experts as Moreno de Alba, Moreno de Alba, López Morales, Rosenblat or Cabré, the author introduces an approach of the Latin American Spanish dialect, as well as different notions about the topic as Americanism, universalism or exoticism. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.