Search term Estabilitat pressupostaria sostenibilitat transparència re¬gla de despesa dèficit estructural deute públic límit del deute tècniques de control mesures preventives, correctives i coercitives competències de l'Estat intervenció de les comunitats autònomes Consell de Política Fiscal i Financera inside index subject did not match any record. Nearest terms in any collection are:
1   Estabilitat contractual
1   Estabilitat del govern
2   Estabilitat estructural
2   Estabilitat laboral
1   Estabilitat política
1   Estabilitat pressupostaria; sostenibilitat; transparència; re¬gla de despesa; dèficit estructural; deute públic; límit del deute; tècniques de control; mesures preventives, correctives i coercitives; competències de l'Estat; intervenció de les comunitats autònomes; Consell de Política Fiscal i Financera
1   Estabilitat pressupostaria; sostenibilitat; transparència; re¬gla de despesa; dèficit estructural; deute públic; límit del deute; tècniques de control; mesures preventives, correctives i coercitives; competències de l’Estat; intervenció de les comunitats autònomes; Consell de Política Fiscal i Financera
1   Estabilitat tèrmica
1   Estabilització
1   Estabilización