Results overview: Found 24 records in 0.02 seconds.
Articles, 19 records found
Research literature, 5 records found
Articles 19 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
11 p, 677.7 KB Classroom Interaction and Language Learning in CLIL contexts / Evnitskaya, Natalia (Universitat Internacional de Catalunya)
This article provides a comprehensive overview of the key aspects of classroom interaction in L2 and CLIL contexts and its effects on students’ academic and language development in such educational settings. [...]
Aquest article presenta aspectes clau de la interacció a l'aula en contextos de L2 i AICLE, i dels seus efectes sobre el desenvolupament acadèmic i lingüístic dels estudiants. També té com a objectiu despertar la consciència del lector sobre el paper de la llengua i del discurs en l'ensenyament integrat del contingut i de la llengua estrangera a les aules AICLE. [...]
Este artículo presenta aspectos clave de la interacción en el aula en contextos de L2 y AICLE, y de sus efectos sobre el desarrollo académico y lingüístico de los estudiantes. También tiene como objetivo despertar la conciencia del lector sobre el papel de la lengua y del discurso en la enseñanza integrada del contenido y de la lengua extranjera en las aulas AICLE. [...]

2018 - 10.5565/rev/clil.3
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 1 Núm. 1 (2018) , p. 7-17 (Articles)  
2.
10 p, 1.1 MB Learning to Write in a Second Language : the Role of Guided Interaction in Promoting Children’s Noticing from Model Texts / Coyle, Yvette (Universidad de Murcia) ; Cánovas Guirao, Josefa (Universidad de Murcia)
This paper illustrates the use of model texts as a written corrective feedback technique with young foreign language learners. The procedure used by the teacher to focus the learners’ attention on grammatical, lexical and textual differences between a model story and a draft version written by the children is described, and implications are suggested for the role of feedback processing in promoting L2 learning.
Aquest treball examina el paper dels textos model com a tècnica de feedback correctiu amb aprenents d’anglès a l’aula de primària. Descrivim com per mitjà de la interacció discursiva la mestra aconsegueix dirigir l’atenció dels aprenents cap a les diferències lèxiques, gramaticals i textuals entre una història model i una versió escrit pels nens. [...]
Este trabajo examina el papel de los textos modelo como técnica de feedback correctivo con aprendices de inglés en el aula de primaria. Describimos cómo por medio de la interacción discursiva la maestra logra dirigir la atención de los aprendices hacia las diferencias léxicas, gramaticales y textuales entre una historia modelo y una versión escrito por los niños. [...]

2019 - 10.5565/rev/clil.22
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 2 Núm. 1 (2019) , p. 21-30 (Articles)  
3.
8 p, 934.4 KB Machine Translation Post-Editing at TransPerfect – the ‘Human' Side of the Process / Zaretskaya, Anna (TransPerfect)
La postedició de traduccions automàtiques (PETA) és cada cop més una pràctica comú dins la indústria de la traducció. Una col·laboració apropiada amb els traductors és clau per implantar la TA amb èxit dins el procés de traducció. [...]
Machine translation post-editing (MTPE) is becoming a common practice in translation industry. Proper collaboration with linguists is key to successful MT implementation in the translation workflow. [...]
La posedición de traducciones automáticas (PETA) está adquiriendo el carácter de práctica habitual en la industria de la traducción. La adecuada colaboración con los profesionales de la lengua es un elemento fundamental para la correcta implementación de la TA en el proceso de traducción. [...]

2017 - 10.5565/rev/tradumatica.201
Tradumàtica, Núm. 15 (2017) , p. 116-123 (Tradumàtica dossier)  
4.
11 p, 680.0 KB Written peer-feedback to enhance students' current and future Learning / Ion, Georgeta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Barrera-Corominas, Aleix ; Tomàs i Folch, Marina
Spanish universities are engaged in the implementation of the European Higher Education Area (EHEA). This process implies the use of the most effective instructional designs and methodologies in order to achieve deep learning, increase student involvement in their own development, and professional and personal-greater autonomy in the construction of knowledge. [...]
2016 - 10.1186/s41239-016-0017-y
RUSC (Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento), Vol. 13, Núm. 15 (2016) , p. 1-11  
5.
15 p, 517.2 KB Students' feedback beliefs and anxiety in online foreign language oral tasks in interactive learning environment / Martin, Sidney (Universitat Oberta de Catalunya) ; Álvarez Valdivia, Ibis Marlene (Universitat Autònoma de Barcelona)
Research about the interrelation between anxiety and corrective feedback has mostly been conducted in face-to-face environments. The present study examines the relationship between students showing anxiety when speaking a FL and feedback as a potential anxiety inhibitor in an online oral synchronous communication task. [...]
2017 - 10.1186/s41239-017-0056-z
International Journal of Educational Technology in Higher Education, Vol. 14, Núm. 18 (2017)  
6.
3 p, 20.0 KB Ellis's corrective feedback in a problem-solving context / Kozlova, Inna
2010 - 10.1093/elt/ccp064
ELT journal, Vol. 64 (2010) , p. 95-97  
7.
15 p, 1.1 MB Thermodynamics of Quantum Feedback Cooling / Liuzzo-Scorpo, Pietro (The University of Nottingham. School of Mathematical Sciences) ; Correa, Luis A. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Schmidt, Rebecca (Aalto University School of Science (Aalto, Finlàndia). Department of Applied Physics) ; Adesso, Gerardo (The University of Nottingham. School of Mathematical Sciences)
The ability to initialize quantum registers in pure states lies at the core of many applications of quantum technologies, from sensing to quantum information processing and computation. In this paper, we tackle the problem of increasing the polarization bias of an ensemble of two-level register spins by means of joint coherent manipulations, involving a second ensemble of ancillary spins and energy dissipation into an external heat bath. [...]
2016 - 10.3390/e18020048
Entropy, Vol. 18 Núm. 2 (February 2016) , p. 1-15  
8.
19 p, 747.7 KB El feedback y el feedforward en la evaluación de las competencias de estudiantes universitarios / Ion, Georgeta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Silva García, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cano García, Elena (Universitat de Barcelona)
Las universidades españolas están inmersas en la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior. Este proceso implica el uso más efectivo de diseños y metodologías que favorezcan un aprendizaje más profundo, que aumenten la implicación de los estudiantes en su propio desarrollo y más autonomía en la construcción de su desarrollo personal y profesional. [...]
2013
Profesorado : revista de currículum y formación del profesorado, Vol. 17, núm. 2 (2013) , p. 283-301  
9.
9 p, 522.9 KB Teacher feedback in online education for trainee translators / Neunzig, Wilhelm (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Tanqueiro, Helena (Universitat Autònoma de Barcelona)
The authors present their views on the importance of providing individual, immediate feedback in on-line teaching. This guarantees “teacher-student dialogue”, through which the teacher can provide feedback on student translations, offer prompts and strategies, and correct and support students since they are aware of their individual strengths and weaknesses. [...]
Les auteurs présentent leurs réflexions sur l’importance d’apporter un feed-back individualisé et immédiat dans l’enseignement on-line, c’est-à-dire d’assurer un « dialogue pédagogique » entre l’élève et le professeur, lorsque celui-ci commente les propositions de traduction, donne des pistes, propose des stratégies de solutions, corrige les erreurs individuelles ou aide un élève parce qu’il connaît ses lacunes. [...]

2005 - 10.7202/019873ar
Meta : journal des traducteurs, Vol. 50, núm. 4 (2005) , p. 102-112  
10.
17 p, 220.2 KB The Efficacy of Various Kinds of Error Feedback for Improvement in the Writing Accuracy of Iranian EFL Learners / Ashoori Tootkaboni, Arezoo (Allameh Tabataba'i University) ; Khatib, Mohammad (Allameh Tabataba'i University (Tehran, Iran))
The present study was an attempt to delve further into the effects of different corrective feedback strategies on enhancing learners’ writing accuracy both short and long term. To fulfill the purpose of the study, three classes comprising 67 female students in the context of a public high school in Astara, Iran, were randomly assigned to one of the three conditions; direct feedback with teacher-student 5 minute individual conference; indirect coded feedback and no-feedback. [...]
La présente étude visait à approfondir les effets de différentes stratégies de rétroaction corrective sur l'amélioration de la précision de l'écriture des apprenants à la fois en court et à long terme. [...]
El presente estudio tuvo como objetivo profundizar en los efectos de diferentes estrategias de feedback correctivo en la mejora de la precisión de la escritura de los alumnos tanto a corto como a largo plazo. [...]

2014 - 10.5565/rev/jtl3.529
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 7 Núm. 3 (August-September 2014) , p. 30-46 (Articles)  

Articles : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
Research literature 5 records found  
1.
10 p, 602.1 KB Aula interactiva per l'aprenentatge de la programació / Ortiz Gallardo, David ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aula interactiva per l'aprenentatge de la programació consisteix en el desenvolupament d'una aplicació web interactiva que faciliti la docència d'assignatures de programació. Aquest aplicatiu web ha de permetre que el professor d'una assignatura de programació pugui proposar de forma interactiva exercicis, els quals, els alumnes han de poder resoldre directament a través de la interfície web mitjançant un editor de text i un compilador per tal d'executar-ho tot en un mateix entorn. [...]
Aula interactiva para el aprendizaje de la programación consiste en el desarrollo de una aplicación web interactiva que facilite la docencia de asignaturas de programación. Este aplicativo web tiene que permitir que el profesor de una asignatura de programación pueda proponer de forma interactiva ejercicios, los cuales, los alumnos tienen que poder resolver directamente a través de la interfaz web mediante un editor de texto y un compilador para ejecutarlo todo en un mismo entorno. [...]
Interactive classroom for the learning of programming consists in the development of an interactive web application that facilitates the teaching of programming subjects. This web application should allow the teacher of a programming subject to propose interactive exercises, which, students must be able to solve directly through the web interface using a text editor and a compiler to run everything in the same environment. [...]

2018-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
10 p, 835.3 KB Aula interactiva para el aprendizaje de la programación / Díaz Guardabrazos, Urko ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto de Aula interactiva para el aprendizaje de la programación consiste en el desarrollo de una aplicación web interactiva que facilite la docencia de diversas asignaturas de programación. [...]
The Interactive classroom for learning programming project consists in the development of an interactive web application that helps the teaching of various programming subjects. This web application will allow the teacher of a programming subject to propose exercises so that the students of the subject can solve them directly through the web interface through a text editor and a compiler in order to execute everything in the same environment . [...]
El projecte d'Aula interactiva per l'aprenentatge de la programació consisteix en el desenvolupament d'una aplicació web interactiva que faciliti la docència de diverses assignatures de programació. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
23 p, 1.0 MB Efecto de un entrenamiento propioceptivo en la postura de pacientes con dolor de raquis inespecífico. Memoria clínica / Alcarria Dorado, Alba ; Coll Fernández, Roser, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Introducción. Diversos estudios han constatado que los pacientes que padecen dolor de espalda presentan inestabilidad en la columna y debilidad en los músculos estabilizadores de ésta, llevándolos a adoptar posturas compensatorias que agravan aún más sus síntomas. [...]
Introduction. Some studies have confirmed that patients who suffer from back pain present more spinal instability and weakness on back stabilizing muscles, bringing them to a compensation postures which exacerbate their symptoms. [...]

2014
Graduat o Graduada en Fisioteràpia [961]  
4.
200 p, 3.2 MB Analytical design of feedback compensators based on Robustness/Performance and Servo/Regulator trade-offs. Utility in PID control applications / Alcántara Cano, Salvador ; Pedret Ferré, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Tot i la seva senzillesa, la idea de la realimentació negativa (o "feedback" en anglès) és extremadament poderosa i ha tingut un gran impacte en la societat des de la revolució industrial ençà. [...]
La idea de la realimentación negativa (o "feedback" en inglés), si bien sencilla, es extremadamente poderosa y ha tenido un gran impacto en la sociedad desde la revolución industrial. En la actualidad, los sistemas de control están en todas partes. [...]
The concept of (negative) feedback, albeit simple, is extremely powerful, and has since the Industrial Revolution changed our world dramatically. Nowadays, control systems are everywhere. In process industry, for example, they keep the manipulated variables close to the set-points in spite of disturbances and changes in the plant. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  
5.
142 p, 3.4 MB Extensions and applications of the Virtual Reference Feedback Tuning / Rojas Fernández, David ; Vilanova i Arbós, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
En este trabajo, la técnica de control basada en datos "Virtual Reference Feedback Tuning" es tratada de diferentes maneras. Por un lado, las capacidades del método son extendidas con varias propuestas que permiten un uso más amplio del método. [...]
In this work the data-driven control technique "Virtual Reference Feedback Tuning" is treated in different ways. In one hand, the capabilities of the method are extended with several proposed variations that allow a wider use of the method. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2012  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.