Resultats globals: 23 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 18 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 3 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 1 registres trobats
Articles 18 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
20 p, 935.1 KB Reciclant Brossa : una experiència didàctica de poesia experimental en la formació inicial de mestres / Contreras Barceló, Elisabet (Universitat de Barcelona. Departament d'Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica) ; Torrents Sunyol, Julieta (Universitat de Barcelona)
Aquesta investigació té l'objectiu d'explorar la concepció de la poesia i la seva didàctica que tenen els estudiants d'Educació Infantil i Infantil i Primària a través d'una experiència amb la poesia objecte de Joan Brossa. [...]
The aim of this research is to explore the concept of poetry and its didactics among students of Kindergarten and Primary Education through an experience with Joan Brossa's objectual poetry. First of all, there was the presentation of the author and his work and later on the students created an objectual poem and a related didactic proposal. [...]
Esta investigación tiene por objetivo explorar la concepción de la poesía y su didáctica en los estudiantes de Educación Infantil e Infantil y Primaria a través de una experiencia con la poesía objeto de Joan Brossa. [...]
Cette recherche vise à explorer la conception de la poésie et son enseignement que les élèves de la petite enfance et de l'enseignement primaire ont à travers une expérience avec le poème objet de Joan Brossa. [...]

2020 - 10.5565/rev/jtl3.802
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 13 Núm. 1 (february-march 2020) , p. 23-42  
2.
5 p, 938.3 KB Converses ... amb Pilar Benejam / Santisteban, Antoni
Pilar Benejam Arguimbau és catedràtica de didàctica de les ciències socials a la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves publicacions sobre la formació de mestres són pioneres i una referència ineludible quan es vol aprofundir en aquest tema. [...]
2001 - 10.17345/comeduc200110-14
Comunicació educativa, Núm. 14 (2001) , p. 10-14  
3.
13 p, 513.0 KB L'escola rural en els plans de formació inicial dels estudis de mestre a les universitats catalanes. Vint anys del Grup Interuniversitari d'Escola Rural (GIER) / Grup Interuniversitari d'Escola Rural
Aquest article pretén donar a conèixer al Grup Interuniversitari d'Escola Rural (GIER), un equip de professors i professores de totes les universitats catalanes, format fa més de vint anys. El GIER vetlla per la presència de l'escola rural en els plans d'estudi de les respectives facultats i, per fer-ho, a part de les Jornades d'Escola Rural per a estudiants de mestre que s'organitzen cada any de manera col·laborativa, es duen a terme altres activitats més puntuals. [...]
This paper seeks to present the Rural School Interuniversity Group (GIER, in Catalan), a team of teachers from all the Catalan universities, formed over the course of twenty years. GIER ensures the presence of the rural school in the curricula of the respective faculties. [...]

2016
Revista catalana de pedagogia, Núm. 10 (2016) , p. 163-175  
4.
18 p, 737.3 KB El conocimiento de la modelación matemática desde la reflexión en la formación inicial de profesores de matemática / Huincahue Arcos, Jaime (Universidad Católica del Maule (Talca, Xile)) ; Borromeo-Ferri, Rita (Universität de Kassel) ; Mena-Lorca, Jaime Juan Fernando (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Valparaíso, Xile))
La introducción de la modelación matemática en el currículo de enseñanza media chileno, hace ya una decena de años, ha relevado la necesidad de estudios relativos a las prácticas de su enseñanza en la formación inicial de profesores en el país. [...]
Fa ja una dècada que la introducció de la modelació matemàtica en el currículum d'ensenyament mitjà xilè que ha revelat la necessitat d'estudis relatius a les pràctiques d'ensenyament a la formació inicial de mestres del país. [...]
The introduction of mathematical modelling in the Chilean secondary education curriculum, some ten years ago, has highlighted the need for studies concerning the teaching practices on modelling in the initial training of teachers in the country. [...]

2018 - 10.5565/rev/ensciencias.2277
Enseñanza de las ciencias, Vol. 36 Núm. 1 (2018) , p. 99-115 (Investigaciones Didácticas)  
5.
16 p, 124.6 KB Alteritat i relació educativa en entorns vulnerables / Palou, Juli, 1954- (Universitat de Barcelona) ; Fons, Montserrat (Universitat de Barcelona)
L'article sorgeix d'un procés de formació realitzat en dos centres escolars que acullen alumnes que provenen d'entorns familiars vulnerables a nivell social. Els objectius eren diversos: saber què acosta els docents a aquests centres; fins a quin punt s'hi senten implicats i què els ajuda a fer front als reptes que hi van sorgint. [...]
El presente artículo surge de un proceso de formación realizado en dos centros escolares que acogen a alumnos provenientes de entornos familiares vulnerables a nivel social. Los objetivos eran diversos: saber qué aproxima a los docentes a estos centros; hasta qué punto se sienten implicados en ellos y qué les ayuda a afrontar los retos que les van surgiendo. [...]
This article has emerged from a training process carried out in two schools which receive students from a social context characterized by vulnerable family environments. The objectives of the study are diverse: to determine the approaches taken by teachers in these schools, the extent of their involvement and what helps them in confronting the challenges of their work. [...]

2018 - 10.5565/rev/educar.917
Educar, Vol. 54 Núm. 1 (2018) , p. 67-82 (Monográfico)  
6.
22 p, 2.8 MB ¿Saben los maestros en formación inicial qué subcompetencias están trabajando cuando diseñan una actividad de enseñanza? / de Pro Chereguini, Carlos (Universidad de Murcia. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales) ; de Pro Bueno, Antonio (Universidad de Murcia. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales) ; Serrano Pastor, Francisca (Universidad de Murcia. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación)
Nuestros programas de formación inicial suelen incorporar los «últimos» conocimientos de la didáctica de las ciencias experimentales (DCE), pero no siempre se publica qué efectos produce en el aprendizaje de los futuros maestros. [...]
Els nostres programes de formació inicial solen incorporar els «últims» coneixements de la didàctica de les ciències experimentals (DCE), però no sempre es publica què efectes produeix en l'aprenentatge dels futurs mestres. [...]
Often our initial training programs try to incorporate the «latest» knowledge of expe-rimental science teaching (DCE), but it is not always published what effects it has on the learning of future teachers. [...]

2017 - 10.5565/rev/ensciencias.2205
Enseñanza de las ciencias, Vol. 35 Núm. 3 (2017) , p. 7-28 (Investigaciones Didácticas)  
7.
18 p, 427.7 KB La enseñanza de contenidos científicos a través de un modelo "Flipped" : propuesta de instrucción para estudiantes del Grado de Educación Primaria / González-Gómez, David (Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas) ; Jeong, Jin Su (Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño) ; Cañada-Cañada, Florentina (Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas) ; Gallego Picó, Alejandrina (Universidad Nacional de Educación a Distancia. Departamento de Ciencias Analíticas)
La metodología de instrucción invertida o "flipped-classroom" constituye un modo de aprendizaje en el cual se invierte el formato tradicional de una clase. En esta metodología, las clases magistrales se imparten «fuera del aula», así el tiempo que el estudiante permanece en el aula se emplea para realizar actividades de aprendizaje más centradas en el alumno, tales como resolución de problemas / casos prácticos, discusiones y trabajo colaborativo. [...]
La metodologia d'instrucció invertida o «flipped-classroom» constitueix una manera d'aprenentatge en el qual s'inverteix el format tradicional d'una classe. En aquesta metodologia, les classes magistrals s'imparteixen «fora de l'aula», així el temps que l'estudiant roman a l'aula s'empra per realitzar activitats d'aprenentatge més centrades en l'alumne, tals com a resolució de problemes / casos pràctics, discussions i treball col·laboratiu. [...]
The inverted instruction methodology, also known as «flipped classroom» is a learning method in which the traditional classroom setting is inverted. With this methodology, lectures are provided outside of the classroom, and therefore the in-class time is used to complete students-centered learning activities such as solving problems/case studies, discussions and collaborative activities. [...]

2017 - 10.5565/rev/ensciencias.2233
Enseñanza de las ciencias, Vol. 35 Núm. 2 (2017) , p. 71-87 (Investigaciones Didácticas)  
8.
26 p, 2.9 MB ¿Qué ciencias se enseñan y cómo se hace en las aulas de educación infantil? : La visión de los maestros en formación inicial / Cantó Doménech, José (Universitat de València) ; de Pro Bueno, Antonio (Universidad de Murcia) ; Solbes Matarredona, Jordi (Universitat de València)
Los conocimientos científicos están presentes en los currículos de todos los niveles educativos. Sin embargo, son pocas las investigaciones orientadas a saber qué contenidos se enseñan, cómo lo hacen, qué aprende el alumnado… en la etapa de educación infantil. [...]
Els coneixements científics estan presents en els currículums de tots els nivells educatius. No obstant això, són poques les recerques orientades a saber què continguts s'ensenyen, com ho fan, què aprèn l'alumnat… en l'etapa d'educació infantil. [...]
Science teaching is present in curriculums at all levels of education. However, little research has been done into what contents are taught, how they are taught and what the pupils actually learn at the pre-primary stage. [...]

2016 - 10.5565/rev/ensciencias.1870
Enseñanza de las ciencias, Vol. 34 Núm. 3 (2016) , p. 25-50 (Investigaciones Didácticas)  
9.
22 p, 370.7 KB Percepciones de estudiantes para maestros de educación primaria sobre los modelos analógicos como recurso didáctico / Jiménez-Tenorio, Natalia (Universidad de Cádiz) ; Aragón Núñez, Lourdes (Universidad de Cádiz) ; Oliva Martínez, José María (Universidad de Cádiz)
En este artículo se investigan las opiniones de 169 alumnos del Grado de Educación Primaria sobre la utilidad de varios modelos analógicos empleados en su formación sobre el fenómeno de las estaciones. [...]
En aquest article s'investiguen les opinions de 169 alumnes del Grau d'Educació Primària sobre la utilitat de diversos models analògics empleats en la seva formació sobre el fenomen de les estacions. [...]
In this paper the opinions of 169 students of the Degree of Primary Education, about the usefulness of various analogic models used in their training in the phenomenon of the seasons, has been investigated. [...]

2016 - 10.5565/rev/ensciencias.1943
Enseñanza de las ciencias, Vol. 34 Núm. 3 (2016) , p. 91-112 (Investigaciones Didácticas)  
10.
26 p, 901.6 KB ¿Qué pensaban los estudiantes de la diplomatura de maestro de educación primaria sobre las clases de ciencias de sus prácticas de enseñanza? / de Pro Bueno, Antonio (Universidad de Murcia. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales) ; Nortes Martínez-Artero, Rosa María (Universidad de Murcia. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales)
En nuestro sistema educativo se suceden las reformas con bastante celeridad. Creemos que es preciso disponer de información sobre lo que ha sucedido con cada una de ellas para poder valorar qué aporta la siguiente. [...]
En el nostre sistema educatiu es succeeixen les reformes amb bastant celeritat. Creiem que cal disposar d'informació sobre el que ha succeït amb cadascuna d'elles per poder valorar què aporta la següent. [...]
Reforms take place quite frequently in our educational system. We think it is necessary to have use of information regarding what has happened in each of them, in order to evaluate what the next will provide. [...]

2016 - 10.5565/rev/ensciencias.1762
Enseñanza de las ciencias, Vol. 34 Núm. 1 (2016) , p. 7-32 (Investigaciones Didácticas)  

Articles : 18 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 3 registres trobats  
1.
7 p, 36.2 KB Una experiència de coavaluació: situar l'avaluació en el procés d'aprenentatge i afavorir que els estudiants de magisteri aprenguin a avaluar treballs escrits / Duran, David, 1963- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Blanch Gelabert, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
Es presenta una experiència de coavaluació de dos treballs de l'assignatura de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, dels estudis de Mestre d'Educació Primària i Educació Musical. L'objectiu de l'experiència és situar l'avaluació dins del procés d'ensenyament i aprenentatge (partir de la detecció i reflexió sobre els errors dels companys i dels propis); oferir oportunitats als alumnes de magisteri a aprendre a avaluar treballs escrits (una competència necessària en la seva tasca professional) i millorar el procés d'avaluació de treballs (forçant l'explicitació de criteris de correcció i optimitzant els temps de correcció). [...]
This paper presents a co-evaluation experience based on two assignments within the subjects of Educational and developmental Psychology, based on the studies of Primary and Musical Education student teachers. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
2.
10 p, 130.2 KB Millora de les competències en llengua anglesa dels alumnes de la titulació de mestre especialitat llengua estrangera mitjançant la impartició d'assignatures no-lingüístiques en anglès : una experiència AICLE / Feixas i Condom, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Codó, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Els avantatges de les propostes didàctiques basades en l'aprenentatge integrat de continguts i llengua (AICLE) són nombrosos i entre ells destaca el fet que en la selecció dels continguts es tenen en compte les capacitats cognitives, lingüístiques i comunicatives dels estudiants (Caballero i Masats, 1999) i que l'aprenentatge de la llengua s'emmarca en un context real. [...]
2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  
3.
9 p, 112.3 KB Avaluació d'aprenentatges sensorials en la educació de la veu a la UAB / Gassull, Cecilia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Godall, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
La proposta desenvolupada consisteix en que els alumnes pintin en una fitxa on hi ha una figura del cos humà les parts que senten que participen en determinades activitats corporals i vocals. D'aquesta manera tenim un instrument que mostra el reconeixement de la pròpia percepció sensibilitat corporal. [...]
Mostrarem el sistema d'avaluació emprat i algunes de les valoracions realitzades sobre el seu ús, bons indicadors del funcionament del mateix programa. Això s'ha fet realitzant comparacions entre diferents grups d'alumnes que han tingut formacions amb contextos i durades diferents.

2006
Jornada de Campus d'Innovació Docent, 3a : 2006  

Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
12 p, 1.4 MB L'assignatura Cos Humà i Salut en la formació de mestres / Carrió, Rosa (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia) ; Barquinero, J. F., (Joan Francesc), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior
El motiu pel qual s'ha escollit fer aquest projecte d'innovació docent en la formació dels futurs professionals de l'educació és que són els que treballaran per atendre a les noves realitats en el sector de la població infantil sobre, el qual actuen uns factors determinants de la salut (com els estils de vida i les influències socials), associats al fet que les edats del desenvolupament dels infants són un moment clau per a l'adquisició d'hàbits i actituds. [...]
IDES 2008
Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salut : cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), 2008, p. 113-124
4 documents

Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
89 p, 3.5 MB Estudi de l'evolució de les creences de l'alumnat en l'últim curs del grau de primària en el disseny d'Unitats Didàctiques que promoguin l'Activitat Científica Escolar / Tena Gallego, Èlia ; Couso, Digna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball de final de màster té com a objectiu caracteritzar l'evolució de les creences dels alumnes de quart curs del grau de Educació Primària que participen en l'assignatura optativa de Seqüenciació i avaluació de l'aprenentatge cientificomatemàtic. [...]
2017  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.