Resultats globals: 140 registres trobats en 0.05 segons.
Articles, 89 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 40 registres trobats
Llibres i col·leccions, 1 registres trobats
Documents de recerca, 9 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Articles 89 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
16 p, 244.0 KB Explorar la interacció per entendre les polítiques lingüístiques practicades a l'aula / Llompart Esbert, Julia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Nussbaum, Luci (Universitat Autònoma de Barcelona)
Què passa a les aules de Catalunya quan alumnat i docent s'ajunten per construir coneixement, aprendre llengües i alhora establir relacions socials i afectives? En aquest text oferim algunes eines sociolingüístiques i didàctiques per guiar l'observació del que Spolsky denomina les polítiques en les pràctiques a l'escola (o les polítiques practicades, en termes de Bonacina-Pugh). [...]
What happens in classrooms in Catalonia when students and teachers come together to build knowledge, learn languages ​​and at the same time establish social and emotional relationships? In this text we offer some sociolinguistic and didactic tools to guide the observation of what Spolsky calls language policy as practices at school (practiced language policies, in Bonacina-Pugh's terms). [...]
¿Qué ocurre en las aulas de Cataluña cuando alumnado y profesorado se juntan para construir conocimiento, aprender lenguas y al mismo tiempo establecer relaciones sociales y afectivas? En este texto ofrecemos algunes herramientas sociolingüísticas y didácticas para guiar la observación de lo que Spolsky denomina las políticas en las prácticas en la escuela (o las políticas practicadas, en términos de Bonacina-Pugh). [...]
Que se passe-t-il dans les salles de classe en Catalogne lorsque les élèves et les enseignants se réunissent pour construire des connaissances, apprendre des langues et établir en même temps des relations sociales et affectives? Dans ce texte, nous offrons quelques outils sociolinguistiques et didactiques pour guider l'observation de ce que Spolsky appelle les politiques dans les pratiques à l'école (politiques linguistiques pratiquées, en de Bonacina-Pugh). [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1196
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 1 (2023) , p. e1196 (Invited Authors)  
2.
15 p, 227.5 KB Diversidad sexo-genérica y relatos de vida : percepciones y testimonios de estudiantes del máster de Secundaria / Cantos Aldaz, Francisco Javier (Universitat Jaume I) ; Sanahuja Ribés, Aida (Universitat Jaume I) ; Moliner Miravet, Lidón (Universitat Jaume I)
Este estudio explora el impacto de los relatos de vida de docentes LGTBIQ+ sobre las percepciones del alumnado del máster de profesorado de la Universitat Jaume I de Castellón acerca de dos cuestiones: 1) la diversidad sexo-genérica y 2) las barreras y los procesos de empoderamiento que se encuentra el profesorado disidente de la norma cisheterosexual en los contextos educativos. [...]
Aquest estudi explora l'impacte dels relats de vida de docents LGTBIQ+ sobre les percepcions de l'alumnat del màster de professorat de la Universitat Jaume I de Castelló al voltant de dues qüestions: 1) la diversitat sexe-genèrica i 2) les barreres i els processos d'apoderament del professorat dissident de la norma cisheterosexual en els contextos educatius. [...]
In this paper, we explore the impact of LGTBIQ+ teachers' life stories on the perceptions of students taking the Master's Degree in Secondary Education at Jaume I University, Castellón with regard to two key issues: 1) gender diversity and 2) the barriers and empowerment processes encountered by dissident teachers in education contexts. [...]

2023 - 10.5565/rev/educar.1577
Educar, Vol. 59 Núm. 1 (2023) , p. 99-113 (Monográfico)  
3.
7 p, 264.0 KB Un club de lectura crítica y colaborativa como vehículo para la reflexión sobre la educación STEM con profesorado en Asturias / Diego Rodríguez, Iván (Asturias4Steam, Valnalón) ; Álvarez Granada, María Yolanda (Centro de Profesorado y Recursos Avilés -Occidente)
Con el objetivo de potenciar una reflexión conjunta sobre la educación STEM y sus implicaciones en el aula, se establece una Red Formativa formada por profesorado de todos los niveles educativos no universitarios en Asturias para la lectura y discusión de artículos didácticos en el campo de las Ciencias y la Tecnología. [...]
Amb l'objectiu de potenciar una reflexió conjunta sobre l'educació STEM i les seves implicacions a l'aula, s'estableix una Xarxa Formativa formada per professorat de tots els nivells educatius no universitaris a Astúries per a la lectura i la discussió d'articles didàctics en el camp de les Ciències i la Tecnologia. [...]
With the aim of promoting joint reflection on the STE(A)M concept and its implications in the classroom, a STEM Journal Club was established for teachers from all non-university educational levels in Asturias for the reading and discussion of didactic articles in the field of Science and Technology. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.455
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 44 (2022) , p. 33-39 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
4.
11 p, 357.7 KB Camí Batut : un procés de formació i innovació docent per afavorir l'ambientalització curricular a l'Educació Secundària / Gual Oliva, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Olmos Casado, Úrsula (Museu de la Mediterrània)
Es presenta la descripció d'un projecte de formació i innovació docent dut a terme durant el curs 2019-2020 entre diferents institucions educatives -el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona- que té com a objecte el disseny, la implementació i l'avaluació d'un material didàctic que permeti abordar l'educació ambiental en l'àrea del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter a l'Educació Secundària Obligatòria. [...]
The description of a teaching training and innovation project carried out during 2019-2020 between different educational institutions - the Museum of the Mediterranean of Torroella de Montgrí, the Department of Education of the Generalitat de Catalunya and the University de Girona- is presented. [...]
Se presenta la descripción de un proyecto de formación e innovación docente llevado a cabo durante el curso 2019-2020 entre diferentes instituciones educativas -el Museu de la Mediterrànea de Torroella de Montgrí, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya y la Universitat de Girona- que tiene como objetivo el diseño, la implementación y la evaluación de un material didáctico que permita abordar la educación ambiental en el área del Parc Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter en la Educación Secundaria Obligatoria. [...]

2022 - 10.5565/rev/ciencies.448
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 43 (2022) , p. 10-20 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
5.
16 p, 472.5 KB Secondary school teachers' learning : environments, specificities and considerations for educational practice / Domingo-Coscollola, Maria (Universitat Internacional de Catalunya) ; Onsès-Segarra, Judit (Universitat de Girona) ; Sancho-Gil, Juana M. (Universitat de Barcelona)
This article is based on the research project APREN-DO aimed at exploring how secondary school teachers learn. Using an inclusive research approach and visual and narrative methods, we conducted the study with teachers rather than focusing on teachers. [...]
Aquest article es basa en el projecte de recerca APREN-DO, dirigit a explorar com aprenen els professors de secundària. Utilitzant un enfocament de recerca inclusiu i mètodes visuals i narratius, hem dut a terme l'estudi amb professors en lloc de centrar-nos en els professors. [...]
Este artículo se basa en el proyecto de investigación APREN-DO, cuyo objetivo es explorar cómo aprenden los profesores de secundaria. Utilizando un enfoque de investigación inclusivo y métodos visuales y narrativos, realizamos el estudio con los profesores en lugar de centrarnos en ellos. [...]

2022 - 10.5565/rev/educar.1338
Educar, Vol. 58 Núm. 1 (2022) , p. 53-68  
6.
16 p, 3.7 MB Educació artística per sensibilitzar en diversitat sexual / Huerta, Ricard (Universitat de València)
Aquesta investigació forma part del projecte "Sensibilització en igualtat de gènere i diversitat sexual mitjançant intervencions artístiques en contextos universitaris" (GV/2020/069). L'objectiu és reflexionar a partir de pràctiques artístiques, elaborant dissenys gràfics, tot incorporant qüestions d'educació en disseny des del taller de gràfica. [...]
This research is part of the project "Awareness of gender equality and sexual diver-sity through artistic interventions in university contexts" (GV/2020/069). The aim is to reflect on artistic practices, developing graphic designs, incorporating design and educational issues from the graphics workshop. [...]
Esta investigación se enmarca dentro del proyecto "Sensibilización para la igualdad de género y la diversidad sexual a través de intervenciones artísticas en contextos universitarios" (GV/2020/069). [...]
Ikerketa hau "Sentsibilizazioa genero berdintasunean eta sexu aniztasunaren arintzea esku hartze artistikoen unibertsitate testuinguruetan" (GV / 2020/069) proiektuaren barruan kokatu zen. Helburua praktika artistikoen oinarrian hausnartzea da, diseinu grafikoak landuz, tailer grafikoen diseinuetan hezkuntzako galderak sartuz. [...]
Esta investigação fez parte do projeto "Sensibilização para a igualdade de género e mitigação da diversidade sexual de intervenções artísticas em contextos universitários" (GV / 2020/069). [...]

2021 - 10.5565/rev/grafica.219
Grafica, Vol. 10 Núm. 20 (2022) , p. 113-127 (Investigación)  
7.
16 p, 154.8 KB Competencia digital : docentes en formación y resolución de problemas / Grande-de-Prado, Mario (Universidad de León) ; Cañón-Rodríguez, Ruth (Universidad de León) ; García-Martin, Sheila (Universidad de León) ; Cantón Mayo, Isabel (Universidad de León)
Esta investigación tiene como objetivo conocer y analizar la autopercepción que el alumnado que inicia sus estudios en el grado de Maestro de Educación Primaria posee en referencia a su competencia electrónica para resolver problemas técnicos en el entorno digital, por lo que constituye un reto educativo relevante, puesto que se trata de un conocimiento imprescindible en la sociedad actual. [...]
Aquesta investigació té com a objectiu conèixer i analitzar l'autopercepció que posseeix l'alumnat que inicia els estudis en el grau de Mestre d'Educació Primària en referència a la seva competència electrònica per resoldre problemes tècnics en l'entorn digital, per la qual cosa aquesta qüestió esdevé un repte educatiu rellevant, atès que es tracta d'un coneixement imprescindible en la societat actual. [...]
The aim of this research is to determine and analyze the self-perception of first-year students in the bachelor's degree in primary teacher education regarding their skills to resolve technical problems in the digital environment. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1159
Educar, Vol. 57 Núm. 2 (2021) , p. 381-396 (Temas de investigación)  
8.
19 p, 1.1 MB Invisibles y ciudadanía global en la formación del profesorado de Educación Secundaria / Ballbé, Maria ; González-Valencia, Gustavo A. ; Ortega-Sánchez, Delfín
El objetivo del presente estudio fue analizar qué piensa y cómo reflexiona el futuro profesorado de Educación Secundaria (n = 61) sobre problemas y conflictos sociales controvertidos, que afectan de manera local/global la vida de las personas, y que se pueden apreciar en el tiempo, el espacio geográfico, a través de las interrelaciones sociales, etc. [...]
L'objectiu d'aquest estudi va ser analitzar què pensa i com reflexiona el futur professorat d'Educació Secundària (n = 61) sobre problemes i conflictes socials controvertits, que afecten de manera local / global la vida de les persones, i que es pot apreciar en el temps, l'espai geogràfic, a través de les interrelacions socials, etc. [...]
The aim of this study is to analyze what future Secondary Education teachers think (n = 61) and how they reflect on controversial social problems and conflicts affecting local/global issues, rethinking historical time, geographical space and social interrelations in the world. [...]
Le but de cette étude était d'analyser ce que pensent les futurs enseignants du secondaire et comment ils réfléchissent (n = 61) sur les problèmes sociaux controversés et les conflits, qui affectent la vie des gens au niveau local / mondial, et qui sont peut apprécier dans le temps, l'espace géographique, à travers les interrelations sociales, etc. [...]

2021 - 10.5565/REV/JTL3.910
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 14 Núm. 2 (2021) , p. e910 (Articles)  
9.
27 p, 467.1 KB Els reptes de la didàctica de l'educació física al grau de primària en anglès : l'aprenentatge de continguts i el desenvolupament de la competència discursiva en llengua estrangera / Coral Mateu, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article descriu l'estructura del programa d'Educació Física (EF) que s'ofereix en el «Grau d'Educació Primària-Docència Universitària en Anglès» (GEP-DUA). Es presenten les aportacions de l'EF als enfocaments AICLE i a la formació de mestres, i es descriu l'organització de l'assignatura d'EF en l'educació primària en el GEP-DUA. [...]
El artículo describe la estructura del programa de Educación Física (EF) que se ofrece en el «Grado de Educación Primaria-Docencia Universitaria en Inglés» (GEP-DUI). Se presentan las contribuciones de la EF a los enfoques AICLE y a la formación de maestros y se describe la organización de la asignatura de EF en la educación primaria en el GEP-DUI. [...]
L'article décrit la structure du programme d'Éducation physique (EP) proposé dans le « Grade d'Enseignement primaire - Cours universitaires en anglais » (GEP-DUA). Il présente notamment les contributions de l'EP aux approches EMILE et à la formation des enseignants du primaire, et décrit l'organisation de la matière d'EP du primaire dans le cadre du GEP-DUA. [...]
This paper describes the structure of the programme in Physical Education (PE) that is offered as part of the Bachelor's Degree in Primary Education - University Teaching in English (GEP-DUA). The paper presents the contributions of PE to the CLIL approach and to teacher education and it describes the organization of the PE subject area in primary education within the GEP-DUA. [...]

2017 - 10.1344/TE2017.52.7
Temps d'educació, Núm. 52 (2017) , p. 91-117  
10.
13 p, 112.2 KB La idealización de la profesión de maestro y los límites de la formación docente : análisis de un caso / Paredes Labra, Joaquín (Universidad Autónoma de Madrid) ; Kachinovsky Melgar, Alicia (Universidad de la República (Uruguai))
Este trabajo aborda la presencia de idealización o de formas estereotipadas de imaginar el ejercicio de la profesión de educador en el marco de su formación inicial y las consecuencias que dicha consideración tiene para el desarrollo de la docencia en la formación de profesores y en el futuro de los actuales estudiantes de Maestro. [...]
Aquest treball aborda la presència d'idealització o de maneres estereotipades d'imaginar l'exercici de la professió d'educador en el marc de la seva formació inicial i les conseqüències que aquesta consideració té en referència al desenvolupament de la docència en la formació de professors i en el futur dels actuals estudiants de Mestre. [...]
This work addresses the presence of idealization or stereotyped ways of imagining the exercising of the profession of teacher, within the framework of initial teacher training, and the consequences it has for the development of teaching in teacher training and for the future of today's trainee teachers. [...]

2021 - 10.5565/rev/educar.1192
Educar, Vol. 57 Núm. 1 (2021) , p. 35-47 (Monográfico)  

Articles : 89 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 40 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
15 p, 719.0 KB Hacia una evaluación inclusiva de la eficacia intercultural en el profesorado en formación de Infantil, Primaria y Secundaria en España / Elboj Saso, Carmen (Universidad de Zaragoza) ; Gómez Bahillo, Carlos (Universidad de Zaragoza) ; Iñiguez Berrozpe, Tatiana (Universidad de Zaragoza) ; Valero Errazu, Diana (Universidad Antonio de Nebrija) ; Serradell Pumareda, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona)
2018 - 10.13140/RG.2.2.24235.95529
Conferencia de Sociología de la Educación. Alacant, València, 20a : 2018  
2.
9 p, 343.3 KB Llegir i escriure críticament en el context d'assignatures impartides en anglès : el cas de la titulació de mestre especialitat llengua estrangera / Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Codó, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Feixas, Mònica (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Masats, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
L'ensenyament d'assignatures en terceres llengües és una prioritat de la Comunitat Europea, del DURSI, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, de la UAB, de la Facultat de Ciències de l'Educació d'aquesta mateixa universitat, i també de la titulació de Mestre Especialitat Llengua Estrangera. [...]
Teaching in another language in higher education institutions is a priority in the context of Europe, Catalonia and the University Autònoma of Barcelona. A group of university teachers from the Faculty of Education of the University Autònoma of Barcelona was awarded a project on educational innovation funded by the Generalitat of Catalonia, namely MQD, whose main aim is to improve the linguistic competencies of students enrolled in a pre-service teacher education programme targeted at future primary teachers of English. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
3.
7 p, 45.7 KB Narrativas experimentales en la formación de docentes de Ciencias / Ramos De Robles, Silvia Lizette (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
El trabajo propone la producción de relatos narrativos producto de las prácticas de laboratorio como instrumento para mejorar la didáctica de las ciencias y conocer la forma en que los futuros profesores construyen su identidad como docentes de ciencias. [...]
The paper presents a teaching innovation undertaken within the course of Science Education offered in the undergraduate programme of Primary teaching in a foreign language. The proposal is about using alternative writing strategies such as narrative writing in relation to laboratory work as a way to promote the development of both the model of living beings and the identity as professional teachers of the participating students. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  
4.
14 p, 992.5 KB CLIL Methodology, strategyfor developingbasic competencies for participating in European projects / Lorenzo Galés, Neus (Generalitat de Catalunya) ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Taller dirigit a docents i professors de centres educatius de primària i secundària, interessats en participar amb activitats CLIL en Projectes europeus (Comènius, Grundtvig, eTwinning). Objectius 1) Oferir exemples i models de programació de projectes educatius europeus des de plantejaments coordinats i aprenentatges integrats de continguts i llengua estrangera (AICLE), en comunitats i xarxes subvencionades pel Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea (PAP 2007-2013). [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
5.
16 p, 116.2 KB Mathematical conversations in a trilingual classroom / Gallart i Rosas, Marta (IES La Roca) ; Planas, Núria (Planas i Raig) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Les dades que presentarem formen part d'un treball de recerca dins del Màster d'Iniciació a la Recerca de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
6.
19 p, 920.0 KB Desenvolupament de bones pràctiques de l'AICLE mitjançant la col·laboració a l'ensenyament i a la reflexió / Wilson, Annie ; Leite Campos, Camila ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
Una de les característiques de la societat actual és la gran quantitat d'informació que hi ha a l'abast de tothom. La transmissió de la informació no és actualment un repte de l'escola, pero sí que ho és trobar-la, comprendre-la i llegir-la críticament per poder prendre decisions de manera fonamentada. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
7.
20 p, 644.3 KB A Quantitative Approach to FL Learner Oral Data : methodological Issues / Evnitskaya, Natalia ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
This paper proposal presents an exploratory study in which the T-unit - the most popular unit of analysis applied in SLA research - was tested against FL learner empirical data. The aim was to investigate its appropriateness and effectiveness for the assessment of complexity of learners' academic explanatory oral production in the target language. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
8.
13 p, 241.4 KB The puzzle of academic discourse. Students' essays from a genre-based perspective. Applying genre theory to the analysis of students' written product in first-year Humanities essays in L2 / Oliva Girbau, Àngels ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
The internationalisation of present day university demands from students the ability to understand and produce academic discourse in English. However, students find themselves entrapped by problems regarding not only their foreign language skills, but also their ignorance of the culturally-coined conventions of their knowledge communities, its domain-specific procedures and its substantive concepts. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  
9.
75 p, 2.9 MB Environment. El tema del medio ambiente en inglés. Material de apoyo para AICLE con MALTED / Oliver Guasp, Mª Victoria ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; III Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona) ; I Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1era : 2009, 28-29 de abril : Barcelona)
Environment se presenta como un material digital didáctico de apoyo realizado con el programa MALTED. Habiendo sido experimentado en alumnos de 1º de bachillerato en el aula informática durante el curso 2007/2008, pretende en primer lugar introducir y avanzar en la enseñanza con las nuevas tecnologías; en segundo lugar introducir material específico AICLE, en el área de las Ciencias Naturales y en tercer lugar intenta integrar el tema del medio ambiente, como tema transversal, en la asignatura de lengua inglesa. [...]
2009  
10.
16 p, 852.7 KB The keeping of journals in CLIL contexts : how to make reflection possible by teachers and pupils / Benvenuto, Guido ; Lastrucci, E. ; Infante, Debora ; Grup LIEC (Llengua i Ensenyament de les Ciències) ; Universitat Autònoma de Barcelona ; Sapienza Università di Roma ; Università degli Studi della Basilicata ; Trobada sobre semi-immersió a Catalunya (3a : 2009 : Barcelona, Catalunya) ; Taula rodona internacional sobre programes AICLE (1a : 2009 : Barcelona, Catalunya)
This paper aims to provide an insight into ongoing experimental research on CLIL carried out as part of a PhD programme at the Sapienza University of Rome and the University of Basilicata. This research project, which has involved seven experimental primary school classes and seven control classes in the Lombardy region for two consecutive years, concerns the potential improvement of the quantitative and qualitative level of language learning and the positive effects on learning a subject in a CLIL environment. [...]
2009
Trobada sobre semi-immersió a Catalunya. Barcelona, Catalunya, 3a : 2009
Taula rodona internacional sobre programes AICLE. Barcelona, Catalunya, 1a : 2009  

Contribucions a jornades i congressos : 40 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 1 registres trobats  
1.
65 p, 661.0 KB CLIL FAQs. : Orientacions per introduir l'anglès en la docència universitària / Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona) ; González-Monfort, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Junyent i Pubill, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Marbà Tallada, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Masats, Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Moore de Luca, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Valdés Sánchez, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona)
Recull d'orientacions per al professorat universitari que ha d'introduir una llengua estrangera a la seva assignatura. Aquestes orientacions parteixen de l'experiència i de la reflexió del grup de docents implicats en el projecte MQD 2010: 'Desenvolupament de material didàctic en anglès per a la integració de les competències lingüístiques i científiques en assignatures dels graus d'Educació Infantil i Primària'.
2015  

Documents de recerca 9 registres trobats  
1.
2.7 MB El diálogo generativo en la formación del profesorado, una construcción continua de la identidad docente / Pabón Ponce, Karina ; Weise, Crista, dir.
Aquesta recerca pretén contribuir a la reflexió sobre els processos de formació contínua del professorat, a partir d'un enfocament constructivista que faciliti la participació i l'acció compromesa dels participants, i que per descomptat contribueixi al desenvolupament de la identitat del professorat universitari. [...]
Esta investigación pretende aportar a la reflexión, sobre los procesos de formación continua del profesorado, a partir de un enfoque constructivista que facilita la participación y actuación comprometida de los participantes, y que por supuesto contribuye al desarrollo de la identidad del docente universitario. [...]
Based on a constructivist methodology that promotes participant engagement and committed action and aids in the development of the university teacher's identity, this research aims to contribute to reflection on the processes of continuous teacher training. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Psicologia de l'Educació.

2022  
2.
271 p, 6.0 MB El Pensamiento Crítico y Creativo en la formación de profesorado de ciencias de educación secundaria / Prado Arenas, Diana Lizeth ; Junyent i Pubill, Mercè, dir. ; Oliveras Prat, Begonya, dir.
La tesi El pensament crític i Creatiu en la formació inicial de professorat de ciències de educació secundària planteja una aportació en el camp de la didàctica de les ciències experimentals per a l'alfabetització científica. [...]
La tesis El pensamiento crítico y Creativo en la formación inicial de profesorado de ciencias de educación secundaria plantea una aportación en el campo de la didáctica de las ciencias experimentales para la alfabetización científica. [...]
The thesis The Critical and Creative Thinking in science secondary teacher training proposes a contribution in the field of didactics of experimental sciences for scientific literacy. The proposal covers the improvement of thinking in the teaching-learning of science through the development of the transversal competences of Critical Thinking and Creative Thinking and modelling as a didactic approach. [...]

2022  
3.
53 p, 625.6 KB Addressing Students' Imagined Identities in the EFL Classroom : Investment and the Role of English in the Context of a Catalan Secondary High School / Servera Barceló, Maria Antònia ; Torras Vila, Berta, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Previous research found that addressing students' imagined identities in the EFL class can provide teachers with improvement plans on how to focus their lessons and on how it is directly connected with the students' investment in learning a foreign language. [...]
Segons recerca prèvia en aquest àmbit, tractar les identitats imaginades de l'alumnat a la classe d'anglès com a llengua estrangera pot proporcionar al professorat plans de millora sobre com focalitzar les sessions i com es relaciona directament amb la inversió de l'alumnat en l'aprenentatge d'una llengua estrangera. [...]

2021
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [930]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [931]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [932]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [933]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [934]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [935]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [936]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [937]
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes [939]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [940]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [941]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [942]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1141]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1216]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1217]
Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [1218]  
4.
393 p, 6.7 MB Género y formación de profesorado : un estudio de caso en el Máster de Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Valencia / Rausell Guillot, Helena ; Valls Montés, Rafael, dir. ; Santisteban, Antoni, dir.
La tesi presenta un estudi de cas implementat en el Màster de Professorat en Educació Secundària de la Universitat de València. Està basada en l'ús de metodologies qualitatives i en el disseny i implementació de diferents qüestionaris. [...]
La tesis presenta un estudio de caso implementado en el Máster de Profesorado en Educación Secundaria de la Universidad de Valencia. Está basada en el uso de metodologías cualitativas y en el diseño e implementación de diferentes cuestionarios. [...]
This thesis presents a case study implemented in the Master of Teaching training in University of Valencia. It is based on qualitative methodologies and on the design and implementation of different questionnaires. [...]

2021  
5.
34 p, 2.4 MB Conocimiento de futuros profesores de primaria sobre el uso de la lengua para la enseñanza de Matemáticas. Estudio con la relación área-volumen / Caro Villar, Abigail ; Planas Raig, Núria, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta recerca en educació presenta un estudi sobre aspectes didàctics, matemàtics i lingüístics del coneixement d'un d'estudiants per professor d'educació primària. Mitjançant dades de respostes a un qüestionari individual, s'analitzen els aspectes esmentats utilitzant mètodes deductius d'anàlisi qualitativa del contingut. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, setembre 2020  
6.
554 p, 5.2 MB La reflexión sobre las finalidades de la enseñanza de la historia. Un estudio de caso en la formación inicial del profesorado en el sistema educativo mexicano / Abellán Fernández, Jordi ; Santisteban, Antoni, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials
Esta investigación se centra en la formación inicial del profesorado, irrumpe en el campo de la didáctica de la historia y en los fundamentos teóricos y metodológicos de las diferentes tradiciones sobre las finalidades, se encuadra en el paradigma crítico, adopta una perspectiva cualitativa y recurre a la investigación-acción y al estudio de casos para atender situaciones vinculadas con la práctica profesional de un grupo de estudiantes de maestro en el contexto del sistema educativo mexicano. [...]
This research focuses on initial teacher training, bursts into the field of teaching history and the theoretical and methodological traditions of different purposes on fundamentals, falls within the critical paradigm adopts a qualitative perspective and uses action research and case studies to address situations related to professional practice of a group of student teachers in the context of the Mexican educational system. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
7.
100 p, 1.8 MB Proyecto de creación de un sistema de evaluación de la formación del profesorado en la Comunidad Foral de Navarra : Informe de resultados, Julio 2008 / Pineda i Herrero, Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Moreno Andrés, Maria Victoria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Quesada Pallarès, Carla (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada) ; Úcar, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Belvis Pons, Esther
El presente estudio responde a la petición de asesoramiento, por parte de los responsables de la formación permanente del profesorado en la Comunidad Foral de Navarra, para la creación de un sistema de evaluación de la formación del profesorado completo, que permita detectar los resultados de la misma en términos de aplicación y que aporte información relevante para mejorar la formación. [...]
2008
3 documents
8.
36 p, 228.7 KB Disseny i experimentació d'un model de formació del professorat per a aules de semiimmersió en llengua estrangera. 200700011 / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; CLILSI ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Cl projecte 2007ARIE00011 "Disseny i experimentació d'un model de formació del professorat per a aules de Semiimmersió en llengua estrangera" és una continuació de la recerca duta a terme en el marc del projecte 2006ARIE10011. [...]
This project is a continuation of the research undertaken under the framework of the project 2006ARIE10011. One of its outcomes was the design of a Teacher Education Component, which is aimed at enabling pre-service teachers to implement Content and Language Integrated Learning (CLIL) programmes. [...]

2009 (Memòria justificativa de recerca ARIE)  
9.
27 p, 325.2 KB Formular un model de formació professionalitzador adreçada al professorat d'aules de semiimmersió (FOPP-SI). 2006ARIE10011 / Escobar Urmeneta, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; CLILSI ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'aparició de la demanda d'un nou tipus de professor de primària i secundària, que ha d'afegir a les competències professionals fins ara exigibles de tot bon professor, la capacitat d'ensenyar la seva matèria a través d'una llengua estrangera en aules denominades AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua) o de Semi-Immersió justifica el treball desenvolupat en el marc del projecte 2006ARIE10011. [...]
The emergence of new demands on primary and secondary teachers who must add to their professional competences the capacity to teach their subject-matter through a foreign language in the so called CLIL or semi-immersion classrooms has provided tha framework for the work carried out within the 2006ARIE10011 project. [...]

2008 (Memòria justificativa de recerca ARIE)  

Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
35.3 KB Lletra, Educació lingüistica i literària / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. LLETRA, Educació lingüística i literària ; Universitat de Barcelona
Captura de la pàgina web del Grup de Recerca LLETRA (2017 SGR 1728), acrònim format amb les inicials dels mots que designen els eixos de la seva activitat: Llengua, Literatura, Educació, Transferència, Recerca, Acció.
2017  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.