Resultats globals: 15 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 9 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 2 registres trobats
Documents de recerca, 3 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 1 registres trobats
Articles 9 registres trobats  
1.
7 p, 142.9 KB What experts say about increasingly relevant translation technologies / Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
When the community of translation researchers, trainers and practitioners is asked what they consider to be most relevant as regards translation technology research in the near future, the unanimous answer is neural machine translation (NMT). [...]
Quan preguntem a la comunitat d'investigadors, formadors i professionals de la traducció què consideren més rellevant quant a la recerca en tecnologies de la traducció en un futur proper, la resposta unànime és la traducció automàtica neuronal (TAN). [...]
Cuando se pregunta a la comunidad de investigadores, formadores y profesionales de la traducción qué es lo que consideran más relevante en cuanto a investigación en tecnologías de la traducción en un futuro próximo, la respuesta unánime es la traducción automática neuronal (TAN). [...]

2022 - 10.5565/rev/tradumatica.322
Tradumàtica, Núm. 20 (2022) , p. 295-301 (Tradumàtica dossier)  
2.
8 p, 198.7 KB Els articles de vint anys de la Revista Tradumàtica / Sánchez-Gijón, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cid-Leal, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article repassa els temes sobre els quals ha publicat la Revista Tradumàtica des del número 0 (2001) fins al 19 (2021). Es recullen els testimonis de diversos autors que van escriure en els diferents números i que valoren com ha canviat la disciplina, la indústria de la traducció i els perfils professionals, alhora que reflexionen sobre la seva evolució i els reptes de futur.
This article reviews the topics published in Revista Tradumàtica from first issue 0 in 2001 until issue 19 in 2021. It gathers the testimonies of various authors who contributed to the different issues, changes in translation, the translation industry and professional profiles, while reflecting on this evolution and futures challenges.
El artículo repasa los temas sobre los que ha publicado la Revista Tradumàtica desde el número 0 (2001) hasta el 19 (2021). Se recogen los testimonios de varios autores que escribieron en los distintos números y que valoran como ha cambiado la disciplina, la indústria de la traducción y los perfiles profesionales, a la vez que reflexionan sobre su evolución y los retos de futuro.

2022 - 10.5565/rev/tradumatica.320
Tradumàtica, Núm. 20 (2022) , p. 249-256 (Tradumàtica dossier)  
3.
9 p, 199.6 KB Dossier Especial "Vint anys de Tradumàtica" / Mata Pastor, Manuel (Universitat Autònoma de Barcelona)
Este dossier conmemorativo celebra el vigésimo aniversario de la Revista Tradumàtica. Recoge, en formato multimedia, las contribuciones de los miembros de su Consejo Editorial, de prestigiosos expertos invitados y de autores que ya habían colaborado con la publicación a lo largo de los últimos veinte años. [...]
Aquest dossier commemoratiu celebra el vintè aniversari de la Revista Tradumàtica. Recull, en format multimèdia, les contribucions dels membres del seu Consell Editorial, de prestigiosos experts convidats i d'autors que ja havien col·laborat amb la publicació al llarg dels darrers vint anys. [...]

2022 - 10.5565/rev/tradumatica.331
Tradumàtica, Núm. 20 (2022) , p. 197-205 (Tradumàtica dossier)
3 documents
4.
21 p, 1.5 MB Subtitlers on the Cloud : the Use of Professional Web-based Systems in Subtitling Practice and Training / Bolaños García-Escribano, Alejandro (University College London. Centre for Translation Studies (CenTraS)) ; Díaz-Cintas, Jorge (University College London. Centre for Translation Studies (CenTraS)) ; Massidda, Serenella (Roehampton University. Department of Media, Culture and Language)
The bourgeoning and rapid evolution of cloud-based applications has triggered profound transformations in the audiovisual translation (AVT) mediascape. By drawing attention to the major changes that web-based ecosystems have introduced in localisation workflows, we set out to outline ways in which these new technological advances can be embedded in the AVT classroom. [...]
El creixement i la ràpida evolució de les aplicacions basades en el núvol ha provocat una profunda transformació en l'àmbit mediàtic de la traducció audiovisual (TAV). Partint de l'observació sobre els principals canvis que els ecosistemes basats en la web han introduït en els fluxos de treball de localització, ens hem proposat d'esbrinar les diverses maneres en què aquests nous avenços tecnològics es poden introduir a les aules de TAV. [...]
El crecimiento y la rápida evolución de las aplicaciones basadas en la nube ha provocado una profunda transformación en el ámbito mediático de la traducción audiovisual (TAV). Partiendo de la observación sobre los principales cambios que los ecosistemas basados ​​en la web han introducido en los flujos de trabajo de localización, nos hemos propuesto averiguar las diversas formas en que estos nuevos avances tecnológicos se pueden introducir en las aulas de TAV. [...]

2021 - 10.5565/rev/tradumatica.276
Tradumàtica, Núm. 19 (2021) , p. 1-21 (Tradumàtica oberta)  
5.
9 p, 114.5 KB Embracing digital disruption in translator training : technology immersion in simulated translation bureaus / Buysschaert, Joost (Ghent University) ; Fernández-Parra, María (Swansea University) ; Kerremans, Koen (Vrije Universiteit Brussel) ; Koponen, Maarit (University of Turku) ; Van Egdom, Gys-Walt (Utrecht University / Zuyd University of Applied Sciences)
The aim of the present article is to show how the holistic approach of a "simulated translation bureau" (STB), bringing together many technological skills that would otherwise be taught separately in isolated course units, succeeds in familiarising translation students with the new ways of working and with new technologies.
L'objectiu d'aquest article és demostrar que l'enfocament holístic d'un "despatx de traducció simulat", que treballa conjuntament diverses competències tecnològiques que en un altre context s'haurien d'ensenyar per separat en unitats aïllades, permet que l'alumnat de traducció es familiaritzi amb les noves maneres de treballar i amb noves tecnologies.
El objetivo del presente artículo es demostrar que la aproximación holística de un "despacho de traducción simulado", que engloba el trabajo de varias competencias tecnológicas que en otro contexto tendrían que enseñarse por separado en unidades aisladas, permite que el alumnado de traducción se familiarice con las nuevas formas de trabajar y con nuevas tecnologías.

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.209
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 125-133 (Tradumàtica dossier)  
6.
8 p, 934.4 KB Machine Translation Post-Editing at TransPerfect - the 'Human' Side of the Process / Zaretskaya, Anna (TransPerfect)
La postedició de traduccions automàtiques (PETA) és cada cop més una pràctica comú dins la indústria de la traducció. Una col·laboració apropiada amb els traductors és clau per implantar la TA amb èxit dins el procés de traducció. [...]
Machine translation post-editing (MTPE) is becoming a common practice in translation industry. Proper collaboration with linguists is key to successful MT implementation in the translation workflow. [...]
La posedición de traducciones automáticas (PETA) está adquiriendo el carácter de práctica habitual en la industria de la traducción. La adecuada colaboración con los profesionales de la lengua es un elemento fundamental para la correcta implementación de la TA en el proceso de traducción. [...]

2017 - 10.5565/rev/tradumatica.201
Tradumàtica, Núm. 15 (2017) , p. 116-123 (Tradumàtica dossier)  
7.
13 p, 406.7 KB El uso de dispositivos y aplicaciones móviles en el aula de traducción : perspectiva de los estudiantes / Arnáiz-Uzquiza, Verónica (Universidad de Valladolid) ; Álvarez-Álvarez, Susana (Universidad de Valladolid)
En el presente artículo se analiza el uso de los dispositivos y aplicaciones móviles por parte de los estudiantes de Grado en Traducción e Interpretación de las universidades españolas durante su proceso formativo a partir de los datos obtenidos en una encuesta. [...]
En aquest article s'analitza l'ús dels dispositius i de les aplicacions mòbils per part dels estudiants del grau en traducció i interpretació de les universitats de l'Estat espanyol durant el seu procés formatiu a partir de les dades obtingudes en una enquesta. [...]
This paper presents the results of a survey that describes the use of mobile devices and apps by Translation and Interpreting students in Spain during their learning process. The sample consists of a total of 280 undergraduate students from 13 different Spanish universities.

2016 - 10.5565/rev/tradumatica.181
Tradumàtica, Núm. 14 (2016) , p. 100-111 (Tradumàtica dossier)  
8.
16 p, 571.8 KB Les tecnologies de la traducció en la formació de grau de traductors i intèrprets / Colominas Ventura, Carme (Universitat Pompeu Fabra) ; Piqué Huerta, Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Tradumàtica)
La formació de traductors i intèrprets, en tant que formació orientada a la professionalització, és especialment sensible als canvis que s'esdevenen en el mercat. Atès que aquests canvis estan motivats per l'evolució i el desenvolupament constants de les tecnologies de la informació i la comunicació, un dels àmbits dels plans d'estudis més afectats per aquest fet és el de les tecnologies de la traducció. [...]
La formación de traductores e intérpretes, en la medida en que es una formación orientada a la profesionalización, es especialmente sensible a los cambios que se dan en el mercado. Dado que estos cambios están motivados por la evolución y el desarrollo constantes de las tecnologías de la información y la comunicación, uno de los ámbitos más afectados por este hecho en los planes de estudios es el de las tecnologías de la traducción. [...]
The training of translators and interpreters, as a professionally oriented training, is especially sensitive to market changes. These changes, mainly motivated by constant development of information and communication technologies, affect the training curricula in this field and especially those parts of curricula devoted to translation technologies. [...]

2013 - 10.5565/rev/tradumatica.43
Tradumàtica, Núm. 11 (2013) , p. 297-312  
9.
15 p, 51.8 KB Traducir : ¿capacidad innata o destreza adquirible? / Gómez Hurtado, Mª Isabel
Este artículo presenta los resultados de mi tesis doctoral, que gira en torno a una investigación empírica cuyo objetivo es establecer parámetros similares y diferencias entre el comportamiento de estudiantes de último curso de la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada (FTI), y sujetos bilingües sin relación alguna con la disciplina de la traducción. [...]
This paper presents the results of my PhD dissertation. The aim of this empirical research project is to study similarities and differences between bilinguals from outside the world of translation and final year students from the Faculty of Translating and Interpreting (University of Granada) who have had special training in it. [...]

2007
Quaderns : revista de traducció, N. 14 (2007) p. 139-153  

Contribucions a jornades i congressos 2 registres trobats  
1.
1 p, 810.9 KB Training for real-time intralingual subtitling : the LTA project / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Oncins Noguer, Estel·la (Universitat Autònoma de Barcelona)
The rise of technology in Translation Studies demands new approaches at the academic level and offers new possibilities to the professionals working in this field. One of these possibilities is audiovisual translation (AVT) studies. [...]
2019
Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: un reto para las Áreas de Conocimiento. Madrid, 1 : 2019  
2.
12 p, 158.7 KB IO4 presentation / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
2019
ADLAB PRO Multiplier Event : AD Training Materials in Open Access. Barcelona, : 2019  

Documents de recerca 3 registres trobats  
1.
776 p, 22.4 MB La formación de traductores japonés-español. Situación actual y perspectivas / Asquerino, Laura ; Hurtado Albir, Amparo, dir.
L'objectiu general de la tesi és analitzar la formació de traductors del japonès a l'espanyol a Espanya per proposar pautes de millora. Per aconseguir-lo, s'estableixen set objectius específics: 1. [...]
El objetivo general de la tesis es analizar la formación de traductores del japonés al español en España con el fin proponer pautas de mejora. Para ello, se establecen siete objetivos específicos: 1. [...]
The overall aim of this thesis is to analyse Japanese-Spanish translator training in Spain in order to propose guidelines for improvement. To do so, seven specific objectives have been set: 1. To find out what the needs for translation are in the language pair Japanese-Spanish. [...]

2021  
2.
386 p, 29.5 MB La formación en audiodescripción en España Prácticas docentes y competencias del audiodescriptor / Mendoza Domínguez, Nuria ; Matamala, Anna, dir.
L'audiodescripció (AD) consisteix en la conversió d'imatges a paraules amb l'objectiu d'oferir una alternativa als continguts visuals per a les persones que no hi poden accedir. Es pot considerar un tipus de traducció intersemiòtica i, com a tal, s'ha inclòs sovint en el currículum de traducció audiovisual i en els estudis d'accessibilitat als mitjans. [...]
La audiodescripción (AD) consiste en la conversión de imágenes a palabras con el objetivo de ofrecer una alternativa a los contenidos visuales a quienes no pueden acceder a estos. Puede considerarse como un tipo de traducción intersemiótica y como tal, está frecuentemente incluida en el currículo de la traducción audiovisual y en los estudios de accesibilidad a los medios. [...]
Audio description (AD) consists of converting images to words with the aim of offering an alternative to the visual contents to those who cannot access it. It can be considered as a type of intersemiotic translation and as such, it is frequently included in the curriculum of audiovisual translation and in studies of media accessibility. [...]

2020  
3.
479 p, 5.7 MB Formación en posedición de traducción automática para estudiantes de lenguas extranjeras / Zhang, Hong ; Torres-Hostench, Olga, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
La presente tesis doctoral trata sobre la formación en posedición (PE) de traducción automática (TA) aplicada a la didáctica del español para estudiantes chinos. El objetivo general de esta tesis es explorar si la PE puede ser una herramienta útil en la enseñanza del español como segunda lengua para los estudiantes chinos con un nivel mínimo de B2. [...]
This doctoral thesis deals machine translation (MT) post-editing (PE) training applied to the teaching of Spanish for Chinese students. Although the use of MT is not usually recommended by foreign language teachers, many students use MT regardless; therefore, the general objective of this thesis is to explore whether PE can be a useful tool in teaching Spanish as a second language to Chinese students with a minimum level of B2. [...]

2019  

Documents gràfics i multimèdia 1 registres trobats  
1.
Procés d'Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació - PACTE / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Grup de recerca que té com a objectiu fonamental investigar sobre la competència traductora i la seva adquisició. La nostra última finalitat és millorar el disseny curricular de la formació de traductors, en especial el disseny de competències, la progressió de l'ensenyament i la seva avaluació. [...]
Grupo de investigación cuyo objetivo fundamental es investigar sobre la competencia traductora y su adquisición. Nuestra finalidad última es mejorar el diseño curricular de la formación de traductores, especialmente el diseño de competencias, la progresión de la enseñanza y su evaluación. [...]
Research group whose main objective is to investigate translation competence and its acquisition. Our ultimate goal is to improve curriculum design for translator training, especially where competences, the progression involved in teaching, and evaluation are concerned. [...]

2022  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.