Resultats globals: 838 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 488 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 69 registres trobats
Llibres i col·leccions, 39 registres trobats
Documents de recerca, 236 registres trobats
Materials didàctics, 3 registres trobats
Materials acadèmics, 1 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 3 registres trobats
Fons personals i institucionals, 4 registres trobats
Articles 488 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
14 p, 93.9 KB Balanç de 12 anys d'accions formatives al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (1986-1997) / Balagué, Núria ; Martínez, Pilar ; Peydró, Nelly
Es fa un resum cronològic de les diverses activitats formatives que ha dut a terme el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya en el període 1986-1997. S'hi presenten i comenten dades d'ordre quantitatiu referides als aspectes inherents a aquesta activitat: tipologies d'accions formatives, temàtiques, horaris, durades, procedència del professorat, alumnes, etc.
1998
Item, Núm. 22 (1998) , p. 74-87  
2.
30 p, 478.9 KB Teachers' intercultural competence : a requirement or an option in a culturally diverse classroom? / Álvarez Valdivia, Ibis Marlene (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; González Montoto, Iosbel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació)
This paper reports an exploratory study of the development of intercultural competence (IC) in elementary school teachers in Catalonia, Spain, utilising mixed-method quantitative and qualitative assessments. [...]
2018 - 10.1080/13603116.2017.1377298
International Journal of Inclusive Education, Vol. 22 Núm. 5 (2018) , p. 510-526  
3.
13 p, 260.3 KB Intercambios virtuales en formación docente : estado del arte y desafíos para la enseñanza de la lengua / De Luca, Natalia Romina (Universidad Nacional de San Martín (Argentina))
En este artículo, se presenta una revisión de antecedentes por investigaciones que han tomado como objeto, desde diferentes enfoques y metodologías, una práctica educativa relativamente novedosa: los intercambios virtuales en formación docente. [...]
En aquest article, es presenta una revisió d‟antecedents per investigacions que han pres com a objecte, des de diferents enfocaments i metodologies, una pràctica educativa relativament nova: els intercanvis virtuals en formació docent. [...]
This article presents a background review of research that has taken as its object, from different approaches and methodologies, a novel educational practice: virtual exchanges in teacher training. This pedagogical practice requires a review of the specialized bibliography that takes into account this constitutive heterogeneity when presenting advances in the field. [...]
Cet article présente une revue de fond d'une recherche qui a pris pour objet, à partir de différentes approches et méthodologies, une pratique éducative relativement nouvelle : les échanges virtuels dans la formation des enseignants. [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1207
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 4 (2023) , p. e1207 (Articles)  
4.
15 p, 140.3 KB Training, personal and environmental barriers of online education / Ramos Pla, Anabel (Universitat de Lleida) ; Sampedro Requena, Begoña Esther (Universidad de Córdoba) ; Del Arco Bravo, Isabel (Universitat de Lleida) ; Marín-Díaz, Verónica (Universidad de Córdoba) ; Flores Alarcia, Óscar (Universitat de Lleida)
The sudden change that universities experienced in the wake of the COVID-19 pandemic raised some key issues in higher education. The objectives of the present study are to discover the barriers that students experienced regarding training in the use of synchronous online teaching tools, and to analyse the barriers they faced in terms of personal and environmental aspects. [...]
El canvi sobtat que van experimentar les universitats arran de la pandèmia per la COVID-19 va fer sorgir algunes problemàtiques candents de l'educació superior. Per això, els objectius del present estudi són conèixer les barreres que es van trobar els estudiants respecte de la formació en l'ús d'eines d'ensenyament sincrònic, i analitzar les barreres dels estudiants respecte d'aspectes personals i d'entorn. [...]
El repentino cambio que experimentaron las universidades a raíz de la pandemia por COVID-19 hizo surgir algunas problemáticas candentes de la educación superior. Por ello, los objetivos del presente estudio son conocer las barreras con que se encontraron los estudiantes respecto a la formación en el uso de herramientas de enseñanza sincrónica, y analizar las barreras de los estudiantes respecto a aspectos personales y de entorno. [...]

2023 - 10.5565/rev/educar.1743
Educar, Vol. 59 Núm. 2 (2023) , p. 457-471 (Temas de investigación)  
5.
16 p, 146.5 KB Programa de mejora competencial y psicosocioemocional del alumnado de formación profesional básica / Sánchez-Bolívar, Lionel (Universidad Isabel I) ; Martínez-Martínez, Asunción (Universidad de Granada) ; Zurita-Ortega, Félix (Universidad de Granada) ; Escalante-González, Sergio (Universidad de Granada)
El presente análisis surge como consecuencia de la intervención, mediante coaching, sobre las competencias, la motivación, la resiliencia y las habilidades socioemocionales en los estudiantes de formación profesional básica de la familia profesional de Imagen Personal de la Ciudad Autónoma de Ceuta. [...]
Aquesta anàlisi sorgeix com a conseqüència de la intervenció, mitjançant coaching, sobre les competències, la motivació, la resiliència i les habilitats socioemocionals entre els estudiants de formació professional bàsica de la família professional d'Imatge Personal de la Ciutat Autònoma de Ceuta. [...]
This study analyses an initiative in the city of Ceuta to use life coaching to improve the skills, motivation, resilience and socio-emotional capacity of basic vocational training students specialising in hair and beauty training. [...]

2023 - 10.5565/rev/educar.1726
Educar, Vol. 59 Núm. 2 (2023) , p. 489-504 (Temas de investigación)  
6.
10 p, 312.0 KB La Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (UAB) : 50 anys de servei públic i de suport a l'ensenyament i la recerca (1972-2022) / Civil i Serra, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Rial Pan, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Santos Prados, Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
La Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), nascuda fa 50 anys i estretament vinculada a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) -degana dels estudis de comunicació a Catalunya-, ha evolucionat com a actor actiu per als estudiants, docents, investigadors, periodistes i la societat en general, al compàs de la digitalització. [...]
La Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), nacida hace 50 años y estrechamente vinculada a la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB) -decana de los estudios de comunicación en Cataluña-, ha evolucionado como actor activo para los estudiantes, docentes, investigadores, periodistas y la sociedad en general, al compás de la digitalización. [...]
The Communication Library and General Newspaper Archivesat the Autonomous University of Barcelona (UAB), founded 50years ago and closely tied to the Faculty of CommunicationStudies (UAB) -the longest-standing communication studiesprogramme in Catalonia- has evolved to become a key actorfor students, teachers, researchers and journalists, and for societyin general, keeping apace with digitalisation. [...]

2023 - 10.34810/qcac49id420785
Quaderns del CAC, Núm. 49 (2023) , p. 27-36
3 documents
7.
18 p, 606.9 KB The big challenge : Integrating digital teaching competence in the training of pre-service teachers / Llanes Velasco, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona)
Preparing teacher candidates for teaching in the 21st century is a great challenge for universities. Teacher training programs must provide trainees with both theoretical and practical knowledge and opportunities for developing professional competences in the digital world. [...]
Preparar futurs mestres per a l'ensenyament al segle XXI és un gran repte per a les universitats. És fonamental que els programes de formació inicial integrin coneixements teòrics i pràctics i ofereixin oportunitats per desenvolupar les competències professionals necessàries per ensenyar en un món digital. [...]
Preparar a futuros docentes para la enseñanza en el siglo XXI es un gran desafío para las universidades. Es fundamental que los programas de formación integren conocimientos teóricos y prácticos y ofrezcan oportunidades para el desarrollo de la competencia profesional en un mundo digital. [...]
Préparer les futurs enseignants à l'enseignement du 21ème siècle constitue un défi pour les universités. Les programmes de formation des enseignants doivent fournir aux stagiaires des connaissances à la fois théoriques et pratiques et des opportunités pour développer des compétences professionnelles dans le monde numérique. [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1121
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 3 (2023) , p. e1121 (Articles)  
8.
17 p, 162.6 KB Gamificación : metodología para el desarrollo de competencias específicas y transversales en Magisterio / Edo Agustín, Esther (Universidad de Zaragoza)
El desarrollo competencial del alumnado es el foco central del sistema educativo actual. Existe una ostensible necesidad de aportar a la sociedad recursos y habilidades que permitan desenvolverse en contextos académicos, laborales y sociales con fluidez y eficacia. [...]
El desenvolupament competencial de l'alumnat és el focus central del sistema educatiu actual. Hi ha una necessitat ostensible d'aportar a la societat recursos i habilitats que permetin desenvolupar-se en contextos acadèmics, laborals i socials amb fluïdesa i eficàcia. [...]
The development of students' competences is one of the central focuses of our current educational system. There is an obvious need to provide society with resources and skills that allow them to cope with the demands of academic, working and social contexts with fluency and efficiency. [...]

2023 - 10.5565/rev/educar.1768
Educar, Vol. 59 Núm. 2 (2023) , p. 333-349 (Monográfico)  
9.
17 p, 239.6 KB Análisis de una intervención educativa basada en ACAD Toolkit para la mejora del diseño didáctico en futuros docentes / Buils, Sara (Universitat Jaume I) ; Llopis-Nebot, María Ángeles (Universitat Jaume I) ; Valdeolivas-Novella, Gracia (Universitat Jaume I) ; Esteve-Mon, Francesc M. (Universitat Jaume I)
Para facilitar el proceso de diseño y análisis didáctico es importante considerar la herramienta ACAD (Activity-Centred Analysis and Design) Toolkit. Esta representa las dimensiones del marco intervinientes en el diseño: el escenario de aprendizaje, la interacción social, las tareas de conocimiento y el enfoque pedagógico. [...]
Per facilitar el procés de disseny i anàlisi didàctica és important considerar l'eina ACAD (Activity-Centred Analysis and Design) Toolkit. Aquesta representa les dimensions del marc que intervenen en el disseny: l'escenari d'aprenentatge, la interacció social, les tasques de coneixement i l'enfocament pedagògic. [...]
To facilitate the process of educational design and analysis, it is important to consider the ACAD (Activity-Centred Analysis and Design) Toolkit, which represents elements of a framework used in educational design: learning setting, social interaction, knowledge tasks, and pedagogical approach. [...]

2023 - 10.5565/rev/educar.1701
Educar, Vol. 59 Núm. 2 (2023) , p. 315-331 (Monográfico)  
10.
34 p, 1.1 MB CLIL in Pre-primary education : the views of In-service and Pre-service teachers / Segura, Marta (Universitat Internacional de Catalunya)
Content and Language Integrated Learning (CLIL) has rapidly gained ground in schools within the latest decades. Consequently, interest in analysing stakeholders' perceptions and needs has increased. [...]
L'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) ha guanyat terreny ràpidament a les escoles durant les darreres dècades. En conseqüència, l'interès en analitzar les percepcions i necessitats dels agents implicats ha augmentat. [...]
El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) ha ganado terreno rápidamente en las escuelas durante las últimas décadas. En consecuencia, el interés en analizar las percepciones de los agentes implicados y sus necesidades ha aumentado. [...]
L'Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Étrangère (EMILE) a rapidement gagné du terrain dans les écoles au cours des dernières décennies. Par conséquent, l'intérêt pour l'analyse des perceptions et des besoins des acteurs impliqués s'est accru. [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1230
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 2 (2023) , p. e1230 (Articles)  

Articles : 488 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 69 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
20 p, 2.2 MB Informe anual d'activitat : 2022 / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Recerca de l'Esport
2022  
2.
15 p, 719.0 KB Hacia una evaluación inclusiva de la eficacia intercultural en el profesorado en formación de Infantil, Primaria y Secundaria en España / Elboj Saso, Carmen (Universidad de Zaragoza) ; Gómez Bahillo, Carlos (Universidad de Zaragoza) ; Iñiguez Berrozpe, Tatiana (Universidad de Zaragoza) ; Valero Errazu, Diana (Universidad Antonio de Nebrija) ; Serradell Pumareda, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona)
2018 - 10.13140/RG.2.2.24235.95529
Conferencia de Sociología de la Educación. Alacant, València, 20a : 2018  
3.
14 p, 251.0 KB Jóvenes no cualificados. ¿Es eficaz el contrato de formación y aprendizaje? / Nieto Rojas, Patricia (Universidad Carlos III de Madrid)
2019
Jornades IET "Transicions a l'ocupació". Barcelona, Catalunya, 8es : 2019  
4.
2 p, 968.6 KB Programa de les VIII Jornades IET "Transicions a l'ocupació"
Les transformacions del treball i del mercat laboral, posen a prova l'accés a l'ocupació com a pas a la vida adulta per als nois i per a les noies joves. No és estrany, doncs, que la inserció laboral de les persones joves s'hagi convertit en un tema recorrent a l'agenda pública europea. [...]
2019
Jornades IET "Transicions a l'ocupació". Barcelona, Catalunya, 8es : 2019
3 documents
5.
14 p, 527.0 KB Los contratos para la formación y el aprendizaje . Perspectiva crítica y balance / Esteban Legarreta, Ricardo
2019
Jornades IET "Transicions a l'ocupació". Bellaterra, Catalunya, 8es : 2019  
6.
20 p, 397.2 KB La FP Dual y la transición de los jóvenes al mercado de trabajo : la visión de los agentes sociales / Barrientos, Daniel ; Martin, Antonio (Martin Artiles) ; Lope Peña, Andreu ; Carrasquer, Pilar, 1957- ; Moles Kalt, Benjamí
2019
Jornades IET "Transicions a l'ocupació". Barcelona, Catalunya, 8es : 2019  
7.
1 p, 810.9 KB Training for real-time intralingual subtitling : the LTA project / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Oncins Noguer, Estel·la (Universitat Autònoma de Barcelona)
The rise of technology in Translation Studies demands new approaches at the academic level and offers new possibilities to the professionals working in this field. One of these possibilities is audiovisual translation (AVT) studies. [...]
2019
Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: un reto para las Áreas de Conocimiento. Madrid, 1 : 2019  
8.
1 p, 993.1 KB EASIT : media access services made easier to understand / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
Easy-to-read language and plain language have traditionally been applied to printed content in order to make content easier to understand and cater for diverse user needs. However, in our audiovisual and digitized society, there is a need to go beyond the written word and create audiovisual content and audiovisual access services that are also easier to understand. [...]
2019 (EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training))
Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: un reto para las Áreas de Conocimiento. Madrid, 1r : 2019  
9.
12 p, 158.7 KB IO4 presentation / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona)
2019
ADLAB PRO Multiplier Event : AD Training Materials in Open Access. Barcelona, : 2019  
10.
6299x9449, 8.1 MB Projecta-U, where artificial intelligence (Science), neural Machine translation (Technology) and Translation studies (Humanities) meet to improve HE student's access to global knowledge / Aguilar-Amat, Anna, 1962- (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Cid-Leal, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Fuentes Agustí, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Torres-Hostench, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona)
2018 - 10.13140/RG.2.2.16098.58568
GUNi International Conference on Humanities and Higher Education: Generating synergies betwenn Science, Technology and Humanities. Barcelona, : 2018  

Contribucions a jornades i congressos : 69 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Llibres i col·leccions 39 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
92 p, 4.2 MB INDUCTEACHING: Proposta d'inducció docent lligada a formació inicial i primer any docent de mestres de primària / Olmos Rueda, Patricia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
El Projecte INDUCTEACHING ‒El trànsit cap a la professió docent: validació d'una proposta de model d'inducció docent lligada a la formació inicial i primer any docent de mestres/as de primària‒ (https://sites. [...]
Aquesta aportació és una síntesi del Projecte i de les seves aportacions més significatives, tractant de donar una visió general de tot allò realitzat i aconseguit, alhora que informar sobre els mecanismes que permeten accedir al coneixement acumulat. [...]
El document s'ha de mirar així, com una aproximació general a les millores que es poden fer en les accions estratègiques per acompanyar en el trànsit cap a la professió docent, la construcció de la identitat com a docent i el desenvolupament professional dels i de les mestres, aconsellant aprofundir-hi en els aspectes que interessin a partir de la documentació generada i referenciada al mateix text.

Bellaterra EDO-SERVEIS - Universitat Autònoma de Barcelona 2023  
2.
19 p, 9.4 MB Instrucció de Gerència 3/2022, relativa a les indemnitzacions per la col·laboració en la realització d'accions formatives, divulgatives i anàlogues de la UAB i al procés de designació per a la col·laboració / Universitat Autònoma de Barcelona
L'objecte d'aquesta instrucció és establir el procediment de pagament de les despeses vinculades al Pla de Formació de la UAB per a la col·laboració en: - Accions formatives: Cursos, tallers, tutories i altres. [...]
2022  
3.
10 p, 235.4 KB Training experts in inclusive practices for an equity on access to culture in Europe / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Orero, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona)
Access to cultural content should be offered by several services available by default. If access services are thought, and budgeted, in the production phase, they are better integrated, and cultural content can be enjoyed by all patrons. [...]
Palgrave Macmillan, 2019 - 10.1007/978-981-13-5962-0_13
Inclusion, equity and access for individuals with disabilities, 2019, p. 263-280  
4.
27 p, 6.7 MB Traducció i immigració : la formació de traductors i intèrprets als serveis públics, noves solucions per a noves realitats / Arumí Ribas, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Bestué, Carmen (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Garcia-Beyaert, Sofia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Gil-Bardají, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Minett-Wilkinson, Jacqueline (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Olaciregui, Miren (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Onos, Liudmila (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Ruiz de Infante, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Ugarte i Ballester, Xus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Vargas-Urpi, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
L'estudi que presentem té com a propòsit difondre els objectius, la metodologia i els principals resultats del projecte Traducció i immigració: la formació de traductors i intèrprets als serveis públics, noves solucions per a noves realitats, dut a terme pel grup MIRAS (Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social) entre els anys 2009 i 2010. [...]
The aim of the present study is to publish the principal objectives, methodology and results of the project Translation and Immigration: the training of public service translators and interpreters, new solutions for new scenarios. [...]

Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2012 (Ciutadania i Immigració ; 8)
Recerca i immigració IV. Convocatòria ARAFI-2008, 2012, p. 157-183  
5.
64 p, 666.6 KB Una visió de la joventut a Catalunya / Miret, Pau, 1964-
Des d'una perspectiva biogràfica, la joventut és una etapa vital que transcorre entre la infantesa i el món adult. Delimitar-la en un interval d'edats no és tasca fàcil i a les estadístiques oficials no és estrany veure ballar aquest rang d'edats en funció del moment històric en què s'han publicat. [...]
Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2005 (Polítiques, 46)
Estructura social i desigualtats a Catalunya, 2005, p. 183-246  
6.
210 p, 1.9 MB Evaluación para la eficacia de la formación para la innovación : análisis de casos de éxito. Informe de síntesis / Pineda i Herrero, Pilar, dir.
Madrid : SEPE, 2013  
7.
15 p, 8.4 MB La accesibilidad en los medios : aspectos lingüísticos y retos de formación / Matamala, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
Accesibilidad se asocia a menudo con el hecho de superar barreras físicas, pero el mundo de la comunicación es inaccesible para la comunidad de personas con discapacidades sensoriales a menos que se introduzcan sistemas como la audiodescripción (AD), la subtitulación para sordos (SPS) o el lenguaje de señas. [...]
Madrid : Ediciones del Laberinto , 2006
Sociedad, integración y televisión en España, 2006, p. 293-306  
8.
61 p, 1.4 MB La mediació en l'àmbit familiar / Vall Rius, Anna
Aquest estudi pretén oferir una descripció de l'estat de la mediació familiar a Catalunya. El període analitzat se centra bàsicament en les dades de l'any 2008, encara que és evident la influència de tot el bagatge teòric i d'experiència acumulat des de la seva introducció a Catalunya a la dècada dels anys vuitanta i de les aportacions que s'han sumat al decurs de l'evolució i de la lenta però progressiva implementació de la mediació familiar a Catalunya. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 375-435
2 documents
9.
51 p, 421.2 KB La mediació empresarial / Tarrazón Rodón, M. Mercedes ; Ruíz García, Juan Antonio (Universitat Pompeu Fabra) ; Gili Saldaña, Marian (Universitat Pompeu Fabra)
En les relacions empresarials, laborals, personals, o en qualsevol interacció entre persones físiques o jurídiques, els conflictes són inevitables. I no hi ha res de negatiu en això. Ara bé, quan sorgeix la controvèrsia, les parts disposen de dues opcions: o bé permetre que aquest conflicte sigui una font de problemes, despeses i eventuals pèrdues, o bé utilitzar el conflicte com a una eina per a intentar crear valor i obtenir un benefici. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 133-184
2 documents
10.
51 p, 657.9 KB New and Emerging issues in vocational education and training research beyond 2010 / Béduwé, Catherine (Université des sciences sociales de Toulouse) ; Germe, Jean-François (Ecole doctorale Entreprise, Travail, Emploi) ; Leney, Tom ; Planas, Jordi, 1950- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Poumay, Marianne (Université de Liège) ; Armstrong, Russell
This paper is a cooperation between researchers from three areas of vocational education and training (VET) and lifelong learning research. It aims to identify several new and emerging issues that will be crucially relevant to VET research in the post-Lisbon decade. [...]
Luxembourg Office for Official Publications of the European Communities 2009 (CEDEFOP reference series; 70)
Modernising vocational education and training. Fourth report on vocational training research in Europe: background report, 2009, p. 15-65  

Llibres i col·leccions : 39 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 236 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
20.3 MB La formación inicial de maestros en contextos de diversidad cultural : aportaciones desde la didáctica de la Geografía / Barroso Hortas, Maria João ; Santisteban, Antoni, dir.
Aquest estudi està orientat a la formació inicial del professorat de ciències socials i geografia, afrontant els reptes que s'enfronten a les seves classes del segle XXI, que es caracteritzen per la diversitat cultural i que representen una oportunitat per reflexionar, amb l'objectiu d'obrir camins d'acció educativa compromesos amb la democràcia, l'equitat i la justícia social. [...]
Este estudio se orienta hacia la formación inicial de profesores de ciencias sociales y geografía, atendiendo a los desafíos a los que se enfrentan en sus clases del siglo XXI, que se caracterizan por la diversidad cultural y que representan una oportunidad sobre la que conviene reflexionar, con el objetivo de abrir caminos a la acción educativa comprometida con la democracia, la equidad y la justicia social. [...]
This study focuses in the initial teachers training of social sciences - geography, taking into account the challenges faced in their 21st century classes, which are characterized by cultural diversity and which represents an opportunity to reflect, with the aim of opening paths to an educational action committed to democracy, equity and social justice. [...]

2023  
2.
7.1 MB Búsqueda y análisis de parejas de vuelo para el uso en vuelos en formación en Europa / Bracons Escarré, Oriol ; Martín López, Gonzalo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present treball té com a objectiu presentar una anàlisi de trajectòries volades per aeronaus comercials.
Este trabajo tiene como objetivo presentar un análisis de trayectorias voladas por aeronaves comerciales.
This paper aims to present an analysis of trajectories flown by commercial aircraft, using historical flight.

2022
Pla d' Estudis de Gestió Aeronàutica [829]  
3.
7.1 MB Cerca i anàlisi de parelles de vol per l'ús en vols en formació a Europa / De Urrengoechea Cantavenera, Tomás ; Martín López, Gonzalo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present treball té com a objectiu presentar una anàlisi de trajectòries volades per aeronaus comercials, utilitzant dades històriques de vol, que serveixi com a base per a l'estimació del potencial dels vols en formació oportunista dins l'espai aeri europeu, el qual pot contribuir a la reducció d'emissions i l'optimització de la capacitat de l'espai aeri. [...]
Este trabajo tiene como objetivo presentar un análisis de trayectorias voladas por aeronaves comerciales, utilizando datos históricos de vuelo, que sirva como base para la estimación del potencial de los vuelos en formación oportunista dentro del espacio aéreo europeo, el cual puede contribuir a la reducción de emisiones y la optimización de la capacidad del espacio aéreo. [...]
This paper aims to present an analysis of trajectories flown by commercial aircraft, using historical flight data, as a basis for the estimation of the potential of opportunistic formation flying within European airspace, which can contribute to the reduction of emissions by optimising airspace capacity. [...]

2022
Pla d' Estudis de Gestió Aeronàutica [829]  
4.
11 p, 662.9 KB Uso de técnicas de Machine Learning y Deep Learning para la generación de perfiles de usuarios de Twitter / Viñas Templado, Carla ; César Galobardes, Eduardo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La simulació a partir d'agents és un projecte que s'està desenvolupant a la Universitat Autònoma de Barcelona i té com a objectiu realitzar simulacions cada vegada més complexes. La primera simulació que es vol dur a terme és la dels agents, siguent aquests usuaris de Twitter que interactuen. [...]
La simulación a partir de agentes es un proyecto que se está desarrollando en la universidad Autónoma de Barcelona y tiene como objetivo llegar a realizar simulaciones cada vez más complejas. La primera simulación que se quiere llevar a cabo es la de agentes siendo estos usuarios de Twitter que interactuan. [...]
Agent-based simulation is a project being developed at the Autonomous University of Barcelona with the aim of conducting increasingly complex simulations. The initial simulation focuses on Twitter users as interacting agents. [...]

2023
Enginyeria de Dades [1394]  
5.
17.8 MB Propuesta de prácticum para fomentar la competencia intercultural en la formación inicial docente / Podestá González, Sonia Pía ; Álvarez Valdivia, Ibis Marlene, dir.
Actualment, en una societat cada cop més globalitzada, docents i investigadors destaquen la importància de comptar amb docents preparats per treballar amb la diversitat i desenvolupar la seva Competència Intercultural (CI). [...]
Actualmente, en una sociedad cada vez más globalizada, docentes e investigadores relevan la importancia de contar con docentes preparados para trabajar con la diversidad y desarrollar su Competencia Intercultural (CI). [...]
In this increasingly globalised society, teachers and researchers are stressing the importance of counting on teachers who are equipped to deal with classroom diversity and able to develop their Intercultural Competence (IC). [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Psicologia de l'Educació.

2023  
6.
8.8 MB The Efficacy of the Subskills Training Approach on the Rendition of Numerical Data, Proper Names, and Abbreviations in the Teaching of Simultaneous Interpreting from English into Arabic / Aldabbagh, Abeya ; Arumí Ribas, Marta, dir. ; Gil-Bardají, Anna, dir.
Es poden emprar molts enfocaments diferents en la formació de la interpretació simultània (SI en les seves sigles en anglès). Atès que la SI és un procés complex que inclou diverses subhabilitats interdependents, val la pena explorar l'eficàcia d'un enfocament pedagògic basat en subhabilitats, és a dir, en microhabilitats específiques de la SI, com ara l'atenció dividida, la fluïdesa, l'autocontrol, el control sobre la producció oral, la interpretació d'informació numèrica, els noms o les abreviatures. [...]
Se pueden emplear muchos enfoques diferentes en la formación de la interpretación simultánea (SI en sus siglas en ingés). Dado que SI es un proceso complejo que incluye varias subhabilidades interdependientes, vale la pena explorar la eficacia de un enfoque pedagógico basado en subhabilidades, es decir, en microhabilidades específicas de la SI, como la atención dividida, la fluidez, el autocontrol, el control sobre la producción oral, la interpretación de información numérica, los nombres o las abreviaturas. [...]
Many different approaches can be employed in the training of simultaneous interpreting (SI). As SI is a complex process that includes several inter-dependent subskills, it is worthwhile to explore the efficacy of a subskills training approach in the teaching of SI; it is an approach that targets specific SI micro-skills such as split-attention, fluency, self-monitoring, output control, interpreting of numerical data, proper names, or abbreviations. [...]

2023  
7.
2.7 MB El diálogo generativo en la formación del profesorado, una construcción continua de la identidad docente / Pabón Ponce, Karina ; Weise, Crista, dir.
Aquesta recerca pretén contribuir a la reflexió sobre els processos de formació contínua del professorat, a partir d'un enfocament constructivista que faciliti la participació i l'acció compromesa dels participants, i que per descomptat contribueixi al desenvolupament de la identitat del professorat universitari. [...]
Esta investigación pretende aportar a la reflexión, sobre los procesos de formación continua del profesorado, a partir de un enfoque constructivista que facilita la participación y actuación comprometida de los participantes, y que por supuesto contribuye al desarrollo de la identidad del docente universitario. [...]
Based on a constructivist methodology that promotes participant engagement and committed action and aids in the development of the university teacher's identity, this research aims to contribute to reflection on the processes of continuous teacher training. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Psicologia de l'Educació.

2022  
8.
3.7 MB Creencias y Conocimiento de los Futuros Profesores para la Enseñanza de la Lectura Inicial / Pastén Ibáñez, Angelina ; Birello, Marilisa, dir.
Aquest estudi té per objectiu determinar l'impacte que té la formació inicial en les creences i el coneixement dels futurs professors en el procés d'ensenyament i aprenentatge de la lectura inicial. [...]
Este estudio tiene por objetivo determinar el impacto que tiene la formación inicial en las creencias y el conocimiento de los futuros profesores en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura inicial, para lo cual se ha explorado las creencias y el conocimiento antes y después del curso de formación; además de analizar la influencia que tienen las entrevistas de autoconfrontación en este proceso formativo. [...]
The objective of this study is to determine the impact of initial teacher education (ITE) on pre-service teachers' beliefs and knowledge about the teaching and learning process of initial reading. These beliefs and knowledge were explored before and after the ITE course. [...]

2022  
9.
146 p, 8.7 MB Caracterización del conocimiento estadístico de un grupo de estudiantes al inicio de su formación como docentes de educación primaria / Manríquez Ubilla, Francisca ; Gorgorió Solà, Núria, dir.
Aquesta tesi té per objectiu caracteritzar el coneixement estadístic d'un grup d'estudiants a l'inici de la seva formació com a mestres de primària. Les recerques existents al voltant del coneixement estadístic dels futurs docents s'han centrat en identificar quins conceptes i procediments estadístics apliquen quan analitzen un conjunt de dades una vegada ja han tingut classes d'estadística en el marc de la seva formació docent. [...]
Esta tesis tiene por objetivo caracterizar el conocimiento estadístico de un grupo de estudiantes al inicio de su formación como docentes de educación primaria. Las investigaciones existentes sobre el conocimiento estadístico de los futuros docentes se han centrado en identificar qué conceptos y procedimientos estadísticos aplican cuando analizan un conjunto de datos después de haber recibido clases de estadística en el marco del programa de formación. [...]
This thesis aims to characterise the statistical knowledge of a group of students at the beginning of their training as primary school teachers. Existing research on the statistical knowledge of prospective teachers has focused on identifying which statistical concepts and procedures they apply when they analyse a set of data after having received statistics classes as part of the training programme. [...]

2022  
10.
271 p, 6.0 MB El Pensamiento Crítico y Creativo en la formación de profesorado de ciencias de educación secundaria / Prado Arenas, Diana Lizeth ; Junyent i Pubill, Mercè, dir. ; Oliveras Prat, Begonya, dir.
La tesi El pensament crític i Creatiu en la formació inicial de professorat de ciències de educació secundària planteja una aportació en el camp de la didàctica de les ciències experimentals per a l'alfabetització científica. [...]
La tesis El pensamiento crítico y Creativo en la formación inicial de profesorado de ciencias de educación secundaria plantea una aportación en el campo de la didáctica de las ciencias experimentales para la alfabetización científica. [...]
The thesis The Critical and Creative Thinking in science secondary teacher training proposes a contribution in the field of didactics of experimental sciences for scientific literacy. The proposal covers the improvement of thinking in the teaching-learning of science through the development of the transversal competences of Critical Thinking and Creative Thinking and modelling as a didactic approach. [...]

2022  

Documents de recerca : 236 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 3 registres trobats  
1.
Qui va dir por? : curs Eines i recursos que t'ofereixen les Biblioteques UAB per realitzar el TFG / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Vídeo on es presenta el curs Eines i recursos que t'ofereixen les Biblioteques UAB per realitzar el TFG.
2021 (Serveis)  
2.
36 p, 1.2 MB Programa de Desenvolupament Professional d'Investigadors / Díaz, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Miñarro, Begoña (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Ariño, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona)
Programa impulsat per la Unitat de Projectes Estratègics de l'Àrea de Recerca de la UAB, té per objectiu donar suport als investigadors en la seva carrera investigadora, dissenyant accions formatives que cobreixin les seves necessitats en cadascun dels seus estadis de desenvolupament professional.
The programme aims to offer support to researchers during their careers, with training sessions that cover theirneeds at all stages of their professional development.

2018
2 documents
3.
7 p, 415.1 KB Per què un pla de formació en competències transversals? / Ruiz, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació)
Presentació realitzada pel dins de la Jornada de benvinguda als nous doctorands del curs 2015-16: "El doctorat com a etapa formativa. Una aproximació a l'ètica en la recerca i a la bona pràctica", organitzada per la UAB.
2016 (Eines per a la recerca)  

Materials acadèmics 1 registres trobats  
1.
40 p, 978.5 KB La Guia de l'estudiant / Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Doctorat ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
La Universitat a l'Abast desenvolupa un enfocament de la formació continuada vinculat a l'Envelliment Actiu i ofereix oportunitats de formació i d'implicació social. El programa posa de manifest la voluntat de la Universitat de posar a l'abast de tots els ciutadans i ciutadanes una formació de qualitat en temes d'interès. [...]
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona ,2014-
8 documents

Documents gràfics i multimèdia 3 registres trobats  
1.
Procés d'Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació - PACTE / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental
Grup de recerca que té com a objectiu fonamental investigar sobre la competència traductora i la seva adquisició. La nostra última finalitat és millorar el disseny curricular de la formació de traductors, en especial el disseny de competències, la progressió de l'ensenyament i la seva avaluació. [...]
Grupo de investigación cuyo objetivo fundamental es investigar sobre la competencia traductora y su adquisición. Nuestra finalidad última es mejorar el diseño curricular de la formación de traductores, especialmente el diseño de competencias, la progresión de la enseñanza y su evaluación. [...]
Research group whose main objective is to investigate translation competence and its acquisition. Our ultimate goal is to improve curriculum design for translator training, especially where competences, the progression involved in teaching, and evaluation are concerned. [...]

2022  
2.
35.3 KB Lletra, Educació lingüistica i literària / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. LLETRA, Educació lingüística i literària ; Universitat de Barcelona
Captura de la pàgina web del Grup de Recerca LLETRA (2017 SGR 1728), acrònim format amb les inicials dels mots que designen els eixos de la seva activitat: Llengua, Literatura, Educació, Transferència, Recerca, Acció.
2017  
3.
Qui va dir por? : curs Eines i recursos que t'ofereixen les Biblioteques UAB per realitzar el TFG / Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Vídeo on es presenta el curs Eines i recursos que t'ofereixen les Biblioteques UAB per realitzar el TFG.
2021 (Serveis)  

Fons personals i institucionals 4 registres trobats  
1.
3 p, 504.3 KB Formación Forestal (1984-2022) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta una recopilación de la Formación Forestal, en Catalunya (1984-2022), realizada en distintos formatos: cursos, jornadas, congresos, simposiums, conferencias, ponencias, seminarios, sesiones, reuniones, etc.
Es presenta una recopilació sobre Formació Forestal, a Catalunya (1984-2022).

2022 (Memoria forestal digital)
21 documents
2.
8 p, 458.2 KB Formación en Veterinaria de Salud Pública (1987-2011) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta una recopilación de la Formación en Veterinaria de Salud Pública, principalmente en Catalunya (1987-2011), realizada en distintos formatos: cursos, jornadas, congresos, simposiums, conferencias, ponencias, seminarios, sesiones, reuniones, informes, documentos, etc. [...]
Es presenta una recopilació sobre Formació en Veterinària de Salut Pública, principalment a Catalunya (1987-2011).

2022 (Inspecció veterinària d'escorxadors)  
3.
15 p, 457.5 KB Formación en Inspección Veterinaria de mataderos (1986-2012) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta una recopilación de la Formación en Inspección Veterinaria de mataderos en España (1986-2012), realizada en distintos formatos: cursos, jornadas, congresos, simposiums, conferencias, ponencias, seminarios, sesiones, reuniones, informes, documentos, etc. [...]
Es presenta una recopilació sobre Formació en Inspecció Veterinària d'Escorxadors a Espanya (1986-2012). ".

2022 (Inspecció veterinària d'escorxadors)
2 documents
4.
11 p, 523.0 KB Formación en Producción Animal (1984-2015) / Fàbregas i Comadran, Xavier
"Se presenta una recopilación de la Formación en Producción Animal en España (1984-2015), realizada en distintos formatos: cursos, jornadas, congresos, simposiums, conferencias, ponencias, seminarios, sesiones, reuniones, etc. [...]
Es presenta una recopilació sobre Formació en Producció Animal a Espanya (1984-2015). ".

2022 (Memoria digital de producció animal)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.