Resultados globales: 48 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 18 registros
Contribuciones a jornadas y congresos, Encontrados 1 registros
Libros y colecciones, Encontrados 17 registros
Documentos de investigación, Encontrados 12 registros
Artículos Encontrados 18 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
11 p, 692.9 KB Cognitive Discourse Functions : a Bridge between Content, Literacy and Language for Teaching and Assessment in CLIL / Morton, Tom (Universidad Autónoma de Madrid)
As Bilingual Education programmes which adopt a CLIL approach grow, there is an ever-increasing need for conceptual and practical frameworks to help teachers integrate content, literacy and language in teaching and assessment. [...]
Amb l'auge dels programes d'educació bilingüe que utilitzen l'enfocament AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera), cada vegada més es necessiten marcs conceptuals i pràctiques per a ajudar als professors en la integració dels continguts, les formes de comunicació específiques per a comunicar els continguts ('literacy' en anglès) i el llenguatge. [...]
Con el auge de los programas de educación bilingüe que utilizan el enfoque AICLE (aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera), cada vez más se necesitan marcos conceptuales y prácticas para ayudar a los profesores en la integración de los contenidos, las formas de comunicación específicas para comunicar los contenidos ('literacy' en inglés) y el lenguaje. [...]

2020 - 10.5565/rev/clil.33
CLIL : Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education, Vol. 3 Núm. 1 (2020) , p. 7-17 (Foundations & Research)  
2.
13 p, 173.2 KB Cossos generals, cossos especials en el moment present : una vella polèmica / Ferret i Jacas, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona)
El treball considera l'evolució de la funció pública a Espanya des de l'hegemonia dels cossos especials. S'ha produït un intent d'hegemonia dels cossos generals i una progressiva laboralització que ha culminat amb l'Estatut del 2007. [...]
El trabajo considera la evolución de la función pública en España desde la hegemonía de los cuerpos especiales. Se ha producido un intento de hegemonía de los cuerpos generales y una progresiva laboralización que ha culminado con el Estatuto de 2007. [...]
This paper considers the development of the civil service in Spain from the perspective of the hegemony of the special entities. There has been an attempt to achieve hegemony for the general entities and a progressive move to group contracts, culminating in the 2007 Statute. [...]

2012
Revista catalana de dret públic, Núm. 45. L'ocupació pública (Desembre 2012) , p. 63-75
2 documentos
3.
24 p, 194.7 KB Estatuts d'autonomia : funció constitucional i límits materials / Ferret i Jacas, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
La matèria estatutària no se circumscriu a un elenc determinat de sectors materials, sinó a la realització d'una funció constitucional. Els límits materials de l'Estatut són així molt més flexibles que els d'altres lleis orgàniques. [...]
La materia estatutaria no se circunscribe a un elenco determinado de sectores materiales, sino a la realización de una función constitucional. Los límites materiales del estatuto son así mucho más flexibles que los de otras leyes orgánicas. [...]
The subject matter of the statutes of autonomy is not limited to a specific set of subjects, but extends to the fulfillment of a constitutional function. The limits on the subjects covered by the Statute are, then, much more flexible than the limits on other implementing acts. [...]

2005
Revista catalana de dret públic, Núm. 31 (Desembre 2005) , p. 87-108
2 documentos
4.
7 p, 379.2 KB "El robot de les emocions", un projecte per estudiar la funció de relació a primaria / Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) ; Tena Gallego, Èlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica)
En aquest article es presenta una proposta educativa per promoure la construcció de diverses idees sobre la funció de relació dels éssers vius a partir d'un repte inicial: dissenyar i construir un robot que pugui expressar algunes emocions. [...]
This article presents an educational proposal to promote the construction of different ideas about the relational abilities of living things from an initial challenge: designing and building a robot that can express some emotions. [...]

2018 - 10.5565/rev/ciencies.394
Ciències : revista del professorat de ciències de primària i secundària, Núm. 36 (2018) , p. 1-7 (Experiències didàctiques i treballs pràctics)  
5.
25 p, 747.7 KB El Parlamento de Cataluña y su función de impulso político / Vintró Castells, Joan ; Subirats, Joan (Subirats i Humet)
1981
Revista de estudios políticos, Num. 23 (1981) , p. 185-209  
6.
55 p, 354.5 KB La moderna teoria de l'elecció social : de la impossibilitat a la possibilitat / Massó, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Es presenten els dos teoremes d'impossibilitat més importants de la moderna teoria de l'elecció social: el teorema d'Arrow per a funcions de benestar social no dictatorials que satisfan el principi de Pareto i la propietat de la independència d'alternatives irrellevants, i el teorema de Gibbard-Satterthwaite per a funcions d'elecció social no trivials i no manipulables. [...]
We present the two most important impossibility theorems of the modern social choice theory: Arrow's theorem for social welfare functions satisfying the Pareto principle and the independence of irrelevant alternatives property, and Gibbard-Satterthwaite's theorem for non-trivial and strategy-proof social choice functions. [...]

2012 - 10.2436/20.2002.01.45
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, Vol. 27, Num. 2 (2012) , p. 177-231  
7.
16 p, 274.8 KB Las funciones de dos variables : análisis mediante los resultados del diálogo entre la teoría APOS y la TAD / Trigueros, Maria (Instituto Tecnológico Autónomo de México) ; Martínez-Planell, Rafael (Universidad de Puerto Rico)
Este artículo considera una aplicación del diálogo entre las teorías APOS y TAD consideradas como praxeologías de investigación. Se presenta un ejemplo de diálogo partiendo de un problema de investigación relacionado con el aprendizaje de las funciones de dos variables. [...]
Aquest article considera una aplicació del diàleg entre les teories APOS i TAD considerades com praxeologies de recerca. Es presenta un exemple de diàleg partint d'un problema de recerca relacionat amb l'aprenentatge de les funcions de dues variables. [...]
This paper presents an application of the contributions from the dialogue between APOS theory and ATD considered as research praxeologies. A problem related to the learning of functions of two variables is used to show how tools resulting from the dialogue starting from the theoretical and technological components can be applied. [...]

2015 - 10.5565/rev/ensciencias.1520
Enseñanza de las ciencias, Vol. 33 Núm. 2 (2015) , p. 157-171 (Investigaciones Didácticas)  
8.
18 p, 128.3 KB On sequential and fixed designs for estimation with comparisons and applications / Terbeche, Mekki (University of Oran) ; Oluyede, Broderick O. (Georgia Southern University) ; Barbour, Ahmed (U.A.E. University)
A fully sequential approach to the estimation of the difference of two population means for distributions belonging to the exponential family of distributions is adopted and compared with the best fixed design. [...]
Adoptem un plantejament complet i exhaustiu per estudiar les diferències entre les mitjanes poblacionals per a distribucions de la família exponencial, que comparem amb el millor disseny d'efectes fixs. [...]

2005
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 29, Núm. 2 (July-December 2005) , p. 217-234  
9.
18 p, 145.2 KB Muliere and Scarsini's bivariate Pareto distribution: sums, products, and ratios / Nadarajah, Saralees (University of Nebraska) ; Kotz, Samuel (The George Washington University)
We derive the exact distributions of R = X + Y, P = X Y and W = X/(X + Y) and the corresponding moment properties when X and Y follow Muliere and Scarsini's bivariate Pareto distribution. The expressions turn out to involve special functions. [...]
Trobem la distribució exacta de R = X + Y , P = X Y, W = X/(X + Y ), els corresponents moments i les seves propietats quan X, Y segueixen la distribució bivariant Pareto de Muliere i Scarsini. Les expressions fan servir funcions especials. [...]

2005
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 29, Núm. 2 (July-December 2005) , p. 183-200  
10.
7 p, 64.1 KB Carme Serrallonga (1909-1997). Viure l'ideal / Julià, Lluïsa
L'article, fruit de la intervenció en la sessió inaugural del curs acadèmic 2009-2010 de la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, presenta la figura polièdrica de Carme Serrallonga (Barcelona, 1909-1997), traductora i pedagoga, als cent anys del seu naixement i en dibuixa els trets que la defineixen. [...]
Just after the centenary of the birth of the translator and educator Carme Serrallonga (Barcelona1909-1997), this article, fruit of a lecture given at the inaugural session of the academic year 2009-2010 at the Faculty of Translation and Interpretation of the Autonomous University of Barcelona, presents this multifaceted figure and outlines her defining qualities. [...]

2010
Quaderns : revista de traducció, Núm. 17 (2010) , p. 9-15  

Artículos : Encontrados 18 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Contribuciones a jornadas y congresos Encontrados 1 registros  
1.
16 p, 158.7 KB La biblioteca digital a la Universitat Autònoma de Barcelona / Térmens i Graells, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat Tècnica i de Projectes)
1997  

Libros y colecciones Encontrados 17 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
121 p, 364.8 KB Informe sobre bon govern i transparència administrativa / Grup de Treball sobre Bon Govern i Transparència Administrativa ; Cañellas, Anton, 1923-2006 ; Ballbé, Manuel (Ballbé Mallol) ; Cals Güell, Joan ; Guardans i Cambó, Helena ; Huguet i Tous, Pere L. ; López Bulla, José Luis ; López Burniol, Juan José ; Mir i Bagó, Josep ; Petitbò, Amadeu, 1946- ; Porta, Jordi 1936- ; Almeda i Samaranch, Pere ; Vintró, Eulàlia
Generalitat de Catalunya 2005  
2.
25 p, 38.2 MB Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se subroga en los Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno, en concepto de Subdelegados del Presidente del honrado Consejo de la Mesta, las funciones, jurisdiccion y facultades que ántes exercian los Alcaldes mayores Entregadores de Mesta y Cañadas, en los términos que se expresan en la Instruccion inserta / Espanya ; Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Muñoz Bartolomé ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV) ; Imprenta Real (Madrid, Madrid)
Cèdula Reial segons la qual es deleguen en els corregidors i alcaldes del Regne, com a subdelegats del president del consell de la Mesta, les funcions, jurisdicció i facultats que abans exercien els alcaldes majors "Entregadores de Mesta y Cañadas". [...]
En Madrid : En la Imprenra Real, 1796  
3.
6 p, 11.4 MB Real cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se restablece el Juzgado de Provincia y vuelve su despacho á los alcaldes de casa y corte como lo hacian en el año de 1808: se reducen á dos los tenientes de corregidor con el sueldo y lo demas que se expresa / Espanya ; Ferran VII, 1784-1833 rei d'Espanya ; Espinosa, Antonio impr. ; Muñoz, Bartolomé ; Valenciano y Quintana, Estevan ; Espanya. Monarca (1814-1833 : Ferran VII)
Cèdula Reial per la qual es restableix el jutjat de la província i tornen al seu despatx els "Alcaldes de Casa y Corte" com es feia el 1808. .
Segovia : Imprenta Espinosa, 1815  
4.
4 p, 5.9 MB Real Cedula de S. M. y Señores del Supremo Consejo de Hacienda de 22 de agosto de 1824, por la cual se sirve mandar que los Empleados de todos los ramos de la Administracion y Resguardo de la Real Hacienda en actual ejercicio no puedan ser nombrados, ni obtener los destinos de Ayuntamientos y demas cargos municipales, según se expresa / Espanya ; Ferran VII, 1784-1833 rei d'Espanya ; Imprenta Real (Madrid, Madrid)
Cèdula Reial per la que es mana que els empleats de l'Administració de la Reial Hisenda en actual exercici no puguin ser nomenats, ni obtenir els destins d'Ajuntaments i altres càrrecs municipals. [...]
Últimes p. en blanc.

Madrid : En la Imprenta Real, 1824  
5.
4 p, 6.8 MB Don Carlos de Sylva, Escribano Mayor de la Intendencia, y Superintendencia General de Rentas Reales ... Certifico que en Carta de los Señores directores de Rentas Generales Provinciales / Espanya ; Ferran VI, 1713-1759 rei d'Espanya ; Sylva, Carlos de ; Espanya. Monarca (1746-1759 : Ferran VI)
Ordre pel qual s'ordena que el Superintendent general sigui Jutge dels fraus que puguin cometre's contra qualsevol ram de Rendes Reials i Serveis de Milions. .
[Sevilla : s.n., 1758]  
6.
7 p, 8.9 MB Real cedula de su magestad a consulta del consejo que fixa los determinados casos del conocimiento de la Real Junta de Comercio y moneda, que son las causas que miran a las reglas del tráfico, comercio y ordenanzas de maniobras, y expresa la inteligencia del fuero concedido a los gremios mayores, excluyendo las ordenanzas , negocios e instancias de los gremios menores y menestrales, del conocimiento de la Junta, con otras cosas / Espanya ; Sanz, Antonio, impr. ; Esteban de Higareda, Ignacio ; Goyeneche, José Ignacio de ; Espanya. Monarca (1759-1788 : Carles III)
"Real Cedula de su Magestad a consulta del Consejo, que fixa los determinados casos del conocimeiento de la Real Junta de Comercio y Moneda, que son las Causas que miran á las reglas del Tráfico, Comercio, y Ordenanzas de Maniobras, y expressa la inteligencia del fuero concedido á los Gremios mayores, excluyendo las Ordenanzas, Negocios, é Instancias de los Gremios menores y menestrales, del conocimeiento de la Junta, con otras cosas" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Reial Cèdula de sa Majestat a consulta del Consell, que fixa els determinats casos del coneixement de la Reial Junta de Comerç i Moneda, que són les Causes que miren a les regles del Tràfic, Comerç, i Ordenances de Maniobres, i expressa la intel·ligència del fur concedit als Gremis majors, excloent les Ordenances, Negocis, i Instàncies dels Gremis menors i menestrals, del coneixment de la Junta, amb altres coses. [...]

En Madrid : en la oficina de Antonio Sanz..., 1767  
7.
1 p, 2.8 MB Por Real Cedula de S.M. A consulta de los Señores del Consejo, expedida en seis de Octubre proximo de este año, se manda en el Capítulo primero de ella : que se divida Madrid en ocho cuarteles / Espanya ; Carles III, 1716-1788 rei d'Espanya ; Espanya. Monarca (1759-1788 : Carles III)
"Real Cedula de S. M comunicando a los Alcaldes y vecinos que se divida Madrid en ocho Quarteles encargandolos a los ocho Alcaldes más antiguos" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Reial Cèdula de S. M comunicant als Alcaldes i veïns que sigui dividida Madrid en vuit Quarters encarregant-los als vuit Alcaldes més antics. .

[Madrid : s.n., 1868]  
8.
10 p, 13.7 MB Real cedula de Su Magestad y señores del Consejo estableciendo alcaldes de quartél y de barrio en todas las ciudades donde residen chancillerías y audiencias reales con derogacion de fueros y demas que expresa / Espanya ; Sanz, Antonio, impr. ; Espanya. Monarca (1759-1788 : Carles III)
Reial Cèdula de sa Majestat, i Senyors del Consell, establint alcaldes de quartel i de barri en totes les ciutats a on resideixen Cancelleries, i Audiències Reials amb derogació de furs, i altres que expressa. [...]
En Madrid : en la Oficina de Don Antonio Sanz..., 1769  
9.
8 p, 14.6 MB Don Carlos, por la gracia de Dios, ... A los del mi Consejo, Presidente, Regentes y Oidores de mis Audiencias ... Sabed, que en representación que dirigió al mi consejo la Real Audiencia del reyno de Mallorca / Espanya ; Carles III, 1716-1788 rei d'Espanya ; Espanya. Monarca (1759-1788 : Carles III)
"Real Cédula por la que en representación que dirigió al mi Consejo la Real Audiencia, del Reyno de Mallorca, dando cuenta del arresto que sufrió el Regente de aquella Audiencia" --Catàleg manual de la Biblioteca Econòmica Carandell.
Reial Cèdula per la qual en representació del meu Consell la Reial Audiència, del Regne de Mallorca, tenint present l'arrest que sufrí el Regent d'aquella Audiència (…). .

[Madrid : s.n., 1777]  
10.
14 p, 10.1 MB Decretos del Rey, creando dos secretarías de estado y del despacho de indias, una de gracia y justicia y materias eclesiásticas, y otra de guerra, hacienda, comercio y navegacion, en lugar de la única que ha habido hasta ahora para todos estos Negocios / Espanya ; Carles III, 1716-1788 rei d'Espanya ; Floridablanca, José Moñino Redondo, Conde de ; Espanya. Monarca (1759-1788 : Carles III) ; Imprenta Real (Madrid, Madrid)
Decretos del Rei, creant dues secretaries d'estat i del despatx d'índies, una de gràcia i justícia i matèries eclesiàstiques, i l'altre de guerra, hisenda, comerç i navegació, en lloc de la única que hi ha hagut fins ara per tots aquests Negocis. [...]
[Madrid] : De Orden Superior en la Imprenta Real, 1787  

Libros y colecciones : Encontrados 17 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
Documentos de investigación Encontrados 12 registros  1 - 10siguiente  ir al registro:
1.
62 p, 596.1 KB La responsabilitat civil derivada del delicte. El dany moral indemnitzable a les víctimes de violència de gènere / Cunillera Piquer, Júlia ; García Ruíz, Maria Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
La responsabilitat civil ex delicto compleix amb una funció compensatòria dels danys morals ocasionats a les víctimes de violència de gènere, però per complir íntegrament amb aquesta funció els tribunals han de valorar globalment els fets, atesa la seva gravetat i naturalesa, i tenint en compte les quantitats sol·licitades per les acusacions, ja que el dret civil es regeix pel principi dispositiu. [...]
Ex delicto civil liability serves to compensate for the moral damage caused to the victims of gender violence, but in order to fulfil this function fully, the courts will assess the facts as a whole, taking into account the gravity and the facts and the amounts requested by the accusations, since civil law is governed by the dispositive principle. [...]

2020
Grau en Dret [949]  
2.
10 p, 992.2 KB Diseño y generación de mapas inteligentes en videojuegos / Campos Escalera, David ; Gil Resina, Debora, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cuando en un videojuego se quiere ampliar el abanico de situaciones jugables sin necesidad de diseñar cada elemento de forma individual, se recurre a los algoritmos de generación automática. En este trabajo se ha desarrollado un videojuego y la generación procedural de sus entornos jugables. [...]
When in a video game you want to expand the range of playable situations without having to design each element individually, you resort to automatic generation algorithms. In this paper I have developed a video game and the procedural generation of its playable environments. [...]
Quan en un videojoc es vol ampliar el ventall de situacions jugables sense necessitat de dissenyar cada element de forma individual, es recorre als algoritmes de generació automàtica. En aquest treball s'ha desenvolupat un videojoc i la generació procedural dels seus entorns jugables. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
11 p, 3.5 MB Study of the problems and solutions of information aggregators : UAB mobile app / Kammach Montiel, Karim ; García Font, Victor, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The modern era is essentially characterized by information technology. Notwithstanding data availability, there is the urge to design systems capable of providing information quickly and effortlessly for the user. [...]
L'època moderna és essencialment caracteritzada per les tecnologies de la informació. Malgrat l'alt nivell de disponibilitat de dades, existeix la necessitat de dissenyar sistemes capaços de proporcionar informació de manera ràpida i amb el mínim nivell d'esforç per part de l'usuari per tal de facilitar el procés de cerca. [...]
La era moderna está esencialmente caracterizada por las tecnologías de la información. A pesar de la alta disponibilidad de los datos, existe la necesidad de diseñar sistemas capaces de proporcionar la información de forma rápida y con el mínimo nivel de esfuerzo por parte del usuario para facilitar el proceso de búsqueda. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
13 p, 4.1 MB Altered colour induction in migraine : computational simulation and psychophysical results / Sallent Ruiz, Nilai ; Cerdà Company, Joaquin, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Otazu Porter, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Migraine is a usual headache disorder associated to differences in visual perception. Recent findings suggest that migraineurs could have a deficit in the inhibitory mechanism which plays an important role in visual perception. [...]
La migranya és un transtorn de mal de cap comú associat a diferències en la percepció visual. Descobriments recents suggereixen que els migranyosos poden tenir un dèficit en el mecanisme neuronal d'inhibició que juga un paper important en la percepció visual. [...]
La migraña es un trastorno de dolor de cabeza común asociado a diferencias en la percepción visual. Descubrimientos recientes sugieren que los migrañosos pueden tener un déficit en el mecanismo neuronal de inhibición que juega un papel importante en la percepción visual. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
12 p, 1021.1 KB Diseño y desarrollo de una herramienta de estimación de recursos / Navarro Aguila, Carlos ; Benavente i Vidal, Robert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este proyecto se propone una herramienta de estimación de recursos basada en un algoritmo de búsqueda local. El objetivo de este proyecto se centra en la creación de una herramienta que permita determinar una mejor gestión de los recursos de los que dispone una empresa para planificar sus proyectos con el menor coste posible. [...]
In this paper, a resource estimation tool base don a local search algorithm is proposed. The main objective of this project focuses on the creation of a tool that allows to determine a better management of the available resources to a company to plan their projects as lowest as posible. [...]
En aquest projecte es proposa una eina d'estimació de recursos basada en un algoritme de cerca local. L'objectiu d'aquest projecte es centra en la creació d'una eina que permeti determinar una millor gestió dels recursos dels quals disposa una empresa per planificar els seus projectes amb el menor cost possible. [...]

2018-07-03
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
38 p, 760.9 KB El papel de la metáfora en los lenguajes de especialidad. Un estudio sobre el lenguaje figurativo en textos de especialidad sobre VIH / Carrió Frutos, Paula ; Aguilar, Lourdes, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El lenguaje especializado se caracteriza principalmente por su intención de transmitir el conocimiento de la manera más clara y objetiva posible. Sin embargo, el estudio de este tipo de lenguaje, que ha adquirido una gran relevancia en los últimos años, muestra el uso recurrente de metáforas, una figura que suele asociarse con la subjetividad y con otros tipos de lenguaje, como el poético. [...]
El llenguatge especialitzat es caracteritza principalment per la seva intenció de transmetre el coneixement de la manera més clara i objectiva possible. No obstant això, l'estudi d'aquest tipus de llenguatge, que ha adquirit una gran rellevància els darrers anys, mostra un ús recurrent de metàfores, una figura que acostuma a relacionar-se amb la subjectivitat i amb altres tipus de llenguatge, com el poètic. [...]
The main characteristic of specialised language is its purpose to communicate knowledge as clearly and objectively as possible. However, studies on this type of language, which has become highly relevant over the last few years, show a recurrent use of metaphors, a figure usually related to subjectivity and other types of language, such as poetic language. [...]

2016
Grau en Traducció i Interpretació [1202]  
7.
51 p, 2.2 MB Desenmascarando la traducción publicitaria. Análisis comparativo de anuncios en español, francés y alemán / Fernández Cabrera, Elena ; Franquesa, Montserrat, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
A lo largo de este trabajo se estudia la traducción de spots publicitarios dependiendo de los aspectos culturales del país en el que se emiten. De este modo, se estudia la situación de la publicidad, el perfil del consumidor y las características principales de la traducción publicitaria de España, Francia y Alemania. [...]
Al llarg d'aquest treball s'estudia la traducció d'anuncis depenent dels aspectes culturals del país on s'emeten. D'aquesta manera, s'estudia la situació de la publicitat, el perfil del consumidor i les característiques principals de la traducció publicitària d'Espanya, França i Alemanya. [...]
We study the marketing translation of TV commercials all along these pages. We compare the changes depending on the culture of the country where they are broadcast. So, we study the marketing situation, the consumer profile and the main characteristics of the marketing translation in Spain, France and Germany. [...]

2015
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
4 documentos
8.
72 p, 550.4 KB El problema dels tancs alemanys / Prior Cayuela, Sílvia ; Bardina i Simorra, Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
El problema dels tancs alemanys és un problema d'estimació de la mida d'una població quan aquesta està numerada correlativament. Aquest problema va ser resolt durant la Segona Guerra Mundial per part dels Aliats i el seu resultat segueix vigent avui en dia. [...]
2015
Grau en Estadística Aplicada [973]  
9.
19 p, 2.7 MB Introducing harmonic distribution in Wikipedia / Martínez Ruiz, Víctor ; Puig, Pedro, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
We want to know how is the harmonic distribution and in order to do so we will implement this distribution into Wikipedia where we will describe its probability density function, its cumulative distribution function (here we can calculate the quantiles), the moments (we can calculate the skewness and kurtosis) and the distribution estimators among other parametres. [...]
Volem saber com és la Distribució Harmònica, aleshores el que farem amb aquest treball és implementar aquesta distribució a Wikipedia on descriurem la seva funció de densitat de probabilitat, la funció de distribució (d'aquí podrem extreure els quantils d'aquesta distribució), els moments (on farem un petit èmfasi en l'asimetria i la curtosi) o els estimadors de la distribució entre d'altres. [...]

2015
Grau en Estadística Aplicada [973]  
10.
15 p, 631.3 KB Aprenem hàbits alimentaris saludables jugant amb l'Scratch / Romero Perea, Noelia ; López Simó, Víctor, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest article descriu el desenvolupament d'un joc d'ordinador, creat amb la finalitat de treballar hàbits alimentaris saludables, i la seva posterior implementació en alumnes de 2n de primària. Per fer el joc s'ha utilitzat l'aplicació informàtica Scratch, que permet d'una forma molt intuïtiva dissenyar, entre d'altres coses, jocs amb un llenguatge de programació molt senzill. [...]
2014
Grau en Educació Primària [1140]  

Documentos de investigación : Encontrados 12 registros   1 - 10siguiente  ir al registro:
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.