Resultats globals: 824 registres trobats en 0.06 segons.
Articles, 425 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 8 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 32 registres trobats
Documents de recerca, 355 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 3 registres trobats
Articles 425 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
26 p, 513.0 KB Canon literario, escritura de mujeres y crítica cultural patriarcal en el Ecuador (2018-2022) : una teorización loca-lizada / Falconí Trávez, Diego (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
El artículo gesta una reflexión crítica y situada sobre cómo ciertos críticos culturales ecuatorianos abordaron dos fenómenos: la publicación internacional de autoras ecuatorianas y la incorporación del análisis de género en los estudios literarios. [...]
L'article gesta una reflexió crítica i situada sobre com uns certs crítics culturals equatorians van abordar dos fenòmens: la publicació internacional d'autores equatorianes i la incorporació de l'anàlisi de gènere en els estudis literaris. [...]
The article seeks to make a critical and situated reflection on how certain Ecuadorian cultural critics approached two phenomena: the international publication of Ecuadorian women and the incorporation of gender analysis in literary studies. [...]

2023 - 10.5565/rev/mitologias.960
Mitologías hoy, Vol. 28 (2023) , p. 154-179 (Miscelánea)  
2.
22 p, 1.5 MB The 'Big DP' hypothesis : new evidence from gender agreement in a Shipibo-Spanish language contact situation / Sánchez, Liliana (University of Illinois Chicago) ; Camacho, José (University of Illinois at Chicago) ; Mayer, Elisabeth (Australian National University) ; Rodríguez Alzza, Carolina (The University of Texas at Austin)
Previous evidence suggests clitics and determiners do not enter the same type of gender agreement relations in contact varieties of Spanish, despite proposals that treat clitics as determiners (big DP - Determiner Phrase - hypothesis) (Uriagereka 1995; Cecchetto 1999, 2000; Belletti 2005). [...]
Els treballs anteriors suggereixen que els clítics i els determinants no entren en el mateix tipus de relacions de concordança de gènere en varietats de contacte de l'espanyol, tot i les propostes que tracten els clítics com a determinants (hipòtesi del SD gros) (Uriagereka 1995; Cecchetto 1999, 2000; Belletti 2005). [...]

2023 - 10.5565/rev/catjl.357
Catalan journal of linguistics, Vol. 22 (2023) , p. 127-148 (Articles)  
3.
18 p, 145.4 KB Mary Wollstonecraft en català / Godayol, Pilar (Universitat de Vic)
Mary Wollstonecraft (1759-1797) és un referent de la literatura feminista, i el seu A vindication of the rights of woman (1792), un dels tractats fundacionals. Aquest assaig es traduí al català el 2014, més de dos-cents anys després de la mort de l'autora, gairebé quaranta després de la primera traducció al castellà (1977) i deu després de la versió gallega (2004). [...]
2022 - 10.5565/rev/quaderns.56
Quaderns : revista de traducció, Vol. 29 (2022) , p. 7-23  
4.
22 p, 704.9 KB Transforming work : feminist perspectives on the COVID-19 crisis and recovery / Oberhauser, Ann M. (Iowa State University)
This paper examines social and economic disparities surrounding the COVID-19 pandemic within the context of neoliberal capitalism. The gendered, racialized, and other social inequities that were evident during this health crisis are linked to shifting work conditions and activities of labor and capital within the workplace and at the household level. [...]
Aquest article examina les desigualtats socials i econòmiques al voltant de la pandèmia de COVID-19 en el context del capitalisme neoliberal. Les desigualtats de gènere, racials i altres desigualtats socials, les quals s'han evidenciat durant aquesta crisi sanitària, estan relacionades amb els canvis en les condicions del treball i del capital en el lloc de treball i a la llar. [...]
Este artículo examina las desigualdades sociales y económicas alrededor de la pandemia de COVID-19 en el contexto del capitalismo neoliberal. Las desigualdades de género, raciales y otras desigualdades sociales, las cuales se han evidenciado durante esta crisis sanitaria, están relacionadas con los cambios en las condiciones del trabajo y del capital en el lugar de trabajo y en el hogar. [...]

2023 - 10.5565/rev/dag.779
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 69 Núm. 2 (2023) , p. 225-246 (Articles)  
5.
21 p, 438.4 KB "Yo 'solica' y él en Alemania" : La mujer del mundo rural andaluz y extremeño frente a la emigración masculina durante el franquismo (1955-1975) / Ortega López, Teresa (Universidad de Granada) ; Santiago Díaz, Gregorio (Universidad de Granada)
En la historia de España, los años sesenta del siglo XX son los años del desarrollismo y del crecimiento de las ciudades. Nuestro propósito con este artículo ha sido mirar al desarrollismo franquista, pero no desde la ciudad. [...]
A la història d'Espanya, els anys seixanta del segle XX són els anys del desenvolupamentisme i del creixement de les ciutats. El nostre propòsit amb aquest article ha estat mirar el desenvolupament franquista, però no des de la ciutat. [...]
In the history of Spain, the 1960s is the period of the development and the growth of cities. Our purpose with this article is to look at Franco's developmentalism, but not from the city perspective. [...]
Na história da Espanha, os anos sessenta do século XX são os anos de desenvolvimento e crescimento das cidades. Nosso objetivo com este artigo foi olhar para o desenvolvimentismo de Franco, mas não a partir da cidade. [...]

2023 - 10.5565/rev/rubrica.287
Rúbrica contemporánea, Vol. 12 Núm. 23 (2023) , p. 251-271 (Artículos)  
6.
26 p, 229.3 KB The impact of the COVID-19 pandemic on institutional change processes and the collective capabilities of higher education and research institutions / Campanini Vilhena, Fernanda (Universidad de Deusto) ; López Belloso, María (Universidad de Deusto) ; Mergaert, Lut (Yellow Window)
The COVID-19 pandemic and the public policies adopted to cope with the ensuing crisis had a significant impact on higher education and research institutions, and this captured the attention of numerous scholars. [...]
La pandèmia de COVID-19 i les polítiques públiques adoptades per fer front a la crisi subsegüent van tenir un impacte significatiu en les institucions d'ensenyament superior (ES) i de recerca, la qual cosa va captar l'atenció de nombrosos estudiosos. [...]
La pandemia de COVID-19 y las políticas públicas adoptadas para hacer frente a la crisis subsiguiente tuvieron un impacto significativo en las instituciones de enseñanza superior (ES) y de investigación, lo que captó la atención de numerosos estudiosos. [...]

2023 - 10.5565/rev/papers.3166
Papers : revista de sociologia, Vol. 108 Núm. 3 (2023) , p. e3166 (Artículos de monográfico)  
7.
26 p, 897.4 KB La participación de la mujer en el desarrollo sostenible del Pueblo Kichwa de Rukullakta (Ecuador) / Veloz Jaramillo, Gloria Elizabeth (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Tulla i Pujol, Antoni F., 1945- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Vera, Ana 1973- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
Las mujeres kichwas realizan actividades productivas, reproductivas y de distribución en un modelo de organización patriarcal. En 2009 se modificó el reglamento del Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR) para facilitar la participación de la mujer en la gobernanza organizativa y productiva de la comunidad. [...]
Les dones kichwes realitzen activitats productives, reproductives i de distribució en un model d'organització patriarcal. El 2009 es va modificar el reglament del Pueblo Kichwa de Rukullakta (PKR) per facilitar la participació de la dona en la governança organitzativa i productiva de la comunitat. [...]
Kichwa women perform productive, reproductive and distribution duties in a patriarchal system. In 2009, the regulations of the Kichwa People of Rukullakta (PKR) were modified to foster the participation of women in the organizational and productive governance of the community. [...]

2023 - 10.5565/rev/dag.842
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 69 Núm. 2 (2023) , p. 259-284 (Articles)  
8.
20 p, 300.0 KB The moral assumption of care for parents : a gender issue? / Aristegui Fradua, Iratxe (Universidad de Deusto) ; Beloki Marañón, Usue (Universidad de Deusto) ; Silvestre Cabrera, María (Universidad de Deusto)
This article asks whether attitudes towards the moral obligation to care for parents is a gender issue that is generalisable to all European countries, or whether different models of the welfare state and provision of assistance to older people are factors that modify the views of informal carers. [...]
Aquest article es pregunta si les actituds envers l'obligació moral de cuidar els progenitors és una qüestió de gènere generalitzable a tots els països europeus, o si els diferents models d'estat de benestar i de prestació d'assistència a les persones grans són factors que modifiquen les opinions de les persones cuidadores informals. [...]
Este artículo se pregunta si las actitudes hacia la obligación moral de cuidar a los progenitores es una cuestión de género generalizable a todos los países europeos, o si los distintos modelos de estado de bienestar y de prestación de asistencia a las personas mayores son factores que modifican las opiniones de las personas cuidadoras informales. [...]

2023 - 10.5565/rev/papers.3170
Papers : revista de sociologia, Vol. 108 Núm. 3 (2023) , p. e3170 (Artículos de monográfico)
2 documents
9.
12 p, 895.0 KB "No va amb mi" : la influència del disseny d'activitats STEM sobre el posicionament de l'alumnat en aquest àmbit / Grimalt-Álvaro, Carme (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Couso, Digna (Universitat Autònoma de Barcelona)
L'article que es presenta analitza les diferències en la percepció de l'impacte sobre el propi posicionament cap a l'àmbit STEM en estudiants de secundària que han participat en un festival STEM. [...]
In this article, differences in the perception of the impact on the stance on STEM of high school students who have participated in a STEM festival are analysed. As well, how different elements that can promote a positive stance on STEM, based also on the opinion of the participant boys and girls is also analysed. [...]
El artículo que se presenta analiza las diferencias en la percepción del impacto sobre el propio posicionamiento hacia el ámbito STEM en estudiantes de secundaria que han participado en un festival STEM. [...]

2019 - 10.17345/ute.2019.2.2658
UTE Teaching & Technology (Universitas Tarraconensis), Núm. Monogràfic (2019) , p. 133-144  
10.
25 p, 220.2 KB Resistance and counter-resistance to gender equality policies in Spanish universities / Castaño Collado, Cecilia (Universidad Complutense de Madrid) ; Vázquez-Cupeiro, Susana (Universidad Complutense de Madrid)
Resistance in academia is a pervasive phenomenon. Gender equality was prescribed more than a decade ago in Spain, but the problem remains unsolved. Contributing to feminist institutionalism, this paper identifies both the manifestations of resistance intended to interfere in the implementation of gender equality initiatives in Spanish universities and the strategic responses enacted by gender equality agents to counteract those resistances. [...]
La resistència a les universitats és un fenomen persistent. La igualtat de gènere va ser prescrita fa més d'una dècada a Espanya, però el problema segueix sense resoldre's. Contribuint al feminisme institucional, aquest article identifica tant les manifestacions de resistència destinades a interferir en la implementació d'iniciatives d'igualtat de gènere a les universitats espanyoles com les respostes estratègiques desplegades pels agents d'igualtat de gènere per contrarestar aquestes resistències. [...]
La resistencia en las universidades es un fenómeno persistente. La igualdad de género fue prescrita hace más de una década en España, pero el problema sigue sin resolverse. Contribuyendo al feminismo institucional, este artículo identifica tanto las manifestaciones de resistencia destinadas a interferir en la implementación de iniciativas de igualdad de género en las universidades españolas como las respuestas estratégicas desplegadas por los agentes de igualdad de género para contrarrestar esas resistencias. [...]

2023 - 10.5565/rev/papers.3105
Papers : revista de sociologia, Vol. 108 Núm. 2 (2023) p. e3105 (Artículos)  

Articles : 425 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 8 registres trobats  
1.
23 p, 309.0 KB La negociació col·lectiva com a eina per a escurçar la bretxa salarial entre dones i homes / Carrasquer, Pilar, 1957- (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT))
Amb motiu del Dia Europeu de la Igualtat Salarial, UGT de Catalunya ha celebrat el 22 de febrer de 2023 una jornada sobre la Bretxa Salarial: "Del principi jurídic de la bretxa salarial de gènere a la realitat del mercat de treball a Catalunya". [...]
2023
Jornada sobre Bretxa salarial "Del principi jurídic de la bretxa salarial de gènere a la realitat del mercat de treball a Catalunya". Barcelona, Cataluya, : 2023  
2.
22 p, 633.8 KB Usos dels temps en el mercat de treball, 10 objectius pendents per a la negociació col·lectiva. Una visió de context / Carrasquer, Pilar 1957-
Ponència experta dins del marc de la jornada: Usos dels temps, 10 objectius per a la negociació col·lectiva organitzada pel Consell de Relacions Laborals el 5 de maig del 2022 a la seu del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, CTESC, amb el triple objectiu de reflexionar sobre els usos dels temps en el context actual; presentar el monogràfic sobre l'impacte de la COVID-19 en aquests usos dels temps i difondre les orientacions de l'acord del Consell "10 objectius per a la negociació col·lectiva".
2022
Jornada "Usos dels temps, 10 objectius per a la negociació col·lectiva". Barcelona, : 2022  
3.
8 p, 1002.5 KB La publicitat i la imatge corporal a l'inici de l'adolescència / Añaños, Elena ; Rodríguez-Muñoz, Lorena ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària
Elements d'educació mediàtica, adreçats als i les estudiants de l'inici de l'adolescència, relacionats amb els estereotips de imatge corporal transmesos per la publicitat.
2015
Conferencia IES Pere Calders. Cerdanyola del Vallès, 2015  
4.
13 p, 732.4 KB Investigació amb perspectiva de gènere : investigació feminista i amb perspectiva de gènere, punts claus i eines / Freixes Sanjuán, Teresa ; Ponferrada Arteaga, Maribel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Observatori per a la Igualtat
Material de sensibilització i formació en la perspectiva de gènere en la recerca per a professorat i personal investigador de la UAB.
2016
Jornada sobre la Recerca i Innovació Responsable (RRI). Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 1a : 2016  
5.
23 p, 992.7 KB Fabulant el monstre masculí : la ficció de detectius i la ciència-ficció a la novel·la de Richard Morgan 'Black Man' (2007) / Martín Alegre, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
2007
Ciència i ficció. L'exploració creativa dels mons reals i dels irreals. Barcelona, Catalunya, : 2015  
6.
86 p, 2.9 MB Perspectives sobre el context en educació científica : aproximacions teòriques i implicacions per a la pràctica educativa / Adúriz-Bravo, Agustín (Universidad de Buenos Aires) ; Espinet, Mariona (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Izquierdo i Aymerich, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; García-Milà, Mercè (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Jiménez Aleixandre, María Pilar (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais) ; Reigosa Castro, Carlos Emilio (High School Fuentesnuevas (Lleó)) ; Marchán Carvajal, Iván (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Márquez, Conxita (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Sanmartí, Neus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Martins, Isabel (Universidade Federal do Rio de Janeiro) ; Siry, Christina (Université du Luxembourg) ; Solsona Pairó, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca Llenguatge i Ensenyament de les Ciències (LiEC))
El grup de recerca LIEC (Llenguatge i Ensenyament de les ciències) durant el curs 2012-13 ha focalitzat part del seu treball en aprofundir tan a nivell teòric com pràctic sobre el paper que el context té en l'ensenyament de les ciències i en la transferència dels coneixements apresos. [...]
2014
Perspectives sobre el context en educació científica: aproximacions teòriques i implicacions per a la pràctica educativa. Seminari de doctorat. Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, : 2013

1. Adúriz-Bravo, Agustín. The notion of "epistemological context" as a theoretical tool for science education. 2. Espinet, Mariona. Contextos i entorns d'aprenentatge en educació científica i ambiental. 3. Izquierdo, Mercè. Consideraciones acerca de la diferencia entre 'contexto del alumno' y 'contexto de modelización científica escolar' y de las dificultades que de ella se derivan. 4. Garcia-Milà, Mercè. La dimensió psicològica de Context i les seves implicacions en l'Ensenyament i Aprenentatge. 5. Jiménez-Aleixandre, María Pilar i Reigosa, Carlos. Contextualizing Practices Across Epistemic Levels in the Chemistry Laboratory. 6. Marchán, Ivan ; Màrquez, Conxita & Sanmartí, Neus. La evolución de la noción de contexto en la didáctica de las ciencias. 7. Martins, Isabel. Text and context according to discursive approaches: readings, appropriations and implications for research and practice in Science Education. 8. Siry, Christina. Sociocultural perspectives of context in science education research and practice. 9. Solsona i Pairó, Núria. La inclusió del model de gènere en el context.  

7.
17 p, 1.5 MB Is there gender bias in the assessment of advertising creativity? / Roca, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Tena Parera, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Lázaro Pernias, Patrícia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual)
Gender discrimination in creative departments has been studies using surveys, content analyses, and qualitative methods (Broyles, S. & Grow, J. 2008). Previous research depicts that there exists interest in variables related with assessing advertising creativity (Koslow et al. [...]
2012
International Conference on Research in Advertising, 11a : 2012  
8.
8 p, 36.8 KB Introducció de la perspectiva de gènere a l'assignatura d'història social i política contemporània / Espuny, Maria Jesus (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Paz Torres, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques)
L'assignatura d'Història Social i Política Contemporània, que s'imparteix com assignatura troncal a la Diplomatura de RRLL, té com a fil conductor la perspectiva històrica de la legislació social. [...]
The subject entitled Social and Political Contemporary History, which is taught as a core subject in the framework of the Degree in Industrial Relations, has its focus in the historic perspective of social legislation. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  

Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
47 p, 578.4 KB Publicacions online sobre la Unió Europea / Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Documentació Europea
Recopilació de publicaciones de i sobre la Unió Europea.
Centre de Documentació Europea 2020-
32 documents

Llibres i col·leccions 32 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
4 p, 835.8 KB FLeD Better if Handbook / Noguera, Ingrid (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Valdivia, Paloma (Universitat Autònoma de Barcelona)
El "Better if Handbook" és una guia amb indicacions pràctiques per a la interacció social generades en el context del projecte europeu Erasmus + FLeD (Learning design for flexible education). Ofereix suggeriments per a un comportament inclusiu basat en les directrius europees. [...]
2023 (FLeD project)
3 documents
2.
16 p, 249.6 KB Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista : (Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2018 i modificat per acord de 14 de desembre de 2022) / Universitat Autònoma de Barcelona. Observatori per a la Igualtat
Aquest protocol té com a finalitats: a) Prevenir l'aparició de conductes d'assetjament sexual, d'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i de violència masclista entre els membres de la comunitat universitària. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona 2022  
3.
6 p, 972.0 KB Informe anual sobre l'aplicació del Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista / Universitat Autònoma de Barcelona. Observatori per a la Igualtat
El Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista va ser aprovat per acord del Consell de Govern el 7 de novembre de 2018. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona, 2021-
2 documents
4.
552x785, 2.4 MB IV Pla d'acció per a la igualtat de gènere a la Universitat Autònoma de Barcelona : Quadrienni 2019-2023 (IV PAG) / Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern
2019  
5.
39 p, 1.1 MB Perspectiva de gènere en l'educació. Marc conceptual / Agud Morell, Ingrid (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social) ; Amat, Meritxell ; Bertran, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Caravaca Hernández, Alejandro (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Chamorro Maraboli, Constanza Javiera (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Corbella Molina, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Empain, Joanna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Flores, Clara ; Foradada Villar, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Gavaldà Elias, Xènia ; Llos Casadellà, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; López, Sara (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Macià, Spei (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Marbà Tallada, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Prat Grau, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Puente, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Rifà Valls, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Sánchez Martí, Angelina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Barcelona, 2020
2 documents
6.
57 p, 266.7 KB Les polítiques de temps : un debat obert / Torns, Teresa ; Borràs Català, Vicent ; Moreno Colom, Sara, 1978- ; Recio, Carolina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Aquest informe pretén oferir un balanç sobre les polítiques de temps, alhora que clarifica les actuacions existents i amplia el debat que les acompanya.
Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Regidoria Nous Usos Socials del Temps a la Ciutat, 2006 (Dossiers del Temps)  
7.
121 p, 3.3 MB Dones i Treballs : una aproximació al mercat de treball de Barcelona des de la perspectiva de gènere / Moreno Colom, Sara, 1978- ; Sánchez Mira, Núria ; Borràs Català, Vicent ; Ajuntament de Barcelona ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
Barcelona : Consell Econòmic i Social de Barcelona, 2018  
8.
15 p, 115.0 KB A violencia de xénero no ámbito universitario / Valls, Rosa (Universitat de Barcelona) ; Flecha Fernandez Sanmamed, Ainhoa (Universidad de Zaragoza)
Vigo : Universidade de Vigo, 2007
O reto da igualdade: feminismo, xénero, universidade, 2007, p. 175-189  
9.
109 p, 1.8 MB El terra enganxós de les dones a la ciutat de Barcelona / Carrasquer, Pilar, 1957- ; Do Amaral Pinto, Mariana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Estudis del Treball
L'estudi de les desigualtats de gènere en el mercat de treball és un àmbit consolidat en les anàlisis del treball de les dones i, en general, de les anàlisis del mercat laboral, tant des de perspectives convencionals com, especialment, des d'una perspectiva de gènere. [...]
Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, 2019  
10.
88 p, 1.7 MB Sociologia, economia i ciència política : guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere / Ortiz Monera, Rosa María (Universitat de Barcelona) ; Cabruja i Ubach, Teresa, coord. (Universitat de Girona) ; Rodríguez Jaume, M. José, coord. (Universitat d'Alacant) ; Verge Mestre, Tània, coord. (Universitat Pompeu Fabra) ; Morero Beltrán, Anna María (Universitat de Barcelona)
Les autores recullen en aquesta guia un ampli ventall de recomanacions per introduir la perspectiva de gènere en la docència de la sociologia, l'economia i la ciència política. A través de la docència oferim a l'alumnat una sèrie de coneixements per entendre el món i les relacions socials, proporcionem fonts de referència i autoritat acadèmica i perseguim posar en pràctica la participació i l'esperit crític. [...]
Xarxa Vives d'Universitats 2018 (Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere)  

Llibres i col·leccions : 32 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 355 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
46 p, 1.0 MB Una aproximació etnogràfica de les dones joves en la Nova Ruralitat de Ponent / Rallo Arnau, Marta ; Hernández Trejo, Mario, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - Formació (fUABf) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Govern i Polítiques Públiques
Les dones en l'entorn rural s'enfronten a una doble desigualtat, per falta d'oportunitats laborals, accés a serveis, la connexió física i digital, per altra banda pels rols de gènere. Acadèmicament, s'ha estudiat sobre com es pot definir la ruralitat, la Nova ruralitat i el gènere, no s'ha analitzat, però tenint en compte l'agropatriarcat -entès com el patriarcat en zones rurals i influenciat per les dinàmiques agràries- el qual s'explicarà i analitzarà en aquesta investigació. [...]
Women in rural areas face double inequality, lack of job opportunities, access to services, physical and digital connection, as well as gender roles. It has been studied academically on how rurality, New rurality and gender can be defined, but it has not been analyzed taking into account agro-patriarchy -understood the patriarchy in rural zones and influenced by social dynamics form agriculture-, which will be the main focus on this research. [...]

2022
Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària [1339]  
2.
94 p, 1.0 MB La representació de la figura de les dones periodistes en l'àmbit de la televisió i el tractament de les notícies de gènere : Cas de la redacció d'informatius de Radiotelevisió Espanyola a Sant Cugat del Vallès / Ortega Castellano, Clàudia ; Gallego Ayala, Juana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Els mitjans de comunicació juguen un paper primordial en la configuració i la construcció social de la imatge de la dona. Per aquest motiu, representar la seva figura amb igualtat de gènere és un repte a tenir en compte pels mitjans de comunicació i, per tant, també a les cadenes de televisió. [...]
Los medios de comunicación juegan un papel primordial en la configuración y la construcción social de la imagen de la mujer. Por este motivo, representar su figura con igualdad de género es un reto a tener en cuenta por los medios de comunicación y, por lo tanto, también en las cadenas de televisión. [...]
The role played by the media in the configuration and social construction of women is fundamental. For this reason, representing their figure with gender equality is a challenge to be taken into account by de media and, therefore, also in television networks. [...]

2023
Grau en Periodisme [1432]  
3.
68 p, 812.4 KB La codificación queer en el cine : del Código Hays al New Queer Cinema / Corpas Bové, Zoe Maia ; Martínez García, Luisa del Carmen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball té com a objectiu analitzar la representació de personatges amb codificació queer i identificar canvis en la presentació d'aquests personatges al llarg dels anys. Per fer-ho, s'elaborarà una anàlisi dels personatges que han estat codificats com a queer de quatre llargmetratges pertanyents a diferents dècades del segle XX, en què s'identificaran les característiques, comportaments i estereotips relacionats amb les persones LGBT+ presents en els personatges, per així fer una comparació i determinar si hi ha hagut una evolució en la seva representació.
Este trabajo tiene como objetivo analizar la representación de personajes con codificación queer e identificar cambios en la presentación de estos personajes a lo largo de los años. Para hacerlo, se realizará un análisis de los personajes que han estado codificados como queer de cuatro largometrajes pertenecientes a distintas décadas del siglo XX, en el que se identificarán las características, comportamientos y estereotipos relacionados con las personas LGBT+ presentes en los personajes, para así realizar una comparación y determinar si ha habido una evolución en su representación.
This research is intended to analyze the representation of queer coded characters and identify changes in the presentation of these characters over the years. To do so, an analysis of the characters that have been coded as queer from four feature films that belong to different decades of the 20th century will be done, in which the characteristics, behavior and stereotypes related to LGBT+ people present in the characters will be identified, in order to make a comparison and determine if there has been an evolution in its representation.

2023
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  
4.
103 p, 2.7 MB Los monólogos hechos por mujeres de éxito en España 2023 / Bernad Sánchez, Selma ; Ferrer Rodriguez, Iliana Esther, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'humor realitzat per dones està sotmès a una alta estigmatització, limitat a creences preestablertes sobre qui pot o no ser considerat "graciós". No obstant això, la creixent visibilització de còmiques en la comèdia actual, i la tendència feminista estan canviant el panorama espanyol. [...]
El humor realizado por mujeres está sometido a una alta estigmatización, limitado a creencias preestablecidas sobre quién puede o no ser considerado "gracioso". Sin embargo, la creciente visibilización de cómicas en la comedia actual, y la tendencia feminista están cambiando el panorama español. [...]
Humor performed by women is highly stigmatized, limited to pre-established beliefs about who can or cannot be considered "funny". However, the increasing visibility of female comedians in today's comedy and the feminist trend are changing the Spanish panorama. [...]

2023
Grau en Comunicació Audiovisual [1433]  
5.
129 p, 2.5 MB Més enllà del Test de Bechdel : Anàlisi de la representació de gènere al cinema espanyol / Busquets Fàbregas, Bruna ; Tous, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball analitza la representació de gènere de les pel·lícules espanyoles més taquilleres dels anys 2020-2022, contrastant les mancances del Test de Bechdel amb ampliacions del mateix test. [...]
Este trabajo analiza la representación de género de las películas españolas más taquilleras de los años 2020-2022, contrastando las carencias del Test de Bechdel con ampliaciones del mismo. El Test de Bechdel es un conjunto de criterios para determinar si una película tiene buena representación de género, pero este es limitado y no tiene en cuenta conceptos como los estereotipos. [...]
This work analyzes the gender representation of the highest-grossing spanish films of the years 2020-2022, contrasting the faults of the Bechdel Test with the extension of the test. The Bechdel test is a set of criteria for determining whether a film has a good gender representation, but it is limited and does not take into account conceps such as stereotyping. [...]

2023
Grau en Periodisme [1432]  
6.
107 p, 657.2 KB El miedo en el ocio nocturno como forma de control social contra las mujeres : Tratamiento informativo en televisión de "los pinchazos" (sumisión química) / Correa Moreno, Marina ; Huertas Bailén, Amparo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
L'objectiu és fer una anàlisi exhaustiva de l'enfocament ètic que van aplicar les cadenes de televisió seleccionades (públiques: TV3 i La 1; privades: Telecinco, La Sexta, Antena 3) en el tractament de les agressions ocorregudes contra les dones en espais d'oci nocturn durant l'estiu del 2022 a Espanya, conegudes popularment com a "punxades". [...]
El objetivo es realizar un análisis exhaustivo del enfoque ético que aplicaron las cadenas de televisión seleccionadas (públicas: TV3 y La 1; privadas: Telecinco, La Sexta, Antena 3) en el tratamiento de las agresiones ocurridas contra las mujeres en espacios de ocio nocturno durante el verano del 2022 en España, conocidas popularmente como "pinchazos". [...]
The objective is to carry out an exhaustive analysis of the ethical approach applied by the selected television channels (public: TV3 and La 1; private: Telecinco, La Sexta, Antena 3) in their treatment of the assaults on women in nightlife venues during the summer of 2022 in Spain, popularly known as "needle spiking". [...]

2023
Grau en Periodisme [1432]  
7.
87 p, 6.8 MB Creació d'un Pla de comunicació per a Salud Con Perspectiva / Chimenos Dalmau, Júlia ; Places Fernando, Mireya, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Creació d'un Pla de Comunicació per al projecte Salud Con Perspectiva de l'ONG Igualitàrium. A través d'una exhaustiva recerca de l'entorn i anàlisi de la competència, en aquest treball es tracen les millors estratègies i es creen les bases per a la comunicació externa d'aquest nou projecte emergent. [...]
Creación de un Plan de Comunicación para el proyecto Salud Con Perspectiva de la ONG Igualitàrium. A través de una exhaustiva búsqueda del entorno y análisis de la competencia, en este trabajo se trazan las mejores estrategias y se sientan las bases para la comunicación externa de este nuevo proyecto emergente. [...]
Creation of a Communication Plan for the Salud Con Perspectiva project of the NGO Igualitàrium. Through an exhaustive research of the environment and an analysis of the competition, in this work the best strategies are drawn up and the foundations are created for the external communication of this new emerging project. [...]

2023
Grau en Periodisme [1432]  
8.
73 p, 2.2 MB La dona en la informació esportiva catalana : Anàlisi de la presència femenina en l'elaboració i difusió de notícies / Boada Freixas, Paula ; Tous, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En el present treball es fa una anàlisi del periodisme esportiu català per tal de determinar l'evolució del periodisme esportiu en perspectiva de gènere. L'objectiu és estudiar la situació dels informatius dels mitjans generalistes en l'actualitat i la situació de fa 10 anys. [...]
En el presente trabajo se hace un análisis del periodismo deportivo catalán para determinar la evolución del periodismo deportivo en perspectiva de género. El objetivo es estudiar la situación de los informativos de los medios generalistas en la actualidad y la situación de hace 10 años. [...]
This work analyses Catalan sports journalism to determine the evolution of sports journalism from a gender perspective. The aim is to study the situation of the news programmes of the generalist media today and the situation 10 years ago. [...]

2023
Grau en Periodisme [1432]  
9.
113 p, 1.4 MB Propuesta de traducción del videojuego Garden Story : el género y los nombres propios / Hernández Bronson, Diana ; Hernández García, Maria Elena, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els videojocs són productes d'entreteniment gaudits per un públic cada cop més ampli i heterogeni, incloent-hi persones de diferents edats, ètnies i gèneres. A causa d'això, la necessitat d'utilitzar un llenguatge inclusiu ha guanyat molta importància tant a les versions originals com a les traduïdes, amb l'objectiu que el públic se senti representat i tingui la millor experiència de joc possible. [...]
Los videojuegos constituyen productos de entretenimiento con un público cada vez más amplio y heterogéneo, incluyendo a personas de diferentes edades, etnias y géneros. Debido a ello, la necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo ha ganado mucha importancia tanto en las versiones originales como en las traducidas, todo ello con el objetivo de que los usuarios se sientan representados y tengan la mejor experiencia de juego posible. [...]
Video games represent a form of entertainment enjoyed by an audience that is increasing in number and is becoming more diverse, including people of different ages, ethnicities, and genders. As a result, the need for an inclusive language has gained a lot of importance in both the original and translated versions to ensure that the players feel represented and have the best possible experience. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Traducció Audiovisual [1349]  
10.
57 p, 680.0 KB Le langage inclusif dans Le cœur sur la table: analyse traductologique et proposition de traduction en catalan / Morales Vilert, Ivette ; García López, María del Mar, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Ce mémoire de fin d'études est une réflexion sur l'utilisation du langage inclusif en français et en catalan. À partir de l'analyse et d'une proposition de traduction du français vers le catalan d'une sélection d'extraits du livre Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, nous explorons les écueils traductologiques principaux et proposons des stratégies inclusives.
Aquest treball de fi de grau és una reflexió sobre l'ús del llenguatge inclusiu en francès i en català. A partir de l'anàlisi i de la proposta de traducció del francès al català d'una selecció de fragments del llibre Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, explorem les principals dificultats traductològiques i proposem estratègies inclusives.
Este trabajo de final de grado es una reflexión sobre el uso del lenguaje inclusivo en francés y en catalán. A partir del análisis y de la propuesta de traducción al catalán de una selección de fragmentos del libro Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, exploramos las principales dificultades traductológicas y proponemos estratégias inclusivas.
This final thesis is a reflection on the use of inclusive language in French and Catalan. Based on the analysis and proposed translation into Catalan of a selection of fragments from the book Le cœur sur la table by Victoire Tuaillon, we explore the main translation difficulties and propose inclusive strategies.

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  

Documents de recerca : 355 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 3 registres trobats  
1.
356.0 KB Exposició "I tu, saps reconèixer la violència de gènere? / Monge, Montserrat (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Galán Rigol, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia) ; Martín Flix, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia) ; Garcia Alonso, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física) ; Serradell Pumareda, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Exposició entre el 6 i el 31 de març de 2023 amb la qual es vol potenciar la reflexió sobre les conductes que s'engloben dins la violència de gènere i fer visibles les eines i recursos que les víctimes de violència de gènere tenen al seu abast a la UAB. [...]
2023
31 documents
2.
1024x474, 189.4 KB Judith Butler / Miquel Sasplugas, Marta ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Amb motiu del lliurament del 'Premi Internacional Catalunya 2021' a la filòsofa i activista feminista Judith Butler, la Biblioteca de Ciències Socials ha preparat una exposició bibliogràfica dedicada a la guardonada.
2022 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))
9 documents
3.
3Q Caddy Adzuba / Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i Promoció
L'advocada i periodista congolesa Caddy Adzuba s'ha destacat com a altaveu internacional de la situació a la República Democràtica del Congo, especialment pel que fa a la situació de les dones, víctimes de la violència de gènere relacionada amb el llarg conflicte bèl·lic que castiga el país des dels anys noranta. [...]
2019 (3Q)
2 documents

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.