Resultats globals: 108 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 108 registres trobats
Articles 108 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
18 p, 227.5 KB Darreres aportacions en l'ensenyament de la geografia a Catalunya i a Espanya / Medir i Huerta, Rosa M. (Universitat de Girona) ; Calabuig Serra, Salvador (Universitat de Girona)
Aquest article té com a finalitat realitzar una cartografia de les aportacions principals que s'han fet en els darrers anys, a Catalunya i a Espanya, sobre la recerca de l'ensenyament de la geografia. [...]
Este artículo tiene como finalidad realizar una cartografía de las principales aportaciones que se han llevado a cabo, en Cataluña y en España, acerca de la enseñanza de la geografía. Se trata de una investigación de análisis documental que se ha centrado en la revisión de las principales revistas científicas que tratan la enseñanza y el aprendizaje de la geografía. [...]
Cet article propose une description des principales contributions à l'enseignement de la géographie réalisées en Catalogne et en Espagne pendant ces dernières années. Il s'agit d'une recherche documentaire focalisée sur la révision des principales revues scientifiques espagnoles relatives à l'enseignement et l'apprentissage de la géographie, ainsi que de publications issues de congrès et de séminaires organisés par la section géographie d'AGE. [...]
This aim of this paper is to present the main contributions on geography education over the last decade in Catalonia and Spain. This research employs a documentary analysis methodology using data contained in articles of the main Spanish geography education journals and conference proceedings of the Spanish Geography Association (AGE). [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.481
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 597-614 (Articles)  
2.
13 p, 123.1 KB Exploring comparative curricular research in geography education / Bagoly-Simó, Péter (Humboldt-Universität zu Berlin. Geographisches Institut)
El currículum de geografia és un dels camps menys investigats en l'ensenyament d'aquesta matèria. El present article ofereix una descripció breu de l'arquitectura curricular, els objectius, els continguts, les filosofies, les epistemologies i els factors principals que influeixen en la geografia escolar a Alemanya i a Romania, amb l'objectiu de preparar un marc analític que serveixi per realitzar estudis comparatius futurs sobre el currículum de geografia a diferents països del món. [...]
Geography curricula is one of the least researched fields in geography education. This paper offers a brief description of the curricular architecture, aims, content, philosophies, epistemologies, and main factors influencing school geographies in Germany and Romania to prepare the development of analytical tools for future comparative studies. [...]
El currículo de geografía es uno de los campos menos investigados en la enseñanza de dicha materia. El presente artículo hace una breve descripción de la arquitectura curricular, los objetivos, los contenidos, las filosofías, las epistemologías y los principales factores que influencian la geografía escolar en Alemania y Rumanía, con el objetivo de preparar un marco analítico que sirva para realizar estudios comparativos futuros sobre el currículo de geografía en diferentes países del mundo. [...]
Le programme de géographie est l'un des sujets les moins étudiés dans l'enseignement de la géographie. Cet article fait une brève description de l'architecture du curriculum, des objectifs, des contenus, des philosophies, des épistémologies et des facteurs principaux qui influencent la géographie scolaire en Allemagne et en Roumanie, dans le but de préparer un cadre d'analyse pour servir à de futures études comparatives du curriculum en géographie dans différents pays du monde. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.493
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 561-573 (Articles)  
3.
16 p, 200.6 KB Persevering with Geography / Morgan, John (University of Auckland)
Aquest article analitza l'estat actual de l'ensenyament de la geografia, i ho fa a partir de l'experiència de l'autor com a professor d'aquesta matèria, com a formador de futurs professors de geografia i com a investigador d'aquest camp científic. [...]
This paper offers an analysis of the current state of geography education, based on the author's experience as a geography teacher, teacher educator and researcher. It starts from a concern that recent discussions of ‘teacher quality' have tended to downplay (or at least simply assume) the importance of subject and disciplinary knowledge in favour of more generic teaching skills. [...]
Este artículo analiza el estado actual de la enseñanza de la geografía y, para ello, se basa en la experiencia del autor como profesor de esta materia, como formador de futuros profesores de geografía y como investigador en este campo científico. [...]
Cet article propose une analyse de l'état actuel de l'éducation en géographie, à partir de l'expérience de l'auteur en tant que professeur de géographie, formateur de formateurs et chercheur. Cela part d'une préoccupation selon laquelle les discussions récentes sur la «qualité des enseignants» ont tendance à minimiser (ou tout simplement à supposer) l'importance des connaissances disciplinaires en faveur de compétences d'enseignement plus génériques. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.457
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 529-544 (Articles)  
4.
7 p, 158.7 KB "Geoactiva't" : establir sinergies entre nivells educatius diferents / Padullés Cubino, Josep (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Roset Pagès, Dolors (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Ribas Palom, Anna (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Feliu Torrent, Jaume (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
El projecte Geoactiva't neix al Departament de Geografia de la Universitat de Girona com a eina per acostar els estudiants del grau de Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient a la tasca docent de secundària i, alhora, presentar, als alumnes d'ESO, conceptes, eines i mètodes de la geografia des d'una perspectiva experimental i dinàmica. [...]
El proyecto Geoactiva't nace en el Departamento de Geografía de la Universidad de Girona con el doble objetivo de, por una parte, acercar el alumnado del grado de Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente a las tareas docentes de secundaria y, por otra, presentar a los alumnos de secundaria conceptos, herramientas y métodos de la geografía desde una perspectiva experimental y dinámica. [...]
Le projet Geoactiva't a été conçu dans le Département de Géographie de l'Universitat de Girona dans un double objectif : en premier lieu, faire connaître l'enseignement secondaire aux étudiants suivant la licence de Géographie, de l'Aménagement du Territoire et de Gestion de l'Environnement, et aussi, initier les élèves de l'enseignement secondaire aux concepts, outils et méthodes de la géographie dans une perspective dynamique et expérimentale. [...]
The Geoactiva't project was designed by the Department of Geography at the University of Girona as a tool to introduce undergraduate students to secondary teaching, as well as to show secondary school students various concepts, tools and methods used in geography from an experimental and dynamic perspective. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.484
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 641-647 (Estats de la qüestió)  
5.
10 p, 153.7 KB La contribución de la geografía de los niños y de las niñas a la enseñanza de la geografía / Malatesta, Stefano (Università degli Studi Milano Bicocca. Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa") ; Granados Sánchez, Jesús (Universitat de Girona)
Una de las principales aportaciones de las geografías de los niños y de las niñas a la disciplina geográfica ha sido su inclusión como actores de creación o producción de espacio, ya que lo utilizan y lo viven según sus necesidades y sus criterios, y lo hacen de forma legítima. [...]
Una de les aportacions principals de les geografies dels nens i de les nenes a la disciplina geogràfica ha estat la inclusió dels infants com a actors de creació o producció d'espai, ja que l'utilitzen i el viuen segons les seves necessitats i els seus criteris, i ho fan de manera legítima. [...]
L'une des principales contributions des géographies des enfants à la discipline de la géographie est l'inclusion des enfants en tant qu'agents créant de l'espace, car les enfants utilisent et produisent de l'espace aussi bien que les adultes. [...]
One of the contributions made by children's geographies to the field of geography is the inclusion of children as agents that create space, because children use and produce space as well as adults. We understand that schools should benefit from this knowledge and include it in the teaching of geography, so learners can better understand how they use space. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.483
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 631-640 (Estats de la qüestió)  
6.
9 p, 145.5 KB "Geovivència", el vídeo participatiu per estudiar geografia a l'ensenyament secundari / Royo Climent, Jordi (Institut Barri Besòs de Barcelona)
La nostra percepció de la situació actual de l'ensenyament de la geografia a secundària i a batxillerat no és positiva, ja que hi predominen uns enfocaments que no interessen a l'alumnat i que projecten una imatge poc útil de la disciplina. [...]
Nuestra percepción de la situación actual de la enseñanza de la geografía en la educación secundaria y en el bachillerato no es positiva, porque predominan unos enfoques que no interesan al alumnado y que proyectan una imagen poco útil de la disciplina. [...]
Le diagnostic de la situation actuelle de l'enseignement de la géographie dans l'enseignement secondaire n'est pas positif. Les approches dominantes n'intéressent pas les étudiants et projettent l'image d'une discipline inutile. [...]
Our diagnosis of the current situation of teaching geography in Catalan secondary schools is not positive: students seem to show no interest in the subject because the approaches that teachers use do not convey the significance and utility of geography content. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.497
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 649-657 (Estats de la qüestió)  
7.
22 p, 197.2 KB La producción científica reciente en didáctica de la geografía a través de las sociedades geográficas : declaraciones, publicaciones y proyectos a nivel nacional e internacional / de Miguel González, Rafael (Universidad de Zaragoza. Facultad de Educación)
En los últimos años, las diferentes asociaciones científicas geográficas han incrementado sus actividades relacionadas con el fomento de la investigación educativa por medio de congresos, proyectos y publicaciones en forma de revistas o de libros. [...]
En els últims anys, les diferents associacions científiques geogràfiques han incrementat les activitats relacionades amb el foment de la investigació educativa per mitjà de congressos, projectes i publicacions en forma de revistes o de llibres. [...]
Récemment, différentes associations géographiques ont augmenté leurs activités liées à la promotion de la recherche en éducation géographique, à travers des conférences, des projets, des publications comme des revues scientifiques ou des livres. [...]
In recent years, several scientific geography associations have increased their activities in order to promote educational research through conferences, projects and publications in the form of journals or books. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.475
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 575-596 (Articles)  
8.
15 p, 345.5 KB La formulación de buenas preguntas en didáctica de la geografía / Granados Sánchez, Jesús (Universitat de Girona)
El conocimiento avanza a medida que se formulan nuevas y buenas preguntas. El presente texto pretende evidenciar la importancia de las preguntas en el avance tanto epistemológico como didáctico de la enseñanza de la geografía. [...]
El coneixement avança a mesura que es formulen noves i bones preguntes. El present text pretén evidenciar la importància de les preguntes en l'avenç tant epistemològic com didàctic de l'ensenyament de la geografia. [...]
Le savoir progresse au fur et à mesure que de nouvelles et bonnes questions sont soulevées. Cet article vise à montrer l'importance des questions dans le progrès épistémologique et pédagogique de l'enseignement de la géographie. [...]
Knowledge advances through the formulation of new and wise questions. The purpose of this paper is to show the importance of questioning and enquiry in the epistemological and pedagogic advancement of geography education. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.495
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 545-559 (Articles)  
9.
22 p, 207.2 KB La imagen de China y la geografía urbana china en Occidente : reflexiones desde la península Ibérica / Lois González, Rubén C. (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Xeografía) ; Piñeira Mantiñán, María José (Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Xeografía)
A partir de la Edad Media, la civilización china ha aparecido a los ojos de los europeos como ejemplo acabado de lo oriental, siguiendo a E. Said. Esto implicó una imagen de lejanía, cierto exotismo y un enorme desconocimiento de las claves internas de este extenso territorio, salvo en contadas excepciones donde lo chino implicaba novedad (la pólvora, el vestido, la pasta, etc. [...]
Segons Edward Said, a partir de l'edat mitjana, la civilització xinesa ha aparegut, als ulls dels europeus, com un exemple acabat del món oriental. Això va implicar una imatge de llunyania, cert exotisme i un enorme desconeixement de les claus internes d'aquest extens territori, tret de comptades excepcions on tot el que estava relacionat amb la Xina significava novetat (la pólvora, la roba, la pasta, etc. [...]
Selon Edward Said, depuis le moyen-âge, la civilisation chinoise est apparue, aux yeux des Européens, comme un parfait exemple de l'Orient. Il s'agissait une image d'éloignement, d'un certain exotisme et d'une énorme ignorance des clés internes de ce vaste territoire, sauf à rares exceptions où les produits chinois évoquaient la nouveauté (la poudre à canon, la robe, les pâtes, etc. [...]
Following Edward Said, since the Middle Ages, Chinese civilization has appeared, to the eyes of Europeans, as a perfect example of the Oriental. This image evoked remoteness and a certain exoticism, and implied a lack of knowledge about the internal keys of this vast territory, except where Chineseness entailed novelty (gunpowder, clothing, pasta, etc. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.398
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 2 (maig-agost 2017) , p. 255-276 (Articles)  
10.
12 p, 173.4 KB Institutionalisation de la géographie et rapports sociaux de genre : stratégies féminines et masculines dans l'université espagnole / Garcia Ramon, Maria Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Ortiz Guitart, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pujol, Hermínia (Centre d'Estudis Demogràfics)
Des processus de néo-libéralisation s’installent au sein du monde universitaire avec la présence grandissante de logiques compétitives et de marché, de procédures d’audits et des requis de responsabilité/imputabilité et avec le remplacement de fonds publics par des fonds privés. [...]
The ongoing processes of neoliberalisation in universities entail an increase of competition based on the logic of markets, the introduction of managerial procedures of assessment and requirements of accountability alongside with the substitution of private for public funding. [...]

2012
BELGEO : revue belge de géographie, Vol. 1, núm. 2 (2012) , p. 1-12  

Articles : 108 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.