Resultats globals: 249 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 219 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Publicacions periòdiques, 1 registres trobats
Llibres i col·leccions, 6 registres trobats
Documents de recerca, 18 registres trobats
Materials didàctics, 4 registres trobats
Articles 219 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
3 p, 134.6 KB Libros: La didáctica de la geografía : una mirada actual / Comes Solé, Pilar ; Busquets Fàbregas, Jaume (Universitat de Barcelona) ; Bovet Pla, Maria del Tura
La oferta de Guías Praxis para el profesorado de ESO, como la propia editorial indica en el prólogo, "pretende ofrecer todo tipo de recursos para la intervención docente del profesor en el aula". Para ello se ha diseñado una colección de carpetas, formato archivador con anillas de hojas intercambiables, a una sola tinta, para que con suma facilidad se pueda fotocopiar el material y también pueda actualizarse su contenido. [...]
1998
Aula de innovación educativa, Núm. 73-74 (1998) , p. 67-69  
2.
18 p, 227.5 KB Darreres aportacions en l'ensenyament de la geografia a Catalunya i a Espanya / Medir i Huerta, Rosa M. (Universitat de Girona) ; Calabuig Serra, Salvador (Universitat de Girona)
Aquest article té com a finalitat realitzar una cartografia de les aportacions principals que s'han fet en els darrers anys, a Catalunya i a Espanya, sobre la recerca de l'ensenyament de la geografia. [...]
Este artículo tiene como finalidad realizar una cartografía de las principales aportaciones que se han llevado a cabo, en Cataluña y en España, acerca de la enseñanza de la geografía. Se trata de una investigación de análisis documental que se ha centrado en la revisión de las principales revistas científicas que tratan la enseñanza y el aprendizaje de la geografía. [...]
Cet article propose une description des principales contributions à l'enseignement de la géographie réalisées en Catalogne et en Espagne pendant ces dernières années. Il s'agit d'une recherche documentaire focalisée sur la révision des principales revues scientifiques espagnoles relatives à l'enseignement et l'apprentissage de la géographie, ainsi que de publications issues de congrès et de séminaires organisés par la section géographie d'AGE. [...]
This aim of this paper is to present the main contributions on geography education over the last decade in Catalonia and Spain. This research employs a documentary analysis methodology using data contained in articles of the main Spanish geography education journals and conference proceedings of the Spanish Geography Association (AGE). [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.481
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 597-614 (Articles)  
3.
13 p, 123.1 KB Exploring comparative curricular research in geography education / Bagoly-Simó, Péter (Humboldt-Universität zu Berlin. Geographisches Institut)
El currículum de geografia és un dels camps menys investigats en l'ensenyament d'aquesta matèria. El present article ofereix una descripció breu de l'arquitectura curricular, els objectius, els continguts, les filosofies, les epistemologies i els factors principals que influeixen en la geografia escolar a Alemanya i a Romania, amb l'objectiu de preparar un marc analític que serveixi per realitzar estudis comparatius futurs sobre el currículum de geografia a diferents països del món. [...]
Geography curricula is one of the least researched fields in geography education. This paper offers a brief description of the curricular architecture, aims, content, philosophies, epistemologies, and main factors influencing school geographies in Germany and Romania to prepare the development of analytical tools for future comparative studies. [...]
El currículo de geografía es uno de los campos menos investigados en la enseñanza de dicha materia. El presente artículo hace una breve descripción de la arquitectura curricular, los objetivos, los contenidos, las filosofías, las epistemologías y los principales factores que influencian la geografía escolar en Alemania y Rumanía, con el objetivo de preparar un marco analítico que sirva para realizar estudios comparativos futuros sobre el currículo de geografía en diferentes países del mundo. [...]
Le programme de géographie est l'un des sujets les moins étudiés dans l'enseignement de la géographie. Cet article fait une brève description de l'architecture du curriculum, des objectifs, des contenus, des philosophies, des épistémologies et des facteurs principaux qui influencent la géographie scolaire en Allemagne et en Roumanie, dans le but de préparer un cadre d'analyse pour servir à de futures études comparatives du curriculum en géographie dans différents pays du monde. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.493
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 561-573 (Articles)  
4.
16 p, 200.6 KB Persevering with Geography / Morgan, John (University of Auckland)
Aquest article analitza l'estat actual de l'ensenyament de la geografia, i ho fa a partir de l'experiència de l'autor com a professor d'aquesta matèria, com a formador de futurs professors de geografia i com a investigador d'aquest camp científic. [...]
This paper offers an analysis of the current state of geography education, based on the author's experience as a geography teacher, teacher educator and researcher. It starts from a concern that recent discussions of ‘teacher quality' have tended to downplay (or at least simply assume) the importance of subject and disciplinary knowledge in favour of more generic teaching skills. [...]
Este artículo analiza el estado actual de la enseñanza de la geografía y, para ello, se basa en la experiencia del autor como profesor de esta materia, como formador de futuros profesores de geografía y como investigador en este campo científico. [...]
Cet article propose une analyse de l'état actuel de l'éducation en géographie, à partir de l'expérience de l'auteur en tant que professeur de géographie, formateur de formateurs et chercheur. Cela part d'une préoccupation selon laquelle les discussions récentes sur la «qualité des enseignants» ont tendance à minimiser (ou tout simplement à supposer) l'importance des connaissances disciplinaires en faveur de compétences d'enseignement plus génériques. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.457
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 529-544 (Articles)  
5.
7 p, 158.7 KB "Geoactiva't" : establir sinergies entre nivells educatius diferents / Padullés Cubino, Josep (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Roset Pagès, Dolors (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Ribas Palom, Anna (Universitat de Girona. Departament de Geografia) ; Feliu Torrent, Jaume (Universitat de Girona. Departament de Geografia)
El projecte Geoactiva't neix al Departament de Geografia de la Universitat de Girona com a eina per acostar els estudiants del grau de Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient a la tasca docent de secundària i, alhora, presentar, als alumnes d'ESO, conceptes, eines i mètodes de la geografia des d'una perspectiva experimental i dinàmica. [...]
El proyecto Geoactiva't nace en el Departamento de Geografía de la Universidad de Girona con el doble objetivo de, por una parte, acercar el alumnado del grado de Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente a las tareas docentes de secundaria y, por otra, presentar a los alumnos de secundaria conceptos, herramientas y métodos de la geografía desde una perspectiva experimental y dinámica. [...]
Le projet Geoactiva't a été conçu dans le Département de Géographie de l'Universitat de Girona dans un double objectif : en premier lieu, faire connaître l'enseignement secondaire aux étudiants suivant la licence de Géographie, de l'Aménagement du Territoire et de Gestion de l'Environnement, et aussi, initier les élèves de l'enseignement secondaire aux concepts, outils et méthodes de la géographie dans une perspective dynamique et expérimentale. [...]
The Geoactiva't project was designed by the Department of Geography at the University of Girona as a tool to introduce undergraduate students to secondary teaching, as well as to show secondary school students various concepts, tools and methods used in geography from an experimental and dynamic perspective. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.484
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 641-647 (Estats de la qüestió)  
6.
10 p, 153.7 KB La contribución de la geografía de los niños y de las niñas a la enseñanza de la geografía / Malatesta, Stefano (Università degli Studi Milano Bicocca. Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa") ; Granados Sánchez, Jesús (Universitat de Girona)
Una de las principales aportaciones de las geografías de los niños y de las niñas a la disciplina geográfica ha sido su inclusión como actores de creación o producción de espacio, ya que lo utilizan y lo viven según sus necesidades y sus criterios, y lo hacen de forma legítima. [...]
Una de les aportacions principals de les geografies dels nens i de les nenes a la disciplina geogràfica ha estat la inclusió dels infants com a actors de creació o producció d'espai, ja que l'utilitzen i el viuen segons les seves necessitats i els seus criteris, i ho fan de manera legítima. [...]
L'une des principales contributions des géographies des enfants à la discipline de la géographie est l'inclusion des enfants en tant qu'agents créant de l'espace, car les enfants utilisent et produisent de l'espace aussi bien que les adultes. [...]
One of the contributions made by children's geographies to the field of geography is the inclusion of children as agents that create space, because children use and produce space as well as adults. We understand that schools should benefit from this knowledge and include it in the teaching of geography, so learners can better understand how they use space. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.483
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 631-640 (Estats de la qüestió)  
7.
9 p, 145.5 KB "Geovivència", el vídeo participatiu per estudiar geografia a l'ensenyament secundari / Royo Climent, Jordi (Institut Barri Besòs de Barcelona)
La nostra percepció de la situació actual de l'ensenyament de la geografia a secundària i a batxillerat no és positiva, ja que hi predominen uns enfocaments que no interessen a l'alumnat i que projecten una imatge poc útil de la disciplina. [...]
Nuestra percepción de la situación actual de la enseñanza de la geografía en la educación secundaria y en el bachillerato no es positiva, porque predominan unos enfoques que no interesan al alumnado y que proyectan una imagen poco útil de la disciplina. [...]
Le diagnostic de la situation actuelle de l'enseignement de la géographie dans l'enseignement secondaire n'est pas positif. Les approches dominantes n'intéressent pas les étudiants et projettent l'image d'une discipline inutile. [...]
Our diagnosis of the current situation of teaching geography in Catalan secondary schools is not positive: students seem to show no interest in the subject because the approaches that teachers use do not convey the significance and utility of geography content. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.497
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 649-657 (Estats de la qüestió)  
8.
22 p, 197.2 KB La producción científica reciente en didáctica de la geografía a través de las sociedades geográficas : declaraciones, publicaciones y proyectos a nivel nacional e internacional / de Miguel González, Rafael (Universidad de Zaragoza. Facultad de Educación)
En los últimos años, las diferentes asociaciones científicas geográficas han incrementado sus actividades relacionadas con el fomento de la investigación educativa por medio de congresos, proyectos y publicaciones en forma de revistas o de libros. [...]
En els últims anys, les diferents associacions científiques geogràfiques han incrementat les activitats relacionades amb el foment de la investigació educativa per mitjà de congressos, projectes i publicacions en forma de revistes o de llibres. [...]
Récemment, différentes associations géographiques ont augmenté leurs activités liées à la promotion de la recherche en éducation géographique, à travers des conférences, des projets, des publications comme des revues scientifiques ou des livres. [...]
In recent years, several scientific geography associations have increased their activities in order to promote educational research through conferences, projects and publications in the form of journals or books. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.475
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 575-596 (Articles)  
9.
15 p, 345.5 KB La formulación de buenas preguntas en didáctica de la geografía / Granados Sánchez, Jesús (Universitat de Girona)
El conocimiento avanza a medida que se formulan nuevas y buenas preguntas. El presente texto pretende evidenciar la importancia de las preguntas en el avance tanto epistemológico como didáctico de la enseñanza de la geografía. [...]
El coneixement avança a mesura que es formulen noves i bones preguntes. El present text pretén evidenciar la importància de les preguntes en l'avenç tant epistemològic com didàctic de l'ensenyament de la geografia. [...]
Le savoir progresse au fur et à mesure que de nouvelles et bonnes questions sont soulevées. Cet article vise à montrer l'importance des questions dans le progrès épistémologique et pédagogique de l'enseignement de la géographie. [...]
Knowledge advances through the formulation of new and wise questions. The purpose of this paper is to show the importance of questioning and enquiry in the epistemological and pedagogic advancement of geography education. [...]

2017 - 10.5565/rev/dag.495
Documents d'anàlisi geogràfica, Vol. 63 Núm. 3 (setembre-desembre 2017) , p. 545-559 (Articles)  
10.
16 p, 263.0 KB Cuando el atraso se hace norma : geografía, comercio y alteridad en la narrativa de viaje de John Steuart (Nueva Granada, 1836-1837) / Mora Silva, Julimar del Carmen (Universidad Central de Venezuela)
El presente ensayo buscará reflexionar en torno a la construcción de la alteridad representada en el diario de viaje de un comerciante escocés residente en Nueva Granada entre los años 1839 y 1837. [...]
The present essay reflects on the construction of the alterity represented in the diary of trip of a scotch merchant resident in New Granada during the years 1839-1837. In the narrative of this diary it was stated some simultaneity in the social connotations assigned to the non-European in the middle ages —across the Dorado's myth—, the Illustration —across the relationship between race and geography— and the 19th century liberalism —through the explanation of post-colonial backwardness—, which were expressed in the equation backwardness-progress that tried to discriminate the "neogranadino" and consequently the South American, in relation to the European and North American models. [...]
El present assaig buscarà reflexionar entorn a la construcció de l'alteritat representada en el diari de viatge d'un comerciant escocès resident a Nueva Granada entre els anys 1839 i 1837. A la narrativa d'aquest diari es troba certa simultaneïtat entre les connotacions socials assignades al no-europeu durant l'edat mitjana —a través del mite del Dorado—, la Il·lustració —a través de la relació entre raça i geografia— i el liberalisme vuitcentista —a través de l'explicació del retard post-colonial—. [...]

2017 - 10.5565/rev/mitologias.345
Mitologías hoy, Vol. 15 (2017) , p. 401-416 (Miscelánea)  

Articles : 219 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
3 p, 17.7 KB Geografia i TIC en anglès / Florit Ballester, Carme (Escola Santa Anna de Premià de Dalt) ; Taula Rodona Internacional TRI-CLIL (2a : 2012 : Bellaterra, Catalunya)
2012.
TRICLIL proceedings: Better CLIL: more opportunities in primary, secondary and higher education., 2012, p. 198-200  

Publicacions periòdiques 1 registres trobats  
1.
Documents d'anàlisi geogràfica / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia ; Universitat de Girona. Departament de Geografia
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Geografia , 1982-.
78 documents

Llibres i col·leccions 6 registres trobats  
1.
64 p, 144.2 KB Reports de la recerca a Catalunya : geografia i demografia / Lluch, Enric, 1928-2012 ; Albet i Mas, Abel, 1963- ; Institut d'Estudis Catalans
Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 1998  
2.
72 p, 310.5 KB Geografia i demografia / Lluch, Enric, 1928-2012 ; Albet Mas, Abel, 1963- ; Martí Henneberg, Jordi ; Pujol, Hermínia ; Ribas Palom, Anna
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2005
Reports de la recerca a Catalunya : 1996-2002, 2005, p. 1117-1185  
3.
42 p, 583.9 KB Cohabitation and Marriage in Canada : the geography, law and politics of competing views on gender equality / Laplante, Benoît ; Fostik, Ana Laura
In this chapter, we look at unmarried cohabitation in Canada with a focus on regional differences. The high level of unmarried cohabitation in Quebec is known since the 1980s. Consequently, a substantial part of the research on unmarried cohabitation in Canada has actually focused on Quebec, and most of the research that has not focused on Quebec has dealt with Canada as a single unit. [...]
Springer International Publishing 2016 - 10.1007/978-3-319-31442-6_3
Cohabitation and Marriage in the Americas: Geo-historical Legacies and New Trends, 2016, p. 59-100  
4.
11 p, 37.1 KB Reglament del Departament de Geografia / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
2005  
5.
43 p, 765.8 KB Janice Monk : discurs llegit a la cerimònia d'investidura celebrada a l'auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres el dia 16 de l'any 2013 / Monk, Janice ; Garcia Ramon, Maria Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013 (Doctor honoris causa (Universitat Autònoma de Barcelona))

Conté: Presentació de Janice Monk per Maria Dolors Garcia-Ramon ; Braided streams : Spaces and flows in a career / discurs de Janice Monk ; curriculum vitae de Janice Monk

2 documents
6.
386 p, 140.3 MB Géographie ancienne abrégée / Anville, Jean Baptiste Bourguignon d', 1697-1782. ; Merlin, Joseph. ; Le Prieur, Pierre-Alexandre.
A Paris : chez Merlin..., 1768

Conté: 1. Contenant l'Europe 2. Contenant l'Asie 3. Contenant l'Afrique.

3 documents

Documents de recerca 18 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
47 p, 1.1 MB La recepció de l'obra de Jules Verne pels lectors de diferents èpoques : Anàlisi de traduccions i adaptacions en català, castellà i anglès / Capdevila Vinaja, Marta ; Hernández de Fuenmayor, Pau Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Anàlisi de l'obra de Jules Verne des del punt de vista educatiu. Exposició dels seu valor educatiu en el camp de la ciència, la geografia i la història, així com també dels seus valors morals. [...]
Análisis de la obra de Julio Verne des del punto de vista educativo. Exposición de su valor educativo en el campo de la ciencia, la geografía y la historia, así como también sus valores morales. [...]
Analysis of the works of Jules Verne from the point of view of education. Explanation of their educational values in the field of science, geography, history, as well as their moral values. Contradictions between the educational intention of the translations and adaptations of the works of Jules Verne for current young readers and the moral shock caused by racism, ethnocentrism and chauvinism of the 20th century, which can be found implicitly and explicitly in all the works of Jules Verne.

2015
Traducció i Interpretació [1202]  
2.
210 p, 930.1 KB Environmental governance and languages of valuation: two European case studies / Zografos, Christos ; Martínez-Alier, Joan, dir. ; Paavola, Jouni, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
El análisis de políticas ambientales mediante el uso de homo economicus ha sido criticado por no tomar en cuenta la multiplicidad de valores ambientales y bases éticas en las cuales se basa la motivación humana. [...]
The application of the homo economicus model of human action for analysing environmental policy has been consistently criticised for ignoring the multiplicity of environmental values and ethical bases that underlie human motivation, which may result in undesirable crowding out and voice silencing effects that generate ineffective and legitimacy-deficient environmental policies. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015  
3.
86 p, 7.6 MB Estratègies de desenvolupament local rural, gènere i processos innovadors en la nova ruralitat: l'aportació de les dones al desenvolupament, la innovació i la governança territorial a l'Alt Pirineu i Aran (Catalunya) / Pallarès-Blanch, Marta ; Prados Velasco, María José, dir. ; Tulla i Pujol, Antoni F. 1945-, (Antoni Francesc), tutor (Universitat Autónoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
La finalitat de la tesi “Estratègies de desenvolupament local rural, gènere i processos innovadors en la nova ruralitat: l'aportació de les dones al desenvolupament, la innovació i la governança territorial a l’Alt Pirineu i Aran (Catalunya)” és doble. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
2 documents
4.
503 p, 5.2 MB La presència de les dones a la geografia acadèmica: de la geògrafa absent a la geògrafa desapareguda / Pujol i Estragués, Hermínia ; Garcia Ramon, Maria Dolors 1943-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
L'objecte principal d'anàlisi de la tesi és el professorat universitari de geografia de l'entorn catalano-valencià-balear, i en particular, l'estudi de quina és la presència, la categoria assolida i la producció científica de les dones dins aquest col·lectiu. [...]
The aim of this thesis is to study the professors of Geography at the universities of the Catalan-Valencian-Balearic regions, particularly the presence of women and their academic trajectories. The research incorporates the perspective of equal opportunities between men and women as an application of the gender approach. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
5.
196 p, 2.8 MB Tres ensayos sobre apertura comercial, geografía económica y comercio / Cardoso Vargas, Carlos Enrique ; Roig Sabaté, José Luis, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa
La apertura comercial de México, iniciada con la adhesión del país al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por su siglas en inglés) y extendida con la posterior firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), significó un vuelco en la política comercial nacional, al ubicar el intercambio de mercancías como un aspecto primordial para el crecimiento y desarrollo de la economía mexicana. [...]
Trade liberalization in Mexico, which began with the accession to the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT for its acronym in English) and later extended to the signing of the North America Free Trade Agreement (NAFTA), marked a shift in national trade policy, to locate the exchange of goods as a key to the growth and development of the Mexican economy aspect These facts have motivated a number of studies on economic and social aspects, trying first, model and determine the magnitude of the impacts of these changes , and second, to evaluate the results. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
6.
227 p, 1.6 MB Los Profesores de geografía, la innovación de la enseñanza y su profesionalización : el lugar de los materiales curriculares / Zenobi, Viviana ; Pagès, Joan, (Pagès Blanch), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didactica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials
Las preguntas que han guiado el desarrollo de este estudio son las siguientes: - ¿A partir de qué criterios los profesores de Geografía seleccionan materiales para la planificación y el desarrollo de sus clases? - ¿Qué tipo de prácticas de enseñanza elaboran a partir de ellos o inspirados por ellos? - ¿Qué cambios han promovido en sus prácticas y en su pensamiento? - ¿Podemos considerar que los dispositivos –materiales e instancias de trabajo conjunto- colaboran con la formación docente y a la vez, estimulan y fortalecen su profesionalización?.
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
7.
197 p, 5.9 MB Integrated environmental assessment of nutrient emissions in a Mediterranean catchment : a case study in la Tordera, Catalonia / Caille, Frédérique ; Riera, Joan Lluís, dir. (Universitat de Barcelona. Departament d'Ecologia) ; Rosell Melé, Antoni, dir. (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Hoy en día, los ríos de regiones principalmente desarrolladas presentan un exceso de las emisiones de nutrientes debido al crecimiento de las actividades humanas en sus cuencas. Esto conlleva un estrés ecológico significativo. [...]
Rivers, particularly in developed regions, are under significant ecological stress as a consequence of the increasing development of human activities in their catchments. This is especially reflected in excess nitrogen (N) and phosphorus (P) emissions, which are the product of complex dynamic systems influenced by demographic, socioeconomic and technological factors among others. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013  
8.
711 p, 4.1 MB Espai públic, vida quotidiana i identitat de barri a Terrassa : la construcció material i social de Can Palet i Ca n'Anglada a través d'una geografia de la proximitat / Díaz-Cortés, Fabià ; Garcia Ramon, Maria Dolors 1943-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
La present recerca tenia per objectiu previ i inicial analitzar l'ús i apropiació que fan dones i homes d'espais públics concrets, és a dir, a través d'una anàlisi de gènere. Aviat, però, la recerca s'adaptà a la realitat i necessitats dels casos d'estudi, fent que l'objectiu principal i general passés a ser l'anàlisi de la construcció social i material d'espais públics en uns contextos urbans concrets, els barris. [...]
The present study aimed to analyze the initial prior use and ownership that make women and men in specific public places, ie, through a gender analysis. Soon, however, research needs and adapted to the reality of the case studies, making the main goal and become the general analysis of the material and social construction of public spaces in a specific urban contexts, neighborhoods. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2011  
9.
393 p, 5.2 MB La Construcció metageogràfica de l'arc mediterrani / Oliveras González, Xavier ; Durà Guimerà, Antoni, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Resum pendent.
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
2 documents
10.
96 p, 7.4 MB La Construcció medial de la muntanya a Catalunya (segles XV-XX) : una mirada al paisatge des de la geografia cultural / Roma i Casanovas, Francesc ; Albet i Mas, Abel, 1963-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
12 documents

Documents de recerca : 18 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials didàctics 4 registres trobats  
1.
44 p, 1.5 MB Fonts d'informació en geografia / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació dels principals recursos digitals en geografia que es poden consultar a la UAB: catàlegs (UAB i CCUC), bases de dades especialitzades i d'altres multidisciplinars, revistes i llibres digitals, i eines i recursos d'especial interès (Trobador+, DDD, etc. [...]
2013 (Fonts d'informació)  
2.
14.2 KB Atles lingüístics / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
La Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona van acollir els dies 2,3 i 4 d'abril de 2008 el VIIIè Congrés Nacional de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografia e Historia de la Lengua Española (AJIHLE). [...]
2008  
3.
8.6 KB El mapa com a llenguatge geogràfic / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques ; Universitat Autònoma de Barcelona. Cartoteca General
Mostra cartogràfica en ocasió del II Congrés Català de Geografia organitzat per la Societat Catalana de Geografia.
2008  
4.
7.8 KB Enric Lluch i Martín / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició amb motiu de la publicació del llibre Enric Lluch i Martín, l'obra escrita, amb edició a cura d'Abel Albet i Mas.
2008  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.