Resultados globales: 19 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 9 registros
Documentos de investigación, Encontrados 9 registros
Materiales didàcticos, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 9 registros  
1.
10 p, 211.8 KB Disruption in translator-client matching : paid crowdsourcing platforms vs human project managers / Sakamoto, Akiko (University of Portsmouth)
The paid crowdsourcing business model has brought a disruptive change to the translator procurement environment, offering clients algorithm-based automated systems as an alternative to conventional human-mediated project management services. [...]
El model de negoci per subcontractació massiva (crowdsourcing) pagada ha provocat un canvi disruptiu en l'àmbit del reclutament de professionals de la traducció, perquè ofereix als clients sistemes automatitzats basats en algoritmes com a alternativa als serveis tradicionals de gestió de projectes fets per persones. [...]
El modelo de negocio por subcontratación masiva (crowdsourcing) pagada ha provocado un cambio disruptivo en el ámbito del reclutamiento de profesionales de la traducción, porque ofrece a los clientes sistemas automatizados basados en algoritmos como alternativa a los servicios convencionales de gestión de proyectos mediados por personas. [...]

2018 - 10.5565/rev/tradumatica.218
Tradumàtica, Núm. 16 (2018) , p. 85-94 (Tradumàtica dossier)  
2.
10 p, 330.6 KB La integración de tecnologías de la traducción : ¿bendición o maldición? / Torrejón, Enrique
Este artículo repasa la tendencia de los últimos años hacia una progresiva integración via API de distintas tecnologías de la traducción como los sistemas de gestión de traducción, las herramientas de traducción asistida y los sistemas de traducción automática, y las dificultades que tienen pequeñas y medianas empresas de traducción al tratar de implementarlos, especialmente cuando las ventajas de dicha integración no se materializan o se materializan con un coste no desdeñable.
Aquest article repassa la tendència dels últims anys cap a una progressiva integració via API de diferents tecnologies de la traducció, com els sistemes de gestió de traducció, de traducció assistida i de traducció automàtica i les dificultats que tenen petites i mitjanes empreses de traducció a l'hora d'incorporar-ho, especialment quan els avantatges d'aquesta integració no es materialitzen o es materialitzen amb un cost gens menyspreable.
This article reviews recent trends towards a progressive integration via API of various translation technologies such as translation management systems, cat tools and machine translation systems, and also the challenges which small and medium translation companies are facing when implementing them, especially when the advantages of such integration are not apparent or enjoying such advantages is not feasible without a heavy investment.

2015 - 10.5565/rev/tradumatica.90
Tradumàtica, Núm. 13 (2015) , p. 584-607 (Tradumàtica dossier)  
3.
46 p, 530.2 KB Anhelos, realidades y sueños ante la perspectiva y urgencia de la edición crítica digital : reflexiones desde un grupo de investigación / Valdés, Ramón (Valdés Gázquez) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
En este artículo se reflexiona sobre la carencia de ediciones críticas digitales en el ámbito del teatro español del Siglo de Oro, y sobre su necesidad. Se muestran las ventajas de las ediciones digitales sobre las ediciones en papel para algunos casos textuales (según la transmisión de la obra) y se proponen métodos de presentación dinámicos e interactivos para procesos genéticos u obras con distintas versiones, así como con dificultades especiales de anotación. [...]
This article discusses the lack -and need- of digital critical editions in the field of Spanish Golden Age theater. In showing the advantages of digital over paper editions for certain works, depending on their textual transmission, the article proposes some methods for the dynamic and interactive display of genetic processes, for works which are preserved in different versions, or for works which present special annotation complexities. [...]

2014 - 10.5565/rev/anuariolopedevega.86
Anuario Lope de Vega, Vol. 20, Núm. (2014) , p. 1-46 (Artículos)  
4.
5 p, 102.1 KB La gestió de projectes de traducció / Gili, Núria (Traduit.com)
El procés de gestió de projectes de traducció consta de sis fases bàsiques: anàlisi prèvia, preparació i posada en marxa, traducció, correcció, control de qualitat i seguiment postvenda. El gestor de projectes és qui fa el seguiment de tot el procés productiu per assegurar uns criteris de qualitat i una homogeneïtat global al projecte.
2005
Tradumàtica, N. 3 (2005)  
5.
6 p, 96.8 KB La fragmentació del procés de traducció com a activitat industrial / Colominas, Carme (Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Interpretació)
El creixement espectacular del mercat i dels equips virtuals han fet que la traducció com a activitat econòmica s'insereixi en un procés complex que està lluny d'aquella tasca de naturalesa uniforme que no fa tants anys duia a terme una sola persona. [...]
2005
Tradumàtica, N. 3 (2005)  
6.
7 p, 91.7 KB Llengua i localització / Arderiu, Xavier
En aquest article es plantegen algunes reflexions al voltant del paper que juga la llengua en els processos de localització, i s'esmenten alguns problemes específics que els traductors (o localitzadors) professionals es troben a l'hora de realitzar la seva feina.
2002
Tradumàtica, N. 1 (2002)  
7.
8 p, 74.5 KB Internationalisation / Donoso, Feliciano (Bowne Global Solutions)
El autor resalta la internacionalización como factor clave para tener éxito en la localización de un producto. En este sentido el artículo empieza con una introducción al tema a través de un repaso de los diferentes componentes que son objeto de trabajo en el proceso de internacionalitzación y, destaca también los diferentes niveles de internacionalización a que puede ser sometido un producto.
2002
Tradumàtica, N. 1 (2002)  
8.
5 p, 506.0 KB Localization Engineering : the Dream Job? / Esselink, Bert
This article provides an introduction to the fundamental concepts of localisation engineering and the tasks performed by the localisation engineer. The author also comments on the profile and training of the localisation engineer and the main changes occurring in the nature of the products being localised.
2002
Tradumàtica, N. 1 (2002)  
9.
6 p, 47.2 KB La gestió de projectes de localització de programari : principis estratègics per a l'elaboració del model genèric de procés de gestió del projecte / Torres Hostench, Olga (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i d'Interpretació)
En aquest article presentem una sèrie de principis estratègics que permeten elaborar un model genèric efectiu de procés de gestió de projectes de localització de programari, un model que es pugui adaptar posteriorment a cada projecte de localització específic.
2002
Tradumàtica, N. 1 (2002)  

Documentos de investigación Encontrados 9 registros  
1.
13 p, 910.3 KB Creació d'una plataforma web modular de gamificació de codi obert / Callado Prat, Marc ; Koster, Andrew, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte és un conjunt de tres aspectes principals. (1) Desenvolupament d'una plataforma web de gamificació modular de codi lliure; (2) qualitat de codi i documentació; i (3) principis de bona organització i gestió de projectes. [...]
The project is made up of three main aspects. (1) The development of an open source modular gamification web platform, to be used as a basis for the creation of other platforms, o platforms systems without having to start from scratch; (2) assuring high standards of code quality and documentation; and (3) following principles of good organization and project management. [...]
El proyecto es un conjunto de tres aspectos principales. (1) Desarrollo de una plataforma web de gamificación modular de código libre; (2) calidad de código y documentación; y (3) principios de buena organización y gestión de proyectos. [...]

2019-06-30
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
92 p, 5.7 MB Mapa de la gestió de projectes de l'Economia Social i Solidària / Duocastella Pla, Elisabet ; Estapé Dubreuil, Glòria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El propòsit del treball és el d'elaborar un mapa de la gestió de projectes de les entitats de l'economia social i solidària a Catalunya, mapa en el qual s'han de incloure els principals indicadors de la gestió de projectes per cada entitat. [...]
El propósito del trabajo es el de elaborar un mapa de la gestión de proyectos de las entidades de la economía social y solidaria en Catalunya, mapa en el que se incluirán los principales indicadores de la gestión de proyectos para cada entidad. [...]
The work purpose is to create a map of the social economy entities and project management at Catalonia, the map will include the main project management performance indexes for each entity. The first part includes a state of the art between social economy and project management. [...]

2018
Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social [3780]  
3.
8 p, 927.5 KB RESTTA : eina de gestió eficient de projectes de recerca / Viciana López, Rubén ; Robles, Sergi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest article recull el procés de desenvolupament d'una eina de gestió de projectes que, de forma eficient i senzilla, permeti l'administració d'un projecte. Com a primeres passes per al desenvolupament del projecte, hi ha un anàlisi del problema que ens porta a voler definir una eina de gestió eficient. [...]
This article describes the process of developing a project management tool that efficiently and easily, allowing management of a project. As first steps for the development of the project, there is an analysis of the problem that leads us to want to define an efficient management tool. [...]
Este artículo recoge el proceso de desarrollo de una herramienta de gestión de proyectos que, de forma eficiente y sencilla, permita la administración de un proyecto. Como primeros pasos para el desarrollo del proyecto, hay un análisis del problema que nos lleva a querer definir una herramienta de gestión eficiente. [...]

2016-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
11 p, 1.3 MB Implantació d'un sistema de monitorització i gestió de les incidències / Cuesta Criado, Manuel ; Musach, Ramón, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment, cada vegada les xarxes informàtiques són més grans i gestionar-les és més complicat. Per aquesta raó, hi ha eines que s'encarreguen d'aquesta tasca com Nagios. Aquesta eina disposa d'una versió gratuïta i permet monitoritzar un gran ventall de dispositius (Linux, Windows, OS X) a més de routers, impressores, etcètera. [...]
Nowadays, computer networks are bigger and managing them is getting harder. For that reason, there are some tools available in order to do that, like Nagios which has a free version and allows us to monitor not only a wide range of devices (Linux, Windows, OS X) but also routers, printers, etcetera. [...]

2014
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
83 p, 1.3 MB Implantació de la metodologia àgil SCRUM en el manteniment de sistemes CRM / Moreno Monasterio, Jordi ; Cubillo Alonso, Òscar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és definir una metodologia de treball àgil en el manteniment de sistemes CRM basada en la metodologia de desenvolupament de software SCRUM. A partir de l'estudi d'aquesta metodologia i de la definició dels processos de manteniment d'un sistema CRM, el projecte adapta aquests processos i proposa una nova metodologia que millorarà el rendiment, l'eficiència i la satisfacció tant dels equips de treball que participen en l'execució d'aquests processos com dels clients finals.
El objetivo de este proyecto es definir una metodologia de trabajo àgil en el mantenimiento de sistemas CRM basada en la metodologia de desarrollo de software SCRUM. A partir del estudio de esta metodologia y de la definición de los procesos de mantenimiento de un sistema CRM, el proyecto adapta estos procesos y propone una nueva metodología que mejorará el rendimiento, la eficiencia y la satisfacción tanto de los equipos de trabajo que participan en la ejecución de los procesos como de los clientes finales.
The aim of this project is to define an agile methodology for the mainteneance of CRM systems based on the software development methodology SCRUM. Based on the study of this methodology and based also on the definition of the maintenance processes in a CRM system, the project fits these processes and proposes a new methodology which will improve the performance, efficiency and satisfaction of both teams involved in the execution of the processes and final customers.

2014  
6.
86 p, 2.4 MB ProyGes : soporte de gestión de proyectos / Carrasco Morgado, Javier ; Vera Rodríguez, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La aplicación tiene como objetivo llegar a la comunidad de alumnos, los cuales no pueden tener reuniones presenciales debido a su situación geográfica. La aplicación dispone de un conjunto de herramientas para poder centralizar toda la información que los usuarios vayan generando durante el desarrollo de los proyectos. [...]
L'aplicació té com objectiu arribar a la comunitat d'alumnes, els quals no poden tenir reunions presencials atesa la seva situació geogràfica. L'aplicació disposa d'un seguit d'eines per poder centralitzar tota la informació que els usuaris vagin generant durant el desenvolupament dels projectes. [...]
The application aims to reach those students who are not able to attend their meetings due to their geographical location. The application has a set of tools to centralize all the information that the university students generate during their projects development. [...]

2013  
7.
67 p, 2.2 MB Módulo de gestión de proyectos para Microsoft Dynamics CRM / Beltrán Álvarez, Francisco José ; Verge, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El projecte consistirà en instal·lar Microsoft CRM 3. 0 en un servidor amb Wndows Server 2003, configurar l'aplicació (establir permisos, introduir la informació de l'empresa. . . ), parametritzar-la (modificacions que es realitzen dintre del propi CRM per tal d'adaptar-lo al negoci com ara crear camps, taules, relacions, vistes. [...]
El proyecto consistirá en instalar Microsoft CRM 3. 0 en un servidor con Windows Server 2003, configurar la aplicación (establecer permisos, introducir la información de la empresa. . . ), parametrizarlo (modificaciones que se realizan dentro del propio CRM para adaptarlo al negocio como crear campos, tablas, relaciones, vistas. [...]

2013  
8.
77 p, 11.0 MB Herramienta web para la gestión de proyectos de investigación / Rubia Jiménez, Marta ; Vera Rodríguez, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web para la gestión de proyectos de investigación que se llevan a cabo por el Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNiBA) de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
El projecte té com a objectiu el desenvolupament d'una aplicació web per a la gestió de projectes d'investigació que es realitzen al Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNiBA) de la Universitat Autònoma de Barcelona. [...]
The goal of the project is to develop a web application to manage the research projects which are made by Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNiBA) of the Universitat Autònoma de Barcelona. The application is intended to improve and help with the current research project management of SNiBA. [...]

2012  
9.
74 p, 1.0 MB Implementació d'una oficina de projectes i PMBOK en un departament TIC / Castelló Valero, Carlos ; Mariné Jové, Pere ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
En els últims anys hi ha hagut un interès creixent per la disciplina de Gestió de Projectes. Durant un temps els projectes eren gestionats per gerents que tenien coneixements tècnics previs sobre un problema a resoldre. [...]
En los últimos años ha habido un interés creciente por la disciplina de Gestión de Proyectos. Durante un tiempo los proyectos eran gestionados por gerentes que tenían conocimientos técnicos previos sobre un problema a resolver. [...]
In recent years there has been a growing interest in the discipline of Project Management. For a time the projects were run by managers who had prior knowledge about a problem to solve. But the high rate of failure in this type of management, has put changes in the way of conducting the projects. [...]

2009  

Materiales didàcticos Encontrados 1 registros  
1.
9 p, 521.5 KB Learning Materials for the Outdoor Activity/Workshop "Ten Essential Project Management Skills" / Torres Hostench, Olga
2020  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.