Resultats globals: 120 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 61 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 1 registres trobats
Publicacions periòdiques, 2 registres trobats
Llibres i col·leccions, 2 registres trobats
Documents de recerca, 54 registres trobats
Articles 61 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
28 p, 431.6 KB El tratamiento integrado de lenguas en la gramática : una aproximación a la terminología básica en los libros de texto de secundaria / Martí Climent, Alícia (Universitat de València. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura)
Este artículo analiza la variación terminológica que afecta las denominaciones (variación denominativa), porque en muchas ocasiones los términos constituyen un obstáculo en la construcción de los conceptos. [...]
This article analyses the variation in terminology that affects the denomination (denominative variation), because it is often an obstacle in the construction of concepts. A terminographic study has been developed, gathering words used to refer to types of words in textbooks in Spanish and Valencian subjects, in first and second of ESO (Secondary Education). [...]

2019 - 10.5565/rev/regroc.44
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias, Vol. 2 Núm. 1 (2019) , p. 89-116 (Articles)  
2.
22 p, 4.9 MB Gramàtica comparada a l'aula : una proposta per als llibres de text / Llop i Naya, Ares (Cardiff University) ; Paradís, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Pineda i Cirera, Anna (Universitat Pompeu Fabra)
Aquest article presenta l'experiència de Gramàtica com parada a l'aula, que constitueix una iniciativa per introduir als llibres de text de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria un enfocament de l'ensenyament gramatical a partir de la comparació del català amb altres llengües. [...]
This paper presents an experience entitled Gramàtica comparada a l'aula, an initiative aiming to provide obligatory secondary school (Educació Secundària Obligatòria) Catalan language textbooks with an approach to grammar teaching based on the comparison between Catalan and other languages. [...]

2019 - 10.5565/rev/regroc.43
ReGroc : revista de gramática orientada a las competencias, Vol. 2 Núm. 1 (2019) , p. 67-88 (Articles)  
3.
36 p, 749.6 KB Caerle/venirle/(entrarle) en n'agrado' : sobre el origen y la expansión de un subesquema construccional obsoleto / Alba-Salas, Josep (College of the Holy Cross (Estats Units d'Amèrica))
Siguendo el modelo construccionista diacrónico de Traugott y Trousdale (2013), nuestro estudio de corpus investiga el origen y la expansión de la estructura caerle/venirle/(entrarle) en + nombre de 'agrado', que solo nos ha dejado vestigios lexicalizados. [...]
Following Traugott and Trousdale's (2013) constructionist diachronic model, this corpus study examines the origin and expansion of the structure caerle/venirle/(entrarle) en + noun of 'liking', which has only left behind a few lexicalized remnants. [...]

2019
Scriptum digital, Núm. 8 (2019) , p. 53-88  
4.
33 p, 440.1 KB Generative Grammar and the Faculty of Language : Insights, Questions, and Challenges / Chomsky, Noam (University of Arizona) ; Gallego, Ángel J. (Gallego Bartolomé) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Ott, Dennis (University of Ottawa)
This paper provides an overview of what we take to be the key current issues in the field of Generative Grammar, the study of the human Faculty of Language. We discuss some of the insights this approach to language has produced, including substantial achievements in the understanding of basic properties of language and its interactions with interfacing systems. [...]
Aquest treball proporciona una visió general dels aspectes clau actuals en el camp de la gramàtica generativa: l'estudi de la facultat del llenguatge humà. Es tractaran algunes de les visions a què aquest enfocament del llenguatge ha donat lloc, incloent-hi èxits importants en la comprensió de les propietats bàsiques del llenguatge i les seves interaccions amb els sistemes d'interfície. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.288
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 229-261 (Articles)  
5.
20 p, 362.0 KB The achievements of Generative Syntax : a time chart and some reflections / D'Alessandro, Roberta (Utrecht University)
In May 2015, a group of eminent linguists met in Athens to debate the road ahead for generative grammar. There was a lot of discussion, and the linguists expressed the intention to draw a list of achievements of generative grammar, for the benefit of other linguists and of the field in general. [...]
El maig de 2015, un grup d'eminents lingüistes es van reunir a Atenes per debatre el camí que cal seguir per a la gramàtica generativa. Hi va haver molta discussió i els lingüistes van manifestar la intenció de confeccionar una llista d'èxits de la gramàtica generativa en benefici d'altres lingüistes i de l'àmbit en general. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.232
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 7-26 (Articles)  
6.
38 p, 860.8 KB De-syntacticising Syntax? : Concerns on the Architecture of Grammar and the Role of Interface Components / Irurtzun, Aritz (Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). IKER)
This article discusses different ways in which interface components could potentially affect syntax (or what have traditionally been analysed as syntactic phenomena). I will distinguish four types of potential effects that the interface components could have onto syntax: (i) no real interaction, since almost nothing pertains to syntax: everything (beyond Merge) is externalization; (ii) computations at interface components actively affect the syntactic computation; (iii) Properties of interface representations function to inform biases for language acquisition; (iv) interface components impose Bare Output Conditions (legibility conditions) that constrain the range of possible syntactic representations at the interface. [...]
Aquest article tracta diferents maneres en què els components de la interfície poden afectar potencialment la sintaxi (o tradicionalment analitzats com a fenòmens sintàctics). Distingiré quatre tipus d'efectes potencials que els components de la interfície poden tenir sobre la sintaxi: (i) no hi ha interacció real, ja que gairebé res no pertoca a la sintaxi: tot (més enllà de combinar) és externalització; (ii) els càlculs dels components de la interfície afecten activament la computació sintàctica; (iii) les propietats de les representacions d'interfície funcionen per informar els biaixos per a l'adquisició d'idiomes; (iv) els components de la interfície imposen condicions de sortida nua (condicions de llegibilitat) que restringeixen el rang de representacions sintàctiques possibles a la interfície. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.231
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 165-202 (Articles)  
7.
44 p, 956.4 KB Factors 2 and 3 : towards a principled approach / Biberauer, Theresa (University of Cambridge)
This paper seeks to make progress in our understanding of the non-UG components of Chomsky's (2005) Three Factors model. In relation to the input (Factor 2), I argue for the need to formulate a suitably precise hypothesis about which aspects of the input will qualify as 'intake' and, hence, serve as the basis for grammar construction. [...]
Aquest treball pretén fer progressos en la comprensió dels components que no són UG del model de tres factors de Chomsky (2005). En relació amb l'entrada (factor 2), argumento la necessitat de formular una hipòtesi adequada i precisa sobre quins aspectes de l'entrada es qualificaran com a "ingesta" i, per tant, seran la base de la construcció gramatical. [...]

2019 - 10.5565/rev/catjl.219
Catalan journal of linguistics, Special Issue (2019) , p. 45-88 (Articles)  
8.
7 p, 211.8 KB Peirce y el lugar de la semiótica / Belluci, Francesco (Universidad de Siena)
Según Max H. Fisch, mientras el joven Peirce considera la lógica como una parte de la semiótica, en la obra de madurez, la lógica es identificada con la semiótica. En este artículo se ofrece una reconstrucción alternativa de las relaciones entre lógica y semiótica en el pensamiento de Peirce. [...]
According to Max H. Fisch, while the young Peirce considers logic as a part of semiotics, in his mature writings logic is identified with semiotics. This paper offers an alternative reconstruction of the relations between logic and semiotics in Peirce's thought. [...]

2016
DeSignis, Núm. 25 (Julio-Diciembre 2016) , p. 147-158  
9.
20 p, 532.6 KB Grammar teaching in Portugal / Costa, Ana Luísa (Instituto Politécnico de Setúbal) ; Rodrigues, Sónia Valente (Universidade do Porto)
Although some studies evidenced a divide between the practices and the curricular guidelines for first language teaching, in the Portuguese curriculum, there was always some place for grammar teaching. [...]
Tot i que alguns estudis evidencien una bretxa entre les pràctiques i les directrius curriculars per a l'ensenyament de la llengua materna, en el currículum portuguès sempre hi ha hagut espai per a l'ensenyament de la gramàtica. [...]
Aunque algunos estudios evidencian una brecha entre las prácticas y las directrices curriculares para la enseñanza de la lengua materna, en el currículo portugués siempre hubo algún espacio para la enseñanza de la gramática. [...]
Bien que certaines études montrent un fossé entre les pratiques curriculaires et les directives pour l'enseignement de la langue maternelle, le curriculum portugais a toujours laissé une place à l'enseignement de la grammaire. [...]
Ainda que alguns estudos evidenciem uma clivagem entre as práticas e as orientações curriculares para o ensino da língua materna, no currículo português houve sempre algum espaço para o ensino da gramática. [...]

2019 - 10.5565/rev/jtl3.809
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 12 Núm. 2 (june-july 2019) , p. 21-40 (Invited Authors)  
10.
8 p, 157.9 KB Toposintaxis y cronosintaxis : juegos sintagmáticos en los espacios intersticiales / Mangieri, Rocco (Universidad de los Andes)
Los cómics han sido estudiados desde el punto de vista de la narratología, de la ideología, de la estética comparativa y desde la historia visual de las artes pero no tanto en relación con sus sistemas internos gramaticales, morfológicos y sintagmáticos. [...]
The comics have been studied from the point of view of the narratology, ideology, the comparative aesthetics and from the history of the visual arts but not so much in relation to internal and grammatical forms, morphological and syntagmatic systems. [...]

2015
DeSignis, Núm. 22 (2015) , p. 171-178
2 documents

Articles : 61 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 1 registres trobats  
1.
10 p, 51.3 KB Una nova forma d'aprendre gramàtica històrica de l'espanyol : protagonista, l'estudiant / Sánchez Lancis, Carlos Eliseo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
L'ensenyament de la diacronia de l'espanyol i, en particular, de la seva gramàtica històrica, ha esdevingut durant els últims anys una tasca molt més complexa, ja que aquesta matèria cada vegada resulta més "difícil" per a l'estudiant. [...]
In Spanish, diachronic language study, and especially the teaching of grammatical evolution has become, in the last few years, an extremely complex task as students find the issues increasingly difficult. [...]

2007
Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 4es : 2007  

Publicacions periòdiques 2 registres trobats  
1.
Catalan working papers in linguistics / Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Bellaterra : UAB, Departament de Filologia Catalana i Departament de Filologia Espanyola , 1991-2001.
12 documents
2.
Catalan journal of linguistics / Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana ; Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Gramàtica Teòrica
Bellaterra : UAB, Servei de Publicacions , 2002-.
19 documents

Llibres i col·leccions 2 registres trobats  
1.
169 p, 23.1 MB La teoria temàtica / Gràcia i Solé, Lluïsa
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana i Departament de Filologia Espanyola, 1989 (Lingüística (Universitat Autònoma de Barcelona) 5)  
2.
111 p, 11.3 MB Fonologia catalana / Bonet i Alsina, M. Eulàlia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana) ; Lloret, Maria-Rosa (Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
És un manual que descriu i analitza sistemàticament l'estructura fonològica del català (central), partint del model generatiu clàssic, amb incorporació d'aportacions més recents. Després d'un primer capítol sobre conceptes teòrics bàsics, es van analitzant els fenòmens fonològics del català (vocalisme, consonantisme, síl·laba, accent, entonació). [...]
Barcelona : Ariel ; 1998 (Ariel Lingüística)  

Documents de recerca 54 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
416 p, 3.0 MB L'ascens dels clítics : reestructuració i control / Paradís, Anna, autor. ; Rigau, Gemma, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Lingüística Teòrica.
Aquesta tesi gira a l'entorn del fenomen de l'ascens dels clítics (AC) i la correlació que estableix amb la reestructuració i el control. Els tres objectius principals són: delimitar l'abast de l'AC; oferir una aproximació descriptiva i formal a la variació lingüística observada en els parlars catalans i en les varietats romàniques; defensar que l'absència d'AC no implica l'absència de reestructuració i, de retruc, oferir una redefinició de la reestructuració com un fenomen de naturalesa gradual. [...]
This dissertation is devoted to the analysis of Clitic Climbing (CC) phenomenon and how it correlates with respect to restructuring and control. This thesis aims to reach three main goals: to delimitate the scope of CC; to provide a descriptive and formal approach to linguistic variation regarding the different CC patterns attested in Catalan dialects and across Romance varieties; to demonstrate that the absence of CC does not entail the absence of restructuring and, ultimately, to offer a redefinition of restructuring as a gradual phenomenon. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
2.
97 p, 926.9 KB «Prenia notes per enrecordar-se'n del que deien els advocats» : la sintaxi col·loquial a la GIEC / Busquets de Jover, Marta ; Nogué Serrano, Neus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
L'any 2016, el corpus normatiu de la llengua catalana es va actualitzar amb la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (GIEC). Entre les novetats que introdueix aquesta obra, destaca el tractament de la variació: la nova gramàtica incorpora informació sobre variants funcionals i geogràfiques de les estructures que descriu. [...]
In 2016, the catalan normative corpora was actualized with the publication of Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) by the Institut d'Estudis Catalans. Among the changes that this work introduces, it is noteworthy the treatment of linguistic variation. [...]

2019  
3.
180 p, 4.6 MB La transmissió de les segones opcions de la "Gramàtica catalana de Pompeu Fabra (1918)" / Benavent Llinares, Laia ; Nogué Serrano, Neus ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest treball parteix de la idea ja documentada a Solà (1977), Bonet (1991), Ginebra i Solà (2007) i Ferrando i Nicolás (2015) d'una possible interpretació rígida de la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra (1918). [...]
This dissertation is based on the idea that the Gramàtica catalana written by Pompeu Fabra (1918) has been read in a restricted way, as it is documented in Solà (1977), Bonet (1991), Ginebra & Solà (2007) and Ferrando & Nicolás (2015). [...]

2018  
4.
34 p, 2.2 MB El "se" en alternancias de transitividad y telicidad : un estudio del uso del clítico en castellano, francès y catalán / Dahmer, Clara ; Brucart, José Ma. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
2019  
5.
307 p, 3.6 MB La Adquisición del sistema vocálico del español por hablantes con lengua materna alemán y chino / Pérez García, Rubén, autor. ; Poch, Dolors, 1955- supervisor acadèmic. ; García Antuña, María, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola.
La presente investigación se enmarca en el ámbito de la fonética experimental aplicada a la Adquisición de Segundas Lenguas (ASL). A modo de resumen, nuestro trabajo pretende analizar las realizaciones vocálicas tónicas del español por parte de informantes femeninas de LM alemana y china, en comparación con hablantes de LM española, con el objetivo de comprobar cómo se comporta cada una de estas lenguas maternas en la producción del español como L2. [...]
The present investigation is part of the field of experimental phonetics applied to the Second Language Acquisition (SLA). By way of summary, our work aims to analyze the tonic vocalic realizations of Spanish by female informants of German and Chinese mother tongue, in comparison with Spanish speakers, in order to verify how each of these mother tongues behaves in the production of Spanish as L2. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
6.
324 p, 1.7 MB The Distribution of subjects in L2 spanish and L2 greek / Margaza, Panagiota, autor. ; Gavarró, Anna, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana.
El objetivo de esta tesis es estudiar la distribución de los sujetos en español y en griego como L2, dado que ambas lenguas comparten la propiedad del sujeto nulo. Por eso, representan un término de comparación relevante con respecto a la Hipótesis de la Interfaz, muy influyente en la adquisición de segundas lenguas. [...]
The aim of this thesis is to study the distribution of subjects in L2 Spanish and L2 Greek, given the fact that Greek and Spanish share the property of being null subject languages. For this reason, they represent an interesting context for comparison with respect to the Interface Hypothesis, one of the most influential hypotheses on second language acquisition. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
7.
375 p, 4.8 MB Gramaticalización y cambio lingüístico en árabe : el caso de hattà en lengua clásica y dialectal / Medea-García, Lucía, autor. ; Sánchez Lancis, Carlos Eliseo, supervisor acadèmic. ; Pons Bordería, Salvador, supervisor acadèmic. ; Ferrando, Ignacio (Ferrando Frutos), supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola.
Els principals objectius d'aquesta tesi són, d'una banda, explorar les particularitats dels processos de gramaticalització i canvi lingüístic en àrab, i, d'altra banda, plantejar una proposta metodològica per a l'estudi del canvi lingüístic en aquesta llengua semítica, on s'integrin tant l'anàlisi diacrònica de la llengua clàssica com les dades sincròniques recollides dels dialectes. [...]
Los objetivos principales de esta tesis son, por una parte, explorar las particularidades de los procesos de gramaticalización y cambio lingüístico en árabe y, por otra parte, plantear una propuesta metodológica al estudio del cambio lingüístico en esta lengua semítica, en la que se integren tanto el análisis diacrónico de la lengua clásica como los datos sincrónicos recogidos de los dialectos. [...]
The main objectives of this thesis are, on the one hand, to explore the particularities of grammaticalization and language change in Arabic, and on the other hand, to propose a methodology for the study of language change in this Semitic language, involving both the diachronic analysis of Classical Arabic and synchronic data collected from dialects. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
8.
82 p, 2.0 MB Euskera y coreano : descripción del uso y función de los sufijos / Santos Huete, Adei ; Jo Jeong, Mihwa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El objetivo de este trabajo es reunir los sufijos que se adhieren a los diferentes sintagmas para describir su forma y uso. Partiendo desde una característica común del euskera y el coreano, la aglutinación, se presentan las características lingüísticas necesarias de ambos idiomas para entrar a la descripción de los diferentes sufijos con un mínimo conocimiento. [...]
L'objectiu d'aquest treball és reunir els sufixos que s'adhereixen als diferents sintagmes per descriure la seva forma i ús. Partint des d'una característica comuna de l'euskera i el coreà, l'aglutinació, es presenten les característiques lingüístiques necessàries de tots dos idiomes per entrar a la descripció dels diferents sufixos amb un mínim coneixement. [...]
Lan honen helburua sintagma ezberdinei atxikitzen zaizkien atzizkiak batu eta hauen erabilera eta eginkizuna deskribatzea da. Euskera eta koreeraren ezaugarri komun bat abiapuntu hartuta, aglutinazio edo eransketa, bi hizkuntza hauei buruz beharrezko ezaugarri linguistikoak azaltzen dira, atzizkien deskribapenerako oinarri gisa balio dezan. [...]

2017
Graduat o Graduada en Estudis de l'Àsia Oriental [842]  
9.
332 p, 2.4 MB Los Nombres de acción o efecto en -ción en Cien años de soledad y La familia de Pascual Duarte en español y en chino, y en Rana y Cambios en chino y en español / Lin, Zhijie ; Alcoba, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filología Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola
Los hablantes de cada lengua generalmente poseen una cierta cantidad de palabras de su lengua materna, conocen su uso y la forma de construirlas para comunicarse adecuadamente. Por ello, los estudiantes que pretenden aprender otro idioma deben dominar la lengua y acercarse al uso que los nativos hacen de ella. [...]
Speakers of each language generally have a certain amount of words from their mother language. They know how to use and construct properly the words for communicate. Therefore, the students who intend to learn another language should master the words and approach the use that the natives do. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017  
10.
194 p, 1.7 MB Early acquisition of word order : evidence from hindi-urdu and malayalam / Leela, Maya ; Gavarró, Anna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
L'adquisició de l'ordre de mots en dues llengües poc estudiades, l'hindi-urdú i el malaiàlam, s'explora a partir de les assumpcions de la Gramàtica Universal (Universal Grammar) i de la Fixació Primerenc dels Paràmetres (Very Early Parameter Setting, Wexler 1998). [...]
L'adquisició de l'ordre de mots en dues llengües poc estudiades, l'hindi-urdú i el malaiàlam, s'explora a partir de les assumpcions de la Gramàtica Universal (Universal Grammar) i de la Fixació Primerenc dels Paràmetres (Very Early Parameter Setting, Wexler 1998). [...]
The acquisition of word order in two under-researched languages, Hindi-Urdu and Malayalam, is explored under the assumptions of Universal Grammar and Very Early Parameter Setting. The acquisition of the OV order was tested through an experiment that was conducted on 19-month old native Hindi- Urdu infants using a combination of the preferential-looking mode, the weird-word-order paradigm, and pseudo-verbs. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  

Documents de recerca : 54 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.