Resultats globals: 543 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 270 registres trobats
Contribucions a jornades i congressos, 5 registres trobats
Publicacions periòdiques, 2 registres trobats
Llibres i col·leccions, 55 registres trobats
Documents de recerca, 115 registres trobats
Materials didàctics, 17 registres trobats
Documents gràfics i multimèdia, 59 registres trobats
Fons personals i institucionals, 22 registres trobats
Articles 270 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
18 p, 594.7 KB De Barcelona a Milà : jutges austriacistes hispànics al Senat de Milà durant el regnat de Carles VI, 1706-1740 / Alcoberro i Pericay, Agustí, 1958- (Universitat de Barcelona)
El domini de Carles III, l'Arxiduc (des de 1711, Carles VI), sobre els estats d'Itàlia no va suposar d'entrada cap canvi en el sistema de govern establert pels Àustries hispànics. A Milà, corresponien als magistrats forasters, de designació reial, tres places al Senat (sobre un total de quinze) i dues als Magistrats Ordinari i Extraordinari. [...]
The dominion of Charles III, the Archduke (since 1711, Charles VI), over the states of Italy did not initially mean any change in the system of government established by the Spanish Austrias. In Milan, they corresponded to foreign magistrates, of royal appointment, three seats in the Senate (out of a total of fifteen) and two to Ordinary and Extraordinary Magistrates. [...]
El dominio de Carlos III, el Archiduque (desde 1711, Carlos VI), sobre los estados de Italia no supuso de entrada ningún cambio en el sistema de gobierno establecido por los Austrias hispánicos. En Milán, correspondían a los magistrados forasteros, de designación real, tres plazas en el Senado (sobre un total de quince) y dos en los Magistrados Ordinario y Extraordinario. [...]

2019 - 10.5565/rev/manuscrits.268
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 39-40 (2019) , p. 163-180 (Artículos)  
2.
26 p, 1.0 MB El concepte nació en els dietaris del Consell de Cent barceloní i la Diputació del General catalana en temps de canvi dinàstic i guerra successòria (1700-1714) / Palomo Reina, Cristian (Universitat Jaume I de Castelló)
En aquest article realitzarem una anàlisi quantitativa i semàntica del concepte nació en les seves formes terminològiques singulars i plurals pròpies dels idiomes català, castellà i llatí, contingudes en dietaris institucionals del Consell de Cent de Barcelona i de la Diputació del General de Catalunya. [...]
In this article, we will carry out a quantitative and semantic analysis of the concept nation in its singular and plural terminological forms of the Catalan, Spanish and Latin languages, contained in the institutional diaries of the Consell de Cent ('the Council of One Hundred') of Barcelona and Deputation of the General of Catalonia. [...]
En este artículo realizaremos un análisis cuantitativo y semántico del concepto nación en sus formas terminológicas singulares y plurales propias de los idiomas catalán, castellano y latín, contenidas en los dietarios institucionales del Consejo de Ciento de Barcelona y de la Diputación del General de Cataluña. [...]

2019 - 10.5565/rev/manuscrits.243
Manuscrits : revista d'història moderna, Núm. 39-40 (2019) , p. 137-162 (Artículos)  
3.
26 p, 1.9 MB Aplicació de l'anàlisi de camins de mínim cost (LCP) pel cas del pas de l'exèrcit d'Anníbal Barca durant l'etapa catalana-Pirenaica / Muñoz Fernández, Aina
Els Pirineus van ser la primera barrera orogràfica que Anníbal Barca i el seu contingent militar van haver de superar. Tot i haver-hi més d'un centenar d'investigacions sobre la ruta del general púnic de Cartago Nova a Roma, el seu pas pel territori català i els Pirineus resulta ser quasi un apèndix d'aquestes recerques. [...]
The Pyrenees were first barrier Hannibal Barca and his military contingent had to overcome. Despite having more than a hundred studies on the route of the Punic general from Cartago Nova to Rome, the pass through the Catalan territory and the Pyrenees was almost an appendix of that researches. [...]

2020 - 10.5565/rev/tda.122
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 185-209 (Articles)  
4.
34 p, 237.7 KB El Pirineu Oriental en el marc de la Segona Guerra Púnica (218-202 a.n.e.) : una nova perspectiva / Olesti, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona)
Els treballs arqueològics desenvolupats en els darrers anys al nord-est peninsular han permès documentar alguns esdeveniments històrics vinculats a la segona Guerra Púnica. També a l'àrea pirinenca, i en especial a la comarca de la Cerdanya, hi ha indicis d'aquest conflicte, el que permet vincular aquestes noves dades a les informacions aportades pels historiadors antics com Polibi i Titus Livi. [...]
Archaeological works carried out in recent years in the north-eastern part of the Iberian Peninsula have identified some historical events connected with the Second Punic War. There are also some indicators of this conflict in the Pyrenean area, especially in the Cerdanya region, which allows to link this new information to the data provided by ancient historians such as Polybius and Livy. [...]

2020 - 10.5565/rev/tda.120
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 7-40 (Articles)  
5.
22 p, 1.9 MB Els Ausetans a la 2a Guerra Púnica : el paper de les terres del curs mitjà del riu Ter en el conflicte / Rocafiguera Espona, Montserrat de (Fundació l'Esquerda)
El paper dels Ausetans a la 2a Guerra Púnica havia estat sempre acceptat i corroborat per les fonts i l'arqueologia. Ara bé, la cita de Livi "Ausetanos prope Hiberum", ha portat a suposar l'existència d'uns altres ausetans a l'Ebre i a fer-los protagonistes dels fets atribuïts pels clàssics. [...]
The role of Ausetani in the 2nd Punic War had been traditionally accepted and verified by classical texts and archaeology. Nevertheless, the Livy's quote "Ausetanos prope Hiberum" has led some researchers to assume there were other Ausetani around the river Ebro and to make them the actors of the very important facts that occurred in this time in the north-east of Iberia. [...]

2020 - 10.5565/rev/tda.119
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 85-106 (Articles)  
6.
20 p, 4.5 MB La Cerdanya i els ceretans en el marc de la Segona Guerra Púnica / Morera Camprubí, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Oller Guzmán, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Olesti, Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona)
En els darrers anys, les intervencions arqueològiques dutes a terme a l'àrea de la Cerdanya han identificat diverses evidències que permeten obtenir un major coneixement del poble històric dels ceretans. [...]
In recent years, archeological interventions in the Cerdanya area have identified several evidences that allow a greater knowledge of the historical people of the Cerretanii. In this work we will analyze the evidence that link these Cerretanii with the events that took place during the Second Punic War and with their consequences, mainly through the data obtained in the sites of Castellot de Bolvir and Tossal de Baltarga in Bellver de Cerdanya.

2020 - 10.5565/rev/tda.114
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 107-126 (Articles)  
7.
22 p, 3.1 MB "Hannonis cis Hiberum prouincia erat" : la presencia de l'exercit cartagines entre l'Ebre i els Pirineus durant la Segona Guerra Punica / Noguera Guillén, Jaume (Universitat de Barcelona) ; Valdés Matías, Pau (Universitat de Barcelona) ; Ble Gimeno, Eduard (Universitat de Barcelona)
Aquest treball analitza la presència militar cartaginesa entre l'Ebre i els Pirineus en el nord-est peninsular durant la Segona Guerra Púnica. En primer lloc, s'estudien les referències de les fonts escrites i els indicis arqueològics. [...]
This work analyzes the Carthaginian military presence between the Ebro river and the Pyrenees in the northeast of the Iberian Peninsula during the Second Punic War. In first place, references to written sources and archaeological evidence are studied. [...]

2020 - 10.5565/rev/tda.112
Treballs d'arqueologia, Vol. 24 (2020) , p. 41-62 (Articles)  
8.
29 p, 1.7 MB Armar al pueblo en defensa del rey : las milicias contrarrevolucionarias y realistas en Europa (1789-1830) / París Martín, Álvaro (Université Toulouse - Jean Jaurès)
La salida del Antiguo Régimen europeo se produjo en un contexto de guerra civil en el que los sectores populares establecieron una nueva relación con la política. El papel jugado en este proceso por las milicias contrarrevolucionarias y realistas ha recibido una atención considerablemente menor que la de sus homólogas revolucionarias. [...]
La sortida de l'Antic Règim europeu es va produir en un context de guerra civil on els sectors populars van establir una nova relació amb la política. El paper jugat en aquest procés per les milícies contrarevolucionàries i reialistes ha rebut una atenció considerablement menor que la de les seves homòlogues revolucionàries. [...]
The European Ancien Régime ended in a context of civil war, in which the popular sectors embraced a new relationship with politics. The role played in this process by counterrevolutionary and royalist militias, has received less attention from historian than their revolutionary counterparts. [...]

2020 - 10.5565/rev/rubrica.214
Rúbrica contemporánea, Vol. 9 Núm. 18 (2020) , p. 23-51 (Dossier)  
9.
19 p, 244.5 KB El Inca Garcilaso de la Vega y la "Guerra de los Encomenderos" : un conflicto de lealtades / Reyna, Ivan (University of Missouri)
Este articulo trata de acercarse a los diferentes conflictos que están presentes en los Comentario Reales a través del concepto de la lealtad. Para dicho efecto, el ensayo busca analizar uno de los eventos más conflictivos narrados en los Comentarios Reales, la guerra de los encomenderos, ocurrida en el Perú entre 1544-1548, evento que claramente pone sobre el tapete, no solo las lealtades de los personajes históricos incluidos en dicho relato, sino las propias lealtades del Inca Garcilaso de la Vega.
This article tries to approach the different conflicts that are present in the "Royal Commentaries" through the concept of loyalty. For this effect, the essay seeks to analyze one of the most conflictive events narrated in the "Royal Commentaries", the "encomenderos's war", which occurred in Peru between 1544-1548, an event that clearly puts on the table, not only the loyalties of the historical characters included in this story, but the own loyalties of the Inca Garcilaso de la Vega.

2020 - 10.5565/rev/nueind.67
Nuevas de Indias, Vol. 5 (2020) , p. 90-108 (Artículos)  
10.
18 p, 348.4 KB The Double Effect Doctrine in Thomas Aquinas' Just War / Ribeiro, Marco Alexandre
The use of war to expand the limits of Christianity or the limits of the power of the Christian Church was, from an early age, regular. This theme, which over the centuries has been the subject of intense debates among intellectuals who tried to justify the morality of this war or, by contrast, served to develop various attacks on the Church, is the focus of the present work. [...]
El uso de la guerra para expandir los límites del cristianismo o los límites del poder de la Iglesia cristiana fue, desde temprana edad, regular. Este tema, que a lo largo de los siglos ha sido objeto de intensos debates entre intelectuales que intentaron justificar la moralidad de esta guerra o, por el contrario, sirvió para desarrollar varios ataques contra la Iglesia, es el foco del presente trabajo. [...]

2020
Mirabilia, Núm. 31 (2020) , p. 770-787  

Articles : 270 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Contribucions a jornades i congressos 5 registres trobats  
1.
1 p, 1.9 MB Diccionarios y manuales de conversación para los combatientes de la Gran Guerra / González Quesada, Alfons (Universitat Autònoma de Barcelona)
Más de 70 millones de hombres lucharon en la Primera Guerra Mundial. Nunca antes un conflicto había enfrentado a países con niveles tan elevados de alfabetización, ni había reunido en todos sus frentes hablantes de tantas lenguas. [...]
More than 70 million men fought in the First World War. Never before had a conflict pitted countries with such high levels of literacy against each other, nor brought together on all fronts speakers of so many languages. [...]

2020
Congreso Internacional de Arte y Literatura "Diálogos en torno al libro: texto e imagen. Albacete, Castella-La Manxa, : 2020  
2.
7 p, 118.6 KB Recuperación de la memoria histórica en la película francesa «La Rafle» de Roselyne Bosch / Marti, Alexandra (Universidad de La Coruña)
El presente artículo tiene como principal objetivo llevar a cabo el análisis de la película francesa «La Rafle» (2010), escrita y dirigida por la cineasta Roselyne Bosch. El filme, basado en los testimonios de los supervivientes y en la dolorosa y polémica memoria histórica en Francia, revela los llamados «hoyos negros» de la Historia de la Francia más «silenciosa», «oculta» y «vergonzosa». [...]
2012
Colloque de l'Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española. Barcelona-Bellaterra, 21r : 2012  
3.
42 p, 466.6 KB La experiencia fascista : doctrina, vivencia y proyecto contrarrevolucionarios en España y en la Europa de la crisis de mitad de siglo (comentarios al hilo de un artículo de Miguel Angel del Arco Blanco) / Gallego, Ferran, 1953- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània)
Este texto plantea el carácter fascista del movimiento insurreccional del 18 de julio de 1936 y del régimen a que dio lugar la guerra civil española. Responde a las propuestas de identificarlo de otro modo (dictadura militar, dictadura tradicionalista-militar, régimen fascistizado, régimen autoritario, coalición reaccionaria, etc. [...]
2014
Seminario Interuniversitario de Investigadores del Fascismo. Barcelona, : 2014  
4.
22 p, 1.0 MB Entre la informació i la propaganda. Premsa en la guerra civil espanyola (1936-1939) / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria), (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació)
D'una banda, volem sintetitzar conclusions d'altres treballs nostres, i que el present esquema ofereixi no només les conclusions dels treballs que fins avui hem desenvolupat sobre la comunicació en la Guerra Civil, sinó també remarcar trets de conjunt del periodisme escrit a Catalunya. [...]
2007
Jornades d'Història de la Premsa. Barcelona, Catalunya, 2es : 2007  
5.
6 p, 4.4 MB Domènec Guansé : "Fer que la revolució sigui, com ho volia ésser el catalanisme, una cultura" (1936-1939) / Foguet i Boreu, Francesc 1971- (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana)
Comunicació presentada al Congrés Internacional «La projecció social de l'escriptor en la literatura catalana contemporània» celebrat a Barcelona / Bellaterra, els dies 26, 27 i 28 d'octubre de 2005 i organitzat i coeditat per Punctum & Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporàna (GELCC) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Publicació a cura de Ramon Panyella.

2007
La projecció social de l'escriptor en la literatura catalana contemporània, 2005  

Publicacions periòdiques 2 registres trobats  
1.
121 p, 21.3 MB Documentos de Historia de España (1931-1939) / Círculo Obreros Comunistas
[S.l.] : Círculo Obreros Comunistas, 1972-1973  
2.
4 p, 201.4 KB Quecorrilaveu.Org / Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Comunicació , 2003-2003
30 documents

Llibres i col·leccions 55 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
14 p, 120.4 KB Menéndez Pelayo y la edición de las Obras Completas de Quevedo por la Sociedad de Bibliófilos Andaluces / Pascerini, Maria Cristina (Universidad Autónoma de Madrid)
En 1897 vio la luz el primer tomo de la nueva edición crítica de las Obras Completasde Francisco de Quevedo Villegas del académico Aureliano Fernández-Guerra y Orbe revisada por Marcelino Menéndez Pelayo. [...]
The first volume of the new critical edition of the Complete Works of Francisco de Quevedo y Villegas came out in 1897, by the academician Aureliano Ferández-Guerra y Orbe, reviewed by Marcelino Menéndez Pelayo. [...]

2018 (Studia aurea monográfica ; 7)
Studia aurea monográfica, Núm. 7 (2018) , p. 131-144  
2.
48 p, 19.6 MB De jure belli ac pacis., Libri tres, In quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur / ; Editio novissima. / Grotius, Hugo. ; Col·lecció Reserva d'Història del Dret (Universitat Autònoma de Barcelona)
Amstelodami : Viduam Abrahami à Someren, 1701
8 documents
3.
14 p, 842.9 KB La salvaguarda del patrimoni artístic del Vallès Occidental durant la Guerra Civil i Postguerra / Ocio Casamartina, Patxi (Fundació Bosch i Cardellach)
Visió àmplia sobre què va succeir amb el patrimoni artístic del Vallès Occidental durant la Guerra Civil: crema d'esglésies, museus i col·leccions particulars. Com va reaccionar el poble? Què es va poder salvaguardar? Com?.
Sabadell : Fundació Bosch i Cardellach, 2017
El Vallès: Segona República, Guerra Civil i Postguerra (1931-1945), 2017, p. 189-202  
4.
24 p, 237.2 KB 1936-1939 : la Guerra Civil a Sentmenat / Verdaguer i Famades, Jaume (Grup d'Amics del Museu-Arxiu de Sentmenat)
En aquesta conferència es parlarà de la situació econòmica i social de la població en la dècada dels anys 1930. Del Marquesat de Sentmenat. Del resultat de les eleccions del 14 d'abril i de la reacció del Marquès, aleshores persona molt influent. [...]
Sabadell : Fundació Bosch i Cardellach, 2017
El Vallès: Segona República, Guerra Civil i Postguerra (1931-1945), 2017, p. 149-172  
5.
22 p, 1.5 MB Sabadell i els espais de memòria de la Guerra Civil / Ribé i Monge, Genís (Museu d'Història de Sabadell)
Sabadell : Fundació Bosch i Cardellach, 2017
El Vallès: Segona República, Guerra Civil i Postguerra (1931-1945), 2017, p. 127-148  
6.
18 p, 1.1 MB Pins del Vallès, 1936-1939. La Guerra Civil a Sant Cugat del Vallès / Mota Muñoz, José Fernando (Grup d'estudis locals de Sant Cugat del Vallès)
Entre octubre de 1936 i gener de 1939 la vila de Sant Cugat del Vallès va canviar el seu nom per Pins del Vallès. En aquest període de Guerra Civil el poble viurà sobtats canvis polítics i una revolució social. [...]
Sabadell : Fundació Bosch i Cardellach , 2017
El Vallès: Segona República, Guerra Civil i Postguerra (1931-1945), 2017, p. 109-126  
7.
18 p, 1.8 MB Bombers i defensa passiva al Vallès durant la Guerra Civil / Ferrer i Murillo, Marc (Centre d'Estudis Històrics de Terrassa)
En aquesta ponència es veurà com es van estructurar les ciutats del Vallès, fent especial referència a Terrassa, Sabadell i Granollers, en l'aspecte de la Defensa Passiva, les mesures preventives que es van prendre, la construcció de refugis i quina va ser l'organització dels seus cossos de bombers i altres cossos d'emergència, ja des de l'inici de la guerra, tant en la crema d'esglésies, com per fer front als bombardejos i com van actuar quan es van produir. [...]
Sabadell : Fundació Bosch i Cardellach, 2017
El Vallès: Segona República, Guerra Civil i Postguerra (1931-1945), 2017, p. 91-108  
8.
22 p, 252.5 KB L'acolliment de refugiats a Sabadell durant la Guerra Civil / Deu i Baigual, Esteve (Fundació Bosch i Cardellach)
La ponència analitza el procés d'arribada i acolliment a Sabadell de refugiats de zones controlades o assetjades per l'exèrcit franquista. Així mateix, s'estudia la seva procedència i alguns periples dels procés de fugida. [...]
Sabadell : Fundació Bosch i Cardellach, 2017
El Vallès: Segona República, Guerra Civil i Postguerra (1931-1945), 2017, p. 69-90  
9.
11 p, 125.2 KB La Guerra Civil, present i polèmica / Figueres, Josep M. 1950- (Josep Maria)
Pròleg del llibre de Pere Roca i Pla: L'Ensulsiada: del camp d'Argelers a la Catalunya vençuda.
2014
L'Ensulsiada: del camp d'Argelers a la Catalunya vençuda, 2014, p. 13-22  
10.
41 p, 6.6 MB Dietario Libro de Memorias, Referente a los Actos Practicados por el Sr. D. Pablo Ignacio de Dalmases Y de Ros, Como Embajador Enviado por las Cortes Catalanas a Inglaterra, Durante la Época de la Guerra de Sucesión / Dalmases Ros, Pau Ignasi de ; Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Ms. A-339
1713  

Llibres i col·leccions : 55 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Documents de recerca 115 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
67 p, 2.5 MB Los últimos días de Vietnam : cobertura del final del conflicto en la prensa escrita española / Hurtado Rodríguez, Alana ; Navarro Bosch, Celina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball té per objectiu analitzar com va ser la cobertura del final de la Guerra de Vietnam a la premsa escrita espanyola. Aquesta recerca es realitzarà a través de l'anàlisi de les publicacions de dos diaris espanyols en un període de temps d'una setmana abans i una setmana després del final de la guerra.
Este trabajo tiene como objetivo analizar cómo fue la cobertura del final de la Guerra de Vietnam en la prensa escrita española. Esta investigación se realizará a través del análisis de las publicaciones de dos diarios españoles en un periodo de tiempo de una semana antes y una semana después del final de la guerra.
The main objective of this project is to analyse the coverage of the Vietnam's War ending in Spanish print media. This investigation will be made through the analysis of publications from two Spanish newspapers in a period of time from one week before and one week after the ending of the war.

2020
Grau en Periodisme [971]  
2.
160 p, 16.5 MB Un Grup de joves espanyols al camp de Mauthausen : el Kommando Poschacher / Moliner Rodríguez, Jordi.
2000  
3.
32 p, 1.8 MB Estatura y mortalidad infantil durante la Guerra Civil y la dictadura franquista : la Comunidad Valenciana / Puche, Javier ; Cámara Hueso, Antonio David ; Martínez-Carrión, José Miguel
L'article analitza el benestar biològic de les poblacions masculines de l'Espanya mediterrània durant la Guerra Civil i la dictadura franquista a partir del cas de la Comunitat Valenciana. Les dades d'estatura de 124. [...]
El artículo analiza el bienestar biológico de las poblaciones masculinas de la España mediterránea durante la Guerra Civil y la dictadura franquista a partir del caso de la Comunidad Valenciana. Los datos de estatura de 124. [...]
This article analyzes the biological well-being of male populations in Mediterranean Spain during the Civil War and the Franco dictatorship based on the case of the Valencian Community. The statistic data of 124,284 young men born between 1900 and 1954 from ten municipalities and infant mortality rates constitute the biosanitary indicators for their study. [...]

Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 2015 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 451)  
4.
53 p, 1.4 MB Lucha contra el imperialismo japonés : la relación entre el Gobierno Provisional de la República de Corea y el régimen nacionalista chino frente la ocupación japonesa (1919-1945) / Della Santa Azlor, Julia ; Chen, Chiao-In, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Després de més d'una dècada sota el domini japonès, l'11 d'abril de 1919, el Govern Provisional de la República de Corea va ser fundat clandestinament com a resultat de l'auge de les protestes coreanes contra l'ocupació japonesa emmarcades en el Moviment de l'1 de març de 1919. [...]
Después de más de una década bajo el dominio japonés, el 11 de abril de 1919, el Gobierno Provisional de la República de Corea se fundó clandestinamente como consecuencia del auge de las protestas coreanas contra la ocupación japonesa enmarcadas en el Movimiento del 1 de marzo de 1919. [...]
After more than a decade under Japanese rule, on April 11, 1919, the Provisional Government of the Republic of Korea was founded clandestinely as a result of the rise of Korean protests against the Japanese occupation framed in the March 1, 1919 Movement. [...]

2020
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
5.
33 p, 393.4 KB Comparative Analysis of the Translation of Markus Zusak's "The Book Thief" / Romero Devesa, Nerea ; Fernández Montraveta, Ana, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Literary translation is a long-established practice that has endured several transformations since its origins. The issue of fidelity and the dichotomy form - content are two current concerns of translators. [...]
La traducció literària és una disciplina que data de milers d'anys y que ha patit gran quantitat de transformacions des dels seus inicis. La qüestió de la fidelitat y la dicotomia forma - contingut constitueixen dos dilemes actuals dels traductors. [...]
La traducción literaria es una disciplina que data de miles de años y que ha sufrido innúmeras transformaciones desde sus inicios. La cuestión de la fidelidad y la dicotomía forma - contenido constituyen dos dilemas actuales de los traductores. [...]

2020
Grau en Estudis d'Anglès i Català [835]  
6.
62 p, 147.2 KB The Femme Fatale, a Mirror of Post-War Male Anxiety in Raymond Chandler's Farewell, My Lovely (1940) / Gad, Hana ; Pividori, Cristina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This TFM explores the trope of the femme fatale in Raymond Chandler's hardboiled novel, Farewell, My Lovely (1940). This discussion explores the correlation between the femme fatale and the author's trauma as a war veteran of the Great War and to the disorientation of post-war American society. [...]
Aquest TFM explora el tros de la femme fatale en la novel·la de Raymond Chandler, Farewell, My Lovely (1940). Aquesta discussió explora la correlació entre la femme fatale i el trauma de l'autor com a veterà de guerra de la Gran Guerra i amb la desorientació de la societat americana de postguerra. [...]

2020  
7.
9 p, 215.9 KB Conflictivitat armada i resolució de disputes al Sud-est asiàtic : evolució històrica i reptes de futur / Urgell, Jordi (Escola de Cultura de Pau) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Cultura de Pau
Després d'haver estat una de les regions del món amb majors nivells de conflictivitat armada durant la Guerra Freda, en les darreres dècades el Sud-est asiàtic ha experimentat una clara reducció tant de conflictes armats interns com de disputes interestatals. [...]
Tras haber sido una de las regiones del mundo con mayores niveles de conflictividad armada durante la Guerra Fría, en las últimas décadas el Sudeste asiático ha experimentado una clara reducción tanto de conflictos armados internos como de disputas interestatales. [...]

Escola de Cultura de Pau 2020 (Apunts ECP de Conflictes i Pau ; 6)
2 documents
8.
137 p, 12.4 MB La Fossa dels 'Mariandos'. Memòria del procés d'excavació, exhumació i identificació de tres víctimes del feixisme al Cementiri Municipal de Sant Joan (Mallorca) / Cardona, Francisca ; Gómez Martínez, Rocío ; Oliart, Camila ; Palomar, Beatriz ; Rihuete Herrada, Cristina ; Sintes, Elena
2015  
9.
34 p, 889.0 KB La mortalidad en la infancia durante la Guerra Civil : impacto territorial estimado a partir del censo de 1940 / Gil-Alonso, Fernando ; García-Soler, Albert
En este artículo se utilizan las preguntas del censo de 1940 sobre la fecundidad retrospectiva -hijos nacidos vivos e hijos supervivientes en el momento censal- de las mujeres casadas al menos una vez, para estimar los niveles de supervivencia de sus descendientes y, por lo tanto, de mortalidad en la infancia (hasta los 15 años), según un método propuesto por W. [...]
En aquest article s'utilitzen les preguntes del cens de 1940 sobre la fecunditat retrospectiva -fills nascuts vius i fills supervivents en el moment censal- de les dones casades almenys una vegada, a fi d'estimar els nivells de supervivència dels seus descendents i, per tant, de mortalitat en la infància (fins els 15 anys), segons un mètode proposat per W. [...]
Following a method proposed by W. Brass, this paper uses 1940 Spanish census data on retrospective fertility (questions done to ever married women on the number of children ever born and their survival at the time of the census) to estimate survival levels of women's descendants at different ages and therefore child mortality up to the age of 15. [...]

Bellaterra : Centre d'Estudis Demogràfics, 2008 (Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 330)  
10.
29 p, 779.3 KB The End of Innocence: Redefining the Heroine in Elizabeth Bowen's The Last September (1929) / Mora Serret, Andrea ; Monnickendam, Andrew, dir. (Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
The protagonist of Elizabeth Bowen's The Last September, Lois Farquar, is a girl that has been surrounded by childhood and adolescence's innocence whose transition into adulthood is defined by the Anglo-Irish War, self-discovery and the interactions with the other characters which are depicted as dysfunctional as they are full of silences and lack of comprehension. [...]
La protagonista de The Last September d'Elizabeth Bowen, Lois Farquar, és una noia que sempre s'ha vist envoltada per la innocència que caracteritza la infantesa i l'adolescència. Tot i així, el seu pas al món adult es veu marcat per la Guerra d'Independència Irlandesa, el descobriment de sí mateixa i les relacions disfuncionals amb els que l'envolten. [...]
La protagoista de The Last September de Elizabeth Bowen, Lois Farquar, es una chica que siempre se ha visto envuelta en la inocencia innata de la infancia y la adolescencia pero que, cuyo paso al mundo adulto, se caracteriza por la Guerra de Independencia Irlandesa, el descubrimiento de sí misma y las relaciones disfuncionales con los que la rodean. [...]

2020
Grau en Estudis Anglesos [801]  

Documents de recerca : 115 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Materials didàctics 17 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
103 p, 2.6 MB Mai més i enlloc! Guia per treballar l'impacte de la Guerra Civil / Barbeito, Cécile, ed. ; Caireta, Marina, ed. ; Vidal Novellas, Carles, ed. ; Bonet, Guiomar ; Luís Casado, Luis ; Roig, Pere ; Martin, Violeta ; Escola de Cultura de Pau. Grup d'Educació
Aquest document és el resultat de dos anys de col·laboració entre el Memorial Democràtic, el Museu d'Història de la ciutat de Barcelona, l'Escola de Cultura de Pau, els Centres de Recursos Pedagògics de Sants i de Ciutat Vella de Barcelona, professors i professores de centres de primària i de secundària de diverses ciutats catalanes, i del Grup d'Educació per la pau. [...]
Bellaterra Escola de Cultura de Pau. Grup d'Educació 2010  
2.
1 p, 9.6 MB Desembarcament de Normandia : 75 anys / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Pardo, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre el 30 de maig i el 9 de setembre 2019 amb material bibliogràfic provinent de la Biblioteca de Comunicació i el CEDOC per commemorar els 75 anys del Desembarcament de Normandia.
2019
2 documents
3.
27 p, 4.0 MB Sessió "Els mapes de la guerra civil" / Universitat Autònoma de Barcelona. Cartoteca General ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Presentació de la col·lecció de mapes de la guerra civil de la Cartoteca UAB als alumnes de l'assignatura Grans temes de la història.
2016- (Fonts d'informació)
5 documents
4.
8.4 KB Les Biblioteques de la UAB a l'entorn del 1714 / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Exposició amb motiu de la commemoració del Tricentenari de l'Onze de setembre de 1714. Hem comptat amb l'estimable ajuda dels professors: Lluís Roura i Aulinas del Departament d'Història Moderna i Contemporània, Sebastià Solé i Cot del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, F. [...]
2014 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  
5.
11.1 KB La Gran Guerra i les seves conseqüències : les alternatives a la fallida de la civilització liberal / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats
Exposició amb motiu del Congrés internacional celebrat a la Facultat de Lletres de la UAB els dies 7 i 8 de maig de 2014, organitzat pel Grup d'Estudis sobre República i Democràcia (GERD).
2014  
6.
1 p, 27.9 MB Corresponsals / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre el 2 de desembre de 2013 i el 31 de gener de 2014 sobre la tasca dels corresponsals de premsa a l'estranger i a zones de conflicte, amb material bibliogràfic provinent de les col·leccions de la BCHG.
2013  
7.
9.9 KB 10 anys de Dones i Drets / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Amb motiu de les X Jornades del grup Dones i Drets organitzades per la Facultat de Dret, la Biblioteca de Ciències Socials ha preparat una exposició bibliogràfica. S'ofereix bibliografia (cerques al catàleg, bases de dades i les jornades precedents, així com les exposicions corresponents realitzades per la Biblioteca) i el programa de les jornades.
2012 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  
8.
8.3 KB Dones i violències sexuals: trencant silencis / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques
Exposició sobre els diferents tipus de violències sexuals envers les dones, des de l'assetjament sexual a la feina, passant per les violacions sistemàtiques en els conflictes armats i l'abús sexual a què són sotmeses moltes dones immigrants, fins a la mutilació genital femenina i la necessària implicació i coordinació de tots els agents socials i polítics per combatre aquest problema. [...]
2011 (Exposicions bibliogràfiques (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials))  
9.
2 p, 99.8 KB General Castaños : representación del general Castaños en que da cuenta de los acaecimientos de su viaje, 1808 / Canales Gili, Esteban ; Castaños, Francisco Javier, 1758-1852 ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
2005 (Col·lecció de textos històrics)  
10.
2 p, 109.9 KB Marqués de la Romana : representación del Excelentísimo Señor Marqués de la Romana a la Suprema Junta Central, 1809 / Canales Gili, Esteban ; Caro y Sureda, Pedro ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
El Marquès de la Romana, Pedro Caro y Sureda, formula acusacions contra la Junta Central, amb la intenció de desprestigiar-la.
2005 (Col·lecció de textos històrics)  

Materials didàctics : 17 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Documents gràfics i multimèdia 59 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
1 p, 9.6 MB Desembarcament de Normandia : 75 anys / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Pardo, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General) ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre el 30 de maig i el 9 de setembre 2019 amb material bibliogràfic provinent de la Biblioteca de Comunicació i el CEDOC per commemorar els 75 anys del Desembarcament de Normandia.
2019
2 documents
2.
1258x885, 262.0 KB Plataforma Aturem la Guerra / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Plataforma Aturem la Guerra
2003-
5 documents
3.
12146x10546, 20.9 MB [Schouwburg van den oorlog : : blad X] / Schenk, Petrus, 1660-1718.
Amst[erdam] : [Petrus Schenk, 1711?]

Conté mapes generals de situació, de poblacions i de posicions de tropes.  

4.
3181x5002, 9.8 MB The Siege of Barcelona : : taken by the Earl of Peterborough in the year 1705 / Scotin, Gérard. ; Du Bosc, Claude, 1684-1745?
[S.l.] : Cl. Du Bosc, 1735  
5.
Nicolás Valle, periodista i corresponsal de guerra, a la Facultat Ciències de la Comunicació / Valle, Nicolás
Ponència "Corresponsals de guerra", presentada a la Jornada "Reflexions i tendències en comunicació", que es va celebrar el 17 de gener de 2013 a l'Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Comunicació UAB.
2013 (Actes de la Facultat de Ciències de la Comunicació)  
6.
1024x681, 881.4 KB Exposició "Les biblioteques de la UAB a l'entorn del 1714" / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciència i Tecnologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències Socials
Exposició bibliogràfica a les biblioteques de Ciència i Tecnologia, de Ciències Socials i d'Humanitats amb motiu de la commemoració del Tricentenari de l'Onze de setembre de 1714.
2014
66 documents
7.
1 p, 27.9 MB Corresponsals / Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General ; Calvet Renedo, Sergio (Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General)
Exposició organitzada per la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General entre el 2 de desembre de 2013 i el 31 de gener de 2014 sobre la tasca dels corresponsals de premsa a l'estranger i a zones de conflicte, amb material bibliogràfic provinent de les col·leccions de la BCHG.
2013  
8.
1655x1185, 893.7 KB War ... bloody repeats
[2011?]  
9.
1643x575, 135.0 KB No votis la guerra : : i passi el que passi el 14 de març ... Manifestació! ... / Plataforma Aturem la Guerra
[2004]  
10.
1666x2336, 485.4 KB [Aixafem el feixisme] / Català Pic, Pere, 1889-1971
[1975?]  

Documents gràfics i multimèdia : 59 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Fons personals i institucionals 22 registres trobats  1 - 10següentfinal  anar al registre:
1.
1 p, 288.4 KB Concert : 13 de setembre 1936 / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1936
5 documents
2.
3 p, 1.7 MB A honor dels caiguts per la llibertat i per ajudar els que lluiten. Gran Concert / Bach, Johann Sebastian ; Beethoven, Ludwig van ; Boccherini, Luigi ; Casals, Enric ; Casals, Pau ; Granados y Campiña, Enric ; Wagner, Richard ; Orquestra Pau Casals ; Societat del Gran Teatre del Liceu
1936  
3.
2 p, 1.2 MB Concert : 13 de setembre 1936 / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1936
10 documents
4.
1 p, 85.6 KB Festival 19 juny 1938 / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1938
23 documents
5.
1 p, 101.9 KB Concert 12 de juliol 1937 / Casals, Pau ; Aliança d'Intelectuals per la Defensa de la Cultura ; Catalunya. Comissariat de Propaganda ; Congrés Internacional d'Escriptors per la Defensa de la Cultura (2n : 1937 : Barcelona) ; Orquestra Pau Casals ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1937
48 documents
6.
1 p, 148.5 KB Concert 14 d'abril 1937 / Catalunya. Comissariat de Propaganda ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1937
28 documents
7.
1 p, 76.5 KB Homenatge a la 43 divisió / Exèrcit Popular de la República ; Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1938
2 documents
8.
1 p, 84.2 KB Festival 3 juliol 1938 / Societat del Gran Teatre del Liceu ; Solidaridad Internacional Antifascista
Barcelona : 1938
9 documents
9.
1 p, 120.9 KB Setmana pro Euzkadi, del 29 de maig al 6 de juny 1937 / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1937
28 documents
10.
2 p, 118.9 KB Festival premsa 20 juliol 1938 / Societat del Gran Teatre del Liceu
Barcelona : 1938
14 documents

Fons personals i institucionals : 22 registres trobats   1 - 10següentfinal  anar al registre:
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.